fredag 27 november 2009

Oroar opinionssiffrorna ?

Dagens Nyheter publicerar idag en opinionsundersökning som visar rekordstort stöd för sverigedemokraterna. Visserligen är den inte statistiskt säkerställd men indikerar på att partiet, om det vore val idag, skulle komma in i riksdagen. Centerpartiet och Kd ligger farligt nära att ramla ur.

Jag tvivlar: När valrörelsen väl är i gång måset man fram till bevis. Klarar Sd detta? När alla partiers fotfolk och hela valmasskineriet är i full gång? Tvivlar, tvivlar.

Genast tar också spekulationerna full fart om möjliga och nödvändiga regeringskonstallationer efter valet. Mona Sahlin vill ha en blocköverskridande regeringen om sd blir tungan vågen emellan blocken efter valet. Men hur tänker hon? Skulle c och/eller fp sätta sig i en regering med ett parti starkt styrt av kommunistiska idéer och en partiledare som cokså säger sig vara kommunist? Du behöver nog nya rådgivare Mona!

Tänker också tillbaka på hösten 2006, mycket dåliga siffror för Centerpartiet. Och i valrörelsen vara det vänt till stor framgång. I Stockholms län fick vi ytterligare två riksdagsledamöter, vi kom tillbaka i landstinget och återerövrade platser i sju av åtta kommuner där vi varit utanför fullmäktige. Så visst går en negativ trend att vända. Även om c-siffrorna i denna undersökning är de sämsta sedan 2002 så ..... Men det kräver ett budskap som kan bäras med stolthet av många valarbetare och en organisation som drar åt samma håll.

Här ligger utmaningen för Centerpartiet. Kärnväljarna måste återfå förtroendet för partiet. Och återvända. Nya väljare måste attraheras, bli riktiga c-fans och träda fram med glädje som blivande övertygade c-väljare. Partisekreteraren Anders Flanking har här en stor och viktig uppgift. Den klarar han om han inte nu måste bära ryggssköld för att klara knivarna i ryggen från egna.

Så visst oroas jag av opinionssiffrorna.

onsdag 25 november 2009

Centerpartiet på väg - åt vilket håll?

Ett antal Centerpartister, bl.a centerriksdagsmannen Fredrick Federley, uttalar sig i dagens Aftonbladet om centerpartiet; politiken och läget efter senaste tidens dåliga opinionssiffror.

Partiledningens avgång krävs också, inte ordföranden men väl partisekreteraren Anders Flankings avgång. Helt fel fokus tycker jag.

Några konkreta politiska krav som skulle kunna rätta upp partiets kurs, den kritiseras ju av några i artikeln, eller åtminstone få fram mer av centerpartiets politik nämns inte heller. Jag tror nämligen inte att de intervjuade skulle ha framfört sådana synpunkter i sak och att duktiga journalister skulle avstått från att i artikeln ta med exempel på sådana frågor .

Visst är situationen besvärlig, ja mycket besvärlig. Det kommer att krävas rejäla insatser från oss alla aktiva att vända dagens negativa siffror till ett positivt valresultat. En del av centerpartisterna bör tex. fundera över vilka politiska utspel som gagnar partiet. Eller rentav sprider mer tvivel, missförstånd om vad Centerpartiet står för. Istället för att räkna egna mediala spaltmillimeter kanske några centerpartister avstå från att gå till media. Om detta sägs inget i nämnda artikel.

Det svenska ordförandeskapet i EU och vad detta inneburit för centerpartiets ordförande, som tillika är vice statsminister och näringsminister, nämns inte heller i artikeln, vilket tyder på att de centerföreträdare som intervjuas inte har haft det perspektivet.

Om drygt en månad lämnar Sverige ordförandeskapet. Därmed måste det bli mer tid över för centerstatsråden att agera mer som ministrar och centerpolitiker. Jag förväntar mig mer av centeragerande av alla centerstatsråd, och därmed vår partiordföranden. Och jag väntar att det också avspeglas i högre opinionssiffror, senast några månader in på 2010.

lördag 21 november 2009

Slutförvara kärnkraften - rejält!

