tisdag 21 september 2010

Varför blev det som det blev - med SD i riksdagen?

En chockvåg går igenom landet efter söndagens riksdagsval. Sverigedemokraterna har fått tillräckligt med väljarstöd för att nu återfinnas i riksdagen. En utveckling som varningar utfärdats för, men som inte vunnit tillräckligt stor terräng hos de existerande riksdagspartier.

DN skriver idag i sin huvudledare bl.a: Det mest uppenbara misstaget vore att förhandla med Sverigedemokraterna och försöka köpa deras stöd. Det skulle ge dem legitimitet och snart egga dem att höja priset för sin medverkan. Men nästan lika illa vore att gå i rakt motsatta riktningen och utmåla en blocköverskridande nödregering som det enda möjliga.

Hur övriga riksdagspartier ska agera i det uppkomna läget? De får råd idag på Brännpunkt, Svd. Där skriver författarna Anna-Lena Lodenius och Mats Wingborg: Vad som kommer att ske är till sist också avhängigt vad som sker med SD. Hittills har de haft en lätt tillvaro vid sidan av den stora politiska scenen. Nu tvingas de upp i rampljuset. För många av dem själva kommer det bli ett brutalt uppvaknande. Vi kommer att få se avhopp och inre splittring, men det kommer också bli tydligt hur okunnigt partiet är inom de flesta av politikens områden. Men för att detta ska bli uppenbart för väljarna krävs att politiker och journalister anstränger sig för att blottlägga detta.

Valresultatet kommer att förändra riksdagens sätt att arbeta. Och relationerna mellan Alliansregeringen och de rödgröna partierna. Hur får framtiden utvisa. I DN skriver Daniel Poohl, chefredaktör för tidningen Expo, bl.a. : Sverigedemokraterna har beskrivits som ett hot för att de kan orsaka politiskt kaos och för att börsen kan sjunka om de kommer in. Faran ligger inte där. Problemet med Sverigedemokraterna är partiets idéer och på vilket sätt de kan påverka det politiska klimatet.

Det är dags att det händer saker.

Några andra bloggar om valet och Sverigedemokraterna; Peter Andersson, Per Ankersjö, Mats Engström,

Aftonbladet, DN, DN 2, Svd,

fredag 17 september 2010

EU-samarbetet; inget för en svensk valrörelse?

EU-samarbetet är valets glömda fråga, är budskapet från DNs huvudledare idag. Så rätt, så rätt. Tyvärr. Och om detta har jag skrivit förr, senast förra veckan.

Det saknar ju inte tillfällen att lyfta sambandet mellan det som händer här hemma och har koppling till EU-samarbetet. Tex. när det gäller stöd till olika infrastrukturinvesteringar, utbildningssatsningar, landsbygdsutveckling för att bara nämna några.

I Haninge har vi stor nytta av LEADER, som ett sätt att utveckla landsbygden och skärgården. Interreg är också ett sätt att utveckla samarbetet mellan skärgårdarna i Sverige och Finland. Så även i kommunerna kan, och bör, EU-samarbetets möjligheter tas tillvara. Och torgföras till en bredare allmänhet.

Intressant? Europaportalen, Politometern,

Carl Bildt, Lena Ek,

DN, Svd,

torsdag 16 september 2010

Vårdvalet ger nya vårdcentraler - medborgarmakt i sjukvården

Vårdval Stockholm har inneburit att många nya vårdcentraler etablerats. Vårdval Stockholm ger medborgarmakten företräde framför politiken.
35 nya vårdcentraler har etablerats. Flera av dem i områden som tidigare hade dålig tillgång till närsjukvård. En bra färdriktning.

Idag invigdes Sorunda Vårdcentral. Ceremonin avslutades med att Olov Lindkvist, ordförande i sjukvårdsstyrelsen Söder skar av bandet med en skalpell.
Sorunda vårdcentral är en filial till Nynäshamns Vårdcentral. Och som också har en redan etablerad filial i Ösmo. Legesvisitten, ett norskt företag, är den entreprenör som driver vårdcentral som filialer.
För oss centeraktiva var det minst sagt en glädjens dag. Tack vare hängivet och träget arbete fick Sorunda för många, många år sedan få en vårdcentral. Sedan lades den ned av socialdemokraterna för ett antal år sedan. Arbetet för att återfå en vårdcentral har fortgått. Nu har allt slit och olika initiativ belönats i och med dagens invigning.
Andra bloggare om sjukvården; Politometern,
För övrigt kan jag berätta för dig som evenuellt inte redan vet det så har också idag en opinionsundersökning publicerats. En rödgrön undersökning visar att vänsterkartellen knaprar in på Alliansens försprång. Rätt eller fel? Svaret ges på söndag.

