lördag 27 februari 2010

Jobbcoacherna gör nytta - håll ut med satsningen!

Nu har Arbetsförmedlingens granskat jobbcoachernas arbete. Sköts uppdragen enligt avtalen? Blir det resultat?

Verksamheten sköts enligt avtal konstaterar Arbetsförmedlingen. Så bra då! Med tanke på den kritik som fanns i början av verksamheten.

Och hur ser resultatet ut så här långt? Ja enligt Arbetsförmedlingen så är de arbetssökande till övervägande del mycket nöjda med coachernas stöd. 40 000 arbetssökande har fått stöd via jobbcoacher. Och coacherna har i hög grad ökat chanserna att få arbete anser fler än hälften av de arbetssökande. Efter avslutad coachning så visar det sig nu att 24 procent fått arbete 14 dagar. På Arbetsförmedlingens hemsida finns mer information.

Resultaten bådar gott inför framtiden.Verksamheten med jobbcoacher har ju pågått endast sedan augusti förra året.


fredag 26 februari 2010

Var 5e Centerväljare 2006 nu på sofflocket - ingen partisympati nu

I dag publicerar DN/Synovates februarimätning. Enligt den skulle s+mp+v, de rödgröna, få egen majoritet i riksdagen. Trots att Sverigedemokraterna nu för fjärde mätningen i rad ligger över riksdagsspärren.

Undersökningen ger all anledning för Centerpartiets ledning att fundera över framtiden. Centerpartiet får i denna mätning endast 4,9 procent, klart under valresultatet 2006.

Hur ska var femte centerväljare 2006 fås att flytta sig från "soffan" till en aktiv C-röst i årets val? Det som talar för att detta ska bli möjligt är naturligtvis att de i denna mätning inte anger något annat parti, utan "soffan", dvs inte uppger något favoritparti idag.

Centerväljarna måste känna igen partiet. Kärnkraftsfrågan och energiförsörjningen, känslan hos många av uteblivna avregleringar för att underlätta för inte minst småföretagen, den allt minskade offentliga servicen på landsbygden och i de mindre orterna, är frågor som berör många centerväljare.

Mer leverans och resultat i de frågorna kanske kan underlätta återkomsten till centerbåset hos de som nu inte har någon partisympati alls men var c-väljare 2006? Jag vet inte om det är möjligt, men jag ser det som nödvändigt. Alliansens gröna röst? Ja men kanske dags att mindre vara Alliansens trognaste röst?

onsdag 24 februari 2010

Utveckla avdraget för hushållsnära tjänster

Så länge avdraget för hushållsnära tjänster funnits, har det varit omdebatterat.

Häromdagen presenterades en rapport från ALMEGA som visade de positiva effekterna för jobb och ekonomi som avdraget haft. Om rapporten och resultaten bloggade jag häromdagen på bloggen för kommunledningen i Haninge.

Brännpunkt, SvD, idag, publicerar Mikael Damberg, s-ledare i Stockholms län, tillsammans med SKTF-ordföranden Eva Nodmark, en artikel om hushållsnära tjänster. De förespråkar fortsatt subventionerna av hushållsnära tjänster men på ett nytt sätt jämfört med dagens system. "Utgångspunkten är att se behoven hos den grupp som har verkligt stora svårigheter att få livspusslet att gå ihop, nämligen barnfamiljerna och inte minst ensamstående med barn där tidspressen är extra hård. ....... En högre subvention av hushållsnära tjänster till just barnfamiljerna".

S-ledaren i Haninge, Robert Noord, skriver i sin blogg att "ingen tvekan om att avdraget fyller en viktig funktion för inte minst stressade barnfamiljer". Samtidigt för också han fram kritik om avdragets bristande fördelningspolitiska profil.

Det intressanta är att nu ska avdraget utvecklas, inte avvecklas. Och visst ska hushållsnära tjänster utvecklas. Här har duktiga entreprenörer att viktigt arbetsfält. Centerledaren Maud Olofsson, skrev för en tid sedan att datorsupport i hemmen också bör bli en tjänst som man har rätt att få göra avdrag för. Bra förslag, också för barnfamiljerna.

tisdag 23 februari 2010

Kunskapsmiljard - (C) initiativ i skolpolitiken

Centerpartiet har inte tillhört partierna som varit medialt drivande i skolpolitiken. Partiets utbildningspolitiska företrädare har istället låtit Jan Björklund varit den som fört den debatten.

