torsdag 11 september 2014

Idéburna företag - bra väg utveckla välfärden

Vinster eller inte i välfärden? Striden står och stampar. Slagorden haglar. Förenklingar så det står härliga till. Men finns det något alternativ? Förs det något samtal om alternativa vägar? Ja det gör det. Men partierna duckar, deltar sällan i samtal om dessa möjligheter. Tråkigt tycker jag.

På DN Debatt publiceras idag en artikel: "Satsa på den tredje vägen i välfärden - idéburna bolag". Välformulerad. Konstruktivt bidrag till diskussionerna och samtalen, om  utvecklingen av välfärden.

Jag tar mig friheten och skickar artikeln till några partisekreterare för att få deras kommenterar: Carin Jämtin, socialdemokraterna, Michael Arthursson, centerpartiet och Kent Persson, moderaterna.

För övrigt tycker jag att det är toppen att Cecilia Malmström, kommer att bli ansvarig för handelsfrågor i den nya EU-kommissionen.

onsdag 10 september 2014

Kulturen är iskall i årets valrörelse?

Minusgrader i kulturvalet, skriver Sverker Lenas i dagens DN.  Jämfört med valet 2010 då alla partier ville profilera sig kulturpolitikst, inte minst tack vara den sk Skuggutredningen, är kulturfrågorna iskalla i årets valrörelse. Och jag tvingas hålla med. Jag försöker i alla fall lyfta kulturfrågorna:Det skiljer sig för lite emellan partierna. Och inte medför budgetförslagen några stora kulturpolitiska debatter utanför de inre kretsarana i kultursverige och bland kulturengagerade politiker.

Av 100-lappen i kommunallskatt i Haninge går 3:81 till bibliotek, kultur och fritidsverksamhet. En rejäl höjning är på sin plats. Att skapa ännu bättre förutsättningar för kultur och en rikare fritid ökar Haninges attraktionskraft. Och bland väljarna i tex Stockholms kommun är kulturfrågorna på 27e plats bland stockholmarnas favoritvalfrågor. (Någon motsvarande undersökning finns tyvärr inte för Haninges del.).

I Haninge behövs behövs satsningar på att förstärka utvecklingen av biblioteken, att i samverkan med kulturlivet synliggöra kulturarvet, bättre förutsättningar för yrkesverksamma konstnärer och inte minst skapa nya och utveckla befntliga mötesplatser. I måndags antog Haninge kommunfullmäktige ett kulturpolitiskt program för tiden 2015-2015. Utifrån tre dimensioner, den samhällspolitiska, kulturpolitiska respektive konstpolitiska, lades fast tre mål med strategier om hur de olika dimensionerna ska förverkligas. I kommande års sbudgetar och verksamhetsplaner har inte enbart kultur- och fritidsnämnden att låta programmets strategier slå igenom. Nej, det är en angelägen uppgift för alla nämnder och styrelser. Fastlagt av kommunfullmäktige.

Idag utmanar också Svensk Biblioteksförening ordförande Calle Nathanson och generalsekreterare Niclas Lindberg de två statsministerkandidaterna om vad de vill i viktiga biblioteksfrågor. Det ska bli intressant att se vad kandidaterna svarar. Om de svarar.

För övrigt tycker jag att i dagens Svd finns ett mycket läsvärt inlägg: "Kommunallagen måste ge utrymme för solidaritet". Inlägget handlar om  möjligheterna för svenska kommuner att ansluta sig till det sk Fristadsystemet, dvs att erbjuda förföljda författare och konstnärer skydd och uppehälle i två år.


tisdag 9 september 2014

Dags att satsa på Västerhaninge


Haninge, ska bli en av regionens regionala stadskärnor. Och det som avses är då de centrala delarna i och närmast kring Handen. Utvecklingen går fort. Häromdagen togs första spadtaget för Haningeterrassen. I kommunfullmäktige igår antogs ett program för utvecklingen kring affärscentrat Port 73. Här planeras för ytterligare butiker och närmare över 900 bostäder. Mycket av kommunens personella resurser satsas nu på att få den regionala stadskärnan att växa fram. Det riskerar leda till att övriga kommundelar, åtminstone viktiga kommundelscentra, får står tillbaka.

Visst ska den regionala stadskärnan få de resusrser som behövs för att vi ska åstadkomma en långsiktigt hållbar stadskärna. Men det betyder att vi kanske måste utöka de personella resusrserna så att också annat hinns med.

