tisdag 31 augusti 2010

Klåfingrig EU-kommission?


Den svenska licensjakten på varg i vintras kan ha brutit mot EU:s regler om skydd av hotade arter. Det tror EU-kommissionen som har inlett ett informellt överträdelseförfarande mot Sverige. EU-kommissionen har nu ställt ett antal frågor som svenska regeringen ska besvara.

Beslutet att tillåta licensjakt på varg i januari i år misstänker EU-kommissionen strida mot det så kallade habitatdirektivet. Enligt direktivet ska medlemsländerna se till att hotade arter kan fortleva i livskraftiga populationer.

Kommissionens beslut att utreda den svenska vargjakten togs efter att fyra svenska miljöorganisationer anmält Sverige.

Visst är det viktigt att utrotade arter ska kunna fortleva så att förutsättningarna för livskraftiga populationen skapas. Samtidigt kanske man bör ta sig en funderare över vilka frågor som EU-samarbetet ska prioritera. Hur den svenska regeringen ser på den frågan får vi veta framöver när svaren ska lämnas på EU-kommissionens alla frågor.

Andra bloggare om vargjakt; Politometern, om EU-samarbetet; Politometern,


För övrigt kan berättas att nya svenska reportrar nu finns på plats i Bryssel. Det ska bli intressant att se om de kan utveckla och fördjupa rapporteringen i svenska media om varför det händer det som händer/inte händer i EU och i Bryssel - den europeiska mötesplatsen.

Dags att visa korten vänsterkartellen - dåliga siffror kan bli värre?

Vänsterkartellen med Mona Sahlin presenterar "reformer" på "reformer". Önskelistan bara växer.

Men hur ska allt finansieras? Inte undra på att väljarna sviker (S).
Kent Persson konstaterar att "En tydlig valvind blåser över Sverige". Jo nog tycks det vara så.

Och de dåliga opinionssiffrorna gör att (S) nu också tycks få en öppen debatt om det dåliga läget hos väljarna. Ninel Jansson, fd fackbas inom LO, skriver om detta i Aftonbladet.

Centerpartiet har nu "hyfsat till" sitt läge i väljaropinionen. Visst betyder det en hel del att valrörelser brukar ge mindre partier ökat medialt utrymme. Och Centerpartiet har synts mer nu de senaste veckorna.

Genomslaget i Alliansens Jobbmanifest för flera Centerförslag ökar också möjligheterna att vinna ökat förtroende - partiet visar att man få genomslag och uppbackning hos övriga partier för flera av sina viktiga krav inför framtiden. Sedan kan man naturligtvis undra om inte "kamrat 4 %" redan har slagit till? Tål att funderas över.

Nu återstår tre knappa veckor. En tid som kommer att kräva många insatser av många människor. Allt i syfte att vinna framgångar i de kommande valen. Och med den mobiliering som nu präglar Centerpartiet över hela landet så ser jag och många andra fram till valdagen och det faktiska valresultaten.

Rasmus Jonlund, Kent Persson, Mathias Sundin, Tokmoderaten,

DN, Expressen, Svd,

måndag 30 augusti 2010

Centerpartiets valfilm - frågor som får svar

Centerpartiets valfilm hade premiär idag. En film som TV4 ger "bästa betyget".

Visst är det roligt och informativt med denna typ av film, som ställer frågorna på ett annorlunda sätt och som inbjuder/utmanar till debatt och samtal om hur jobben ska klaras i framtiden.

Nu rullar partiernas TV-reklam igång på allvar. Ett tabu har övergetts och kanske är väljarna att lyckönska. Eller?

Per Ankersjö, Filippa Reinfeldt, andra bloggare om valfilm; Politometern, fler blogginlägg om valfilmer;

Centerpartiet, Resumé, TV4,

Engagerade politiker nödvändiga - förstärk personvalet

I vintras, efter partiernas arbete med att få fram sina listor över kandidater, blev det en diskussion om påstått fusk inom (M) men också andra partier fick sin släng av sleven. Personvalsförespråkarna till vilka jag själv tillhör, hade en motig tid.

Själv skrev jag också för en tid sedan om partier i kris. Personvalet kan bli ett viktigt verktyg för att låta de förtroendevalda få ett större ansvar för sitt mandat. Idag är det ju så att det är partiets mandat, inte den valdes. Och det bör vi ändra på. Snarast. Eller vad tycker du?