Nu tycks (c)-ledningen ha förstått att det gäller att visa framfötterna, visa offentligt den utbildningspolitiska diskussion som pågått internt under lång tid. Inte minst bland de som svarar för utbildningsfrågorna i landets kommuner.

DN.Debatt idag presenterar centerledningen förslaget om en "kunskapsmiljard". Den ska utformas som en prestationsbonus och gå till skolor där eleverna tydligt förbättrat sina studieresultat. Utgångspunkten ska vara resultaten i de nationella proven i årskurs 9. Kunskapsmiljarden ska kunna gå till bl.a. bättre läromedel, fler speciallärare eller mindre grupper. Dessutom skriver c-ledningen att "goda lärarinsatser ska premieras högre. Bra lärare ska ha högre lön". Statens ansvar för att tillse att arbetsgivarna, bl.a. kommunerna, ska klara detta, kommenteras tyvärr inte.

Utgångspunkten för förslaget är att skolan misslyckats med sitt uppdrag. Resultaten är för dåliga, inte minst vid internationella jämförelser. Och allt för många lämnar grundskolan utan behörighet till nationellt program i gymnasiet.

Behövs kunskapsmiljarden? Jag är osäker eftersom vi i Haninge visat att det inte är pengar det i första hand handlar om för att skolan ska förbättra sig och elevernas kunskapsbehov stå i centrum. Och främjas. Kunskap till 100%! Istället krävs ett rejält fokus från ledningens och lärarnas sida.

Jag hoppas att Centerpartiets initiativ breddar debatten om skolans uppdrag och elevernas rätt till kunskap. Så ur det perspektivet är förslaget om en kunskapsmiljard mycket välkommet.

måndag 22 februari 2010

Klimatfrågan död?

Nio månader kvar innan FN:s nästa klimatmöte. Mexico är "mötesplatsen". Kommer det att då bli någon riktig överenskommelse? Efter Köpenhamn var det främst USA och Kina som stod i skottgluggen för att inte blev någon överenskommelse att tala om, dvs verkningsfull så att utsläppen av växthusgaser långsiktigt minskas. Och det rejält och inte på bekostnad av att människorna i de fattiga länderna och deras rättmätiga krav på bra och en långsiktigt hållbar standard.

Ledaren i dagens DN, konstaterar att det är värmen och utsläppen av växthusgaser som är hoten mot ett gott liv för människorna på jorden.

Och ska vi ha någon rimlig chans att hantera klimatfrågorna så måste FNs klimatpanel genomgå en ordentlig reorganisering. De senaste veckornas rapportering om felaktiga uppgifter, påverkar naturligtvis trovärdigheten till de uppgifter som paneln låter publicera. Finns det brister i det vetenskapliga underlaget, eller direkt felaktiga uppgifter, så minskar naturligtvis möjligheterna att det blir en bred uppslutning kring en internationell klimatpolitik värd namnet. Den kommission som nu ska se över IPCCs arbete är naturligtvis välkommen.

Samtidigt är det lätt att instämma i dagens ledare i DN, det är inte bara forskarna som ska reformera sitt arbete. Världen, i DNs perspektiv FN, behöver en bättre förhandlingsordning för att kunna hantera klimatfrågorna. Och i den frågan så reflekterade Bo Ekman, Tällberg Foundation, i en debattartikel igår. Hans slutsats är att "Den viktiga frågan att ställa är inte vad som gick fel i Köpenhamn utan hur en demokratisk grundad världsordning skall formas i denna nya värld."

Ett inlägg på det temat gjorde också ledningen för tankesmedjan Fores strax efter det snöpliga slutet för Köpenhamn-förhandlingarna.

Klimatfrågan är inte av allt död. Många kan bidra till att vi kan se framtiden an med tillförsikt; forskarna, politiken (inte minst EU-ledarna), företagen, ja du och jag.

torsdag 18 februari 2010

(M) - dubbla budskap håller inte

Jag tycker att (M) i Stockholm hittills skött "affären" kring sitt provval bra. Snabbt och kraftfullt. Budskapet har varit klart - allt ska upp och regelbrott ska beivras. Men hänger den praktiska politiken ihop med vad partiets företrädare gör i t.ex. regeringen? Undrar........

DN Debatt igår publicerade också ledande (M)-företrädare en artikel om hur partier avser skärpa kraven på sina egna kandidater. Ett av sakerna som nu utreds hos (M) är om nya medlemmar värvats till partiet genom att bl.a. någon annan eller några andra person(er) betalat medlemsavgiften. Enligt(M) så är detta inte acceptabelt.

