tisdag 23 december 2008

God Jul!

Nu när julledigheten står inför dörren så passar denna sommarbild mer än väl. Bilden togs under min fjällvandring i augusti mellan Blåhammaren-Storerikvollen-Nedalshytta-Sylarna-Storulvån. En härlig vandring i vackert landskap, även om delar av terrängen mer såg ut som att jag var på månen!

Grönskan hör sommaren till. Och vintern blir inte densamma utan snö. Men så tycks bli fallet åtminstone slutet av detta år. Dock kan det blir kallt. Det är ju positivt, myggfritt! Och kylan gör det också möjligt att få nyttja de nyslipade skridskorna, åtminstone på konstis.

Jag önskar dig en GOD JUL ty detta är mitt sista inlägg innan jag firar jul.

torsdag 18 december 2008

Grundlagsförändringar på gång - tillräckliga eller behövs mer

Idag lämnade Grundlagsutredningen har i dag överlämnat betänkandet En reformerad grundlag (SOU 2008:125) till justitieminister Beatrice Ask. Det är en enig utredning, vilket borgar för (?) att det också kommer att råda mycket bred enighet mellan partierna när riksdagen ska säga sitt.

Utredningen är naturligtvis en stor kompromiss. Allianspartierna har släppt kravet på författningsdomstol och skilda valdagar till kommun- och landstingsfullmäktige. (S) har gått med på att sänka spärren för personval. För att ta några exempel.

När det gäller spärren för personval till riksdagen föreslås en sänkning till fem procent. Eftersom utredningen inte föreslår några ändringar för valen till fullmäktige så kommer samma spärrnivå att gälla för samtliga val. Varför de tre olika valen ska hänga sammen har jag svårt att ta till mig. Istället borde spärren tas bort, kanske i samtliga val. Väljarna måste bemyndigas och få ta sitt fulla ansvar. Och partierna tvingas (?) ta större intryck av medborgarnas val av företrädare.

En rådgivande folkomröstning ska hållas om minst tio procent av kommun- eller landstingsinvånarna begär det. Detta är en klar framgång för lokala folkliga initiativ.

Utredningen föreslår också att en bestämmelse om kommunala extra val införs. För att extra val ska hållas krävs att två tredjedelar av ledamöterna i kommun- eller landstingsfullmäktige står bakom det.

Det föreslås också att ett särskilt kapitel om kommunerna införs i regeringsformen. I utredningens förslag finns bl.a. bestämmelser om den kommunala självstyrelsen, t.ex. om kommunal skatteutjämning. Äntligen kanske man ska skriva!

tisdag 16 december 2008

Mindre skatteintäkter för kommunerna

SKL, kommunerna och landstingens/regionernas branschorgan, offentliggjorde idag sina prognoser för de närmaste årens skatteintäkter.

3 000 000 000 kronor lägre för nästa år och 8 000 000 000 kronor lägre för år 2010. Mycket allvarligt!

Finanskris. Jobbkris. Och snart också kommunkris, ja sjukvårdskris mm mm.

Landets kommuner står för mycket av den svenska välfärdsmodellen. Många människors möjligheter att leva ett gott liv, hela livet, står nu spel. Allvarligt sämre finanser i kommunsektorn riskerar skapa stora revor, ja hål, i välfärden. De minskade skatteintäkterna motsvarar också ca 20 000 jobb i kommunsektorn.

Upprepade gånger har SKL påtalat behovet för regeringen av statliga resurstillskott till sektorn. Enligt SKL behövs ca 3 000 000 000 kronor för att värdesäkra statsbidragen till kommuner och landsting under nästa år. Till detta kommer alltså nedskrivning av skatteintäktsprognosen för 2009.

Jag hoppas regeringen nu tar tag i kommunsektorns sviktande finanser. Statens ekonomi är mycket god. Det ska Alliansregeringen ha stort beröm för. Nu hoppas jag att också regeringen tar det fulla kostnadsansvaret för reformer som staten beslutar att kommunsektorn ska svara för och att statsbidragen inflationsskyddas.

måndag 15 december 2008

Haningeföretagarna utmanas i klimatpolitiken

Haninge kommun är en av 62 kommuner som deltar i en nationell satsning som syftar till att minska energianvändningen, "Uthållig kommun". Kommunens ambitioner är stora; vi ska minska utsläpp av koldioxid med 25%.

Och nu utmanas företagarna av kommunen. På kommunens hemsida finns ett frågebatteri att fylla i för företagarna i kommunen. Du kan också följa statistiken via samma hemsida.

Kan kommunen och företagarna klara av ambitionerna? Jag är övertygad om att det går att också passera "målet", när vi nu drar åt samma håll och vågar utmana varandra att satsa högt. Alla kan bidra till 100% av sin förmåga!

fredag 12 december 2008

Haninge ökar!

När november månad började hade Haninge kommun 74800 invånare. Nästan 50/50 mellan kvinnor och män. Nåja, 268 fler män än kvinnor.

Folkmängdssifforna för 1 november ligger till grund för de kommunala skatteintäkterna och den kommunal- ekonomiska utjämningen.