Nu är valrörelsen i full gång. Partiföreträdare som personvalskandidater viktiga insatser för att få uppmärksamheten på parti och person eller tvärtom. Problement med att kunna kryssa sig in som riksdagsledamot har uppmärksammats i bl.a. DN häromdagen. Jag ser fram emot motsvarande mediala uppmärksamhet kring personvalskandidater i landstings- och kommunvalen.

Allt talar för att personvalet kommit för att stanna. Och för att det ska utvecklas. Varför ska det finnas en spärr för "krysskandidaterna"? Om det ska finnas en spärr, borde den inte sänkas jämfört med dagens gräns (8 procent för riksdagsval och 5 procent för landstings-och kommunvalen)?

Andra om personvalet: Elisabeth Thand Ringqvist, Politometern, Politikerbloggen,

Staffan Danielsson, Andreas Getzman, Carl B Hamilton, om politiker,

DN,

Skolket i politiken - inte bra sätt hantera förtroenden

Att vara politiker,oavsett i kommun, landsting/region eller i riksdag, handlar om hantera ett förtroende. Som direktvald av folket är det ett särskilt ansvar att söka leva upp till de förväntningar som ställts/ställs på en. Och som vald till en nämnd, styrelse eller utskott, handlar det om motsvarande men då kanske mer om relationerna till sitt parti och partigruppen.

Dagens Nyheter har nu gjort en granskning av hur de hundratalet riksdagsledamöter som är kommunfullmäktigeledamöter, sköter sina uppdrag. Granskningen visar att en tredjedel av dessa över 100 riksdagsledamöter inte ens är med på hälften av fullmäktigemötena. Det är naturligtvis inte bra.

Det finns också många förtroendevalda som innehar uppdrag på flera nivåer. Jag är en av de många kommunpolitiker som också sitter i landstinget. Det finns fördelar med detta, bl.a att man kan bevaka frågor i landstinget och som betyder mycket för haningeborna.

Självfallet ska man sköta sina förtroendeuppdrag. Även det inte alltid är lätt att vara på plats när det är möte. Men kan man inte delta i ett möte så måste man ha fullgoda skäl för detta. Och också kunna redovisa de motiven och stå för dem. Blir det mer frånvaro än närvaro, ja då är det dags att lämna sitt uppdrag. Gränsen för att lämna ett uppdrag passerades naturligtvis långt tidigare.

Det är en viktig uppgift för var och en med förtroendeuppdrag att avgöra men partiet, gruppen, har också ett ansvar att säga till: "Nu är det dags att skärpa sig" eller "Nu är det dags att lämna".

Elisabeth Thand Rindqvist, skriver att man bör hålla sig till en stol. Tobias Cuthbert, anser att har man inte tid med flera uppdrag så ska man inte åta sig dom. Lotta Edholm, skriver om att sitta på dubbla stolar och att det inte är bra. Lena Hörngren, skriver att det måste finnas andra sätt för rikspolitikerna att behålla kontakten med hemkommunen än en tom stol fullmäktige.

Intressant?

Andra bloggare om politiker; Politometern, om riksdagsledamöter, Politometern, om förtroende, Politometern,

Aftonbladet, Svd, Politikerbloggen,

För övrigt vill jag berätta att jag nu gjort debut i valrörelsen med kortfilm på YouTube. Alla ska vi börja någon gång.

fredag 27 augusti 2010

Vet Mona Sahlin vad hon pratar om?

I sin Afghanistanstrategi hävdar de rödgröna natt det finns en internationell överenskommelse om att ISAF ska ha lämnat Afghanistan senast 2014. Såvitt jag förstått saken så är det ett felaktigt påstående. För mindre än en månad sedan sa Mona Sahlin att Kabulöverenskommelsen inte innebär att alla trupper ska lämna Afganistan senast 2014.

Hur Lars Ohly har lyckats dupera (S)-ledningen är en gåta. Tidigare var (S) att lita på i utrikespolitiken. Nu tycks (V) har tagit taktpinnen i den rödgröna koalitionen. Nya tider stundar.

Med (V) i en svensk regering skulle Sveriges internationella anseende få rejäla törnar, är jag övertygad om. Är detta priset (S) är beredd att betala för en återkomst till regeringstaburetterna?

Internationella relationer, precis som andra relationer, måste vårdas. Det tycks ha gått (S)-ledningen förbi. Är den rödgröna utrikepsolitiken värt priset för (S)? Man kan verkligen fråga sig detta.

