fredag 30 april 2010

Missat (S)-mål för unga riksdagsledamöter

Idag redovisar Svd en granskning av riksdagslistorna inför höstens val. Tidningen konstaterar att man är långt ifrån sitt mål att var fjärde politiker ska vara under 35 år. Istället redovisas att partiet kan får färre unga riksdagsledamöter efter valet. S-väljare över 70 kan bli helt utan representant i riksdagen.

Fyrtio- och femtiotalisterna dominerar de 29 riksdagslistorna. De vallokomotiv som partiet presenterade i förra veckan förändrar inte bilden. De nio toppolitiker som ska lanseras i hela landet har en medelålder på 48,5 år, med Leif Pagrotsky, 58, som äldste representant och Ibrahim Baylan, 38, som yngste.

Det här ger vi underkänt, säger SSU:s ordförande Jytte Guteland i en kommentar till Svd´s uppgifter. Ja konstigt vore annars. Kanske det är så att övriga ungdomsförbund också har anledning att känna sig oroliga över sitt partis attraktionskraft hos unga väljare.

Intressant skall det bli om det blir motsvarande granskning av övriga partiers riksdagsvalsedlar. Det är ju viktigt att vår riksdag har en i hyfsad representativ sammansättning och vara en bra avspegling av hur befolkningen ser ut. Fler unga och fler 65+ tror jag är nödvändigt. Liksom att få fler riksdagsledamöter som kommer från andra länder och kulturer. Ålder och etnicitet är viktiga faktorer men också att få fler företagare, entreprenörer i riksdagen vore föredömligt. (C) i Stockholms län har en bra och säker träff genom att Aphram Melki, egenföretagare och kommen från ett annat land, placerats på tredje plats på riksdagslistan.

Ibland är det svårt att klara av detta på ett bra sätt. Partierna tvingas göra val, endast en person per plats så att säga. Samtidigt kan detta också bli ett sätt att "tvinga fram" mer av personvalrörelse. Supportrar till kandidater som upplevs "felplacerade" kan ju mobiliseras till förmån för rejäla kampanjer som vi hittills inte mött.

Andra bloggare kring detta är bl.a. Peter Andersson, Jonas Morian, Bengt Silfverstrand,

Aftonbladet, DN,

Centerpartiet - lyft fram den egna politiken!


Opinionssiffrorna gläder några, bekymrar några. Men flera borde nog vara bekymrade.

Alliansregeringen har gjort mycket bra för landet. Arbetslinje har blivit central jämfört med tidigare bidragslinje. Företagsamhet och entreprenörskap har blivit ett viktigt arbetsområde för politiken. Kunskaperna har blivit skolans fokus. För att skriva något kort och när man i stort ska beskriva skillnaderna i politiken.

Ändå viker opinionen. Det krävs en historisk insats, en rejäl vändning i opinionen för alliansen, om man ska klara behålla regeringsmakten. Och inte minst för mitt eget parti, Centerpartiet.

Centerpartiets ledning borde nu också inse det allvarliga läget. Partiet ligger bara lite drygt över 4-procentsspärren. Nu gäller det att lyfta partiprofilen. I miljöpolitiken - vi vill mer och snabbare än vad regeringen. I regionalpolitiken, i främjandet av entreprenörskap och att skapa ännu bättre utvecklingsmöjligheter för företagen, inte minst de små och medelstora. Regeringen har gjort och gör mycket bra. Men det borde rimligen finnas områden där Centerpartiet vill gå före och visa vägen.

Andra bloggare som skriver är Peter Andersson, Mats Engström, Robert Noord, Kent Persson,

torsdag 29 april 2010

Vänta inte med att höja taket i a-kassan!


Regeringen har med viss rätta fått kritik för en alltför låg ersättningsnivå i A-kassan. Det är nu dags för regeringen att lyssna på kritiken.

DN Debatt idag skriver företrädarna för A-kassornas samorganisation om detta.

Det finns sakliga skäl för en höjning. Av debattartikeln framgår bl.a. "För att ha rätt till ersättning krävs att man arbetat sex månader och minst 80 timmar varje månad. Förut räckte det med 70 timmar per månad. Vad har de extra tio timmarna betytt? Ja, för den halvtidsanställde räcker det exempelvis med en eller två dagars frånvaro för att inte uppfylla arbetsvillkoret – därmed blir det noll kronor i ersättning."

Och politiska; en förändring av politiken visar att regeringen också lyssnar och tar till sig saklig kritik. En förändring avväpnar också de rödgröna ett argument för ett regimskifte.

Satsa på en rejäl höjning av taket! Det kan vara ett bra åtgärd för att Svenskt Näringsliv, LO och TCO kan fortsätta samtalen om anställningsskyddet och andra frågor som hänger samman med LAS.

Den idag utlysta utredningen om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet får inte innebära att regeringen inte gör något åt taket i a-kassan. Utredningen ska ju vara klar först om något år och sedan följer remissomgång, propositionsskrivande osv. Det är nu det behövs en höjning av taket!


onsdag 28 april 2010

Kommunernas ekonomi besvärlig men hanterbar

I spåren av de rödgrönas utspel häromdagen har SKL ansett sig tvungna att skicka ut ett särskilt pressmeddelande om kommunernas ekonomiska läge.

Anders Sellström KD, konstaterar att kommunernas skatteunderlag växer. Jörgen Rundgren skriver att "Det är nu oerhört viktigt att värna om den återhämtningen och att inte äventyra den med diverse skattehöjningar som slår mot företagen." Lennart Gabrielsson ansluter sig till de som funderar över varför kommunerna behöver mer pengar än vad regeringen hittills föreslagit.

Andra är mer kritiska. Fredrik Pettersson skriver att Sörmland tjänar på de rödgrönas förslag och att "Regeringens otydlighet i frågan om just statsbidrag har allvarligt försämrat våra möjligheter till planering och långsiktighet".

Nog behöver kommunsektorn mer långsiktighet när det gäller statsbidragens framtida utveckling. Att det behövs fler miljarder nästa år än vad regeringen hittills föreslagit, är jag inte lika säker som de rödgröna. Det är ju inte bra att alltför frikostigt utlova pengar eftersom det minskar "förändringstrycket" i den kommunala världen. För det behövs förändring för att möjliggöra en utveckling. Om detta har jag också skrivit tidigare. På sikt är det viktigt att statens detaljstyrning av kommunerna upphör och att statsbidragens storlek gör det möjligt med en långsiktighet i kommunernas planering.

Kent Persson skriver också om skatterna.

DN, Svd,

Tryggt, säkert och snyggt

Trygghetsfrågorna är på var människas läppar, varje dag. Inte minst hur rättsväsendet fungerar, eller inte fungerar.

