fredag 31 oktober 2008

Tar staten sitt ansvar?

Landets kommuner kan sägas vara ryggraden i det svenska välfärdssamhället. Skola, vård, omsorg, infrastruktur som energi, vatten och avlopp, ja listan kan göra mycket lång.

Och för att kunna fullfölja detta ansvar finns sedan länge, oberoende av vilken regeringen som sitter för tillfället, en överenskommelse mellan kommunsektorn och staten: Staten har lovat att kommunerna får kostnadskompensation för sådant som staten säger att kommunerna ska sköta.

Detta ansvar tar inte staten! Statsbidragen räknas tyvärr inte upp med inflationen. Kommunsektorns branschorgan, SKL, har räknat ut att kommunsektorn förlorar miljardbelopp på detta sätt. Det behövs en uppräkning med fem miljarder kronor från år 2010. Och besked om detta behövs inom en snar framtid. I vår och kommande sommar fastställer många kommuner och landsting sina budgetar för 2010. Spelreglerna måste vara klara innan dess.

onsdag 29 oktober 2008

Viktigt med bra relationer mellan civilsamhället och staten

Staten har nu träffat en överenskommelse med de ideella organisationerna inom det sociala området. Det är resultatet av en mycket lång process.

Tålmodigt har företrädare för den ideella sektorn pratat och uppvaktat olika partiers företrädare, ja också regeringsföreträdare naturligtvis. En central rol har tidigare och nuvarande företrädare för Forum för Frivilligt Socialt Arbete, spelat.

Behovet av en överenskommelse har känts mycket angeläget eftersom välfärdssamhället är i snabb förändring. Förväntningarna på den ideella sektorn har vuxit. Samtidigt som respekten för sektorns oberoende och självständighet minskat. Klåfingrigheten från administrationen och även faktiskt politiken har vuxit.

Nu växer det också fram processer ute i kommunSverige. Syftet är att söka åstadkomma motsvarande överenskommelser på lokal nivå. I Haninge startar vi nu en sådan dialog. Jag har idag skickat ut 30-talet inbjudningar till föreningar inom det sociala området. Vid vår start den 18 november kommer bl.a. Peter Örn att medverka. Han var den som ledde dialogen på nationell nivå. Han bör känna sig mer än nöjd med sitt resultat tycker jag.

Dagens citat:Det finns ingenting i kommunismens ideoligi som leder till förtryck.
Lars Ohly

tisdag 28 oktober 2008

Vega-staden tar form

Förslag till detaljplaner för Vegastaden (detaljplan 1 och 2) finns för samråd i Haninge kommunhus till och med 1 december. Syftet med förslagen är att skapa förutsättningar för en ny stadsdel i Haninge kommun, med ny pendeltågsstation.

Du som vill veta mera kan komma till kommunhuset: Handläggare finns på plats vid planhandlingarna i kommunhusets entréplan klockan 16.00-18.00 nu på torsdag den 30 oktober.

Kommunen anordnar också ett SAMRÅDSMÖTE nu på måndag den 3 november kl 17.00, Hörsalen i kommunhusets entréplan! På plats finns representanter för kommunen och exploatörer.

Vill du lämna skriftliga synpunkter så skicka dem senast första december till Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 136 81 Haninge.


För övrigt känns det bra i höstmörkret att det finns goda böcker att läsa. Nu är det "I mänsklig makt" av journalisterna Claes-Göran Kjellander och Margit Silberstein som fångar mitt läsintresse. Är lokalpolitikerna pampar och småpåvar – eller är de kanske vardagshjältar som uträttar storverk utan att vi andra märker det? Boken kan varmt rekommenderas.

söndag 26 oktober 2008

Kärnkraftsdebatten tar ny fart?

Fyra mycket väl etablerade direktörer har i en DN-debattartikel presentat "krafttag.nu". Näringslivets organisationer står bakom satsningen. Och den syftar till att få till stånd en blocköverskridande energiöverenskommelse.

Vad som inte sägs i artikeln är dock inte svårt att förstå, även om det inte skrivs rent ut: Satsa på kärnkraften! Den nuvarande regeringens energipolitik håller inte, det är det andra budskapet.