Gulan Avci, Carl Bildt, Staffan Danielsson, Kerstin Lundgren, Kent Persson, Sten Tolgfors,

Aftonbladet, DN, Svd,

EU ett viktigt verktyg - ordning i finanserna angeläget; nationellt som lokalt

Eurobarometen, visar att 75 procent av de tillfrågade EU-medborgarna tycker att EU är ett viktigt verktyg för att bekämpa den ekonomiska krisen och att en samordning av medlemsländernas finanspolitik är effektiv krisbekämpning.

Undersökningen visar också att svenskarna har en betydligt positivare syn på både den privata ekonomin och den nationella ekonomin i jämförelse med övriga EU-invånare. 72 procent av svenskarna, mot 22 procent i EU som helhet, svarar att de bedömer den nationella ekonomin som god.

Det tycker jag är ett gott betyg till hur Alliansregeringen hanterat finanskrisen. Må det också visas i de kommande valen.

Haninge visar vägen
Också Haninge kommun har en mycket god ekonomi. Det är också en följd av ett målmedvetet arbete att hålla hårt i kostnaderna, inte räkna för optimistiskt på intäkterna och att alltid budgetera för ett årligt överskott på cirka två procent.

Vårt arbete i kommunledningen har lönat sig. Dagens samhälle publicerade nyligen en undersökning som placerade Haninge på tredje plats av de 26 kommunerna i Stockholms län. Och på 37 plats av alla 290 kommuner i hela landet.

Andra bloggare om EU: Politometern,
Andra bloggare om finanskrien: Politometern,

Europaportalen,

Mats Gerdau och Mattias Johansson bloggar bl.a. om kommunernas ekonomi

För övrigt kan konstateras att det socialdemokratiska vallokomotivet Thomas Bodström idag avrest till USA. Han lär dock delta i valrörelsen via Facebook. Mona Sahlin kommenterar hans avresa med: Han är inte oersättlig. Kanske han hade fått förhandsinformation om Synovates senaste opinionsundersökning?

Ska Ohly till Bryssel - bevare mig och Sverige

I en regering ska alla statsråd ha viktiga kontakter med sina kollegor inom Europeiska Unionens alla medlemsstater. Och inom EU-kommissionen förstås. Det handlar om att föra fram Sveriges uppfattning i olika frågor, föra samtal i syfte att nå framgång för de positionerna och att söka vinna förtroende för ett konstruktivt bidragande till EU:s uppgifter. Kort skrivet: att vara en duktig iaktagare, företrädare och inte minst förhandlare.

Kan en svensk vänsterpartist kunna uppfylla de krav och förväntningar som måste ställas på svenska statsråd i dagens internationaliserade värld? För en "riktig" svensk vänsterpartist är ju emot det svenska EU-medlemsskapet. Eller? Även om de rödgrönas plattform för EU-arbetet fått (V) att nästintill falla platt till marken och ge upp sina egna ställningstaganden i principfrågan att Sverige ska lämna EU. EU-frågan kanske blir för (V) vad frågan om republik blivit för (S)?

Annika Ström Melin skriver idag med anledning av de rödgrönas plattform bl.a. att "I en rödgrön regering skulle Lars Ohly oavbrutet tvingas ta ställning till närmaste existentiella dilemman." Hennes artikel är mycket läsvärd.

Sviktande (S)-siffror
Kanske väljarnas tvivel om ett konstruktivt arbete för Sverige i EU också är en orsak till (S)-raset i opinionsundersökningarna? Det är ju också en rimlig slutsats ty en vänsterpartist som företrädare för Sverige i EU är ju att sätta bocken som trädgårdsmästare!

Intressant?

Gustav Andersson, Mikael Andersson, Peter Andersson, Thomas Böhlmark, Tokmoderaten, Kent Persson, Politometern,

DN, Expressen,
För övrigt noterar jag tyvärr att Sveriges svar på Europarådets korruptionsgrupps granskning av Sverige, inte håller måttet. Regeringen anser att det inte ska publiceras varifrån partierna får sina pengar. Varför denna feghet från bl.a. (C) och (FP) inför de moderata stolligheterna?

torsdag 26 augusti 2010

Jobb eller bidrag - är det så enkelt?

Ja så enkelt är det i sina huvuddrag: Ska ansträngningarna var mycket större att ge förutsättningar för växande och lönsamma företag och inte minst nya företag eller att förbättra bidragssystemen? Mitt svar är "Ja".