Idag publiceras på DN Debatt ett stort antal förslag från alliansregeringens arbetsgrupp för rättsfrågor hur brottsligheten ska bekämpas. Det är mycket bra att man söker ta ett mer samlat grepp och ange färdriktningen för ett nödvändigt reformarbete. I sak kanske ett och annat av förslagen tål att diskuteras men det viktiga är signalen till medborgarna: Fortsatta och ökade insatser är nödvändiga för förebygga brott som att lagföra brottslingar.

Människorna måste uppleva att rättssamhället fungerar och står på medborgarnas sida. Inte minst måste inkomna anmälningar hanteras skyndsamt, utan att släppa på kravet om rättssäkerhet för de inblandade. Har du lust och tid, läs denna "skrämmande" rapport.

"Vardagsbrotten" måste ges minst samma uppmärksamhet som den grova och organiserade brottsligheten. Resurserna till polis och åklagarväsendet är centrala instanser i rättssamhället och måste därför öka. Lokala polisstationer måste bli fler. I Haninge gläds vi åt bl.a. de nya stationerna i Jordbro och Brandbergen. Nu väntar vi på att få fler poliser. En närvarande och synlig polis är mycket viktig. Jag tycker själv det vore dags med en lokal ordningspolis.

I kommunerna kan vi också göra en hel del i brottsförebyggande syfte. Men också när det gäller själva kriminaliteten. Haninge satsar tex. på Centrum för unga lagöverträdare för att snabbt hantera unga brottslingar. Satsningar på tex. brottsofferjourer och liknande stödorganisationer är också viktiga insatser. Brottsförebyggande Råd är angelägna som forum för t.ex. olika förebyggande insatser som trygghetsvandringar och samverkan med olika lokala aktörer.

Några bloggare som skriver: Ewa Jansson, Mary Jensen, Marie Litholm, Erik Palmstierna, Johan Pehrson, Henrik Ripa,

Aftonbladet, Expressen, Svd,

tisdag 27 april 2010

Ja till samtal om att Utveckla Vårdval Stockholm

Landstingets Alliansledning sa nyss "Ja" till att inleda samtal om hur vårdval Stockholm kan utvecklas.

De kritiserar naturligvis (?) Socialdemokraternas agerande hittills under mandatperioden. Samtidigt tycker landstingsledningen det "vore bra om det framåtsyftande arbetet med utvecklingen av vårdvalet kunde ske i bred politisk enighet".

En reservation för en uppgörelse finns från landstingets alliansledning: En eventuell uppgörelse över blockgränserna får inte röra den en fria etableringsrätten.

Bloggare om Vårdval Lars Björndahl, Robert Noord,

DN,

Vårdval Stockholm eller Hälsoval?

Ilija Batljan, Socialdemokraternas tillträdande landstingsråd i Stockholm, skriver i ett öppet brev att han önskar ett blocköverskridande samarbete med Moderaterna om vårdvalet.

Påminner mig om att (S) gärna önskar breda eller blocköverskridande överenskommelser när man är i opposition. När man styr och ställer är det andra toner. Å andra sidan är ju Ilija Batljan, ny (S)-ledare i landstinget och man kanske inte ska misstolka hans önskan att skapa långsiktigt hållbara lösningar. Dock är det kanske just därför han är ny som han vill ha lite medialt fokus på sin nya position och (S)-politikens behov av förnyelse.

Det kanske är bättre att väljarna i höst få avgöra om ett utvecklat vårdval Stockholm eller ett oprövat Hälsoval, ska prägla delar av sjukvårdspolitiken i Stockholms län. Tills vidare är det min uppfattning.

Centerpartiet vill utveckla Vårdval Stockholm och om det skrev landstingsgruppens ledning i en debattartikel för en dryg månad sedan. Och de rödgröna presenterade sitt Hälsoval tidigare i år.

Robert Noord har bloggat om detta. Andra bloggare om Vårdval bl.a Gustav Andersson, Peter Andersson, Anders W Jonsson, Ulrika Falk, Per Åsling,


Aftonbladet, Svd

För övrigt konstaterar jag att blivande ordförandelandet i EU, Belgien, nu står utan regering. I en tid när det behövs mer internationellt samarbete riskerar EU-samarbetet att ytterligare försvagas pga av regeringskrisen i Belgien.


Gärna välfärd, men behövs det skattehöjning?

Så var den igång. Löfteskarusellen från de rödgröna, igår satsning på höghastighetståg och idag mer pengar till kommunerna. Med omedelbar retur, svarar Alliansregeringen oansvarigt. Man kan nog tala om ombytta roller, om man gör en jämförelse när (S) hade regeringsmakten.

Idag presenterar de rödgröna "Tolv miljarder mer till välfärden". Och då avses att man vill ge landets kommuner 12 miljarder mer än regeringen. Avsikten är att höja kvaliteten i vård, skola och omsorg. Visst är det behjärtansvärt med mera pengar för ingen förespråkar status quo eller än värre en sänkning. Jag har också tidigare önskat mig mer pengar till kommunsektorn. Men mera pengar är dock inte alltid hela lösningen. Det handlar ju alltid att ha ett rejält fokus på uppdraget och att hela tiden söka förbättra verksamheten.

I den kommunala organisationen handlar det också om att ge utrymme för lokalt bestämmande. Här finns mycket att göra. Att ute på skolor, särskilda boenden, gruppboenden osv ha rätten att fatta beslut utan att alltid från någon "ovanför". Det är ju inte alltid som allt måste vara lika. Utrymme måste finnas för personalens och tex. brukarnas ideér om hur saker ska göras. I Centerpartiet kallar vi det för decentralisering.

Hur alla rödgröna löften ska finansieras vet vi nu delar av. Om några dagar ska den rödgröna budgeten presenteras. Skattehöjningar blir det. Lån blir det. Och sedan väcks naturligtvis frågan om allt sammantaget blir finansierat. Intressant läsning väntar om några dagar.

Bloggare som skriver om detta är bl.a. Gustav Andersson, Magnus Andersson, Mats Engström, Roger Haddad, Peter Högberg, Mary Jensen, Kent Persson, Johan Westholm, Stefan Wikén,

Aftonbladet, Expressen, Svd,

måndag 26 april 2010

(S) tappar förtroende hos allmänheten

I en undersökning som publiceras idag visar det sig att (S) tappat ledningen hos allmänheten när det gäller förtroendet för jobben och att minska arbetslösheten. Istället är det (M) som toppar.

De tre senaste månadernas Socialdemokratiska övertag med nio procentenheter har nu förbytts till ett övertag för (M) med fem procentenheter. Roligt för (M) och Alliansregeringen och inte roligt för (S) och de rödgröna. För undersökningen kan väl rimligen tolkas som att det rödgröna alternativet minskar sin trovärdighet. Jag kan inte nämligen tro att (S)-minskningen motsvaras av minst motsvarande ökning hos allmänhten för (MP) och/eller (V).

