tisdag 23 december 2008

God Jul!

Nu när julledigheten står inför dörren så passar denna sommarbild mer än väl. Bilden togs under min fjällvandring i augusti mellan Blåhammaren-Storerikvollen-Nedalshytta-Sylarna-Storulvån. En härlig vandring i vackert landskap, även om delar av terrängen mer såg ut som att jag var på månen!

Grönskan hör sommaren till. Och vintern blir inte densamma utan snö. Men så tycks bli fallet åtminstone slutet av detta år. Dock kan det blir kallt. Det är ju positivt, myggfritt! Och kylan gör det också möjligt att få nyttja de nyslipade skridskorna, åtminstone på konstis.

Jag önskar dig en GOD JUL ty detta är mitt sista inlägg innan jag firar jul.

torsdag 18 december 2008

Grundlagsförändringar på gång - tillräckliga eller behövs mer

Idag lämnade Grundlagsutredningen har i dag överlämnat betänkandet En reformerad grundlag (SOU 2008:125) till justitieminister Beatrice Ask. Det är en enig utredning, vilket borgar för (?) att det också kommer att råda mycket bred enighet mellan partierna när riksdagen ska säga sitt.

Utredningen är naturligtvis en stor kompromiss. Allianspartierna har släppt kravet på författningsdomstol och skilda valdagar till kommun- och landstingsfullmäktige. (S) har gått med på att sänka spärren för personval. För att ta några exempel.

När det gäller spärren för personval till riksdagen föreslås en sänkning till fem procent. Eftersom utredningen inte föreslår några ändringar för valen till fullmäktige så kommer samma spärrnivå att gälla för samtliga val. Varför de tre olika valen ska hänga sammen har jag svårt att ta till mig. Istället borde spärren tas bort, kanske i samtliga val. Väljarna måste bemyndigas och få ta sitt fulla ansvar. Och partierna tvingas (?) ta större intryck av medborgarnas val av företrädare.

En rådgivande folkomröstning ska hållas om minst tio procent av kommun- eller landstingsinvånarna begär det. Detta är en klar framgång för lokala folkliga initiativ.

Utredningen föreslår också att en bestämmelse om kommunala extra val införs. För att extra val ska hållas krävs att två tredjedelar av ledamöterna i kommun- eller landstingsfullmäktige står bakom det.

Det föreslås också att ett särskilt kapitel om kommunerna införs i regeringsformen. I utredningens förslag finns bl.a. bestämmelser om den kommunala självstyrelsen, t.ex. om kommunal skatteutjämning. Äntligen kanske man ska skriva!

tisdag 16 december 2008

Mindre skatteintäkter för kommunerna

SKL, kommunerna och landstingens/regionernas branschorgan, offentliggjorde idag sina prognoser för de närmaste årens skatteintäkter.

3 000 000 000 kronor lägre för nästa år och 8 000 000 000 kronor lägre för år 2010. Mycket allvarligt!

Finanskris. Jobbkris. Och snart också kommunkris, ja sjukvårdskris mm mm.

Landets kommuner står för mycket av den svenska välfärdsmodellen. Många människors möjligheter att leva ett gott liv, hela livet, står nu spel. Allvarligt sämre finanser i kommunsektorn riskerar skapa stora revor, ja hål, i välfärden. De minskade skatteintäkterna motsvarar också ca 20 000 jobb i kommunsektorn.

Upprepade gånger har SKL påtalat behovet för regeringen av statliga resurstillskott till sektorn. Enligt SKL behövs ca 3 000 000 000 kronor för att värdesäkra statsbidragen till kommuner och landsting under nästa år. Till detta kommer alltså nedskrivning av skatteintäktsprognosen för 2009.

Jag hoppas regeringen nu tar tag i kommunsektorns sviktande finanser. Statens ekonomi är mycket god. Det ska Alliansregeringen ha stort beröm för. Nu hoppas jag att också regeringen tar det fulla kostnadsansvaret för reformer som staten beslutar att kommunsektorn ska svara för och att statsbidragen inflationsskyddas.

måndag 15 december 2008

Haningeföretagarna utmanas i klimatpolitiken

Haninge kommun är en av 62 kommuner som deltar i en nationell satsning som syftar till att minska energianvändningen, "Uthållig kommun". Kommunens ambitioner är stora; vi ska minska utsläpp av koldioxid med 25%.

Och nu utmanas företagarna av kommunen. På kommunens hemsida finns ett frågebatteri att fylla i för företagarna i kommunen. Du kan också följa statistiken via samma hemsida.

Kan kommunen och företagarna klara av ambitionerna? Jag är övertygad om att det går att också passera "målet", när vi nu drar åt samma håll och vågar utmana varandra att satsa högt. Alla kan bidra till 100% av sin förmåga!

fredag 12 december 2008

Haninge ökar!

När november månad började hade Haninge kommun 74800 invånare. Nästan 50/50 mellan kvinnor och män. Nåja, 268 fler män än kvinnor.

Folkmängdssifforna för 1 november ligger till grund för de kommunala skatteintäkterna och den kommunal- ekonomiska utjämningen.

Sista september var Haninges befolkning 74 716 personer. Det var en ökning med 1 018 personer, motsvarande 1,4 procent, under årets tre första kvartal. Ökningen bestod dels av ett positivt födelseöverskott på 434, dels av positiv nettoinflyttning på 580 personer.

Kanske kommunen har över 75 000 invånare när det nya året börjat. Därom kan jag berätta först en bit in på 2009.

onsdag 10 december 2008

Bra med enklare start av servicekontor

För en tid sedan föreslog en statlig utredning att det skulle bli enklare att starta lokala servicekontor. Och nu föreslår regeringen t.ex. att det inte ska krävas godkännande av regeringen för att underlätta möjligheterna för mynidgheterna att samarbete.

Det känns bra att regeringen tar till sig lite av utredarens förslag. Och snart kanske det blir rejäla tag som gör det obligatoriskt för alla statliga myndigheter att samverkan med t.ex. kommunerna? För medborgarna finns inga stuprör, för medborgarna gäller det att kunna leva ett gott liv. Och det kan inte göras om myndigheter och kommuner ägnar sig åt att vårda stuprörstänkandet!

tisdag 9 december 2008

Lägg inte ned BVC på Dalarö

Inom Stockholms läns Sjukvårdsområde, SLSO, pågår funderingar om BVC på Dalarö ska vara kvar eller .... Något beslut är inte fattat! Tvärtemot vad Krystyna Munthe (s) påstår i sin namninsamling till stöd för BVC på Dalarö.

Initiativet till namninsamling är bra. Men debatten måste föras på korrekta grunder.

Sakläget är så här: 141 barn är listade. Och diskussioner pågår inom SLSO om förändringar. Något beslut om det ena eller andra är inte fattat.

SLSO kommer att göra en enkätundersökning bland berörda barnfamiljer för att få ett bättre kunskapsunderlag om familjerna behov, önskningar och synpunkter inför den framtida organiseringen av BVC-verksamheten i området.

Gör som jag, skicka ett mejl till registrator.slso@sll.se och säg din mening.

torsdag 4 december 2008

Träffade Alfred Nobel igår


Igår och idag hade partnerskapet för barnkonventionen sitt "höstmöte" i Degerfors/Karlskoga. Jag ersatte Marie Litholm som representant för Haninge kommun. På plats fanns också representanter för de övriga 11 kommunerna som ingår i partnerskapet. Barnombudsmannen och kommunernas branschorgan, SKL, var också med bland oss.

Det var ett mycket lärorikt och stimulerande, ja också utmanande möte. Vad ska vi nu göra för att göra barnkonventionen än mer känd bland kommunernas politiker och anställde? Hur ska vi se till att vi som kommuner lever upp till det som konventionen förpliktigar oss till? Ja frågorna är många och svaren likaså. Haninge kommun ligger i framkant när det gäller arbete med barnkonventionen. Den positionen ska vi behålla!

På kvällen gästade vi Björkborn, Alfred Nobels bostad i slutet av sitt händelserika liv. Det var en fantastisk upplevelse. En mycket vacker byggnad och med många intressanta ting att se på. Och guiden var ju inte heller vem som helst. Det var ju Alfred Nobel själv (eller var det en mycket duktig skådespelare?) som från stolen i matsalen tog över guidens arbete och berättade sitt livs histora och visade huset .......Ja det var en fantastisk kväll.

tisdag 2 december 2008

Politiska våldet - allvarligt hot mot demokratins grunder

Häromdagen totalförstördes kulturhuset Cyklopen, i Högdalen, söder om Stockholm, i en brand. Nu säger sig polisen ha säkrat tekniska bevis för att någon tänt på med bensin. Det handlar alltså om en anlagd brand enligt polisen.

Måtte förövaren/na snabbt fångas i polisens garn. Och därmed också få "kännbara" straff. Ett öppet demokratiskt samhälle får inte backa för våld, anlagda bränder mm.

I fredags skulle Nätverket mot rasism ha haft ett möte i lokalerna. Polisen utesluter inte att brandattentatet var riktat mot detta möte.

Politiskt förtroendevalda utsätts för hot och trakasserier. Partiers mötes- och expeditionslokaler utsätts för vanadalism och attentat. Och nu har en viktig mötes- och kulturlokal för unga bränts ned.

Jag tycker inte som kulturkampanjen när det gäller delar av deras plattform, tex antikapitalismen och liknande. Däremot är det viktigt att ställa upp för deras rätt till sitt eget hus.

Gör som jag: Stöd återuppbyggandet av Cyklopen ekonomiskt på postgirokonto:1607552-5

måndag 1 december 2008

Södertörnsträff för (c)

Tage Gripenstam, min gruppledarkollega (c) i Södertälje, visar den nya fullmäktigesalen i Södertäljes nya stadshus för Centerledarna i Södertörns- kommunerna. I bakgrunden ses Petri Salonen, centerordförande i Haninge.

Söndagskvällen ägnade jag åt att träffa Centerledarna i Södertörnskommunerna. Och vi hann prata om ett stort antal frågor. Mesta tiden ägnades det kommande valet till Europaparlamentet och vilka aktiviteter som vi ska ägna oss. Men vi hann också prata en hel del om valen som kommer 2010, tex. om hur vi ska sköta nomineringen mm av kandidater till landstinget.


fredag 28 november 2008

Händelserik vecka

Jag kan se tillbaka på en mycket händelserik vecka. Budgetlandsting, som abrupt avbröts. (s) hittade på att det var något nytt med att finansiera sjukhusen via koncernfinansiering. Såsom skett tidigare år. Skillnaden är att i år har avtalen blivit klara innan budgetlandstinget ägde rum. Bottenrekord av (s).

"Medborgarbudget", dialog med medborgarna om hur kommunens pengar ska användas, fick i Haninge sin start denna vecka. Kommunen gästades av professorn Giovanni Allegretti, inbjuden av kommunens Demokratiberedningen. Den kommitté som nu ska göra allvar av "medborgarbudget" i Haninge kommande år.

Ca 70-talet företrädare för många olika föreningar i Haninge var samlade i onsdagskväll för att starta dialogen med kommunen om framtiden. ABF och Studieförbundet Vuxenskolan, SV, höll i mötet. Liksom de ska göra i ett uppföljande Föreningsforum under februari månad nästa år.

