måndag 31 maj 2010

Lena Ek föreslår satsning på miljöforskning med Östersjöfokus

Lena Ek, Europaparlamenteriker (C) presenterar idag sitt förslag om en tydlig riktning på den europeiska miljöforskningen i Östersjöområdet. BONUS heter programförslaget och det blir omröstning om programmet under Europaparlamentets junisession.

BONUS är en strategisk plan med ett gemensamt fokus för mer än 500 forskare från de åtta kringliggande medlemsstaterna. Tillsammans satsar EU och Östersjöländerna närmare en miljard kronor på denna miljöforskning.

Intressant?

DN, Miljöaktuellt, Svd,

För övrigt så meddelar finansminister Anders Borg idag att regeringen kommer att begära ett undantag i EU för Sverige när det gäller vilka ideella föreningar som måste betala moms. Må han och regeringen lyckas! Allt annat vore ett dråpslag mot tiotusentals föreningsaktiva och än fler föreningsmedlemmar

Centerpartiet i Stockholm(s län) - ras i opinionen

Opinionsföretaget Skop har frågat "Vilket politiskt parti tycker du bäst om i rikspolitiken"?

Miljöpartiet är nästan lika populärt som Socialdemokraterna – i alla fall i Stockholms stad. Ett maktskift i Stockholms stadshus ser ut att gå om intet för de rödgröna. Däremot tycks det bli rejäla förändringar inom den rödgröna koalitionen. När valdagen är över kanske det är Miljöpartiet som är det största partiet hos de rödgröna i Stockholm. Å andra sidan kanske det händer det som hände på riksplanet: ju mer som blir känt av politiken, ju sämre går det i opionen.

Centern får i Stockholms län nu bara 2,3 procent i opinionen. Detta inträffar när partiet gör en stor kraftsamling med många olika aktiviteter.

Jag har tidigare skrivit om behovet av tydligare centerpolitik. Nu har ju också partiledningen låtit (?) ett annat alliansparti ta över och kraftfullt torgföra gamla centerståndpunkter: (M) skrev i sitt landsbygdspolitiska program om vikten av överlevnad för bensinstationer i glesbygden; (FP) har satt en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och satsning på kraftig utbyggnad av lärlingsutbildningarna på den aktuella politiska dagordningen.

Väljarna premierar inte ”att vara ordningsman i klassen”. Den 19 september kommer väljarnas utslag. Många med mig kommer att satsa stenhårt på minst ett valresultat för (C) jämförbart med 2006. Ja ännu högre…….. Inte kommer det att bli lätt, inte. Men väl som bra utmaning.

Intressant?

Rasmus Jonlund, Peter Ranki,

Aftonbladet, DN,

Rätt eller fel med EU-skatt - bra med diskussion

Sverige måste motsätta sig utvecklingen mot ökad centralism inom EU. Det skriver riksdagsledamoten Karl Sigfrid (M) och Mats Persson, chef för tankesmedjan Open Europe idag på SVd Brännpunkt. På längre sikt kan det inom eurozonen bli en gemensam budgetpolitik.

Sverige utanför eurozonen skulle få uppleva ett politiskt tryck att ansluta sig till den gemensamma finanspolitiken. Ett gigantiskt europeiskt skatteutjämningssystem är en möjlighet som de pekar på. Slutsatsen, enligt författarna, är att en gemensam finanspolitik är oacceptabel, demokratiskt som ekonomiskt.

EU har redan nu problem med legitimiteten. Utan stora reformer för större öppenhet och transparens skulle naturligtvis EU få än större trovärdighetsproblem med en utvecklad gemensam finanspolitik.

Å andra sidan ser vi nu kring”Greklandskrisen” att stabilitets- och tillväxtpakten inte fungerar. Här måste reformer till så att EU förebygger händelser som nu inträffat i enskilda medlemsländer. Skärpt kontroll vid inträde i eurogruppen, aktiv insyn i medlemsländernas nationella budgetprocesser och någon form av sanktioner gentemot länder som bryter emot gemensamma regler, är något jag tidigare skrivit om.

EU-frågorna hoppas jag blir ett viktigt inslag i kommande valrörelsen. Tidigare inrikespolitik är ju numera tack vare EU-medlemskapet utrikespolitik. Riksdagsledamöter och statsråd skulle då inte kunna huka sig och låta bli att samtala kring viktiga framtidsfrågor som nu ligger i EU-maskineriets händer. En sådan valrörelse skulle ytterligare visa på de två regeringsalternativens förmåga att hantera viktiga utmaningar. Valutslaget skulle också visa på vilken regering som har störst förtroende i valmanskåren. Här tror jag att Alliansregeringen redan har ett försteg.

Intressant?

Anna Kindberg Batra,

DN,

För övrigt är det en intressant debattartikel på DN Debatt idag; ”Ny skattereform skulle öka statens intäkter med 30 miljarder årligen”, skriver Peter Birch Sorensen, professor i nationalekonomi vid Köpenhamns universitet.

söndag 30 maj 2010

All time high för Ryssland med Lars Ohly som utrikesminister?

Vänsterpartiets inflytande i de rödgrönas samarbete är inte oviktigt att diskutera, analysera och resultera i slutsatser. Inte minst i utrikespolitiken. I den utrikespolitiska deklaration som presenterades i början av året står bl.a: En rödgrön regering kommer att kräva att USA lämnar sina militärbaser runt om i världen.

Det är alltid bra med klara besked. Samtidigt lämnas indirekt ett besked om att socialdemokraterna lämnat walkover i utrikespolitiken. Omvärldens tilltro till svensk utrikespolitik med Lars Ohly som utrikesminister, eller någon av hans partivänner, riskerar minska ordentligt med att med den typen av dåliga ställningstaganden.

Peter Wolodarski, DN, skriver idag om de rödgrönas utrikespolitiska deklaration från februari
i år. Han skriver bl.a. Ändå vill de rödgröna att Sverige lägger sig i förhållandet mellan dessa länder och USA. Det är sämsta sortens plakatpolitik. Och det är talande att kravet enbart drabbar USA, inte Ryssland som placerat trupper i Georgien och Moldavien mot dessa staters uttryckliga vilja. Att det dröjde drygt tre månader innan oppositionens antiamerikanska utfall blev en nyhet är ett genant underbetyg för oss som verkar inom medierna. Självfallet borde ställningstagandet ha uppmärksammats redan i februari när det blev offentligt.

Nog behövs mer av granskande politisk journalistisk.

Intressant?

Gulan Avcie, Carl Bildt, Rolf Eriksson,

DN, Svd,

För övrigt kanske kvällens TV-debatt om skolan ytterligare bidrar till att väljarna får ökad klarhet vari skillnaderna ligger mellan alliansens och de rödgrönas skolpolitik.

Enklare regler behövs - regeringen måste öka tempot

Häromdagen skrev jag att det måste vara enkelt, roligt och lönsamt att driva företag. Lagstiftningen har mycket gjort för att skapa sunda konkurrensregler, bättre miljöskydd, bra arbetsmiljö osv. Men det är inte lika lätt att skriva lagar som går att hantera på ett bra och samtidigt enkelt sätt. Det går dock om viljan finns.

Alliansregeringens arbete med regelförenklingar är därför viktigt. Sedan 2006 har företagens administrativa kostnader för 2010 sammantaget minskat med 7,3 %. Det motsvarar drygt 7 miljarder kronor i minskade årliga kostnader för företagen

Regeringen har haft som mål att minska regelverket med 25%. I en debattartikel beskriver regeringsföreträdare varför inte detta mål uppnåtts:

1) Ett viktigt skäl är att ca 53 procent av regelbördan har sin grund i EU-regler. För att nå framgång nationellt krävs att kraftfulla förenklingsåtgärder vidtas på EU-nivå.
2) Ett annat viktigt skäl är att vi trots ett konkurrenskraftigt utgångsläge har haft högt ställda mål och att vi har ett tuffare mätsätt än andra länder
3) Den svenska regelgivningsprocessen, med regelgivare på flera olika nivåer, medför vidare att det tar tid att utarbeta förenklingsförslag och det tar därför också tid för förslagen att slå igenom i företagens vardag.

Visst kan detta vara skäl som försvårat eller stoppat upp regelförenklingsarbetet. Men det är ju ändå politiken som styr, t.ex. regeringens egna lagstiftningsarbete. Så det gäller att öka tempot!

Det gäller också att t.ex. öka nyföretagandet. Centerpartiets rapport har en hel del angelägna och bra förslag:

- Sänkt åldersgräns för starta eget-bidraget.
- Arbetsgivaravgifter och egenavgifter behöver sänkas för alla företag.
- Inför ett riskkapitalavdrag så att det bli lättare att starta företag.
- Entreprenörskap på schemat.
- Inkludera IT-hjälp i hemmet i HUS-avdraget.
- Generösa mikrolån genom ALMI.

