onsdag 30 december 2009

Partierna - överlever de? (S) Sundbyberg visar vägen?

Titt som tätt blir det braskande rubriker i tidningarna om partiernas död. Eller åtminstone att de är snabbt på väg att bli döda.

Och visst har de politiska partierna stora problem: minskat antal medlemmar, många avhopp från offentliga uppdrag, ungdomar som väljer allt oftare andra vägar för sitt samhällsengagemang, ja listan kan säkert göras längre.

Kanske kan personvalet få det hela att vända? Då måste också partierna bejaka detta. Och de som önskar få väljarnas förtroende också visa på ett starkt, synligt och närvarande engagemang.
2010 kanske kan bli valåret då nedåtgående trender bryts? Jag hoppas i alla fall. Och ska också själv försöka bidra efter bästa förmåga.

Partierna måste också öppna sina organisationer, släppa loss mycket av det "gamla" osv. (S) i Sundbyberg har prövat primärval för att ta fram sina toppkandidater inför kommunvalet 2010. Uppskattat av fler än de som deltog i partiets interna provval.

Kan man få önska sig att fler partier vågar prova ny vägar att utse sina företrädare? Eller att utveckla verksamheter och organisation? Valåret 2010 ger möjligheter!

Nu tar jag paus i skrivandet några dagar. Gott Nytt År önskar jag alla läsare.

måndag 28 december 2009

Dawit Isaak - fängslad i över 3018 dagar utan rättegång

Dawit Isaak, den svensk-eritreanske journalisten sitter sedan 2001 fängslad i Eritrea. Och han är inte ensam om att detta brott mot mänskliga rättigheter. Tusentals personer sitter fängslade. Regimen vill tysta oppositionen, ty Eritrea anses vara en av världens hårdaste dikaturer.

Hittills har alla försök att få Isaak frigiven tyvärr varit resultatlösa. Europaparlamentets talmän har nyligen sällat sig till skaran för Isaak´s sak och kräver nu att han släpps fri tillsammans med de övriga journalister som greps 2001.

Den svenska regeringen lämnar över ordförandeklubban i EU om några dagar. Det borde inte förhindra regeringen ifrån att ta initiativ som sätter ytterligare press på regimen i Eritrea.

måndag 14 december 2009

Bra att biogas slipper beskattning

Finansdepartementet föreslår nu att biogas slipper skatt. Och det ska ske genom att det klargörs att skattebefrielsen för biogas uttryckligen omfattar hela mängden biogas och inte enbart den del som består av metan. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Ett viktigt steg i arbetet med att främja mindre miljöbelastande drivmedel.

fredag 11 december 2009

Nejet till storhamnen Norvik - överraskande dom?

Miljödomstolen har nu sagt sitt om den planerade storhamnen i Norvik, Nynäshamn. Domstolen avslår ansökan om att få bygga en ny container- och rorohamn på Norviksudden i Nynäshamn.

Det finns bättre alaternativa platser som är bättre lämpade, anser domstolen i sitt beslut. "Inget av de alternativ som domstolen föreslår kan ta emot djupgående fartig" säger Henrik Widerståhl, vd i Stockholms Hamn AB i en kommentar. Så nu undrar lekmannen hur detta ska klaras ut.

En mer preciserad samhällsekonomisk analys saknas, skriver domstolen i sitt beslut. Förutom att man anser att hamnen skulle innebära ett stort intrång i miljön och vara negativt för de boende. Argumenten känns igen. Så det är lite underligt att inte Stockholms hamn sakligt och "kraftfullt" förmått övertyga Miljödomstolen att satsningen är bra.

Stockholms hamn kommer att överklaga domen till Miljöverdomstolen. Väntans tider ........

måndag 7 december 2009

Rätt att vara sjuk när man är sjuk - omtvistat?

Allianspartiernas företrädare i riksdagen tar nu ett utskottsinitiativ för att förtydliga lagstiftningen när det gäller allvarliga och kroniska sjukdomar och möjligheterna till fortsatt sjukskrivning. Och att inte tvingas arbeta.

Ett förtydligande som förhoppningsvis kan lugna alla berörda människor runt om i landet. Det är ju på sitt sätt märkligt att landets högsta politiska ledning har en uppfattning av vad lagstiftningen föreskriver. Och rättstolkande myndighet, i detta fall Försäkringskassan, en helt annan.

Problematiken borde inbjuda till mer av konsekvensanalys i regeringskansliet av olika lagförslag. Gärna pröva mot sämsta tänkbara tillämpning. Då om något borde ju det aktuella fallet undvikits. Bättre en ordentlig beredning och bra beslut än att tvingas backa, ja åtminstone så blir det så i allmänhetens ögon. Ja i mina ögon också, faktiskt.

lördag 5 december 2009

En eftermiddag på Stampen

Ja, jag har ju inte hemlighet av av att jag gillar rock&roll och blues. Så det är ju inte kanske någon hemlighet av att jag ägnade min lediga eftermiddag till Stampen och lördagens jamsession. Vilket drag.

Tänk vá härligt det är härligt när olika musikanter står på samma scen och spelar något man inte tidigare spelat tillsammans. Å det låter ..... bra! Härligt!

Bra start på städhelgen.

torsdag 3 december 2009

Rätten att vara sjuk är viktig

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson blir idag intervjuad i dagens DN om att svårt sjuka tvingas ut på arbetsmarknaden. De ska inte tvingas och hon säger i klartext att "Vi månar om den gruppen". Bra sagt!

Ministern berättar i artikeln om att regelverket ger utrymme för andra tolkningar än vad som Försäkringskassan använder. Försäkringskassan säger sig göra sina bedömningar helt baserade på de politiska direktiven och läkarnas bedömningar.

Det som nu oroar mig är hur Försäkringskassans direktör Birgitta Målsäter kommenterar frågan och vad ministern säger: Enligt lagen ska vi efter 180 sjukdagar pröva personens arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden.

Försäkringskassan ska nu ges i uppdrag att se över hur reglerna tillämpas. Hoppas innerligt att uppdraget kommer snabbt och dessutom att eventuella oklarheter reds ut. Snabbt!

Upprinnelsen var gårdagens debattartikel i DN från ett antal speciallistläkare. Artikeln gav ett antal exempel på hur svårt sjuka tvingas söka heltidsarbete. Med rätta uppgifter som gjort och gör många människor djupt upprörda.

tisdag 1 december 2009

Rödgröna röran - idétorka på hemmaplan

Samla Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och delar av kommunernas insatser för sjuka och arbetslösa i en och samma organisation på kommunnivå! Det har de rödgröna företrädarna utropat i en stor debattartikel i SvD. Samma dörr in, men olika dörrar ut?

Artikeln handlar inte om detta. Bara "En dörr in". Ett gemensam väntrum hjälper inga sjuka eller arbetslösa. Det är ju istället systemen som måste samordnas och bli verktyg för den sjuke att bli frisk. För den arbetslöse att få ett arbete. Och det kräver att rigida statliga regler öppnas upp för att finna lösningar som passar den enskilde. Och som gäller utifrån de lokala förutsättningar, tex. närings- och arbetsmarknadsstruktur, dvs där samarbete kan ske och lokala anpassningar göras. Därom inget i artikeln.

Jag hoppas istället att regeringen gör det som redan skett i Norge. Och som SKL, kommunernas branschorgan i Sverige, föreslagit: Samordna regelverk mm så att individuella och lokala lösningar blir möjliga. För sjuka och arbetslösa, dvs både en dörr in, och en dörr ut.

fredag 27 november 2009

Oroar opinionssiffrorna ?

Dagens Nyheter publicerar idag en opinionsundersökning som visar rekordstort stöd för sverigedemokraterna. Visserligen är den inte statistiskt säkerställd men indikerar på att partiet, om det vore val idag, skulle komma in i riksdagen. Centerpartiet och Kd ligger farligt nära att ramla ur.

Jag tvivlar: När valrörelsen väl är i gång måset man fram till bevis. Klarar Sd detta? När alla partiers fotfolk och hela valmasskineriet är i full gång? Tvivlar, tvivlar.

Genast tar också spekulationerna full fart om möjliga och nödvändiga regeringskonstallationer efter valet. Mona Sahlin vill ha en blocköverskridande regeringen om sd blir tungan vågen emellan blocken efter valet. Men hur tänker hon? Skulle c och/eller fp sätta sig i en regering med ett parti starkt styrt av kommunistiska idéer och en partiledare som cokså säger sig vara kommunist? Du behöver nog nya rådgivare Mona!

Tänker också tillbaka på hösten 2006, mycket dåliga siffror för Centerpartiet. Och i valrörelsen vara det vänt till stor framgång. I Stockholms län fick vi ytterligare två riksdagsledamöter, vi kom tillbaka i landstinget och återerövrade platser i sju av åtta kommuner där vi varit utanför fullmäktige. Så visst går en negativ trend att vända. Även om c-siffrorna i denna undersökning är de sämsta sedan 2002 så ..... Men det kräver ett budskap som kan bäras med stolthet av många valarbetare och en organisation som drar åt samma håll.

Här ligger utmaningen för Centerpartiet. Kärnväljarna måste återfå förtroendet för partiet. Och återvända. Nya väljare måste attraheras, bli riktiga c-fans och träda fram med glädje som blivande övertygade c-väljare. Partisekreteraren Anders Flanking har här en stor och viktig uppgift. Den klarar han om han inte nu måste bära ryggssköld för att klara knivarna i ryggen från egna.

Så visst oroas jag av opinionssiffrorna.

onsdag 25 november 2009

Centerpartiet på väg - åt vilket håll?

Ett antal Centerpartister, bl.a centerriksdagsmannen Fredrick Federley, uttalar sig i dagens Aftonbladet om centerpartiet; politiken och läget efter senaste tidens dåliga opinionssiffror.

Partiledningens avgång krävs också, inte ordföranden men väl partisekreteraren Anders Flankings avgång. Helt fel fokus tycker jag.

Några konkreta politiska krav som skulle kunna rätta upp partiets kurs, den kritiseras ju av några i artikeln, eller åtminstone få fram mer av centerpartiets politik nämns inte heller. Jag tror nämligen inte att de intervjuade skulle ha framfört sådana synpunkter i sak och att duktiga journalister skulle avstått från att i artikeln ta med exempel på sådana frågor .

Visst är situationen besvärlig, ja mycket besvärlig. Det kommer att krävas rejäla insatser från oss alla aktiva att vända dagens negativa siffror till ett positivt valresultat. En del av centerpartisterna bör tex. fundera över vilka politiska utspel som gagnar partiet. Eller rentav sprider mer tvivel, missförstånd om vad Centerpartiet står för. Istället för att räkna egna mediala spaltmillimeter kanske några centerpartister avstå från att gå till media. Om detta sägs inget i nämnda artikel.

Det svenska ordförandeskapet i EU och vad detta inneburit för centerpartiets ordförande, som tillika är vice statsminister och näringsminister, nämns inte heller i artikeln, vilket tyder på att de centerföreträdare som intervjuas inte har haft det perspektivet.