Dagens Ledare i DN berör sambandet mellan att nya medlemmar inte betalar sin avgift själv och att (M) inte vill ha lagstiftning av hur partier och kandidater ska redovisas pengar som de fått: "Att bjuda en nyvärvad medlem på första avgiften är en småsak jämfört med att inför en personvalskampanj ta emot hemliga bidrag på tiotusentals eller rentav hundratusentals kronor", skriver DN.

Visst har DN rätt i att det formellt är två vitt skilda frågor. Någon Einstein behöver man inte vara för att tycka att det finns flera gemensamma punkter: öppenhet och att ingen ska med hjälp av hemliga pengar kunna manipulera det politiska system, såsom DN själv formulerar det.

Det vore en god gärning, för det öppna samhället, för det politiska systemet, och inte för minst för alla kommande kandidater som söker väljarnas stöd, om (m) snabbt böt uppfattning i frågan om lagstiftning kring av hur partier och kandidater ska redovisa pengar de fått.

För övrigt var det mycket bra att regeringen i gårdagens utrikespolitiska deklaration tog situationen för den felaktigt fängslade svenske medborgaren Dawit Isaak

onsdag 17 februari 2010

Varför tycks omdömet försvinna i nomineringstider?

Nu briserar i media olika "affärer" kring partiers interna provval/medlemsomröstningar eller annat som har direkt koppling till de kommande valen. Varför kan inte alla personer som söker väljarnas förtroende använda ett gott omdöme?

Nu har också en "affär" i mitt eget parti, Centerpartiet, upptäckts och blivit föremål för medias granskning. Det är Centerpartiets politiske sekreterare i Uppsala kommun som använt medlemsregistret som underlag för att genom julkort söka stöd hos medlemmarna under den då pågående medlemsomröstningen.

Han lär ha ursäktat sig med att han inte visste att medlemsregistret får användas till bl.a. sådana aktiviteter. Suck! Där visas det ordentligt prov på dåligt omdöme. Och det kanske man kan ursäkta hos en nybliven medlem. Men absolut inte hos en som dels är anställd för att arbeta åt partiet, dels söker stöd för att bli partiets kommunalrådskandidat!

En sak är nog helt säker, alla dessa felaktigheter, fusk och annat som inte hör hemma i demokratiskt partiaarbete, ökar misstron mot partierna och oss som är politiskt aktiva. Vi får det svårare att värva nya medlemmar, få redan existerande medlemmar att ta på sig förtroendeuppdrag, ja att stärka och utveckla verksamheten.

Att det ska vara både utmanande, spännande och lärorikt att ha allmänhetens förtroende. Ja också lustfyllt och roligt. Det vore väl ett bra budskap att locka nya medlemmar med. Men då måste omdömena hos oss kandidater nog graderas upp ordentligt.

tisdag 16 februari 2010

Mer personval - önskvärt eller inte?

Partierna och det politiska arbetet i kommuner, landsting och regioner behöver förnyas. Det tycks många, ja väldigt många vara överens om. Såväl förtroendevalda, tjänstemän, forskare ja även de som vill bli förtroendevalda m.fl. Det handlar både om mötesformer som sättet att kommunicera med brukare, väljare eller allmänheten.

Nu rasar i media en diskussion om "fusket hos" (M) i det provval som genomförts i Stockholm och några andra städer. (M)-ledningen i Stockholm visar att man tar sig an problematiken med stor noggrannhet. Ökat genomslag för personval hör framtiden till. Dagens ledare i Svd har en hel del argument varför denna utveckling är nödvändig och angelägen. Diskussionen om fusk mm i provval kan förhindra en nödvändig utveckling för mer personalval. Åtminstone tillfälligt.

Läser också i dagens Svd om fusk inom Piratpartiet. Fusk och att inte följa regelverk måste naturligtvis beivras. Om så inte sker, kraftfullt och med omdöme, blir det än svårare att rekrytera nya medlemmar och förtroendevalda, och inte minst att förnya partiarbetet. Då kommer väljarna och medborgarna att vara förlorare.

måndag 15 februari 2010

Fusket hos (M) - förtroenden som riskerar raseras

I några rikstidningar har du och jag kunnat läsa om "valfusket" i (M) i Stockholmsområdet. Kandidater sägs ha värvat nya medlemmar och betalt deras medlemsavgifter och istället fått de nya medlemmarnas röster i interna provval.