Här finns det en hel del matnyttigt som vi kan samtala om. Inte minst i umgänget med företagarnas egna organisationer. De brukar ju ha en hel del viktiga saker att säga.

Intressant?

Per Ankersjö, Johan Hedin, Helen Törnqvist,
DN, Dagens Industri, PJ Anders Linder Svd, Svd,

lördag 29 maj 2010

Skärgårdsmässan har många besökareI helgen är det Skärgårdsmässa på Djurgården. Tusentals besökare. God stämning, vädret till trots.

Centerpartiets förslag om tvärgående båttrafik i skärgården; från Blidö i norr till Utö i söder, väcker stort intresse.

Här finns många utställare. Så mycket går att köpa och ha glädje av; kläder, konsthantverk; sylt och saft.....
Skärgårdsstiftelsen finns naturligtvis på plats. Haninge kommun likaså.

Intressant?

Gustav Andersson, Hans Lindqvist,

Skärgården,

Mutaffären i Kriminalvården förskräcker

En förundersökning har inletts om mutbrott mot en toppchef inom Kriminalvården. Bakgrunden är en rapport från Riksrevisionen som visat att flera upphandlingar inte gått rätt till. Generaldirektören Lars Nylén får också hård kritik i rapporten. Försvårat insyn och kontroll av miljonaffärerna är det som han anklagas han för.

Ett exempel är att avtal slutits utan regeringens godkännande och som binder upp myndigheten till kostnader som motsvarar ett hyreskontrakt på 25 år. Det är alltså inte bara en intern oreda och bristande kontroll. Det handlar också om att myndigheten brustit i relationerna till regeringen. Här har regeringen men kanske också konstitutionsutskottet i riksdagen, en fråga att ta tag i.

Det är mycket allvarligt att en generaldirekör beskylls för att försvåra insyn och kontroll av verksamheten. För tre år sedan kom Riksrevisionen med mycket hård kritik, men intet hänt. Den rapporten borde ha lett till skärpt kontroll av hur upphandlingsverksamheten ska skötas och hur den interna kontrollen ska utövas. Att intet kraftfullt hänt visas tyvärr tydligt i den senaste rapporten. Här har generaldirektören ett eget och personligt ansvar, tycker jag.

Hanteringen av offentliga medel ska skötas efter konstens alla regler och med största möjliga effektivitet. Det har skattebetalarna rätt att kräva. Det som synes hänt inom Kriminalvården förskräcker. Här kan det finnas anledning för regeringen att också gripa in. Efter den rättsliga prövningen förstås.

fredag 28 maj 2010

Roligt och viktigt att vara kommunpolitiker

Det är roligt, stimulerande och lärorikt att vara kommunpolitiker. Och det är jag nog inte ensam om att tycka bland de tiotusentals förtroendevalda som finns i landets kommuner, landsting och regioner.

Och vår situation har nu belysts i ett stort forskningsprojekt vid Göteborgs Universitet. I studien ingår nära 10 000 kommunpolitiker. Ur denna stora undersökning visar det sig att kvinnliga och manliga kommunpolitiker känner sig i genomsnitt lika inflytelserika. Det tycker jag är mycket bra eftersom vi måste hålla makt- och jämställdhetsperspektiven högt i samtalet om politikens arbetsvillkor.

Nära hälften av politikerna anser att medborgarna bör ha större inflytande än vad de har i dag. Samtidigt skulle 44 procent helst se att kommunernas tjänstemän hade mindre inflytande. 41 procent vill också minska journalisternas inflytande, som redan skattas relativt lågt. Frågan om minskat tjänstemannainflytande äger ju politiken själv, så om man inte är nöjd, så är det ”bara” att ändra på maktförhållandena. Kanske lättare skrivet än gjort, men någonstans måste man ju i så fall börja. Att minska journalisternas inflytande har jag mycket svårt att förstå; vi förtroendevalda måste tåla en närgången och kritisk granskning eftersom vi hantera skattebetalarnas pengar och på väljarnas uppdrag; gör vi rätt saker? levererar vi resultat som stämmer överens med våra löften? hur engagerade är vi i olika frågor? osv.

Ett annat resultat i studien är att ommunfullmäktigeledamöterna är mycket mer positiva till att föra dialog med det egna partiets väljare än med enfråge- och aktionsgrupper. Här tror jag partierna måste rycka upp sig. Och då inte bara att öka dialogen med väljarna, utan också med de egna medlemmarna. Partihögkvarteren har här viktiga uppgifter att förmedla goda exempel och dessutom internt sätta demokratifrågorna högt på agendan. Genom Internet och olika sociala medier kan också medlemsinflytandet ökas rejält, och inte bara vara förknippat till fysiska möten.

Kommunfullmäktigeledamöterna är också ganska kallsinniga till medborgardialog via opinionsundersökningar och medborgarpaneler. Mina egna erfarenheter visar att det behövs många olika verktyg i en utvecklad dialog med medborgarna. Opinionsundersökningar och medborgarpaneler kan och bör vara viktiga men inte kanske som isolerade företeelser utan fungera i samspel med flera andra dialogverktyg; t.ex. medborgarbudget som vi prövat på i Haninge.

Mikael Abrahamsson, Peter Eriksson, Kent Persson, Politikerbloggen,

Dagens Samhälle, Svd,

Sverige i tillväxttoppen - jobbskatteavdraget centralt

Tillväxten i Sverige var 3,0 procent under första kvartalet jämfört med samma period året innan rapporterar Svenska Dagbladet. Hälften av den BNP-ökningen kommer från hushållens ökade köpkraft enligt SCB.

Jobbskatteavdraget har alltså en mycket central betydelse för den här utvecklingen. De rödgrönas förslag om att avskaffa det fjärde steget av jobbskatteavdraget skulle alltså medföra minskat utrymme för hushållens konsumtion och försvåra tillväxten i svensk ekonomi.

Men vi ska inte ta allt för givet. Stefan Hörnell, makroanalytiker på Handelsbanken varnar för
att den pågående krisen i Grekland kan få allvarliga effekter, även i Sverige: Svensk export går huvudsakligen till Europa och går det dåligt i Europa så går det dåligt för Sverige också.

Per Altenberg, Mikael Andersson, Dick Erixon, Johan Örjes,

DN, E24.se, Expressen, Svd,

Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring - bättre än kommunalt försörjningsstöd

Maria Eriksson, Svd, kommenterar idag folkpartiledarens utspel om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring: Görs a-kassan obligatorisk underkänns de en och en halv miljoner löntagarnas beslut (de som valt att stå utanför det nuvarande a-kassesystemet, min anm.).

De som är arbetslösa och inte är med i någon a-kassa ”klarar sig kanske ekonomiskt” via det kommunala försörjningsstödet. Det betyder en politik där skattebetalarna i den arbetslöses hemkommun står för fiolerna. En sådan politik vill inte jag ha och därför vill jag snarast ha en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Gärna inom ramen för ett hållbart socialförsäkringssystem som nu utreds av en särskild statlig utredning.

Per Altenberg, Staffan Danielsson,

För övrigt kan jag notera ett mycket bra förslag från Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting: SL-taxan bör gälla även i skärgården. Dvs en taxa för kollektivtrafiken, oavsett om man färdas på landbacken eller på vatten i skärgården.

Osäkra Centerväljare - går de att vinna åter?

Glädjen är nog nu stor i allianspartierna, inte minst hos de partiaktiva. Uträkningen av regeringen som skedde för drygt ett år sedan har visat sig vara felaktig. Åtminstone enligt utvecklingen i olika opnionsmätningar.

Nu visar det sig att de rödgröna tappat rejält. Och allianspartierna vunnit terräng och nu har starkare stöd än de rödgröna. Kanske det är just de att rödgröna nu presenterat mer av sin politik som gör att opinionen vänder dem ryggen. Eller är det förtroendet för Alliansregeringens politik som kommit åter, man undrar.

De borgerliga partierna har tidigare som haft flest soffliggare, men bland dessa partier har det nu skett en mobilisering. Det är bara bland Centerpartiets tidigare väljare som osäkerheten är fortsatt lika hög som på oppositionssidan. En utmaning så god som någon för Centerpartiet att ta sig an. En kämpainsats kan göra att partiet återfår stödet. Resultatet av ansträngningarna visar sig på valdagen den 19 september.

De rödgrönas aktiva må få sömnlösa nätter. Om det blir de dock inte ensamna.

Peter Andersson, Per Ankersjö, Peter Johansson, Tokmoderaten, Kent Persson, Jonas Sjöstedt, Johan Westerholm,

Aftonbladet, DN, DN 2, Svd, Svd 2,

För övrigt gläds jag åt att Sverige toppar tillväxtligan i Europa.

torsdag 27 maj 2010

Fler skäl talar för, än emot en allmän arbetslöshetsförsäkring

Cirka 700 000 löntagare var inte med i någon a-kassa 2006. I dag är det uppåt 1,5 miljoner som inte är med. Det är inte hållbart i längden. Staten måste ta över a-kassorna och alla löntagare ha en arbetslöshetsförsäkring.

