torsdag 24 mars 2011

Rosornas krig - attacken på vänstern inom (S)

I helgerna ska (S) på sin extrakongress konfirmera valberedningens beslut om ny partiledning. En av de stora frågorna under kongressen kommer säkert att handla om välfärden, dess finansiering och om entreprenörer har något att bidra med. Eller inte.

Linjetalet av partiledaren Håkan Juholt kommer att vara klargörande. Förhoppningsvis. Skärps, bibehålls eller blir det en öppning för ett intelligent samtal om framtidens välfärd?

En direkt uppmaning att ändra inriktning av (S)-politiken får kongressen av Robert Noord, oppositionsråd (S) i Haninge och Magnus Sundberg, Tankesmedjan Urban(s). De skriver idag på Svd Brännpunkt: sluta jaga de företag som lyckas åstadkomma vinster när de bedriver och utvecklar verksamhet inom offentligt finansierad välfärd. Istället för att uppröras över att vissa företag lyckas förena effektivitet med kvalitet så bör vi se dessa entreprenörer som en tillgång för Sverige som helhet och vår välfärd specifikt."

Inför helgens extrakongress för (S) är också LO-ledarens artikel på DN Debatt idag intressant. Artikeln handlar om politikens möjligheter. En direkt uppmaning om att (S) måste upprätta tron på politikens möjligheter. Nästan inget om för vad som politiken ta sig an. Månne är artikeln ett rop på hjälp så att LO kan hålla de antipolitiska stämningarna stången, minska deras stöd hos LO-medlemmar, inte minst hos de unga.

Intressant?

Andra bloggare som skriver om välfärden; Politometern


För övrigt noterar jag Fredrick Federleys önskan, framförd i en Brännpunkt-artikel, att få till stånd en diskussion om svenskt medlemskap i NATO eller inte. Blir det en diskussion över huvudtaget?

onsdag 23 mars 2011

Mänskliga rättigheter självklart i Sverige?

Mänskliga rättigheter, för oss levandes i Sverige tycker vi lever i de bästa av världar. Här finns alla rättigheter man kan önska sig. Så fel, så fel. Media rapporterar vecka efter vecka om att också här kränks mänskliga rättigheter, eller åtminstone närmar sig kränkning.

Visst är situationen i vårt land långt bättre än i många andra länder. Situationen i Libyien andra nordafrikanska stater mfl. sätter fokus på detta förhållande. Grunden för en bra demokrati är förstås mänskliga rättigheter. Bl.a. det som Europarådets deklaration slår fast.

I Sverige är det kommuner och landsting/regioner som levererar det mesta som staten åtagit sig att leverera som viktiga mänskliga rättigheter. Därför är det viktigt att också vi lokal- och regionpolitiker engagerar oss i frågor som rör mänskliga rättigheter. SKL har bl.a. också i skrifter gett oss bättre verktyg så vi kan fullfölja våra viktiga uppgifter.

Och Europarådets kommunalkongress, CLRAE, samlar lokal- och regionpolitiker från Europarådets alla 47 medlemsländer. Just nu har vi vårsession i Strasbourg. Igår behandlade vi bl.a. den viktiga frågan om romernas levnadsvillkor. Fullständigt oacceptabla villkor som de tvingas leva under! Och vi i Sverige kan inte heller friskriva oss från vårt ansvar. Görs inget, får Sverigedemokraterna än mer vatten på sin kvarn, helt i onödan och direkt felaktigt, helt i onödan och direkt felaktigt.

Intressant?

Andra som skriver om mänskliga rättigheter: Politometern,

DN, Expressen, Svd,

tisdag 22 mars 2011

Politik - självplågeri?

Politik handlar om förtroende. Hos allmänheten och hos medlemmarna. Politik handlar också om hårt arbete, sällan utan personliga uppoffringar. Det sista gäller inte minst de tiotusentals fritidspolitiker i kommuner, landsting och regioner.

Politiker engagerade på nationell lever ofta under stark press, alltid leverera rätt budskap. Den mediala uppmärksamheten ställer ofta partiföreträdare på riksnivå inför nästintill orimliga situationer.