Sjukvården - en fråga om val

Landstingets alliansledning har genomfört Vårdval Stockholm. Ambitionen att medborgarna ska kunna välja vilken vårdcentral som man vill nyttja. De rödgröna, vänsterkartellen, har hela tiden bekämpat den reformen.

Visst kan en så stor reform ha sina skönhetsfel. Och de måste naturligtvis rättas till. Men i grunden är den rätt; medborgarens makt måste öka inom välfärdsområdet. Här har landstinget ett stort ansvar att förbättra och utveckla vårdvalet. Förslag finns också i partiernas program inför valet. Centerpartiet vill att du också kunna välja din sjuksköterska. Folkpartiet vill att vårdvalet också ska omfatta psykiatrin.

En fråga som hamnat i skymundan är behovet av en väl fungerande sjukvård för de som är sjukast; kronikerna, de med multidiagnoser, de som inte orkar/kan tala för sin sak....... Det är en fråga som DN tar upp i dagens ledare.

DN har sina poänger i sin ledare. Men slutsatsen: "...kanske tur att inte fler bryr sig om landstingsvalet." delar jag inte. Istället borde slutsatsen vara den motsatta: Lyft fram sjukvården och gör den till huvudfrågan i valet till landstinget. Nu är det trafiken som dominerar. Och den nyttjas ju främst av friska och bakom finns stora och resursstarka grupper. Trafikfrågorna är naturligtvis viktiga men dominerar debatten. Det kan bara engagerade politiker och intresserade medier påverka.

För sjukvården och patienterna finns tyvärr inte lika väloljade påtryckare; istället resurssvaga patient- och anhörigföreningar. Ja läkemedelsindustrin att förglömma. De fackliga organisationerna är naturligtvis starka men har de alltid patienternas och medborgarnas perspektiv i främst blickpunkten?

Intressant? Politometern,

Aftonbladet, Svd,

För övrigt kan noteras dagens opinionsmätning. Centerpartiet går framåt, Socialdemokraterna största parti och Alliansen leder. Drygt tre dagar kvar innan valresultaten kan redovisas.

tisdag 14 september 2010

Tappat omdöme - resultat av mycket dåliga opinionssiffror

SEKO:s ordförande tycks helt ha tappat omdömet!

sin blogg jämför nämligen Janne Rudén näringsminister Maud Olofsson med Iraks exdiktator Saddam Hussein. Och han försvarar jämförelsen i Politikerbloggen!

Häpnadsväckande! Och minst sagt lika oroväckande om vilka ordval som en svensk fackföreningsledare använder om en svensk politiker.

Vad kommer Mona Sahlin att säga? Den andra kvinnliga partiledarinnan som får utstå ett och annat grovt påhopp.

Intressant?

Andra bloggare om Maud Olofsson; Annie Johansson, Anders W Jonsson, Christer Jonsson,

Expressen, Svd,

För övrigt kan konstateras att Dawitt Isaak fortfarande sitter felaktigt fängslad i Eritrea. 3278 dagar felaktigt fängslad!

Centerpartiet - uppåt? nedåt? framåt?

Centerpartiets läge hos väljaropinionen svänger; än ned; än upp; än i princip oförändrat. Vissa opinionssiffror tyder också att partiet har en mycket stor potential i väljarkåren; många tidigare synpatisörer och väljare tillhör "soffpartiet". Ett läge som naturligtvis intresserar många centerbloggare.

Så hur sa det gå i valen på söndag? Väljarna har naturligtvis frågan i sin hand. Och det finns det som tyder på att röstsplittringen ökar; jag har mött många som tvärsäkert valt Centerpartiet lokalt, tveksam i landstingen (tyvärr!) än mer brydd vad gäller riksdagsvalet. Mina försök att förklara sambanden lokalt-regional-nationellt, har inte alltid varit framgångsrika.

Det lokala stödet är naturligtvis lättare att förklara; jag "kan" frågorna och kan enkelt peka ut vad vi fått igenom av "vår politik". Kommunledningen har också gemensamt redovisat lite av det som uppnåtts under den gångna mandatperioden.