Kärnkraftskramarna vädrade morgonluft efter den energiöverenskommelse som Alliansregeringen träffade för knappt ett år sedan. Felaktigt utpekades Centerpartiet som det parti som "förlorare". Istället var det tvärtom: inga fler kärnkraftsreaktorer, satsning på förnyelsebar energi och effektivare energianvändning. Klara framgångar för Centerpartiets energi- och klimatpolitik.

Dagens ledare i Aftonbladet, tar upp energifrågorna ur dagsdebatten om Vattenfall, regeringens hanteringen av frågan och den riksdagsdebatt som avhandlade denna fråga igår. En utgångspunkt för ledarskribenten är "Reaktor­kramarna på Folkpartiets landsmöte som i dag kommer att sjunga kärnkraftens och den europeiska marknadens lov kan vara ett större hot mot den svenska industrins konkurrenskraft än den mest hårdföra miljöpartist." Bra formulerat. Även fyndigt!

Med en stark satsning på förnyelsebara energikällor och effektivare energianvändning kan vårt energianvändning tryggas hållbart och långsiktigt. Det utgör en viktig del av energiöverenskommelse som allt för ofta glöms bort (medvetet?) när energifrågorna diskuteras.

I landets kommuner kan det göras mycket för att bidra till utveckling av de förnyelsebara energikällorna. Och att åstadkomma en allt effektivare energianvändning. Centerpartiet i Haninge kommer att ta sådana intitiativ inom den närmaste tiden.

onsdag 18 november 2009

Dags att ta tag i företagsklimatet i Haninge

Ett av de seminarierna jag nyss deltagit i under Politikerdagarna, Svenska Mässan, Göteborg, handlade om hur en kommun kan förbättra företagsklimatet.

Intressant, mycket lärorikt. Och en utmaning att på hemmaplan i Haninge, söka bidra. Det är ju av avgörande betydelse för kommunen att ha livskraftiga och lönsamma företag. Centerpartiet har också just företagande och entreprenörskap som en mycket central fråga för politiken.
Haninge har ett hyfsat klimat enligt Svenskt Näringslivs ranking, men är inte i toppen. En jämförelse mellan rankingen 2009 och 2008 visar istället ett tapp från plats 59 till plats 91. Å andra sidan är plats 91 mer i linje med vad vi haft under åren före 2008. Men det duger inte; Haninge ska upp i topp!

Ett av Kalmar kommuns kommunalråd, Johan Persson (s), berättade om hur de arbetar. Långsiktigt, tålmodigt och i mycket nära samspel, dialog med företagarna som är verksamma inom kommunen. Många enskilda, små som stora aktiviteter och regelbundet präglar deras arbete. Vi i Haninge arbetar på ett mycket snarlikt sätt. Och några konkreta ideér fick jag som jag kommer att ta upp i kommunledningen inom de närmaste dagarna.

Vid måndagens kommunfullmäktige antogs i mycket bred enighet Aktionsplanen 2010-2025 Hållbar tillväxt och utveckling i Haninge. En "plan" som i samtalets goda form utformats i dialog mellan kommunen (majoritet och opposition) och företrädare för företagsamheten, Företagarna i Södertörn och Svenska Handelskammaren Östra Södertörn. Detta dokument är en mycket god grund för att utveckla företagsamheten inom kommunen. Årligen ska det följas upp.
Nu kavlar vi upp ärmarna i Haninge för att utveckla företagsklimatet!

torsdag 12 november 2009

Hur ser dina tankar ut om Rudan-området?

Haninge kommun har utlyst en idétävling om framtiden för Rudanområdet. Kommunen är angelägen om att fortsätta utvecklingen av Rudans friluftsområde. För att lyckas i denna ambition önskar kommunen få in förslag, idéer och visioner för framtidens Rudan.

Förslagen ska lämnas in senast 30 november till:Haninge kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, 136 81 HANINGE eller via e-post till haningekommun@haninge.se

Initiativtagare till att lyfta diskussionen om Rudan i framtiden var ett medborgarförslag som jag väckte för några år sedan. Det ska bli mycket roligt att få ta del av inkomna tävlingsbidrag. Och se hur juryn hanterar alla goda idéer om hur Rudan-området kan göras till en verklig "frilufts- och kulturpark".