Det föreslår nu Folkpartiet. Och resonemanget som Jan Björklund har, tycker jag håller: ”Alla andra socialförsäkringar är ju statliga, så det är konstigt att en privaträttslig institution som facken skulle ha hand om en obligatorisk försäkring”. Peter Andersson, känd S-bloggare, tror inte att det är omtanke om tryggheten som ligger bakom förslaget. Jag tror Peter har fel i detta.

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning om hållbara försäkringar. Men redan nu måste regeringen satsa på en rejäl höjning av taket! Det kan vara en bra åtgärd för att Svenskt Näringsliv, LO och TCO ska fortsätta samtalen om anställningsskyddet och andra frågor som hänger samman med LAS.

Jag hoppas att utredningen kopplar det långsiktiga greppet och göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk och statlig. Argumenten för överväger trots allt.

Offentliga socialförsäkringar har ju den fördelen att kostnaderna och försäkringspremierna minskar eftersom de omfattar alla och är obligatoriska. En grundläggande fördel med offentliga socialförsäkringar är att de omfattar alla. Det gör att kostnader och försäkringspremier minskar. Det ligger också i linje med vad Finanspolitiska rådet enhälligt rekommenderar.


Intressant? Per Altenberg, Peter Andersson, Dick Erixon, Erik Lif, Lars Tobisson,


Aftonbladet, DN, Svd,


För övrigt kan jag meddela att (S) rasar i TV4´s opinionsundersökning. Den rödgröna oppositionen får i undersökningen 47,9 procent och regeringspartierna 46,2 procent. 19 september kommer den viktigaste opinionsmätningen, väljarna avgör. Socialdemokraterna får lägsta uppslutning sedan vaklet 2006.

onsdag 26 maj 2010

Samtal om Nya Karolinska sjukhuset - välkommen!

Det finns all anledning att hoppas på kommande överläggningar mellan landstingets gruppledare om Nya Karolinska sjukhuset. Dagens inbjudan av landstingsledningen kan bädda för förtroliga samtal, och att debatten mer tar formen av samtal.

Peter Andersson, Catharina Elmsäter Svärd, Maria Hagbom, Hans Lindqvist,

Aftonbladet, Svd,

Gordon Brown, Anders Borg och finanskriser

Finanskrisen handlar i flesta fall om dålig nationell ekonomisk politik, eller avsaknad av sådan politik. Och skylla på euron kan vi inte heller göra, varken Sverige eller EU sammantaget. Istället bör svenska politiker ta sig en rejäl funderare på om inte också Sverige borde bli fullvärdig medlem i euro-gruppen.

Sverige har kommit lindrigt ur finanskrisen om vi jämför med många andra länder. Peter Wolodarski tycker att vi ska ”Ge Borg ett erkännande”. Ett tecken på detta är bl.a. att flera EU-länder nu genomför eller förbereder sparpaket av varierande storlek. I går berättade t.ex. den nya regeringen i Storbritannien om ett sparpaket på 6,25 miljarder pund. En som inte kommer att sakna den fd brittiske premiärministern är Anders Borg.

Även om vi själva klarar oss från direkta sparpaket så går vi ändå inte säkra. För när omvärlden och våra handelspartners drabbas av sparpaket så drabbas vi genom att exporten kan minska. Det kan också kännas.

Vårens kronkurs har lovat gott inför semestertider. Men nu har kanske den ”lyckan” vänt. Kronan åker berg- och dalbana. Så det kan stunda kärvare tider också här hemma. Lyckan är väl i så fall att allmänheten har större tilltro till Alliansregeringens förmåga att hantera ekonomin och krisen än de rödgrönas.

EU-ledningen börjar också nu samla sig till förebyggande åtgärder inför eventuellt framtida finanskriser. EU-kommissionen föreslår en bankavgift så nästa gång en bankkris slår till ska det bli bankerna själva som ska få ta notan. När EU:s stats- och regeringschefer träffas i mitten av juni ska de diskutera förslaget. Syftet är att EU ska söka inta en gemensam ståndpunkt till G20-mötet i Toronto som äger rum i slutet av juni. Men fler åtgärder blir nödvändiga för att EU och euro-gruppen ska fungera som det är tänkt.

Mats Engström, Dick Erixon, Olle Schmidt, Tokmoderaten,

Aftonbladet, DN, Svd,

En mer osäker och orolig värld med de rödgröna

De rödgröna kräver nu att USA ska avveckla alla sina militärbaser utomlands.

Fredrik Lindvall, Totalförsvarets forskningsinstitut, säger med anledning av detta att ”Det skulle onekligen aktualisera behovet av egna kärnvapen i länder som Sydkorea, Japan och Taiwan. Även i Mellanöstern skulle behovet av offensiva vapen bli större.”

Urban Ahlin, talesman för (S) i utrikespolitik, säger till TT att ”Ett ensidigt tillbakadragande skulle destabilisera delar av världen”.

Kent Persson skriver bl.a. Beskedet om att de rödgröna ska ställa krav på USA om att lämna allt sin militära närvaro är inte bara bisarr. Det är helt orealistisk och konsekvensen för stabiliteten och osäkerheten i världen skulle rubbas rejält. Tänk bara på vad det skulle innebära för Europa. Det var inte många år sedan som just USA och NATO fick hjälpa till och skapa fred i Europa och i Balkan. Så rätt, så rätt.

De rödgröna vill tydligen att vi ska leva i en mer instabil värld. Det vill inte jag. Vill du?

Magnus Andersson, Röda Berget, Dick Erixon, Kent Persson, Johan Pettersson, Tokmoderaten,

Svd,

För övrigt konstaterar jag att mer än varannan småhusägare som berörs av de rödgrönas förslag till ny fastighetsskatt tjänar under 40 000 kronor i månaden, visar beräkningar från Statistiska centralbyrån (SCB) som tagits fram på uppdrag av Villaägarnas riksförbund.

tisdag 25 maj 2010

Minskad arbetslöshet hävdar Arbetsförmedlingen

Minskad arbetslöshet enligt Arbetsförmedlingen eftersom antalet inskrivna personer hos dem minskat jämfört med motsvarande tid föregående år. Och föregående vecka. Det är också helt klart enligt Arbetsförmedlingen att antalet nya platser som, anmäldes till förmedlingen var nästan 5 000 fler i år jämfört med motsvarande vecka förra året.

SCB trumpetar ut att arbetslösheten ökat med 80 000 personer april i år jämfört med april ifjol. Olle Holmgren, analytiker på SEB, tror att den oväntat höga arbetslöshetssiffran till stor del kan förklaras av att många heltidsstuderande nu kommer ut och söker jobb över sommaren.

Både Af och SCB har rätt enligt de definitioner som de själva valt att använda. DN klarar ut begreppen.

Och i den politiska bloggvärlden används nu de olika statistikresultaten för att närmast slå varandra i huvudet med. Nåja, mest är det företrädare för de rödgröna som hittills gett sig ut och kommenterat siffrorna. Men att slåss om olika statistiska utfall ger väl ingen arbetslös ett arbete. Eller gör det mer möjligt för ett företag att utvecklas och skapa nya jobb. Eller att nya företag skapas och som kan ge människor arbete. Politisk retorik på låg nivå. Ta arbetslösheten på allvar!

Självfallet måste regeringen ta allvarligt på arbetslöshetssiffrorna. Arbetslinjen måste fullföljas och då gäller att ingen möda lämnas oprövad för att skapa nya arbetstillfällen och/eller att stimulera arbetslösa till arbete. Mycken tid och kraft har ägnats det sistnämnda. Nu måste regeringen släppa loss de krafter som skapar ny jobb.

DN, Expressen, Svd,

Sverigedemokraterna vågmästare - om inget händer.....

Sverigedemokraterna skulle få en vågmästarroll i riksdagen om valresultatet blir detsamma som den opinionsundersökning som publiceras av Aftonbladet/United Minds idag

(MP) backar 1,7 procentenheter medan (M) ökar med 2,7 procentenheter. (M) är nu nästan lika stora som (S). De moderata framgångarna i opinionen sker till stor del på bekostnad av att de övriga allianspartierna tappar i opinionen. Centerpartiet får under fem procent. Roar säkert några, borde oroa än fler. Utan ett starkare Centerpartiet får alliansregeringen svårt att förnya sitt regeringsinnehav.