I landstinget är det tyvärr inte lika lätt eftersom den mediala fokuseringen på (M) slår igenom och två av Centerpartiets frågor (miljö och skärgård) inte har den attraktionskraft på väljarna som sjukvården och trafiken. Även om tandvården, det tredje av partiets ansvarsområden i landstingets alliansledning, fått lite medial uppmärksamhet.

På riksnivå dominerar ju "blocken" och de två olika partier och deras främsta företrädare som leder dessa. Det skapar mer intresse i media kring "vem vinner, vem förlorar", än att få upp sakfrågorna. För om sakfrågorna skulle dominera medias rapportering skulle säkerligen (C) kunna uppvisa ett starkare stöd i opinionen än vad siffrorna nu visar generellt sett.

Intressant? Politometern,

Andra bloggare om Centerpartiet och valrörelsen; Magnus Andersson, Per Ankersjö, Annie Johansson, Mats Engström, Kenneth Nilshem, Christian Ottosson,

Aftonbladet, DN, Expressen, Svd,

Sänkt kommunalskatt möjlig?

Landets kommuner och landsting/regioner är de avgjort viktigaste aktörerna i det svenska välfärdssamhället. Naturligtvis i så motto i att ansvara för, och i många fall, driva verksamheter.

Men det svenska samhället bärs upp av alla entreprenörer, företagare, föreningsaktiva, kulturarbetare och många andra enskilda personer som skapar de sociala, kulturella och ekonomiska värden som välfärdssamhället bygger på. Ja faktiskt möjliggör de ekonomiska förutsättningarna för att välfärdssamhället ska kunna upprätthållas och utvecklas.

Idag skriver Anders Knape, ordförande i SKL, på DN Debatt om kommunernas, landstingens och regionernas roll i välfärden. Och de möjligheter som nu finns, inte minst tack vare de tillfälliga statsbidragen, statens goda finanser och hanteringen av finanskrisen (jämfört med många andra länder) att kommunerna kan utveckla välfärden och anställa fler medarbetare.

Fler medarbetare behövs dels av demokrafiska skäl, dels av kvalitetsskäl. Och i perspektivet av det stora rekryteringsbehovet pga av pensionsavgångar, behövs också fler anställda inom kommunsektorn.

Anders Knape avslutar sin artikel med följande: Nu har vi en unik chans att stärka och utveckla välfärden. Det är inte främst ökade statsbidrag som krävs – utan arbetsro! En nationell nivå som värnar finansieringsprincip och den kommunala självstyrelsen genom generella statsbidrag utan öronmärkningar och pekpinnar. Det är också respekt för medborgarna. Beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Det är en fråga om demokrati.

Det är bra formulerat. Ett viktigt mål måste vara att bedriva verksamheter med mycket högt kvalitativt innehåll och som har stor legitimitet hos medborgarna. Och hos de anställda.

En viktig utgångspunkt måste därför vara att inte ta ut mer skatt än vad som krävs för dels verksamheten, dels för framtida osäkerheter och t.ex. de anställdas pensioner. Sänkt kommunalskatt kan därför aldrig vara ett självändamål. Men jag tror det finns möjligheter genom att arbeta mer med decentralisering av beslut, ansvar och befogenheter och därmed skapa en än mer effektiv offentlig verksamhet.

Planerar man för att på sikt sänka kommunalskatten och offentliggör detta, kan det ju skapa incitament hos t.ex. anställda att söka nya och effektivare arbetssätt som möjliggör fortsatt hög kvalitet i verksamheterna samtidigt som kostnaderna reduceras. Verksamheterna kan också utvecklas i nära dialog med brukare och allmänhet. Ett viktigt led i att stärka sambanden mellan den lokala demokratin och medborgarsamhället.

Intressant?

Thomas Böhlmark,

DN, Svd, Svd 2,

måndag 13 september 2010

Östersund - matlandethuvudstad 2011

Grattis Östersund! Som utnämnts till MatlandetHuvudstad 2011.


Hjärtliga gratulationer till alla duktiga entreprenörer och företag som så fantastiskt lyft fram Matlandet Sverige. Inte minst alla de som utgjort grunden för motiven för utmärkelsen till Östersund.


Mat är viktigt i allas våra liv. För oss kommun- och regionpolitiker handlar det också om att ägna mer tid till matfrågorna. Centerpartiet i Haninge har samlat sig kring 18 punkter för bättre mat i välfärdsverksamheterna. Jag återkommer till de punkterna.