Sista september var Haninges befolkning 74 716 personer. Det var en ökning med 1 018 personer, motsvarande 1,4 procent, under årets tre första kvartal. Ökningen bestod dels av ett positivt födelseöverskott på 434, dels av positiv nettoinflyttning på 580 personer.

Kanske kommunen har över 75 000 invånare när det nya året börjat. Därom kan jag berätta först en bit in på 2009.

onsdag 10 december 2008

Bra med enklare start av servicekontor

För en tid sedan föreslog en statlig utredning att det skulle bli enklare att starta lokala servicekontor. Och nu föreslår regeringen t.ex. att det inte ska krävas godkännande av regeringen för att underlätta möjligheterna för mynidgheterna att samarbete.

Det känns bra att regeringen tar till sig lite av utredarens förslag. Och snart kanske det blir rejäla tag som gör det obligatoriskt för alla statliga myndigheter att samverkan med t.ex. kommunerna? För medborgarna finns inga stuprör, för medborgarna gäller det att kunna leva ett gott liv. Och det kan inte göras om myndigheter och kommuner ägnar sig åt att vårda stuprörstänkandet!

tisdag 9 december 2008

Lägg inte ned BVC på Dalarö

Inom Stockholms läns Sjukvårdsområde, SLSO, pågår funderingar om BVC på Dalarö ska vara kvar eller .... Något beslut är inte fattat! Tvärtemot vad Krystyna Munthe (s) påstår i sin namninsamling till stöd för BVC på Dalarö.

Initiativet till namninsamling är bra. Men debatten måste föras på korrekta grunder.

Sakläget är så här: 141 barn är listade. Och diskussioner pågår inom SLSO om förändringar. Något beslut om det ena eller andra är inte fattat.

SLSO kommer att göra en enkätundersökning bland berörda barnfamiljer för att få ett bättre kunskapsunderlag om familjerna behov, önskningar och synpunkter inför den framtida organiseringen av BVC-verksamheten i området.

Gör som jag, skicka ett mejl till registrator.slso@sll.se och säg din mening.

torsdag 4 december 2008

Träffade Alfred Nobel igår


Igår och idag hade partnerskapet för barnkonventionen sitt "höstmöte" i Degerfors/Karlskoga. Jag ersatte Marie Litholm som representant för Haninge kommun. På plats fanns också representanter för de övriga 11 kommunerna som ingår i partnerskapet. Barnombudsmannen och kommunernas branschorgan, SKL, var också med bland oss.

Det var ett mycket lärorikt och stimulerande, ja också utmanande möte. Vad ska vi nu göra för att göra barnkonventionen än mer känd bland kommunernas politiker och anställde? Hur ska vi se till att vi som kommuner lever upp till det som konventionen förpliktigar oss till? Ja frågorna är många och svaren likaså. Haninge kommun ligger i framkant när det gäller arbete med barnkonventionen. Den positionen ska vi behålla!

På kvällen gästade vi Björkborn, Alfred Nobels bostad i slutet av sitt händelserika liv. Det var en fantastisk upplevelse. En mycket vacker byggnad och med många intressanta ting att se på. Och guiden var ju inte heller vem som helst. Det var ju Alfred Nobel själv (eller var det en mycket duktig skådespelare?) som från stolen i matsalen tog över guidens arbete och berättade sitt livs histora och visade huset .......Ja det var en fantastisk kväll.

tisdag 2 december 2008

Politiska våldet - allvarligt hot mot demokratins grunder

Häromdagen totalförstördes kulturhuset Cyklopen, i Högdalen, söder om Stockholm, i en brand. Nu säger sig polisen ha säkrat tekniska bevis för att någon tänt på med bensin. Det handlar alltså om en anlagd brand enligt polisen.

Måtte förövaren/na snabbt fångas i polisens garn. Och därmed också få "kännbara" straff. Ett öppet demokratiskt samhälle får inte backa för våld, anlagda bränder mm.

I fredags skulle Nätverket mot rasism ha haft ett möte i lokalerna. Polisen utesluter inte att brandattentatet var riktat mot detta möte.

Politiskt förtroendevalda utsätts för hot och trakasserier. Partiers mötes- och expeditionslokaler utsätts för vanadalism och attentat. Och nu har en viktig mötes- och kulturlokal för unga bränts ned.

Jag tycker inte som kulturkampanjen när det gäller delar av deras plattform, tex antikapitalismen och liknande. Däremot är det viktigt att ställa upp för deras rätt till sitt eget hus.

Gör som jag: Stöd återuppbyggandet av Cyklopen ekonomiskt på postgirokonto:1607552-5

måndag 1 december 2008

Södertörnsträff för (c)

Tage Gripenstam, min gruppledarkollega (c) i Södertälje, visar den nya fullmäktigesalen i Södertäljes nya stadshus för Centerledarna i Södertörns- kommunerna. I bakgrunden ses Petri Salonen, centerordförande i Haninge.

Söndagskvällen ägnade jag åt att träffa Centerledarna i Södertörnskommunerna. Och vi hann prata om ett stort antal frågor. Mesta tiden ägnades det kommande valet till Europaparlamentet och vilka aktiviteter som vi ska ägna oss. Men vi hann också prata en hel del om valen som kommer 2010, tex. om hur vi ska sköta nomineringen mm av kandidater till landstinget.