Opinionsmätningar tenderar att spela en allt viktigare roll för partierna. Kent Persson, skriver om bl.a. detta: "Det i sig kan skapa snarare problem än möjligheter. Politiken kan riskera i att hamna i 'dagsnoteringspolitik' som inte blir långsiktigt hållbar. Politikens uppgift är nämligen precis tvärtom. Politiken måste kunna ge långsiktiga besked och kunna ta ansvar." Visst är det rätt men frågan är om partistrategerna kan hålla den långsiktiga kursen när allmänheten inte visar sin uppskattning.

Alla opinionsmätningar till trots. Det finns bara en som gäller. Och det är valresultatet den 19 september. Peter Andersson har rätt i detta.

Intressant?

Peter Andersson, Mary Jensen, Jonas Morian, Kristian Krassman, Kent Persson,

Aftonbladet, DN, Expressen, Svd,

Kärnkraften ett vågspel för investerare

Centerpartiet gjorde den historiska kompromissen förra året om att lämna sin tidigare ståndpunkt om att kärnkraften ska avvecklas. Och nu ska den kompromissen lotsas igenom riksdagen. Kärnkraftens lönsamhet är en central del i det genomförandet.

Kärnkraftens lönsamhet har ju varit mycket omdiskuterad. Utan direkta eller indirekta statliga subventioner har det av flera debattörer ifrågasatts om kärnkraften kan stå på helt egna ben och vinna investerares gunst. Den som beställer ett nytt kärnkraftverk ska ju lägga upp mellan 40 till 60 miljarder kronor.

Underrubriken ”Kärnkraften ett vågspel för investerare” redovisas i dagens DN den dagsaktuella situationen. Läsvärd!

Den brittiske energiprofessorn Stephen Thomas, hävdar att det är omöjligt att bygga ny kärnkraft utan statliga subventioner. Skälet för detta är att nu är elmarknaden utsatt för konkurrens.

Den brittiska storbanken Citygroup anser att det är ”extremt osannolikt att privata företag kommer att ta risken att bygga nya reaktorer utan stöd statligt stöd.”

Och andra hävdar motsatsen.

Riksdagen förväntas inom kort att ta bort kärntekniklagens förbud mot nya reaktorer. Utan skattebetalarnas subventioner ska nu marknaden hantera eventuella kärnkraftsreaktorer. Det ska intressant att följa den fortsatta diskussionen. Och den lär fortsätta fram tills i höst när riksdagen avses fatta sitt beslut.

Energifrågorna är centrala i ett samhälle som ska gå en långsiktigt hållbar framtid till mötes. Och i den framtiden kan kärnkraften bara vara en parentes. Frågan är bara hur lång den parentesen får bli.

Bloggare om energi och kärnkraft mm Jens Holm, Katarina Nyberg Finn,

DN, Svd, Svd 2,

måndag 24 maj 2010

Tillväxthämmande skatter - Stockholmsregionen motor i tillväxten

Stockholmsregionen betraktas med rätta som landets tillväxtmotor. Senast manifesterat i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010. Ambitionerna för framtiden är stora: Vi ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Därom tycks det finnas en mycket bred politisk enighet i regionen.

Ja, så länge det handlar om visioner, men inte när det gäller konkreta insatser. De rödgrönas skatteförslag rullar in stora stenblock på vägen som inte leder till Europas mest attraktiva storstadsregion. Tvärtom. Lägger stora hinder i vägen som leder någon annanstans: ökade kostnader för arbetsgivare att ge unga arbete, avskaffat avdrag för hushållsnära tjänster, återinförd fastighetsskatt, ny skatt på sparade förmögenheter ……..

Idag publicerar Per Ankersjö ett upprop från allianspartiernas gruppledarna i Stocksholms stadhus. Gruppledarna skriver bl.a.: Om Stockholm ska kunna fortsätta växa så har inte Stockholm råd med vänsterpartiernas extra skatter. Allians för Stockholm accepterar inte vänsterpartiernas stockholmsfientlighet. Nu startar vi ett upprop mot vänsterpartiernas stockholmsfientliga politik.

Det är inte bara i Stockholm som allianspartierna måste reagera emot de rödgrönas skatteförslag. Stockholmsregionen, ja landets utveckling är inte betjänta av de rödgrönas skattehöjningar. Istället motverkar de rödgrönas skatteförslag en långsiktig utveckling av Hela Sverige.

Bloggare om Stockholm, skatter, tillväxt mm är bl.a. Per Ankersjö, Mats Engström, Johan Linander,

DN, Focus, Svd,

Lossnar det för Centerpartiet?


Nu pågår Centerpartiets landsomfattande kampanj för företagande, arbete och miljö. Uppmärksamheten vänds bl.a. till alla de enskilda personer, företag och organisationer som har gjort det där extra, som lyfter och visar på att saker och ting är möjliga. Själv har jag tex. överlämnat Guldklövern och en tårta till dels Nynäsakuten, dels Rudans Vårdcentral. Båda för att de genom mätningar visat att vara den bästa tillgängliga och populära vårdcentralen i de två kommunerna Nynäshamn respektive Haninge.

Möjligtvis kan kampanjen medföra att Centerpartiets ställning i väljaropinionen vänder. Och att partiet vinner ökat stöd. Den senaste SKOPn visar fortfarande att partiet rör sig kring fem procent. Det oroar mig mycket. Det som dock glädjer mig är naturligtvis Sverigedemokraternas halvering. Må så fortsätta, är en from förhoppning.

En sak tycks dock vara bestående (?); Reinfeldt har större förtroende hos allmänheten än statsministerkandidaten Sahlin. Men i valet mellan olika regeringsalternativ föredrar en majoritet de rödgröna. Kanske är det Maria Wetterstrand som lyfter de rödgröna?

Maria Abrahamsson, Peter Andersson, Johan Hedin, Kulturbloggen, Kent Persson, Tokmoderaten,
Aftonbladet, DN, Expressen, Svd,

För övrigt funderar jag på om landstinget i Gävleborgs län, och särskilt sjukhuset i Hudiksvall, har hört talas om att ta referenser inför anställningar. En anställning av en läkare som skadat minst 29 personer i sin läkargärning i Norge borde vara omöjlig. Rutinerna har allvarliga brister, om nu rutiner finns. Varning har också utgått ifrån norska myndigheter.

lördag 22 maj 2010

Alliansen behöver skärpa jämställdhetspolitiken

Männen har mer makt och inflytande, tjänar mer, äger mer, i Sverige finns få kvinnliga företagare och inte minst har Sverige en av världens mest könsuppdelade arbetsmarknader. För jämställdhetspolitiken finns alltså rejäla saker att ta itu med.

Alliansregeringens jämställdhetsgrupp har nu presenterat sina förslag. Det är tio punkter, mer allmän än konkreta reformförslag, även om några sådana finns. Jag saknar t.ex. förslaget om jämställdhetskontrakt för fler kvinnliga chefer i statliga tjänst, som framfördes för en tid sedan från ledande kvinnliga företrädare för allianspartierna. Alliansledningen behöver skärpa jämställdhetspolitiken när de slutliga förslagen ska presentera, för det behövs.

Alliansregeringen har gjort ett antal stora reformer som ur jämställdhetsperspektiv är nästan revolutionerande; jobbskatteavdraget och RUT. Jobbskatteavdraget gynna låg- och mellaninkomsttagarna och i de inkomstskikten finns många kvinnor. RUT-avdraget, därför att det dels gynnar kvinnligt företagande, dels skapar bättre möjligheter för många hushåll att få vardagspusslet att gå ihop. I arbetet med EU 2020 driver också Sverige på för att få in jämställdhetsperspektivet. I juni får vi se om det blivit framgång. Arbetet med att få fler kvinnliga företagare, t. ex.fortsatta insatser för att främja mångfald bland välfärdsaktörerna, är också bra.

Pekpinnarna till oss i kommuner gillar jag inte. Om staten tycker att vi gör för lite, använd lagstiftningsverktyget. Låt bli att peka och tala om vad och hur vi ska göra. Fortsätt gärna att stimulera oss, som t.ex. Hållbar jämställdhet, men själva politiken i kommuner och landsting ska vi utforma själva. Så gör vi i Haninge där vi nu arbetar för att ta fram ett nytt program för vårt långsiktiga jämställdhetsarbete. I arbetet finns politiken och de fackliga organisationerna runt samma bord.

En sak är i alla fall säker: Det politiska samtalet i allmänhet, och det angelägna samtalet om jämställdhet, främjas inte av den ton som präglar Göran Skytte i dagens Svd. Härom har jag definitivt inga problem att instämma i vad Peter Andersson (usla personangrepp) och Kent Persson (ett plumpt personligt påhopp som inte hör hemma i det demokratiska samtalet) idag skriver.

