lördag 24 november 2012

Lokalt samarbete kan stoppa de kriminella gängen

Min gruppledarkollega i Huddinge, Christian Ottoson, skriver idag på DN Debatt Stockholm om hur de kriminella gängen kan stoppas. Hans utgångspunkt är det lokala perspektivet, det är ju där brotten begås.

I fyra punkter anger han hur de kriminella gängen kan stoppas:
- Skapa fler avhopparverksamheter
- Permanenta de sociala insatsgrupperna
- Skapa lokala partnerskap mot brott
- Stärk det sociala kapitalet

Det brottsförebyggande arbetet är mycket viktigt. Och då spelar kommunerna en viktig roll. Omorganisationen av polisen som nu förestår kan också bidra till att de kriminella gängens framfart stoppas.

Satsningar på civilsamhället och på att bekämpa ungdomsarbetslösheten är andra viktiga insatser, på nationell, regional som lokal nivå.

Inga kommentarer: