lördag 24 november 2012

Lokalt samarbete kan stoppa de kriminella gängen

Min gruppledarkollega i Huddinge, Christian Ottoson, skriver idag på DN Debatt Stockholm om hur de kriminella gängen kan stoppas. Hans utgångspunkt är det lokala perspektivet, det är ju där brotten begås.

I fyra punkter anger han hur de kriminella gängen kan stoppas:
- Skapa fler avhopparverksamheter
- Permanenta de sociala insatsgrupperna
- Skapa lokala partnerskap mot brott
- Stärk det sociala kapitalet

Det brottsförebyggande arbetet är mycket viktigt. Och då spelar kommunerna en viktig roll. Omorganisationen av polisen som nu förestår kan också bidra till att de kriminella gängens framfart stoppas.

Satsningar på civilsamhället och på att bekämpa ungdomsarbetslösheten är andra viktiga insatser, på nationell, regional som lokal nivå.

måndag 19 november 2012

Parkourbana i Jordbro

Ja nu är det klart!

Medborgarbudgetprocessen i Jordbro är avslutad för denna gång. Omröstningen visar att det vinnande förslaget är en Parkourbana i Höglundaparken.

Läs mer om detta här.


onsdag 14 november 2012

Lagstiftning om mer öppenhet i partiernas finansiering

Idag har jag bloggat om det angelägna i att få en bra lagstiftning kring öppenhet kring finansiering av de politiska partierna: http://www.kommunledningen.se/2012/11/lagstiftning-tyvarr-nodvandig.html

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/oppenheten-kan-inte-vanta