Välfärden måste utvecklas, kulturlivet blomstra i än högre grad, forskning och utveckling bidra till framstegen .... osv tack vare fler skattebetalare. Inte genom högre skatter.
Och här tycks skiljelinjen gå emellan Alliansen och de rödgröna. Jobblinjen är alliansens och de rödgrönas är..... Ja inte är det i alla fall jobblinjen!

Idag presenterade Alliansen sitt Valmanifest; Jobbmanifestet. Och på de kommer de rödgröna att svara. Ska bli mycket intressant att se med vad och hur de vill infria sina löften till väljarna.

Det finns i jobbmanifestet konkreta förslag på 12,8 miljarder kronor för 2011. Förslag som bottnar i att alliansen värnar och utvecklar välfärden, förbättrar villkoren för arbete och företagande samt stärker ungas möjlighet till kunskap och jobb.

För hela mandatperioden har Alliansen förslag och reformambitioner som uppgår till 32,7 miljarder kronor för bland annat jobbsatsningar som sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare och halverad moms för restaurangtjänster, satsningar på kunskap samt välfärd. God ordning och reda i de offentliga finanserna är en en förutsättning för alla dessa ambitioner. Det sista känns mycket tryggt.

I Haninge har vi i Centerpartiet presenterat några reformer för att ge bättre förutsättningar för växande företag, nya företag som kan skapa nya jobb eller ersätta jobb som inte har framtiden för sig; lokalt utvecklingscentrum, entreprenörskola, förenkling av kommunens upphandlingar, snabbare bygglov och stärkt samarbete med bl.a. företagens egna organisationer.

Per Altenberg, Magnus Andersson, Peter Andersson, Thomas Böhlmark, Andreas Carlgren, Johan Hedin, Mattias Larsson, Birgitta Rydberg, Kent Persson, Elisabeth Thand Ringqvist, Johan Westerholm,

Aftonbladet, DN, DN 2, Expressen, Svd, SVT,

Uppdatering
bloggarna Magnus, Johan, Mattias och Birgitta samt texten nedan:

För övrigt kan konstateras att Dawit Isaak fortfarande sitter felaktigt fängslad i Eritrea. 3259 dagar felaktigt fängslad. Opinionsarbetet fortsätter tills han friges.

onsdag 25 augusti 2010

Satsning på barn och ungdomars hälsa - angeläget

Av och till fylls tidningars sidor med uppgifter om hälsotillståndet hos barn och unga. Allt fler mår sämre, många har bristande framtidstro, är utsatta för mobbning, diskriminering.... Listan kan göras längre.

Regeringen väljer nu att satsa på skolhälsovården. Det gör de rätt i. En skola som ska vara i världsklass måste också ha en helhetssyn på barnens och ungdomars livsvillkor. God hälsa är en viktig faktor för att eleverna ska kunna tillgodogöra det som skolan erbjuder och har till uppgift att verka för.

SCB presenterade i våras en undersökning om skolbarns psykiska hälsa. Starkt oroväckande var resultaten för bl.a. Haninges del. Vi i kommunledningen agerade så snabbt vi bara kunde: berörda förvaltningar fick i uppdrag att under ledning av kommunstyrelseförvaltningen genomföra en kartläggning av kommunens samlade arbete för barns och ungdomars psykiska hälsa. Och att också bl.a. föreslå en strategi för det fortsatta arbetet. Snart ska kartläggningen och förslag till strategi presenteras.

Helt klart är att det behövs ökade insatser; inom skolhälsovården men också inom barn- och ungdomspsykiatrin. Jag lovar som kandidat till bl.a. Haninge fullmäktige att göra mitt yttersta för att bl.a. skolhälsovården får nödvändiga resurser.

Emil Broberg, Anne-Marie Ekström, Kent Persson, Politometern, Intressant?

Svd, SVT,

tisdag 24 augusti 2010

Alliansen backar upp C-förslag för fler jobb

Alliansens förslag om bl.a. sänkt resturangmoms är ett bra betyg till centerpartiets målmedvetna och tålmodiga arbete för fler jobb och fler lönsamma företag.


Det behövs många olika insatser för att skapa fler jobb och få fler lönsamma företag. Det är ju grunden för en tryggad och utvecklad välfärd. Liksom för bibehållna och på sikt också högre pensioner. Alliansregeringen har gjort en hel del. Och det finns också bra förslag om hur jobben kan bli fler i framtiden. För att kunna utveckla företagspolitiken behövs ett pådrivande Centerparti. Och att det lönar sig visar dagens besked från Alliansregeringen.