Många kloka beslut av det "månatliga" sammanträdet med Stadsbyggnadsnämnden, bl.a enighet kring förslag till detaljplan för Gudö.

En pratstund i Radio Haninge. Vi ägnade merparten av tiden till samtal kring demokratifrågor och medborgarnas möjligheter att komma till tals.

Igår, torsdag eftermiddag, mötte jag också ett antal nyanställda i kommunen och berättade bl.a. om arbetet med det nya personalpolitiska programmet. Senare på eftermiddagen var det dags att hälsa Fredrik Paulun, känd kost/hälsaföreläsare, välkommen till Haninge. Det blev en drygt timmes nyttig lektion i vikten av kloka matvanor.

Så idag fredag var det dags för juryn för Årets arbetsplats inom kommunen att ha sammanträde. Flera starka kandidater fanns men vi blev ganska snabbt eniga om vårt utslag. Det blir officiellt den 9 december då kommunens alla chefer är på Ledningsinformation.

Ett arbetsplatsbesök hos Hagagården, ett av äldreboendena i kommunen, blev så fredagseftermiddagens program utanför kommunhuset. God stämning, ja naturligtvis också nyttig information om verksamheten osv. och en hel del att få fundera fick jag med mig hem.

SMS, mejl, telefonsamtal, korta möten har det naturligtvis också blivit veckan som gått. Nog om detta.

Ha en go och glá helg!

Bildtext: Sara Kappelmark, moderator under mötet med föreningarna vid onsdagskvällens möte.

fredag 21 november 2008

Samverkan löser krisen?

Regeringen, inte minst finansminister Borg, visar resolut att bankerna måste ta sitt ansvar i den finansiella krisen. Och gör regeringen helt rätt i. Under sötebrödsdagarna tjänade bankerna många, många kronor på kunderna. Nu är det nog dags att betala igen.

Och varslen ökar. Tiotusentals människor riskerar bli arbetslösa. Ja en del är ju redan arbetslösa och för nästan varje dag så blir det fler.
Sverige som ett litet och mycket utlandsberoende land kan naturligtvis inte på egen hand klara av att hålla sysselsättningen uppe. Det behövs samarbete, tex. inom EUs ram.

Men också i landet måste det bli mer samarbete om krisen ska kunna bli så kortvarig som möjligt. Krisen inom bil- och verkstadsindustrin löses inte med att "gårdagens bilar görs körklara för morgondagens samhälle". Investeringar i t.ex. teknik för hållbar utveckling betalar igen sig.

Det behövs säkert också att offentliga investeringar görs tidigare än beräknat. Tex.i kollektivtrafiken, upprustningar av skolor, förskolor och andra offentliga institutioner.

Också arbetsmarknadslagstiftningen måste ses över. Det är nu ett ypperligt tillfälle för företagen och facken att komma överens om att göra om LAS och samtidigt förmå regeringen att höja taket i a-kassan.

tisdag 18 november 2008

50 kronor mindre i hundra dagar - sataniskt?

Under den socialdemokratiska regeringen med Mona Sahlin som en av ledamöterna var den högsta dagsersättningen från A-kassan 730 kronor, i 100 dagar. Sedan sjönk den högsta dagsersättningen till 680 kronor, dvs till den nivå som gäller nu.

Nu kallar Mona Sahlin regeringens inställning till dagens nivå för "satanisk". Man häpnar, minst sagt. Och vilken känsla för ordens valörer. Undrar vad hon tänker om v-ledarens ideliga utspel om att de ska vara med i en regering?

För övrigt kan jag berätta att bandysäsongen nu har börjat. Hammarby Bandy, som jag personligen sponsrar med 20 kronor per mål, har inte börjat bra. Men serien är ju lång.

torsdag 6 november 2008

USA att gratulera

USA, ja hela världen är att gratulera till valet av Barack Obama som ny president i USA.

Förväntningarna och kraven på Obamas ledarskap är stora. Inte minst när det gäller internationellt samarbete för att hantera både finanskris och dess stora efterverkningar som klimatfrågorna etc.

Barack Obama kan bli historisk genom att inte "bara" bli den första svarta presidenten. Han kan också bli historisk i det internationella arbetet, om han orkar hantera klimatfrågorna men också frågorna om Afganistan och Irak. Därom får framtiden utvisa.

För övrigt undrar jag över hur mycket av den amerikanska valrörelsen som nu kommer att "spilla över" till kommande val i Sverige. Och jag tänker främst på metoderna att kommunicera och inspirera mellan kandidater och medborgare/väljare.

söndag 2 november 2008

Lugn helg, r & r och lång promenad i höstsolen

Igår var det återigen dags för ett besök på Stampen. Och början på jammet var en ackustisk session med Brian på gitarr, Peter på bas och Mats på munspel. Tryck! Jag inhandlade också en färsk cd med Brian Kramer och hans bluesgäng.

Och idag söndag var det dags för en lång promenad till stugan, via Coop, för diverse inköp. Jag håller ju på att renovera lägenheten.

Väl framme vid stugan var det dags att ställa in diverse möbler och ordna saker och ting inför kommande vinter. Tack o lov så var stugan uppvärmd. En kopp kaffe med tillhörande smörgås hann vi också med innan det var dags för hempromenad.

Några timmars arbete i kommunhuset har jag också hunnit med. Det finns ju en hel del att läsa och som man inte hinner med under vardagarna.

För övrigt så är det snart dags för möte med Mälardalsrådets Kulturutskott. På fredag blir det årets sista sammanträde. Och det kombinerar vi med att delta i Södertälje kommuns kulturkonferens.

fredag 31 oktober 2008

Tar staten sitt ansvar?

Landets kommuner kan sägas vara ryggraden i det svenska välfärdssamhället. Skola, vård, omsorg, infrastruktur som energi, vatten och avlopp, ja listan kan göra mycket lång.

Och för att kunna fullfölja detta ansvar finns sedan länge, oberoende av vilken regeringen som sitter för tillfället, en överenskommelse mellan kommunsektorn och staten: Staten har lovat att kommunerna får kostnadskompensation för sådant som staten säger att kommunerna ska sköta.

Detta ansvar tar inte staten! Statsbidragen räknas tyvärr inte upp med inflationen. Kommunsektorns branschorgan, SKL, har räknat ut att kommunsektorn förlorar miljardbelopp på detta sätt. Det behövs en uppräkning med fem miljarder kronor från år 2010. Och besked om detta behövs inom en snar framtid. I vår och kommande sommar fastställer många kommuner och landsting sina budgetar för 2010. Spelreglerna måste vara klara innan dess.

onsdag 29 oktober 2008

Viktigt med bra relationer mellan civilsamhället och staten

Staten har nu träffat en överenskommelse med de ideella organisationerna inom det sociala området. Det är resultatet av en mycket lång process.

Tålmodigt har företrädare för den ideella sektorn pratat och uppvaktat olika partiers företrädare, ja också regeringsföreträdare naturligtvis. En central rol har tidigare och nuvarande företrädare för Forum för Frivilligt Socialt Arbete, spelat.

Behovet av en överenskommelse har känts mycket angeläget eftersom välfärdssamhället är i snabb förändring. Förväntningarna på den ideella sektorn har vuxit. Samtidigt som respekten för sektorns oberoende och självständighet minskat. Klåfingrigheten från administrationen och även faktiskt politiken har vuxit.

Nu växer det också fram processer ute i kommunSverige. Syftet är att söka åstadkomma motsvarande överenskommelser på lokal nivå. I Haninge startar vi nu en sådan dialog. Jag har idag skickat ut 30-talet inbjudningar till föreningar inom det sociala området. Vid vår start den 18 november kommer bl.a. Peter Örn att medverka. Han var den som ledde dialogen på nationell nivå. Han bör känna sig mer än nöjd med sitt resultat tycker jag.

Dagens citat:Det finns ingenting i kommunismens ideoligi som leder till förtryck.
Lars Ohly

tisdag 28 oktober 2008

Vega-staden tar form

Förslag till detaljplaner för Vegastaden (detaljplan 1 och 2) finns för samråd i Haninge kommunhus till och med 1 december. Syftet med förslagen är att skapa förutsättningar för en ny stadsdel i Haninge kommun, med ny pendeltågsstation.

Du som vill veta mera kan komma till kommunhuset: Handläggare finns på plats vid planhandlingarna i kommunhusets entréplan klockan 16.00-18.00 nu på torsdag den 30 oktober.

Kommunen anordnar också ett SAMRÅDSMÖTE nu på måndag den 3 november kl 17.00, Hörsalen i kommunhusets entréplan! På plats finns representanter för kommunen och exploatörer.

Vill du lämna skriftliga synpunkter så skicka dem senast första december till Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 136 81 Haninge.


För övrigt känns det bra i höstmörkret att det finns goda böcker att läsa. Nu är det "I mänsklig makt" av journalisterna Claes-Göran Kjellander och Margit Silberstein som fångar mitt läsintresse. Är lokalpolitikerna pampar och småpåvar – eller är de kanske vardagshjältar som uträttar storverk utan att vi andra märker det? Boken kan varmt rekommenderas.

söndag 26 oktober 2008

Kärnkraftsdebatten tar ny fart?

Fyra mycket väl etablerade direktörer har i en DN-debattartikel presentat "krafttag.nu". Näringslivets organisationer står bakom satsningen. Och den syftar till att få till stånd en blocköverskridande energiöverenskommelse.

Vad som inte sägs i artikeln är dock inte svårt att förstå, även om det inte skrivs rent ut: Satsa på kärnkraften! Den nuvarande regeringens energipolitik håller inte, det är det andra budskapet.

Vilka möjligheter ligger i att svensk industri går före och agerar lok för energieffektiviseringar, energisparande och alternativa energikällor, undrar man. Inte med ett ord nämns svensk industris möjligheter till energieffektiviseringar. Alternativen till olja, kol och kärnkraft nämns inte heller. Istället skriver direktörerna om "en modern, klimatanpassad och tillväxtfrämjande energipolitik".

Av formuleringarna i artikeln kan man också med ana, "får vi inte som vi vill så kan det ju bli så att svensk industri flyttar utomlands". Så synd. Vill man bjuda in till öppna samtal vars resultat man vill ska hålla lång tid, dvs i klartext vara blocköverskridande och samla en mycket stor majoritet av riksdagen bakom sig, måste nog direktörerna tänka om.

För övrigt har det varit en lugn helg. En sextioårsfest har jag hunnit med lördagkvällen. Trevligt träffa både gamla och nya vänner för god mat och dryck. Italiensk buffé. Söndagen ägnades till att städa, tvätta och stryka skjortor och sköta lite annat hemarbete. Välkommen måndag!

torsdag 23 oktober 2008

Bo inhägnat? Nej tack!

Botrender 08 har presenterats. En av tre tillfrågade (drygt 5000) vill bo extra säkert, till exempel i ett inhägnat område med portkod eller lås. Fler bland singlarna än barnfamiljerna, 41 respektive 26%.

