tisdag 27 september 2011

Haninge en del av Matlandet Sverige

Sverige - det nya matlandet är en vision regeringen har som handlar om god mat, upplevelser i världsklass och en levande landsbygd. Och runt om i landet omsätts nu regeringens vision i konkreta verksamheter.

Haninge är också en del av Sverige det nya matlandet. Vi har mycket att erbjuda när det gäller mål­tidsupplevelser på restauranger, kaféer, skolor och äldreboenden samt matproduktion i närområdet och mycket mer. Igår var det upptakt på hotell- och restaurangskolan. En härlig inspiratör var journalisten och författaren Mats-Eric Nilsson som talade inspirerande och engagerat hur det står till i livsmedelsindustrin och hur vårt ätande utvecklats över tid.

Mat är nyttigt och viktigt i varje människas liv. God mat handlar också om upplevelser. Social gemenskap, att ha trevligt tillsammans med andra. Matproduktion kan också bidra till att utveckla olika lokala produkter och bidra till hållbar tillväxt. Inte minst på landsbygden.

Andra bloggare om Mat och matlandet Sverige är bl.a. Alexandra Anstrell, Magnus Andersson och Helen Tornqvist

DN, Svd,

fredag 23 september 2011

Släpp Dawit Isaak fri!

Tio sedan han fängslades. Och utan rättegång. Helt oacceptabelt! På Bok & Biblioteksmässan hålls idag en manifestation för Dawitt. Så sker också på många andra platser, inom som utanför Sverige.

Sveriges regering säger sig ha tillämpat den tysta diplomatin. Något resultat tycks det arbetet inte inneburit. Statsminister Fredrik Reinfeldt och utrikesminister Carl Bildt försökte igår att få till stånd ett möte med Eritreas president Isaias Afwerki. Men försöket misslyckades. tyvärr.

Idag gör utrikesministern följande uttalande: Den svenska regeringen anser att Dawit Isaak omedelbart bör friges. Hans situation är en tragedi för honom och för hans anhöriga. Inte minst humanitära skäl talar för en omedelbar frigivning, något som EU också tydligt har uttalat genom sin höge representant Catherine Ashton. Regeringen arbetar oförtrutet vidare för att få Dawit Isaak fri och vårt engagemang är obrutet. Fallet rymmer stora svårigheter men vi ger aldrig upp.

DNs ledare har rubriken ”Isolera despoten” och konstaterar att ”Den tysta strategin har nåtts vägs ände.” Kärnfullt och sakligt motiverat. Nu måste den tysta diplomatin ersättas med en mångfald av insatser; svenska, inom ramen för EU, FN och tillsammans med Afrikanske unionen etc.

Intressant?

Andra bloggare om Dawit Isaak; Politometern,

Aftonbladet, DN, Expressen 1, Expressen 2, Svd,

För övrigt kan konstateras att Annie Lööf nu valts till ny ordförande i Centerpartiet. Förväntningarna är höga. Det nya laget som ska lyfta Centerpartiet till framtida framgångar har inte en lätt uppgift. Att vässa den egna profilen och samtidigt fortsätta betraktas som en viktig och duktig medspelare i Alliansregeringen kommer att kräva politisk fingerfärdighet. Ja kanske kirurgisk precision? Den nya centerledningen är bara att önska framgång i det arbetet.

torsdag 22 september 2011

Avdragsrätt för gåvor till ideella föreningar - centerstämman "rättar" partistyrelsen?

Centerpartiets riksstämma inleds idag. Ett stort antal medlemsförslag, motioner, ska behandlas. Liksom ett antal program. Förnyelsen av Centerpartiet ska fortsätta är huvudbudskapet. Det är bra.

En stilla nåd att bedja om är att den sker utifrån ett kunskapsläge om hur verkligheten ser ut. Låt mig ge ett exempel:

Jag och min centerkollega i Söderhamn, Magnus Svensson, har motionerat om att det ska bli avdragsrätt för gåvor till ideella föreningar som har allmännyttiga ändamål. (Regeringens förslag i budgetproppen är ju klart en stor begränsning.)

Partistyrelsen motiverar sitt avslagsyrkande med att det ”är svårt att definiera nödvändiga avgränsningar”. Lite efterforskningsarbete inför formuleringen av och beslutet om yttrandet, t.ex. att gå till Skatteverkets hemsida hade gett en helt annan bild. Det finns definitioner. Det finns rättsliga utslag. Kort sagt, partistyrelsen kunde hänvisa till rättsläget och istället tillstyrkt motionen. Om det i sak är bra, däremot naturligtvis inte om man inte vill. Två helt olika saker. Nu hoppas jag på att utskottet gör sin hemläxa; tar reda på det faktiska läget och värderar motionens förslag som sådant. Och förhoppningsvis tillstyrker motionen. Avgörandet ligger nu i ombudens hand.

Intressant?