Vilka möjligheter ligger i att svensk industri går före och agerar lok för energieffektiviseringar, energisparande och alternativa energikällor, undrar man. Inte med ett ord nämns svensk industris möjligheter till energieffektiviseringar. Alternativen till olja, kol och kärnkraft nämns inte heller. Istället skriver direktörerna om "en modern, klimatanpassad och tillväxtfrämjande energipolitik".

Av formuleringarna i artikeln kan man också med ana, "får vi inte som vi vill så kan det ju bli så att svensk industri flyttar utomlands". Så synd. Vill man bjuda in till öppna samtal vars resultat man vill ska hålla lång tid, dvs i klartext vara blocköverskridande och samla en mycket stor majoritet av riksdagen bakom sig, måste nog direktörerna tänka om.

För övrigt har det varit en lugn helg. En sextioårsfest har jag hunnit med lördagkvällen. Trevligt träffa både gamla och nya vänner för god mat och dryck. Italiensk buffé. Söndagen ägnades till att städa, tvätta och stryka skjortor och sköta lite annat hemarbete. Välkommen måndag!

torsdag 23 oktober 2008

Bo inhägnat? Nej tack!

Botrender 08 har presenterats. En av tre tillfrågade (drygt 5000) vill bo extra säkert, till exempel i ett inhägnat område med portkod eller lås. Fler bland singlarna än barnfamiljerna, 41 respektive 26%.

Så vill jag inte ha det, varken i Haninge eller någon annanstans. Vi måste värna det öppna samhället och istället med kraft ta itu med folks oro och otrygghet. Fler poliser, som är närvarande och synliga, är en väg. Men det behövs också mycket annat.

Stärka människors civilkurage, satsa på civilsamhället, ha närvarande vuxna också i "ungdomarnas miljöer", ja och vice versa, "blanda mera". Se till så att vi bygger levande miljöer där boende, service, mötesplatser osv finns på plats. Lokalsamhället kallade vi detta för när jag var aktiv i Centerns Ungdomsförbund.

Detta är inte omöjligt. Det kräver dock en långsiktighet. Ingen kvartalsekonomi som bara springer efter kortsiktiga vinster. Så därför hoppas jag att Allianspartierna i landet, i landstinget och kommunen, ska få ett ökat stödet hos väljarna. Ja, att vi i Centerpartiet ökar mest förstås. Och att oppositionen förblir opposition många år framöver. Då skapas bra förutsättningar att bygga ett land med medborgarna, för livskraft och hållbar utveckling.

För övrigt känns det rätt och riktigt att återupptagit besöken i kommunhusets gym-avdelning. Vågen visar på små men viktiga förändringar. Och jag känner mig än mer redo att ta mig an olika uppgifter. Mötesfria halvdagar som denna torsdag är också en viktig "må bra-faktor".


Håller SL tiden?

Som vanligt blev det arbete en stund in på kvällen. Tack och lov inte så länge. På vägen ut ur kommunhuset hann jag bara säga "hej" till en partikollega som var på väg in för ett möte. Jag hade tyvärr inte tid för ett samtal, bussen "väntade" vid bussterminalen. Den skulle avgå 18.55. Så stod i den tryckta tidtabellen som SL gett ut.

Där stod 824:an och 834:an vid var sin hållplats. En minut kvar, då går båda bussarna! Jag vet att 824:an ska gå en minut för 834:an, 54 resp 55 varje hel timme under en tid av trafikeringstiden. Det står så i tidtabellen som jag hade jackan. Inte bara i den. Det står så också i den tidtabell som finns monterad inne i "busskuren". Så också på SLs egna hemsida!

Jag hade ca 40-50 meter kvar till 834:an och en minut kvar. Då åker alltså bussen iväg.Hmm-.-.

Jag ringer naturligtvis SL upplysningen. Och då uppenbarar sig sanningen: I deras, och i busschaufförernas, tidtabeller står det att 834:an ska gå 54, inte 55 som det står i den tryckta tidtabellen som vi resenärer har tillgång till. Är detta det enda exemplet när bussarna avgår innan resenärerna "hinner fram"? Och blir arga, ledsna eller ..-.-.-.-.-.-. (använda gärna egna ord!) om varför bussen inte håller tidtabellen.