Om nu detta också visar vara sig sant, så kan det få mycket allvarliga konsekvenser för alla medborgare som fått eller söker väljarnas stöd i de kommande valen. Ja för hela partiväsendet. Och det system med begränsat personval som dagens svenska valsystem ger möjligheter till. Detta är också temat för Göran Eriksson´s kolumn i dagens Svd.

Ledaren i Dagens Nyheter tar i detta sammanhang också upp nomineringskommitténs viktiga roll: "Provvalet är rådgivande. I slutändan är det nomineringskommitten som bestämmer." ( här är det nog fel; det är nomineringsmötet som bestämmer!) Och nog tycker säkert du som jag, en kommitté måste självfallet också pröva rimligheten i olika kandidaters lämplighet för en viss placering.

En kommitté har också stort ansvar för att reflektera kring provvalsresultaten. Och att göra en samlad bedömning av hur en valsedel kan utformas för att ge partiet största möjliga genomslag hos väljarna. Om så inte vore fallet, kan du och jag fundera över varför en särskild kommitté ska finnas att förbereda nomineringsmötet.

lördag 13 februari 2010

Låt Internet göra jobbet - kommunala informationen är ju allmän

Offentlighetsprincipen är djupt förankrad i det svenska samhället. Och den väcker avundsjuka hos många i andra länder, ibland också tydlig "irritation", hur kan ni släppa ut så mycket ..... som en del "EU-företrädare" ibland säger eller åtminstone antyder.

Men trägen vinner! Sveriges inträde i EU har öppnat upp unionen på ett sätt som är en bra början till att verkligen bli en öppen och transparant union. Och än finns det mycket kvar att göra. Inte minst att öka förståelsen och kunskaperna om nuvarande regler, hos tjänstemän som "politiker".

I Sverige handlar det nu om att det offentliga ställer de sociala medierna och Internet i allmänhetens tjänst. Att göra allt offentligt via Internet, det som ska vara offentligt.

Lotta Edholm, folkpartets gruppledare i Stockholm, har publicerat en intressant Brännpunkts-artikel på det temat i Svd. Läsvärt. Och värt att rejält begrunda. Inte minst för oss som är förtroendevalda i kommuner och landsting.

fredag 12 februari 2010

Satsa på kvalitet i praktiken - förbättra med handledarbidrag

Målet är 40000 deltagare i regeringens satsning på praktik i sex månader inom kommuner, statliga verksamheter och ideella organisationer. Arbetslösa som anses stå arbetsmarknaden närmast får praktik i tre månader. Hittills har bara 109 personer fått praktik genom arbetsmarknadsåtgärden.

Lars Stjernkvist, (S)-kommunalråd, leder arbetet med att ordna praktikplatser. Han har nu lyft frågan om att det blir svårt att få fram tillräckligt med platser eftersom arbetsgivarna inte får betalt för handledningen.

Malin Siwe skriver i sin kolumn i Dagens Nyheter idag bl.a.: Man kan tycka att kommunerna borde ta fram pengarna själva. De har fått extra statsbidrag, de vet att de inom några år har rekryteringsproblem och därför borde förbereda sig. Samtidigt blir inte praktikplatser meningsfulla, mera lika lärlingsplatser, utan ordentlig handledning.

Visst har hon rätt i detta. Det gäller naturligtvis också de statliga verksamheterna. De ideella organistaionerna har dock en helt annan ekonomisk situation. Många praktikplatser skulle säkert kunna ordnas också i organisationslivet, om ekonomisk ersättning utgick för handledning och andra viktiga s.k kringkostnader.

Malin Siwe´s slutsats är: Vill regeringen ha både volym och kvalitet – då får den skaka fram ett handledarbidrag.

Det är bara att instämma. Vårbudgeten, om inte förr, bör innehålla ett förslag.

onsdag 10 februari 2010

Vårdval eller Hälsoval?

Den rödgröna oppositionen i Stockholms läns landsting presenterar idag på DN Debatt sitt alternativ till Alliansens Vårdval.

Haninges (S)-ledare Robert Noord berömmer på sin blogg det rödgröna alternativet. Själv har jag en mer avvaktande hållning till alternativet.

Däremot så tycker jag det är bra med två rejäla alternativ i den kommande vårdpolitiska valdebatten. Hälsoval låter förvisso lite bättre än Vårdval. Å andra sidan är det ju pga av ohälsa som man söker sig till sjukvården för att bli frisk, att vårda kroppen. Det är ju bara kanske en lek med orden men de har ju ändå sina valörer. Och skickar signaler till oss människor.