Håkan Larsson,


DN, Östersunds-Posten,

EU - en del av Sverige men inte i valrörelsen

EU var under många år ett samarbete som inte på något avgörande sätt påverka livsvillkoren för oss upp i nord.

Efter det svenska medlemsskapet så är det EU arbetar med svensk inrikespolitik, även om riksdagens makt sedan 1995 i en del frågor överlämnats till det mellanstatliga samarbetet i form av Ministerrådet. Ja också i allt ökad utsträckning det direktvalda Europaparlamentet.

I den nu pågående valrörelsen verkar som om detta faktum inte upptäckts av de som kandiderar till riksdagen. Partiledningarna verkar också vara tacksamma för att EU-samarbetets glädjeämnen och utmaningar inte på något sätt "lever" i den svenska valrörelsen. Tråkigt tycker jag.

Men det räcker inte med detta: I praktiken betyder det att det politiska ledarskapet abdikerat. Tyvärr smiter landets politiska ledarskap ifrån sitt folkbildande och opinionsbildande uppdrag. Det är bara att beklaga.

Mats Engström har i sin blogg tagit upp detta fenomen. Han konstaterar helt följdriktigt att söndagens riksdagsval också är ett EU-val. Några dagar återstår innan valet äger rum. Det finns alltså möjligheter för regering och opposition att lyfta EU-perspektivet i valrörelsen.

Intressant?

Europaportalen, Mattias Johansson, Håkan Larsson, Hans Lindqvist,

Aftonbladet, DN, Expressen, Svd,

Fler i jobb - det går åt rätt håll......

Idag presenterar Arbetsförmedlingen viktiga uppgifter om läget på arbetsmarknaden.

Jämfört med augusti förra året kan dessa glädjande siffror presenteras:
10 000 fler personer har fått jobb
3 500 färre varslade människor
13 000 fler anmälda lediga platser
20 000 färre registrerade arbetslösa hos förmedlingen

Samtidigt är det är det så att antalet personer i jobb- och utvecklingsgarantin fortsätter att växa, 47 000 fler. Det ärinte en bra utveckling. Å andra sidan, rätt utformade program i garantin, så borde det vara möjligt för människorna att få bättre förutsättningar att efter avslutat program, få ett arbete eller gå vidare med någon form av utbildning.

Situationen för många ungdomar är inte heller positiv. Det krävs ytterligare insatser för att
de ska komma in på arbetsmarknaden. Centerpartiet har lagt ett antal förslag för detta, bl.a. ett mer flexibelt trygghetssystem.

Vänsterkartellen har nu smitt nya planer i syfta att vinna röster. Och inte kommer heller Alliansregeringen att avvakta. Vi får nog räkna med några rejäla utspel om jobbsatsningar från flera håll för att hantera "nuläget". Det behövs likväl som det behövs insatser för att långsiktigt skapa fler växande och nya företag.

Intressant?

Magnus Andersson, Luciano Astudillo, Inger Fredriksson, Annie Johansson, Anna König Jerlmyr, Politikerbloggen,

AB, DN, Svd,

För övrigt kan berättas att Elisabeth Thand Ringqvist skrivit en bra artikel i Aftonbladet om vem tar hand om barnen när man dör.

fredag 10 september 2010

Kommer mer att ändras i vänsterkartellens "Regeringsplattform"?

Vad är nästa som ska ändras i vänsterkartellens sk regeringsplattform? Frågan är naturlig att ställa eftersom det nu står i öppen dager att vänsterkartellen gjort ändringar efter att plattformen såg offentlighetens ljus. Det handlar om lönekartläggning och handlingsplaner

På presskonferensen presenterades en s.k regeringsplattform där det stod: "Vi vill att alla arbetsgivare ska göra lönekartläggningar varje år och upprätta handlingsplaner".

Nu har den meningen ändrats till: "Vi vill att alla arbetsgivare med minst 10 anställda ska göra lönekartläggningar varje år och upprätta handlingsplaner".

Det är en medveten förändring. Inget snack om saken. Ty med anledning av Veronica Palms "försvar" blev det uppenbart att vänsterkartellen inte tänkt till: "Vi tycker att det är så pass viktigt att män och kvinnor får lika ekonomiska förutsättningar och att kvinnor inte diskrimineras. Vi tycker att alla företag ska omfattas".