Nu får vi se när tidtabellen i "busskuren" byts ut, alternativt att busschaufförerna får nya avgångstider att hålla sig till.

För övrigt hoppas jag att bussterminalen i Handen snarast flyttas så att det blir bättre omstigningsmöjligheter mellan pendeltåg och buss. Samtidigt som nuvarande yta kan använda till tex. arbetsplatser och bostäder.

måndag 20 oktober 2008

Stabilitetsplan för Sveriges finansiella system

För att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet beslutar idag regeringen om en stabilitetsplan. Syftet är att säkerställa den finansiella stabiliteten och hantera effekterna av den internationella finansiella krisen. Det handlar ju om att öka förtroendet och därmed minska lånekostnaderna för hushåll och företag.

Regeringens förslag skickas nu till lagrådet för granskning. När lagrådet är klart bedömer regeringen att förslagen kan träda ikraft under nästa vecka. Men innan dess ska naturligtvis riksdagen säga sitt. Snabb hantering är ju ett måste med tanke på det allvarliga i situationen.

(s) har i den allmänna debatten varit högljudda och sagt både det ena och andra. Nu får vi se vad det står för när riksdagen ska behandla regeringens förslag. Jag tycker självklart att det är bra om det kan bli en bred samsyn. Vi får väl se vad riksdagens finansutskott kommer fram till.

För övrigt kan noteras hösten med regn och rusk infunnit sig. Det kan bjuda på sköna promenader i svampskogen och med en och annan svamp i korgen. Jag hoppas det kan bli en rejäl tur kommande helg.

söndag 19 oktober 2008

Sverige till EG-domstolen

Kommissionen har anmält Sverige till EG-domstolen för att Sverige inte har genomfört det så kallade penningtvättdirektivet i tid.

De nya reglerna skulle ha varit genomförda senast den 15 december förra året. Regeringen har ännu inte lagt fram något lagförslag till riksdagen för införlivandet av direktivet.

Banker och andra företag ska skärpa sin kontroll av kunder och misstänkta penningtransaktioner. Det är innebörden i pennintvättdirektivet och har till syfte att förhindra missbruk av det finansiella systemet för att tvätta pengar och finansiera terrorism.

Det ska bli mycket intressant att få läsa regeringens motivering till detta handlande. Kan det vara så att regeringen vill ha en mer skarp lagstiftning? och utmanar EU?

För övrigt hopps jag att Brynäs håller sig kvar i toppen av hockeyn´s elitserie. Lucia-dagen ska jag till Gävle, min barndomsstad, och se Brynäs-Djurgården. Det ska bli både roligt och spännande att se Brynäs spela hemma. Det var många,många år sedan.

måndag 13 oktober 2008

(s-)-bluffen om bidrag till Skutan

En enig Kultur- och fritidsnämnd beslutade den 11 juni att halvera bidraget till Skutan och att befria föreningen från ansvaret att handha underhållet av byggnaderna. Som föreningen varit ansvarig för men som det tycks råda delade meningar om innehållet i avtalets förpliktelser när det gäller just underhållet (av byggnaderna?). Men nu vill inte (s) stå för sitt beslut!

Något förslag från (s) om mera pengar vare sig till drift eller underhåll eller något annat överhuvudtaget lades inte. Inte ens ett "särskilt uttalande" för att tex. skriva varför man avstod från att lägga ett eget förslag eller varför man röstade för förslaget som sedan blev ett beslut. Men i kvällens fullmäktigedebatt försökte (s)-företrädarna påskina att de föreslagit mera pengar till Föreningen Skutan. Helt fel!