Om drygt en månad lämnar Sverige ordförandeskapet. Därmed måste det bli mer tid över för centerstatsråden att agera mer som ministrar och centerpolitiker. Jag förväntar mig mer av centeragerande av alla centerstatsråd, och därmed vår partiordföranden. Och jag väntar att det också avspeglas i högre opinionssiffror, senast några månader in på 2010.

lördag 21 november 2009

Slutförvara kärnkraften - rejält!

Kärnkraftskramarna vädrade morgonluft efter den energiöverenskommelse som Alliansregeringen träffade för knappt ett år sedan. Felaktigt utpekades Centerpartiet som det parti som "förlorare". Istället var det tvärtom: inga fler kärnkraftsreaktorer, satsning på förnyelsebar energi och effektivare energianvändning. Klara framgångar för Centerpartiets energi- och klimatpolitik.

Dagens ledare i Aftonbladet, tar upp energifrågorna ur dagsdebatten om Vattenfall, regeringens hanteringen av frågan och den riksdagsdebatt som avhandlade denna fråga igår. En utgångspunkt för ledarskribenten är "Reaktor­kramarna på Folkpartiets landsmöte som i dag kommer att sjunga kärnkraftens och den europeiska marknadens lov kan vara ett större hot mot den svenska industrins konkurrenskraft än den mest hårdföra miljöpartist." Bra formulerat. Även fyndigt!

Med en stark satsning på förnyelsebara energikällor och effektivare energianvändning kan vårt energianvändning tryggas hållbart och långsiktigt. Det utgör en viktig del av energiöverenskommelse som allt för ofta glöms bort (medvetet?) när energifrågorna diskuteras.

I landets kommuner kan det göras mycket för att bidra till utveckling av de förnyelsebara energikällorna. Och att åstadkomma en allt effektivare energianvändning. Centerpartiet i Haninge kommer att ta sådana intitiativ inom den närmaste tiden.

onsdag 18 november 2009

Dags att ta tag i företagsklimatet i Haninge

Ett av de seminarierna jag nyss deltagit i under Politikerdagarna, Svenska Mässan, Göteborg, handlade om hur en kommun kan förbättra företagsklimatet.

Intressant, mycket lärorikt. Och en utmaning att på hemmaplan i Haninge, söka bidra. Det är ju av avgörande betydelse för kommunen att ha livskraftiga och lönsamma företag. Centerpartiet har också just företagande och entreprenörskap som en mycket central fråga för politiken.
Haninge har ett hyfsat klimat enligt Svenskt Näringslivs ranking, men är inte i toppen. En jämförelse mellan rankingen 2009 och 2008 visar istället ett tapp från plats 59 till plats 91. Å andra sidan är plats 91 mer i linje med vad vi haft under åren före 2008. Men det duger inte; Haninge ska upp i topp!

Ett av Kalmar kommuns kommunalråd, Johan Persson (s), berättade om hur de arbetar. Långsiktigt, tålmodigt och i mycket nära samspel, dialog med företagarna som är verksamma inom kommunen. Många enskilda, små som stora aktiviteter och regelbundet präglar deras arbete. Vi i Haninge arbetar på ett mycket snarlikt sätt. Och några konkreta ideér fick jag som jag kommer att ta upp i kommunledningen inom de närmaste dagarna.

Vid måndagens kommunfullmäktige antogs i mycket bred enighet Aktionsplanen 2010-2025 Hållbar tillväxt och utveckling i Haninge. En "plan" som i samtalets goda form utformats i dialog mellan kommunen (majoritet och opposition) och företrädare för företagsamheten, Företagarna i Södertörn och Svenska Handelskammaren Östra Södertörn. Detta dokument är en mycket god grund för att utveckla företagsamheten inom kommunen. Årligen ska det följas upp.
Nu kavlar vi upp ärmarna i Haninge för att utveckla företagsklimatet!

torsdag 12 november 2009

Hur ser dina tankar ut om Rudan-området?

Haninge kommun har utlyst en idétävling om framtiden för Rudanområdet. Kommunen är angelägen om att fortsätta utvecklingen av Rudans friluftsområde. För att lyckas i denna ambition önskar kommunen få in förslag, idéer och visioner för framtidens Rudan.

Förslagen ska lämnas in senast 30 november till:Haninge kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, 136 81 HANINGE eller via e-post till haningekommun@haninge.se

Initiativtagare till att lyfta diskussionen om Rudan i framtiden var ett medborgarförslag som jag väckte för några år sedan. Det ska bli mycket roligt att få ta del av inkomna tävlingsbidrag. Och se hur juryn hanterar alla goda idéer om hur Rudan-området kan göras till en verklig "frilufts- och kulturpark".

Varför inte delta i tävlingen? Du själv, kamratkretsen, ditt fiskegäng, din orienteringsklubb? Några timmars fri diskussion kanske leder fram till att du eller din förening vinner pris?

onsdag 11 november 2009

Barnkonventionen bli svensk lag?

FN:s barnkonvention har snart 20 årsjubileum. Det är nämligen 20 år sedan FN:s generalförsamling antog konventionen efter ett antal års arbete.

Nu kräver UNICEF att barnkonventionen blir svensk lag. Men behövs det? Ja det anser Unicef. Och hänvisar bl.a till erfarenheterna från Norge. Det är nu sex år sedan barnkonventionen blev norsk lag. Detta ledde till tydliga effekter enligt den utredning som den norska regeringen beställt. Idag diskuteras frågan när Unicef träffar riksdagens tvärpolitiska barngrupp och presenterar den norska utredningen.

I Haninge kommun är barnkonventionen ledstjärna i all kommunal verksamhet. I budgeten anges klara mål att barn och ungdomrs uppväxtvillkor, lärande och framtidsutsikter ska förbättras. Det gäller för alla nämnder och styrelser att i sina detaljbudgetar inrikta sina verksamheter så att dessa övergripande mål närmas.

Kommunen är också med i det nationella nätverket som arbetar med och för barnkonventionen. Jag vågar påstå att Haninge är ledande i kommunsverige. Ett omdöme som naturligtvis tål att granskas. Och det görs också årligen genom sk kollegial granskning, dvs andra kommuner i nätverket granskar vad vi gör och hur osv. Dessutom sker en granskning med några års mellanrum av Rädda Barnen, om och hur vi uppfyller våra egna mål men också barnkonventionen i sin helhet. Ett spännande, förpliktande och lärorikt arbete.

Det är ju skillnad på barnperspektiv och barnens perspektiv. Eller hur?

onsdag 4 november 2009

Mera pengar till skolan - fel väg?

Ropen skalla - mera pengar till skolor alla! Lärarfacken synes vara eniga om detta. Mera pengar löser skolans problem med att så många elever lämnar skolan utan fullständiga betyg. Utan behörighet att gå vidare direkt till gymnasiet. Men stämmer detta?

Idag presenterar ekonomerna Stefan Fölster, Anders Morin och Monica Renstig i Brännpunkt, Svd, en granskning de gjort om skolors ekonomi och lärartäthet. Den visar att varken resurser eller lärartäthet är viktigt för hur eleverna presterar i skolan. Istället är mängden tid som lärarna tillbringar med eleverna direkt avgörande för att målen nås.

Erfarenheterna från Haninges arbete med kunskapsfokus visar att deras granskning har täckning. Robert Noord, tidigare ordförande (s) i kommunens barn- och utbildningsnämnd beskriver denna process i Haninge på sin blogg idag. Och Martina Mossberg, bloggar i samma fråga på kommunledningens egen blogg.

Nu väntar jag med spänning på hur bl.a. lärarfacken ska klara ut dessa, ur deras synpunkter, smått (?) besvärliga fakta och erfarenheter.

tisdag 3 november 2009

Allt vad som går - satsa på spår!

Länsstyrelsens plan för nya spår och vägar fram till 2021 är kostnadsberäknad till 95 miljarder. Ungefär lika fördelat mellan spår och vägar. Ganska bra förslag, denna "Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010 – 2021"

För Södertörn finns det en hel del att glädjas åt. Förbifart Stockholm, den största vägsatsningen, är mycket, mycket angelägen. Med starka miljökrav bör förbifarten kunna bli ett föredöme för hur vägar kan byggas i framtiden. Spårväg Syd finns också med. I en första etapp ska den enligt planen byggas från Flemingsberg till Skärholmen. På sikt är det naturligt att spårvägen går vidare och österut. Då kan vi också få en rejäl kollektivtrafikförbindelse som knyter samman östra och västra Södertörn. En rejäl framtidssatsning, eller hur?

Haninge får också angelägna objekt. Pendeltågstationen i Vega och fullföljandet av dubbelspåret
på Nynäsbanan är några objekt också med i länsplanen.

Nästa år i mars beräknas regeringen lägga sitt förslag omsatsningar på spår och vägar. Så det gäller att fortsätta opinionsbildningen för viktiga satsningar på spår och vägar.

lördag 24 oktober 2009

S - vända i skolpolitiken?

Häromdagen lanserade Robert Noord boken "En skola för den zappande generationen".

Här har Robert samlat ett antal mer eller mindre kända s-namn som medförfattare. Boken handlar om friskolorna, vinster och ledningsfrågor.

Boken är vältaimad. S-kongressen startar om några dagar. Och det är naturligtvis med i beräkningen att boken ska uppröra men visst räknar också Robert med att den ske beröra. Som en inledning på kommande kongressdebatt om skolpolitiken. Må i det avseendet Robert mfl få rätt.

Det behövs en nationell synvända i skolpolitiken. Socialdemokratin är därför viktig att erövra för en skolpolitik alá Haninge.

torsdag 15 oktober 2009

Lokal polis - bättre och tryggare?

Regeringskansliet har startat en översyn av polisens organisation. Inte en dag för sent, eller? För ibland läser man i tidningar om tvister mellan rikskrim och länspolismyndigheten i hur händelser, frågor, ska hanteras.

Den rödgröna röran (s, v och mp) tycker det är bäst att slå samman landets 21 olika länspolismyndigheter. Big is beutiful (and strong?), tycks man anse. Att gigomanin inte släppt taget, man bara undrar .....

Visst måste de nationella polisiära arbetet bli effektivare. Lika viktigt är kanske att också polisen återfår mer av lokal förankring?

Nationellt måste vi kraftsamla för att kunna hantera gränsöverskridande brottslighet (naturligtvis också tillsammans inom EU) och annan tyngre, ofta gängrelaterad, yrkeskriminalitet. Men också skadegörelse, misshandel, inbrott, bilstölder etc. måste också hanteras effektivt. Det handlar ju oftast om svåra ingrepp och händelser i människors vardagsliv. PJ Linder skrev häromveckan att också vardagsbrottsligheten fungerar som en sorts lärlingsutbildning för blivande yrkesförbrytare. En än mer effektiv lokal polis borde kunna öka tryggheten för medborgarna och minska rekryteringen av fler yrkeskriminella?