Genusnytt, Jacob Lundgren,

Aftonbladet, DN, GP, Svd,

För övrigt vill jag referera till en opinionsundersökning som säkert glädjer alliansföreträdare: Alliansregeringen har en majoritet bakom sig när de säger att de bättre än de rödgröna kan hantera svåra ekonomiska kriser. 54% tror på en borgerliga regering och endast 29% på en rödgrön regering. 16% vet inte. SIFO konstaterar detta i en undersökning på uppdrag av TT.

fredag 21 maj 2010

Sjukskrivna mer aktiva - följd av nya rehabkedjan

Riksrevisionens rapport om sjukskrivningsprocessen ger både ris och ros. Ris för främst tiden mellan beslut och ikraftträdandet. ”Regeringen gav inte försäkringskassan tillräckliga förutsättningar att införa rehabiliteringskedjan på ett bra sätt.”

Riksrevisionen konstaterar bl.a. att individerna många gånger varit drivande i sjukfallet som en följd av tidsgränserna i regelverket. Och det är väl bra att människor bli mer engagerade och vill återgå till arbetet eller på annat sätt ordna sin långsiktiga försörjning. Med tidigare system var man ju "gömd" bland alla förtidspensioneringar. Riksrevisonen ger ros i form av denna sammanfattning: Sammantaget bedömer Riksrevisionen att sjukskrivningsprocessen blivit mer aktiv och att insatser görs tidigare än innan rehabiliteringskedjan och de andra regeländringarna infördes .

Kent Persson (M) skriver bl.a. med anledning av hur utvecklingen varit och läget såg ut när Alliansregeringen tog över: Vissa saker måste bara göras. Förändringarna av stödet och rehabiliteringen av sjuka är en sådan sak. I grunden handlade det om att förändra ett system som själv insjuknat. Den förra regeringen såg problemen med vågade vare sig ställa diagnosen eller än mindre göra något åt problemen. Istället valde man att skicka människor enkel väg utan återvändo rakt ut i förtidspension. 140 personer om dagen i 12 år. En kall och cynisk politik. Den rödgröna oppositionen tycker att principen är fel om att satsa på sjuka människor så de blir friska och kan arbeta till 100% av sin förmåga. För mig och många en obegriplig inställning. Människor som inte kan arbeta och har starkt bärande skäl för detta ska naturligtvis inte ställas på bar backe eller skickas till kommunerna och få försörjningsstöd.

PJ Anders Linder, Svd, kommenterar rapporten bl.a. på följande sätt: I början av 2000-talet var Europas friskaste folk också det mest sjukskrivna. Nu är läget rimligare. När historien skrivs om mandatperioden 2006–2010 kommer reformerna i socialförsäkringen att framstå som en av de allra viktigaste insatserna. En del drevs igenom under alltför stor hast men utan förändring hade välfärdsstaten kollapsat.

Debatten har varit hätsk om de nya sjukskrivningsreglerna. Enskilda människor har också hamnat i kläm och det har naturligtvis inte vara syftet. Istället har ambitionerna varit att få sjuka människor friska och ge dem en möjlighet att i ordnade och förutsägbara former, se fram mot sin rehabilitering. Men nu finns bra underlag för ett samtal, vi måste ju inte debattera från nedgrävda skyttegravar.

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Det är bra om denna utredningen kan samla största möjliga majoritet för sina förslag. Människors trygghet och vårt gemensammas behov av långsiktigt hållbara, och förutsägbara inte minst, socialförsäkringssytem måste vara viktigare än att politiken slamrar i dörrarna därför att de hellre söker konflikt än gemensamma tag.

Läs också vad tex. skrivits av Mattias Johansson, Roger Jönsson, Johan Westerholm,

Aftonbladet, DN,

För övrigt gläds jag mycket åt att Lennart Levi, riksdagsledamot (C) igår fyllde 80 år och uppvaktades med bl.a. ett årligt vetenskapligt pris, Skandias Lennart Levi-pris för hälsofrämjande forskning. Gåvan överlämnades vid en mottagning i Riksdagshuset av försäkringsbolaget Skandias kommunikationschef Hans G Svensson.

Vart tar matpengarna vägen?


Priserna på mjölk och andra livsmedel stiger eller står still. Men bönderna får inget mer betalt, ibland till och med mindre betalt. Nu ska konkurrensen i livsmedelskedjan granskas enligt beslut av regeringen. Bra jordbruksminister Eskil Erlandsson (C).

Sverige har mycket gott att erbjuda i matväg. Sveriges fjärde största arbetsgivare är livsmedelsindustrin och tillsammans med en växande turistnäring är de båda av stor betydelse för landsbygden. En tredjedel av turistens pengar spenderas på måltider, dvs. drygt 70 miljarder kronor. Så regeringens satsning på ”Matlandet Sverige” är där en mycket bra satsning.
Vettiga priser på bra livsmedel skapar också bättre förutsättningar för utveckling av den goda skolmaten, ja mathållningen i tex. också hälso- och sjukvården, äldreomsorgen. Bra matvanor är viktiga för ett gott liv och genomför Livsmedelsverket sin tredje stora nationella undersökning om detta.

DN, DN 2, Svd,

torsdag 20 maj 2010

Guldklöver och tårta till Rudans Vårdcentral, Haninge


Rudans Vårdcentral kan ståta med att vara etta bland vårdcentralerna i Haninge. Ett bland de nio vårdcentraler, privata, kooperativa som landstingsdrivna.
Tillgängligheten och bemötande var några av de kriterier som gjorde att Rudans Vårdcentral tog förstaplatsen. Allt enligt SKLs sammanställning.

Rudans Vårdcentral har dessutom inte funnits mer än cirka ett år. Den var en av flera vårdcentraler som kommit till efter Vårdval Stockholm. Tala om framgångsrik verksamhet.
Detta var främsta anledningen till att jag idag besökte vårdcentralen. Träffade verksamhetschefen och några av medarbetarna (se bilden). Förutom tårta, guldklöver överlämnade jag också ett diplom som synligt visar att Rudans vårdcentral att få denna utmärkelse.
Jag fick också nyttiga synpunkter på hur vårdvalet kan utvecklas. Liksom hur samarbetet fungerar bra med Haninge kommun. Och det var positiva besked på den punkten.
Centerpartiet har varit med och utvecklat Vårdval Stockholm. Det tänker vi fortsätta med. Några av tankarna kring detta har gruppledningen skrivet i en debattartikel i DN.
Bloggare om vårdval, hälso- och sjukvård: Peter Andersson, Stella Fare, Katarina Finn, Kent Persson,

Statsministrarna genom tiderna - alla dessa män

22 statsministrar har Sverige haft under 100 år. Alla män. Om detta faktum mm har nu utgivits en samling porträtt med Per T Olhlsson och Mats Bergstrand som redaktörer.

Hanne Kjöller skriver i dagens DN att frågan är "varför vi aldrig haft en kvinnlig statsminister, eller vad som utifrån berättelsen om de 22 herrarna förklarar det, var det bara historieprofessorn Christina Florin tycktes intressera sig för."

Ingen av de närvarande fd statsministrarna Göran Persson, Ingvar Carlsson eller Ola Ullsten reagerade på detta faktum. Intressant att notera. De om några, förutom sina egna "statsministerkollegor", borde ju kunna berätta om varför det har varit så. Synd att de inte tog chansen och berätta varför och hur det kan komma sig. Det hade varit nyttiga inblickar om hur det går till. Längst upp i den politiska eliten. Där jämställdheten inte nått fram, än.

Det finns ju också andra perspektiv på statsministrarna genom tiderna. Sedan EU-inträdet har rollen förändrats avsevärt. Europeiska Rådet, statsministrarna i EUs medlemsländer (i huvudsak), har ju fått en mycket större makt jämfört med sina företrädare. Det betyder att den svenske statsministerna fattar avgörande beslut i ett EU-forum som saknar öppenhet och insyn. Och denna arena har fått mer och mer makt. Sedan Lissabonfördraget trätt i kraft dessutom en ny och ständig ordförande. Peter Wolodarski, skriver i Dagens DN att "Den förändringen av statsministerrollen är djupt problematisk". Trots all samordning som sker behöver den frågeställningen ställas under diskussion. Och inte bara i relation till regeringens övriga ledamöter. utan kanske än mer riksdagen.

Visst är det europeiska samarbetet genom EU värt att stärka. Samtidigt är det mycket viktigt att samarbetet blir mer öppet. Sverige har varit pådrivande i den utveckling som varit sedan mitten av 1990-talet mot mer öppenhet.

Helle Klein,

Aftonbladet, Aftonbladet 2, Svd,

För övrigt kan konstateras att Dawit Isaak, journalist med svenskt medborgarskap, sitter fortfarande helt felaktigt fängslad i Eritrea. 3160 dagar har nu han suttit inspärrad. Regeringen måste öka trycket. Nyttja EU-medlemskapet!

onsdag 19 maj 2010

Förbifart Stockholm - utan tvekan behövd?

