tisdag 30 mars 2010

Ett tydligare Centerparti - ett måste för framgång

Centerpartiet är det minst tydliga partiet i riksdagen. Det visar en undersökning gjord av Novus Opinion beställd av TV4. Bara 14% av väljarna ser Centerpartiet som tydligt, följt av Kristdemokraterna (20%) och Folkpartiet (25%). Inte nådigt!

Anna Dahlberg, Expressen, skriver bl.a. att "Gemensamt för alla fyra partierna (Alliansen, min anm.) är att de ratar sina kärnväljare till förmån för nya väljargrupper." Sant eller inte, men påståendet kan inte avvisas som nonsens. Om nu sanningen ska fram!

Ledande partiföreträdare har under åren haft olika uttryck när partiet ska positioneras i förhållande till andra partier och ideologiska hemvister: mittenparti, ekohumanistiskt, borgerligt, socialliberalt till numera ett liberalt parti, under drygt ett decennium, har sannerligen inte gjort det tydligare vad partiet står för.

Att numera kalla partiet liberalt är också att ta i. Partiets politik grundas sedan urminnes tider på socialliberala grundvärderingar och det är en sak, att vara ett liberalt parti en annan. Det senare säger att man nog glömt ur vilket samhälle som partiet uppstod och varför landsbygdsbefolkningen såg sig nödgade att bilda ett parti för sina intressen.

Tydlighet gjorde att Centerpartiet vann i opinionen för en politik byggd på främst decentralisering (makt, bebyggelse, service osv). Numera är det tyvärr sällan man hör ledande Centerföreträdare tala om decentralisering. I en tidigare blogg skrev jag lite mer om vad partiet borde stärka i sitt politiska budskap.

Läs mera vad några andra bloggare skriver om Centerpartiet: Anders Flanking, Kristian Krassman, Magnus Andersson, Peter Andersson, Stefan Tornberg, Per Ankersjö, Håkan Larsson,


Centerpartiet,

måndag 29 mars 2010

Partier i kris - även demokratin?

Svenskarna är ett mycket föreningsaktivt folk. Våra frivilliga och oftast ideella engagemang ligger på en stabil och hög nivå. Internationellt sett på en mycket hög nivå. Dagens ledare i DN handlar också om detta.

Tack vare SCB och t.ex. Ersta Sköndals Högskola, som nyss publicerat ett viktig material, kan vi följa detta frivillighetens arbete. Och har så kunnat göra under många, många år. Också i flera av landets kommuner görs undersökningar av befolkningens föreningsarbete och -medlemskap. I t.ex. Haninge kommun görs livsstilsundersökningar med vissa års mellanrum. Av den senaste kan vi utläsa att barn ochungdomars föreningsengagemang minskat medan vi vuxna har ungefär samma engagemang som tidigare.

Kommunens demokratiberedning har också jobbat att utveckla politiken för att främja ett aktivt civilsamhälle. Under hösten var ett material ute på remiss bland kommunens nämnder och styrelser. Och nu är ett bearbetet förslag på väg fram för beslut i kommunfullmäktige.

Demokratin förutsätter på ett eller annat sätt politiska partier. Och duktiga företrädare som bl.a.förmår tydliggöra politiken, vägval och vilka avvägningar som måste göras. Demokratin förutsätter också ett ledarskap som är berett att bilda opinion, inte bara följa den.

Frågan är dock om partiernas sjunkande medlemsantal, allt färre förtroendevalda i kommunerna i partierna och allt fler spindoctors/PR makare runt partiledningarna förmår skapa en renässens för det partipolitiska arbetet? Skandaler duggar tyvärr tätt kring förtroendevalda eller dess närmaste medarbetare, senast Solna kommuns stadsdirektör, eller nomineringarna inom moderaterna. Partipiskornas vinande gör det inte heller lättare att rekrytera varken nya medlemmar eller nya förtroendevalda.

Hur kan de politiska partiernas företrädare vaccineras mot dåligt uppträdande? Kan personvalet bli vägen till ett mer aktivt och självständigt politiskt liv, mer fritt visavi de nationella partiledningarna?

Läs gärna andra bloggare: Peter Andersson, Johan Westerholm, Helen Törnqvist,

Expressen, Aftonbladet, SvD

söndag 28 mars 2010

1 700 000 argument - sänkt skatt för pensionärer

Allianspartierna har nu presenterat ett viktigt löfte inför valen i höst. Pensionärerna ska, för tredje gången under denna mandatperiod, få sänkt skatt.

Observera, regeringen fullföljer alltså skattesänkningspolitiken för landets pensionärer. Ett budskap som det nu gäller att på alla sätt "trumma ut". Jag är inte övertygad om att en Allianspartiernas medlemmar har detta klart för sig.

I Svenska Dagbladet skriver Göran Eriksson "Miljardlöften kan löna sig". Så sant som det är skrivet.

Sänkningen beräknas kosta statskassan fem miljarder kronor och är regeringens sätt att hantera bromsen i pensionssystetemet. Den innebär ju att när ekonomin växer, ökar pensionerna. Och naturligtvis tvärtom, en krympande ekonomi ger lägre pensioner och som den stora pensionsöverenskommelsen lagt grunden för. En utveckling som allt färre tycks vilja vidkännas i dagens ekonomisk läge.