Att företräda ett parti är en svår konst. Klargörande och samtidigt på ett sätt som gör att de egna partiets medlemmar känner förtroende, tillit och arbetsglädje. Och att arbetet också bidrar till bra opinionssiffror. Erfarenhet i kombination med förnyelse är lätt att kräva, svårt att leva upp till. Under lång tid ska man företräda sitt parti och det kan också medföra att partiet ”tröttnar”, eller åtminstone ledningen. Så har nu skett när det gäller Juholt och Östros. Alliansen är att gratulera för socialdemokraternas petning av Östros.

Aftonbladet, DN, Impuls, Svd,

För övrigt kan meddelas att Gustav Andersson, miljö- och skärgårdslandstingsråd (C) tillbakavisar att Stockholms länslandsting nedmonterat miljöpolitiken.

måndag 21 mars 2011

Fredrick som Centerledare?

Fredrick Federley, färgstark centerriksdagsman, gick häromdagen ut och annonserade sin kandidatur till centerpartiets partiledning. Om detta tyckte jag.

Visst är det bra att enskilda centeraktiva annonserar vad man vill och varför. Själv skulle jag gärna se att Anders W Jonsson, riksdagsman från Gävleborg, Kristina Jonäng, regionråd i Västra Götaland och Per Åsling, riksdagsman från Jämtland (för att nämna några) öppet visade att de vill något. Med och för Centerpartiet. Om de vill bidra själva. Var och en av dessa har goda kvaliteter som kvalificerar dem till Centerpartiets partistyrelse. Var och en av dem borde vara klara partiledarkandidater när Maud Olofsson inte längre vill vara ledarinnan.

En central fråga för Centerpartiet är om framtiden ligger i tron på partiet som en kraft emellan de två klassiska blocken eller om vi är en del av det ena, Alliansen. De senaste valen indikerar kanske något? Håkan Juholt tror inte på en vänsterallians. Han tycks förstå att det gagnar inte en socialdemokratisk comeback i svensk politik.

Om inte Centerpartiet visar sig vara en kraft i mitten av svensk politik blir det tillfälle för Miljöpartiet att ha den rollen. En utveckling som jag tror vi redan nu kan skönja. Och som vi centeraktiva ska vara oroliga för. Om vi vill att partiet ska återerövra rollen som det största ickesocialistiska partiet.

Intressant?

Andra bloggare om Maud Olofsson; Politometern,
Några som bloggar om (S); Peter Högberg, Martin Moberg, Jonas Sjöstedt, Politometern,

Svd,

För övrigt konstaterar jag att nu blir det utrensning i (S) -ledningen. Intressant att följa. Men kanske inte hedrande för politiken som sådan.

söndag 20 mars 2011

Marknad eller politik – kanske svaret är både ock?

Under senare år har olika marknadslösningar etablerats inom tidigare offentligt drivna verksamheter. Finansierade via skattebetalarna och med ett bibehållet offentligt/politiskt ansvar. Såväl inom statliga verksamheter (t.ex. tågtrafiken) som inom landsting och primärkommunala verksamheter. Har detta varit till gagn för vårt land?

Allt för verksamheter blir föremål för olika former av marknadslösningar. Och fler ser dagens ljus: Ett kanske hårresande förslag, utifrån mina centerpartiska grundvärderingar, är att byggherrarna ska handla upp arkeologerna!

DN Debatt skriver idag Jesper Meijling och Sverker Sörlin, en intressant artikel kring det snabbt växande antalet marknadslösningar av tidigare offentligt drivna verksamheter. Artikeln är skriven som en uppmaning främst till (S) och dess nya ledning. Men även riktad till de värderingsbaserade partierna inom Alliansen, exempelvis Centerpartiet.

Nog vore det bra om skygglapparna drogs undan. Och ett sakligt och hederligt samtal föras kring för de frågeställningar som artikeln väcker. Eller inte pekar på: t.ex. den effektivisering som skett av de kvarvarande motsvarande offentligt drivna verksamheterna. Och att skattebetalarna fått ”mer för pengarna”. Eller har de inte fått det? Också det en viktig fråga att fördjupa samtalet kring.