I Svd presenteras idag siffror om Förbifart Stockholm; löser den dagens och framtidens behov. Enligt Trafikverkets egna prognoser kan Förbifart Stockholm vara överbelastad redan 10-15 år efter invigningen.

Det innebär en risk för köer och långsamma resor, särskilt för busstrafiken. För att undvika trafikstockning i tunneln kommer det att behövas trafikreglering vid Förbifartens påfarter. Trafikverket vill i så fall använda så kallad rampstyrning, trafikljus som släpper på trafik i olika takt beroende på hur trångt det är på Förbifarten. På så sätt räknar man med att helt undvika köer.

Det är naturligtvis viktigt att ta upp den diskussionen. Samtidigt måste dagens trafikinfarkt hanteras så att den på lite längre sikt löses upp.

Att folkomrösta om Förbifarten är ingen lösning. Åtminstone inte på trafikinfarkten. Möjligtvis på den rödgröna oenigheten i en central fråga för hela regionen.

Svd,

Centeroffensiv - satsning på miljöfordon

DN debatt publicerar idag centerledaren Maud Olofsson och miljöminister Andreas Carlgren (C) en artikel med anledning av rapporten”En grön bilpark”. Bl.a. skriver de "Det är utsläppen vi ska jaga, inte bilisterna eller bilarna". Så rätt, så rätt.

Centerpartiet går alltså till offensiv med sitt förslag om satsning på elbilar. Rapporten innehåller många fler förslag. Intressant ska bli att se reaktionen hos andra allianspartiers företrädare.

Per Ankersjö, Annie Johansson, Helen Törnqvist, Johan Westerholm

DN, Svd,

Nej till ny flygplats i Ormsta, Haninge

Det är angeläget att Hela Haninge utvecklas. Planerna på Vega-staden och den regionala stadskärnan samt arbetet för en uthållig kommun är i det sammanhanhet oerhört viktiga. Bostadsbyggandet i Nedersta-Skarplöt, planarbetet för Årsta Havsbad och kanske ett nationellt hästsportcenter i södra kommundelarna, är också angelägna satsningar.

En ny flygplats i Ormsta hindrar också en allsidig utveckling i de södra kommundelarna. Landskapet förfulas. Odlingsbar mark skulle tas i anspråk och försvåra t.ex. utvecklingen av de gröna näringarna. En ny flygplats strider mot kommunens ambitiösa miljömål som klimatsmart kommun. Dessutom oroar flygplatsens närhet till Tyresta nationalpark.

När bostadsfrågorna blir allt besvärligare att hantera för Stockholms kommun kan det bli aktuellt med nedläggning av Bromma flygplats. Om det då finns en flygplats i t.ex. Ormsta är det lätt att den utvecklas till en ny storflygplats, och inte bara för allmänflyget. Ett nej nu betyder också ett nej till en eventuell flytt av brommaflyget till Ormsta.

Det finns inte heller anledning för skattebetalarna i Haninge att bidra till ett regional flygplatsbolag som ska ordna detta med finansiering och samordning av flygplatsfrågan.

Centerpartiet i Haninge laddar nu för motståndskampen.

Vill du vara med i arbetet så är du hjärtligt välkommen! Jag har startat en grupp på Facebook.

Läs mer om flygplatsplaner i RUFS 2010, sidan 180.

Andra bloggare som skriver om miljö, landsbygdsutveckling är bl.a. Eva Andersson, Kristian Krassman, Anette Lundqvist, Helen Thörnqvist, Johan Westerholm,

DN, Svd, Svd 2,

tisdag 18 maj 2010

Mat och matglädje - Runstensskolan, Haninge, visar vägen

Runstensskolan arbetar hängivet med mat och matglädje. Skolan kom tvåa i Arla Foods Guldko 2010 i klassen ”matglädjeskola”.

Sedan länge satsat på hemlagad mat och för en fin miljö och atmosfär för eleverna. Eleverna har aktivt engagerats i arbetet och man har gemensamt tagit fram en slogan: ”Vårt mål är ett gott mål”.

Runstensskolans hängivna arbete har också uppmärksammats av Centerpartiet. Företrädare får skolan har nu fått Centerpartiets Guldklöver. Centerpartiet arbetar på olika sätt med matfrågor.

Maria Kornevik Jakobsson, Ulrika Falk,

Svd,

Drömmande bäver - Sverige 2020

Maud Olofsson presenterade igår Centerpartiets drömmar om Sverige 2020. "Det gäller att lyfta sig i håret", säger Maud Olofsson i en kommentar.

Idag kan vi läsa några reflektioner kring hur Centerpartiet vill göra Sverige bäst i världen. Johannes Åman, DN, skriver "en till intet förpliktigande önskelista……I kategorin drömmar och mål når Olofsson inget toppbetyg....Trots motvind fortsätter Olofsson att återkomma till temat att människor som har idéer måste ges möjlighet att förverkliga dem."

Peter Gudmundsson, Svd, skriver bl.a. "Fortsatt kurs framåt, alltså. Men det är väl bara en tidsfråga innan något gammalt kommunalråd säger att Olof Johansson minsann hade åtta mål."

Lönsamma företag, växande företag och entreprenörer bildar grunden för vår välfärd. Centerpartiets insikt om detta kräver fortsatta ansträngningar för att vinna acceptans hos allmänheten, inte minst hos väljarna. Och nu har också partiets vårkampanj startat.

Fokuseringen på jobben och miljöfrågorna kan ge partiet framgångar i opinionen. Det behöver Sverige. Inte bara Centerpartiet.

Håkan Larsson, Solveig Zander,

Aftonbladet,

måndag 17 maj 2010

Sex viktiga mål för Centerpartiet - tar sats inför 2020

Centerpartiet har haft förtroenderåd idag. Maud Olofsson presenterade sex mål som Centerpartiet vill att Sverige ska ha uppnått inom tio år, år 2020.

Sex drömmar för fler företag och nya jobb, ledande insatser för bättre klimat och hälsa, ökad jämställdhet bättre utbildning, starkare samhällsekonomi och ökad global konkurrenskraft.

Sverige ska
* ha världens bäst utbildade befolkning
* vara bland de tre bästa länderna i EU när det gäller tillväxtföretagande
* ha lägst klimatpåverkan per person av alla industriländer
* ha ekonomisk tillväxt i alla arbetsmarknadsregioner
* ha världens bästa folkhälsa
* ha jämställd fördelning mellan kvinnor och män av löner och förmögenhet

Bra att ha mål att ta sikte på. Det känns bra med dessa budskap inför kampanjen som startar idag. Utan företag och växande företag är det inte möjligt att utveckla välfärdssamhället.

Per Ankersjö, Erika Hedblom, Erik Laakso, Martin Moberg, Magnus Persson, Tokmoderaten,

Aftonbladet, SVT,

Vi satsar på personalen - rökfri arbetstid i Haninge kommun

I budgeten för 2011 satsar kommunledningen bl.a. på personalen. Vi tar viktiga steg i att förverkliga devisen "Haninge är Sveriges bästa kommunala arbetsgivare och bedriver Sveriges bästa verksamhet". Ett chefs- och ledarskapsprogram sjösätts redan i år och nästa år går vi vidare med att varje medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan. Förebyggande och ett aktivt arbetsmiljöarbete är också led i kommunledningens personalpolitik.

Redan år tas ett viktigt steg i att skapa en bra arbetsmiljö och satsa på medarbetarnas hälsa: Rökfri arbetstid inför from första juli.

Kommunen värnar både om medarbetarnas egna och andras hälsa genom att ha rökfri arbetstid. Både arbetsgivare och medarbetare har mycket att vinna på rökfri arbetstid.

Personalen är den viktigaste tillgången i verksamheten. Undersökningar visar att 3 av 4 rökare vill ha hjälp att sluta röka och merparten av de kommuner som infört rökfri arbetstid erbjuder sina anställda avvänjningsstöd.

Rökfri arbetstid handlar också om

* förbättrad arbetsmiljö - att minska risken för att anställda ska utsättas för rök i sin arbetsmiljö, brukare av kommunens tjänster ska slippa utsättas för rök.

* personalen är en förebild som t ex elever och barn möter kommunen i olika sammanhang -

* en trovärdighetsfråga - landsting och kommuner arbetar många gånger med hälsofrågor. Det är eftersträvansvärt att personalen avspeglar det.

* lokaler, utrustning och material utan röklukt.

Aftonbladet, DN

Rött, grönt eller rödgrönt?

Vänsterpartiet avslutade sin kongress för över en vecka sedan. Igår avslutades miljöpartiets. (MP) kör med "dubbla budskap" skrev Henrik Brors för några dagar sedan. Och Peter Eriksson medger i DN att det kan bli ett problem med såväl ett eget som ett rödgrönt valmanifest.