Så vill jag inte ha det, varken i Haninge eller någon annanstans. Vi måste värna det öppna samhället och istället med kraft ta itu med folks oro och otrygghet. Fler poliser, som är närvarande och synliga, är en väg. Men det behövs också mycket annat.

Stärka människors civilkurage, satsa på civilsamhället, ha närvarande vuxna också i "ungdomarnas miljöer", ja och vice versa, "blanda mera". Se till så att vi bygger levande miljöer där boende, service, mötesplatser osv finns på plats. Lokalsamhället kallade vi detta för när jag var aktiv i Centerns Ungdomsförbund.

Detta är inte omöjligt. Det kräver dock en långsiktighet. Ingen kvartalsekonomi som bara springer efter kortsiktiga vinster. Så därför hoppas jag att Allianspartierna i landet, i landstinget och kommunen, ska få ett ökat stödet hos väljarna. Ja, att vi i Centerpartiet ökar mest förstås. Och att oppositionen förblir opposition många år framöver. Då skapas bra förutsättningar att bygga ett land med medborgarna, för livskraft och hållbar utveckling.

För övrigt känns det rätt och riktigt att återupptagit besöken i kommunhusets gym-avdelning. Vågen visar på små men viktiga förändringar. Och jag känner mig än mer redo att ta mig an olika uppgifter. Mötesfria halvdagar som denna torsdag är också en viktig "må bra-faktor".


Håller SL tiden?

Som vanligt blev det arbete en stund in på kvällen. Tack och lov inte så länge. På vägen ut ur kommunhuset hann jag bara säga "hej" till en partikollega som var på väg in för ett möte. Jag hade tyvärr inte tid för ett samtal, bussen "väntade" vid bussterminalen. Den skulle avgå 18.55. Så stod i den tryckta tidtabellen som SL gett ut.

Där stod 824:an och 834:an vid var sin hållplats. En minut kvar, då går båda bussarna! Jag vet att 824:an ska gå en minut för 834:an, 54 resp 55 varje hel timme under en tid av trafikeringstiden. Det står så i tidtabellen som jag hade jackan. Inte bara i den. Det står så också i den tidtabell som finns monterad inne i "busskuren". Så också på SLs egna hemsida!

Jag hade ca 40-50 meter kvar till 834:an och en minut kvar. Då åker alltså bussen iväg.Hmm-.-.

Jag ringer naturligtvis SL upplysningen. Och då uppenbarar sig sanningen: I deras, och i busschaufförernas, tidtabeller står det att 834:an ska gå 54, inte 55 som det står i den tryckta tidtabellen som vi resenärer har tillgång till. Är detta det enda exemplet när bussarna avgår innan resenärerna "hinner fram"? Och blir arga, ledsna eller ..-.-.-.-.-.-. (använda gärna egna ord!) om varför bussen inte håller tidtabellen.

Nu får vi se när tidtabellen i "busskuren" byts ut, alternativt att busschaufförerna får nya avgångstider att hålla sig till.

För övrigt hoppas jag att bussterminalen i Handen snarast flyttas så att det blir bättre omstigningsmöjligheter mellan pendeltåg och buss. Samtidigt som nuvarande yta kan använda till tex. arbetsplatser och bostäder.

måndag 20 oktober 2008

Stabilitetsplan för Sveriges finansiella system

För att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet beslutar idag regeringen om en stabilitetsplan. Syftet är att säkerställa den finansiella stabiliteten och hantera effekterna av den internationella finansiella krisen. Det handlar ju om att öka förtroendet och därmed minska lånekostnaderna för hushåll och företag.

Regeringens förslag skickas nu till lagrådet för granskning. När lagrådet är klart bedömer regeringen att förslagen kan träda ikraft under nästa vecka. Men innan dess ska naturligtvis riksdagen säga sitt. Snabb hantering är ju ett måste med tanke på det allvarliga i situationen.

(s) har i den allmänna debatten varit högljudda och sagt både det ena och andra. Nu får vi se vad det står för när riksdagen ska behandla regeringens förslag. Jag tycker självklart att det är bra om det kan bli en bred samsyn. Vi får väl se vad riksdagens finansutskott kommer fram till.

För övrigt kan noteras hösten med regn och rusk infunnit sig. Det kan bjuda på sköna promenader i svampskogen och med en och annan svamp i korgen. Jag hoppas det kan bli en rejäl tur kommande helg.

söndag 19 oktober 2008

Sverige till EG-domstolen

Kommissionen har anmält Sverige till EG-domstolen för att Sverige inte har genomfört det så kallade penningtvättdirektivet i tid.

De nya reglerna skulle ha varit genomförda senast den 15 december förra året. Regeringen har ännu inte lagt fram något lagförslag till riksdagen för införlivandet av direktivet.

Banker och andra företag ska skärpa sin kontroll av kunder och misstänkta penningtransaktioner. Det är innebörden i pennintvättdirektivet och har till syfte att förhindra missbruk av det finansiella systemet för att tvätta pengar och finansiera terrorism.

Det ska bli mycket intressant att få läsa regeringens motivering till detta handlande. Kan det vara så att regeringen vill ha en mer skarp lagstiftning? och utmanar EU?

För övrigt hopps jag att Brynäs håller sig kvar i toppen av hockeyn´s elitserie. Lucia-dagen ska jag till Gävle, min barndomsstad, och se Brynäs-Djurgården. Det ska bli både roligt och spännande att se Brynäs spela hemma. Det var många,många år sedan.

måndag 13 oktober 2008

(s-)-bluffen om bidrag till Skutan

En enig Kultur- och fritidsnämnd beslutade den 11 juni att halvera bidraget till Skutan och att befria föreningen från ansvaret att handha underhållet av byggnaderna. Som föreningen varit ansvarig för men som det tycks råda delade meningar om innehållet i avtalets förpliktelser när det gäller just underhållet (av byggnaderna?). Men nu vill inte (s) stå för sitt beslut!

Något förslag från (s) om mera pengar vare sig till drift eller underhåll eller något annat överhuvudtaget lades inte. Inte ens ett "särskilt uttalande" för att tex. skriva varför man avstod från att lägga ett eget förslag eller varför man röstade för förslaget som sedan blev ett beslut. Men i kvällens fullmäktigedebatt försökte (s)-företrädarna påskina att de föreslagit mera pengar till Föreningen Skutan. Helt fel!

(s) har många formella synpunkter på hur vi i kommunledningen sköter oss. Det formella är viktigt för att ha lika spelregler för alla. Men det tycks inte gälla för (s) när det börjar blåsa, ja storma, som det nu gör efter beslutet om halverat bidrag till Skutan. Så här står det i protokollet från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 11 juni 2008:
_______

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till nämnd utan eget ställningstagande.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar:

I enlighet med förvaltningens förslag,

1. Föreningen Skutans gård och Tungelsta ridklubb erhåller 230 000 kr vardera i driftstöd fr.o.m. 1 januari 2009;

2. båda föreningarna från och med den 1 januari 2009 får möjlighet att söka kommunalt aktivitetsstöd;

3. Föreningen Skutans gård fr.o.m. den 1 januari 2009 också befrias från ansvaret att underhålla byggnaderna.

_______

Inte ett ord från (s). Se upp med de röda dunsterna gott folk! Så fort (s) säger något, skriver något: Gå till källorna och se vad de faktiskt föreslår, inte säger skriver att de föreslagit.

För övrigt har det varit en bra dag. Kommunfullmäktige antog utan debatt det förslag om internationellt program som en enig kommunstyrelse lagt fram. Nu börjar jobbet att steg för steg förverkliga intentionerna. Det ska bli inspirerande.

söndag 12 oktober 2008

Chokladfestivalen - mum!I helgen har det varit Chokladfestival på Nordiska Museét. Under dagarna tre beräknar arrangörerna att 9 500 000 kilo choklad kommer att avsmakas.

Jag var en av de tusentals besökarna som ägnade festivalen ett antal timmar. Många utställare var på plats och många, många olika sorters choklad kunde avnjutas. Eller inhandlas. Ja det fanns också viktiga tillbehör.
En av utställarna var Mariano, som sysslar med import av mat och drycker från Spanien (han på bilden med dagens konferencier). En entusiastisk, kunnig och inspirerande man. Han fick bl.a. mig att inhandla en mycket speciell olivolja som smakade mycket gott när jag testade med en bit bröd.

För övrigt instämmer jag naturligtvis i gratulationskören när nu Martti Ahtisaari äntligen fått Nobels fredspris. Något för oss svenskar att särskilt fundera över eftersom det nu bör stå klart att det finns personer i vår svenska omedelbara närhet och som gör mycket stora insatser för världens folk, utan att vara svensk.


fredag 10 oktober 2008

Kapital för lokal utveckling

I finanskrisens spår är det mycket som händer. Det mest dock i det fördolda och kanske ska så vara.

Men för att hantera behovet av kapital för lokal utveckling och den sociala ekonomins "ansvar" finns det verkligen behov av en offentlig diskussion. Förväntningarna är stora på den sociala ekonomin, inte minst från många lokalpolitikers sida, oavsett partifärg.

Fredagens seminarium, arrangerat av bl.a Kreditgarantiföreningen Stockholms län, handlade just om detta. Och hur kan en kreditgarantiförening i länet vara en resurs för social ekonomi och lokal utveckling? Frågor som väcktes och som förmiddagens samtal kretsade kring.

Du kan också göra en insats: Teckna dig som medlem. Uppmana din(a) förening(ar) att bli medlem(mar). Ja också att pröva frågan om att bidra med förlagsinsatser.

Din insats gör skillnad.

För övrigt så hoppas jag att Europa-dagen mot dödsstraff, dvs denna fredag den 10 oktober, är ett bidrag, om än litet, emot att ingen människa ska få dödsstraff.

torsdag 9 oktober 2008

Heja AF-chefen!

Arbetsförmedlingen fick för en tid en ny chef, Angeles Bermudez-Svankvist. I dagarna har hon mycket att tänka över och se till att få saker gjort. Samtidigt måste hon som chef också ta itu med frågorna om arbetsförmedlingens framtid. Och därför har jag skrivit ett brev till henne idag.

Hon har ju nu offentligt uttryckt en önskan om ”frihet att flappa mellan åtgärderna”. Hon har också sagt att Arbetsförmedlingen ”har verktygslådan men att det är svårt att flytta runt verktygen”. Precis det som jag och min (c)-kollega i Krokoms kommun, Maria Söderberg, för drygt en månad sedan skrivit om till arbetsmarknadsministern.

Det är inte varje dag jag hittar en meningsfrände bland alla svenska generaldirektörer. Allra minst AF-chefen!

För övrigt så har det varit en dag som gett mig mycket tid att läsa; tidningar, tidskrifter som PM och allehanda andra typer av dokument. Det är tyvärr inte varje dag som ger sådana möjligheter! Och ikväll ska jag, efter mötet med kommunens Demokratiberedning, läsa vidare i boken om Wille Forsberg, veteran i Stockholms stadshus,ja också i landstinget.

Tolkutbildning till Haninge

Tolk och översättarinstitutet (TÖI) vill flytta skrivtolk och vuxendövtolkutbildningen från Strömbäck i Västerbotten till Haninge i Stockholm.