Tänk om det kunde bli ett fruktbärande offentligt samtal med många deltagare och inte en partipolitisk/blockpolitisk debatt. Kanske dock för mycket att önska sig? Jag vet inte om det är möjligt, men det är nödvändigt!

Andra bloggare som skriver om socialdemokraterna; Politometern,

För övrigt kan jag konstatera att (S)-kvinnorna låtit publicera en kravlista inför valet av den nya (S)-ledning som ska träda till om en vecka. Kanske naturliga krav för kvinnoförbundet men för partiet? Undrar hur Juholt och Jämtin svarar.

lördag 19 mars 2011

Fler lönsamma kvinnligt drivna företag - inte nåt´att raljera över

Sverige behöver fler företag, fler företagare och fler lönsamma företag. Det har varit Alliansregeringens uppfattning alltsedan valvinsten 2006. Inte minst ska kvinnligt företagande främjas. Sverige har jämfört med många andra länder för få kvinnliga företagare och därför har alliansregeringarna gjort olika insatser. Satsningarna fortsätter. Det är bra tycker jag.

Sakine Modun skriver en kolumn i dagens Expressen som mer raljerar med satsningarna än reflekterar om de över huvudtaget behövs. Allt tycks utgå ifrån en hemsida, feminint-foretagande.se. Så synd Sakine inte tycks ha brytt sig om att granska mer om företagande i allmänhet och kvinnligt sådant i synnerhet och reflekterat överde resultat som satsningarna hittills uppvisat.

Visst ska regeringens arbete granskas kritiskt. I det arbetet har naturligtvis media en viktig roll. Men kolumnen i Expressen bidrar inte till en sakligt kritisk granskning. Istället bidrar den till att vanföreställningar om kvinnligt företagande fortsätter att spridas. Tyvärr.

Andra bloggare om företagande: Politometern,

För övrigt konstaterar jag att den duktige skådespelaren Mikael Persbrandt åkt dit för kokainintag. Som ambassadör för UNICEF och världens barn tycker jag att han förbrukat organisationens förtroende, inte minst mot bakgrund av uttalandet: "Jag älskar kola". Hans egen karriär på scenen och duken tycks vara honom mera kär än att göra rätt saker; som vuxen och som vuxen förebild för många barn och unga.

torsdag 17 mars 2011

Centerpartiet visar vägen - ny partistyrelse ska väljas

Partier byter ledningar. Men byter de politik? Ja är nog svaret i dessa personstriders tider. Den nyligen avslutade striden om (S)-ledarskapet visar klart på ett skifte i politiken. Mer vänster med Juholt! Alliansen är att gratulera. Turerna kring partiledarvalet och valet av den kommande partiledningen, främst verkställande utskottet, tilldrar sig naturligtvis stort intresse. Inte minst inom (S)-bloggosfären.

Frågan är dock om en större Allians och med ett större moderatparti än i dagsläget gynnar Centerpartiet? Det borde vara en fråga som attraherar de som kandiderar till Centerpartiets ledning.

En kandidat visar nu sitt intresse för ledningen: Fredrick Federly. I Expressen deklarerar han varför han kandiderar till partistyrelsen som ska väljas vid stämman i september och hur han ser på partiets framtid.

Fredricks öppna anmälan av sin kandidatur är bra. Mycket bra. Även om jag alltför ofta inte delar hans politiska utspel mm. Men det kanske öppnar upp så att flera intresserade centermedlemmar gör detsamma? Centerpartiets val av kommande partistyrelse och partiledning kan visa vägen för en öppnare och mer attraktiv valprocedur. Inte minst hur medlemmarna kan och bör engageras i sådana val. Men också hur medlemmarna bör och kan engageras när politiken läggs fast.

Maud Olofsson firar idagarna 10-årigt partiledarskap. En tid som medfört både uppgång som nedgång. Opinionssiffror som rör sig kring 4 5-spärren oroar. Och med en extrastämma 2012 får nog också Maud avsluta sin partiledartid. Frågan är om det blir i opinionsmässig framgång eller .....? Ett nytt partiprogram ska antas. Ett programs om jag hoppas ska visa på Centerpartiets uppgift som den politiska kraft för hela landet och med en politik som tar sin utgångspunkt i hur utmaningarna i människors vardag kan lösas.