(s) har många formella synpunkter på hur vi i kommunledningen sköter oss. Det formella är viktigt för att ha lika spelregler för alla. Men det tycks inte gälla för (s) när det börjar blåsa, ja storma, som det nu gör efter beslutet om halverat bidrag till Skutan. Så här står det i protokollet från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 11 juni 2008:
_______

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till nämnd utan eget ställningstagande.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar:

I enlighet med förvaltningens förslag,

1. Föreningen Skutans gård och Tungelsta ridklubb erhåller 230 000 kr vardera i driftstöd fr.o.m. 1 januari 2009;

2. båda föreningarna från och med den 1 januari 2009 får möjlighet att söka kommunalt aktivitetsstöd;

3. Föreningen Skutans gård fr.o.m. den 1 januari 2009 också befrias från ansvaret att underhålla byggnaderna.

_______

Inte ett ord från (s). Se upp med de röda dunsterna gott folk! Så fort (s) säger något, skriver något: Gå till källorna och se vad de faktiskt föreslår, inte säger skriver att de föreslagit.

För övrigt har det varit en bra dag. Kommunfullmäktige antog utan debatt det förslag om internationellt program som en enig kommunstyrelse lagt fram. Nu börjar jobbet att steg för steg förverkliga intentionerna. Det ska bli inspirerande.

söndag 12 oktober 2008

Chokladfestivalen - mum!I helgen har det varit Chokladfestival på Nordiska Museét. Under dagarna tre beräknar arrangörerna att 9 500 000 kilo choklad kommer att avsmakas.

Jag var en av de tusentals besökarna som ägnade festivalen ett antal timmar. Många utställare var på plats och många, många olika sorters choklad kunde avnjutas. Eller inhandlas. Ja det fanns också viktiga tillbehör.
En av utställarna var Mariano, som sysslar med import av mat och drycker från Spanien (han på bilden med dagens konferencier). En entusiastisk, kunnig och inspirerande man. Han fick bl.a. mig att inhandla en mycket speciell olivolja som smakade mycket gott när jag testade med en bit bröd.

För övrigt instämmer jag naturligtvis i gratulationskören när nu Martti Ahtisaari äntligen fått Nobels fredspris. Något för oss svenskar att särskilt fundera över eftersom det nu bör stå klart att det finns personer i vår svenska omedelbara närhet och som gör mycket stora insatser för världens folk, utan att vara svensk.


fredag 10 oktober 2008

Kapital för lokal utveckling

I finanskrisens spår är det mycket som händer. Det mest dock i det fördolda och kanske ska så vara.

Men för att hantera behovet av kapital för lokal utveckling och den sociala ekonomins "ansvar" finns det verkligen behov av en offentlig diskussion. Förväntningarna är stora på den sociala ekonomin, inte minst från många lokalpolitikers sida, oavsett partifärg.

Fredagens seminarium, arrangerat av bl.a Kreditgarantiföreningen Stockholms län, handlade just om detta. Och hur kan en kreditgarantiförening i länet vara en resurs för social ekonomi och lokal utveckling? Frågor som väcktes och som förmiddagens samtal kretsade kring.

Du kan också göra en insats: Teckna dig som medlem. Uppmana din(a) förening(ar) att bli medlem(mar). Ja också att pröva frågan om att bidra med förlagsinsatser.

Din insats gör skillnad.

För övrigt så hoppas jag att Europa-dagen mot dödsstraff, dvs denna fredag den 10 oktober, är ett bidrag, om än litet, emot att ingen människa ska få dödsstraff.

torsdag 9 oktober 2008

Heja AF-chefen!

Arbetsförmedlingen fick för en tid en ny chef, Angeles Bermudez-Svankvist. I dagarna har hon mycket att tänka över och se till att få saker gjort. Samtidigt måste hon som chef också ta itu med frågorna om arbetsförmedlingens framtid. Och därför har jag skrivit ett brev till henne idag.

Hon har ju nu offentligt uttryckt en önskan om ”frihet att flappa mellan åtgärderna”. Hon har också sagt att Arbetsförmedlingen ”har verktygslådan men att det är svårt att flytta runt verktygen”. Precis det som jag och min (c)-kollega i Krokoms kommun, Maria Söderberg, för drygt en månad sedan skrivit om till arbetsmarknadsministern.

Det är inte varje dag jag hittar en meningsfrände bland alla svenska generaldirektörer. Allra minst AF-chefen!