35 timmarsvecka säger (MP) och vill byta pengar mot tid. 6-timmars arbetsdag säger (V) och vill ha bibehållen lön. Göran Eriksson, Svd, skriver om att de har svårt att enas om arbetstiden och spår att (S) blir vinnaren. Budskapet från (S)-kongressen i höstas var ju att "vad Sverige behöver är fler som arbetar, inte färre. Arbetsutbudet måste öka".

Problemet är inte att vi arbetar för mycket. Det är ju tvärtom. Sverige behöver fler jobb och fler människor i arbete. Jobbskapande politik är nödvändigt för att vi ska kunna utöka människors frihet och makt över sina liv. Och för att hantera välfärdens finansiering. PJ Anders Linder har skrivit intressant om detta.

Peter Andersson, Lars Björndahl, Annie Johansson, Christer Jonsson, Martin Moberg, Christian Ottosson, Kent Persson,

Aftonbladet, DN, Svd,

För övrigt ska det bli spännande att läsa Finanspolitiska rådets rapport om idag ska leverera den tredje årsrapporten sedan starten 2008. Problemen med offentliga finanser, jobbskatteavdrag, arbetsmarknadspolitik, viktiga och politiskt kontoversiella frågor ska analyseras och kommenteras.

söndag 16 maj 2010

Sverige sitter på staket - friheten från euron finns dock inte

EU-kommissionen föreslår att de ska ha insyn i medlemsländernas budgetar. Nationella politiker protesterar.

DNs ledare idag resonerar kring detta på mycket tänkvärt sett. Självfallet måste EU stärka kontrollen över hur medlemmarna lever upp till det som man lovat varandra. Formerna för kontrollen kan naturligtvis diskuteras men inte om kontrollen måste skärpas. Naturligtvis måste också ett land som inte följer det gemensamma beslutet på något sätt få känna av det.

Och i söndagskrönika skriver Peter Wolodarski bl.a. den som analyserar de bakomliggande motiven (statsminister Reinefledt och Mona Sahlins distanserande till euron häromdagen i SVTs Agenda, trots att båda företräder partier som förordade ett "JA" i folkomröstningen) inser att de handlar mer om svensk inrikespolitik än ett engagemang för Europas bästa........ De som gör gällande att det svenska nejet till euron räddat oss från Greklandskrisen talar mot bättre vetande. Stockholmsbörsen tillhör de Europabörser som backat rejält på sistone, trots att vi behållit kronan.

En som skriver rakt på vad det hela handlar om är Rolf Gustavsson. Han skriver i sin krönika att "Det är visserligen sant att Sverige inte ingår i den gemensamma valutan euro. Icke desto mindre ingår Sverige i EMU och följer dess konvergenskrav, till och med bättre än flertalet euroländer........ Vi har full frihet att på egen hand föra den politik som förpliktelserna i EU ålägger oss."

EU är inrikespolitik. Därom vet bl.a. vi som är förtroendevalda i kommuner och landsting/regioner. Cirka 60% av en kommunal dagordning hänger direkt eller indirekt samman med EU och Sveriges medlemsskap i unionen. Det vore klädsamt att också landets statsminister och ledaren i största oppositionspartiet låter allmänheten få ta del av att EU är en del av svensk politik, inrikespolitik inte minst.

Gunnar Hökmark, Rasmus Jonlund, Jonas Sjöstedt, Johan Westerholm,

Aftonbladet, DN, Svd,

För övrigt så kan meddelas att Dawit Isaak fortfarande sitter felaktigt fängslad. Det har han gjort i 3157 dagar.

Nya opinionssiffror; centerpartiet 5,1 procent


Idag publicerar Svd/SIFO en opinionsmätning. Centerpartiet har ökat något, plus 0,2 procent. Glädjande, för tillfället. Kristdemokraterna hamnar utanför riksdagen om opionionssiffrorna skulle bli valresultat.

Göran Eriksson, Svd, skriver Det är de två gröna partierna i svensk politik, Centern och Miljöpartiet, som bär nycklarna till regeringsmakten. Det är i alla fall de två partier som Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt har som måltavlor, när det bara är drygt fyra månader kvar till valet. ……… Efter att ha låtit djupintervjua centersympatisörer drar S slutsatsen att de centerpartistiska kärnväljarna är klart färre än fyra procent. Dessutom lutar de tveksamma C-väljarna åt Socialdemokraterna. Det kan förstås finnas inslag av Socialdemokratiskt önsketänkande i detta, men partiet har hur som helst justerat kikarsiktet mot Centerpartiet.

Och visst känns det som en ganska rimlig slutsats; (S) kör hårt mot Centerpartiet och räknar med framgång. Så här gäller det för Centerpartiets ledning att finna effektiva motmedel. Ett sätt att undvika att (S)-strategin lyckas, är att föra fram Centerpartiets uppfattningar och inte enbart förklara Centerpolitiken med det som regeringen gör. Visserligen i sina stycken bra politik men inte fullt ut Centerpolitik. Decentraliseringspolitiken måste återfå sin berättigat centrala roll i partiets politik. Och med anpassning till dagens och morgondagens utmaningar.

En sak är säker och det är att allt är osäkert skriver Kristian Krassman . Det är på valdagen det gäller, allt annat är bara spekulationer och osäkra mätningar som eventuellt visar dagsformen hos väljarna och partierna skriver Kent Persson.

Det är inte svårt att instämma i vad Kristian och Kent skriver. För en centerpartist kan man också önska sig så att opinionssiffrorna vänder uppåt. Utan ett Centerparti i riksdagen får inte alliansregeringen förnyat mandat. Och samma är fallet om KD hamnar utanför riksdagen. Alla fyra allianspartierna måste vara kvar i riksdagen för att regeringen ska kunna få fortsatt förtroende.

Peter Anderssson skriver Jag tycker ändå det är slående att det i alliansblocket, trots att partierna varit i underläge i nästan alla mätningar sedan 2006, råder en sån total frånvaro av självkritik. Det är med stort missmod som jag instämmer i detta, åtminstone som Centerpartist.

Andra som skriver om SIFOn är bl.a. Per Ankersjö, Germund, och Tokmoderaten,

lördag 15 maj 2010

Nya och gamla medier - intelligenta samtal efterlyses

Politik 2.0 lanserades häromdagen. En bok om sociala medier. Före som efter lanseringen diskuteras de sociala medierna. Inte minst gammelmedias syn på de sociala medierna. Men också om och hur partierna nyttjar de sociala medierna. Intressant att följa. Desutom lärorikt och även utmanande.

DN kan idag rapportera att Göteborgs-Posten i tio veckors tid följt politiker i olika sociala nätverk – och konstaterar att det mesta de skriver är rent struntprat. Visst skrivs det väl ett och annat som inte borde skrivits men att döma ut det mest som struntprat är väl att ta i.

Peter Andersson ställer ”Frågan är om man framöver kan kalla sig politiker, i meningen medborgarföreträdare, om man står utanför de platser där medborgarna också finns på nätet?” Jag tror inte det. Vi som söker väljarnas stöd måste vara på de platser där människor finns och samtal förs om viktiga samtids- och framtidsfrågor. Det handlar om fysiska möten, som att vara i gammelmedia med insändare, dela ut flygblad i köpcentra, medverka i närradio, att finnas på Facebook, ha en blogg osv. Och "här" har jag valt att stanna, tills vidare.

Mary Jensen skriver bl.a. "Det går inte att locka in modernt tänkande människor i traditionell partiorganisation och nog kan man tänka sig att det inom partierna kan finnas viss oro för att tolkningsföreträdet ska förflyttas. Det har på sätt och vis redan hänt. Det politiska samtalet pågår för fullt men inte alltid där partierna är." Och detta skapar naturligtvis oro hos partistrategerna och andra som vill ha kontroll över debatten och samtalen. Lyckligtvis är den tiden nu defintivt förbi. För tävlade partistrategerna med ledarskribenter och politiska reportar men nu finns också andra som tar för sig och deltar i det offentliga samtalet.

Sandro Wennberg skriver bl.a. "bloggarna måste våga behålla sin integritet. Det i kombination kan faktiskt leda till en riktigt bra nätvalrörelse!" Och dessutom kan lokala och regionala frågor, som gammelmedia inte rapporterar om, bli föremål för samtal och diskussion i långt vidare kretsar än vad som tidigare var möjligt. För egen del så hoppas jag att kunna bidra till detta. De sociala medierna ska inte vara eller heller för den bli, megafoner till partikanslierna. Då förloras ju trovärdigheten och legitimiteten. Erik Laakso skrev ju om detta för några dagar sedan.

De sociala medierna kommer att spela en viktig roll i kommunikationen mellan partier, deras företrädare och väljarna. Viktigast är att de politiskt förtroendevalda använder olika verktyg för att kommunicera, föra ett intelligent samtal med allmänheten. Och det innehåller förstås också intelligenta samtal mellan bloggare. Visst är det så att inlägg kan betraktas som megafoner till etablerade partiåsikter. Men det var och är ju tidningarnas insändarsidor också. Mänskliga möten fungerar också på samma sätt. Gamla som nya sätt att kommunicera kan hanteras mer eller mindre förståndigt. Att bara umgås med likasinnade lyfter inget samtal, skapar ingen spänning och utmanar inte till tankeverksamhet.