Några andra bloggare som skriver om valet till Centerpartiets ledning; Magnus Andersson, Oscar Fredriksson, Johan Hedin, Mary Jensen, Annie Johansson,

Några andra bloggare som skriver om (S) partiledning; Peter Andersson, Martin Moberg, Johan Westerholm,

Aftonbladet, DN, Expressen, Svd,

För övrigt kan jag konstatera att Sanna Rayman har en intressant artikel i dagens Svd om regeringsnederlagen i riksdagen.

onsdag 16 mars 2011

Sjukvården i Stockholms län - välkommen satsning

Alliansledarna i Stockholms läns landsting presenterar idag på DN Debatt den största satsningen på sjukvård som någonsin gjorts i Stockholm.

Det är en fortsättning på arbetet som genomfört de senaste fem åren; halverade vårdköer, 40 nya vårdcentraler och en modernisering och miljöanpassning av sjukvården. Alliansen i landstinget planerar nu för att sjukvården ska byggas ut med 47 miljarder kronor under tio år.

En mycket bra och välkommen satsning. Frågan är bara om satsningen på sjukvården går att klara samtidigt som landstinget lever upp till t.ex. sina skattepolitiska ambitioner? Kulturpolitiska ambitioner? Skärgårdspolitiska ambitioner? Kollektivtrafikpolitiska ambitioner? Personligen tycker jag att satsningen är klart viktigare än sänkningar av landstingsskatten om också övriga landstingsambitioner ska kunna förverkligas.

DN:s ledare idag handlar om ett viktigt perspektiv i sjukvårdsdebatten: om allas rätt till lika vård. Men det ska ju inte bara gälla mellan landstingen som är huvudmän för dagens sjukvård.
Lika viktigt är att det inom ett landsting ges på lika villkor för hela befolkningen. Detta perspektiv måste få ett större genomslag i Stockholms läns landstings sjukvårdspolitik.

Intressant?

Några andra bloggare om sjukvården: Peter Andersson, Kent Persson, Birgitta Rydberg, Anna Starbrink,

För övrigt läser jag i bloggen "Bildning for ever" att Folkbildningsförbundet tagit fram en skrift om unga människors syn på folkbildningens idé och framtid. Redaktörens efterord beskrivs som en lysande beskrivning av vad folkbildning är. Jag håller gärna med .Visst är det genomtänkt och välformulerat.

Jag noterar också att på Brännpunkt idag skriver Andreas Carlsson och Mikael Oscarsson, båda (KD), en replik på vad Hanna Hallin skrev häromdagen om avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. Men några rejäla reflektioner kring Hannas mfl´s farhågor och kritik mot regeringsförslaget saknas dock.

tisdag 15 mars 2011

RUT och ROT - olika men lika?

Hanne Kjöller skriver intressant i dagens DN om hur saker mäts olika. RUT presenterar SCB statistik kring, men inte motsvarande för ROT.

SCB´s siffror visar att det är äldre ensamstående kvinnor och par med barn som mest använder RUT-avdraget. Höginkomsttagare använder skatteavdraget mer än andra inkomsttagare.

Jämförelsen med ROT då? Den går tyvärr inte att göra eftersom SCB inte tar fram sådan statistik. Synd. Troligen skulle även sådan statistik visar att det är mest höginkomsttagare som nyttjar avdraget. Det är helt ok enligt RUT´s belackare. Vari ligger logiken?

Skärpning SCB. Ta fram jämförbar statistik är väl ett ganska relevant önskemål? Tycker jag.

Intressant? Politometern,

Expressen,

För övrigt noterar jag att Erik Åsard skrivet en intressant krönika i Svd med anledning av valet av ny (S)-ledare. Vad är det för fel med att medlemmarna blir mer engagerade i valet av partiledare? Hoppas Centerpartiet väljer nya former för val av kommande partiledning.

måndag 14 mars 2011

Kunskap eller kompetens? Både ock!