Se till att polisverksamheten kring "vardagsbrottsligheten" blir mer lokalt förankrad. Innan förstatligandet av polisväsendet så fanns det lokal ordningspolis. Kanske det vore ett sätt att göra viktig polisverksamhet mer lokal och i bättre samspel med lokala aktörer med en kommunalisering av viss polisiär verksamhet? Så om en sammanslagning av alla länspolismyndigheter skulle främja också en än mer lokalt förankrad polis, så ok för mig.

onsdag 14 oktober 2009

Haninge i Europa


Den här veckan ägnar mestadels av tiden till Europasamarbete. Något vi behöver mer av, inom ramen för EU och t.ex. Europarådet.

Jag är en av sex svenska ledamöter i Europarådets kommunalkongress. Och vi sammanträder nu i Strasbourg.
Haninge kommun antog förra året ett internationellt program. Särskilt lyftes det nordiska och Europasamarbetet fram. Haninges plats och roll i Europa, liksom det andra perspektivet, Världen i Haninge berördes.
Skall vi lyckas stärka och inte minst utveckla Haninge som kommunen där vi kan leva ett gott liv, hela livet, behövs mer av samarbete. Mellan kommunen och företagen, mellan kommunen och akademin, mellan föreningslivet och kommunen, med kommunerna på Södertörn, med vänorterna osv. Och i olika sammanhang där vi också rör oss utanför Sveriges gränser. Haninge kommun har mycket att lära av andra, inom som utom Sverige. Ett öppet sinne för detta internationella samarbete skapar goda förutsättningar att i Haninge utveckla framtidskommunen.
Res och lär, var ett motto under 1970-talet för SV, Studieförbundet Vuxenskolan. Det borde vi också ta till oss i Haninge!

söndag 4 oktober 2009

Låt barnen leka, på allvar!

Brännpunkt, i dagens Svenska Dagbladet, skriver barnläkaren Carl Lindgren: Skogen har för många barn reducerats till en ren kuliss. Platserna för lek är istället tillrättalagda och inhägnade. Men den sinnesstimulering som naturen erbjuder är av särskild vikt för den växande hjärnan och kan sannolikt bidra till att lindra ADHD-symptom.


Så sant, så sant. För landets alla kommuner borde det vara en ledstjärna. Kommunerna har ju planmonopol. Det monopolet kan mycket väl nyttjas till att slå vakt om, ja kanske utveckla, de ytor för barnens lek som inte är "tillrättalagda". I allra flesta fall planeras det för barnen utifrån vuxnas uppfattning om vad barn uppskattar, behöver osv. Inte alls säkert att det är barnens uppfattning. Men det kan vara ett försök av oss vuxna att ha barnperspektivet i planeringsfrågorna. Barnens uppfattningar respektive barnperspektivet är ju olika sätt att hantera frågor.


Carl Lindgren avslutar sin artikel med: Vi måste också våga ge avkall på vårt kontrollbehov och skaka av oss vår, av mediedramaturgerna omhuldade, oro och låta barnen slippa att stå i ständig kontakt med , oss. Något för oss alla, oavsett om vi är föräldrar, grannar, förtroendevalda eller t.ex. planerare att ta till oss. Vi har ju alla förbättringsmöjligheter, eller hur?


För oss i Haninge kommuns ledning är det tex. viktigt att uppmärksamma och hantera barnens lekplatser, naturliga inte minst (!), i vårt arbete med planeringen av t.ex. Vega-staden. I det kommande hållbarhetsprogrammet bör det vara en viktig länk utifrån den sociala dimensionen av hållbarhet.

lördag 3 oktober 2009

Klimatfrågan angår oss alla - några skrev på direkt

Har nu tillbringat några timmar i Haninge Centrum. Delat ut ca 200 foldrar kampanjen 2grader. Men många fler passerade, några log nickande/avböjande och gick vidare utan folder.

Men Gunhild från Handen, en äldre dam, hon ville inte bara ha foldern. "Jag vill skriva på direkt, jag har ingen dator" sa hon. Och det ordnades gärna tack vare mobilt modem och min dator. Och inte nog med Gunhilds underskrift. Hon fick också sin väninna att skriva på, liksom hennes egen man.

Världen behöver fler av Gunhilds kaliber.

fredag 2 oktober 2009

Gör som LO, engagera dig i kampanjen 2grader!

Nu har också LO engagerat sig i kampanjen 2grader. Gör du det också! 67 dagar återstår så vi hinner och orkar göra en hel del.


Så här formuleras uppdraget på kampanjens egna hemsida: Den samlade internationella forskningen har visat att temperaturen inte får öka mer än 2 grader för att klimatpåverkan på jorden inte ska bli farlig eller oacceptabel. Nu väntar världen på politiska beslut som kan hejda klimatförändringarna. I december samlas världens ledare i Köpenhamn för att förhandla om en ny internationell klimatöverenskommelse. Namnlistan kommer att överlämnas till representanter för USA:s och Kinas regeringar.


Imorgon lördag kommer jag att i Haninge Centrum dela ut kampanjfoldern. Jag ska också ha datorn uppkopplad så att intresserade kan skriva på direkt.

onsdag 30 september 2009

Fortsatta inkomstökningar för Haningeborna

Den sammanräknade förvärvsinkomsten ökade med 0,7 procent 2008. Störst inkomstökning hade östgötakommunerna Ydre och Boxholm där inkomsten steg med mer än 2 procent. I Haninge ökade inkomsten med knappt en procent under 2008. Det visar aktuell statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Medianinkomsten i Sverige ökade från 197 000 kronor till 224 000. I Haninge är motsvarande siffror 216 000 till 237 000 kronor. Haningebon har alltså högre medelinkomst än riksgenomsnittet. Gapet minskar dock.

En fortsatt jobbpolitik är allas bekännelse. Att ta tillvara människors vilja och lusta att arbeta är viktigt. Lika angeläget är det att många fler människor i arbete skapar också förutsättningar för fortsatt utveckling av välfärden. Oavsett vem som utför det som vi gemensamt betalar via skattsedeln.

tisdag 29 september 2009

Öka trycket inför Köpenhamn - skriv på för 2 grader

Nu gäller det att öka opinionstrycket inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn i december. Länder som USA och Kina måste verkligen få känna att det finns ett stort tryck på även dem att ta klimatförändringen på allvar.

Miljöminister Andreas Carlgren (C) uppmanar dig att delta i namninsamlingen.

Namninsamlingskampanjen 2 grader pågår under de kommande 70 dagarna. Rädda barnen, LRF, Vasakronan, Sveriges Åkeriföretag, Global Forum, , Röda Korset, Svenska FN-förbundet, Naturliga staget och NBV är några svenska organisationer som ställt sig bakom kampanjen som initierats av Centerpartiet.

Resultatet kan bli stort, om var och en gör lite. Och man kan ju också göra mycket! Jag har skrivit på. Och beställt kampanjmaterial. Gör du det också!

torsdag 24 september 2009

Lördagsmiddag på Blåhammaren väntar

Imorgonkväll drar det iväg till fjälls. Den årliga vandringen till Blåhammarens fjällstation handlar det alltså om. Jag känner redan att jag står där, men det ju fel, jag är på rummet i kommunhuset Haninge när jag skriver dessa rader.

Och i år går vi ifrån Storulvåns fjällstation lördag förmiddag och tillbaka samma väg söndagmorgon, ja kanske tidig förmiddag. Ulf, gammal fiskekamrat gör mig i år sällskap. Det ska bli mycket roligt.

Smolken i bägaren synes bli att det enligt den prognos som Ulf berättade om så ser det ut att regna. Hela helgen! Å andra sidan så finns det kläder och utrustning för att hantera detta. Men det blir ju inte lika roligt att äta lördaglunch utomhus.

tisdag 22 september 2009

Ett gott liv, hela livet

Vi i Centerpartiet har länge arbetat för att våra äldre ska ha det bra på ålderns höst. Det är ju både rätt och riktigt att ordna så att det blir bra möjligheter att leva ett gott liv, hela livet. Budskapet i budgetpropositionen är tydligt: Regeringens satsningar på trygghetsboende för äldre, god vård för äldre med många sjukdomar och att stödja anhörigvårdare fortsätter. Det är ett mycket bra besked, inte minst till alla äldre och deras anhöriga.

Det är också förpliktigande för t.ex. oss i kommunerna att ta vårt ansvar för de äldres omsorg och rätten till ett gott liv. Haninge kommun korades i våras till Bästa äldreomsorgskommunen i landet. Ett mycket gott betyg för alla våra hundratals anställda som dagligen, ja också nätter, vecka ut och vecka in, året runt, erbjuder en god omsorg och omvårdnad. Och vi i kommunledningen glömmer inte heller att i förstaplatsen finns också ett bra betyg och erkännanden för alla de hundratals och åter hundratals anhöriga som gör ovärderliga insatser. Vi uppmärksammar också deras insatser genom stöd i olika former i deras värv.

Kenneth Johansson (C), ordförande i riksdagens socialutskott, säger i en kommentar till regeringens budgetproposition bl.a.: Anhöriga är en omistlig resurs som förtjänar bra stöd för att orka med sin uppgift. Kan det uttryckas bättre? I Haninge kommun försöker vi leva upp till vårt ansvar. Kanske inte tillräckligt? En fråga för alla partier att besvara inför kommande kommunval?

måndag 21 september 2009

Församling och gemenskap - framgångar i kyrkovalet

Igår var det val till bl.a. kyrkomötet och församlingarna. Sveriges största föreningsval enligt (S)-ledaren Robert Noord i Österhaninge församling.

Glädjande för oss i nomineringsgruppen Församling och gemenskap, FOG, så ökade vi med ett mandat jämfört med nominsgruppens samlade resultat från förra valet 2005. FOG är en ny gruppering i Österhaninge församling och består av människor som har sin partipolitiska hemvist i Centerpartiet, Folkpartiet eller Kristdemokraterna samt "partilösa".

(S) förlorade två mandat och (M) vann ett. Allt enligt Svenska kyrkans hemsida och det preliminära valresultatet. Robert Noord (S) kommenterar valförlusten på sin blogg.

I kyrkovalet kunde man ju kryssa högst tre kandidater. Så det blir intressant att se om kryssen kommer att avgöra vilka som kommer att representera FOG. Eller om de nio första kandidaterna också blir de ordinarie ledamöterna. Med spänning ser jag fram emot den slutliga röstsammanräkningen.

söndag 20 september 2009

Helhetsombudsmannen?

Det är lätt att konstatera att myndighetskraven på olika verksamheter med åren blir allt större. Detta är något som särskilt små verksamheter får kämpa med. Och i t.ex. skärgården blir det än mer kännbart, långt ifrån brandbilar, ambulanser, sjukhus osv.

Ska skärgården och landsbygden kunna utvecklas kan inte reglerna ta sin utgångspunkt i välmenande regler som författas utifrån ett storskaligt tänk, eller.....?

Skärgårdsstiftelsens VD Berndt Festin tar upp denna problematik i sin senaste ledare i Stångmärket, stiftelsens tidning. Han skriver bl.a. ".... varje enskilt regelverk säkerligen kan motiveras ur hälso- och säkerhetsaspekter ...... det skulle behövas ytterligare en ombudsman i Sverige. Nämligen en helhetsombudsman som värnade om vår rätt till helheter i detta allt mer detaljreglerade samhälle."

