torsdag 12 juli 2012

Tänk om, tänk bättre Socialstyrelsen

Socialstyrelsen presenterade häromdagen nya riktlinjer kring tillämpningen av sjukförsäkringen. Någon form av remissrunda eller liknande ar inte genomförts. Detta och en del av det sakliga innehållet uppmärksammas på DN-debatt idag av bl.a företrädare för Handikappförbunden. Socialstyrelsens riktlinjer utgör en av hörnstenarna i det svenska sjukförsäkringssystemet. Det minsta vi kan begära är att förlag till nya riktlinjer blir föremål för en bred remissrunda. Och därmed offentlig diskussion innan de fastställs. Socialstyrelsen, tänk om! Tänk bättre!