onsdag 10 november 2010

Självkritik (S) ?

Socialdemokraterna led "tidernas nederlag" i årets riksdagsval. Nu pågår eftervalsdiskussionen på bredden? Djupet?

Ett led är den artikel som presenteras idag på DN Debatt av Ardalan Shekarabi och Anna Johansson, ordförandena i gruppen för politisk analys. Intressant artikel ur flera synvinklar.

Själv funderar jag när Centerpartiets analysgrupp öppnar upp för ett brett och publikt samtal kring varför det gick som det gick för partiet. Diskussionen på partiets hemsida har ju tyvärr inte lockat alltför bred diskussion. Resultatet av valanalysen ska ju vara klart i början av 2011.

Peter Andersson, Thomas Böhlmark, Martin Moberg, Kent Persson, Peter Swedenmark, Johan Westerholm är några som bloggat kring (S)-nederlaget i riksdagsvalet.

För övrigt tycker jag att det är bra att Coop återinför återbäringen. Klassisk kooperativ tanke, säger VDn Lars Idermark i en kommentar. Så rätt, så rätt.

tisdag 9 november 2010

Ska EU växa med fler medlemmar?

EUs 27 medlemsländer tar nu sats för att få fler medlemmar till unionen. Idag presenterar EU-kommissionen sin årliga bedömning av EU:s utvidgningsarbete.

I en Brännpunktsartikel i dagens Svd, skriver EU-kommissionärerna, Cecilia Malmström och Stefan Füle, att EU måste få växa. De skriver bl.a.: Ett lands utsikter till EU-medlemskap utgör ett unikt incitament till ekonomiska och politiska reformer. Utvidgningsprocessen är en delav lösningen på många frågor som oroar människor i våra länder. Det gäller allt från att förebygga organiserad brottslighet och korruption till att skapa tillväxt och sysselsättning.

I detta har man lätt att instämma.

Johan Westerholm har också bloggat i den här frågan.

Kärnkraftsutbyggnad - nej tack!

Energifrågorna och Sveriges behov av en långsiktigt hållbar energiförsörjning har av och till stått i debattens centrum. Uppgörelsen i Alliansregeringen för några år sedan ansågs då lägga en grund för en sådan politik.

Många tvivlade och flera ansåg att uppgörelsen istället bäddade för en politik stick i stäv emot det som sades var motiven bakom.

Idag publiceras på DN Debatt en artikel med ett klart och tydligt budskap: Vattenfalls planer på ny kärnkraft måste stoppas. Artikelförfattarna Svante Axelsson, SNF, Lars-Göran Pettersson, LRF och Anders Wijkman,Tällberg Foundation, hävdar istället att kärnkraften måste ersättas av förnybar energi och energieffektivisering.

Artikelförfattarna skriver att om inte Vattenfall agerar på eget initiativ måste regeringen ingripa.

Vill regeringen ingripa? Vågar regeringen ingripa? Vad tycker Centerpartiets ledning?

Intressant?

Andra bloggare i frågan: Lena Ek, Högbergs tankar, Rasmus Lenefors, Johan Westerholm,