I Haninge har jag och Centerpartiet aktivit bidragit till utveckling en av en gemensam Aktionsplan för hållbar utveckling och nya jobb.


Jag och Centerpartiet i Haninge har också ett antal förslag om hur den lokala miljö-, arbetslinjepolitiken och näringslivsfrågorna kan utvecklas: Snabbare bygglovhantering; ett lokalt utvecklingscentrum för entreprenörer och företag, entreprenörskola, förenkling av kommuns upphandlingar, en lokal klimatöverenskommelse för hållbar utveckling. För att nämna några av våra förslag.


Andra bloggare om företag och arbete; Politometern

Expressen, Svd, Politikerbloggen,


För övrigt är dagens opinionssiffor för väljarläget i Stockholm naturligtvis glädjande. Nu är det ju 26 dagar kvar till valdagen. Ingen möda ska lämnas att arbeta för en stark Centervalrörelse och framgång i valet; i landet, Stockholms läns landsting och Haninge kommun.

måndag 23 augusti 2010

Sakligt och politiskt - rätt sänka skatten för pensionärerna

Alliansregeringens främsta företrädare skriver idag på DN Debatt:

"Vi har nu enats om ytterligare skattelättnader för Sveriges pensionärer. I ett första skarpt steg 2011 vill vi förstärka det förhöjda grundavdraget med 2,5 miljarder kronor – utöver vårt tidigare förslag om 5 miljarder. Som en reform­ambition – om ekonomin tillåter – öppnar vi också för ett andra steg på 2,3 miljarder kronor. Med de redan genomförda stegen innebär detta en skattesänkning på 7.070 kr per år för en garantipensionär och 10.194 kr för en pensionär med 200.000 kr i pension."

Det är sakligt motiverat. Liksom politiskt. Jag har tidigare argumenterat för att regeringen måste sänka skatten ytterligare för pensionärerna. Det som nu regeringsföreträdarna tillkännager, ligger helt i linje med vad många, pensionärer som många andra, tyckt och känt. Regeringen lyssnar och när pengar finns så handlar den.


Per Altenberg, Per Ankersjö, Thomas Böhlmark, Johan Westerholm,

Svd,

fredag 20 augusti 2010

Haninge satsar och har god ekonomi - valarbete för fortsatt förtroende

Haninge kommun har en god ekonomi. Mycket bättre än många andra kommuner. Den dyra läxan från 1990-talet när kommunen höll på att gå i konkurs, har gjort att vi lärt oss läxan; håll hårt i den kommunala plånboken, hela tiden söka göra rätt saker ännu bättre, budgetera för ett överskott och låna inte till investeringar.

Resultatet har inte heller väntat på sig; Haninge finns i Sverigetoppen när det gäller äldreomsorgen, positiv utveckling av skolelevernas resultat tack vara fokus på "Kunskap till 100%", hundratals miljoner i viktiga investeringar, återbetalning av pensionsskuld (125 000 000 kronor!) till anställda, inga skattehöjningar.......

Haninge kommun finns nu på tredje plats bland de 26 kommunerna i Stockholms län när det gäller bäst ekonomiskt resultat. Och 37:e platsen bland landets alla 290 kommuner! Det framgår av tidningen Dagens Samhälle som nyligen presenterat en undersökning av samtliga kommuners ekonomiska resultat under 2000-talet.

Bäst i landet ligger Fagersta. Haninge har liksom Fagersta lyckats vända en svag ekonomi och under de senaste åren kunnat presentera ett positivt resultat. Både kommunerna har haft stora skulder som slukat räntepengar. Men nu har det alltså vänt.

På den vägen tycker jag att Haninge kommun ska gå: fortsatta satsningar som bygger på en bra ekonomi i grunden. En ekonomi i god ordning är ju en förutsättning för att säkra såväl välfärden som en långsiktigt hållbar utveckling. Det är inte alltid det budskapet går hem bland väljarna.

Dagens opinionssiffror visar att det behövs kraftfulla opinionsinsatser för Alliansregeringen ska få fortsatt förtroende att leda landet. De rödgröna knappar in på försprånget. Några lokala siffror för Haninge finns mig veterligen inte. Men även här gäller det ihärigt arbete för att koaltionen ska få förtroendet att under också kommande mandatperiod leda och utveckla Haninge.