Sveriges föreningsliv fick i höstens regeringsförklaring ett klart besked: Det ska bli avdragsgillt att ge gåvor till vissa ideella organisationer. Hur ligger det till med den saken i dagsläget?

I regeringens förslag på avdragsrätt uppmuntras givande till en organisation som rycker in vid miljökatastrofer, men inte till de organisationer som driver på för en bättre miljö. Stöd till barn med missbrukande föräldrar anses vara mer värt än stöd till nykterhetsrörelsen. De som sätter upp soppkök kan stödjas men inte de som driver mötesplatser som bygdegårdar och Folkets hus. Det skriver Hanna Hallin, Tankesmedjan Sektor 3, på Svd Brännpunkt idag.

I artikeln beskrivs också den skillnad som finns mellan den klart uttalade politiken ”Sveriges politik för det civila samhället” och det liggande förslaget om avdragsrätt. Hanna Hallins slutsats är bl.a. att avdragsrätten ska gälla alla ideella organisationer, stiftelser och trossamfund som har allmännyttiga ändamål.

Jag instämmer. Regeringen måste arbeta om sitt förslag. Och jag hoppas att Centerpartiet skärper till sig och driver på för ett mycket bättre förslag. Utgångspunkterna för detta finns bl.a. i den artikel som Hanna Hallin, Sektor3, är författare till.

För övrigt funderar jag över varför Roland Poirer Martinsson, i dagens Svd, inte skriver något om behovet av kompetens hos den blivande (S)-ledaren Juholt. Han skriver om ”kunskap”, och det är naturligtvis inte fel med kunskap, men det avgörande är väl dock kompetensen?

lördag 12 mars 2011

Grattis Alliansen?

Nu är det valet avgjort. Ny (S)-ordförande blir Håkan Juholt. Omröstningen på (S)-kongressen kan ställas in. Valberedningens arbete har ju spolat banan med andra tänkbara kandidater.

Så varför omröstning? Jo för att se hur många som vågar visa att man önskat en annan partiledare. Tala om partidiciplin, nej partipiska kanske är ett bättre ord. Lena Andersson, skriver idag en signerad ledare i DN:"Gräsrot och daggmask". Hennes utgångspunkt är bl.a. det som utspelat sig kring valet av blivande (S)-ledare.

Med tanke på det som Juholt nu presterat i vilken politik han föredrar är kanske Alliansen att gratulera. Tyvärr borde man kanske tillägga. Visst kan humor och ett rättframt språk bära långt. Men kan det bära till regeringstaburetterna efter 2014 års riksdagsval?

En vänstersväng är nog inte vad väljarna önskar sig. Eller kan det månne vara så att Juholt, stående till vänster om (S)-mitten, blir den som kan legitimera en (S)-högersväng? I det perspektivet står nog Juholt mycket starkare internt än om tex. Damberg lett (S).

Några andra bloggare om valet av Juholt; Rolf Eriksson, Kent Persson,

Aftonbladet, DN, Expressen, Svd, Svd 2,

För övrigt kan jag berätta att DN Kultur idag har en mycket intressant intervju med Ezio Mauro, chefredaktör på la Repubblica, om italiens ökände preminärminister Berlusconi. När, ja det är nog inte fråga om, Berlusconi faller, så kommer det italienska politiska livet att förändras rejält.

onsdag 9 mars 2011

Ny (C)-ledare?

Valet om ny (S)-ledare, inte ledarinna, ska ske om några veckor. Flera kandidater diskuteras. Lena Mellin skriver i Aftonbladet om detta. Rubriken är "Gubbarnas tålamod har tagit slut nu".

Göran Persson sägs ha gjort entré i det inre lobbyarbetet och Thomas Östros sägs vara hans kandidat. Elefant i porslinsfabrik, eller ......? Med sådana vänner behövs nog inga ovänner, kanske det ekar i Östros huvud, eller inte ......?

Efter (S) blir det kanske Centerpartiets tur att få ledarfrågan i fokus?