Det är så officiellt att TÖI skriver så här på sin hemsida. "Våren 2009 startar en ny skrivtolkutbildning vid Södertörns folkhögskola. Utbildningen ges i samarbete med SVT. "

Om det blir nya arbetstillfällen och i så fall hur många kan jag i skrivande stund inte berätta. Det glädjande är ju ändå att utbildningen som sådan sätter Haninge återigen på den svenska "utbildningskartan".

Nu undrar jag hur lång tid det tar innan (s)-oppositionsrådet uttalar sig och gratulerar kommunen till den nya utbildningen. Eller ..... ? Kanske vadslagning i lagliga former ska ordnas om att han inte kommer att göra något positivt av detta?

För övrigt så hoppas jag att alla Ingrid och Inger (Dagens namn) på något sätt blir uppmärksammade. Jag sänder min hälsning till alla Ingrid och Inger från bloggen : Ha en go och glá dag!

onsdag 8 oktober 2008

Nya ledningen i Haninge "levererar"!

Haninges nya kommunledning levererar, lever upp till vallöften och den gemensamma plattformen. Oppositionen tycks stå handfallen och mest klaga, klaga och sakna egna reella alternativ. Men med klagovisor byggs ingen framtid!

Haninges skolpolitik med "kunskapsfokus" får nästan varje dag uppmärksamhet från hela landet. Eleverna är att gratulera (ja naturligtvis även deras föräldrar) samtidigt som personalen som "gör jobbet" att skapa lärande miljöer, ska ha vår uppskattning.

Äldreomsorgen är bäst i landet visar Socialstyrelsens senaste undersökning. 11 områden har granskats. Haninge får högsta betyg.

Och nyföretagandet slår rekord. Kommunen är nu på plats 31 bland landets 290 kommuner enligt Jobs and Society´s rankning. En ökning med tio placeringar jämfört med den senaste mätningen.

Kommunens ekonomi står stark, medvetna satsningar sker samtidigt som kostnaderna hålls inom gränserna för "inkomsterna". Överskott budgeteras och levereras för att skapa handlingsfrihet för framtiden.

Ett målmedvetet arbete med att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor ger resultat.

För övrigt vill jag påminna om att du kan nominera kandidater till JIM-priset, insatser för engagemang för jämställdhet, integration och mångfald. Du kan läsa mer på kommunens hemsida.

söndag 5 oktober 2008

Nyval i Haninge?

Grundlagsutredningen sägs vara överens om att det ska bli möjligt med nyval i kommunerna. Om särskilda skäl finns. Och det som utredningen tar som utgångspunkt för sitt resonomang tycks vara det som hände i Upplands-Bro kommun efter senaste valet då (sd) fick av vågmästarroll. Effekten blev att kommunen inte hade någon politisk ledning under några månader.

I Haninge blev det ganska snabbt klart efter senaste valet att kommunen skulle styras av en fempartikoalition. Vi arbetade fram en politisk plattform och vi har antagit "spelregler" som ska gälla för samarbetet.

Och det har också fungerat, trots att (sd) och (rs) fick platser i kommunfullmäktige. Koalitionen har ju 31 av 61 mandat i kommunfullmäktige så vi är inte alls beroende av något eller båda ytterlighetspartierna.

Det är viktigt att en kommun har en tydlig och kraftfull politisk ledning. Samtidigt måste det finnas möjlighet för en majoritet i kommunfullmäktige att utlysa nyval. Grundlagsutredningen är alltså på rätt väg.

För övrigt känns det gott för en fd gästrike att Brynäs leder hockeyn´s elitserie. Måtte man bara hålla hela säsongen, som är lång, mycket lång!

fredag 3 oktober 2008

Satsa på Waxholmsbolaget

Waxholmsbolaget räknar med att nästa år drabbas av oljeprishöjningar med 20 000 000 kronor. Det säger bolaget att man inte klarar av med effektiviseringar, höjning av intäkterna och samtidigt behålla nuvarande trafik. Det blir kännbara indragningar av befintlig trafik om inte mer pengar skjuts till.

Bolagets styrelse diskuterar nu indragningar av trafik för att klara givna ramar. Men ramarna måste utökas. Det är inte rimligt att Waxholmsbolaget, som svarar för kollektivtrafiken och mycket godshantering i skärgården, ska lägga ned linjer och kraftigt höja taxorna mm. Istället måste bolaget ges möjligheter att bibehålla och utveckla trafiken. Och visst ska man alltid se över möjligheterna till effektiviseringar men det förtar inte det stora behovet av ett rejält tillskott 2009.

Bolagets styrelse har enhälligt begärt ett extra tillskott på 11 500 000 kronor, utöver angiven ram. Det måste landstingsledningen ställa upp med. Minst!

En levande skärgård förutsätter rimliga möjligheter att resa kollektivt för den bofasta befolkningen. Men också vi som bor på fastlandet ska ges rimliga förutsättningar att njuta av skärgården, dess människor och företag.

Från ord till handling behöver steget inte vara långt. Inte alls långt för en landstingsledning som talar om en levande skärgård.

För övrigt beklagar jag, som säkert många andra, att det inte längre finns svenska lag kvar i internationella fotbolsscuper detta år. Kalmar förlorade ju hemma igrårkväll (fast matchen spelades i Borås) mot Feyeenoord. Nytt fotbolls år, nya möjligheter!

torsdag 2 oktober 2008

Bygg Förbifart Stockholm!

Åtta av tio Haningebor vill att Förbifart Stockholm byggs. Det framgår av en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av MRF (Motormännens Riksförbund).

Jag håller med. Visst måste vi fortsätta att bygga ut kollektivtrafiken, få fler bussar att gå oftare, nya spår för tåg och spårvagnar, mer och bättre pendeltågstrafik mm.mm.

Men vi måste också få ordning på biltrafiken i och runt vår gemensamma huvudstad. Förbifart Stockholm är därför viktig.

I regeringens infrastrukturproposition föreslås närmare 50 000 000 000 kronor. En hel del av de pengarna måste hamna i huvudstadsregionen. Och i kommande prioriteringsdiskussioner måste också Förbifart Stockholm stå högt på listan över angelägna projekt.

För övrigt kan meddelas att igårkväll avnjöt jag och flera hundra andra medarbetare i Haninge kommun en fantastisk föreläsning. Det var Klas Hallberg som trollband oss på temat "Arbeta mindre och få mer gjort"

onsdag 1 oktober 2008

Mycket på gång!


Telefon, på väg till möte och innan dess behöver kaffekoppen fyllas på. Ja så är det inte alltid men ganska ofta. I denna stund fick jag också vänlig hjälp av en kollega i kommunledningen att fylla på kaffe. Många saker avhandlas med hjälp av mobiltelefon; endera samtal eller SMS.
Tisdagen innehöll tre viktiga "möten"; en workshop med förvaltningscheferna i kommunen och styrgruppen för personalpolitiska programmet, SCBs Demokratidag och NUFE´s arrangemang om arbetsrätt och arbetsmarknad inom EU. Det sistnämnda arrangemanget kan du läsa mer om på min Europablogg.
Workshopen med förvaltningschefsgruppen hade till syfte att samla in deras synpunkter och förväntningar mm på det kommande personalpolitiska programmet. Två timmar efter min välkomsthälsning kunde vi också sammanfatta ett antal medskick som vi i styrgruppen nu ska ta oss an. En stimulerande förmiddag och som gav nya vitala kunskaper inom, inom viktiga kommunala områden. Styrgruppen har nu spännande och utmanande dagar framför sig.

söndag 28 september 2008

Vackert och varmt på väg till Tyresta


Det blev en skön promenad till Tyresta Nationalpark. Värmen resulterade, trots blåsten, att den varma tröjan åkte av och jag gick i skjorta och väst. Tröjan åkte inte på förrän senare på eftermiddagen.
Många människor hade sökt sig till nationalparken, unga som gamla, enskilda som, par, med eller utan barnvagnar.Jag köpte min kaffe med mjölk och ett gott tilltugg, ett slags muffin med choklad och coscos. Gott, men kanske inte så näringsriktigt. Sån´t måste man ibland bortse ifrån, tycker jag. Det blev en lång fikapaus. Jag skulle ju kombinera kaffedrickandet med att läsa hela söndagens DN.
Allehanda aktiviteter upptog folks intresse. En flicka, eller var det en pojke?, det var så långt ifrån platsen där jag stod, hade fått full fart på sin drake. Du ser den på bilden ovan vaja i vinden.
För övrigt konstaterar jag att svenskarnas förtroende för välfärdssystemen sviktar. Det är Folksam som i samarbete med Synovate genomfört undersökningen "Välfärdsbarometer 2008". Kanske jag återkommer i bloggen kring undersökningen och dess resultat.

Rock, blues och skotskt!

Det behövs dagar när kroppen behöver vila och man mentalt får ny energi. Gårdagen var en sådan dag. Sovmorgon. God (och lite sen?) frukost i gott sällskap. Ja sén var det dags för några sidor av Fällan, författare Michael Connelly.Stampen var nästa mål. Här är det ju blues&rock jam varje lördag mellan 14-18. Stamgäst eller inte är väl en definitionsfråga. Så fort jag får möjlighet så är jag här. Brian Kramer är den som håller ihop allt och alla.

I Nacka Strand hölls i helgen öl-, cider-, calvados- och whisky-mässa. Många sorter fanns att avnjuta. Inte bara dryck utan också mat i olika former, wookad älg eller viltsvin, några av de maträtter man kunde köpa. Vad vore en mässa utan härlig musik?


För övrigt kan jag konstatera att solen skiner ute. Dags för en långpromenad och läsa DN vid caféet, Tyresta Nationalpark.

lördag 27 september 2008

Hederlighet premieras - plankare sättas åt!

SL räknar med att det tusentals och åter tusentals fuskaråkare, plankare, i kollektivtrafiken. Enligt SL förlorar bolaget ca 100 000 000 kronor på fuskåkarna. Det är mycket pengar som skulle kunna användas till att t.ex. få fler bussar att gå oftare, renare och snyggare i t.ex tunnelbana och i pendeltåg, trevligare stationer osv.

SL vill nu lämna ut biljettkontrollerna på entreprenad. Socialdemokraterna är emot! Företrädare för (s) talar om "batongåtgärder" och att kontrollanterna riskerar att "få karaktären av parkeringsvakter". Är det fel att ta itu med plankarna? Varför ska hederligt folk betala om inte fuskarna sätts åt? Vad är det för fel med parkeringsvakter som ser till att de som felparkerar får böter? Gör inte de en samhällsnyttig insats eftersom de ser till att regler efterlevs?

100 000 000 kronor till bättre kollektivtrafik skulle sitta fint. Låt privata entrprenörer få visa om de kan stävja fusket! Utvärdera effekterna efter en tid. Skötsamma kollektivtrafikresenärer ska belönas med än bättre kollektivtrafik. Plankare ska betala, ordentligt!

För övrigt kan meddelas att den mötes- och sammanträdesfria torsdagen blev precis som tidigare: Viktiga, korta, effektiva och "oplanerade" möten med olika medarbetare avlöste varandra. Bra möten. Kvällen var jag gäst hos Haninge Islamiska Kulturförening. Mycket trevligt. Fredagen ägnade jag hela dagen till Mälardalsrådets kulturutskott. Och några mejlväxlingar.

torsdag 25 september 2008

En mötesfri dag?