Haninge kommunfullmäktige antog i december 2012 ett utvecklingsprogram för Västerhaninge. Det anger några möjliga utvecklingar för detta viktiga centrum i södra delarna av kommunen. Men det konkreta planarbetet går på halvfart. Tyvärr. Det är dags att växla upp! Västerhaningeborna har väntat länge nog på en upprustning och utveckling av de centrala delarna.

Jag och Centerpartiet i Haninge har därför presenterat några av de saker som vi vill ska bli verklighet inom några år:

Simhall i Hanveden
Bevara Klockrgården
Nytt kultur- och föreningshus; utveckla biblioteket
Ny sporthall vid Ribbyskolan
Bygg bostäder i centrum
Ny fritidsgård

Allt detta behöver inte ägas och drivas av kommunen. Men kommunen måste driva på, samla de goda krafterna som vill göra något. Och sätta igång processen!

Det är nu dags att samla alla goda ideér i ett planprogram för Västerhaninge. Ordna rejäla medborgardialoger. Fatta kloka beslut om detaljplaneringen.

Haninge. Inte bara den regional stadskärnan!

fredag 5 september 2014

Sund, säker och hållbar mat

Jag och Centerpartiet kämpar för hållbar mat som är sund och säker. Vi ser gärna att maten är närproducerad och fri från skadliga kemikalier och tillsatser. Och maten ska vara tillverkad utan onödig användning av antibiotika. I dag får djur i många länder antibiotika utan att vara sjuka. Det ger billigt kött men också multiresistenta bakterier. Som kan göra att vanliga infektioner inte längre går att behandla. 
Hur vi producerar, transporterar och konsumerar mat påverkar klimatet. Det gör maten till en miljöfråga. De ekologiska fotavtrycken måste minskas, maten måste bli mer hållbar.
Därför måste det vara lätt att göra hållbara val i butiken. Det gör vi genom att ställa krav på märkning som visar var maten kommer ifrån och vad den innehåller. Ett bra djursskydd är förstås också mycket viktigt. 
Kommunen måste också ställa tuffa krav i offentliga upphandlingar så att maten för våra äldre och barn är sund, säker och hållbar. För den sakens skull vill vi ha ett nationellt matlyft. 
Jag och Centerpartiet i Haninge vill att god mat tillagas lokalt på förskolan, skolan och äldreboendet. Vi vill att andelen svensk mat ska öka i kommunens verksamheter och att kommunen ska underlätta för lokala matproducenter.
Och i Haninge kommun är mat- och kostfrågorna högt uppe på dagordningen. Arbetet har bedrivits sedan ett antal år. Varje år får någon eller några av de kommunala verksamheterna någon form av utmärkelse för kost- och mathållningen. I år fick tex kommunen andra priset i klassen Årets skolmatkommun, av White Guide Junior.

Den "offentliga maten" är allt mer uppmärksammad av olika aktörer. Just nu pågår Mat2014 och där finns förstås också Haninge kommun på plats.
Andra bloggare om mat och livsmedel.


onsdag 3 september 2014

Krafttag för giftfritt

Alliansen föreslår i sitt valmanifest en ny skatt på miljö- och hälsofarliga kemikalier. Det är bra. Men måste på alla plan arbeta för att fasa ut farliga ämnen i vardagen, oavett skatter eller inte. 

Kemikalier finns i nästan allt som vi människor kommer i kontakt med. De finns i kläderna vi har på oss, elektroniken vi ständigt är nära, möblerna vi sitter i, maten vi äter och vattnet vi drycker osv. Forsningen visar nu allt tydligare att den ökande användningen av farliga kemikalier och mixen av de ämnen vi utsätts för, är skadlig för hälsa och miljö. Ett exempel är hormonstörande ämnen som kan återfinnas i både schampo och tandkräm.

Vi måste kunna lita på att våra livsmedel är säkra, textilier vi köper in till kommunen inte ska innehålla antimögelmedlet dimetylfumarat, att inte barnleksaker innehåller bisfenol A, att vattnet vid dricker är säkert eller att suddgummin i skolan innehåller ftalater och att vi i kommunens verksamheter inte vistas i en miljö där golvmattan innehåller gifter. Likaså att barnen i våra förskolor leker i säkra miljöer som inte har slipers, gamla däck eller gammal elektronik i lekmiljöerna. 