Maud Olofsson är med rätta rejält upprörd.

Det är inte fel att ändra fel om man också erkänner det öppet. Så har inte skett i detta fall. Frågan tål därför att upprepas: Kommer mer att ändras i vänsterkartellens "Regeringsplattform"?

Tack Expressen för bra journalistik.

Sverige behöver ingen ny regering utan en regering med ökat centerinflytande! Och för det sliter nu alla centerpartivalarbetare. Ända in i kaklet. Dagens opinionssiffror är en utmaning till oss alla - hålla SD utanför riksdagen.

Markus Berglund, Albin Broman, Anders W Jonsson, Christian Ottosson, Magnus Persson,

DN, Svd, Svd 2,

tisdag 7 september 2010

Vänsterkartellens klimatpolitik - mål utan tillräckligt skarpa förslag

Klimatpolitik är inte så lätt som Miljöpartiet och vänsterkartellen gör gällande. Mål är lätta att sätta. Hur ska de nås är den svåra frågan.

Andreas Carlgren, Alliansregeringens miljöminister, skriver om just detta i ett inlägg på Politikerbloggen. En avslöjande genomgång av löften som ställs ut, utan att förslag till åtgärder presenteras eller är otillräckliga för att målen ska nås.

Häromdagen presenterade också Centerpartiet en rapport om Miljöpartiets och vänsterkartellens klimatpolitik. Intressant och avslöjande läsning.

I Haninge har kommunfullmäktige antagit en klimatstrategi i bred enighet. Det vittnar om både insikt och ansvarstagande hos de politiska partierna. Nu gäller det också för oss i Haninge att leverera resultat. Här har vi i kommunledning som opposition ett delat ansvar. Vi har också en bra placering i Naturskyddsföreningens rankning av kommunernas klimatarbete att försvara, ja att förbättra till nästa mätning. Denna gång har vi planering 33. Nästa gång ska vi ligga bland de 20 bästa. Minst.

Intressant?

Per Ankersjö, Mattias Johansson, Elisabeth Thand Ringqvist,

DN, Svd,

För övrigt ska det bli intressant att se vem som vinner TV-publiken ikväll; Zlatan och EM-kvalmatchen mot San Marino eller utfrågningen av Maud Olofsson. Jag hoppas på Maud vem garderar mig för Zlatan :-)

Fd statsråd som tomma tunnor - skramlar mest

DN Debatt publicerar idag ett antal f.d. framträdande socialdemokrater en artikel i syfte att ställa upp bakom sin partiordförande.

"Vi tar strid för vår partiordförande" är artikelns kärna. Men den inrymmer ju bara slagorden staplade på varandra. Det klarar de av men inte att ange hur jobben ska värnas och landet ska få fler skattebetalare och inte bidragstagare.

Knappt något om hur välfärden ska utvecklas och medborgarna få ett ökat inflytande över vilka välfärdstjänster som de vill nyttja. Inte heller orkar skribenterna beskriva hur alla elever ska nå godkänt i alla ämnen, kort sagt hur skolan ska leverera det som är dess huvudppdrag. Osv.

Nästan lika innehållslöst som vänsterkartellens "valmanifest". Snömos, eller ska man beskriva artikeln som ett sämre sortens 1a-maj tal?

Intressant? Politikerbloggen,
Mary Jensen, Anders Ljungberg, Kent Persson, Elisabeth Thand Ringqvist,

Expressen, Svd, Aftonbladet,

För övrigt noterar jag att ikväll är det Maud Olofssons tur att bli intervjuad i SVT.

Centerpartiet vinner anhängare - ända in i kaklet?

Sverige riskerar att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. Samtidigt visar dagens opinionsmätning, SKOPs och som publiceras hos SVT, på egen majoritet för Allianspartierna i riksdagen,även om Sverigedemokraterna kommer in.

Centerpartiet ökar med en procentenhet. Det glädjer naturligtvis oss alla i Centerpartiet. Vi känner medvinden. Opinionssiffrorna bekräftar nu det vi upplever i mötena med väljarna och det sporrar oss naturligtvis till fortsatta insatser tills vi slår i kaklet.

Mediauppmärksamheten kring partiernas finansiering kanske missgynnar (M). De vill ju inte öppet redovisa bidrag som de får. Förhållandet att Sverige saknar lagstiftning på området har ju också fått Europarådet att kritisera oss.

Intressant?