Tänk vá härligt ändå livet kan vara. En till synes sammanträdes- och mötesfri dag. Så blir det dock inte, det vet jag av erfarenhet. Det finns både ett och annat samtal som får formen av "möte" men som inte är bundet till just denna torsdag. Tex. hur det ligger till med olika ärenden och frågor som ska upp till beslut inom kort.

För min del handlar det bl.a. att som ordförande ta itu med planeringen av Demokratiberedningens arbete. Vi går ju in i nästa fas, nämligen hur kommunen kan främja medborgarnas deltagande i ett aktivt civilsamhälle. En jätteviktig uppgift. Extra roligt är att det inte finns någon kommunal kommitté (liknande) i Haninge som arbetat med den uppgiften. Det betyder att vi kommer att plöja nya spår, en utmaning så god som någon.

Men en hel del tid går till att läsa. Ett viktigt dokument att läsa är förstås regeringens budgetproposition. Vad regeringar föreslår eller avstår från att föreslår får naturligtvis effeekter för oss i kommunSverige. Så det gäller att hålla koll!

För övrigt kan jag berätta att gårdagens utfrågning av centerkandidater till nästa års Europaparlamentsval var en bra tillställning. Du kan läsa mer på min blogg RaymondIEuropa.

tisdag 23 september 2008

Statsbudget för jobb och välfärdssatsningar

Igår presenterad regeringen budgeten. Fokus ligger på för jobb och företagande, en budget som rustar Sverige för framtiden och förstärker välfärden. Det är en budget som är bra för Sverige, för våra medborgare och för våra företag. Och det är en budget som är bra för Haninge!

Steg tre av jobbskatteavdraget genomförs och innebär sänkta inkomstskatter för låg- och medelinkomsttagare med totalt 15 000 miljoner kronor. För en förvärvsarbetande Haningebo innebär detta i snitt sänkt skatt per månad med 1200 kr efter de tre genomförda jobbskatteavdragen, dvs totalt med över 14 000 kronor per år.

Regeringens sänker arbetsgivaravgiften för att stärka arbetslinjen. Det skapar än bättre förutsättningar för en god välfärd som genomsyras av rättvisa och solidaritet. För Haninge kommun innebär detta 14,4 miljoner kronor eller en kostnadssänkning på 195 kr per kommuninvånare. För Haninges företagare innebär detta ett minskat kostnadstryck med 62,2 miljoner kronor som kan användas till bland annat nyanställningar, kompetensutveckling av personal eller andra investeringar för framtiden.

Under perioden 2009-2011 förstärks kommunernas och landstingens ekonomi med motsvarande 24 000 miljoner kronor. Dessa förstärkningar ska bland annat gå till ett kompetenslyft i förskolan, en värdigare äldrevård, lägre sjukskrivningar inom kommunerna samt att korta vårdköerna och rusta upp psykiatrin. För Haninge innebär dessa förstärkningar totalt 26 miljoner kronor under 2009-2011.

Skarpt läge för personalpolitiska programmet!

Igår hälsade jag deltagarna i en workshop om det personalpolitiska programarbetet välkomna. Två timmar stod till vårt förfogande. Deltagare var företrädare för de kommuncentrala fackliga organisationerna, vi i den politiska styrgruppen och projektgruppen.

Bilden ovan visar projektgruppen. Från vänster Mikael Andersson, Tina Wallström-Bernhav och Karin Laurin.

Vi arbetade med "trio-metoden" och som satte de fackliga företrädarna i fokus. Vi i styrgruppen hade rollen som intervjuare och projektgruppen var observatörer. Spännande metod och lärorik. Två timmar gav mycket, mycket intressanta samtal. Och naturligtvis underlag för vårt fortsatta arbete.
Nu börjar frågorna/områdena att utkristalliseras! Nästa vecka är det workshop med alla förvaltningschefer. Sedan ska slutsatserna från de två workshoparna och synpunkterna från arbetsplatsträffarna vägas ihop. Ett remissförslag ska sedan styrgruppen presentera i början av december. Beslut ska fattas i kommunfullmäktige i juni nästa år.
För övrigt så har denna tisdag inneburit ett planeringsmöte med Peter, politisk sekreterare, lunch med arbetsförmedlingens chef Annette Johansson, möte kring den offentliga konsten i Haninge, samtal med ledningen för tekniska avdelningen i några aktuella frågor. Ett längre telefonsamtal med Zoran, journalist på Mitt i Haninge, om dels cykelvägen Handen-Dalarö, dels om återbetalning av "pensionslånet", har jag också hunnit med. Läsning av budgetpropositionen har fortsatt. För att nämna några större händelser denna dag.

måndag 22 september 2008

Två dagar har jag tillbringat i jämtlandsfjällen. Närmare bestämt en vandring från Storulvån till Blåhammarens fjällstation, 13 km en riktning. (Jag står på bilden med Storulvåns fjällstation i bakgrunden och är på nedgång från Blåhammaren.)

Natten fredag-lördag förflyttade jag mig i liggvagn från Stockholm till Enafors. Vid sju blev det frukost och sedan steg vi av i Enafors för att med abbonnerad buss åka till Storulvån, 40-talet förväntansfulla (?) fjällvandrare, dock inte alla skulle till Blåhammaren.

Väl framme i Blåhammaren, efter fyra timmars ganska enkel vandring i mulet väder, dvs, bra vandringsväder, och en timmes lunch vid Ulvåtjärns stugan, blev det dusch och lite vila. Kvällen var som "vanligt": tre-rätters middag med väl utvalda vin till. Blomkålssoppa med fårfiol var förrätt, souvas huvudrätt och fäbodglas med pecannöt och hjortronsylt var desserten. Utsökt!

Efter frukost på söndagsmorgonen styrdes så stegen åter emot Storulvån. Och då sken solen! Ja den gav oss vackert sken under hela vandringen tillbaka. Väl varmt var det "styckevis" men inga shorts fanns i packningen så det var bara att trava på i jeans och skjorta.

Europa-frågorna bloggar jag om på
http://raymondieuropaparlamentet.blogspot.com/

fredag 19 september 2008

Ledigt i drygt två dygn - Blåhammaren nästa!Nu tar jag ledigt i drygt två dygn. Jag ska till Blåhammarens fjällstation och äta en go middag imorgon lördagkväll. Vädret ser ut att bli bra, lite mulet och sol på söndag. Bra vandrarväder alltså.
Bilden tv är tagen av mig själv under min sommarvandring i de norska och jämtländska fjällen.

torsdag 18 september 2008

"Liten entreprenör med stora drömmar"

Idag hade jag tre viktiga möten;

ett längre samtal med skärgårdsstiftelsens VD om arbetet med Vision 2020 (utarbetande av en strategisk utvecklingsplan för stiftelsen) och som jag tog initiativ tid som ny ordförande i början av 2007

deltagande i en hälso- och sjukvårdskonferens som Centergruppen i Stockholms läns landsting arrangerade. I samarbete med partiets nationella kommunala sektion.

ett kvällsmöte med en gammal kollega och som är verksam inom marknadskommunikation mm.

Alla tre olika till sin karaktär och naturligtvis i innehåll. Och utifrån olika perspektiv mycket givande och lärorika.

Skärgårdsstiftelsens "visionsarbete" går nu in i fasen av att formulera strategierna inför framtiden. Vid styrelsemötet i slutet av oktober är det tänkt att kansliet ska presentera ett förslag som ska gå ut på en bred remiss till bl.a. olika intresseorganisationer, kommuner och myndigheter. Efter remissrundan ska sedan styrelsen diskutera och anta en strategisk utvecklingsplan vid ett sammanträde i början av nästa år.

Sjukvårdskonferensen gav tillfälle att på kort tid ta del av flera viktiga frågeställningar. Inte minst hur vården kan bli bättre och mer tillgänglig för medborgarna. Flera av de som medverkade var entreprenörer som brutit ny mark. Shori Sand, som startade sitt företag med att en privat mottagning för mödravård i Linköping för ett antal år sedan, fångade mångas intresse genom sitt engagemang parat med mycket god pedagogisk förmåga. Många tänkvärda reflektioner, inte minst med att säga det som är rubriken på detta inlägg.

Av och till träffar jag min gode vän, "marknadskommunikatören". Vi har mycket att prata om i vanliga fall. Och nu var temat hur jag kan förbättra min kommunikation, dialog med medborgarna, med anledning av min kandidatur till Europaparlamentet. Vi båda har många viktiga erfarenheter från kampanjen inför förra valet till Europaparlamentet.

För övrigt känns det särskilt bra eftersom jag kommande helg ska göra min årliga vandring till Blåhammarens fjällstation och den årliga goá middagen i många fjällvandrandes kollegors goda sällskap. Väderprognosen ser också givande ut, mulet och glimtar av sol.

tisdag 16 september 2008

SL populärare än någonsin!

SL får mycket högt betyg från resenärerna. Trots alla som fått stå och vänta på inställda eller försenade bussar och pendeltåg. Senaste reseundersökningen från i augusti visar att 75% av resenärerna var nöjda med trafiken.

Visst ligger pendeltågen sist men, men. Det är bland pendetågsresenärerna som andelen nöjda ökar snabbast!

Sedan december 2006 har de som sagt vara nöjda med trafiken blivit allt fler. Runt 60% av resenärerna brukar förklara sig som nöjda med SL-trafiken. Och i augusti 75%! En toppnotering.

Alliansen i landstinget har satsat ordentligt på upprustning av kollektivtrafiken. Fler och bättre pendeltåg, många busslinjer har fått fler turer, informationen till trafikanterna har byggts ut. Mer städning och andra insatser har skett för att det ska bli snyggt och tryggt i stationer, bussar och tåg.

För övrigt kan berättas av gårdagskvällens möte med centerpartiets ledare i Södertörnskommunerna lockade rekordmånga deltagare. Alla, ja nästan, fanns på plats för att resonera kring valet till Europaparlamentet nästa år, den 7 juni. Aktiviteter som politiskt program diskuterades.

måndag 15 september 2008

Viktigt skärgårdsmöte


Bilden: Per Friden, SIKOs ordförande, jag och Kjell Bjurman, Skärgårdsföretagarnas ordförande.

I helgen var det höstmöte i SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation i Stockholms län. Mötesplatsen var Möja (dansbanan), Värmdö. Temat var SOS - Samordning och Samverkan.

Under eftermiddagen samtalade de 50-talet närvarande i ett antal grupper kring olika viktiga frågor för skärgården; bostäder, transporter, demokratin, företagande, skolor för att nämna några. Många frågor kräver sina svar och allt går inte att lösa på en gång.

Jag fick också tillfälle att berätta för deltagarna om skärgårdsstiftelsens arbete med VISION 2020, strategin för utveckling av stiftelsen för de närmaste 10-12 åren, ja kanske längre.

Skärgården står inför många och stora utmaningar. En av dem är bostadsbyggandet, en annan är skolorna. I båda fallen är länets kommuner (men också staten) viktiga aktörer. Alla berörda måste nu bestämma sig för att dra åt samma håll, att samarbete och inte lägga krokben för varandra. Då kan det bli möjligt att hantera skärgårdens utmaningar.

