fredag 27 februari 2009

Regeringen levererar!

Ja nu är det sagt. Också i riksdagens talarstol. Det var riksdagens frågestund och naturligtvis var frågan om kommunernas ekonomi uppe.

Alla prognoser pekar på sämre tider för de närmaste åren. Och då är det viktigt att kommunsektorn i god tid före kommande års budgetar får klart för sig hur staten ser på kommunsektorns finanser och verksamhet. I praktiken huer den ser på statens ansvar att finansera det som staten beslutar att kommunerna ska göra. Statsbidragen och skatteutjämningssystemet inte att förglömma!

"Vi kommer naturligtvis att återkomma också till kommunsektorn " sa finansminister Anders Borg igår. Han sa också "Vi kommer naturligtvis också att ta ett stort ansvar för att kommunernas ekonomi kan hanteras." Det var efter hans uppräkning av vilka insatser som regeringen föreslagit/beslutat för olika delar av svensk ekonomi: bankerna, arbetsmarknaden, fordonsindustrin osv osv.

Visserligen är vi kommun- och regionpolitiker ibland otåliga, med rätta i flesta fall, för att staten ska fatta kloka beslut. Väntan i detta fall blir dock inte lång. I mitten av april ska vårbudgeten läggas. Då får vi veta hur regeringen anser sig leva upp till det som finansministern indirekt igår sa i riksdagen. Statsbidragen till kommunerna är en viktig intäktskälla.

onsdag 25 februari 2009

Gymmet ger näring och kraft!

Så var det återigen dags för ett pass i kommunhusets gym. Först på plats, för första gången på mycket länge, i med en rockCD i spelaren och så upp på träningscykeln!

Efter nästan 20 minuter och en mils trampande, blev det dags för den vanliga "rundan". Lätta vikter och träning för axlar, rygg, mage och ben. Gånger två. Det kändes bra. Dessutom vet jag att det är mycket nyttigt.

Och nu efter en timme i gymmet är det dags för dagens möten med kommunledningen. Ett av förmiddagens möten handlar om aktuella personalfrågor. Ja en del strategiska och långsiktiga frågor också.

Eftermiddagens möten kommer att handla om både lokal utveckling, kring kommunens avtal med staten, och om förutsättningarna för kommunens personal att leasa miljöbilar. Intressanta som utmanande frågeställningar.

Å till sist en hälsning till Utöborna: Jag hoppas länsstyrelsen tar förnuftet till fånga och sätter ned högsta tillåtna hastighet på väg 681 genom Gruvbyn.

tisdag 24 februari 2009

Haninge gånger 5!

Felaktiga utbetalningar av Försäkringskassan på närmare 19 000 000 000 under 2008! Skrämmande!

En tredjedel beror på fusk, en tredjedel pga av oavsiktliga fel från försäkringstagarna och resterande en tredjedel pga av oavsiktliga fel hos Försäkringskassan.

Fusket ska bekämpas! Det handlar om över 6 000 000 000 kronor, bara under 2008. För den summan skulle Haninge kommun kunna arbeta utan skatteintäkter, statsbidrag och avgifter i nästan två år!

Lika viktigt är det att få en fungerande Försäkringskassa. Ständiga omorganiseringar och allt större myndigheter tjänar inte medborgarna.

måndag 16 februari 2009

Bantad (o)synlig polis?

Södertörns polismästardistrikt ska spara 3 900 000 kronor. Utan att tredje man drabbas enligt polismästaren (uppgift i DN). ... tro´t.

Polisens sektion mot gängkriminalitet, SGI, bestod tidigare av 30 poliser, numera 20. För en amatör framstår detta som en klar försämring för tredje man: färre kan jaga gängbrottslingar. Färre som blir jagade, blir färre att lagföra och färre blir dömda osv. För övertiden ska det sparas på! Så vem ska göra jobbet istället för de 10 poliser som inte längre tillhör SGI?

Jag vill ha en bra och effektiv polis, som är synlig, som jagar kriminella och ser till att hålla ordning när det behövs.

Det tror jag inte är möjligt med färre poliser och som hellre ska vakta arresterade än kriminella som finns "i det fria".

söndag 8 februari 2009

Avvecklas kärnkraften?

Så har då en uppgörelse träffats mellan Allianspartierna om energipolitiken.

Överenskommelsen presenterar en väg ut ur beroendet av fossil energi. Den pekar ut en satsning på effektivare energianvändning och förnybar energi. Ett tredje ben utvecklas för elförsörjningen för att "minska beroendet av kärnkraft och vattenkraft." En betydande del av elproduktionen ska ske med kraftvärme, vindkraft och övrig förnybar energi.

Massmedia har naturligtvis uppmärksammat möjligheterna för nya kärnkraftsreaktorer. Vad som inte lika tydligt beskrivits i media är överenskommelsens text "inom ramen för maximalt tio reaktorer tillåta nybyggnation på befintliga platser". Inga nya reaktorer på nya platser och inte heller att fler reaktorer ska byggas.

Reaktorägarnas ska i ökad omfattning få ta ansvar för kärnkraftens risker. I överenskommelsen står också tydligt:"Något statligt stöd för kärnkraft, i form av direkta eller indirekta subventioner, kan inte påräknas." Det ska mycket intressant att få följa hur stor vilja som finns hos kraftbolagen för att bygga fler reaktorer och samtidigt ta ett större ansvar för eventuella risker.

Nu bjuds oppositionen in till samtal kring den framtida energiförsörjningen. De samtalen ska bli mycket intressant att följa.

tisdag 3 februari 2009

Mycket idag

Kommer denna tisdag att bli som många andra tisdagar? Många spännande möten, planerade som oplanerade? Träffa någon person som jag inte träffat/samtalat med förr?

Ja inte vet jag i skrivande stund. En sak vet jag - tandvärken tränger på. Och tandläkaren har en tid ledigt nu på morgonen, fick jag veta när jag ringde. Ett återbud från en annan patient som jag nu kan glädja mig åt. Förresten gläds jag inte åt att besöka tandläkaren. Har lite "ågren", minst sagt. Staffan, min tandläkare, har dock lärt sig att ta hand om sådana som jag, ty jag är ju inte ensam om att mycket motvilligt besöka tandläkaren. Även om syftet ärmycket gott..

Så dagens första möte, med "demokratiarbetare" i några av länets kommuner, får jag tyvärr stå över. Tandhälsan måste gå före. Men nätverket kommer att träffas flera gånger så jag får flera möjligheter att delta.

Eftermiddagen är inbokad för flera möten. Bl.a. beredning av kommande sammanträden av stadsbyggnadsnämndens sammanträde i mars, aktuella frågor i kommunens internationella arbete och viktiga frågor för skärgårdsstiftelsen. Och ikväll träffas ledarna för Centerpartiet i Södertörnskommunerna.
En vanlig dag alltså, nästan!