Vid ordinarie partistämma nu i höst kanske det inte blir aktuellt, även om det kanske vore önskvärt. 2012 när det ska bli extrastämma med antagande av nytt partiprogram är det nödvändigt. En ny centerledare måste få en tid på sig så att uppgiften att leda partiet i valrörelserna 2014 underlättas. Och processen med att välja ny centerledare måste få ta tid. Schabblandet ála (S) är intet att eftersträva.

Andra bloggare om socialdemokraterna; Politometern, om Centerpartiet; Politometern,

DN, Expressen, Svd,

Två frågor; Förskolan viktig för arbetslinjen – Konkurrensverket måste hejda sig

Kommunal har i en undersökning konstaterat att var tredje förälder upplever att öppettiderna omöjliggör heltidsarbete. Det har Sanna Rayman som en utgångspunkt i dagens ledare i Svd.
Bra att Kommunal gör denna typ av undersökningar. Och naturligtvis även bra att frågeställningen uppmärksammas av opinionsbildare i media. Här finns intressanta perspektiv, inte minst för Allianspartiernas lokala företrädare.

Och på Brännpunkt skriver Karin Mattsson Weijber om ett nytt hot mot idrottsrörelsen. Momsfrågan är ju tyvärr inte avförd. Konkurrensverket har nu ett ärende som kan äventyra hela den svenska idrottsrörelsens struktur och verksamhetsidé. I längden kan det också få återverkningar på andra svenska föreningar. Konkurrensverket måste hållas i schack. Om inte tack vare egna ställningstaganden så av politiken. Var finns idrottsministern? EU-ministern?

För övrigt kan jag konstatera att det finns en intressant artikel på DN Debatt idag om regionfrågan. Tack för den! Kanske den kan locka fram någon intressant företrädare för Alliansregeringen? Eller partiföreträdare verksamma i olika delar av landet?

måndag 7 mars 2011

Slå ett slag för historien!

"Kulturdepartementet vill låta byggherrarna handla upp arkeologerna. Bocken som trädgårdsmästare!"skriver Gunnar Wetterberg i dagens Expressen.

Wetterberg skriver också: "Undersökningarna ska handlas upp av dem som ofta i grund och botten inte vill ha dem gjorda, och hursomhelst så snabbt, så billigt och med så få fynd som möjligt."

Han har också en träffande avslutning: "Ibland måste staten vara stat. Varför ska kulturdepartementet belasta 110 remissinstanser med detta? Det räcker med en papperskorg."

Mitt prick tycker jag. Och jag hoppas att jag inte är ensam om att hålla med Wetterberg i denna fråga.

För egen del hoppas jag att inte minst kommunernas och landstingens branschorgan SKL, tar bladet ifrån munnen och ryter till; Kulturminister och regering: Gör inget av detta mycket dåliga förslag!

För övrigt undrar jag om Försäkringskassan inte har några humanister bland sina anställda. Nu ska tre funktionshindrade betala tillbaka över 500 000 kronor eftersom de gjort ett formellt fel för flera år sedan. Är det inte bättre att stryka ett streck över det hela och låta de vandra vidare utan denna skuldbeläggning?

"Opinionsbildning" förbjudas?

DNs huvudledare idag tar upp en viktig samhällsfråga: lobbyismen som brett ut sig allt mer under senare år.

Lobbyism har väl alltid funnits i det svenska samhället. Men då var inte själva uttrycket på modet. Inte heller att företag eller intresseorganisation kunde köpa sig en tjänst som arbetade för den egna saken.

Mats Engström problematiserar frågan. Det gör han rätt i.

torsdag 3 mars 2011

Public service - Alliansens huvudbry för dagen?

En utredning om public service har utannonserats från regeringshåll. Innehållet i direktiven är inte kända. Spännande uppdrag för hågade utredare.

Min förhoppning är att, förutom breda och öppna direktiv, att det blir en parlamentarisk utredning. Ty public service har ett brett stöd hos allmänheten som hos politiken. För mig är det tillräckligt starka skäl för en bred och parlamentarisk utredning. En utredning som också väljer ett öppet arbetssätt.

Nu diskuteras också publikt, inte minst av "mediaaktiva" begreppet public service, dess finansiering mm. Däribland möjligheterna till sponsring.