Förtroende hos allmänheten för Centerpartiet är tyvärr inte stort enligt mätningen. Visst har partiet presenterat ett antal förslag för att hävda företagandet, de nya jobben och olika insatser för att häva arbetslösheten. Men mest har detta tyvärr handlat om det som regeringen gjort. Gott och väl det, men det är ju som bekant stora regeringspartier som vinner hos allmänheten på sådana berättelser. Partiet behöver mer egna förslag och som visar på att det också finns ett brett engagemang för de arbetslösas sak, också hos (C).

Andra som skriver om arbetslösheten och jobben; Maria Abrahamsson, Per Altenberg, Gustav Andersson, Cecilia Dalman Eek, Lotta Gröning, Erik Laakso,

Aftonbladet, Expressen, Svd,

Historisk webbomröstning i Haninge


Många kommuner försöker på olika sätt få medborgarna delaktiga i olika utvecklingsfrågor. Haninge kommun har under ett antal månader arbetat med "Du bestämmer - Eskilsparken". Kommunen har avsatt 400 000 för utveckling, förnyelse av parken.

Alla, oavsett om man bor eller inte i kommunen (tex studerande), har fått lämna in förslag. Över 100 förslag lämnades in, många "likartade", tex. parkbänkar, scen, blommor osv. Sedan har förslagen bearbetats, likartade har lagts ihop och sedan lagts ut på en hemsida för diskussion och omröstning (bara skrivna i Haninge fick delta).

Igår avslutades processen med ett öppet hus i Kulturhuset, Haninge. Det var köer till de datorer som stod uppställda för de som ville rösta. Och vid tre-tiden kunde jag avslöja omröstningsresultatet : medborgarna vill ha en mobilscen till Eskilsparken. Det kommer också att levereras eftersom politiken (kommunstyrelsen) utlovat att man ska följa utslaget i denna historiska internetomröstning. Mig veterligen den första liknande i hela landet eftersom den var öppen för alla medborgare i kommunen, ingen begränsning när det gäller ålder eller kategori som t.ex. studerande. Medborgardialogen har utvecklats till "medborgarbudget" (participatory budget). Från dialog till medbestämmande.För övrigt kan noteras att ett nygammalt förslag väckts om en gemensam nordisk TV-kanal. Det har riksdagsledamoten Mats Johansson, Sverige och stortingsrepresentanten Olemic Thommessen, Norge, gjort i gårdagens DN.

söndag 25 april 2010

Bloggandet; en nagel i ögat på partistrategerna?

Idag skriver Sanna Rayman, Svd, ett signerad krönika om bloggandet. Utgångspunkten är att Erik Laakso, en av S-nätverket Netroots mer kända bloggare av och deklarerade att han åter var ”fri och oberoende”.

Bloggare med partianknytning beskylls av Sanna Rayman att mer eller i mindre i praktiken vara styrda av partihögkvarteren. Förutom att hon har en del reflektioner kring bloggandets hög- och konjuktur osv. Intressant och tänkvärt. Har hon "rätt" i sina funderingar är dock inte alls säkert.
T.ex. förfäktar Sanna att "det enda kriteriet (beträffandet länkandet, min anm.) verkar vara att man håller på samma lag i valrörelsen". För egen del vill jag att bloggandet ska söka vara ett samtal (inte lätt!) varför jag mer än gärna länkar till personer vars uppfattningar inte alls är detsamma som mina.

Sanna Raymans krönika har självklart föranlett många bloggare att kommentera och reflektera, ja klart också dementera. Och visst finns det anledning att fundera över bloggandets bidrag till opinionsbildningen. Ledarskribenter, partiföreträdare och ledningar för olika intresseorganisationer har nu fått friare röster att hantera och förhålla sig till. Nya medier växer fram och som i konkurrens med traditionella opinionsbildningsverktyg kan bidra till en än mer upplyst allmänhet.

För att inte tala om att det blir fler mötesplatser för samtal om framtid och samtid. I mediaskuggans Haninge har t.ex. vi i kommunledningen (allianspartierna plus miljöpartiet) startat en egen blogg för att bl.a. kunna berätta om vad som sker. Bloggandet har också skapat möjligheter för enskilda personer, utan kopplingar till vare sig det ena eller andra partiet eller organisation att berätta offentligt om sina funderingar.

Det har också skapat möjligheter för förtroendevalda som är partiaktiva att öka sin egen synlighet i det politiska samtalet. För egen del har jag fått möjligheten själv välja vad jag vill berätta om och hur det ska formuleras. Hundratals kollegor har jag i det avseendet. Detta är kanske de två viktigaste effekterna av bloggandet; det blir fler arenor och många fler människor som för ett offentligt samtal i viktiga samhällsfrågor.

Några bloggare som skrivit om detta är Tomas Agdalen, Peter Andersson, Peter Högberg, Mary Jensen, Seved Monke, Kent Persson, Johan Westerholm, Stefan Wikén,

Politometern

Aftonbladet, Svd,

Vård efter orsak? Nej tack!

Ska vårdbehovet styra eller det som orsakat det? En frågeställning som ledaren i DN tar upp.

Visst kan och frågeställningar kring sjukvården ställas. Vändas och vridas. Men huvudlinjen måste naturligtvis vara att det ska vara vårdbehovet som ska styra.

Ett bra förslag presenterade också några folkpartipolitiker i gårdagens DN. Alla patienter bör ha ett virtuellt arkiv - ett eget rum på nätet - med all information om den egna sjukdomshistorien samlad. Läkare och sjuksköterskor ska bara ha tillträde till uppgifterna efter patientens samtycke. Det är en annan variant av det gamla centerförslaget att ha ett chip i patientkortet med all relevant information om sig som patient, dvs man bär med sig sin egen journal.

Andra bloggare om detta: Lennart Bondesson, Claes Krantz, Ragnhild Källberg,

Aftonbladet, Svd,

För övrigt kan jag konstatera att det nu är över 3135 dagar sedan Dawit Isaak felaktigt fängslats.

lördag 24 april 2010

Jobb och entreprenörskap - företagslyft behövs!

Det behövs lönsamma företag för att människor ska ha trygga arbeten. Befintliga företag måste ges möjligheter att utvecklas. Nya företag främjas. Entreprenörskapet, än mer nuläget, komma in i "politikens finrum".

Nationellt finns bl.a. Tillväxtverket som har viktiga uppgifter när det gäller företagsutveckling och entreprenörskap. En annan viktig aktör är ALMI. Regionalt och lokalt finns tex. NyföretagarCentrum, Coompanion mfl som gör viktiga insatser. Kommunerna kan och gör också viktiga insatser. I Haninge så finns t.ex. företagslots.

Det existerar 70000 invandrarägda företag i Sverige. Vart femte nytt företag som startas, startas av en person med invandrarbakgrund och sammanlagt sysselsätter dessa idag ca. 250000 personer. De finns representerade inom hela den svenska ekonomin, med många framgångsrika profiler och koncept.

