onsdag 30 september 2009

Fortsatta inkomstökningar för Haningeborna

Den sammanräknade förvärvsinkomsten ökade med 0,7 procent 2008. Störst inkomstökning hade östgötakommunerna Ydre och Boxholm där inkomsten steg med mer än 2 procent. I Haninge ökade inkomsten med knappt en procent under 2008. Det visar aktuell statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Medianinkomsten i Sverige ökade från 197 000 kronor till 224 000. I Haninge är motsvarande siffror 216 000 till 237 000 kronor. Haningebon har alltså högre medelinkomst än riksgenomsnittet. Gapet minskar dock.

En fortsatt jobbpolitik är allas bekännelse. Att ta tillvara människors vilja och lusta att arbeta är viktigt. Lika angeläget är det att många fler människor i arbete skapar också förutsättningar för fortsatt utveckling av välfärden. Oavsett vem som utför det som vi gemensamt betalar via skattsedeln.

tisdag 29 september 2009

Öka trycket inför Köpenhamn - skriv på för 2 grader

Nu gäller det att öka opinionstrycket inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn i december. Länder som USA och Kina måste verkligen få känna att det finns ett stort tryck på även dem att ta klimatförändringen på allvar.

Miljöminister Andreas Carlgren (C) uppmanar dig att delta i namninsamlingen.

Namninsamlingskampanjen 2 grader pågår under de kommande 70 dagarna. Rädda barnen, LRF, Vasakronan, Sveriges Åkeriföretag, Global Forum, , Röda Korset, Svenska FN-förbundet, Naturliga staget och NBV är några svenska organisationer som ställt sig bakom kampanjen som initierats av Centerpartiet.

Resultatet kan bli stort, om var och en gör lite. Och man kan ju också göra mycket! Jag har skrivit på. Och beställt kampanjmaterial. Gör du det också!

torsdag 24 september 2009

Lördagsmiddag på Blåhammaren väntar

Imorgonkväll drar det iväg till fjälls. Den årliga vandringen till Blåhammarens fjällstation handlar det alltså om. Jag känner redan att jag står där, men det ju fel, jag är på rummet i kommunhuset Haninge när jag skriver dessa rader.

Och i år går vi ifrån Storulvåns fjällstation lördag förmiddag och tillbaka samma väg söndagmorgon, ja kanske tidig förmiddag. Ulf, gammal fiskekamrat gör mig i år sällskap. Det ska bli mycket roligt.

Smolken i bägaren synes bli att det enligt den prognos som Ulf berättade om så ser det ut att regna. Hela helgen! Å andra sidan så finns det kläder och utrustning för att hantera detta. Men det blir ju inte lika roligt att äta lördaglunch utomhus.

tisdag 22 september 2009

Ett gott liv, hela livet

Vi i Centerpartiet har länge arbetat för att våra äldre ska ha det bra på ålderns höst. Det är ju både rätt och riktigt att ordna så att det blir bra möjligheter att leva ett gott liv, hela livet. Budskapet i budgetpropositionen är tydligt: Regeringens satsningar på trygghetsboende för äldre, god vård för äldre med många sjukdomar och att stödja anhörigvårdare fortsätter. Det är ett mycket bra besked, inte minst till alla äldre och deras anhöriga.

Det är också förpliktigande för t.ex. oss i kommunerna att ta vårt ansvar för de äldres omsorg och rätten till ett gott liv. Haninge kommun korades i våras till Bästa äldreomsorgskommunen i landet. Ett mycket gott betyg för alla våra hundratals anställda som dagligen, ja också nätter, vecka ut och vecka in, året runt, erbjuder en god omsorg och omvårdnad. Och vi i kommunledningen glömmer inte heller att i förstaplatsen finns också ett bra betyg och erkännanden för alla de hundratals och åter hundratals anhöriga som gör ovärderliga insatser. Vi uppmärksammar också deras insatser genom stöd i olika former i deras värv.