Förslag om en tredje skattesänkning är ett viktigt besked till landets över 1 700 000 pensionärer. Inte minst efter den nästan osakliga kampanjen som tex. socialdemokraterna drivit mot jobbskatteavdraget. Men som de numera tycks accepterat till sina allra största delar.

Aftonbladet, Expressen, Politometern,

För övrigt så hoppas jag att Berlusconi och hans allierade förlorar de regionval som idag och imorgon sker i 13 av Italiens 20 regioner.

onsdag 24 mars 2010

Det blåser över landet - naturligt med vindkraft

Vindkraften har ett starkt politiskt stöd. För en tid sedan skrev Maud Olofsson att 2000 nya vindkraftverk av dagens normala storlek kan komma att byggas fram till år 2020. Så de politiska signalerna är tydliga: vindkraften är en viktig energikälla för landet i framtiden.

Fullt utbyggt kan vindkraftverken komma att producera upp till 12 TWh el årligen. Det är fyra gånger mer än dagens svenska vindkraftproduktion och motsvarar vad två kärnkraftreaktorer i Ringhals (R1+R2) i genomsnitt producerat under perioden 2005-2008.

Samtidigt kämpar marknaden med vindkraften. Om det kunde vi läsa i t.ex. gårdagens Svd och DN. Ekonomiska motgångar är en sak som också marknaden måste ta sitt ansvar att lösa. Men det finns också politiska komplikationer, tex. lokala opinioner som måste hanteras seriöst.

Vi lokalt engagerade förtroendevalda i t.ex. kommunerna kommer att möta många vindkraftsskeptiker, ja även motståndare. De kommer naturligtvis att söka förhindra utbyggnaden av vindkraften. Och visst är det viktigt med seriösa samtal och att bemöda oss om att möta kritikerna med sakliga och väl underbyggda argument. Samtidigt är det viktigt att försöka förebygga sådana "konflikter" genom en öppen och konstruktiv planeringsprocess.

Energimyndigheten har också samlat allt som man behöver veta om tillstånd för vindkraftverk på en hemsida, vindlov.se.

Det är naturligtvis mycket bra att myndigheterna gör sina uppdrag för att bereda marken för vindkraftsutbyggnaden. Än viktigare än dock att vi förtroendevalda i t.ex. kommunerna också skapar bästa möjliga förutsättningar för utbyggnaden av vindkraften. Om inte kommunens översiktsplan i sin helhet måste revideras så kanske det i flesta fall behövs kommunövergripande riktlinjer för t.ex. hantering av planer eller bygglov för vindkraft; endera parker eller enskilda, stora som små kraftverk. Här gäller det att skapa planmässiga förutsättningar för en utbyggnad. Och om inte vi i kommunerna gör vårt, så kommer nog regering och riksdag att "peka med hela handen".

Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Per Bolund/Aftonbladet

Kolla andra bloggar som skriver på vindkrafttemat: Politometern, Christer Jonsson, Maria Kristoffersson, Mikael Wendt, Per Ankersjö, Jakob Lundgren


För övrigt så kan du räkna ut hur mycket din statliga skatt sänkts genom att besöka http://www.jobbskatteavdrag.se/ Det ska ju löna sig att arbeta.

tisdag 23 mars 2010

Patientmakt i vården - utveckla vårdvalet

Invånarna i Stockholms län har nu i två år kunnat välja vårdcentral. Vårdval Stockholm har varit namnet på denna omvälvande reform. Inte utan problem visserligen men som helhet betraktat, bra. Genom genom denna "konsumentmakt" i vården har kvalitetsfrågorna fått en rejäl skjuts framåt. Bara detta är länets invånare att gratulera.

Centerpartiets ledning i landstinget (Gustav Andersson, Kajsa Hansson och Tage Gripenstam) presenterar idag på DN Debatt hur partiet vill utveckla vårdvalet. T.ex. föreslås att varje patient ska ha en kontakt som benämns vårdombudet, en högre ersättning till mottagningarna jämfört med dagens system, möjlighet för patienten att välja distrikts- eller annan sköterska som sin kontaktperson i vården.

Artikelförfattarna önskar också en bred politisk överenskommelse som vårdvalets framtid. Och det har de mycket rätt i. En bred och därmed långsiktigt hållbar uppgörelse skulle skicka viktiga signaler till vårdens medarbetare och vårdentreprenörer.

Det skulle t.ex. bidra till att ge bättre förutsättningar för vårdföretag att planera verksamheten. En uppgörelse skulle säkert också bidra till att mång av nuvarande vårdanställda inom den offentliga vården skulle våga satsa på att bli framtida vårdentreprenörer. Mer av dynamik och utveckling skulle bli resultatet. Nuvarande offentliga vård skulle också gynnas av långsiktigt hållbara regelverk. Allt skulle gynna medborgarna och inte minst när de av olika skäl blir patienter i vården.

Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Expressen,

Läs mera på Politometern

För övrigt gläds jag åt presdient Obamas framgång med att få igenom sin så hett efterlängtade sjukvårdsreform i USA.

söndag 21 mars 2010

Vad vill Miljöpartiet - makten eller politiken

Miljöpartiet har stora framgångar i opinionen. Beror det på en egen lyckad politik? Sina nyvunna vänner i den rödgröna alliansen? Centerpartiets tillkortakommanden i miljöpolitiken? Väljarna vill ha något "nytt"?