Det ska intressant att följa det som dagens debattartikel förhoppningsvis leder till. Och jag kommer också att dela i den diskussionen, här på bloggen som i andra sammanhang.

Vad tycker du om Vårdval eller Hälsoval?

tisdag 9 februari 2010

Gör kulturen till en viktig valfråga

Kulturens olika uttryckssätt berör oss människor på många olika sätt. Ja en del människor blir också upprörda av olika kulturella uttryck. Så ska det väl ända vara att vi som människor blir berörda, eller upprörda, över det som vi kan åse eller uppleva.

Kultur engagerar många människor. Professionella som amatörer. Tusentals människor gör också fantastiska insatser för att utöva ett aktivt värdskap för olika kulturevenemang. Människor i teater- eller musikföreningar, folkets hus eller bygdegårdsföreningar och motsvarande gör förutsättningar för tiotusentals människor, inte minst i mindre orter och ute i landsbygden, att ta del av professionellt utförda kulturprogram. För att inte tala om alla de som fritt och frivilligt utgör medarbetarskaran i studieförbunden och ger möjligheter för att Hela Sverige ska leva, i kulturSverige.

Amatörkulturen spelar också en viktig källa för tusentals människors hälsa och välbefinnande. Det skapar möjligheter till personlig utveckling, ofta i nära samspel med medmänniskorna.

Signaler finns från de rödgröna att kulturen ska bli en viktig valfråga. Och jag hoppas innerligt att Allianspartierna tar sig an den utmaningen. Alliansen har lagt grunden för en ny kulturpolitik och som tar avstamp i nutiden. Den kan bara bli bättre, men inte med den rödgröna politiken.

lördag 6 februari 2010

Glatt och spännande Göteborg

Nu är Centerpartiets kommundagar i Göteborg på väg att avslutas. Partisekreteraren Anders Flanking "syr ihop" det som sagts och manar på oss om kommande angelägna insatser för att nå framgång i valen i höst.

Roligt träffa alla gamla vänner. Också roligt att lära känna några nya centerkollegor. Tiden för knapp att hinna med att prata några ord med alla man vill. Men det blir fler tillfällen. Dock måste vi först inrikta oss på arbetet med att skapa förutsättningar för framgång i höstens val.

Lärorikt har det också varit. På många sätt. Ett mycket spännande seminarium som jag deltog i var ett som handlade om den offentliga sektorn och den nya lagstiftningen om att inte bedriva konkurrerande "säljverksamhet" med t.ex. privata företag. Sociala medier (Facebook, Twitter, FlickR...) var också temat för ett annat seminarium jag deltog i. Och nu ska jag försöka leva upp till det som jag fick lära mig. Redan nu har jag bestämt mig för en sak: Europabloggen (raymondieuropa.blogspot.com) lägger jag ned. Mina funderingar kring Europa-frågorna kommer jag att istället ge uttryck för på i denna blogg.

Snart sitter jag på tåget tillbaka till Stockholm. Hoppas hinna med ett besök på Stampen innan jag återser några nära och kära. Och imorgon blir det bandy; Hammarby möter Katrineholm på Zinkensdam. Kanske också du tar en sväng förbi Zinken, gratis entré bjuder sponsorerna på.

måndag 1 februari 2010

Alternativen - klara besked?

Gårdagens TV-sända debatt i SVT gav väljarna besked på flera viktiga punkter: Blir det rödgrön seger så blir det många utredningar. Fortsätter Alliansregeringen blir det mer av samma politik som hittills och med arbetslinjen som grundläggande utgångspunkt. Men det finns också andra frågor som rör regeringsalternativen. Svenska Dagbladet redovisar några av dem.

Skatterna är viktiga. Det är ju de som ger underlag för den offentligt finaniserade välfärden. Samtidigt som graden av skatteuttag ger förutsättningarna för individernas egna val av vart de vill att sina intjänade pengar ska gå till. Skattenivån för pensionärerna är viktiga. Men att säga att det finns en straffskatt på pensionäer är att ta i. Istället är det ju så att de som arbetar har fått en skattebonus för att just de arbetar. Och det är på de arbetandes insatser som dagens och framtidens pensioner grundas. Färre i arbete, lägre framtida pensioner.

Alliansregeringen har motvind i opinionen. Nu gäller det nog att kraftsamla. Och inte minst för t.ex. Centerpartiet gäller det att fundera hur den sviktande uppslutningen hos väljarna ska hanteras.