I dagens Svd beskrivs hur Alliansen är splittrad i frågan; inte minst vad gäller finansiering och möjligheterna till sponsring. När tar allianspartierna bladet från munnen? Varför ska (S)-företrädare vara de som uttolkar beskeden från olika allianspartier?

Intressant?

Andra bloggare om public service: Politometern,

Aftonbladet, Svt.se,

För övrigt konstaterar jag att miljöministern avvisar kritiken som Riksrevisionen för fram i en särskild rapport om att " svenska klimatåtgärder är ambitiösa men ineffektiva".

Ok med diskriminering?

Visst ska all diskriminering motverkas. Där tycks vi vara många som är överens. I princip. Sverige har också en bra antidiskrimineringslagstiftning.

Men visst kanske det kan finnas fog för positiv särbehandling? Ett intressant perspektiv på diskriminering skriver Sanna Rayman om i Svd´s ledare idag. Utifrån gällande EU-direktiv för försäkringsbolag finns det ett viktigt undantag som medger att man får använda kön som faktor om man har "tillförlitlig och offentliggjord statistik" att stödja sig på.

Andra bloggare om diskriminering, försäkringar; Politometern, Politometern 2,

onsdag 2 mars 2011

RIT efter ROT och RUT?

Annie Johansson, centerpartiet och Ulf Lindberg, Almega, skriver idag på Brännpunkt om att det är "Dags att införa ett RIT-avdrag".

Ett RIT-avdrag skulle enligt författarna leda till att ge unga bättre möjligheter att starta och driva företag. Obetalda eller svarta jobb skulle också bli vita.

Ja, varför inte ett RIT efter ROT och RUT?

För övrigt publicerade DN idag en intressant krönika av Annika Ström Melin med anledning av gårdagens debattartikel av Ursula Berge och Cecilia Stegö-Chiló om public service. När ger sig politiken in i diskussionen?

tisdag 1 mars 2011

Proffsens debatt om public service - var finns politiken?

De senaste dagarna har ett antal debattartiklar i DN haft ”public sercvice” som huvudtema. SR:s ledning skrev om Blind kapitalism ....... SVT:s VD har skrivit om "Öppna SVTs arkiv.... URs VD har skrivit om Lös upphovsrätten ....

Och idag på DN Debatt skriver Ursula Berge och Cecilia Stegö Chilò ”Förnya public service eller låt andra aktörer ta över”. De skriver bl.a.:
”Det är inte rimligt att ett ­centralt samhälleligt uppdrag inte betalas av skattebetalarna utan endast av den del av befolkningen som av Radiotjänst utmålas som ”hjältar”. Om staten ska engagera sig i det fria informations-, kultur- och kunskaps­utbytet bör det finansieras över skatt­sedeln. Dessutom måste politikerna ­bestämma sig för vad de vill med public service – att vara störst och ”nå de flesta” eller att ha hög kvalitet.”

Vi är nog många som väntar med spänning på ”linjeartiklar” från olika partiers företrädare. Inte minst från Allianspartierna. Kulturministerns utspel i ”sponsringsfrågan” nyligen visade på en djup spricka (?) mellan regeringspartierna; det stora mot de tre övriga.

Som Centerpartist är jag glad åt Centerpartiets hållning i ”sponsringsfrågan”, deklarerad av Anders Flanking, kulturpolitisk talesperson. Ska jag också få glädjas åt folkpartiets och kristdemokraternas ståndpunkter? Och hur ser partierna mer allmänt på public serviceuppdraget i framtiden? Har oppositionen någon politik för framtidens public service?

Andra bloggare om public service: Fredrik Strömberg, Politometern,

Aftonbladet, Svd,

För övrigt kan meddelas att jag med stort intresse läst vad Kent Persson, (M)-ledaren i Örebro skriver om Välfärden går före kommunala skattesänkningar.

Med anledning av regeringens sparkrav på Försäkringskassan blir jag en smula konspiratorisk. Är det månne så att regeringen med sin svältkur söker vinna opinionens stöd för en privatisering av den statliga sjukförsäkringen mm.?