Magnus Andersson, Per Ankersjö, Johan Hedin, Thomas Böhlmark, Politometern, Politikerbloggen, Politikerbloggen 2,

Aftonbladet, DN, SvD,

söndag 5 september 2010

En helg i hoppets tecken?

Centerpartiet har ryckt framåt. I opnionsundersökningarna som presenterats. Visst är det roligt. Och uppfordrande i så måtto att det gäller att hålla i, fortsätta arbeta målmedvetet, och inte sluta förrän vallokalerna stänger om "exakt" två veckor. Ända in i kaklet, är vårt gemensamma motto.

I (S)-ledningen finns det skäl att av andra orsaker fundera över läget. Visst är det så att Mona Sahlin leder ett parti som för första gången i hiostorien före ett val berättat för väljarna att en koalition eftersträvas. En koalition som också omfattar kommunister. Politiker som (S) av goda skäl bekämpat i fackföreningsrörelsen, i hyresgäströrelsen mfl (S)- dominerade folkrörelser.

Och till det ska läggas att också Miljöpartiet är en del av koalitionen, vänsterkartellen. Ett parti som i många och mycket är nästintill att "hatobjekt" av (S) i industribygderna och av LO-facken.

Så Mona Sahlins uppgift är allt annat än lätt. Därom tycks hennes företrädare helt bortse ifrån. Ja även andra fd ledande socialdemokrater. De är dock historia. Frågan är dock om Mona Sahlin är framtiden?

Magnus Andersson, Mikael Andersson, Peter Andersson, Per Ankersjö, Thomas Böhlmark, Kent Persson, Johan Pettersson, Elisabeth Thand Ringqvist, Frank Thorén,

Aftonbladet, DN, Expressen, Svd, Svd 2,

För övrigt tycker jag det är minst sagt märkligt att (M) fortfarande säger nej till lagstiftning om ekonomiska bidrag till politiska partier. DN har idag en ledare som tar upp detta förhållande. Robert Noord, gör en lokal koppling i ämnet med anledning av några ledande (M)-företrädares kampanj inför det stundande kommunfullmäktigevalet.

fredag 3 september 2010

Valrörelsen - är allt tillåtet?

Man kan verkligen fundera över vad som nu händer i valrörelsen: finns det inga begränsningar av vad partiernas "spinndoktorer" (motsvarande) tar sig till. Själva eller via ombud planterar det ena efter andra, den ena personen efter den andra......

Å så funderar partiföreträdarna och media över varför "politikerna" har så dåligt rykte, förtroende hos allmänheten. Det är nog inte så underligt att så varit. Och inte blir det bättre av det som i dagarna presenteras.

Reinfeldt blev överrumplad av en utförsäkrad läkares frågor. Efteråt kommer det i offentlighetens ljus att S-kansliet redan innan sändningen börjar skickat ut ett pressmeddelande om vad som komma ska.

Och media beter sig inte ett dugg bättre. Mona Sahlin drabbades av en lobbyist under sin utfrågning: Redaktionen för SVT:s utfrågningar av partiledarna släppte igenom den tidigare ordföranden för Villaägarnas lokalförening i Solna.

Ett annat oseriöst inlägg, åtminstone min uppfattning, är LO´s annonser som funnits i många tidningar under senare tid. En del inlägg på Facebook, skriftväxling mellan aktiva politiker, visar också på behovet av självbehärskning och att orden "tänk först, skriv sedan" alltjämt har sin giltighet.

Vandalismen i form av söndersparkade och nedtagna valaffischer kanske också tillhör denna "avdelning osund valrörelse"? Här borde partierna på alla nivåer hålla ihop, och beivra alla typer av vandalism av valaffisch, valstugor etc.

Osanningar, interventioner i andras arrangemang, osmakliga inlägg på Faceook, bloggar osv, och tveksamma samarbeten mellan organisationer och media ....... Det borde nu bli ett stopp för alla stolligheter. Självrannsakan kanske vore något, eller .....? En diskussion om det som skett och sker har alla redan inletts.

Det som händer nationellt, och inte minst det som sker med nationella valledningars godkännande (direkt eller indirekt), öppnar naturligtvis för likartade metoder lokalt och regional. Gränserna för vad som är acceptabelt flyttas och flyttas och flyttas. Om nu inte partierna nationellt klarar av detta med självrannsakan och att rensa upp bland det som händer i valrörelsen.