Maroun Aoun, VD i IFS, skriver i dagens Aftonbladet om vikten av att ta tillvara invandrarföretagarnas kunskaper och erfarenheter. Samhället måste också främja flera företag som drivs av invandrare. Artikeln avslutas med tre punkter i detta syfte: Offentlig sektor måste bli bättre på att hantera upphandlingsfrågorna, satsningar på mentorsprogram för ökad export ochinformationssatsning för fler kvinnliga invandrarföretagare.

Det är nästan skamligt att vi i vårt land inte bättre tagit till oss erfarenheterna från alla invandrare som driver företag. Förbättringsmöjligheterna är stora. De ska vi naturligtvis ta tillvara. Inom kort kommer jag också ta sådana initativ i Haninge kommunledning.

Sofi Larsen har också bloggat om detta. Linda Skugge också.

Aftonbladet, Folket, Göteborgs Posten,

Stoppa smutskampanjen; Reinfeldt har stort ansvar

Ett falskt brev med Mona Sahlin undertecknare cirkulerar i kretsen kring regeringen. Mejlet innehållet handlar bara om hennes politiska skandaler. Förtal, säger Sven-Erik Alhem, tidigare överåklagare i Malmö.

Valrörelserna i Sverige har av och till innehållit inslag av aktivieter som inte främjar ett öppet och respektfullt förhållningssätt inom politiken. Tvärtom, smutskampanjer har förekommit. Mest känd är nog den mångåriga kampanjen mot Olof Palme. Tyvärr är det nog också så att det inom alla politiska partier finns medlemmar, ja också företrädare, som hänger sig till smutsarbete.

Det är dags att sätta stopp för denna typ av verksamhet. Här har alla partipolitiskt aktiva ett stort ansvar. Politik handlar mycket om förtroende. Och kampanjer av typ den som nu pågår mot Mona Sahlin, måste bekämpas. Allmänhetens förtroende för politiker och partier måste öka. Men denna typ av smutskampanjer bidrar naturligtvis till motsatsen. Om vi inom politiken inte visar varandra respekt och bemöter varandra på ett just sätt, finns ju inte starka skäl till att allmänheten ska göra det.

I den aktuella frågan så faller ansvaret för att få stopp på mejlkampanjen särskilt stort på statsministern.

Några andra bloggare i frågan är Ulrika Falk, Peter Högberg, Mary Jensen, Peter Soilander, Politometern,

Aftonbladet, DN, Expressen, Svd,

fredag 23 april 2010

Förbifart Jämtin - kommunala självstyret ur funktion

Sakinnehållet i den rödgröna överenskommelsen om infrastruktur har hamnat i skuggan av förslaget om folkomröstning om Förbifart Stockholm. Kanske det är medvetet från de rödgröna, kanske inte.

Folkomröstningsinstitutet förflackas på det sätt som de rödgröna vill hantera Förbifart Stockholm. Förslaget ifrågasätts ur grundlagens formuleringar och tankarna bakom lagtexten. Statsvetarprofessorn Leif Lewin skriver i Svd kring den problematiken och att de rödgröna smiter från sitt ansvar.

Förbifart Stockholm kan karakteriseras som ett avtal mellan ett antal regionala och lokala parter. Problematiken kring regionala "avtal" tar Jonas Eliasson, professor vid KTH, upp i en artikel på DN Debatt. Och detta hänger ju nära samman med den lokala demokratin, det kommunala självstyret. Det sätts på klart undantag genom detta. Förslaget bygger ju på att riksdagen ska besluta om att det i en viss region i landet ska arrangeras en folkomröstning i en regional fråga.

Visserligen ska delar av Förbifart Stockholm finansieras av statliga medel men det kan ju inte motivera ett statligt diktat om folkomröstning. Det liknar ju mer att i en specifik regional fråga sätts regionen under statlig tvångsförvaltning. Johannes Åhman skriver i DN om just detta perspektiv.

Några andra som bloggat i frågan: Hans Bergström, Dayana Jadarian, Seved Monke, Mikael Olsson

Aftonbladet, DN, Svd,
torsdag 22 april 2010

Lärarna och skolans ledning viktiga för elevernas resultat

”Vi har totalfokus på kunskapsförmedling. Alla elever ska klara kunskapsmålen, det har de rätt till i en obligatorisk skola. Det ställer stora krav på lärarna.” Om detta skriver de två ordförandena i Haninge kommuns utbildningsnämnder, Martina Mossberg och Alexandra Anstrell, i Dagens samhälle.

Utgångspunkten är de dåliga resultat som skolorna i Haninge redovisade för några år sedan. Lärarförbundet rankade kommunens skolor som landets ”sämsta”. En av de 17 mest framgångsrika kunde SKL rapportera förra hösten.

Kunskap till 100% är devisen som leder Haninge kommun i skolpolitiken. Och därom råder bred politisk enighet sedan flera år.

Det råder också bred enighet om de kunskapskontroller, som exempelvis görs för kontroll av femåringarnas läskunskaper i förskolan. Skolans ledning har en central roll i Haninges skolpolitik.

Några andra bloggare om lärarna och skolan Alexandra Anstrell, Lotta Edholm, PJ Anders Linder, Helen Thörnqvist,

DN, Skolvärlden,

Minskat antal sjukskrivna

Sverige blir bara friskare och friskare. Antalet sjukskrivna minskar. Och om detta handlar en del av den politiska debatten. Anna D. Öberg, Svd skriver idag om detta under rubriken "Kritiken kommer inte att tystna".

87 miljoner kostade utbetalningarna av sjukpenning och förtidspensioneringarna i mars i år. 8 miljoner kronor mindre än för ett år sedan.

Det finns ett löfte om att en parlamentarisk utredning inom socialförsäkringsområdet. Att det inte ännu tillsatts gör att det finns berättigad kritik i denna del. Men inte om huvudlinjen "arbete" eller "bidrag", den ska naturligtvis förfinas och utvecklas.

Det är samtidigt angeläget att inte bara öka incitamenten för människor att arbeta. Ökade insatser behövs också för att göra det mer intressant och lönsamt att anställa fler medarbetare.
Häri finns klara förbättringsmöjligheter för regeringen. Även om en hel insatser gjorts, t ex. vad gäller regelförenklingar.

Några andra som bloggar kring detta: Roger Jönsson, Johan Pettersson, Åsa Rosenberg, Stefan Tornberg,

Aftonbladet, DN,

onsdag 21 april 2010

Förbifart Jämtin - folkomröstningar ska inte lösa koalitionsproblem!

Igår kom då beskedet att de rödgröna om de vid seger i höstens riksdagsval kommer att arrangera en regional folkomröstning om Förbifart Stockholm.

Bakgrunden är ju den att de rödgröna inte är överens i sakfrågan och en folkomröstning föreslås för att "lösa tvisten". Detta sätt att hantera folkomröstningar devalverar sådana. Förslaget ifrågasätts också av jurister.