Kloka synpunkter och bra förslag. På sitt sätt borde man kunna betrakta regeringens regelförenklingsarbete som ett steg på vägen. Rätt riktning är det på arbetet men går det tillräckligt fort?

I det nyligen startade Regionala Skärgårdsrådet, med landstingsrådet Gustav Andersson (C) som ordförande, är detta en starkt prioriterad fråga. En första kartläggning av problematiken redovisades i fredags vid rådets senaste sammanträde. Den 18 november arrangerar rådet ett seminarium med bl.a. deltagande av skärgårdskommunernas näringslivschefer eller motsvarande.

lördag 19 september 2009

Flytt från stuga till stuga


Idag bär det av. Alltså flytta möbler, trädgårdsredskap, husgeråd, och lite till från stugan på Sjövägen, Norrby till nya stugan på Arkitektvägen (bilden), Årsta Havsbad.

Hyrbilen väntar just nu på OKQ8. Kanske den inte fylls helt men det gäller ju att ha tillräckligt med utrymme för allt som kan tänkas vara "bra att ha" i nya stugan. En del saker ska ju till bostadsrätten.

Idag blir det alltså bilkörning och flyttbestyr. Det är bara roligt. Och hoppas att allt också "flyter på" så vi kan äta en bra och välförtjänt middag framåt kvällningen.

fredag 18 september 2009

Livslångt lärande - finns det tänket på DNs ledarredaktion?

DN publicerar idag en ledare "Fem punkter för kunskap". Mycket är bra och jag kan instämma i.

En sak slår mig, en fundering snarare: Kunskap är viktigt under hela livet. För ens självkänsla och personliga utveckling. Men inte minst för att också kunna hantera en arbetsmarknad som förändras i allt snabbare takt.

Det man lär sig svetsare, målare eller lärare, ja egentligen för alla, i tidiga år är inte alltid det som man förväntas kunna och bidra till utveckling med när man varit i professionen ett antal år. Ett lärande arbetsliv är viktigt. Och fort- och vidareutbildning är lika viktigt som en bra grundutbildning. Därom synes DN inte reflektera kring. Tyvärr.

Det livslånga lärande är väl viktigt? Och det sker naturligvis inte alltid "på skolbänken". Nya kunskaper förvärvas också i det dagliga arbetet. Möjligheter för alla att under kortare eller länger perioder i livet kunna fort- eller vidareutbilda sig är också angeläget.

Jag hoppas regeringen tar till sig det som DN skriver. Samtidigt som de förstår vikten av fortsatta insatser för att främja fort-och vidareutbildning , gärna höjda ambitionsnivåer i form av personliga kompetensutvecklingskonton och ökat stöd till folkbildningen.

torsdag 17 september 2009

Vad vet vi om civilsamhället? 200 miljoner till forskningen!

Vad vet vi egentligen om "svenskarnas" föreningsengagemang? Drivkrafterna bakom all tid som så många människor lägger frivilligt och ideellt i "sin" föening? Hur ser utvecklingen ut, om vi tittar bakåt? Framtidstendenserna? Har politikens syn på medborgarnas självorganisering förändrats ut under åren? Vad betyder det för föreningslivet när vi i kommunerna gärna ser ökat föreningsengagemang inom ramen för åtagandet "välfärden"? Vad betyder det för medborgarna när föreningslivets aktiviteter inom kultur- och fritid sviktar pga försämrad ekonomi? Har finansieringsvägarna breddats/krympts? Hur har medlemsinflytandet och engagemanget förändrats över tiden? Ja frågorna kan bli än fler. Svårare är det dock med svaren.

Visst har universitet och högskolor liksom starka ideella organisationer som Röda Korset, idrottsrörelsen, folkbildningsorganisationer mfl gjort bra enskilda insatser. Ja till och med banbrytande. Stockholms Handelshögskolas forskning har varit och är betydande. Ersta Sköndals likaså. Bildandet av Ideell Arena är ett annat bra initiativ ursprunget ur bl.a föreningssveriges diskussioner om ökade kunskaper och kunskapspridning om civilsamhället. Dessa alla, nämnda som onämnda, kända som okända insatser, har varit och är ovärderliga. Fortsatta egna intiativ likaså.

Under många, många och långa år har företrädare för folkrörelseSverige, föreningslivet, civilsamhället (kärt barn har många namn!), ställt därför berättigade krav på ett rejält statligt forskningsprogram om det civila samhällets betydelse. Förslag har funnits vid flera olika tillfällen. Senast (?) från Folkrörelseutredningen i betänkandet "Rörelser i tiden", SOU 2007:666
Och nu tar Alliansregeringen ett stort och viktigt steg:Ett tio-årigt forskningsprogram med över 200 000 000 kronor. Pengarna ska gå till följande områden; tvärvetenskaplig grundforskning, tillämpad forskning hos t.ex. myndigheter samt till att sprida resultaten av forskningen och att utveckla statistik över sektorn.

- Det är glädjande att man äntligen satsar på detta forskningsområde. Det säger Göran Pettersson, generalsekreterare i Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

Ja, jag håller naturligtvis med. Och säkert också alla föreningsföreträdare som under åren kämpat för ett statligt forskningsprogram kring civilsamhället.

Inte minst i kommunerna behöver vi också öka våra kunskaper om hur det lokala föreningslivet fungerar, dess villkor och framtidsutsikter. Det är också en fråga som engagerat oss i Haninge kommuns Demokratiberedning. Våra förslag om förbättrade relationer mellan civilsamhället och kommunen skickas snart på remiss. Och våra förslag och reflektioner bygger bl.a. på den dialog som vi haft under drygt ett halvår med över 50-talet olika föreningar som verkar inom kommunen.

Ha en go och glá torsdagkväll!

Läs och kommentera gärna också min andra blogg: www. raymondieuropa.blogspot.com

onsdag 5 augusti 2009

Olämpligt agerande - landshövdingen som fick lämna sin post

Ett av dagens samtalsämne är naturligtvis regeringens beslut att "sparka" landshövdingen Marianne Samuelsson. Bakgrunden är hennes agerande med anledning av ett beslut om strandskyddsdispens för en stor och välkänd gotländsk företagare. På ledarplats i Svenska Dagbladet skrivs: Samuelsson får gå. Det var enda vägen.

Kanske blev det hennes kommentar till det som hänt som fick regeringen att ta avsätta henne. I sin skriftliga kommenterar skriver nämlingen Marianne Samuelsson bl.a.: Jag är lockad i en fälla av en illojal medarbetare med egen politisk agenda.

Detta är ett häpnadsväckande uttalande av en chef för en statlig verksamhet. Om medarbetare känner sig tvingade att ha med bandspelare för att "dokumentera" vad som sägs i interna möten mellan handläggare och chef så lämnar det viktiga besked om ledarskapet och om arbetsplatskulturen. Trångt. Rädsla? Å andra sidan så är det inte orimligt att ställa sig frågan varför en handläggare tar med sig en bandspelare till ett möte i ett enskilt ärende. För att kunna lägga det inspelade till akten? För att låta det inspelade droppas till media och bli offentligt, i syfte att få beslutet ändrat? Chefen avsatt? Eller ......?

Lena Melin skriver i Aftonbladet: Det hon skrev var totalt obalanserat. En sådan person kan inte leda en så viktig statlig myndighet som länsstyrelsen är. Regeringen höll med och ska nu ge Marianne Samuelsson andra uppgifter. Efter en tid i karantän inom regeringskansliet så borde det finnas viktiga uppgifter för henne. Det hon lärt sig av denna affär har hon med sig i framtiden. Och i den statliga verksamheten, med sin ofantliga bredd, bör det naturligtvis finnas plats för en person som Marianne Samuelsson.


lördag 25 juli 2009

Klimatpolitiken förutsätter lokalt ledarskap

Europas kommuner och regioner gör ett stort och viktigt arbete för klimatet. Därför måste de få vara med och bestämma framtidens klimatagenda. Så lyder budskapet från Sveriges och Europas lokala och regionala företrädare när EU:s miljö- och energiministrar som samlades i Åre igår.

Ja, jag instämmer förstås

Kraftsamling är viktigt. Så nu gäller det att både förbättra konkretiseringen. Och inte minst i leveransen.

torsdag 23 juli 2009

Ledarskap krävs i klimatfrågan

"Förorenarna måste stå för notan" är rubriken på dagens Brännpunkts-artikel, Svenska Dagbladet. Undertecknare är alla tre välkända europapolitiskt aktiva s-kvinnor; Margot Wallström, avgående EU-kommissionär, Mary Robinson, fd Irländsk president och Gro Harlem Brundtland, fd norsk statsminister.

De tre tillsammans är initiativtagare/ordföranden för Road to Copenhagen, ett internationellt samarbetsprojekt mellan Club of Madrid (bestående av före detta statsministrar och presidenter), parlamentarikernätverket GLOBE och företagsnätverket Respect Table.

Deras budskap är klart: Köpenhamnsmötet (dvs den internationella klimatkonferensen senare i höst), måste mynna ut i ett avtal där industriländerna förbinder sig vid omfattande utsläppsminskningar samt finansering av utvecklingsländernas klimatanpassning. Social rättvisa och jämställdhet måste prägla ett kommande avtal. Välformulerad och tänkvärd artikel! Och en direkt uppmaning till EU´s toppmöte kring energi-och miljöfrågorna som inleds idag i Åre.

Förnybart.nu är ett svenskt inititiativ. Initiativtagare till detta svenska nätverk är Lars-Göran Petterson, förbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen och Anders Wijkman, vice ordförande i Tällberg Foundation.

I några debattartiklar under sommaren, bl.a. DN 16 juni och Svd den 15 juli, har de förtjänstfullt redovisat behovet av svenskt ledarskap i allmänhet och som ordförandeland i EU, i synnerhet. De har bl.a visat på behovet av ett kraftfullt svenskt effektiviseringsprogramn för lokaler och bostäder, delvis riktat mot de s.k miljonprogramområdena (Brandbergen och Jordbro i Haninge, för att nämna två lokala exempel). Förnybart.nu visar också i sin rapport att den svenska regeringens mål bara är hälften så ambitiöst som EU:s. EU:s mål får också kraftfull kritik av företrädare för Europeiska miljöbyrån, tex på DN Debatt idag.

En sådan låg ambitionsnivå kan naturligtvis ställa till ordentliga politiska problem om Sverige som ordförandeland i EU har lägre ambitionsnivå en hela unionen samlat sig kring. Trovärdigheten blir ju tyvärr inte hög om inte ambitionerna justeras, uppåt!

Nu gäller det för alla goda krafter att delta i opinionsbildningen för skarpare svensk inhemsk politik. Du kan göra som jag, underteckna uppropet som Förnybart.nu publicerat.

onsdag 22 juli 2009

Refreshments etta!

Refreshments, rock and roll bandet från Gästrikland, har klivit rätt in som etta på topplistorna med sin senaste CD: "A band's gotta do what a band's gotta do".