Kenneth Johansson (C), ordförande i riksdagens socialutskott, säger i en kommentar till regeringens budgetproposition bl.a.: Anhöriga är en omistlig resurs som förtjänar bra stöd för att orka med sin uppgift. Kan det uttryckas bättre? I Haninge kommun försöker vi leva upp till vårt ansvar. Kanske inte tillräckligt? En fråga för alla partier att besvara inför kommande kommunval?

måndag 21 september 2009

Församling och gemenskap - framgångar i kyrkovalet

Igår var det val till bl.a. kyrkomötet och församlingarna. Sveriges största föreningsval enligt (S)-ledaren Robert Noord i Österhaninge församling.

Glädjande för oss i nomineringsgruppen Församling och gemenskap, FOG, så ökade vi med ett mandat jämfört med nominsgruppens samlade resultat från förra valet 2005. FOG är en ny gruppering i Österhaninge församling och består av människor som har sin partipolitiska hemvist i Centerpartiet, Folkpartiet eller Kristdemokraterna samt "partilösa".

(S) förlorade två mandat och (M) vann ett. Allt enligt Svenska kyrkans hemsida och det preliminära valresultatet. Robert Noord (S) kommenterar valförlusten på sin blogg.

I kyrkovalet kunde man ju kryssa högst tre kandidater. Så det blir intressant att se om kryssen kommer att avgöra vilka som kommer att representera FOG. Eller om de nio första kandidaterna också blir de ordinarie ledamöterna. Med spänning ser jag fram emot den slutliga röstsammanräkningen.

söndag 20 september 2009

Helhetsombudsmannen?

Det är lätt att konstatera att myndighetskraven på olika verksamheter med åren blir allt större. Detta är något som särskilt små verksamheter får kämpa med. Och i t.ex. skärgården blir det än mer kännbart, långt ifrån brandbilar, ambulanser, sjukhus osv.

Ska skärgården och landsbygden kunna utvecklas kan inte reglerna ta sin utgångspunkt i välmenande regler som författas utifrån ett storskaligt tänk, eller.....?

Skärgårdsstiftelsens VD Berndt Festin tar upp denna problematik i sin senaste ledare i Stångmärket, stiftelsens tidning. Han skriver bl.a. ".... varje enskilt regelverk säkerligen kan motiveras ur hälso- och säkerhetsaspekter ...... det skulle behövas ytterligare en ombudsman i Sverige. Nämligen en helhetsombudsman som värnade om vår rätt till helheter i detta allt mer detaljreglerade samhälle."

Kloka synpunkter och bra förslag. På sitt sätt borde man kunna betrakta regeringens regelförenklingsarbete som ett steg på vägen. Rätt riktning är det på arbetet men går det tillräckligt fort?

I det nyligen startade Regionala Skärgårdsrådet, med landstingsrådet Gustav Andersson (C) som ordförande, är detta en starkt prioriterad fråga. En första kartläggning av problematiken redovisades i fredags vid rådets senaste sammanträde. Den 18 november arrangerar rådet ett seminarium med bl.a. deltagande av skärgårdskommunernas näringslivschefer eller motsvarande.

lördag 19 september 2009

Flytt från stuga till stuga


Idag bär det av. Alltså flytta möbler, trädgårdsredskap, husgeråd, och lite till från stugan på Sjövägen, Norrby till nya stugan på Arkitektvägen (bilden), Årsta Havsbad.

Hyrbilen väntar just nu på OKQ8. Kanske den inte fylls helt men det gäller ju att ha tillräckligt med utrymme för allt som kan tänkas vara "bra att ha" i nya stugan. En del saker ska ju till bostadsrätten.

Idag blir det alltså bilkörning och flyttbestyr. Det är bara roligt. Och hoppas att allt också "flyter på" så vi kan äta en bra och välförtjänt middag framåt kvällningen.

fredag 18 september 2009

Livslångt lärande - finns det tänket på DNs ledarredaktion?

DN publicerar idag en ledare "Fem punkter för kunskap". Mycket är bra och jag kan instämma i.

En sak slår mig, en fundering snarare: Kunskap är viktigt under hela livet. För ens självkänsla och personliga utveckling. Men inte minst för att också kunna hantera en arbetsmarknad som förändras i allt snabbare takt.