Kent Persson, andra bloggare om sociala medier, andra bloggare om bloggare, Politometern,

DN, Svd,

Riksdagsvalet – regeringsdugligheten avgör

Inför förra valet var Alliansen ny. Ett nytt grepp som gjorde att dåvarande (S)-regeringen fick på foten. Väljarna ville ge landet en ny politisk ledning. Arbetslinjen var det samlade namnet på Alliansens politik. Svaret från Göran Persson och dåvarande (S)-regeringen var ”jobben kommer”. Och svaret blev att landet fick en ny, fräsch politisk ledning.

Höstens riksdagsval kommer också att innehålla en ny vital del av det politiska landskapet. De rödgröna har formerat sig som ett regeringsalternativ. Den tidigare (S)-uppfattning ”klarar oss bäst själva”, i sämsta fall med stöd från några andra, är därmed en saga. Möjligtvis för lång, mycket lång tid framöver. Opinionsundersökningarna avlöser varandra och de rödgröna har ett visst övertag. Alliansregeringens partier tar sakta, och säkert, in försprånget och vänder situationen.

Alliansregeringen har lotsat Sverige genom ett antal mer eller mindre stora kriser, utmaningar; finanskrisen, SAAB-affären, EU-ordförandeskapet och kollapsen för den grekiska ekonomin med dess smittoeffekter på bl.a. EU-länderna, för att nämna några. Samtidigt är det lite tunnsått med stora löften om förändringar. Ungdomsarbetslösheten är fortfarande ett stort orosmoment och här behövs mer rejäla tag. Arbetslinjen ligger fast. Men det borde bli fler och mer omfattande insatser för att också de framtida jobben skapas. Först i augusti kommer valmanifestet att presenteras men tydligen var partistrategerna rejält oroade eftersom ett mer allmän valprogram presenterades häromveckan.

De rödgrönas upplägg innebär att (S)-ledningen valt en strategi som synes straffa sig redan innan valrörelsen startat på riktigt. Nu är det ju fritt för var och en som vill ha en ny regering att välja fritt bland de tre rödgröna partierna. Frågan är om människor och företag får mer svängrum med de rödgrön, eller blir det mindre av frihet. Och Miljöpartiets ställning, upplevd av många som en mer fri visavi de traditionella blocken, ger klara fördelar i detta perspektiv. Trötta Mona-anhängare har nu fått den glada Maria som man kan välja.

Om oron i omvärlden, t.ex. att greklandskrisen sprider sig till fler länder och mer kraftfulla insatser sätts in för att hejda en galopperande världsekonomi, kanske alliansregeringens insatser de gångna åren ger dem förnyat förtroende. Vänder den svenska arbetsmarknaden, som tecknen nu tyder på, har också regeringens uthållighet (på gränsen till självplågeri?) visat sig vara framgångsrik. Det är kanske regeringsdugligheten som just nu ser ut att bli alliansregeringens starkaste kort. Mycket kan dock hända under de fyra månader som återstår innan riksdagsvalet.

Andra bloggare om detta är bl.a. Peter Andersson, Dayana Jadarian, Kent Persson,

DN, Svd,

fredag 14 maj 2010

Lågt förtroende för Miljöpartiet

En opinionsundersökning, från Novus, som presenteras idag av TV4 Nyheterna och Aftonbladet väljarnas stora tvivel på Miljöpartiets förmåga att sköta de svenska finanserna.

46 procent i undersökningen har lågt eller mycket lågt förtroende för de grönas förmåga att sköta ekonomin. Bara 15 % mycket eller stort förtroende. Bara 19 procent av väljarna har förtroende för MP i valets viktigaste fråga – jobben. Det är många som har samma uppfattning som jag, dvs. mycket lågt förtroende för (MP) att kunna hantera de avgörande frågan för landet; jobben och ekonomin. Det bådar gott inför valrörelsen. Men det är valresultatet som räknas, inte opinionsundersökningar.Lena Melin skriver att årets riksdagsval blir det mest spännande på flera decennier. Bara att hålla med.

Henrik Brors hävdar i sin krönika att Miljöpartiet kör med dubbla budskap. Och något ligger i det. Lite åt alla och sén notan till någon annan. Fyradagarsvecka är ett förslag som torgförs nu men borde avskräcka (Grekland och de låga pensionsåldrarna borde oss inse det galna). Jag hårddrar men det låter ju så. Om vi talar rikspolitiskt perspektiv. I Haninge där alliansen och (MP) samarbetar i kommunledningen är det lyckligtvis andra tongångar.

Om Miljöpartiet skriver bl.a. Gunnar Andrén, Per Ankersjö, Thomas Böhlmark, Kent Persson, Anders Pihlblad, Johan Westerholm,

Aftonbladet, DN, Helsingborgs Dagblad, Svd, Svd 2,

torsdag 13 maj 2010

Bloggare i partiband - ingen frihet i nymedia?

Ulf Bjereld skriver idag i Expressen, att fritänkande bloggare hotar partierna. Inifrån. Kristian Krassman skriver om detta som huvudet på spiken.

Erik Laakso lämade (S)-bloggnätverket Netroots för några veckor sedan. Ett uppmärksammat "avhopp". Nu skriver han att det är en hejarklack till Mona Sahlin. Han skriver bl.a. "Socialdemokraterna är, liksom de övriga partierna, skrämda av att släppa kontrollen."

Brit Stackton skriver att propaganda hotar de sociala medierna. Hon skriver bl.a att "Alla partier har misslyckats med sociala medier. De har helt enkelt fel utgångspunkt. De ser sociala medier primärt som en kanal för marknadsföring för att vinna röster till valet."

Och kollar man vilka som länkar till vem så finns det en tydlig tendens; man länkar till likasinnade. Av detta blir det inget samtal om viktiga samhällsfrågor. Istället blir det bara att "man kliar varandras ryggar" som det brukar heta i andra sammanhang.

Låt de sociala medierna vara forum för samtal om viktiga samhällsfrågor. Låt samtalet fortsätter via blogginlägg. Inte att bloggarna blir nya verktyg i partistrategernas låda. Det kan månne skapa sorg i de unga politikernas sinnen. Men det går över med åldern. Bloggbävning är inget annat än gårdagens telefonkedja. Nytt sätt hantera gamla ambitioner; att skapa opinion. Faktisk eller konstlad.

Andra bloggare om bloggosfären är bl.a. Annika Beijbom, Ulf Bjereld, Mary Jensen, Johan Westerholm,

Starkare EU nödvändigt - för det gemensammas bästa

EUs medlemsländer har mycket att göra. På hemmaplan som i det europeiska samarbetet, Euroländerna lite mera, och kanske mer svåra utmaningar att hantera. I spåret av Greklandskrisen, som ännu inte vi sett slutet av, diskuteras EUs sätt att arbeta. Diskussionen handlar dels hur EU ska kunna förebygga motsvarande händelsutveckling, dels hur samarbetet ska stärkas för att kunna hantera liknande händelser, om de trots andra insatser händer.

Annika Ström Melin skriver att det handlar om EUs överlevnad. Tycker nog att hon har rätt. EU har varit för slapphänta när det gäller stabilitets- och tillväxtpakten. Det är ju inte bara Grekland som syndat. Här behövs rättning i ledning och att man ställer upp för gemensamt fattade beslut. Trots att nationella opinioner kräver annat. Trots att nationella val stundar. Kort sagt visar politiskt ledarskap och mognad. Inget kan vinnas om inte också risker tas och hanteras. EU-kommissionen har här viktiga uppgifter.

EU-kommissionen har nu lagt fram ett förslag om att kraftigt förbättra styrningen av Europas ekonomier. Budgetar ska kontrolleras innan de antas av parlamenten och den som inte följer reglerna kan bli av med stora ekonomiska bidrag. Förslagen har redan mött starka protester.

Intressant diskussion lär följa. Och inte minst med anledning av diskussionerna kring det enorma sparpaket som EU enat sg om för att stötta Grekland. Och nu tar också EU 2020 form, strategierna som ska lotsa fram EU de närmaste åren till en långsiiktigt hållbar utveckling. EU 2020 är viktigt och jag hoppas att diskussionernas vågor ska gå höga.

Andra som skriver om detta är bl.a. Helena Bargholzt, Thomas Böhlmark, Lena Ek, Europaportalen, Annie Johansson, Jacob Lundgren, Politometern, Jonas Sjöstedt,

Aftonbladet, DN, DN 2, NSD, Svd, Svd 2, SVT, ,