En röst på Centerpartiet och ett kryss för mig gör skillnad. Det är min utgångspunkt när jag nu söker väljarnas förtroende i kommun- och landstingsvalen.

Andra bloggare om Haninge; Politometern
Andra bloggare om kommunerna; Politometern
Andra bloggare om välfärden; Politometern

Peter Andersson, Per Ankersjö, Mary Jensen, Kent Persson,

Aftonbladet, DN, Expressen,

För övrigt ligger det mycket i det som Per Gudmundson skriver i Svd om "Så klarar Reinfeldt Alliansens kräftskiva".

torsdag 19 augusti 2010

Utveckla dialogen med medborgarna - nyttja Internet

KOMMEK, en stor nationell konferens och mässa i Malmö om kommunal ekonomi avslutas idag. De flesta av landets kommuner, landsting och regioner finns på plats, politiker som tjänstemän.

Ett av seminarierna handlade om medborgarbudget. Jag hade förmånen att vara en av föreläsarna. Anledningen till detta var naturligtvis det arbete som Haninge kommun bedrivit kring medborgarbudget; Du bestämmer - Eskilsparken. Mina funderingar kring ämnet hittar du här.

Det är viktigt att traditionella mötes- och dialogformer kompletteras med nya. Inte minst sådana som bygger på olika Internet-lösningar. Vi får inte vara rädda för att våga pröva saker som inte inte riktigt säker vet om de fungerar. Behovet av nya verktyg i demokratilådan är stort, mycket stort. Därför glädjer jag mig åt att Haninge kommun i bred enighet beslutat om att utveckla en e-demokratistrategi. En viktig uppgift för kommande demokratiberedning.

Det är inte bara kommunerna som måste utveckla nya verktyg för att öka medborgarnas inflytande och delaktiga. De politiska partierna behöver också fortsätta utvecklingsarbetet för att t.ex. stärka medlemsinflytandet. I takt med partiernas "kampanjfokusering" har nämligen medlemsinflytandet devalverats vad gäller politikens utformning; inte minst riktning. Ska medlemsskapet vara åtråvärt måste också det vara förenat med bl.a. goda möjligheter att påverka politiken. På kort som lång sikt. Internet ger ökade förutsättningar för detta.

Bloggare om medborgardialog
Bloggare om demokrati
Bloggare om e-demokrati

För övrigt tycker jag att Centerpartiets förslag om nystartfrizoner för nya och fler företag i vissa utsatta områden är mycket bra. Jag har bara ett tillägg: skärgården i Stockholms län bör generellt omfattas av dessa zoner.

tisdag 17 augusti 2010

Bra - helt rätt av ungdomsförbundens ordföranden

I dagens DN publicerar idag de sju politiska ungdomsförbundens ordföranden en debattartikel om avvisningen av barn till Malta.

Deras uppmaning till Migrationsverket är: "Vi måste sluta avvisa ensamma barn till Malta". Helt rätt.

Några andra bloggare: Magnus Andersson, Adam Cwejman, Andreas Froby, Unga Folkpartiet, Politometern,

Svd,

måndag 16 augusti 2010

Sverige på efterkälken – ”E-demokratin” måste utvecklas

Enligt det demokratiindex som tidskriften The Economist beräknar är Sverige det mest demokratiska landet i världen. Samtidigt blottar FN-rapporten E-Government Survey 2010 en nalkande kris i vår demokrati, Sverige håller på att tappa kontakten med medborgarna.

Våra politiker har en jämförelsevis liten dialog med medborgarna på nätet. Sverige blir omsprunget av både Sydkorea, Malaysia och Kazakstan och landar på en 23:e plats i medborgardialog och tillgänglighet på internet. Om detta har jag skrivit i Dagens samhälle.

Vad tycker du?

I Haninge kommun har demokratiberedningen, där jag varit ordförande, diskuterat frågorna kring medborgardialog och hur bl.a. Internet och sociala medier kan vara viktiga verktyg i dialogen mellan medborgarna och kommunen. Nu ska de frågorna upp på dagordningen. Haninge kommun ska ta fram en e-demokratistrategi och hur kommunen ska använda sociala medier i verksamheten. Du kan läsa mera om hur Haninge kommun ska utveckla demokratin via hemsidan.

Andra bloggare om e-demokrati; Politometern
Andra bloggare om sociala medier; Politometern
Andra bloggare om partiarbete; Politometern

För övrigt känns det mycket spännande att det nu är en månad kvar till valen. Din röst gör skillnad!