Förbifart Stockholm är inte att jämföra med frågor som vi tidigare folkomröstat i. På nationell nivå har vi senaste åren har några folkröstningar; kärnkraften, EU-medlemskapet och om vi skulle ingå i EMU-samarbetets tredje steg och bl.a. införa euron som valuta. I samtliga fall handlade det om frågor som dels mobiliserade tusentals och åter tusentals enskilda människor, dels byggdes nätverk och organisationer för olika ståndpunkter.

Ja debattens vågor gick höga på partimöten av allehanda slag eftersom det också inom partierna fanns mer eller mindre stora motståndsgrupperingar till den officiella partiuppfattningen. Näringsliv och fackliga organisationer var djupt engagerade för olika ståndpunkter. Kort sagt: det var landsomfattande aktiviteter med brett folkligt engagemang. Så är inte fallet vad gäller Förbifart Stockholm. Istället finns det en massiv politisk majoritet för förbifarten.

I en för regionen viktig fråga, trängselavgiftens införande eller inte, var det stört omöjligt att få politisk majoritet för en regional folkomröstning. Trots att den frågan, på minst motsvarande sätt som Förbifart Stockholm, var en angelägenhet för hela regionen. Men när det passar byter man åsikt om folkomröstningars vikt.

Nu ska här folkomröstas för att ett regeringsalternativ kan inte i förväg ge ett samlat besked på en för regionen viktig fråga. Det är inte seriös politik.

Några andra bloggare som skrivit i frågan: Per Ankersjö, Lars Björndahl, Roger Jönsson, Helle Klein, Karl Malmqvist, Kent Persson,

Aftonbladet, DN, Svd

tisdag 20 april 2010

(S) - makten framför allt; därför folkomröstning?

(S) upphör knappast att förvåna. Makten framför allt! Valspråk för de innersta kretsarna men som nu kommer i tydlig dager?

30 mars kunde vi läsa: "S lovar att bygga Förbifart Stockholm". Idag presenterade de rödgröna sitt gemensamma förslag: Folkomröstning! Tala om snabb förändring av ståndpunkt. Om det ändå varit sakskäl som fått avgöra.

Folkomröstningsinstitutet är mycket viktigt i vår svenska demokrati. Därför ska det hanteras varsamt och med största omdöme. Det finns en mycket stor politisk majoritet för Förbifart Stockholm. Och även inom de politiska partierna finns bred uppslutning kring respektive partis ståndpunkt. Då ska inte folkomröstningsinstitutet tillgripas. Tycker jag.

Alternativen i en kommande folkomröstning ska vara enligt dagens pressmeddelande: "Vi har nu enats om att låta invånarna i Stockholms län genom en folkomröstning avgöra om man vill bygga förbifarten eller om man i stället vill satsa på ökad kapacitet i kollektivtrafiken". Det finns väl ingen motsättning mellan Förbifart Stockholm och kollektivtrafik. Frågan handlar ju om hur Förbifarten kan främja ökat kollektivtrafikåkande. Och därom finns det kanske anledning att resonera såsom Per Kågeson gör idag på DN Debatt.

Centerpartiet i Stockholm har en kortfilm presenterat satsningar på bättre trafik i regionen. Tänkvärda ord.

Läs också vad några andra bloggare har skrivit: Magnus Andersson, Per Ankersjö, Christer Jönsson, Mats Engström, Martin Moberg, Robert Noord, Stina

Aftonbladet, DN, Expressen, Svd

Kolla fakta - Svd bidrar till upplysningen

Valen 19 september närmar sig. Partistrategerna funderar hur opinionen ska vändas/vinnas.
För väljarna är det inte alltid lätt att hålla reda vad som förs fram av partiernas företrädare; tyckande eller fakta? Visst borde det vara rimligt att partierna inte sprider felaktiga uppgifter eller låtsas som om att tyckande är fakta. Men är så fallet?

Svd drar nu igång "Faktakollen". Ett sätt från tidningens sida att bidra till folkupplysningen med anledning av riksdagsvalet i höst. Tack för det Svd! I premiärgranskningen reder tidningen ut Anders Borg och Thomas Östros till synes motstridiga siffror om arbetslösheten. Slutsatsen är dock att bådas påståenden är rätt!

Jag hoppas också att medias granskningar av partiernas förehavande fortsätter. Politiskt ledarskap bygger på förtroende och det måste tåla utsättas för medias granskning.

Läs också vad några andra bloggare skriver; Peter Andersson, Anders W Jonsson, Simon Hedlin Larsson, Karl Malmqvist, Elisabeth Thand Ringqvist, Röda Berget,

Aftonbladet, DN, Svd, SVT,

måndag 19 april 2010

Haninge utvecklar samarbetet med föreningslivet


I Haninge, som i många andra kommuner, finns ett rikt och omfattande föreningsliv. Värdet av detta "civilsamhälle" är många. Jag kan t.ex. peka på att föreningslivet är en viktig demokratiskola, stärker en bygds attraktionskraft, skapar mötesplatser för människors gemensamma intresse, ger "röst" åt uppfattningar och inte minst främjar entreprenörskap och utveckling.
Och i dag har kommunstyrelsen i Haninge enigt slutet upp bakom ett elva punktsprogram för hur kommunen kan främja utvecklingen av föreningslivet. Jag har skrivit om detta på kommunledningens blogg. Enligt kommunens livsstilsundersökning så sviktar föreningslivets attraktionskraft så det behövs utmaningar för de som är föreningsengagerade. Förhoppningsvis kan "programmet" som nu tagits fram vara den utmaning som utvecklar ökad föreningsverksamhet. Inte minst i form av djupare samarbeten och samverkan mellan föreningslivet och kommunen.

Läs också vad andra bloggare skriver: Politometern

Aska i molnen över Sverige - vet du det Åsa?

Under ett antal dagar har flygplanen i Europa stått på marken. Tusentals människor har inte kunnat resa. Flygbolagen går på knäna, ja idag finns uppgifter om att bolag är nära konkurs.
Det är väl inte överord att tala om att det är kris. Och måtte den få ett snabt slut så människor kan flyga igen.

Men läget i krishanteringsfrågan är kanske mer allvarligare än så : svenska myndigheter har ingen aning om hur mycket aska som faktiskt finns i luften ovanför Sverige. Besluten byggs på uppskattningar, datorsimuleringar, från Storbritannien.

Visst kan det finnas starka säkerhetsskäl till att initialt av ett förlopp som vulkanutbrottet i Island, införa kraftfulla begränsningar. Men allt eftersom tiden går måste ju "uppskattningarna" som den första tidens beslut fattas på, kontrolleras och följas upp med faktiska mätningar och besluten korrigeras (om nödvändigt).

"Regeringskansliet följer läget och står i ständig kontakt med ansvariga myndigheter" står det på regeringens hemsida. Har regeringen, med Åsa Thorstensson i spetsen, ställt frågan till Luftfartsverket och andra berörda statliga myndigheter, om man vet om det finns aska i molnen ovanför Sverige? Eller förlitar sig också regeringen på datorsimuleringar och uppskattningar? Kan det i så fall vara ett gott betyg till en bra krishantering?