Partiernas företrädare läser noga opinionsundersökningar, varhelst och när de presenteras. Tänk om lika stort intresse kunde ägnas "justa valrörelser". Kanske efter valet, får man hoppas. Oavsett om man gläds åt valframgångarna eller "slickar såren"....

Här finns utrymme för alterta studieförbund att erbjuda partierna studiematerial kring frågeställningen "Vett och etikett i valrörelser".

Andra bloggare om valrörelsen, opinionsundersökningar mm. är bl.a. Magnus Andersson, Mikael Andersson, Peter Andersson, Per Ankersjö, Fredrik Axelsson, Albin Broman, Olov Lindqvist, Seved Monke Ajneståhl, Kent Persson,

Aftonbladet, Expressen, Svd,

torsdag 2 september 2010

Jaga utsläppen - inte bilisterna

"Vägtrafiken står för en stor del av klimatutsläppen. De senaste årens miljöbilssatsningar ökat antalet miljöbilar explosionsartat – från 23000 vid mandatperiodens början till 330000 idag. Nu minskar också vägtrafikens och transporternas samlade klimatpåverkan i Sverige. Det är ett unikt trendbrott. Målet är en fossiloberoende fordonspark till 2030. "

Så inleder miljöministern Andreas Carlgren (C) och miljölandstingsrådet Gustav Andersson (C) sin gemensamma artikel idag på SvdOpinion. Avslutningsvis skriver de ".....Med ett elbilslyft blir Stockholm renare och tystare. Samtidigt gör vi det möjligt för fler att köpa elbilar. "

Visst behövs det både nationella insatser som regionala och lokala för att få fart på en rejäl elbilsatsning. De två nu ansvariga miljötalespersonerna i lanet som i länet har nu presenterat några idéer om hur Stockholm ska bli ledande för den nya biltekniken och minskade utsläpp i en växande storstad.

För egen del instämmer jag gärna. Men jag vill också påminna om andra bra miljöbilsatsningar i regionen. Idag invigdes världens första publika anläggning för ED95 (förnybart drivmedel utvecklat för dieselmotorer). Anläggningen finns i Jordbro, Haninge kommun. Det är OKQ8 som står för anlägningen. Nu när anlägningen väl är på plats så tror jag den kommer att medföra att också den tunga trafiken kommer att bli mer miljövänlig. Den klimatsmarta kommunen Haninge kommer därmed att ytterligare bidra till att minska klimatutsläppen.

Andra bloggare om miljöbilar; Politometern, om trängselskatt; Politometern,

För övrigt noterar jag den genomgång av vänsterkartellens politik, effekterna på jobben och välfärden som Svd idag redovisar.

Med sådana vänner behöver Mona inga ovänner

Valen närmar sig med stormsteg. Alliansen har ett försprång, om än litet och inte säkert, när det gäller riksdagsvalet.

Men många väljare tror på fortsatt regeringsinnehav. Vänsterkartellen har inte tillräckligt med stöd, åtminstone inte "nu". Förlorar (S) i riksdagsvalet så måste Mona Sahlin avgå.

Inga segrar tas ut i förskott, skriver Kent Persson. Så sant, så sant. Endast valresultatet gäller. Så ända in i kaklet som Maud Olofsson brukar säga. Mats Engström önskar sig mer av journalistik. Jag har inte heller svårt att instämma i detta. Inte minst mot bakgrund av att valrörelsen tenderar att allt som ofta innehåll påståenden och uppgifter som inte alltid är med sanningen överenstämmande. Ett tema för en bloggtext igår från min sida.

Och blir det fortsatt Alliansregering talar allt också för att Stockholms län landsting inte heller kommer att byta majoritet. Förutsatt att alla fyra allianspartier också efter valdagen har mandat i fullmäktige. Men ett allt starkare (M) kan också medföra interna samarbetssvårigheter inom en allians som fått förnyat förtroende.

Ett starkare Centerpartiet är önskvärt för att hela regionen ska utvecklas, människorna och miljön sättas i främsta rummet. Men är det tänkbart? Det är åtminstone enligt min uppfattning nödvändigt. Så det gäller bara att jobba och stå i.

Intressant?

Per Altenberg, Markus Berglund, Mary Jensen, Maria Weimer,
Andra bloggare om nuläget, kritiken mot Mona Sahlin mm: Politometern,

Aftonbladet, DN, Politikerbloggen, Svd,

För övrigt tycks det vara hela havet stormar i Hammarby Fotboll. Ledningen splittrad och delar lämnar. Det är inte bra, varken för klubben, superettan, spelarna och fansen, ja många fler.......

onsdag 1 september 2010

Valrörelsernas "fakta" - svårt ibland eller .......?