Varför inte delta i tävlingen? Du själv, kamratkretsen, ditt fiskegäng, din orienteringsklubb? Några timmars fri diskussion kanske leder fram till att du eller din förening vinner pris?

onsdag 11 november 2009

Barnkonventionen bli svensk lag?

FN:s barnkonvention har snart 20 årsjubileum. Det är nämligen 20 år sedan FN:s generalförsamling antog konventionen efter ett antal års arbete.

Nu kräver UNICEF att barnkonventionen blir svensk lag. Men behövs det? Ja det anser Unicef. Och hänvisar bl.a till erfarenheterna från Norge. Det är nu sex år sedan barnkonventionen blev norsk lag. Detta ledde till tydliga effekter enligt den utredning som den norska regeringen beställt. Idag diskuteras frågan när Unicef träffar riksdagens tvärpolitiska barngrupp och presenterar den norska utredningen.

I Haninge kommun är barnkonventionen ledstjärna i all kommunal verksamhet. I budgeten anges klara mål att barn och ungdomrs uppväxtvillkor, lärande och framtidsutsikter ska förbättras. Det gäller för alla nämnder och styrelser att i sina detaljbudgetar inrikta sina verksamheter så att dessa övergripande mål närmas.

Kommunen är också med i det nationella nätverket som arbetar med och för barnkonventionen. Jag vågar påstå att Haninge är ledande i kommunsverige. Ett omdöme som naturligtvis tål att granskas. Och det görs också årligen genom sk kollegial granskning, dvs andra kommuner i nätverket granskar vad vi gör och hur osv. Dessutom sker en granskning med några års mellanrum av Rädda Barnen, om och hur vi uppfyller våra egna mål men också barnkonventionen i sin helhet. Ett spännande, förpliktande och lärorikt arbete.

Det är ju skillnad på barnperspektiv och barnens perspektiv. Eller hur?

onsdag 4 november 2009

Mera pengar till skolan - fel väg?

Ropen skalla - mera pengar till skolor alla! Lärarfacken synes vara eniga om detta. Mera pengar löser skolans problem med att så många elever lämnar skolan utan fullständiga betyg. Utan behörighet att gå vidare direkt till gymnasiet. Men stämmer detta?

Idag presenterar ekonomerna Stefan Fölster, Anders Morin och Monica Renstig i Brännpunkt, Svd, en granskning de gjort om skolors ekonomi och lärartäthet. Den visar att varken resurser eller lärartäthet är viktigt för hur eleverna presterar i skolan. Istället är mängden tid som lärarna tillbringar med eleverna direkt avgörande för att målen nås.

Erfarenheterna från Haninges arbete med kunskapsfokus visar att deras granskning har täckning. Robert Noord, tidigare ordförande (s) i kommunens barn- och utbildningsnämnd beskriver denna process i Haninge på sin blogg idag. Och Martina Mossberg, bloggar i samma fråga på kommunledningens egen blogg.

Nu väntar jag med spänning på hur bl.a. lärarfacken ska klara ut dessa, ur deras synpunkter, smått (?) besvärliga fakta och erfarenheter.

tisdag 3 november 2009

Allt vad som går - satsa på spår!

Länsstyrelsens plan för nya spår och vägar fram till 2021 är kostnadsberäknad till 95 miljarder. Ungefär lika fördelat mellan spår och vägar. Ganska bra förslag, denna "Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010 – 2021"

För Södertörn finns det en hel del att glädjas åt. Förbifart Stockholm, den största vägsatsningen, är mycket, mycket angelägen. Med starka miljökrav bör förbifarten kunna bli ett föredöme för hur vägar kan byggas i framtiden. Spårväg Syd finns också med. I en första etapp ska den enligt planen byggas från Flemingsberg till Skärholmen. På sikt är det naturligt att spårvägen går vidare och österut. Då kan vi också få en rejäl kollektivtrafikförbindelse som knyter samman östra och västra Södertörn. En rejäl framtidssatsning, eller hur?

Haninge får också angelägna objekt. Pendeltågstationen i Vega och fullföljandet av dubbelspåret
på Nynäsbanan är några objekt också med i länsplanen.

Nästa år i mars beräknas regeringen lägga sitt förslag omsatsningar på spår och vägar. Så det gäller att fortsätta opinionsbildningen för viktiga satsningar på spår och vägar.