lördag 22 januari 2011

Stockholm spar på barn och unga - Haninge gör tvärtom

Debatten går het med anledning av Stockholmspolitikernas beslut att dra in en fjärdedel av stadens pengar till förenings- och idrottsverksamhet riktat till barn och unga. Upprördheten är stor bland föreningsaktiva och föräldrarna. Naturligt och förståeligt.

Idag skriver företrädare för Stockholms Ungdom på Brännpunkt, Svd: "Politikers prat ett hån mot de ideellt engagerade". Jag kan inte annat än att hålla med. Riksidottsförbundets ordförande har nu också gett sig in i debatten och ifrågasätter bl.a. argumenten som används för neddragningen.

I Haninge har kommunen tillsammans med föreningslivet utarbetat ett gemensamt program: "Vi utvecklar Haninge tillsammans". Det är jag och kommunledningen stolta över. Det anger både motiven för och riktningen för bl.a. kommunens positiva förhållningssätt visavi föreningslivet.

Haninges budget för åren 2011-2012 slår också fast att kommunen stöd till föreningar, organisationer, studieförbund och motsvarande inte får minska. Vi vill nämligen ta tillvara engagemanget och drivkrafterna hos alla de människor som frivilligt engagerar sig i tex. barnens och ungdomarnas fritid. En helt annan politik än den som synes utvecklas i vår huvudstad.

Koalitionens program för hela mandatperioden andas samma starka stöd till förmån för barns och ungdomars rätt till trygg uppväxt; till kunskap och till en aktiv fritid mm.

Läs också vad andra bloggare skriver om barn- och ungdomar: Politometern,

Svd,

onsdag 19 januari 2011

Fri vård inom EU?

Europaparlamentet har nu bestämt sig:

Som EU-medborgare ska man få söka vård var man vill i EU. Varje land kan kräva att det lokala landstinget (motsvarande) ger ett förhandsbesked om hur mycket behandlingen får kosta. Den får kosta lika mycket som den skulle ha kostat hemma är den princip som ska gälla.

Inte en dag för sent är det som denna kompromiss nu ska fastställas av Europaparlamentet. Nu gäller det att beslutet också nu snabbt levereras, blir del av vårdbehövandes vardag. Regeringen har också annonserat hur reformen kan hanteras, utvecklas.

Andra bloggare om detta: Annika Tännström, Åsa Westlund, Politometern,

Svd,

tisdag 18 januari 2011

Det går åt rätt håll - fler jobb, fler i jobb, färre arbetslösa,

Bearbetad version

Arbetsförmedlingen har glädjande besked: I december anmäldes 46 000 lediga arbeten, den högste decembersiffra sedan man började mätningarna i början 1970-talet.

Inte nog med detta. Än mer positiva besked: Färre nya arbetssökande skrevs in, varslen blir färre och fler får jobb. Antalet öppet arbetslösa under förra året minskade med drygt 12000 personer.

Ett mycket negativt besked finns. Den grupp arbetslösa som står längst från arbetsmarknaden fortsätter att öka. Detta måste nu leda till nya och okonventionella tag: arbetsgivare, fackliga organisationer, arbetsförmedling och kommunerna måste nu våga pröva nya lösningar. T.ex. har Södertälje kommun har inlett ett samarbete med Manpower som, åtminstone hittills, varit framgångsrika i sin gemensamma verksamhet. Och många kommuner saknar också en "gemensam ingång" som Sveriges kommuner och landsting förfäktar.

Ja Försäkringskassan kan och bör också spela en viktig roll i att skapa arbete och sysselsättning för alla de som står längst ifrån arbetsmarknaden. För alla kan ju arbeta 100% av sin förmåga, och det ska man också kunna få bidra med. Varje person måste få en individuell plan för arbete och sysselsättning. I Samordningsförbundet Östra Södertörn bedrivs också flera projekt med den utgångspunkten. Haninge kommun ligger också i startgroparna för en rejäl satsning på sociala företag.

Andra bloggare om arbete och sysselsättning: Annie Johansson, Carl B Hamilton, Johnny Munkhammar, Stig-Björn Ljunggren, Politometern,

Aftonbladet, Svd,

måndag 17 januari 2011

Bra mat på sjukhusen - bra om landstinget ändrar sig

Nu tycks landstingsmajoriteten vilja ändra sig i frågan om hur sjukhusmaten ska tillagas och levereras. Argumentet att bra mat är en del av tillfrisknandet tycks ha fastnat.


Ändå säger ansvarigt landstingsråd Anna Starbrink (FP) att avtalet med Sodexo ska ligga fast. Så hur blir det: fortsatt utbyggnad av storskalig Sodexolösning eller satsning på att utveckla småskaliga lösningar?

En ny måltidsutredning aviseras. Det är bara bra. Ett rejält och snabbt omtag är angeläget för att återskapa förtroendet för landstingsledningens sätt att hantera måltidsfrågorna.


Jesper Svensson har också bloggat i den här frågan.