För övrigt kan jag berätta att Centerpartiets landstingskonferens i fredags- lördags var mycket bra; inte minst arbetspassen kring landstingets sk långtidsutredning och frågan om flerårsavtal med akutsjukhusen. Sammanträden och möten ger ju tyvärr inte tillräckligt med tid för fördjupning och reflekterande samtal.

onsdag 10 september 2008

Europabloggen - speciellt för Europafrågorna

Jag har nu startat RaymondIEuropa-bloggen. Där kommer jag att kommentera aktuella EU-frågor och beskriva min syn på det framtida Europa-samarbetet.

Bakgrunden är att jag är en av Centerpartiets medlemmar som söker medlemmarnas stöd i medlemsomröstningen för att bli en kandidat inför valet till Europaparlamentsvalet nästa år.

Mer information om Centerpartiet och Europa-politiken finner på centerpartiets hemsida.

Europarlamentets informationskontor i Sverige ger dig information om bl.a. det som händer i parlamentet.

svenska riksdagens hemsida kan du också hitta bra information om hur riksdagen arbetar med EU-frågorna.

Rätt väg med spårbilar!

Nu har också SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys, slagit fast att spårbilsystem är samhällsekonomiskt lönsamt. Jämfört med andra trafikslag har spårbilar många fördelar:

- mindre miljöpåverkan

- leder till färre olyckor och

- trängselproblemem blir färre

- kan vara snabbare sätt att resa

- mer flexibelt färdsätt.

Pressmeddelandet från SIKA berättar mer om den rapport som nu publicerats: Analysen omfattar två fallstudier. Den ena gäller etablering av spårbilar i Stockholm som en del av en lösning på Stockholms trafikproblem. Den andra studien utvärderar ett fullt utbyggt spårbilsystem i hela Mälardalen, som ett bidrag till en hållbar regionförstoring.

- De infrastrukturlösningar som diskuteras, bland annat i Stockholm, leder inte till transportpolitisk måluppfyllelse. Våra analyser visar att den innovativa spårbilsteknologin är värd att tas på allvar och förtjänar att utvecklas genom vidare studier, säger SIKA:s generaldirektör Kjell Dahlström i pressmeddelandet.

Det är därför glädjande kunna konstatera att kommunledningen i Haninge kommun innan SIKA-rapporten, bestämt sig för att det bör göras en förstudie om spårbiltrafik inom kommunen. Bakgrunden är den skrivelse som vi i Centerpartiet Haninge skickat och som jag berättade om i bloggen den 15 augusti.

För övrigt gläds jag med många andra fotbollsintresserade att Sverige vann VM-kvalmatchen i fotboll mot Ungern. Synd med försvarsmissen som gjorde att Ungern kunde reducera till 2-1 i slutminuten av förlängningen.

tisdag 9 september 2008

Släpp loss arbetsförmedlingen!

Arbetsmarknaden och behovet av arbetsmarknadsinsatser ser olika ut runt om i landet. Därför borde Arbetsförmedlingen ges möjligheten att kunna överföra anslagna arbetsmarknadsmedel mellan olika budgetposter. Nuvarande regler är stelbenta och gör det svårt för Arbetsförmedlingen att samverka med kommunen i olika jobbinitiativ.

Fördelarna med att samordna arbetsmarknadsinsatserna är flera. Med samlad kompetens och samlade resurser kan man tidigt fånga upp personer som står utanför arbetsmarknaden, och erbjuda dem ett skräddarsytt stöd som tar dem ut i arbete.

Regeringen har tagit ett beslut som möjliggör samverkan mellan Arbetsförmedling och kommun. Det är ett steg i rätt riktning, men fortfarande otillräckligt för att föra en effektiv arbetsmarknadspolitik. Vårt förslag är därför reglerna skärps för att säkerställa samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen.

Allt detta skriver jag i ett brev till arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin tillsammans med kommunstyrelseordförande Maria Söderberg, Krokoms kommun, Haninges vänort i Jämtland.

För övrigt vill jag, som säkert många, många andra, gratulera Jonas Jacobsson och Anders Olsson till guld-medaljerna i Paralympics. Anders satte ju dessutom nytt världsrekord på 100 m frisim. Jag ser fram emot fortsättningen.

söndag 7 september 2008

Härlig vecka som kommer!

Söndag och snart måndag! Helgen har varit innehållsrik och jag har haft gott om tid att "ladda" för kommande uppgifter. T.ex. var lördagens jamsession på Stampen ju som vanligt, en höjdare och gav bara mersmak! Några basgångar med stöd av cd med Steve Future Band idag på eftermiddagen var gott för själen (jag spelar inte alltför ofta, tyvärr).

Som vanligt träffas vi i kommunens politiska ledning (gruppledarna och nämnsordförandena) till överläggningar kring aktuella frågor på måndagförmiddagen. Eftermiddagen och kvällen samlas kommunfullmäktige för diskussion och beslut i olika frågor.

Några frågor är jag ansvarig för i kommunledningen och alltså föredragande vid fullmäktiges behandling; fem av 26 ärenden (inklusive valärendena) plus ett ärende om Utvecklingsprogram för Rudanområdet och Hanveden som jag väckte för nästan två år sedan som medborgarförslag (satt inte i kommunfullmäktige då). I diskussionen kring "medborgarkontor och "körkort för jämställdhet" kommer jag också att vara med även om jag inte är föredragande i dessa två ärenden. Jag är ju ansvarig i kommunledningen för demokrati- och personalfrågorna.

Två interpellationer om dels Rehabilitering av kommunens anställda, dels möjlighet till Uppmuntran av personalen (bonussystem) - Förslag till internationellt program för Haninge kommun - Förslag till höjning av felparkeringsavgifterna mm. samt motionen om Avlämning av barn vid skolor.

Kring beslutsärendena råder det enighet (utom motionen), när kommunstyrelsen behandlade frågorna. I sak är vi också överens mellan majoritet och opposition när det gäller motionen. Beslutsalternativen gäller om motionen ska anses behandlas eller om den ska bifallas. Lyssna på Radio Haninge, 98,5 MHz, så kan du följa diskussionen. Interpellationerna är viktiga och jag har också besvarat dem positivt. Jag hoppas också att frågeställaren kommer att vara nöjd.

Andra viktiga ärenden på KF´s dagordning är bl.a. ramavtal för utbyggnad av Vega-staden och en motion om folkomröstning av mottagande av nyanlända invandrare. Enighet råder i kommunstyrelsen kring båda förslagen. Avtalet om Vega-staden är bra och kravet på folkomröstning avvisas.

Tisdagen är vikt för Stockholms läns landstingsfullmäktige. Några "egna ärenden" har jag inte. Men i diskussionen kring skärgårdsstiftelsens markinnehav (en interpellation, "utförlig fråga" har väckts) kommer jag naturligtvis att delta. Vi får se i övrigt vad debatten kan inspirera mig till!

På kvällen har jag möte med styrgruppen för nytt personalpolitiskt program för Haninge kommun. Ett spännande och viktigt möte. Just nu är vi inne i en viktig tid då alla anställda uppmanas att vid en eller flera arbetsplatsträffar diskutera bl.a. förslaget till personalpolitisk vision.

Å sén rullar hela veckan på med möten som avlöser varandra. Helgen kommer att ägnas konferens med Centerpartiets landstingsgrupp. Återkommer och berättar om dessa alla möten mm.

För övrigt är det nu klart: Jag ställer upp som en av många sponsorer för Hammarby Bandy den kommande säsongen. Det är tredje året. Jag förpliktar mig att betala 20:- per mål som Bajen gör i bandyns elitserie, plus moms. Jag vill alltså gärna ha vinster men inte med så många mål:-).

lördag 6 september 2008

Må DN ha fel!

I Dagens Nyheter idag, publiceras uppgifter om att Cecilia Malmström, Sveriges EU-minister ska bli högskole- och forskningsminister. Som ny EU-minister sägs Johan Pehrson bli.

Det får inte ske! Cecilia Malmström är en mycket kompetent EU-minister. Den bästa vi hittills haft. Lång erfarenhet av arbetet i Europaparlamentet och nu EU-minister sedan nästan två år.

Nästa höst är Sverige ordförandeland i EU. Det ställer krav på god erfarenhet av EU-arbetet, ett brett kontaktnät och tydlighet i budskap och arbetssätt. Cecilia Malmström personifierar allt som behövs för att vara en framgångsrik EU-minister. Johan Pehrson må vara en god svenska nationell politiker. Men .....

Nu dementerar Fp-ledningen förändringen men varför avstod man när DN frågade innan uppgifterna första publicerades?

Må DN´s uppgifter vara felaktiga och att Cecilia Malmström får fortsätta som Sveriges EU-minister. Sverige behöver henne på den posten. Och EU!

För övrigt var jag idag på Stampen, första gången denna höst. Jammet var som vanlig av hög klass, med många olika sättningar och bluesstilar. Vilka musikanter.

Rätt och fel i politiken?

Riksdagsmannen Lennart Levi (c), skriver i dagens Svenska Dagbladet om hur han ser på riksdagsarbetet. Behovet av utvärdering, större långsiktighet och svart-vitt tänkandet är några frågeställningar han aktualiserar. Ja han har ett antal konkreta förslag som säkert skulle göra riksdagsarbetet mer stimulerande. För partierna och inte minst för riksdagsledamöterna själva. Mycket tänktvärt och bra med konkreta förslag!

Dessvärre är det inte bara riksdagsarbetet som behöver förändras och förnyas. Även arbetet i kommuner och landsting måste bli "bättre" och attrahera flera. Inte minst unga människor och människor som är privatanställda eller själva är företagare. Istället för färre uppdrag bör allt arbete ägnas till att skapa fler och meningsfulla uppdrag. Allt för få fler att få arbeta för sina medmänniskor. Att tränas i demokrati, att leva med meningsutbytet och kravet på att nå fram till hållbara beslut.

Själv leder jag Haninge kommuns demokratiberedning. Vi har ett mycket brett uppdrag; från att föreslå hur medborgarna ska få ett ökat inflytande mellan valen, hur kommunen kan stärka det civila samhället, hur villkoren för de förtroendevalda kan förbättras till hur den kommunala styrelseorganisationen ska utformas för att motsvara framtidens krav. Spännande och stimulerande uppdrag!

En sak som jag hoppas mycket på är att samtalstonen i politiken ska bli mer personlig, öppen och inte hela tiden ta utgångspunkt, som Lennart Levi skriver, att de är i opposition alltid har fel och de som är vid makten alltid har rätt. Det är också viktigt att partierna blir mer tillåtande för enskilda förtroendevalda att agera och ta ställning i olika frågor.

För övrigt anser jag att personvalet måste stärkas. Det kommer att ge möjligheter för fler människor vill och vågar något att bli politiker. Och som kan leva med kravet att redovisa vad man själv åstadkommit.

torsdag 4 september 2008

Bloggen har inte tystnat!

