onsdag 5 augusti 2009

Olämpligt agerande - landshövdingen som fick lämna sin post

Ett av dagens samtalsämne är naturligtvis regeringens beslut att "sparka" landshövdingen Marianne Samuelsson. Bakgrunden är hennes agerande med anledning av ett beslut om strandskyddsdispens för en stor och välkänd gotländsk företagare. På ledarplats i Svenska Dagbladet skrivs: Samuelsson får gå. Det var enda vägen.

Kanske blev det hennes kommentar till det som hänt som fick regeringen att ta avsätta henne. I sin skriftliga kommenterar skriver nämlingen Marianne Samuelsson bl.a.: Jag är lockad i en fälla av en illojal medarbetare med egen politisk agenda.

Detta är ett häpnadsväckande uttalande av en chef för en statlig verksamhet. Om medarbetare känner sig tvingade att ha med bandspelare för att "dokumentera" vad som sägs i interna möten mellan handläggare och chef så lämnar det viktiga besked om ledarskapet och om arbetsplatskulturen. Trångt. Rädsla? Å andra sidan så är det inte orimligt att ställa sig frågan varför en handläggare tar med sig en bandspelare till ett möte i ett enskilt ärende. För att kunna lägga det inspelade till akten? För att låta det inspelade droppas till media och bli offentligt, i syfte att få beslutet ändrat? Chefen avsatt? Eller ......?

Lena Melin skriver i Aftonbladet: Det hon skrev var totalt obalanserat. En sådan person kan inte leda en så viktig statlig myndighet som länsstyrelsen är. Regeringen höll med och ska nu ge Marianne Samuelsson andra uppgifter. Efter en tid i karantän inom regeringskansliet så borde det finnas viktiga uppgifter för henne. Det hon lärt sig av denna affär har hon med sig i framtiden. Och i den statliga verksamheten, med sin ofantliga bredd, bör det naturligtvis finnas plats för en person som Marianne Samuelsson.