Frågorna ökar i antal för varje dag, timme som krisen fortskrider. Kanske en vitbok kan ge svaren på de frågor som resenärer, företrädare för flygbolag mfl ställt sig under dessa dagar?

Läs vad några andra bloggare skriver: Mats Engström, Erika Hedblom, PO Kjellberg,

Aftonbladet, DN, Expressen, Svd

söndag 18 april 2010

Fusket i (M) - kultur eller ,,,,,

Ja då var det åter dags för en ytterligare omgång mediarapportering av fusk hos Moderaterna i deras interna provval. I början av året spreds nyheten att det hade fuskat i provvalet inför höstens val. Därom bloggade bl.a. jag. Nu handlar det om provvalet inför valet 2002.

Allt fusk och sådant som int sker enligt regelboken är naturligtvis helt förkastligt. Och inte acceptabelt. Jag är inte heller ensam om att utgå ifrån att Stockholmsmoderaterna går till botten med anklagelserna. Även ledande moderater kräver utredning och den måste naturligtvis ske grundligt och samtidigt i snabbt tempo.

Påståendena om valfusk hos (M) drabbar mer eller mindre alla politiskt aktiva. Det är i alla fall vad jag tror. Ty valfusket hos (M) har ju också gjort att motsvarande händelser skett i andra partier. Tyvärr också i mitt eget.

Väl det skrivet så ställer jag mig några frågor: Varför framkom inte uppgifterna om valfusket 2002 i samband med den tidigare publiceringen av anklagelserna om valfusk i provvalet inför höstens val? Varför teg de personer som nu träder fram vid den tidpunkten? Varför publiceras uppgifterna samtidigt som två tusen moderata kommunpolitiker träffas i Göteborg? Var det för att flytta fokus från arrangemanget och det som avhandlades där, till förnyade fuskbeskyllningar? Kan det finnas någon koppling mellan publiceringen i dessa dagar samtidigt som valrörelsen kommer allt närmare och att några av huvudpersonerna nu är aktiva i ett annat politiskt parti (OBS! samma parti) och som kanske önskar medial uppmärksamhet kring sina personer?

Läs gärna vad också några andra bloggare skriver: Maria Abrahamsson, Björn Andersson, Tomas Gustafsson, Maria Hagbom, Göran Johansson, Kent Persson, Politometern

Expressen, DN, Svd, Aftonbladet, Politikerbloggen,

För övrigt kan noteras att Aftonbladet sätter rubriken "De rödgröna tappar" för sin presentation av SIFOs senaste opinionsundersökning.

lördag 17 april 2010

Jämställt i företagsamheten - finns här saker att göra?


Regeringen talar ofta om behovet av nya entreprenörer, fler företagare och att befintliga företag ska få växa och utvecklas. Och visst görs det saker. Därom skrev bl.a. jag igår.

Men hur ser det ut med jämställdhetsperspektivet i entreprenörsdebatten? Om detta skriver bl.a. Thomas Gür i Svd. Han pekar bl.a. på att i Sverige är endast fyra procent av den kvinnliga arbetskraften företagare, medan motsvarande tal för den manliga delen av arbetskraften är tio procent. Endast Malta och Danmark har bland EU:s medlemsländer lägre andel kvinnliga företagare. Är detta något vi kan vara stolta över? Inte alls, tycker jag. Skämmigt kanske yngre skulle skriva.

Svenskt Näringsliv presenterade i mars en rapport (Anders Bornefalk) kring kvinnligt företagande. Intressanta och utmanande uppgifter och förslag. Vi behöver ju öka entreprenörskapet och att få människor att tycka det är roligt, lönsamt och utvecklande att driva företag.

Näringsminister Maud Olofsson har ju sedan hon började som minister tagit sig an bl.a. kvinnors företagande. Ett antal insatser genomförs.

I kommunerna kan vi säkert bli bra mycket bättre med att stödja och främja kvinnligt företagande. Det gäller upphandlingsverksamheten, uppmärksamma kvinnliga företagare (motsvarande ambassadörer på nationell nivå?), satsa på entreprenörsskolor och göra särskilt riktade insatser till unga tjejer (events, mässor...?), utveckla mentorsystem osv. osv. En bra start kan vara att inbjuda kvinnliga företagare till samtal om vad som kan, bör och måste göras?

Läs vad några andra bloggare skriver: Per Ankersjö, Peter Andersson, Niklas Carlsson, Adam Cwejman, Annie Johansson, Christian Ottosson,

Svd, Aftonbladet, Expressen, DN, GenusNytt

fredag 16 april 2010

Jobb, jobb, jobb - men hur?

Arbetslinjen står emot bidragslinjen hävdar Alliansregeringens företrädare. Och naturligtvis står man själv för arbetslinjen. Det finns naturligtvis fog för den argumentationslinjen. När de rödgröna presenterar sitt budgetalternativ så kanske debatten tar andra uttryck? Möjligt om man också presenterar hur jobben ska skapas och företagen anställa fler medarbetare.

Det finns förväntningar på Alliansregeringen, inte minst hos alla arbetslösa och hos företagare, att göra mera. Att öka insatserna för att få fler människor i arbete. RUT och ROT och fortsatt jobbskatteavdrag är naturligtvis viktiga bitar i ett framtidsinriktat program för arbete och långsiktigt hållbar utveckling. En hel del har gjorts för att främja entreprenörskap och förenkla för företagen. Men mer behövs! Det behövs insatser för att främja utveckling av befintliga företag och här kan t.ex. den offentliga sektorns upphandling av varor och tjänster spela en viktig roll.

Ett av Centerpartiets viktigaste vallöften 2006 var att det skulle bli enklare, roligare och lönsammare att vara företagare i Sverige. Så har det också blivit. Även om det finns mycket kvar att förbättra.Näringsdepartementet har listat 172 insatser som främjar jobb och företagsamhet i hela landet. Nya företag behöver också se dagens ljus och inte minst insatser för att öka entreprenörskapet hos ungdomar är viktigt.

Det är tex. mycket angeläget att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling för kommunsektorn. Om inget "rejält görs" så kan en chockhöjd kommunalskatt bli följden. Eller drastiska nedskärningar, och då talar vi om nedskärningar!, inom de kommunala verksamheten. Fortsatta effektiviseringar är naturligtvis nödvändiga. Men det behövs också intäktsförstärkningar. Höjd pensionsålder nämns också i detta sammanhang. SKL har i sin skrift "Framtidens utmaning - välfärdens framtida finansiering" visat på vad som kan komma behöva göras.