Fyra dagar har jag nu tillbringat i Scotland, Edinburgh. En av alla de människor jag mötte var säckpipeblåsaren vid Waverly Station. Kunde han sin sak? Jag vet inte eftersom jag inte kan spela säckpipa. Många gjorde samma sak som jag, stannade och tog bilder, så tror jag han kan spela.
Det var en hel del som vi hann med under de fyra dagarna. Vi bodde bra i Kenvie Guest House. Charmerande, personligt. Traditionell skotsk frukost. Och inte långt ifrån city, 20 minuters promenad.

En halvdags vandring i Holyrood Park var en upplevelse. Inte minst för mig som är höjdrädd. Vad vackert! Hela Edinburgh framför sig.

Två rundturer i buss med guidning, live. Det var också en upplevelse. Trots samma rundtur men med två olika guider fick vi oss till livs många intressanta berättelser. Präglade av guidernas personliga intressen, förstås!

En vandring till det vackra och stora slottet stod på första dagens program. Massor av besökare gjorde att vi valda att inte gå in. Istället valde vi Scottish Whisky Experience.

Vi mötte också Peter, som förra året öppnade Peter´s yard. Ett svensk café med bl.a. kanelbullar till försäljning. En bestseller enligt ägaren!

Tor Justad, kooperatör och rådgivare mm när det gäller social ekonomi, hann jag också träffa. Vi pratade i nästan två timmar, under pausen innan middagen som han skulle gå på. Det var Social Enterprise World Forum i Edinburgh. Det var några år sedan vi senast möttes. Så vi hade en hel del att prata om.
För övrigt så återkommer jag senare i bloggen med en del kring Skottland och brittisk politik, inte minst när det gäller självstyre och lokal utveckling. Ja också hur frivilligsamhället kan engageras i att utveckla välfärden.

fredag 29 augusti 2008

Regeringen tar strid för presstödet

Underhandsuppgifter har lämnats till regeringen från EU-kommissionen om att det svenska presstödet strider mot EU-regler. Regeringen har därför under lång tid sökt lösningar för att tillgodose EU´s synpunkter och regler (?). Detta har upprört många. Mångfalden i media har bl.a sagts offrats till förmån för konkurrensen.

Regeringen har nu vänt. I dagens Svenska Dagbladet meddelar kulturministern att " (borde) 2006 års riksdagsbeslut kunna genomföras utan invändningar från kommissionens sida". Heder åt regeringen att nu ändrar uppfattning och inte viker ned sig.

För övrigt anser jag att EU inte ska styra svensk press- och mediapolitik. Ska EU ägna sig åt värna och utveckla mångfalden (också inom medier) , inte slåss för enfalden (konkurrens, konkurrens .........)

torsdag 28 augusti 2008

Glad och p g

Så här glad blir man efter ett antal dagsr fjällfiske i Ö Vattesjön! Och imorgon blir det kräftfiske. Må turen vara med oss!

I onsdags var det en mycket lärorik dag: Jag och många andra från Haninge kommun, politiker som tjänstemän, var i Uppsala och "studerade spårbilar". Ja, jag vill åka spårbil i Haninge om några år! Centerpartiet i Haninge, har också väckt förslag om att den frågan ska studeras mer på djupet. Spårbilar kan ju vara ett bra sätt att komplettera buss- och pendeltågtrafiken.

Onsdagkvällen ägnade jag Stadsbyggnadsnämnden. Många viktiga frågor fanns på dagordningen. En del återkommer eftersom det igår bara var ordentliga genomgångar och besluten ska fattas i september. T.ex. förslaget till ny VA-taxa och budgeten för nästa år. Kniviga och väsentliga frågor. Innan kvällen var slut hann jag också med att inför Centerpartiets grupp i Sveriges kommuner och landsting berätta om arbetet i CLARE, Europarådets kommunalkongress.

Ikväll var det höstpremiär för rock&roll aftnarna i Folkets Huse, Handen. Invaders stod på scenen. Det är inte vilka musiker som helst, det är musikanter! Tompa Rocker Olsson, Curre Fröberg, PO Alm och Lennart Clerwall. Stämningen på topp. Inte undra på med så glad och fartfylld musik.

För övrigt kan jag berätta att jag också idag gästade en av skärgårdens företagare. Ja också en kollega i Skärgårdsstiftelsens styrelse, Elisabeth Dingertz, som driver en restaurang och café vid Lillsveds brygga, Värmdö.

tisdag 26 augusti 2008

Bokpris till Kristina Sandberg, Haningebo

Norrländska litteratursällskapet har tilldelat Kristina Sandberg, Norrby, Haninge, ett litteraturpris. Juryn motiverar sitt ställningstagande bl.a. med en text "som bränner som en svetslåga".

Nydanande och inspirerande författarskap i kombination med norrländsk anknytning är kriteriet för det årliga priset.

Kristina fick också för några år sedan Haninge kommuns kulturstipendium/pris, tillsammans med sin man Mats Kempe.

I Haninge finns många duktiga kulturarbetare. Kristina är en av dem. Det ska vi Haningebor vara stolta över.

För övrigt så kan jag berätta att på lördag ska jag delta i det årliga Skärgårdstinget i Nynäshamn. Det ska bli spännande och intressant. Jag deltar som Centerpartist och som ordförande i Skärgårdsstiftelsen.

måndag 25 augusti 2008

Snart åter dags för Blåhammaren


Om ganska prick en månad är jag ånyo och gästar Blåhammarens fjällstation. Det ser jag verkligen fram emot. Trots att det bara är knappt tre veckor sedan sist!
Denna bild tog jag själv under min vandring från Nedalshytta till Sylstationen för knappt tre veckor sedan. Det var en härlig vandring och vackert landskap, på norska som den svenska sidan.
För övrigt är detta inlägg skrivet som ett led i att jag ska lära att hantera bilder i mitt bloggande. Tack Peter för "instruktionen".

Från 50 till 4 långtidsarbetslösa ungdomar på ett år!

Långtidsarbetslösheten bland ungdomar i Haninge är nu nästintill obefintlig. Hur har det gått till? Enkelt, för det har handlat om direktkontakt och individuellt stöd till ungdomarna. I Svenska Dagbladet från igår kan du läsa mera.

Marie Litholm (kd) och ordförande i Samordningsförbundet berättar: För ett år sedan startade Samordningsförbundet i Haninge ett särskilt handledarteam för arbetslösa ungdomar i Haninge. Genom nära samarbete mellan skola, socialförvaltning och arbetsförmedling har vi lyckats fånga upp ungdomar som saknar sysselsättning. Alla ungdomar som har anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen har fått direktkontakt med handledarteamet som ger individuellt stöd till jobb.

Handledarteamet i Haninge är ett utmärkt exempel på arbetsmarknadspolitikens möjligheter när man släpper fram lokal samverkan. Det visar hur viktigt det är att kommunen ges fortsatt möjlighet att samverka med Arbetsförmedlingen för att hitta effektiva arbetssätt och vägar till arbete. Och att Arbetsförmedlingen ställer upp med de resurser man har, och inte i "brist på resurser" säger att man inte kan, har tid eller orkar med.

För övrigt kan jag konstatera att OS nu är slut. Många säger sig få abstinensbesvär. Själv hoppas jag nu på fler deckare istället för OS-tid i TVn.

fredag 22 augusti 2008

Falska beskyllningar om Ro(s)enön!

En mycket olycklig följd när Rosenöns konferensanläggning säljs är att 25 anställda mister sina jobb. Detta försöker socialdemokraterna i Haninge på alla sätt antyda är kommunledningens fel.

Man häpnar över (s) förmåga att skylla ifrån sig! Säljare av Rosenön är Hyresgästföreningen, som är mycket nära S-rörelsen. På frågan varför man inte kunde låta de anställda köpa anläggningen och driva den vidare svarar ordföranden (och partikamraten) Barbro Engman att "deras bud var inte konkurrenskraftigt", inte tillräckligt högt alltså. När privata företag med många anställda lägger ned sin verksamhet brukar (s) kräva att man tar sitt ansvar och ordnar ersättningsjobb. Så viktig var omsorgen om de anställda i s-närstående företag.

(S)opa rent framför egen dörr istället för att anklaga kommunledningen för allt möjligt. Lämpligtvis borde socialdemokraterna i Haninge tala med sina vänner i Hyresgästföreningen och kräva att de anställda får hjälp att hitta nya jobb. Det skulle vara betydligt mer konstruktivt en den eviga klagovisa som hörs från(s) nu förtiden.

För övrigt kan jag meddela att jag redan fått uppbackning i min kandidatur inför Europaparlamentsvalet den 7 juni nästa år. Det är roligt och uppfordrande. Men först gäller nu att få stort stöd av centermedlemmarna i den kommande medlemsomröstningen.

torsdag 21 augusti 2008

SL satsar på bättre kollektivtrafik i Haninge

Fler turer och fler människor som kan åka kollektivt är mycket positivt. Därför är det mycket bra att SL nu satsar rejält på att utveckla kollektivtrafiken.

SL har denna vecka åter öppnat för pendeltågtrafiken söder om Västerhaninge. Dessutom är det fyra busslinjer i Haninge (807, 809, 810 och 818) som får fler turer så fler kan resa kollektivt. De nyrenoverade pendeltåg­stationerna har bl a bättre trafikinformation och bättre tillgänglighet för funktionshindrade. Det är mycket efterlängtat och bra.

Inför nästa års trafik utreds också nu förlängda och förtätade busslinjer för en rad platser. Bussar utrustas också successivt med trygghetskameror för ökad säkerhet.

Senare i år planeras ytterligare förstärkningar av pendeltågen med fler tåg i morgonrusningen. Även bussförbindelser till Skärholmen och Flemingsberg utreds.

Jag hoppas också mycket angelägen om att SL förbättrar turtätheten för direktbussen Dalarö - Gullmarsplan, ja också om det inte vore på sin plats att utsträcka trafikeringstiden. Nu går sista bussen så tidigt som 18:50 från Gullmarsplan. Linjen är populär och är ett reellt alternativ till bilismen. Och den kan bli ett än bättre alternativ om trafikeringstiden utökas.

För övrigt hoppas jag på att det är regnfritt i helgen. Det är nämligen Haninge-dagen! Läs mer på www.haninge.se

onsdag 20 augusti 2008

Nysatsning på skärgårdsturismen

Igår hann jag med en hel del pappersarbete. Och samtal med medarbetare, tex. om hur vi nu ska vidare i vårt arbete med mångfald och hur kommunens plan för lika behandling ska följas upp och utvecklas framöver. Telefonsamtal blev det också ett antal av. T.ex. från kolarmästare Sterner, ansvarig för Gålö Gärsars kolmila på Gålö, förgyllde också tillvaron. En hel del av dagen gick också åt att skriva mejl, besvara och följa upp mejl. Ja, sådant som hör till en förtroendevalds vardag. Inte minst när man är fritidspolitiker på heltid med flera intressanta uppgifter.

Invigningen av Visit Skärgården, startpunkten på Strandvägen i Stockholm, var en av tisdagens höjdpunkter. Mycket folk och ett fantastiskt arrangemang! Själva invigningen förrättades av min partikollega, skärgårdslandstingsrådet Gustav Andersson (c).