En del av svaret får vi i den djuplodande artikel som Torbjörn Nilsson skrivit i Fokus. Häri utpekas Maria Wetterstrand helt rätt som en av centralfigurerna i Miljöpartiets framgångar. Men artikeln ger också många andra intressanta upplysningar.

En av dem är kanske den centrala: Marias och Miljöpartiets engagemang för de rödgröna är att på sikt minska socialdemokraternas inflytande över Sverige. Ingen tokig tanke? Är det dock rimligt att inte detta kommer att blockeras genom just denna politiska allians att (S) fortfarande ska spela en central roll i svenska regeringars politik? Dvs vara en kontraproduktiv tanke. Vore strategin just att minska (S)-inflytandet i svensk politik borde väl (MP) sökt sig till Alliansen eller till några av Allianspartierna?

Per Gudmundsson, Svd, har några intressanta reflektioner kring detta i dagens Svd. Tesen om att Mona Sahlin städslat (MP) för att locka väljare från Alliansväljare till de rödgröna har här en av sina vänner.`

Helt klart är att Miljöpartiet numera mer är maktspelare av hög rang än det "flummparti" de betraktades av många var, för ett antal år sedan. Det visar sig ju också i de olika kommunala samarbeten som (MP) deltar i, tex. i Haninge. Nu tycks det på riksplanet vara så att makten är viktigare än att nå politiska resultat som är i linje med de idéer som Miljöpartiet länge förespråkat; småskalighet, delaktighet, miljöfrågorna, landsbygdsutveckling....

Aftonbladet,

Här finner du några andra bloggare som skriver på detta tema.


Kolla andra bloggar: Politometern

För övrigt så kan du räkna ut hur mycket din statliga skatt sänkts genom att besöka http://www.jobbskatteavdrag.se/ Det ska ju löna sig att arbeta.

lördag 20 mars 2010

Kan populära partiledare vinna val?


Dagens Nyheter publicerar idag en opinionsmätning av DN/Synovate om partiledarnas popularitet. Mona Sahlin inger förtroende hos 27 procent av valmanskåren. Ett tapp från 31 till 26 procent. Enligt undersökningen så har hon tappat särskilt i storstäderna och bland offentliganställda.
Maud Olofsson, har också tappat i förtroende bland väljarna. Från 32 till 27 procent. Jämfört med Mona Sahlin har dock Maud Olofsson ett mycket starkt stöd från sina egna. Hon toppar bland partiledarna med hela 86 procent, jämfört med Mona Sahlin som har endast 11 procent. "Förtroendet är lågt för Mona Sahlin" är Expressens rubrik. "Ökat stöd för språkrören" är rubriken i Svenska Dagbladet.
Varför är det så att Maud Olofsson inger så högt förtroende men partiet så litet? Jämför med situationen för Mona Sahlin? Där är förhållandet tvärtom. Tidigare valforskning har ju tolkats som att partiledaren inte spelat en så stor roll för valet av parti. Nu tycks det kanske vara en förändring på väg?
Centerpartiet har alla möjligheter att vinna i opinionen jämfört vad opinionsundersökningarna visar. Kanske det ändå krävs en viss kursändring i politiken? Tydligare budskap? Återkoppling mellan historien, nutiden och framtiden? Visa på kontinutitet i politiken även om samhället förändras?
Ta t.ex. decentraliseringsfrågorna: mycket lätt att utifrån begreppet decentralisering tala om maktspridning, satsning på småföretag och att hela landet ska ha utvecklingsmöjligheter. Miljöfrågorna likaså; inte att förglömma den arbetsmiljö som på många ställen måste hyfsas till och inte de psykosociala perspektiven.
Centerpartiet har också haft en tydlig och vass kritik mot den renodlade marknaden som verktyg för att tex. värna alla människors rätt och värde samt inte minst att göra det möjligt för småföretag att växa. Minska statens styrning av kommuner, landsting och regioner har också varit ett viktigt led i decentraliseringspolitiken. Och här tycks ju nuvarande regering inte ta i för att vända utvecklingen. Och att hela landet ska kunna utvecklas och låta alla människor få leva ett gott liv, där de vill leva.
Det finns nog goda möjligheter att återerövra tidigare sympatisörer som väljare och medlemmar. Dessutom att återta förlorade partiarbetare. Därom kanske partiledningen bör tänka?
Kolla andra bloggar? Politometern
För övrigt så kan du räkna ut hur mycket din statliga skatt sänkts genom att besöka http://www.jobbskatteavdrag.se/ Det ska ju löna sig att arbeta.


fredag 19 mars 2010

Grönt för sprututbytesprogram i Stockholm?

Idag meddelar biträdande landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP) i bl.a DN, att det from i höst blir ett sprutbytesprogram i Stockholm. Ett förslag om detta kommer att behandlas i hälso- och sjukvårdsnämnden kommande tisdag.

Moderaterna kommer inte att stödja ett sådant förslag lät man meddela för en tid sedan. Förhoppningarna hos Rydberg och centerledaren i landstinget, Gustav Andersson (C) , är nu att oppositionen ställer sig bakom förslaget.

Ett bra förslag. Jag må erkänna att när jag först mötte diskussionen om sprututbyte så var jag tveksam, ja rent av negativ. Allteftersom jag läste vad som skrevs i frågan och diskussionerna i Centerpartiets landstingsgrupp, så känner jag att ett sprututbytesprogram kan vara ett viktigt inslag i en vettig antidrogpolitik. Och för att hejda spridningen av smittsamma sjukdomar.