För övrigt så har det varit en dag som gett mig mycket tid att läsa; tidningar, tidskrifter som PM och allehanda andra typer av dokument. Det är tyvärr inte varje dag som ger sådana möjligheter! Och ikväll ska jag, efter mötet med kommunens Demokratiberedning, läsa vidare i boken om Wille Forsberg, veteran i Stockholms stadshus,ja också i landstinget.

Tolkutbildning till Haninge

Tolk och översättarinstitutet (TÖI) vill flytta skrivtolk och vuxendövtolkutbildningen från Strömbäck i Västerbotten till Haninge i Stockholm.

Det är så officiellt att TÖI skriver så här på sin hemsida. "Våren 2009 startar en ny skrivtolkutbildning vid Södertörns folkhögskola. Utbildningen ges i samarbete med SVT. "

Om det blir nya arbetstillfällen och i så fall hur många kan jag i skrivande stund inte berätta. Det glädjande är ju ändå att utbildningen som sådan sätter Haninge återigen på den svenska "utbildningskartan".

Nu undrar jag hur lång tid det tar innan (s)-oppositionsrådet uttalar sig och gratulerar kommunen till den nya utbildningen. Eller ..... ? Kanske vadslagning i lagliga former ska ordnas om att han inte kommer att göra något positivt av detta?

För övrigt så hoppas jag att alla Ingrid och Inger (Dagens namn) på något sätt blir uppmärksammade. Jag sänder min hälsning till alla Ingrid och Inger från bloggen : Ha en go och glá dag!

onsdag 8 oktober 2008

Nya ledningen i Haninge "levererar"!

Haninges nya kommunledning levererar, lever upp till vallöften och den gemensamma plattformen. Oppositionen tycks stå handfallen och mest klaga, klaga och sakna egna reella alternativ. Men med klagovisor byggs ingen framtid!

Haninges skolpolitik med "kunskapsfokus" får nästan varje dag uppmärksamhet från hela landet. Eleverna är att gratulera (ja naturligtvis även deras föräldrar) samtidigt som personalen som "gör jobbet" att skapa lärande miljöer, ska ha vår uppskattning.

Äldreomsorgen är bäst i landet visar Socialstyrelsens senaste undersökning. 11 områden har granskats. Haninge får högsta betyg.

Och nyföretagandet slår rekord. Kommunen är nu på plats 31 bland landets 290 kommuner enligt Jobs and Society´s rankning. En ökning med tio placeringar jämfört med den senaste mätningen.

Kommunens ekonomi står stark, medvetna satsningar sker samtidigt som kostnaderna hålls inom gränserna för "inkomsterna". Överskott budgeteras och levereras för att skapa handlingsfrihet för framtiden.

Ett målmedvetet arbete med att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor ger resultat.

För övrigt vill jag påminna om att du kan nominera kandidater till JIM-priset, insatser för engagemang för jämställdhet, integration och mångfald. Du kan läsa mer på kommunens hemsida.

söndag 5 oktober 2008

Nyval i Haninge?

Grundlagsutredningen sägs vara överens om att det ska bli möjligt med nyval i kommunerna. Om särskilda skäl finns. Och det som utredningen tar som utgångspunkt för sitt resonomang tycks vara det som hände i Upplands-Bro kommun efter senaste valet då (sd) fick av vågmästarroll. Effekten blev att kommunen inte hade någon politisk ledning under några månader.

I Haninge blev det ganska snabbt klart efter senaste valet att kommunen skulle styras av en fempartikoalition. Vi arbetade fram en politisk plattform och vi har antagit "spelregler" som ska gälla för samarbetet.

Och det har också fungerat, trots att (sd) och (rs) fick platser i kommunfullmäktige. Koalitionen har ju 31 av 61 mandat i kommunfullmäktige så vi är inte alls beroende av något eller båda ytterlighetspartierna.

Det är viktigt att en kommun har en tydlig och kraftfull politisk ledning. Samtidigt måste det finnas möjlighet för en majoritet i kommunfullmäktige att utlysa nyval. Grundlagsutredningen är alltså på rätt väg.