Några andra bloggare: Mattias Larsson, Stefan Wikén, Franziska Osterberger Gustafsson,

Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Dagens Industri, Svd, Dagens Nyheter,

För övrigt hoppas jag du har tid läsa intressant inlägg på www.kommunledningen.se - hur vi i Haninge skapar utrymme för fler hyresrätter.

torsdag 15 april 2010

Vårbudgeten - frånvaro av överraskningar

Idag har regeringens vårbudget överlämnats till riksdagen. Överraskningarna lyser tyvärr med sin frånvaro. De stora insatserna är sedan länge kända: sänkt skatt för pensionärerna, nästan 500 miljarder till angelägna infrastruktursatsningar, höjning av flerbarnstillägget, yrkeslegitimation för lärare och förskollärare och en satsning på 15 000 sommarjobb för skolungdomar samt insatser för regelförenklingar för företag. För att nämna några satsningar.

Och om två veckor ska de rödgröna presentera sitt budgetalternativ. Detska bli mycket spännande. Inte minst eftersom gapet i skattehöjningar är rekordstort mellan de rödgröna partierna, i höstas ca 40 miljarder kronor. Tomas Östros, finansministerkandidat i de rödgrönas skuggkabinett säger i Svenska Dagbladet det finns ”ett begränsat utrymme att höja skatterna.” I samma intervju klargör han att det inte är möjligt med stora (jag som svärtat) skattehöjningar.

Alliansregeringens satsningar finansieras utan skattehöjningar. Fler i jobb skapar det ekonomiska utrymme som behövs för att klara budgetsatsningarna enligt regeringen och finansminister Anders Borg. Så vad vi nu vet är att med fortsatt regeringsinnehav för allianspartierna blir det inga skattehöjningar och med regeringsskifte väntar skattehöjningar. Storleken vet vi intet om i denna dag.

Att regeringen väljer att i nuläget inte satsa mer pengar på kommuner och landsting betyder nog inte att det inte kommer extrapengar för 2011. Men besked om detta kanske är planerat till senare, t.ex. i början av hösten? Även om skatteintäktsprognoserna visar på kraftigt bättre skatteintäkterna för kommunsektorn är gapet mellan behov av insatser och i dagsläget överblickbara inkomster övermäktigt för de flesta kommuner. Samtidigt är regeringens besked idag till kommunsektorn att fortsatta insatser är nödvändiga för att effektivisera verksamheterna och därigenom skapa utrymme för angelägna behov.

Läs vad andra bloggare skriver: Peter Andersson, Magnus Andersson, Per Ankersjö, Robert Noord, Kent Persson, Politometern,

Expressen, Svd, Aftonbladet,

onsdag 14 april 2010

Vallokomotiven; klarar (S) uppförsbacken?

(S) har nu presenterat sina "vallokomotiv". Idel bekanta ansikten och med statsrådserfarenhet. Nej, här finns det inget utrymme för nytänkare och/eller friska unga företrädare. Finns det t.ex. inte längre några unga, "hungriga" SSU-are som partiet kan (men vill inte?) städsla för att nå de unga väljarna?

Aftonbladet kommenterar detta med: Mer ånga till lokomotiven. Expressen skriver: Lokomotiv utan fart. Det är nog många (S)-engagerade som instämmer i dessa omdömen. Inte minst efter om man läst och reflekterat kring vad som Mona Sahlin skrev igår på DN Debatt. För det kommer att krävas mer av hur olika politiska mål ska uppnås för att nå framgång i höstens riksdagsval. För väljarna behöver få veta t.ex. hur (S) vill främja de nya jobben och de företag som ska skapa de nya jobben.

Nu ser allt fler fram emot 3 maj då det gemensamma budgetförslaget för de rödgröna ska presenteras. Men först måste de kanske "lösa ut" frågan om FRA-lagen?

Läs också vad några bloggare har skrivit: Mats Engström, HBT-sossen, Robert Noord, Politometern,


Svd, Expressen, Sydsvenska Dagbladet,

tisdag 13 april 2010

Önskan - fler jobb, men hur?

Människor i arbete skapar ökad frihet, minskar bidragsberoende och inkomster till gemensamma sektorn. Det är därför så viktigt att Alliansregeringens arbetslinje fullföljs och utvecklas.

De rödgrönas gemensamma jobbpolitik avses presenteras när deras budgetalternativ snart presenteras. Men kommer politiken att söka näring hos (S) så blir det inte många nya jobb. För idag presenterar Mona Sahlin (S) på DN Debatt bl.a. (S)-politiken för fler jobb: 13 rader i en spalt under rubriken "Fler jobb" men inte något om hur. Inte ett enda konkret förslag om hur nya jobb ska främjas, befintliga företag utvecklas eller hur nya företag kan stimuleras så att fler jobb skapas.

Det är tvärtemot vad Centerpartiet gör. Mona Sahlin presenterar i sin DN-artikel inte ett enda konkret förslag. Centerpartiet har många, många förslag om hur nya jobb kan skapas. Nyligen presenterades t.ex. en rapport om hur unga människor kan stimuleras att bli entreprenörer. Utveckling av lärlingsanställningar är en annan metod att skapa bättre möjligheter för unga att få jobb.

Läs vad andra bloggare skriver: Johan Pettersson, Gustav Andersson, Peter Andersson, Magnus Andersson, Politometern,

Svd, Svd, DN, Aftonbladet,

tisdag 6 april 2010

Är en 50-lapp värd något?

Sanna Rayman, Svd, skriver idag en signerad artikel på ledarsidan som är mycket läsvärd. När regeringen ger barnfamiljerna en 50-lapp i flerbarnstillägg så tycks det inte betyda något. Annat än för just flerbarnsfamiljen som syftet med stödet var.

Å så dristar hon sig till att skriva att om Alliansregeringen annonserat en sänkning av dflerbarnstillägget med lika mycket och därmed tagit en femtiolapp från landet smånga barnfamiljer. "Vad tror ni? Hade folk ryckt på axlarna åt saken?"

Bra formulerat Sanna! En femtiolapp är en femtiolapp; i detta fall plus och plusplus ......

måndag 5 april 2010

Det handlar om förtroende - står Alliansregeringen stark?

Politik handlar om förtroende, nå majoritetet och att visa resultat. Sammanfattningsvis alltså. Och nu visar en opinionsmätning (SKOP) att Alliansregeringen vunnit ökat stöd i opinionen.

54 procent av de som deltog i SKOPs räkning anser att regeringen gör ett mycket eller ganska bra jobb. Knappt häften, 25 procent, anser att den gör ett mycket eller ganska dåligt jobb. Och detta ska ses i ljuset av att förtroendet för de rödgröna i princip har legat still sedan i november i fjol.

Opinionsundersökningar avlöser nu varandra i tät följd. Häromdagen var det en som visar partiledarnas popularitet. Ingen rolig läsning för (S)-strategerna med tanke på det urusla stöd som Mona Sahlin har. Bara 28 procent har stort eller mycket stort förtroende för henne. Hon har tappat sex procent jämfört med decembermätningen. Lena Melin, Aftonbladet beskriver Sahlin som en "sjunkbomb". Alla partiledare har dock tappat i förtroende.