Det är också bra att sprututbytet kombineras med andra insatser mot narkotikaberoende och smittspridning. Ett samlat program är vad hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att ta ställning till.

Dagens Nyheter, Aftonbladet,

För övrigt kan rapporteras att idag avslutas Europarådets kommunalkongress. Bl.a. kommer vi att ta ställning till en rapport om jämställdhet, författat av Britt-Marie Lövgren (FP), Umeå.

torsdag 18 mars 2010

Opinionssiffror roar? Oroar? Viktiga månader återstår

Centerpartiet ökar i den väljarbarometer som Novus Opinion gjort på uppdrag av TV4 Nyheterna. Partiet ökar från 4,3 procent till 5,4 procent av väljarna i undersökningen, jämfört med för en månad sedan. Andra opinionsundersökningar har nyligen visat att Centerpartiet ligger runt eller tom under 4 procentsspärren.

För partistrategerna på Stora Nygatan innebär det inte en så lätt uppgift att tolka väljarströmmarna. Ty det är långt kvar till siffror i de framgångsrika valen 2006. Olika undersökningar visar på olika opionionslägen för (C).

Självfallet blir sysselsättningsfrågorna viktiga i valrörelsen. Och här har ju faktiskt Alliansregeringen mycket gjort. Och nått resultat också för den delen. Idag skriver Mona Sahlin på Brännpunkt att (S) vill införa en ”första dagen garanti” mot ungdomsarbetslöshet. Det levererar redan vi i Haninge. Hos oss finns ett särskilt ungdomsteam som stödjer och coachar ungdomen från första veckan. 80 % av deltagarna har gått till arbete eller studier efter avslutad insats.

Sysselsättningspolitiken har en central roll. Det gäller nu för regeringen, och oss i kommuner och landsting/regioner att sätta tillväxtfrågorna i främsta rummet. Insatser för företagande och entreprenörskap är av avgörande betydelse. I Haninge finns en i mycket bred aktionsplan antagen för de kommande åren. För en långsiktigt hållbar tillväxt. Det gäller också att skapa framtidstro hos bl.a. dagens unga.

Aftonbladet

För övrigt kan du själv räkna ut den sänkta skatt du fått genom att besöka http://www.jobbskatteavdrag.se/

onsdag 17 mars 2010

SLÖSO - nå´t att bry sig om?


Vi förtroendevalda i kommuner och landsting har makten att bestämma hur stor del av en persons inkomst som ska gå till kommunalskatt (och en del avgifter). Dessa inkomster ska sedan täcka kostnaderna för det som vi också bestämmer över. Nåja inte allt. En del av det vi gör, har bestämts av staten, ibland nästan i detalj.

Så vi politiker har ett otroligt stort ansvar för att skattepengarna används korrekt. Inte en krona får slösas bort pga av ineffektivitet, dålig arbetsorganisation, onödig byråkrati eller till saker som vi inte borde göra. För det har vi bl.a. revisorer, professionella revisorer som förtroendevalda. Offentlighetsprincipen med allmänna handlingar är också ett viktigt instrument för att göra det möjligt för medborgarnas insyn, och därmed granskning, av de kommunala verksamheterna. Dock är väl allt möjligt att göra bättre.

Under senare år har också verksamheten med öppna jämförelser utvecklats. Här kan man hitta information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Södertörnskommunerna har sedan flera år arbetet med nyckeltal för att ge en översiktlig bild av kostnader och service jämfört med andra Södertörnskommuner. De används också som ett stöd för verksamhetsutvecklingen.

Timbro och Skattebetalarnas förening har nu startat SLÖSO, en ombudsman mot slöseri med skattepengar. Hit ska man kunna vända sig med klagomål på hur skattepengar hanteras.

Initiatiativet kommenteras bl.a. på ledarplats i Svd med orden "valuta för pengarna". Ledaren avslutas med orden: Vänster och höger må gräla om hur höga skatterna ska vara men borde vara överens om att skattemedlen ska användas väl. Vem blir först med att göra frågan till sin?

Nu stundar en intensiv och spännande valrörelse. Löften kommer att ställas om det ena och det andra. Har det levererats resultat av de som styr? Hur har det gått med löftena från förra valrörelsen? Det som utlovas, hur ska det finansieras? Nog är det stopp för höjningar av kommunalskatten, men kommer sänkningar att utlovas? Den som väntar får se, eller .....


tisdag 16 mars 2010

Ökad jämställdhet - centralt mål för EU

Idag är det EU-finansministermöte. Sveriges finansminister Anders Borg är på plats för att bl.a. lyfta fram jämställdheten som en viktig del av en tillväxt- och sysselsättningsstrategi för EU.

För en tid lade EU-kommissionen fram "EU 2020", ett förslag till tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Annika Ström-Melin, skrev i DN om tomma ord. Och vackra.

Fem mål presenteras: 75% sysselsättning, 3% av BNP till forskning, högre andel utbildade, färre fattiga och skärpta klimatmål. Och det är här som Sverige vill ha in ett jämställdhetsmål. Det är väl bara hoppas att Sverige får bifall på denna punkt. Men då kanske det behövs en hel del lobbyarbete nu i vår.