Glädjande. Även om jag inte trodde något annat efter ha lyssnat på cd´n ett antal gånger. Och några av basgångarna tror jag mig klara. Men mycket träning återstår.

För övrigt: Dagens mindre roliga besked är naturligtvis att Kalmar FF, trots 3-1 hemma mot Debrecen, inte får fortsätta i Champions Legaue. Debrecen går vidare tack vare fler gjorda mål på bortaplan.

måndag 20 juli 2009

Gratis vaccinering?

Svinfluensan drabbar allt fler. Och nu diskuteras om det ska vara gratis vaccinering eller inte. Som om det skulle kunna vara gratis! Någon ska ju i slutändan betala kostnaderna. Oavsett om det är kommunen, landstinget eller staten så blir det skattebetalarna som får täcka kostnaderna. Eller om det är den enskilde som direkt får betala de uppemot 300 kronor för två doser vaccin. Och för en småbarnsfamilj som vill vara på den säkra sidan kan det alltså bli tal om över 1000 kronor.

En avgiftsfri vaccinering kommer sannolikt leda till att långt fler låter vaccinera sig än om den enskilde ska betala. Smittspridningen måste begränsas. Det talar för att vaccineringen betalas solidariskt över skattsedeln. Då återstår frågan om det är kommunen, landstinget eller staten som ska ta kostnaderna.

Självfallet kan det inte vara en kommunal uppgift att betala vaccineringen. Sedan är det frågan om det är landstinget eller staten som ska ta notan. I detta läge med mycket bekymmersam ekonomi för både kommuner och landsting borde det vara rimligt att staten tar på sig kostnaderna för vaccineringen. Den signalen måste folkhälsominister Maria Larsson snarast lämna.

torsdag 16 juli 2009

C - varning för "Stockholms-programmet"

Flera Centerpartister, däribland EU-parlamentarikern Lena Ek och Centerpartiets rättspolitiske talesperson Johan Linander, varnar för konsekvenserna av det så kallade Stockholmsprogrammet.

Mattias Östmar har skrivit om detta på Centerpartiets hemsida.

Läs och begrunda. Välgrundade varningar såsom jag förstår det.

Ha en skön, go och glá sommar!

måndag 13 juli 2009

Sverige - det nya matlandet?

Teckenstorlek
Regeringen har en vision om "Sverige - det nya matlandet". Mat är upplevelse (och nödvändigt för överlevnad)! Häromdagen beslutade regeringen att satsa 160 miljoner kronor ytterligare på att uppnå visionen "Sverige - det nya matlandet". Det är en satsning på 40 miljoner kronor årligen från och med 2010 fram till 2013.

En satsning på mat skapar också bra förutsättningar för fler jobb i hela landet. Regeringens satsning är helt rätt. Och för några dagar sedan presenterade jordbruksminister Eskil Erlandsson sin plan för arbetet med att förverkliga visionen.

Sverige har kanske inte chans att slå det italienska eller franska köket. Eller det grekiska, spanska eller ..... Men i Sverige finns förutsättningar för att nyttja maten och matupplevelserna till mycket, mycket mer än vad vi hittills gjort. Regeringens satsning är en signal till alla svenska bönder, och de som går i bondetankar, att mat och livsmedel handlar om mer än livsnödvändigheter. Det handlar också om kvalitet och upplevelser, att samlas kring god mat i en god social samvaro med andra osv.

Regeringens satsning är också en signal till oss i kommuner och landsting att hålla mat- och kostfrågorna högt uppe på dagordningen. Titt som tätt duggar rapporterna om hur eländig maten är på olika offentliga institutioner. Rätt eller fel men nu gäller det att få positiva rapporter. Och för det fordras ett målmedvetet förändringsarbete i t.ex kommuner och landsting.

tisdag 7 juli 2009

Räddaren i nöden - flytvästen!Åtta av tio som drunknar vid fritidsbåtsolyckor skulle ha överlevt om de använt flytväst. Det berättar Svenska Livräddningssällskapet.

Bland barn och ungdomar är drunkning den tredje vanligaste dödsorsaken. Det åvilar ett stort ansvar på föräldrar och andra vuxna att vara bra förebilder. Bära flytväst är lika viktigt som riktigt. Men också att se till att barn och ungdomar får lära sig vett och etikett i båtlivet. Säkerheten främst!


Under sommarmånaderna är det många som vistas ute på sjö och hav. I stora som små båtar. Men oavsett båt, storlek eller typ, så gäller det att bära flytväst. Man vet ju aldrig när olyckan kan vara framme. Och flytvästen är en mycket billig livförsäkring.

Så du som vistas till sjöss: Bär flytväst och bidra till ökad sjösäkerhet.

lördag 4 juli 2009

Almedalen Tur och Retur


Bilden är från Visby flygplats när jag är på väg hem. Efter nästan tre dagar i ett varmt, välbesökt och spännande Visby.
Årets Almedalsvecka avslutas idag. Statsministern är sista partiledaren som talar i den så omtalade parken i centrala Visby.
I år har genomförts över 1000 planerade arrangemang. Många av dem har naturligtvis haft lite glesare i bänkarna. I andra arrangemang har människor inte kunnat delta i pga av salen var (mer än) fullbesatt.
Mitt program, ja jag hade ett eget som jag gjort i förväg, upptog 13 seminarier. Från Skolpolitiskt samtal med bl.a Martina Mossberg, Haninge, sociala företag, avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer till upphandling. Drygt hälften av de planerade arrangemangen besökte jag.
Anledningen är just Almedalskulturen; du träffar en eller flera nya intressanta personer i anslutning till ett seminarium. Man bestämmer sig för att fortsätta samtalet på annan plats. Eller att man återser en gammal kollega som man inte sett på åratal. Man sätter sig ned och pratar. Oj, så rinner tiden iväg. En del mejl ska också besvaras, telefonsamtal ringas. Tiden bara försvinner. Detta vill man gärna sköta mellan alla intressanta seminarier men det hinns oftast inte med.
Programmet för kvällarna är givet: Lyssna på partiledaren som talar i Almedalen. Oftast i goda vänners sällskap. Sedan är det dags för mingel. Och det finns många att välja bland. Mina mingel var hos bl.a. Svenska Jägareförbundet, LRF, Centerpartiet och Svenskt Näringsliv. Alla bra träffpunkter för att stärka befintliga kontakter eller för att utveckla nya. Svenska Dagbladet samamanfattar årets vecka i ett A-Ö.
Nu är det dags att planera för nästa års Almedalsvecka. Och jag hoppas att Haninge kommun då medverkar med att erbjuda ett antal intressanta seminarier. Vi har ju ett antal saker som verkligen tål att marknadsföras, diskuteras och låta bli omtalade.

torsdag 2 juli 2009

En gåva för att arbeta ideellt?

Sektor 3, de ideella organisationernas egna tankesmedja, arrangerade ett seminarium om avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. Almedalen i Visby var platsen. Gott värdskap. Proffsigt genomfört. Välbesökt. Informativt.
Temat hade sin utgångspunkt i det senaste statliga utredningsförslaget i frågan. Jag bloggade häromdagen: "Det finns starka skäl som talar för att också vi i Sverige inför någon form av avdragsrätt för gåva till ideella organisationer. Men det behövs en rejäl bearbetning av Sjöblom´s förslag. Ändåmålet får inte bara bli forskning och välgörenhet. Varför inte till idrott, kultur och annan samhällsnyttig ideell verksamhet? "

Samtalet i Almedalen var konstruktivt och inspirerande. Lars Trädgårdh och Johan Vamstad, två forskare, knutna till Ersta Sköndal Högskola, har i boken "Att ge eller att beskattas" beskrivit frågeställningen. Ur ett svenskt och internationellt perspektiv.

Samtalet under Alice Bah Kuhnke´s ledning var både problematiserande och optimistiskt. Oavsett inställning i sakfrågan var frågorna och inläggen konstruktiva. Relationerna till befintliga statsbidrag var naturligtvis en viktig frågeställning. En annan var till vilken typ av verksamhet som avdragsrätten ska vara kopplad, röst (politiskt arbete för viss idé etc.) eller aktiviteter. Likvärdiga möjligheter för små som stor organisationer, kända som mindre kända organaisationer osv.

Förväntningarna finns. Hos många. Farhågor finns hos andra. Regeringen har ett viktigt arbete. Remissomgången blir naturligtvis avgörande. O andra sidan behövs också fortsatt opinionsbildning i principfrågan: flera finansieringskällor för ideella organisationer är nödvändiga.

Sektorn har också ett stort ansvar för att öka "självfinansieringsgraden". Det kan minska beroendet av det politiska godtycket som statsbidraget kan medföra.

onsdag 1 juli 2009

Kräver våld mot politiker en egen lagstiftning? - för vem vill bli en politiker

Idag har SKL ett seminarium på temat "Vem vill bli en politiker?". Utgångspunkten är de olika former av trakasserier och våld som politiskt förtroendevalda i kommuner, landsting/regioner och riksdag utsätts för.

Frågan har utretts av en särskild statliga utredning. Förslag las om att Sverige ska få en lagstiftning mot detta. Politiker borde ha samma skydd som tjänstemän i offentlig sektor.

Regeringen har hittills avvisat lagstiftningskravet. Samtalet under seminariet gav tyvärr exempel på hur trakasserierna och våld utvecklats. Allt från "folklig upproriskhet", över stalkning, politisk extremism till organiserad brottslighet.

Självfallet måste de folkligt valda representanterna ha ett tillräckligt rättsligt skydd i sitt arbete.
Ingen ska behöva lämna eller ens fundera på att lämna sitt förtroendeuppdrag pga av trakasserier eller våld. Naturligtvis inte heller att avstå från att ta på sig ett förtroendeuppdrag pga av risken att utsättas för trakasserier eller våld pga av själva uppdraget.

SKL är enigt i bedömningen att det behövs lagstiftning. Regeringen håller emot. Än så länge.

tisdag 30 juni 2009

Almedalen nästa!


Ja då var det dags att återigen bevisat några dagar av Almedalsveckan. Programmet bara växer, och växer ....
Det blir en rivstart; ett skolpolitiskt samtal, som bl.a. Martina Mossberg, ordförande i kommunens grund-och förskolenämnd, skall delta i. Sedan blir det ett seminarium om sociala företag.
Kvällen ägnas Maud Olofssons tal. Och därefter blir det centermingel.
Icke programlagt är alla de personer jag kommer att möta, nya eller gamla "bekanta". Detta är ju faktiskt en av tjusningarna med veckan i Visby.

lördag 27 juni 2009

Skärgårdens första snorkelled invigd idag - månne bliva en succe för Nåttarö ...


Som ordförande i Skärgårdsstiftelsen hade jag det stora nöjet att idag inviga skärgårdens första snorkelled, undervattensstigen, på Nåttarö. Saxen var naturligtvis ersatt av en riktig dykarkniv! Men det gulblåa bandet var bundet mellan två små bojar, strax innanför själva stigen/leden.

Bredvid ångbåtsbryggan ligger den, snorkelleden. 200 meter lång och med 16 informativa skyltar på botten som beskriver vad man kan upptäcka, om man vill och har tålamod.