Jag och Centerpartiet i Haninge vill öka takten i arbetet att avgifta vardagen för oss som bor och verkar i Haninge. Och vi har fått gehör för det hos våra koalitionskollegor. I budgeten för nästa år har Miljönämnden ett klart uppdrag: att utarbeta en plan för utfasningen av farliga kemikalier i olika kommunala verksamheter.

Det första steget är verksamheter för barn och ungdom. Detta beslut verkar lokala socialdemokrater vara okunniga om, eftersom det ställs krav på en sådan inventering och ett systematiskt arbete där våra barns vardagsmiljö saneras från gifter. 

Men jag vill gå längre än så. Kommunen måste gå vidare:

1) anta ett miljömål om att kommunen ska vara "giftfri",
2) ställa krav på giftfria produkter vid upphandling exempelvis genom de kriterier som Miljöstyrningsrådet anger
3) agera aktivt gentemot företag och allmänheten för att minska användningen av giftiga ämnen och för att nå målet om en giftfri kommun

Andra bloggare om farliga kemikalier.
onsdag 27 augusti 2014

(S) - tystnad råder

Moderatledaren och statsministern Reinfeldt lyfte in invandringsfrågan och migrationspolitiken i valrörelsen häromdagen. Visst gjorde han en allvarlig miss när han tog upp kostnaderna med en lioberal invandringspolitik men inte med ett ord nämnde de "intäkter" som en sådan politik för med sig. För det ska han naturligtvis ha kritik.

Men allvarliga än statsministerns agerande är hur (S)-ledningen valade att ta itu med frågan. De klagade över att kostnaderna togs upp men lyfte inte ett förslag, inte än faktiskt, om hur deras politik ser ut: tex. när det gäller hur staten ska stötta ansvarstagande kommuner som ordnar med bostäder till de som har uppehållstillstånd, hur etableringsreformen ska utvecklas och hur samarbetet mellan stat och kommuner ska bli bättre. Istället råder (S)-tystnad i de frågorna. Ledaren i dagens DN skriver förtjänstfullt hur (S) i praktiken spelar SD i händerna. Diskutera sakfrågan är uppmaningen.  "Att ståe utaan ett realpolitiskt svar och ropa om Jimmie Åkesson är som att släcka bränder med bensin. Att säga att det gynnar SD, gör just det", skrev Expo:s chefredaktör  Daniel Poohl i gårdagens DN.

En annan anspekt på migrationspolitiken är tågen som Svenskarnas parti nu arrangerar på ett antal platser i landet. Att protestera mot deras politik är naturligtvis en mycket god och eftersträvansvärd handling. Men att göra det på ett sätt som gynnar alla odemokratiska krafter är fel väg. Efter våldsamheterna i Malmö diskuteras polisens agerande och motdemonstranternas. Rubrikerna fylls med dessa budskap. Istället borde det väl vara mer konstruktivt att sätta Svp påplats genom att inte ta till våld, provocera våld och få polisen till ett minst sagt, mycket tvivelaktigt agerande. Lotta Olsson skriver mycket bra om detta i dagens DN.

I dagens Svd skriver ett antal kända svenskar om "Möt rasismen med civilkurage". Läsvärt. För här finns de som förordar samtal om hur det medmänskliga samhället ska se ut, vilka värderingar som ska vara dess byggstenar. Raoul Wallenberg Academy släpper idag, en lista med 100 sätt att göra skillnad. Det handlar dels om att lyfta debatten om civilkurage, dels att civilkurage och medmänsklighet går att träna upp. Riksdagspartierna utmanas att ta ställning för civilkurage och medmänsklighet. Vi är nog många som med stort intresse väntar på partiernas svar.

Andra bloggare om migrationspolitiken hittar du här.

tisdag 26 augusti 2014

Vårda och utveckla biblioteken!

Bra bibliotek är viktiga och spännande mötesplatser för många människor. Men det är fortfarande viktigt att tillgängligheten ökar, fler måste få upptäcka bibliotekens stora förtjänster. 

Det skriver jag om på min kampanjsida "Kryssa Raymond" i kommunfullmäktigevalet.

Andra bloggare som skrivit om biblioteken hittar du här.

För övrigt tycker jag att mediaforskarna Kent Asp och  Johannes Bjerling, har en mycket läsvärd artikel på dagens DN.Debatt.