Det man lär sig svetsare, målare eller lärare, ja egentligen för alla, i tidiga år är inte alltid det som man förväntas kunna och bidra till utveckling med när man varit i professionen ett antal år. Ett lärande arbetsliv är viktigt. Och fort- och vidareutbildning är lika viktigt som en bra grundutbildning. Därom synes DN inte reflektera kring. Tyvärr.

Det livslånga lärande är väl viktigt? Och det sker naturligvis inte alltid "på skolbänken". Nya kunskaper förvärvas också i det dagliga arbetet. Möjligheter för alla att under kortare eller länger perioder i livet kunna fort- eller vidareutbilda sig är också angeläget.

Jag hoppas regeringen tar till sig det som DN skriver. Samtidigt som de förstår vikten av fortsatta insatser för att främja fort-och vidareutbildning , gärna höjda ambitionsnivåer i form av personliga kompetensutvecklingskonton och ökat stöd till folkbildningen.

torsdag 17 september 2009

Vad vet vi om civilsamhället? 200 miljoner till forskningen!

Vad vet vi egentligen om "svenskarnas" föreningsengagemang? Drivkrafterna bakom all tid som så många människor lägger frivilligt och ideellt i "sin" föening? Hur ser utvecklingen ut, om vi tittar bakåt? Framtidstendenserna? Har politikens syn på medborgarnas självorganisering förändrats ut under åren? Vad betyder det för föreningslivet när vi i kommunerna gärna ser ökat föreningsengagemang inom ramen för åtagandet "välfärden"? Vad betyder det för medborgarna när föreningslivets aktiviteter inom kultur- och fritid sviktar pga försämrad ekonomi? Har finansieringsvägarna breddats/krympts? Hur har medlemsinflytandet och engagemanget förändrats över tiden? Ja frågorna kan bli än fler. Svårare är det dock med svaren.

Visst har universitet och högskolor liksom starka ideella organisationer som Röda Korset, idrottsrörelsen, folkbildningsorganisationer mfl gjort bra enskilda insatser. Ja till och med banbrytande. Stockholms Handelshögskolas forskning har varit och är betydande. Ersta Sköndals likaså. Bildandet av Ideell Arena är ett annat bra initiativ ursprunget ur bl.a föreningssveriges diskussioner om ökade kunskaper och kunskapspridning om civilsamhället. Dessa alla, nämnda som onämnda, kända som okända insatser, har varit och är ovärderliga. Fortsatta egna intiativ likaså.

Under många, många och långa år har företrädare för folkrörelseSverige, föreningslivet, civilsamhället (kärt barn har många namn!), ställt därför berättigade krav på ett rejält statligt forskningsprogram om det civila samhällets betydelse. Förslag har funnits vid flera olika tillfällen. Senast (?) från Folkrörelseutredningen i betänkandet "Rörelser i tiden", SOU 2007:666
Och nu tar Alliansregeringen ett stort och viktigt steg:Ett tio-årigt forskningsprogram med över 200 000 000 kronor. Pengarna ska gå till följande områden; tvärvetenskaplig grundforskning, tillämpad forskning hos t.ex. myndigheter samt till att sprida resultaten av forskningen och att utveckla statistik över sektorn.

- Det är glädjande att man äntligen satsar på detta forskningsområde. Det säger Göran Pettersson, generalsekreterare i Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

Ja, jag håller naturligtvis med. Och säkert också alla föreningsföreträdare som under åren kämpat för ett statligt forskningsprogram kring civilsamhället.

Inte minst i kommunerna behöver vi också öka våra kunskaper om hur det lokala föreningslivet fungerar, dess villkor och framtidsutsikter. Det är också en fråga som engagerat oss i Haninge kommuns Demokratiberedning. Våra förslag om förbättrade relationer mellan civilsamhället och kommunen skickas snart på remiss. Och våra förslag och reflektioner bygger bl.a. på den dialog som vi haft under drygt ett halvår med över 50-talet olika föreningar som verkar inom kommunen.

Ha en go och glá torsdagkväll!

Läs och kommentera gärna också min andra blogg: www. raymondieuropa.blogspot.com