Visit Skärgården är ett dotterbolag till Öppen skärgård och har många viktiga uppgifter. Förväntningarna är också många och stora när det gäller uppgiften att försälja och marknadsföra skärgården. Ett omfattande handlingsprogram ska nu sjösättas.

Ska skärgården klara att utvecklas till en än mer bra plats att bo och verka i måste alla goda krafter dra åt samma håll. Samverka är ett nyckelord. I det sammanhanget kommer naturligtvis Skärgårdsstiftelsen att aktivt bidra.

För övrigt är det intressant konstatera att de svenska medaljförväntningarna i årets OS grusats. Så här långt. Å andra sidan finns säkert andra som kommer att nå framgångar som kanske inte vi förväntat oss. Som bekant är det inte bara medaljer som gör en stor idrottsprestation. Kämpa väl är en känd slogan. Den gäller även när förväntade medaljer uteblir.

måndag 18 augusti 2008

Kontaktproblem för (s)-ledare i Haninge?

Jag har fått ett pressmeddelande från (s) i Haninge. Däri får jag veta att Robert Noord, oppositionsråd, har inbjudit IT-miljardären Niklas Zennström, till möte om köpet av Hyresgästföreningens "Rosenön - konferens & spa".

Noord oroar sig för jobben som försvinner om kursgården läggs ned och anläggningen används till annat. Arbetstillfällena är viktiga! För människorna och för kommunen. Så naturligtvis ska ingen möda lämnas oprövad för att skapa bra möjligheter för de personer som kan bli av med jobbet om Zennström, om han nu är nye ägaren av Rosenön, lägger ned hela verksamheten.

Samtidigt kan jag inte låta bli att påminna läsarna om att när arbetstillfällen försvinner så brukar inte herr Noord, liksom andra s-företrädare, vara sen att försöka lägga lägga skulden på andra.

Och t.ex. säga att arbetsgivare som lägger ned verksamheter har ett stort ansvar att söka bidra till ersättande arbetstillfällen. Så icke i detta fall! Än viktigare borde det vara i detta fall när de anställda har varit en intressent men som inte accepterades som köpare. Anledningen är nog ganska enkel, det är ju den (s) närstående Hyresgäströrelsen som äger verksamheten som drivs på Rosenön.

Kommunen har när försäljningen blivit känd, uttalat sitt intresse av att få möta köparen eller företrädare för köparen. Det finns ju all anledning för kommunen att få veta hur köparen tänker sig framtiden för Rosenön; företag eller verksamhet(er) som genererar arbetstillfällen eller det som framskymtat i media: för rent privata ändamål som bostad.

Nästa gång du möter oppositionsrådet, ställ frågan: Vad svarade Barbro Engman, ordförande i Hyresgäströrelsen, när du pekade på deras ansvar att skapa ersättande arbetstillfällen när nu ni ska sälja Rosenön?

För övrigt kan meddelas att på lördag arrangeras Haninge-dagen. Ett ypperligt tillfälle för Haningebor att möta många föreningsföreträdare, resonera med oss folkvalda och umgås med goa vänner. Och vi blir ju allt fler som har Haninge som bostadsort, närmare bestämt ytterligare 625 personer jämfört med årsskiftet 2007/08.


lördag 16 augusti 2008

Mötet med hundratals personer på Utö

Idag genomförde centerpartiets landstingsgrupp utdelning av en centerbroschyr kring viktiga skärgårdsfrågor. Jag, Regiana Hortin, Stockholm och Tage Gripenstam, Södertälje hade valt att möta människorna på Utö. Regiana hade också med sig sin dotter Diana, härligt (?) spring i kroppen och glatt humör!

Via buss och bil och båt (Waxholm II) anlände vi strax efter 11 till Gruvbryggan, Utö. Vi trotsade regnet och besökte ICA, Regiana behövde batterier till sin kamera. För aktiviteterna och Utö skulle ju dokumenteras! Tack o lov så gav regnet upp, inte vi!

Iklädda våra Centerjackor hann vi förutom att dela ut broschyrer, också att besöka några av Utö´s sevärdheter; gruvhålen, kvarnen, värdshuset , och se lite av naturen. En god lunch avnjöts på Utö Värdshus.

Min sonson Simon kommer nu också att kunna få glädje sig åt ett nytt "gossedjur", en fågel. Jag kunde inte motstå frestelsen att köpa en sådan i en av butikerna.

Vid återkomsten till Årsta brygga tog vi också friheten att på bilarna som stod parkerade, placera vår broschyr. Ensamma om detta förfarande var vi dock inte. Några av bilarna hade också försetts av inbetalningskort av parkeringsavgifter!

För övrigt vill jag gratulera Thomas Johansson och Simon Aspelin till det olympiska silvret i tennis. Vilken match de genomförde mot fransmännen! Den som gav möjligheten till dul och som blev en mycket välförtjänt och överraskande silvermedalj. Guldmatchen såg jag ju inte då jag var på Utö för att dela ut Centerbroschyren om skärgårdsfrågorna.

fredag 15 augusti 2008

Spårbilstrafik i Haninge? Varför inte!

Centerpartiet i Haninge vill att kommunen studerar möjligheterna att bygga för spårbilstrafik i den kommande Vega-staden. Det vill vi för att Haninge kommun ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågorna för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Spårbilar är en sådan viktig utvecklingsfråga.

Framtidens kollektivtrafik måste baseras på ett flertal kombinationer av olika trafikslag. Dessutom måste möjligheter till mer efterfrågebaserad trafik blir mycket bättre. Spårbilar erbjuder sådana möjligheter.

I en framtid kanske vi kan knyta en spårbilslinje från/till Vega med Brandbergen via Handen, ja varför inte det kommande arbetsplatsområdet Albyberg? Ett annat område som kan studeras för spårbilstrafik vore nuvarande Jordbro industriområde. Ja hela Jordbro bostadsområde kanske kan få en spårbilslinje som ersättning för befintlig matarbusstrafik till/från pendeltågstationen?

I flera svenska kommuner pågår också nu utvecklingsdiskussioner kring spårbilstrafik. Vi hoppas att kommunledningen beslutar utreda spårbilstrafik inför färdigställandet av Vega-staden och/eller andra områden inom kommunen. Vi i Centerpartiet Haninge vill att ett beslut fattas om detta så snart det bara är möjligt!

För övrigt håller jag med Karl-Erik Olsson, (c) fd svenskt statsråd och senare ledamot av Europaparlamentet, när det gäller hur den svenska regeringen hanterar presstödsfrågan. Låt inte EU styra och ställa på förhand! Låt mångfalden i tidningsvärlden gå före enfalden av de som säger uttolka EUs regelssystem! Se dagens Svenska Dagbladet, Brännpunkt!

onsdag 13 augusti 2008

Nu fortsätter vi styra rätt, i Haninge!

I måndags kom jag hem "från fjället". Och strax före lunch öppnade jag dörren till arbetsrummet i kommunhuset. Vilken posthög! Inte bara kuvert, kommunala handlingar eller tidningar. Lite reklam hade också kommit in under sommarens ledighet.

Mest i högarna fanns naturligtvis olika kommunala handlingar. Tex. ärendelista och bilagor till
kommunstyrelsen 25 augusti; sammanlagt över 300 sidor att läsa inför dagens kommunsty relseberedning. Mycket var "gamla", välkända frågor men läsa måste man ändå göra! Och fundera över om oppositionen kommer att agera och i så fall hur.

Måndagen rymde också en ordförandeberedning inför stadsbyggnadsnämndens sammanträde.
Alla tre beredande, ja för det mesta, utskottens ärenden föredrogs och diskuterades, mycket eller lite. Så nu känns det bra inför kommande onsdag 20 när alla tre utskotten "ligger på en rad".

På måndagkvällen hade vi också ett möte med majoritetens kommunstyrelsegrupp. En timme för genomgång och diskussion av aktuella frågor. Ett samspelt gäng, men så har vi också tränat ;-)

Tisdagen ägnade jag till planering av Demokratiberedningens arbete. Mina medarbetare, Marika Dagenbrink, kommunstyrelseförvaltningen, och Sara Lindberg, politisk sekreterare ägnade dagen till samtal och planering av det kommande årets arbete. Så nu får beredningen något att fundera på när den möts i början av september.

Tisdagkvällen var det dags för styrelsemöte med Centerpartiet i Haninge och sedan med partiets kommunalt förtroendevalda. God stämning och hög i tak! Vi pratade mest om Haninge-dagen den 23 augusti och lita andra opinionsbildande aktiviteter. Det tog drygt två timmar, mycket att prata om efter sommaruppehållet! Politiskt ägnades ärendena till kommunstyrelsen den mesta tiden.


För övrigt kan jag meddela att det mycket roligt, lärorikt och spännande att idag "döpa" kolmilan på Gålö, som Gålö Gärsar nu byggt upp. Emma heter milan efter öns yngsta innevånare. Tack för att det finns så hängivna och ideellt arbetande människor!

måndag 11 augusti 2008

Nya krafter efter årets fjällvandring!

I morse anlände nattåget från Storlien till Stockholm Central. Jag var en av passagerarna. Årets "ensamvandring" var till ända.

Och visst var jag lite trött. Sex dagars vandring mellan olika fjällstationer; Blåhammaren, Storerikvollen (Norge), Nedalshytta (Norge) två dagar, varav en "vilodag, Sylarna och slutligen Storulvån. Jag gick med lätt packning. Sovsäcken fick vara hemma, använde sovlakan i säng eller på madrass (Blåhammaren). Frukost och middag avnjöts i respektive stations restaurang som serverade mycket, mycket god mat och lämpliga drycker. Ett undantag var dock salt kött och pölse med rotmos i Storerikvollen, men det smakade hyfsat. Självhushåll blev det i Sylarna; Bullens korv med vändstekt ägg! Och en kall folköl.

I Nedalshytta stannade jag två nätter. Jag blev avrådd att vandra därifrån till Helags, uppemot 30 km, en för lång dagsetapp. Så det blev viloläge med "Flyga Drake" av Khaled Hosseini, en mycket välskriven och fängslande bok. Jag läste de sista 200 sidorna i Nedalshytta. Den vilodagen ångrar jag inte.

En spännande upplevelse var att vandra igenom Ekorrpasset. Väl framme vid raststugan Ekorrdörren var det dags för långlunch innan stegen ställdes mot Sylarna, eller Sylstationen som den kallas i Norge. Och den behövdes verkligen! De första 500 hundra metrarna efter lunchen tog mig ca 45 minuter. Puh vá svettigt! Och jobbigt! Men så var det också mycket brant och bara sten, sten, sten .....

Jag mötte också många trevliga människor. Erfarna som nästan oerfarna. Unga som gamla, kvinnor som män. Och några blev också samtalspartners vid middag eller frukost. Ja några träffade jag också vid lunchrasterna. Vi berättade vart vi varit, var på väg osv osv. Tipsade om vandringsvägar, lämpliga saker (bra att ha-saker!) m.m.

Nästa års vandring är nu planerad. Det blir Helags, Fältjägaren och några mindre stugor. Allt i STF´s regi.

För övrigt kan jag berätta att det går att leva utan Internet. Men inte för länge ;-). SMS är OK.