Och i en debattartikel idag pekar nu fyra statsråd ut barn och unga som en viktig grupp för insatser till ett än bättre liv. Och pensionärerna är en annan grupp som Alliansregeringen nu också vänder sig med ett tydligare budskap. Dagens ledare i Expressen handlar om att det är bättre med klyftor än med fattigdom.

Ett breddat budskap från Allianspartierna och som inte handlar i första hand om arbete, utan om att alla människor har rätt leva ett gott liv, hela livet, borde bli framgångsrik. För det förutsätter nämligen att fler människor arbetar och bidrar till både sin egen försörjning och till det gemensammas finansiering, tex. förskola, skola och äldreomsorg. Utan många och allt fler i arbete kan inte heller pensionerna räknas upp. Så arbetslinjen är en förutsättning för att också pensionärerna ska få det ännu bättre.

Hur många som kommer att ändra sitt val i årets riksdagsval jämfört med 2006 års val är naturligtvis en fråga som kan besvaras först efter valet. Men indikationer finns om att bytena går åt "båda hållen" mellan de två regeringsalternativen. Arbetslinjen mot bidragslinjen kommer Alliansföreträdarna utropa. Vad de rödgröna har för gemensamt budskap har jag inte än kunna tyda men det kommer. Om inte förr, så när de ska presentera sitt alternativ till regeringens vårproposition.

Svd, Aftonbladet, Sydsvenska Dagbladet, Göteborgs-Posten,

Läs också vad andra bloggare skriver om detta: Politometern, Per Ankersjö, Peter Andersson,söndag 4 april 2010

Partibidrag - låt alla få veta

I Sverige som i många andra länder ger företag och enskilda personer ekonomiska bidrag till politiska partier. Och idag hemlighålls vem som gett hur mycket pengar.

Ingen lagstiftning finns i Sverige och som reglerar företags och enskilda personers ekonomiska stöd till partierna. Synd. Det behövs. Tidigare har jag bloggat om detta förhållande och hoppades då, som nu, att (M) byter uppfattning i frågan. Dvs ansluter sig till vad bl.a. flera andra partier tycker.

Självklart behövs en öppen redovisning av hur partierna och deras företrädare finansierar sin verksamhet. Jag har svårt att förstå hur de som förfäktar "dolda böcker" tänker. Å andra sidan är det kanske det inte de gör? Partierna genomgår sedan en lång tid tillbaka en stor förtroendekris. Öppna kassaböcker borde vara en självklarhet.

Läs också vad andra bloggare skrivit om bidrag till partierna: Politometern

För övrigt är det intressant att ta del av hur återkomsten från Bryssel för Rolf Gustavsson, ter sig. Om detta skriver han i sin Svd-krönika.

lördag 3 april 2010

Att vara en politiker - det handlar om förtroende

Det är fint att vara vald av folket till t.ex. kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige. Tillräckligt många har valt att lägga sin röst på ett parti som man företräder. Kanske man också har fått många personröster, ja kanske så många att man just kommit in tack vare dessa personröster. Då har man ett starkt folkligt mandat för sina kommande uppgifter. Starkare än om man "bara" valts in pga sin plats på en valsedel som partimedlemmarna röstat fram. Så personvalet kan och bör stärkas. Intresserad vad jag tycker? Läs mitt tidigare inlägg om just personvalet.

Att förvalta detta förtroende på ett bra sätt är mycket viktigt. Det handlar om att göra det man lovat göra. Ja åtminstone visa att man försöker uppnå det manlovat. Politiken handlar ju också om att nå resultat, och då måste man ju uppnå en majoritet för sin idé, sitt förslag. Eller hur?

Det handlar också om att vara ärlig och öppen med det man gör. Och att man håller ingångna avtal om man gjort sådana, tex. mellan sig själv och sitt parti. Att man ska rösta som partiet ien viss fråga. Om detta skrivs ju mycket också i dessa tider när det gäller alliansregeringens förslag om att tillåta nya kärnkraftsreaktorer som tänkbar ersättning för de som redan finns, men inte flera.

Partiernas arbete måste också inge respekt och förtroende. Klara regler för hur verksamheten ska styras är tex mycket viktigt. Och det som skrivits och talats om mycket denna vinter har ju också handlat om misstänkt fusk inför valet av kandidater till höstens val. Om detta har jag bloggat tidigare.

Claes Sandgren tar i en Brännpunktsartikel upp en annan dimension av partipolitiskt
engagemang. Om man som f.d. politiker och höga tjänstemän i offentlig förvaltning borde vara i karantän en tid innan man tar på sig nya uppgifter. Synpunkter som mycket jag tycker känns angelägna att diskutera också i Sverige. Några av de senaste uppmärksammade fallen i Sverige är ju tex. Göran Perssons konsultuppdrag och nu senast stadsdirektören i Solna. Ja i det senare fallet handlar det ju faktiskt om att kombinera ett toppjobb i kommunen samtidigt som man är konsult åt vissa av kommunens samarbetspartners! Dåligt omdöme eller snikenhet? Både ock? Välj själv.

Aftonbladet, DN, Svd

Här kan du läsa vad några andra bloggare har skrivit om "politiker": Politometern.

Och här hittar du några som bloggar om "förtroende": Politometern.


För övrigt kan jag meddela att det nu över 3 114 dagar sedan Dawit Isaak fängslades i strid mot rättssamhällets principer.

torsdag 1 april 2010

Folkets röst på webben avgör!


Från och med idag kan alla Haningebor att diskutera och rösta på medborgarnas förslag om hur Eskilsparken ska bli en mer levande mötesplats. Omröstningen sker på webben och avslutas söndagen den 24 april. Kommunen har avsatt 400.000 kronor till upprustning av Eskilsparken i centrala Handen

Utomlands är "medborgarbudget" mer vanligt än i Sverige. Och vi i Haninge är en av de första kommunerna i Sverige som låter medborgarna vara med och bestämma, inte bara får vara med och påverka. Det känns jättespännande!

Webbröstningen är ett effektivt sätt att ta reda på vad folk tycker i en konkret fråga. Webbverktyget ger också möjlighet att resonera med andra invånare kring de olika förslagen och att lägga upp en egen ”parkbudget”. Vi har bra hjälp av bl.a. Anders Nordin, SKL, med att utveckla webverktyget. Över ett hundra olika förslag har kommit och som vi i samråd med förslagsställarna minskat till 21. Alla dessa 21 förslag finns nu presenterade på webbplatsen.

Hoppas nu att många tar chansen och går in och diskuterar och röstar på sina favoritförslag för Eskilsparken. Vi kommer att satsa ordentligt på information och marknadsföring för att få ett så högt deltagande som möjligt.
Kommunerna måste utveckla dialogen med medborgarna. Hur tycker du vi ska göra det?

Här kan du läsa vad andra bloggare har skrivit om medborgardialog: Politometern

För övrigt är det en bra krönika av Lars Ryding i Svenska Dagbladet, om hur briliant ideén är att visa opera på biografer. Folkets Hus-rörelsen har varit initiativtagare och nu följer andra biografägare efter.