fredag 21 december 2012

Ideella föreningar är företag?


Marknadsdomstolen meddelade igår domen i målet mellan Konkurrensverket och Svenska Bilsportförbundet. En dom som kanske kan få långt större påverkan på Sveriges föreningsliv än vad man kanske kan tro.

Ideella föreningar jämställs med företag och medlemmarna med deras kunder. Är det rimligt? Jag tar mig för pannan. Domen går inte heller att överklaga. Så nu gäller det för regeringen att noga analysera domen, skälen för utslaget och se till att förtydliga lagstiftningen så att detta inte händer igen. Den av riksdagen antagna En politik för civila samhället, riskerar annars att gå på grund. Och den politiken är bra, nu gäller bara att fullfölja den.

I en kommentar säger Karin Mattson Weijber, ordförande i Riksidrottsförbundet: Domstolen sätter konkurrensrätten över den grundlagsskyddade föreningsrätten och angriper i praktiken de värden som de ideella föreningarna har byggt upp. Dags alltså för regeringen att ingripa.


Andra bloggare om idrott, föreningar

torsdag 20 december 2012

Civilsamhället - ryggraden i samhället?


En hållbar framtid ja så är rubriken för det nya idéprogram för Centerpartiet som presenterades häromdagen. Och programmet är en spännande läsning på många sätt. 

Min glädje fann inga gränser (!) när jag kom till sidan 10 och rubriken ”Civilsamhälle och kulturliv” och läste de åtta första meningarna: Människan är grunden för samhället, och ett levande samhällsliv bygger på att människor kan mötas och samverka. Civilsamhället är därför ryggraden i samhällskroppen. (Min understrykning.) Det engagemang och arbete som läggs ner i föreningar, organisationer och frivilliga sammanslutningar är ovärderligt. Därför måste det frivilliga engagemanget värnas. Centerpartiet vänder sig mot en politik som kväver och tar över civilsamhället genom överdrivna regleringar och byråkrati.

Centerpartiet anser att civilsamhället åter måste få en avgörande roll som grund för samhällsbyggandet. Demografi, demokrati och människors önskan om ökad makt över sin egen vardag kräver ökat utrymme för idealitet, socialt entreprenörskap, ekonomiska föreningar och företagande. Politikens uppgift är att riva hinder och röja väg för denna utvecklingskraft.

Visst är civilsamhället viktigt. Ur ett historiskt perspektiv finns väl knappt något som i dagens samhälle inte har sitt ursprung ur civilsamhället. För framtiden kommer också ett aktivt civilsamhället att spela en minst lika central roll. Människor är alltför kreativa och engagerade för att låta bli att aktivt bidra till samhällsutvecklingen. Numera finns ju också en nationell politik för det civilsamhället. 

Om de citerade raderna vinner den kommande stämmans bifall blir det ett ännu mer spännande, utmanande och roligt jobb att företräda partiet i kommuner, landsting/regioner, riksdag och regering. Då behövs det konkreta förslag som kan genomföras som gör att partiet lever upp till dessa stolta principer. En hel del har gjorts och görs men det behövs mycket mer för att ryggraden ska överleva alla ingrepp och påhopp från både klåfingriga politiker som konkurrensstinna marknadsliberaler.

Förbättringsmöjligheter finns dock i programmet när det gäller betydelsen av ett aktivt  civilsamhälle. Det handlar dels om det europeiska samarbetet, dels om världssamfundet. Här måste det bli skärpningar att också här spelar civilsamhället en viktig roll, t.ex. i frågor som rör deltagardemokrati, mänskliga rättigheter, bistånd och att bygga mellanfolkliga relationer.

Mer om civilsamhället kan du läsa här

tisdag 18 december 2012

Centerparti med tydligare och ny politik


Centerpartiet ska i vår anta ett nytt partiprogram. Arbetet med att ta fram förslaget har letts av en arbetsgrupp med Centerledaren i Stockholms stadshus, Per Ankersjö. På Brännpunkt i dagens Svd, skriver han att Centerpartiet måste bli tydligare. Och senare idag presenterar han förslaget till nytt partiprogram.

Han har helt rätt. Centerpartiet måste bli tydligare och inte vara en dålig kopia av redan existerande partier. Det betyder också att vi måste bli mer självständiga i förhållande till andra partier och att partiet har ett budskap som gör att partiets politik gör skillnad. T.ex. när det gäller valfrihetsreformer måste Centerpartiet föra en politik som gagnar medborgarnas valfrihet inom t.ex. välfärdssektorn. Inte en politik som hela tiden gör att stor blir större……ty så är det faktiskt idag. Det ”behövs en politik som främjar valfrihet också för dem som vill driva verksamhet i välfärden”, som Hanna Hallin och Anna Ardin, Sektor3 skrev häromdagen på brännpunkt. Centerpartiet kan bli partiet som utmejslar en sådan politik. Och en sådan politisk skulle göra skillnad, i hela landet och för alla medborgare.

Moderaterna är också inne i ett programarbete. Maria Ludvigsson, recenserar en del av detta arbete under rubriken ”Trygga Moderaterna landar i rent snömos”. Ledaren i Svd handlar om det som inom arbetsgrupp inom (M), Trygga tillsammans, presenterade på DN Debatt i söndags. Kommande recensioner av förslaget till Centerprogram ska bli minst sagt intressanta att läsa.

Andra som skriver om Centerpartiet hittar du här.

måndag 17 december 2012

Konkurrensbegränsning med bidrag för läxhjälp?

Jag tar mig för pannan och utbrister: Det kan inte vara sant! Mattecentrum får avslag på ansökan om bidrag till läxhjälp pga av konkurrensbegränsning.

Beslutet är inte formellt fattat men enligt tidningsuppgifter ska Mattecentrum fått ett muntligt underhandsbesked om kommande avslag. Det dementeras idag av skolborgarrådet Lotta Edholm i Stockholms stad.

Vid skatteutskottets öppna utfrågning fick statssekreterare Hans Lindberg, finansdepartementet, frågan om ideella föreningar även efter införandet av läxRUT, skulle kunna fortsätta ge bort tjänsten gratis läxhjälp. Enligt DN igår svarade Lindberg att det var självklart att den ideella verksamheten inte skulle ses som en konkurrerande verksamhet.

Blir det formella beslutet ett avslag och motivet "konkurrensskäl", ja då finns det en hel att fundera över för lagstiftare,den ideella sektorn och t.ex. landets kommuner.

torsdag 13 december 2012

Kulturhus för alla

Debatten går hög kring utvecklingen av Kulturhuset i Stockholm. Det är bra med öppen, frisk och utmanande samtal. Inte minst kring kulturpolitiska frågor.

I Haninge 10-årsjubilerade Kulturhuset i Handen. Och i Jordbro planeras för ett nytt, framtida kultur- och föreningshus. Inom ramen för bl.a. Jordbro-dialogen kommer samtal att föras om det framtida huset. I de samtalen hoppas jag att många intresserade Haningebor i kultur- och föreningsliv, men också enskilda förstås, ska delta.
onsdag 5 december 2012

Onödig avgift!

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har infört en avgift på 810 kronor för den som vill registrera sig för att kompostera hemma. En på tok för hög avgift, om det överhuvudtaget ska finnas en avgift för detta.

Det är väl bara bra att det finns människor som vill kompostera hemma. Och det tycker jag ska uppmuntras. Inte avgiftsbeläggas! Gör om, gör rätt, SMOHF.

För övrigt har Anders Wijkman och Johan Rockström en mycket läsvärd artikel i dagens Svd.