EU 2020-målen ska enligt planerna antas vid toppmötet i juni.

För övrigt kan meddelas att jag denna vecka är i Strasbourg, som ledamot av Europarådets kommunalkongress (CLRAE)

måndag 15 mars 2010

En gemensam ingång - inte fler utredningar!

En ung kille eller tjej som är arbetslös måste vara inskriven hos Arbetsförmedlingen i minst tre månader innan förmedlingen får/kan göra något. Enligt regerings- och riksdagsbeslut.

Detta är en politik som inte håller i längden. Det tycks också arbetsmarknadsministern inse. Fast han också är ute på felaktiga vägar om ytterligare utredningar. Utredningsmaterialet finns redan i regeringskansliet. Det behövs inga fler utredningar om ungdomar som saknar arbete eller inte utbildar sig. Det krävs handling. Dagens ledare i Göteborgs-Posten har också detta som tema.

Det behövs lokala lösningar som bygger på de resurser som finns lokalt. SKL´s initiativ, som jag för kommunledningen i Haninge undertecknat, om en försöksverksamhet en gemensam ingång för arbetssökande, hoppas jag nu att regeringen hörsammar. Och här finns ett antal tänkbara lösningar.

I Haninge finns redan "organisationen på plats" så det är bara för regeringen att ge klartecken!Sedan ett par år sedan finns ett väl fungera samarbete mellan kommunen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget; ett Samordningsförbund. Och här har vi höga ambitioner: ungdomsteamet coachar unga till arbete från första veckan. Det ger resultat. Sju av tio av de arbetslösa ungdomarna har kommit i arbete eller till studier efter avslutad insats. I en debattartikel i Dagens samhälle, beskrivs verksamheten av Marie Litholm, ordförande i samordningsförbundet.

Svd,

söndag 14 mars 2010

Vem styr de rödgröna?

Häromdagen fick (V) socialdemokraterna och miljöpartiet att stänga dörren för RUT-avdraget. Nu, några dagar efter att ha röstat i riksdagen, förklarar Mona Sahlin att hon kan tänka sig låta att undantagen från turordningsreglerna i LAS för företag med färre än tio anställda, kan få vara kvar. Tvära kast minsann!

Frågan vi måste ställa oss är ändå: Håller detta också framöver?

Miljöpartiet har under åren varit för dessa undantag. Nu tycks (S) svänga (ja eftersom t.ex. också IF Metall accepterar denna omsvängning). Vänsterpartiet är ett parti som visat sig vara kompromisslösa i olika frågor. Så hur blir det i denna fråga. Många företagare väntar på klart besked: Vad gäller för de rödgröna som alternativ till nuvarande Alliansregering?

Aftonbladet, SvD

fredag 12 mars 2010

Integritet - något för vänsterpartiet?

Vänsterpartiet har kongress i maj. Ett viktigt dokument kommer att vara den valplattform som ska diskuteras.

Partistyrelsens föreslår att valrörelsen koncentreras till tre frågor: välfärd, jämställdhet och integritet. Är det inte märkligt så säg. Det parti som har mest av byk att tvätta när det gäller demokrati och integritet gör det till en av sina stora valfrågor.

Framtiden grundas ju ofta på det som hänt och händer, och då kan det vara bra med goda förebilder. Vilka internationella föredömen av kommunistiska/socialistiska stater kan det svenska vänsterpartiet stolt lyfta fram? Men är det möjligt för dagens Vänsterparti med kommunisten Lars Ohly i spetsen? Vilken trovärdighet har Vänsterpartiet i dessa frågor?

Eller är det bara ett sätt att söka vinna unga väljare från Piratpartiet?

torsdag 11 mars 2010

Polis, socialtjänst eller nya grupper - nytt är inte alltid bättre

Sociala insatsgrupper i varje kommun där socialtjänst, polis och skola får i uppdrag att fånga upp unga i riskzonen, innan de hamnar i kriminalitet. Dessa myndigheter ska också få skyldighet att samverka med föräldrarna och stödja dem i deras ansvar att fostra barnen. Det är förslag som länspolismästaren Carin Götblad lanserat för att hejda ungdomsbrottsligheten.

Syftet är absolut lovvärt. Ungas kriminalitet måste samhället våga ta itu med. Ett förebyggande arbete som tar sin början i hemmet, för att växa i takt med att barn åldras och deltar i förskolans och skolans verksamheter är naturligtvis A och O. Ett aktivt fritids- och kulturliv är också av avgörande betydelse för att ge förutsättningar för en meningsfull fritid. Och som dessutom är "demokratifostrande", inte minst om de bygger på principen unga leder unga". Kommunerna har alltså ett mycket stort ansvar för att satsa på förskolan, skolan och på fritids- och kulturverksamheterna.

Föräldraransvaret kan vi och får vi inte glömma. Samtidigt vet vi att i dagens samhälle är det svårt förmånga attfå vardagspusslet att gå ihop. Inte minst för ensamstående föräldrar. Därför är det viktigt att det finns stöd att få från det offentliga när det efterfrågas, behövs osv. Också här har kommunerna viktiga uppgifter.

Sanna Ryman, skriver idag på Svd´s ledarsida bl.a. "Det Götblad beskriver låter ofta som vad jag förväntar mig att socialtjänst och skola ska göra. Men visst. Om förslaget är att befintliga myndigheter ska göra sitt jobb finns det ju ingen anledning att vara emot. Visst har Sanna rätt?