I valrörelserna ska ideér och förslag lyftas och dryftas. Väljarna ska få underlag för sitt eget personliga ställningstagande: vilket parti, och person, ska få rösten i de tre olika valen som nu närmar sig?

För partiföreträdarna, inte minst de ytterst ansvariga, har all anledning att vara noga med sanningshalten i det som sägs och skrivs. Sprids en felaktig siffra, en osanning, är det lätt att den förs vidare av det egna partiets valarbetare på olika nivåer.

I olika media kontrolleras numera allt som ofta sanningshalten i det som sägs. Ibland är det så att en fråga har flera perspektiv så det kan finnas flera "sanningar". Och ibland visar sig medias granskning att ett påstående är helt felaktigt. Sprids detta felaktiga påstående medvetet?

Eller handlar det om det allt mer snabba flödet av uppgifter, aktiviteter och som gör att faktakontrollen inte "hinns med"? Det sistnämnda tror jag dock inte skulle hålla i Marknadsdomstolens prövning av t.ex. reklambudskap (motsvarande). Men för politiken finns nu bara media granskning. Och det är bra att åtminstone den finns.

Aftonbladets "Lögndetektor" visar nu att Peter Eriksson, ett av Miljöpartiets språkrör far med helt felaktiga uppgifter: "Om alliansen får fortsätta kommer 85 000 människor ha sparkats ut ur sjukförsäkringen 2014", hävdade Peter Eriksson med anledning av Jobbmanifestet som Alliansen nyligen presenterade. Detta är helt fel visar Aftonbladets faktakoll.

Jag undrar om Peter Eriksson tänker ta tillbaka sitt uttalande. Det vore en god gärning. Dessutom kanske det skulle leda till alla blir lite försiktigare med att tvära påståenden och sk fakta/sanningar om än det ena, än det andra.

Andra bloggare om sanningar i politiken; Politometern,

Aftonbladet, DN, Svd,

För övrigt har jag tagit del av en intressant sammanställning som DN gjort. "Centerpartiet har tappat var tredje väljare sedan valet 2006" är rubriken. Om detta har bl.a. Kristian Krassman skrivit.

Klara alternativ eller .....

Ja nu är det då klart - vänsterkartellen, (MP), (S) och (V) har nu presenterat sitt valmanifest; "Regeringsplattform".

Och visst kanske Alliansen något blev taget på sängen; jag tänker på återanvändningen av maxtaxan. I övrigt verkar det som att regeringsföreträdarna var klara för den diskussion som följde. Man hade ju själva ett antal dagar före presenterat sitt "Jobbmanifestet".

Lena Melin, Aftonbladet, har fått rubriken "Oppositionen tar på sig spenderbyxorna" på sin analys. Mitt i prick!

Vänsteroppositionen har stor uppförsbacke. Inte bara i opinionsundersökningarna. Utan också i sina felaktiga beskrivningar om hur det går för Sverige.

Ekonomin växer, fler får jobb och kurvorna pekar uppåt. Motsatsen av hur det beskrivs av oppositionen. Med fast hand också framöver kommer det att gå bra för människorna; när det gäller jobben, utvecklingen av välfärden; hanteringen av miljöproblem osv.

Nu är regeringsalternativen redovisade. Nu fortsätter valrörelsen. Valarbetarna i de olika partierna har inte fått det lättare: först klara ut för väljarna vad det egna partiet vill, sedan förklara det gemensamma manifestet och vilka frågor man fått respektive inte fått gehör för i detta gemensamma dokument. Och varför, varför blev resultatet som det blev? Inte lätt men väl nödvändigt.

Ett bra jobb av valarbetarna får nog ett avgörande inflytande på stödet för hur stort de olika partierna kommer att få av väljarna. Bra politiker finns runt om i hela landet, men finns också lika duktiga politiska pedagoger?

Intressant?
Mikael Andersson, Peter Andersson, Markus Berglund, Rolf Eriksson, Andreas Getzman, Kent Persson, Stefan Wikén,

Aftonbladet, DN, Expressen, Svd,

För övrigt så har Per Ankersjö gjort en första summering av sin utmaning av andra centerbloggare om centerpartiets opinionsläge. Intressant.