Vad ser ju vad som finns uppe på land. Men under vattenytan? Och i ett marint naturreservat?

Just det är själva del ideén bakom snorkelleden. Att göra skärgården mer tillgänglig, öppen, för den som vill upptäcka saker, få nya kunskaper osv.

Skärgårdsstiftelsen har tillsammans med Haninge kommun och med Naturvårdsverket som delfinansiär, gjort denna undervattensstig. 200 meter lång och som har bojar vid varje informationsskylt. Och mellan bojarna finns en slang som gör det lätt att följa stigen.

Vid dagens invigning var det många som provade på att snorkla. Flera för första gången. Och jag provade också. Spännande och mycket intressant.
Svenska Dagbladet hade idag en stor och informativ artikel om leden.

torsdag 25 juni 2009

Gäst på skäret - en god vän anlände och vi fick en middagsgäst

Igår fick vi besök på "skäret". Lasse H kom med sin stora och vackra båt. Han klarade gott och väl den trånga och grunda inseglingsrännan.
Så det var mycket trevligt med en gäst till middagen; lammkotletter och färskpotatis, allt grillat förstås. Och med goda hemgjorda såser. En god och kall öl gjorde måltiden än bättre.
Senare på kvällen blev det kaffe mm i Lasse´s båt.
Vädret är lika fint; nästan vindstilla och sundet ligger nästan spegelblankt.

tisdag 23 juni 2009

Sommar i skärgården - så skönt med all sol, fågelkvitter

Igår var det dags fördet "årliga inköpet" av veckans mat hos Kerstin i Solvik, Guns liv´s som butiken heter. Men först en enkel lunch hos Erland, Nämdö Bar&Kök. Gott som vanligt. Och på det en god kopp kaffe. Sén blev det att handla hos Kerstin. Efter några timmar i Solvik styrdes båten mot vår stuga.


Och idag var det det dags att hälsa på Camilla och Albert, Östanviks gård. På programmet stod glass, kaffe och handla lammkotletter mm. Se´n raskt hem i båten. Dagens lunch väntade; sill och färskpotatis.....

Och sén har det varit bryggan och Ian Rankin, Rebus sista fall. I värmande sol.

måndag 22 juni 2009

Avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer - rätt tänkt

I Sverige finns inte avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. Men frågan har utretts många gånger och nu finns ett färskt förslag från utredaren Hases Per Sjöblom, Gåvoincitamentsutredningen.

PJ Anders Linder kommenterar i dagens Svenska Dagbladet utredarens förslag. Och i mångt och mycket instämmer jag.

Det finns starka skäl som talar för att också vi i Sverige inför någon form av avdragsrätt för gåva till ideella organisationer. Men det behövs en rejäl bearbetning av Sjöblom´s förslag. Ändåmålet får inte bara bli forskning och välgörenhet. Varför inte till idrott, kultur och annan samhällsnyttig ideell verksamhet?

Skattereduktionsnivån, Sjöblom föreslår 26,3% av gåvors värde upp till knappt 27 000 kronor, behöver också justeras. Uppåt!

Allt detta hoppas jag en bra remissomgång "rättar till". Och att regeringen också lägger ett skarpt förslag under hösten. Det finns många som väntar. Och längtar!

söndag 21 juni 2009

En vecka i solig (?) skärgård


Här är jag denna vecka. Ett f.d skärgårdsjordbruk i mellanskärgården. Väderprognoserna anger soligt och varmt. Jag bara hoppas.
Ingen el. Utedass. Vatten i brunn. Så det är ett lugnt och gott liv jag lever.
Solen värmer i skrivande stund. Men nyss drog en kall vind genom sundet och solen försvann. För tillfället. Istället för morgontidningarna så blir det Ian Rankin, jag har två böcker av honom med mig.

fredag 19 juni 2009

Expressen - rökarnas riddare?

I allt fler kommuner diskuteras införande av rökfria arbetsplatser. 63 kommuner har fattat sådana beslut och 33 kommuner har redan infört rökfria arbetsplatser. Jag bloggade igår om detta på kommunledningens bloggen i Haninge. Och bakom det ligger att vi så sent som i onsdags diskuterade hur vi ska vidare i frågan om rökfria arbetsplatser i Haninge kommun.

Debatten går vidare i såväl media som på bloggar. Expressen skriver idag bla: Hetsjakten på rökare - och snusare - tar sig alltmer drastiska samt absurda former.

Visst är det så att rökfria arbetsplatser kan leda till absurda regler och beteenden. Samtidigt måste vi ställa oss frågan om rökningen bidrar till ökade eller försämrad folkhälsa. Ja naturligtvis också om den inte påverkar folkhälsan över huvudtaget. Såvitt jag förstår så skapar rökningen mer problem än lösningar för folkhälsan. Detta borde väl ändå kräva en seriös diskussion om vad som kan göras.

Nej, i Expressen har rökarna en försvarare: En riddare med pipan eller ciggen i mungipan.

torsdag 18 juni 2009

Rolig vecka - flera viktig frågor behandlats

Den här veckan har varit spännande och rolig. Flera viktiga frågor som jag varit ansvarig för har landat i beslut eller i förslag till beslut:

Skärgårdsstiftelsens styrelse har enigt antagit en Framtidsstrategi. Bakom detta ligger ett drygt 2 år långt arbete. Med seminarier för styrelsen, diskussioner och samtal med olika intresseorganisationer, en bred remissomgång till bl.a. länets kommuner, olika intresseorganisationer och myndigheter. "Skärgårdsmiljöer för alla" har vi valt som sammanfattande slogan. Nu börjar det spännande och mödosamma arbete med att omsätta strategin i olika beslut.

Ett förslag till nytt personalpolitiskt program för Haninge kommun har också slutbehandlats av en enig politisk styrgrupp. Också detta arbete har föregåtts av efter ett omfattande arbete med bl.a. chefsseminarier, arbetsplatsträffar, diskussioner med de centrala personalorganisationerna och med en remissomgång till nämnderna.

Hur ska Haninge kommun utveckla sina relationer till föreningslivet? Hur ska kommunen också främja ett än mer aktivt civilsamhälle? Ja det är frågor som nu Demokratiberedningen är i slutspurten med att diskutera. Inspel i det arbetet har bl.a. varit två seminarier med föreningsföreträdare och ett seminarium för politiker och förvaltningsledningar. Min förhoppning är att också vårt kommande förslag kan samla en bred majoritet i kommunfullmäktige. När det ska behandlas senare i höst.

tisdag 16 juni 2009

Samarbete krävs för att ge unga bättre chanser till arbete!

Idag publicerar Anders Knape, ordförande, Sveriges kommuner och landsting och Per Nilsson, generaldirektör, Ungdomsstyrelsen en artikel i Göteborgs-Posten om ungdomsarbetslösheten.

De skriver bl.a. "För en arbetslös 25-åring är det lätt att hamna mellan myndigheternas stolar och utanför de mer effektiva jobbsatsningarna. Skapa därför lokala kontor med en gemensam ingång till arbetsförmedling, rehabilitering och sociala insatser. En färsk enkät visar att nio av tio kommuner är positiva till en sådan organisation."

Kommunledningen i Haninge stödjer idén om lokala kontor med en gemensam ingång osv. enligt artikelförfattarna. På mitt initiativ gav vi vårt stöd när SKL gjorde sin enkät under förra hösten.

Vi i Haninge kan ändå vara mycket glada åt det goda samarbete som finns mellan kommunen och arbetsförmedlingen. Genom Samordningsförbundet finansieras Ungdomsteamet som varit och är, mycket framgångsrika. Teamet tar aktivt tag i de ungdomar som går nian och gymnasiet. Genom ungdomsteamet får alla ungdomar "en dörr in" till arbete eller praktik.

måndag 15 juni 2009

Skärgårdsstiftelsen besöker idag Gålö


Idag reser Skärgårdsstiftelsens styrelse runt på Gålö. Ett av stiftelsens många vackra områden i skärgården. Vid sammanträdet som avslutar dagen kommer styrelsen att behandla ett förslag till strategisk utvecklingsplan för stiftelsen. Mer om detta senare.
Dagen till ära hade Åse och Anders respektive Åse och Johan, arrendatorerna av Stegsholms gård, låtit göra en jubileumstårta. Stiftelsen firar ju i år 50-årsjubileum. Jag tog mig friheten att som ordförande skära den första tårtbiten. Vacker och god!
Njut du också att Stockholms skärgård. Besök stiftelsens hemsida och finn ditt smultronställe för sommarens besök.

söndag 14 juni 2009

Diskriminering om inte tillgängligt - javisst!

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska betraktas som en diskrimineringsgrund och omfattas av diskrimineringslagstiftningen. Det slog Centerpartiets riksstämma nyligen fast. Budskapet upprepades av Centerriksdagsmannen Kenneth Johansson, ordförande i riksdagens socialutskott, vid gårdagens tillgänglighetsdemonstration i Stockholm.

Kenneth´s budskap var glasklart: "Min och Centerpartiets klara uppfattning och krav är att tillgängligheten ska förbättras. Vi ska ha ett samhälle som är tillgängligt för alla! Det är dags att trycka på speed-knappen i tillgänglighetsarbetet."

Mycket arbete kvarstår. Det handlar inte om kostnader. Det handlar om istället respekt och demokrati.

Har du tips på hur vi i Haninge eller i Skärgårdsstiftelsen kan öka tillgängligheten? Skicka mig ett mejl. Tack på förhand.

fredag 12 juni 2009

Cyklar du i Haninge - skicka in dina synpunkter

Arbetet med ny cykelplan för Haninge kommun har startats.

Som ett led i arbetet genomförs nu en enkät för att få in synpunkter.

När vi hade trafikutskott igår eftermiddag berättade Karin Österdahl, trafikingenjör, att det redan kommit in synpunkter från över 100 personer. Och fler önskar vi få.

Tidsplanen är att Stadsbyggnadsnämnden kan fatta beslut om förslag till ny cykelplan runt kommande årsskifte. Sedan ska kommunfullmäktige säga sitt i början av 2010.

torsdag 11 juni 2009

Rivstart för Möja Natur- och kulturskola!


Idag träffade jag, Gustav Andersson, skärgårdslandstingsråd (C), och hans medarbetare Oscar Sundvall, Henri Tengvall från Möja.
Henri berättade om Möja projektet och särskilt Möja natur- och kulturskola. Och jag kan avslöja att jag, Gustav och Oscar var minst sagt imponerade av vad som åstadkommits inom Möja-projektets ram. På drygt 3 år! En fantastisk "resa" och som visar att ideér liksom handling är viktiga drivkrafter för utveckling i allmänhet, och i skärgården i synnerhet.
Och natur- och kulturskolan som nu startat har gjort det med rivstart! Höstens "utrymme" är intecknades efter bara några dagars marknadsföring. Lovar mycket gott inför framtiden. Nu gäller det bara (?) att också hitta bra lösningar på delar av finansieringen för framtiden.
På bilden syns Henri lyssna på en reflekterande Gustav.

måndag 8 juni 2009

Tar Hammarby Bandy täten kommande säsong?