Lokala grupper där olika offentliga aktörer samverkar är inget nytt. Det har vi tex. i bl.a Haninge, kring olika insatser som ska verka brottsförebyggande. I denna samverkan finns också andra aktörer med, som t.ex. närpolisen, Lugna Gatan och Svenska kyrkan.

För övrigt tycker jag det är mycket bra att EU nu tar sig en rejäl funderare på att skärpa klimatmålet till år 2020. Det är inte minst viktigt efter misslyckandet i Köpenhamn att EU tar på sig ledartröjan i det internationella klimatarbetet.

Aftonbladet, Dagens Nyheter

onsdag 10 mars 2010

Hektisk arbetsdag - många viktiga möten

Idag är det en "hektisk onsdag" för mig som förtroendevald i Haninge. Viktiga möten avlöser varandra som ett pärlband. Kommunledningen startar med morgonmötet, sedan blir det möte med kommundirektören och hans närmaste medarbetare.

Kommunstyrelseberedningen, som förbereder alla ärenden inför kommunstyrelsen, har sitt månatliga möte därefter. På vår dagordning står bl.a. överföring av överskott/underskott från 2009, tex. investeringsmedel som inte nyttjats. Ett förslag om att Haninge ska ta ett inriktningsbeslut om separat insamling av hushållens matavfall är en annan viktig fråga. Samordning av överförmyndarverksamheten mellan flertalet Södertörnskommuner är ytterligare en viktig fråga.

Eftermiddagen kommer att ägnas olika ärenden inom stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden. Arbetsutskottet börjar och vi kommer bl.a. att diskutera åtgärdsprogram för Tyresån och förslag till reviderad kvalitetspolicy för kommunen. Liksom förslag från Demokratiberedningen om kommunens nämndsorganisation och hur dialogen med medborgarna kan utvecklas.

Plan- och byggutskottet kommer att ägnas till bl.a. förslaget till detaljplan för ny skola i Jordbro och en remiss av ett planeringsunderlag för utbyggnad av vindkraften. Innan jag deltar i utskottets möte kommer jag att träffa några "gamla folkbildare" och berätta om Skärgårdsstiftelsen.

Trafikutskottet, som jag själv leder, har några viktiga informationsärenden; läget med förslaget till ny cykelplan respektive trafiksäkerhetsprogram, program mm för ett öppet möte i maj för att nämna några frågor.

Kvällen då? Ja den avslutar jag med att vara på Zinkensdam och se Hammarby spela den tredje semifinalmatchen mot Villa/lidköping. Vinst? ja då blir det SM-final på Studenternas i Uppsala. Biljetterna är redan inköpta!

För övrigt tycker jag det är mycket synd att EU-kommissionären Cecilia Malmström, så snabbt avvisat Centerpartiets förslag att göra datalagringsdirektivet frivilligt för medlemsländerna.

måndag 8 mars 2010

Ska vi fira, eller ?

Internationella kvinnodagen "fyller" i år 100 år. Och visst har kvinnokampen nått resultat. Men inte till den grad som samhället borde se ut om vi, kvinnor som män, hade likvärdiga villkor

Visst har vi i Sverige kommit långt, för att ge kvinnor och män samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter, vid en internationell jämförelse. Men det är långt, och inom vissa områden mycket långt, innan vi kan tala om ett jämställt Sverige.

Makten i kommuner och landsting har männen i sina händer. Endast 83 av landets 290 kommuner har en kvinna som kommunstyrelseordförande; "regeringschef".

I bolagsstyrelser och bolagsledningar är det en stor majoritet av män som styr. 81% av ledamöterna i bolagsstyrelserna är män. Fyra ledande kvinnliga företrädare för Allianspartiernas kvinnoförbund rekommenderar i dagens Svd frivilliga jämställdhetskontrakt med staten för att fler kvinnor ska rekryteras till företagsvärldens maktpositioner.

Män har mer makt och inflytande, äger mer, tjänar mer; vi har fortfarande en av världens mest könsuppdelade arbetsmarknader.

Listan över det ojämställda Sverige kan naturligtvis göras mycket längre. Tyvärr. Och inte heller kan vi förvänta oss att imorgon är det mycket bättre. Det enda som vi bör förvänta oss är att
det ska bli mycket mer av ett jämställt Sverige. Inom vården, i arbetslivet, i näringslivets maktsfärer, inom politiken, ja inom alla områden. För att det ska bli möjligt måste alla, efter förmåga, också söka bidra. Lagstiftarna har viktiga uppgifter för t.ex. att bekämpa könsdiskriminering i arbetslivet, som jag skrev om igår. Men det handlar också om förhållningssätt, som kollegor i arbetet, som medmänniska, som granne osv. och här kan alla göra en insats. Diskriminering måste bekämpas, av alla. Ty alla människor har lika värde och rätt.

Svd, DN, Aftonbladet,

söndag 7 mars 2010

Stoppa diskrimineringen av kvinnor i arbetslivet

Diskrimineringsombudsmannen (DO) Katri Linna har viktiga viktiga uppgifter. För fortfarande finns det mycket av diskriminering i det svenska samhället. Diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Könsdiskriminering i arbetslivet som är kopplat till graviditet finns fortfarande. Beklämmande, minst sagt. På DN Debatt skriver DO att myndigheten nu går till domstol med tre sådana fall. Det är bra. DO skriver bl.a. att det är "otillständigt att kvinnor i Sverige fortfarande år 2010 straffas för att de föder barn och sedan tar hand om dem".