Andra bloggare om Centerpartiet; Politometern

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet,

För övrigt tycker jag det är bra att politikernas pensionsvillkor granskas och diskuteras. Rimliga villkor är viktiga för att partierna ska kunna rekrytera, behålla och utveckla goda företrädare som kan vara med och fatta beslut å medborgarnas vägnar. Det tjänar inte minst skattebetalarna på. Per Gudmundson, Svd, skriver om detta.

onsdag 21 september 2011

Strindberg vänder sig i graven – ivrigt ”pågnäggad” av hästarna?

Regeringens budgetförslag har nu presenterats. Som vanligt ovett (?) från oppositionen. Vänliga kramar, ibland med visst beskt innehåll, från media närstående Allianspartierna. Var något annat att vänta?

”Försiktighet får inte bli förlamning” är rubriken för dagens ledare i Dagens Nyheter. Johan Ingerö har fått rubriken ”Det blir allt trängre på Den enda vägen” för sin ledare i Svenska Dagbladet. Aftonbladets ledare har rubriken ”Arbetslösheten är Borgs problem”.

Och visst borde kanske regeringen släppt till. Mer pengar alltså. Men kanske inte i den storleksordning som nämndes i våras. För det finns revor i välfärdsSverige som snabbt borde rättas till. T.ex. som en rejäl tandvårdsförsäkring.

Och även andra saker, tex, inom kulturområdet. 2012 högtidlighålls Strindbergsåret men inte några särskilda pengar för detta till Strindbergsmuseét. Mycket dåligt!

En annan fråga, färdigutredd och som det råder bred politisk enighet om, är pensionerna på scenkonstområdet. Inte heller i denna budget löst. Instämmer gärna med vad vice ordförande i riksdagens kulturutskott, Christer Nylander (FP) sagt: Jag är besviken, bestört och bekymrad över att pensionsfrågan inte fick en lösning nu. Kan man hoppas på att frågan aktivt hanteras kulturengagerade Alliansföreträdare i riksdagen?

Även om kulturbudgeten tillförs 270 000 000 för ”Kulturarvslyftet” så håller jag inte med med Kaj Schueler, kulturchef på Svenska Dagbladet när han skriver ”Dagens lite loja budskap kan accepteras i en tid av ekonomisk oro men det ger knappast uttryck för en offensiv kulturpolitik”. T.ex. så får Skapande skola´s utbyggnad anstå i avvaktan på rapport från Kulturrådet säger kulturministern. Synd säger säkert många, och jag instämmer.

Det gnäggas nog också rejält surmulet ute kring hästars stall och andra hästfora. Det statliga stödet på nio miljoner kronor försvinner nämligen. Ett tungt besked för hästforskningsmiljöerna men också för hela näringen. Haninge kommun satsar i år 15 000 000 kronor på hästnäringen, b.la. med investeringar i nytt ridhus i Tungelsta och stall vid Skutans Gård. Förutom föreningsstöd till föreningar med ridning på programmet. Men regeringen har tydligen inte en krona att tillgå. Hmmmmm.

Intressant?

Andra bloggare om kultur och kulturbudgeten: Politometern

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet,

För övrigt kan jag konstatera att det nu på fredag är exakt tio år sedan som den eritreafödde svenske medborgaren och journalisten Dawit Isaak suttit fängslad utan rättegång. Sverige måste agera!

Jag instämmer också i vad bl.a. Gustav Andersson, centerpartiets landstingsråd i Stockholms län, skriver på Brännpunkt: Annie Johansson bör efterträda Andreas Carlgren som miljöminister.

fredag 16 september 2011

Ta strid för Dawit Isaak - 10 år felaktigt fängslad

Idag är det exakt tio år sedan journalisten Dawit Isaak fängslades. Han är svensk medborgare sedan 1992. Inget åtal har väckts emot honom och inte någon rättegång har ägt rum. Besök har inte tillåtits! Helt oacceptabelt.

Sverige har agerat. I det tysta har regeringen agerat. Inga framgångar har vunnits. Han sitter fortfarande fängslad. Sveriges riksdag har tryckt på för ett mer offensivt arbete. Tyvärr utan framgång.

I Sveriges riksdag arbetas det också för Dawit Isaak. Europaparlamentet har agerat. Olle Schmidt (FP-företrädare i parlamentet) är en av de som ägnat kraft till förmån för Dawits sak. Det ska han och övriga Europaparlamentariker ha all ära för.

Häromdagen bad den svenska EU-kommissionärern Cecilia Malmström EU:s höga representant Catherine Ashton ska utse en person inom EU som på ett mer kraftfullt sätt ska samordna EUs insatser och se över vilka medel som står till buds för att utöva påtryckningar på den Eritreanska regimen att frige Dawit Isaak. Hon svarade direkt.

På Brännpunkt, Svd, kräver idag förre justitieministern Thomas Bodström och fd utrikeministern Jan Eliasson, att Sverige ska också utse ett ombud för Isaak.

Idag hålls en manifestation för Dawit Isaak i Europaparlamentet. Och man har antagit en resolution på initiativ av Olle Schmidt och några av hans kollegor.

EU: Ställ upp för Dawit Isaak! Om inte Eritrea släpper honom fri, dra in biståndet! Sveriges regering bör ta initiativ till detta om inte det snarast händer något.

Andra bloggare om Dawit Isaak; Politometern

DN,