För övrigt känns det gott för en fd gästrike att Brynäs leder hockeyn´s elitserie. Måtte man bara hålla hela säsongen, som är lång, mycket lång!

fredag 3 oktober 2008

Satsa på Waxholmsbolaget

Waxholmsbolaget räknar med att nästa år drabbas av oljeprishöjningar med 20 000 000 kronor. Det säger bolaget att man inte klarar av med effektiviseringar, höjning av intäkterna och samtidigt behålla nuvarande trafik. Det blir kännbara indragningar av befintlig trafik om inte mer pengar skjuts till.

Bolagets styrelse diskuterar nu indragningar av trafik för att klara givna ramar. Men ramarna måste utökas. Det är inte rimligt att Waxholmsbolaget, som svarar för kollektivtrafiken och mycket godshantering i skärgården, ska lägga ned linjer och kraftigt höja taxorna mm. Istället måste bolaget ges möjligheter att bibehålla och utveckla trafiken. Och visst ska man alltid se över möjligheterna till effektiviseringar men det förtar inte det stora behovet av ett rejält tillskott 2009.

Bolagets styrelse har enhälligt begärt ett extra tillskott på 11 500 000 kronor, utöver angiven ram. Det måste landstingsledningen ställa upp med. Minst!

En levande skärgård förutsätter rimliga möjligheter att resa kollektivt för den bofasta befolkningen. Men också vi som bor på fastlandet ska ges rimliga förutsättningar att njuta av skärgården, dess människor och företag.

Från ord till handling behöver steget inte vara långt. Inte alls långt för en landstingsledning som talar om en levande skärgård.

För övrigt beklagar jag, som säkert många andra, att det inte längre finns svenska lag kvar i internationella fotbolsscuper detta år. Kalmar förlorade ju hemma igrårkväll (fast matchen spelades i Borås) mot Feyeenoord. Nytt fotbolls år, nya möjligheter!

torsdag 2 oktober 2008

Bygg Förbifart Stockholm!

Åtta av tio Haningebor vill att Förbifart Stockholm byggs. Det framgår av en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av MRF (Motormännens Riksförbund).

Jag håller med. Visst måste vi fortsätta att bygga ut kollektivtrafiken, få fler bussar att gå oftare, nya spår för tåg och spårvagnar, mer och bättre pendeltågstrafik mm.mm.

Men vi måste också få ordning på biltrafiken i och runt vår gemensamma huvudstad. Förbifart Stockholm är därför viktig.

I regeringens infrastrukturproposition föreslås närmare 50 000 000 000 kronor. En hel del av de pengarna måste hamna i huvudstadsregionen. Och i kommande prioriteringsdiskussioner måste också Förbifart Stockholm stå högt på listan över angelägna projekt.

För övrigt kan meddelas att igårkväll avnjöt jag och flera hundra andra medarbetare i Haninge kommun en fantastisk föreläsning. Det var Klas Hallberg som trollband oss på temat "Arbeta mindre och få mer gjort"

onsdag 1 oktober 2008

Mycket på gång!


Telefon, på väg till möte och innan dess behöver kaffekoppen fyllas på. Ja så är det inte alltid men ganska ofta. I denna stund fick jag också vänlig hjälp av en kollega i kommunledningen att fylla på kaffe. Många saker avhandlas med hjälp av mobiltelefon; endera samtal eller SMS.
Tisdagen innehöll tre viktiga "möten"; en workshop med förvaltningscheferna i kommunen och styrgruppen för personalpolitiska programmet, SCBs Demokratidag och NUFE´s arrangemang om arbetsrätt och arbetsmarknad inom EU. Det sistnämnda arrangemanget kan du läsa mer om på min Europablogg.
Workshopen med förvaltningschefsgruppen hade till syfte att samla in deras synpunkter och förväntningar mm på det kommande personalpolitiska programmet. Två timmar efter min välkomsthälsning kunde vi också sammanfatta ett antal medskick som vi i styrgruppen nu ska ta oss an. En stimulerande förmiddag och som gav nya vitala kunskaper inom, inom viktiga kommunala områden. Styrgruppen har nu spännande och utmanande dagar framför sig.