Måtte DO vinna framgång i domstolsprövningen!

lördag 6 mars 2010

Låt oss slippa EU:s datalagringsdirektiv!

Integritetsfrågorna är viktiga. Inte minst i öppna demokratier. Det borde också EU inse och låta datalagringsdirektivet endera bli frivilligt eller läggas i byrålådan. Om detta skriver några av mina partivänner på Brännpunkt, i Svd.

Lena Ek, Europaparlamentariker, Johan Linander och Anne Johansson, talespersoner i rätts- respektive integritetsfrågor, för Centerpartiet, skriver bl.a.: "Centerpartiet har hela tiden arbetat för att undvika ett genomförande av direktivet. Direktivet innebär att alla EU-medborgares kommunikationsdata, så som sms, telefonsamtal och e-mail, lagras i upp till två år. Detta utan någon som helst urskiljning eller utan föregående brottsmisstanke. Det är en övervakningsapparat som saknar motstycke."

Om inte direktivet ändras radikalt och får integritetsfrågorna som utgångspunkt, måste direktivet bli frivilligt för länderna att genomföra. Detta borde också bli en uppfattning som flera än Centerpartiet hävdar; i Bryssel som i riksdagen.

fredag 5 mars 2010

Vinden kan ge mycket kraft!

Vindkraften har fått en rejäl skjuts framåt genom gårdagens regeringsbeslut att tillåta Markbygden Vind AB att anlägga och driva upp till 1 101 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 200 meter inom Markbygdenområdet i Piteå kommun.

Fullt utbyggt kommer vindkraftverken att producera upp till 12 TWh el årligen, vilket är fyra gånger mer än dagens svenska vindkraftproduktion och motsvarar vad två kärnkraftreaktorer i Ringhals (R1+R2) i genomsnitt producerat under perioden 2005-2008.

Ska Sverige få en långsiktigt hållbar energiförsörjning måste bl.a. vindkraften ha en stark ställning och bidra med mycket kraft. Alliansregeringens överenskommelse från förra året ger också ramarna för en sådan utveckling. Andreas Carlgren konstaterar bl.a. att "Idag produceras tre gånger så mycket vindkraftel i Sverige jämfört med när regeringen tillträdde och kurvan för tillväxt pekar uppåt. "

Och då är vi bara i början av den nödvändiga utvecklingen av vindkraften. Samtidigt är det en rad frågor som måste lösas under vägen: Tex. skapandet av långsiktigt hållbara finansieringslösningar av de otroligt stora investeringar som det handlar om (i detta fall mellan 40 till 60 000 000 000 kronor!), villkoren för kooperativ vindkraft och hur hantera konflikterna mellan lokala intressen och vindkraftproducenterna.

Ledaren i Aftonbladet lyfter bl.a. fram problematiken med utbyggnaden av vindkraften: Den svenska vindkraften måste byggas ut, och om det ska kunna ske utan uppslitande konflikter, måste en del av de vinster och det välstånd som vinden alstrar stanna där kraften produceras.
En öppen och konstruktiv diskussion kan bidra till att åtminstone de mest uppbara motsättningarna hanteras på ett bra sätt. Alla behöver inte bli nöjda, men väl delaktiga i hur lösningarna utformas. Jag vet inte om det är möjligt, men väl nödvändigt.

För övrigt instämmer jag gärna med Expressens ledare med anledning av förslagen som Erik Amnå presenterat om nyanländas rätt till samhällsorientering mm.

torsdag 4 mars 2010

Kör hårt Mona mfl! Vik ned dig för Lars Ohly i flera frågor!

Avdragsrätten för hushållsnära tjänster är under debatt. Och idag skriver Désirée Pethrus Engström (KD) i en artikel på Brännpunkt att argumenten emot inte håller. Jag har också beskrivit hur ihåliga motståndarargumenten är.

De rödgröna partierna har nu förklarat att de ska avskaffa avdragsrätten. Det är bra med klara besked. Och nu får Allianspartierna, med Centerpartiet som främste tillskyndare, ja faktiskt iniatitivtagare, till reformen, en bra fråga inför höstens val. Det förstår också många (S)-företrädare som försökt vrida diskussionen, se till Mikael Dambergs debattartikel i Svd för en tid sedan. Men nu tvingas han och andra (S)-företrädare att rätta in sig i ledet efter Lars Ohly, Mona Sahlin och Maria Wetterstrand/Peter Eriksson i nämnd ordning. För i denna fråga tycks det vara Lars Ohly, vänsterledaren som har erövrat ledartröjan.

Stig-Björn Ljunggren skriver i Aftonbladet bl.a. Nu har den rödgröna koalitionen ett litet problem att ta itu med. De måste få bort frågan om avdrag för hushållstjänster från dagordningen. Det är inget som de rödgröna partierna kan vinna en valrörelse på. Allt för många utöver den sedvanliga överklassen utnyttjar denna subvention. Det är inte bara Danderyds väljare som tycker att detta är en bra reform. Det är dessutom lätt att argumentera för att pigavdraget ska finnas när drängavdraget finns. Om ROT så också RUT.