Hammarby Bandy har tecknat kontrakt 1 + 1 år ingåtts med Patrik Nilsson, 27 år. Dynamo Kazan i Ryssland har varit hans senast klubbadress och där han har spelat den senaste säsongen. 48 mål har producerats på 26 matcher. Dessförinnan spelade han i Sandvikens AIK.

Patrik innehar elitseriens rekord i antal gjorda mål. Säsongen 07/08 noterades han för 94 mål. I vintras blev han världsmästare med Sverige efter att ha gjort mål i finalen. Han är landslagets främsta målspottare någonsin i VM med 48 gjorda mål under alla världsmästerskap.

Kanske Hammarby med "ryssfemman" åter och med Patrik åter kommer att finnas i bandyallsvenskans topp när nästa säsong startar?

lördag 6 juni 2009

Missad straff och ett självmål - nästan

Ja så gick det denna dag som är vår nationaldag. Förlust mot Danmark i fotboll. Inte roligt. Inte bra.

Hoppas dock på bättre framgång i de gulblå färgerna imorgon - att vi bryter trenden av nedåtgående valdeltagande i valet till Europaparlamentet.

Svennis - nu hoppas jag på dig!

fredag 5 juni 2009

Dalarö vals - den nya sommarplågan?

Förra veckan berättade jag om inspelningen av Dalarö vals. "Prinsen" har skrivit låten och Lasse Samuelsson arrangerat. Och själv är jag en i kören. En otänkbar tanke bara timmarna innan inspelningen började. Men Lasse Samuelsson ville annat, så det blev att köra.

Idag fick jag ett mejl från Prinsen. Ett medskick var länken.

Nu kan du också njuta/avlyssna Dalarö vals. Håll tillgodo!

måndag 1 juni 2009

Facebook-gruppen växer

Nyss hemkommen från en 24 timmars kryssning med bästa vännen konstaterar jag glatt att jag nu passerat 100 vänner på Facebook. Roligt!

Det är ju lättare att hålla umgängeskretsen informerad om vad man håller på med via Facebook, än att ringa, mejla osv.

Roligast är dock alla personliga möten med goa och gla vänner. Som i lördags när jag och bästa vännen gästade goda vänner i deras stuga på Bergsholmen, Nynäshamn. Och dagen före hade jag fullt av gäster som umgicks över några öl och nötter mm. Intensiv helg i goa vänners lag, även om ryggen kunde varit i bättre skick.

Ja nu är det bara några dagar kvar innan valet till Europaparlamentet. Valspurt alltså. Kolla gärna min Europa-blogg. Varför inte rösta om vem som bör bli nästa svenska EU-kommissionär?

torsdag 28 maj 2009

Prinsen i studio med proffsmusikanter - Dalarö Vals


Vilken upplevelse! Vara i studio för att se hur det går till vid en inspelning. Micke "Prinsen" Trolin spelar i skrivande stund in Dalarö Vals, en "skärgårdslåt" som han skrivit tillsammans med en kollega.
Slutprodukten ska bli en singelCD som lanseras inomkort.
Också premiär för egen del med att också "köra". Ingen stämsång utan allsång!
På bilden ses Prinsen och Lasse Samuelsson, som arrangerat.

tisdag 26 maj 2009

Haninge-killar stöttar "Haninge-tjejer"


Igårkväll var det dags för Vårrusets första dag i Stockholm. 70-talet tjejer anställda i Haninge kommun deltog.

Som traditionen bjuder fanns Haninge-tältet på plats. I år hade jag förmånen att vara värd, tillsammans med Anders Janhammar, kommunstyrelseförvalt- ningen. Tältet var samlingsplatsen, liksom förvaringsplats av sådant som inte behövdes för de fem kilometer som skulle klaras av i egen takt av varje deltagare.

Efter väl förrättat värv blev det också matsal, ty vädrets makter var inte hela tiden på Vårrusets sida. Det regnade av och till, främst till. Ikväll är det också Vårrus.

Ännu en dag i partiets tjänst

Jag var inte ensam idag. Även om det ser ut så på bilden. Nä, idag fanns också företr'ädare för (M) och (MP) på plats. Så jämfört med igår hade jag/Centerpartiet konkurrens.

Hundratals människor passerade oss olika partiarbetare som delade ut material inför EP-valet 7 juni.

Skillnaden emot går var att idag var det många som "avstod" ifrån att ta material. Förmodligen tänkte de att om jag tar från en så måste jag ta från alla tre. Och då är det bättre att avstå. Igår gick c-materialet åt som smör i solsken! Idag var det inte lika lätt!

måndag 25 maj 2009

Ökad nöjdhet i äldreomsorgen

Årligen genomför äldreomsorgen i Haninge brukarundersökningar. Årets undersökning visar att 75% av brukarna är nöjda med verksamheten, förra året var resultatet 73%.

Från en mycket bra position fortsätter alltså nöjdheten att öka. Här kan du läsa mer om årets undersökning.

Och i budgetförslaget för 2010 fortsätter kommunledningen satsningen på äldreomsorgen. + 9 600 000 kronor. (S) föreslår i sin budget för äldreomsorgsnämnden en minskning med 5 000 000 kronor jämfört med majoritetens förslag.

I kommunledningens Haninge fortsätter satsningen på äldreomsorgen. Det glädjer oss i Centerpartiet.

söndag 24 maj 2009

Idag firas Nationalparkernas 100 år - Start på Naturens årTillsammans med över 7000 Skansen-besökare deltog jag idag i firandet av Nationalparkerna 100 år. Det firades i anslutning till starten av Naturens år, där bl.a. Skansen och Skärgårdsstiftelsen är viktiga aktörer.

Janne Schaffer med duktiga musikanter underhöll med starkt miljö- och nataurinspirerad musik. Av t.ex. Björn J:son Lind, Ted Gärdestad och Janne själv. Stämningsfullt och mycket bra, i solskenet.

Talen hade naturligtvis sin givna plats: Skansenchefen John Brattmyhr hälsade välkommen och sedan avlöste talarna varandra varvat med spännande musikaliska inslag. Ordförande i fullmäktige för Stockholms läns landsting, Inger Linge, höll ett inspirerande och lättsamt anförande som hyllning till Skärgårdsstiftelsen som i år 50-års jubilerar. På bilden tackas hon av Skogsmulle.

lördag 23 maj 2009

Kakel, klinkers, ja hur ska det bli i duschrummet ..?

Ägnade dagen till någon timmes besök hos Kakelspecialisten. Spännande. Men det gör inte nödvändiga beslut lättare att fatta, eller .....? Och häromdagen var det ett annat "kakelföretag" jag besökte för att få information, inspiration .

Jag ska ju helrenovera dusch- och badrummen under sommaren. O ansvarig firma startar om drygt en vecka. Färg och form på kaklet på väggarna? Färg och form på golvklinkers? Ja och en hel del annat; tvättställ med skåp eller inte? Spegel med skåp eller bara spegel och ljusram? Jag satte ned foten och beslutade idag; det blir en spegel med infälld belysning. Duschkabin eller "mellanvägg"? WC-stol; färg och form...... Rumsbelysning? Listan över allt som ska beslutas är ganska lång.

Och rolig att ta ställning till, kanske inte avseende kostnaderna. Huhm! ROT-avdraget hjälper till i beslutsgången.

Vitt kakel i båda "rummen", men sén .... Lite färg ska bryta, och även form....? Det ska ju märkas, på nå´t sätt. Inte lika i båda "rummen" men ..... Det lutar åt något mörkrött, (vinrött?) i duschrummet? Och något av gula inslag i badrummet? Ett "spa-badkar" ska det bli i badrummet, men vilken form .....?

Kul att vara sin egen inredningsarktiekt. Och svårt. Kostar det, smakar det .... Inga beslut förrän jag besökt ytterligare tre "varuhus" som kan inspirera. Försvåras mitt beslut? Vet inte, men anar...

Jag slås av att det känns svårare att besluta om hur viktiga delar av min bostad ska renoveras än att fatta beslut i kommunpolitiken. Eller är det faktiskt lättare att beslut om det egna än det som många andra ska leva med? Likheten är kostnadsutrymmet som finns. Ja, det handlar om att välja.

fredag 22 maj 2009

Premiärfisket gav en regnbågsöring - roligt!


Premiäfisket i Nedre Rudan gick över förväntan. Solen sken, det vakade lite här och var. Jag fick en brygga att flugfiska ifrån.

Det dröjde inte mer än 45 minuter så krokade jag årets första regnbågsöring. Nervöst några minuter, lite rusningar och jag ringrostig.... Till slut kunde jag ta upp fisken i håven. Och jag pustade ut.

Väl hemma så blev det att rensa och frysa in. Regnbågsöringen ska på grillen vad det lider. Vad månde bliva av detta sportfiskeår?

måndag 18 maj 2009

Önskas samarbete? Övertramp av (S) i Haninge

I Haninge startar förtidsomröstningen till Europaparlamentsvalet den 25 maj. Helt i enlighet med lagstiftningen. Men på en lokal (S)-hemsida skriver en av socialdemokraternas fulllmäktigeledamöter att "det är ett ganska allvarligt fel att skriva fel datum för ett val".

Helt fel käre skribent! Det är helt i sin ordning med att starta förtidsomröstningen den 25 maj. En enig valnämnd har också fattat det beslutet redan i mars månad. De två socialdemokratiska ledamöterna och ersättare har inte reserverat sig mot beslutet.

I retoriken talar (S) i Haninge ibland, ja ganska ofta, om samarbete, samarbete, samarbete och vill ha gemensamma tag för att utveckla Haninge kommun. Men i praktiken, tex i det som skrivs om majoritetens politik eller om eniga beslut, så kommer man inte sällan med osakliga beskyllningar, insinuationer ja t.o.m. direkta felaktigheter och osanningar.

Vem vill samarbeta med partiföreträdare som har inte vet vad som är sant eller inte?

lördag 16 maj 2009

Äntligen tog jag tag i mossmattan!


Idag var det dags! Mossmattan skulle fram i sina bästa dagar:-) Fram med gräsklipparen och så började fem timmars arbete.

Och mossan kom fram. Liksom förra årets "sista grästuvor". Ty jag klippte inte gräset de senaste veckorna av förra årets sensommar.

Allt gammalgräs och nygräs försvann, nästan. Jag sparade en fin kvartett gullvivor. Visst är de vackra.

Nästan lika vackra som de sex körbärsträden som stod i fantastisk blom. Jag ser fram emot årets skörd.

måndag 11 maj 2009

Europa-dagen firades i Haninge

I lördags möttes alla tusentals besökare i Haninge Centrum av information och partifoldrar. Det var den lokala upptakten inför valet till Europaparlamentet.

Partierna delade ut material och svarade på frågor. Uppskattat av många. För flera besökare blev detta också en viktig aha-upplevelse - det stundar val!

En samling för Europa som manar till efterföljd. Oavsett vad man tycker om EU, så är det en rättighet att få rösta.