Så sant som det är skrivet. I vilka fler frågor kommer Mona Sahlin att följa Lars Ohly?

Avdraget för hushållsnära tjänster ska inte avvecklas. Istället ska det utvecklas. (C) har tidigare föreslaget att IT-tjänster i hemmet bör ingå i avdragsrätten. Men dagens (C)-besked att rasta hunden bör ingå är väl ändå att ta i?

För övrigt konstaterar jag med glädje att Centerpartiet vill att regeringen väntar med att föreslå att datalagringsdirektivet införs, tills EU-kommissionen gjort sin utlovade översyn. Och (MP) och (V) säger upp överenskommelsen med (S) i frågan (den slöts i februari detta år!).

onsdag 3 mars 2010

Hushållsnära tjänster behövs - inte minst för barnfamiljer?

Nu står det klart att avdragsrätten för hushållsnära tjänster kommer att avskaffas om de rödgröna tar över regeringsmakten efter höstens val. Det meddelade de tre partiledarna igår.

Det finns två argument som de rödgröna använder när de argumenterar för sin ståndpunkt. Den ena är att det främst nyttjas höginkomsttagarna. Vad de glömmer är att mer än var fjärde konsument av hushållsnära tjänster under 2008 tjänade mindre än 16700 kronor i månaden. Det visar uppgifter som Almega publicerade igår. Den missvisande bilden av köpargruppen kan härledas till att andelen köpare bland höginkomsttagare (över 499 000 kr/år) är större än övriga grupper. Dessa är procentuellt en liten del av befolkningen och får därmed högre representation i förhållande till andra grupper.

Ett annat argument är att "folk måste betala vad det kostar" och att tjänsterna inte ska gynnas av skattesubvention. Varför inte samma synsätt när det gäller ROT-avdraget? Då ska skattebetalarna stå för en del av kostnaderna och då ska inte folk få betala vad det kostar. Och tänk om det är så att ROT-avdraget också främst gynnar höginkomsttagarna?

Vinner de rödgröna riskerar tusentals människor inom denna tjänstesektor, över nästan hela landet, att bli arbetslösa. Nej, låt de inte ta över, av också detta skäl.

För övrigt förklarade den tyska författningsdomstolen igår att landets version av EU:s datalagringsdirektiv är olaglig.

tisdag 2 mars 2010

Satsning på vindkraft -inte en dag för tidigt

Nu tar Alliansregeringen nya tag för satsning på energieffektivisering och förnybara elkällor. Maud Olofsson, näringsminister, skriver idag om detta på DN Debatt.

2000 nya vindkraftverk ska byggas på tio år. Det innebär ytterligare 10 TWh vindkraft. Till det kommer ca 5 TWh biobränslebaserad kraft.

Vindkraften måste få spela en viktig roll i vår framtida energiförsörjning. Energieffektivisering liksaå. Och den mest långsiktigt hållbara mixen är naturligtvis en planering av framtidens boende, verksamhetsområden m.m. så att energitillförseln minimeras. Energieffektiva och klimatsmarta byggnader och bostäder måste också få en ordentlig skjuts framåt.

Alliansregeringens energipolitik har varit omdiskuterad. Inte minst uppgörelsen om kärnkraften, dvs att inga nya "kärnkraftsorter" och inte fler reaktorer men gamla ska få ersättas med nya. Nu måste de andra delarna av den uppgörelsen förverkligas. Det är inte Centerpartiets ensamma ansvar, det är hela regeringens. Frågan är om t.ex. kärnkraftskramarna inom (FP) kommer att aktivt och konstruktivt delta i det arbetet?

För övrigt noterar jag att regionfrågan kan bli en valfråga. Det är den väl värd. Nuvarande viloläge gynnar inte Sverige, bara huvudstaden allena.

måndag 1 mars 2010

Hushållsnära tjänster - en SAAB-fråga för hela landet?

Hushållsnära tjänster är viktiga för att få vardagen att gå ihop. Så tycks åtminstone många, många människor resonera med tanke på framgången med avdragsreformen. Därom bloggade jag för en tid på kommunledningsbloggen, Haninge.

Och nu har debatten utvidgats. Tack vare Mikael Dambergs och Eva Nordmarks artikel på Brännpunkt, Svd? De tycks vilja ha avdraget kvar men att barnfamiljerna ska premieras.

Helle Kjelin, Aftonbladet, skriver bl.a. att de rödgröna "börjar antyda att avdraget för hushållsnära tjänster kanske ändå ska vara kvar". En sak är i skrivande stund säker; de rödgröna står utan ett gemensamt alternativ i frågan.

Maud Olofsson (C) har tidigare föreslagit att avdraget också ska få omfatta IT-tjänster i hemmet. Och häromdagen föreslog (FP) att barnfamiljer och personer över 80 år ska får göra avdrag med 75% och övriga med 50% som i dagsläget. Reformen har kommit för att stanna. Och inte avvecklas, utan utvecklas.

Starka krav ställdes på regeringen att "rädda de 3500 SAAB-jobben". Hushållsnära tjänster beräknas handla om 7000 heltidsjobb, över stora delar av vårt land. SAAB är viktigt för landet. Det är också hushållsnära tjänster. Det kan inte vara fel när politiken underlättar för människors vardag, t.ex. att kombinera arbete, familj och fritid. Men för mig får gärna de rödgröna stå kvar vid sina "nej".