Ta vara på den rättigheten!

fredag 8 maj 2009

Frukost på solig balkong - bra start på dagen

Idag gjorde jag som de flesta av denna veckas morgnar: åt min frukost på balkongen. Gott. Soligt.

Gladde mig åt gårdagens hockeyvinst mot Tjeckien. Läste morgontidningarna i lugn och ro. Och sén blev det bussen till kommunhuset.

Stegräknaren uppgår till knappt 1400 steg. Så nu gäller det att gå på under denna fredag. Promenaden till "yrkesgymnasiet" behövs. Där ska jag delta i ett möte om hur bygglärlingarna ska kunna praktik.

I eftermiddag har kommunen ett seminarium med anledning av det svenska ordförandeskapet i EU. Det är också ett sätt att i förtid uppmärksamma Europa-dagen som infaller imorgon. Då är det också arrangemang av partier och kommunen i Haninge Centrum.

Förmodligen kommer jag att följa semifinalen i hockeyVM mellan Sverige och Canada. I så fall gör jag det i gott sällskap.

torsdag 7 maj 2009

Bitter Hörnlund

I ett debattinlägg i Dagens Nyheter recenserar Börje Hörnlund politiken som Centerpartiet torgför. Och även det interna arbetet. Det är en bitter Börje Hörnlund som tonar fram. Men medialt fortfarande bra timad; idag startar ju Centerpartiets riksstämma i Örebro.

Börje slår hårt i sin kritik. Så även om det i delar av det som han beskriver finns en hel del sanning, riskerar kritiken pga av språket och de bombastiska orden "(i bästa Castrostil)" att han inte blir tagen på allvar. Det är synd.

Centerpartiets politiska väg tål att diskuteras. Och det måste naturligtvis göras bl.a. utifrån en analys av den föränderliga värld vi lever nu i. Och den missar Börje Hörnlund. Eller medvetet avstår ifrån.

onsdag 6 maj 2009

Lär sig aldrig Skolverket?

Skolverket hävdar att skolor som får ekonomiska resurser kan kompensera för elevers sämre förutsättningar. Resurserna spelar en särskilt stor roll för de yngre eleverna och barn med en svår socioekonomisk familjebakgrund, enligt Skolverket.

Så är det inte. Åtminstone i Haninge. Granskningen av skolresultaten i Haninge visar att detta är fel.

I Haninge är kunskapskontroller ett viktigt verktyg för att se om skolan lyckats med sitt uppdrag, att förmedla kunskap, dvs. inte kontrollera vad eleven presterat (betyg). Nyligen gjordes en kunskapskontroll i matematik för 8-åringar. Den visar att socioekonomisk bakgrund inte har någon betydelse för hur väl eleven lyckas. Olika bakgrundsfaktorer har jämförts med resultaten; om eleven är född utomlands, föräldrarnas utbildningsnivå och om föräldrarna är arbetslösa.

Martina Mossberg, ordförande i kommunens grund- och förskolenämnd konstaterar på kommunledningsbloggen att ingen av dessa faktorer spelar någon roll för hur väl eleven lyckas i vår mattekontroll.

Välkommen Skolverket till verkligheten!

tisdag 5 maj 2009

Spårbilar i Haninge?


Utredningsarbetet Kjell Dahlström har från Näringsdepartementet om provbana/banor för spårbilar i Sverige är i full gång. Ett stort intresse finns från flera kommuner runtom i landet.

Haninge kommun har också anmält sitt intresse för att resonera kring förutsättningarna för en provbana. Samtalen med utredaren har också inletts. Senast den 31 augusti skall Kjell Dahlström vara klar med sin utredning och sina förslag.

Centerpartiet i Haninge har mycket tidigt presenterat ett antal förslag till "spårbilslinjer"; Vega-staden-Brandbergen-Handen är ett av förslagen. En slinga mellan östra och västra Jordbro och med pendeltågstationen i centrum är ett annat förslag. En sådan slinga kan också knytas samman norrut med Handen och österut med det planerade arbetsplatsområdet Albyberg.

måndag 4 maj 2009

Över 200 000 namn för Dawit Isaak

Idag överlämnar chefredaktörerna för Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet det gemensamma uppropet till Eritreas ambassad: Släpp Dawit Isaak!

Över 200 000 läsare har skrivit under tidningarnas upprop. Idag är det 2780 dagar sedan Dawit Isaak blev inspärrad.

Måtte uppropet och engagemanget som följt i spåren ge resultat så att tre barn i Göteborg äntligen får möta sin far, Dawit Isaak.

fredag 1 maj 2009

Valborg och första natten i stugan


Valborgsmässfirandet är över. Ingen eld eller raketer. Skönt. I Norrby tar vi det lugnt:-).

För egen del blev det solstolen och några timmar i den innan solen gick i moln. Sén blev det en lugn innekväll. Det var ju en hockeymatch på TV. Canada vann, överlägset över Tjeckien.

Det var lite svalt i stugan i natt. Elementen kördes på halvfart. Så det blev en tröja som fick höja värmen.

Idag ska jag plantera blommor och sätta lite lök. Månne jag detta år få egen odlad lök. Det gick inte så bra förra gången. Trägen vinner!

onsdag 29 april 2009

Skrotpeng för gamla bilar - visst!

Hela 83 procent av svenska folket vill att regeringen inför en skrotpeng på gamla bilar. Det visar en färsk undersökning från Demoskop. Undersökningen visar också att tre av fyra med äldre fordon kan tänka sig utnyttja en skrotpeng för att köpa en ny bil.

Skrotbilspremien på 2500 euro i Tyskland har blivit en succé. Nybilsförsäljningen ökade i mars med 40 procent, vilket har fått positiva effekter på den tyska ekonomin. Den tyska regeringen vill därför skjuta till ytterligare nya miljarder. I Storbritannien diskuteras också införandet av en skrotpeng.

Vad väntar regeringen på? I höst kommer budgetopropositionen för 2010. Andreas, miljöministern (C) och Maud, näringsministern (C); se till att skrotpengen finns med!

söndag 26 april 2009

Grilldags!

Idag var det återigen dags för ett besök i stugan. Lunchen blev grillad entrecóte med god sallad. En kall dryck gjorde måltiden komplett. Och jag var i mycket gott sällskap, dotter och Ann med sina ungdomar, kom på besök.

Ikväll är det också extramöte med Centerpartiets förtroendegrupp i Haninge. dvs. alla c-medlemmar som har något kommunalt förtroendeuppdrag. Kommunens budget för de två kommande åren är temat. Innan mötet så ska också Petri Salonen, Centerordförande i Haninge, och jag, gå igenom en del frågor inför bl.a. valet till Europaparlamentet den 7 juni.lördag 18 april 2009

Förnyade förtroenden?

Hur ska koalitionen i Haninge få förnyat förtroende i nästa års val? Efter många, många år av s-tyre, under senare år i samarbete med Folkpartiet, blev det maktskifte i Haninge kommun. Också i landstinget och när det gäller landets ledning.

Med ett genomarbetat, genomtänkt politisk plattform och en överenskommelse om hur vi skulle samarbete, så tog vi över styret i Haninge. Nu har två år gått. Knappt två år återstår innan väljarna går gå till valurnorna.

Vi har lyckats bra, mycket bra med att leda kommunen. Medborgarperspektivet i "allt" och miljöfrågorna har lyfts fram. Kunskapsfokus i skolan och en god äldreomsorg är två andra områden som utvecklats. Inga ekonomiska äventyrligheter. Tvärtom. Ekonomin har varit fortsatt god, med bra resultat när vi gjort årsboksluten.

Varför ska väljarna ge koalitionen fortsatt förtroende? En viktig faktor är naturligtvis hur vi visar väljarna hur vi klarar att hantera det mycket besvärliga ekonomiska läget. De närmaste månadernas budgetarbete blir av avgörande betydelse.

torsdag 16 april 2009

Personalen - skärgårdsstiftelsens viktigaste ambassadörer


Idag är Skärgårdsstiftelsens fältpersonal samlade till utbildning på Utö och i Värdshusets konferensavdelning. Soligt väder och god stämning!

Min roll var att berätta om arbetet med Vision 2020. Förslaget till framtidsstrategi har ju varit ute på remiss hos kommuner, intresseorganisationer, myndigheter för att nämna några. Nu är vi i beslutsfas och jag hoppas att styrelsen vid sammanträdet den 15 juni i bred enighet kan fatta beslut om framtidsstrategin.

En av flera frågor som togs upp i diskussionen var finansieringen av stiftelsens verksamhet. På kort som lång sikt. Och jag kunde konstatera att här finns det ett behov av förnyade tag. Landstinget finansierar ca hälften, och hyror, arrenden står för ungefär den andra hälften av finansieringen.

Vi resonerade också kring styrelsens uppgifter och arbete. Stort intresse finns hos våra medarbetare att vi i styrelsen ska bli mer synliga ute i verksamheterna. Det känns bra att det "trycket" finns hos vår fältpersonal.

På bilden syns deltagarna vandra uppemot Värdshuset.

måndag 13 april 2009

Skriva på namninsamlingen för Dawit Isaak

Jag har nu, (äntligen!), skrivit på namninsamlingen för Dawit Isaak´s frihet! Över 166 000 personer har nu skrivit på. Uppmanar också dig att göra detsamma.

Och nu kommer jag också att försöka följa nyhetsflödet kring arbetet för hans frigivning.

Vårt stöd till Dawit Isaak är viktigt i en värld där demokratiska fri- och rättigheter sitter trångt.

söndag 12 april 2009

Fotbollsfans eller "vandaler"?

Idag var det dags för Hammarby´s hemmaprimär denna fotbollssäsong. Tusentals i det traditionella tåget över Johanneshovsbron.

Tyvärr inte bara fans med pejl på vad som är OK eller inte. Bland fansen fanns också de som släpper, kastar eller ... den tomma ölburken, eller släpper den urdruckna flaskan i gatan. Några (?) tappade också plastpåsen i gatan.

Undrar hur "vandalerna" har det hemma. Vem städar, torkar och håller ordning?

Vi andra gick, och gick. Ja några tusen steg blev det innan vi kunde ta våra platser i besittning. Rad 1 och platserna ......

Gefle vann, 2-1, välförtjänt eller inte. Om Bajen vill vinna måste laget spela bollen på planen, inte i luften.

Behövs kommentarer på bloggarna?

Få verkar vara intresserade av att läsa och kommentera vad riksdagsledamöter skriver på sina bloggar. Det är en av DNs stora nyheter idag.

Jag läser ganska ofta, inte varje dag, vad några riksdagsleamöter skriver på sina bloggar. Det är i regel vad mina partivänner skriver, dvs centerpartister. Det är intressant tycker jag. Ibland också lärorikt. Men inte skriver jag kommentarer.

På mina bloggar får jag sällan, mycket sällan, kommentarer. Men ibland mejl som kommenterar vad jag skrivit eller inte skriver. För varje kommentar eller mejl så blir jag naturligtvis glad. Inte ledsen för att tusentals som borde kommenterat eller mejlat, inte gjort det.

Jag ser bloggen som en möjlighet bland flera att berätta vad jag gör, känner och tycker. Det räcker för mig, än så länge.