torsdag 24 februari 2011

Statistik är viktigt också för människors val

Hur den svenska arbetsmarknaden ser ut om några år går det lätt att få information om. Färska siffror levereras av Arbetsförmedlingen två gånger om året. Beräkningar finns också för vad som beräknas hända fram till år 2025.

Jämförs statistiken för utbildningsområdet med motsvarande för arbetsmarknaden blir man minst nedstämd. Inte minst när det gäller tillgängligheten.

Svenskt Näringsliv har nu tagit ett värdefullt initiativ; gymnasiekvalitet.se. Om behovet av bättre och mer lättillgänglig statistik skriver idag Anna D. Öberg, i Svd.

Ska valen underlättas för unga människor om framtida utbildningsval, behöver de bl.a. tillgång till bra underlag. Statistik om framtidens arbetsmarknad är en. Motsvarande för utbildningar som har framtiden för sig är lika viktigt.

När reagerar ansvariga statliga myndigheter? Eller måste regeringen gripa in?

Aftonbladet, DN,

måndag 21 februari 2011

UD på Twitter och en blogg?

Förra veckan presenterades en rapport "UD i en ny sits - organisation, ledning och styrning i en globaliserad värld". Häri väcks bla förslaget att departementet ska bli ett renodlat utrikes- och säkerhetspolitiskt departement och att bistånds- och handelsfrågorna lyfts därifrån.

Arbetet föreslås bli mer projektorienterat och man lånar in personal från andra departement. Låter "modernt" och bra. Klarar UD att moderniseras på hemmaplan eller ska allt som måste sparas, göras utomlands? Rapporten finns det all anledning att reflektera kring. Inte minst i partiledarkretsarna inom Alliansen.

Claes Arvidsson, Svd, reser idag ett antal intressanta funderingar med anledning av rapporten. Och om utrikesministerns närvaro genom sin blogg och twittrandet. Annika Melin skrev i förra veckan att UD är större än Carl Bildt.

Andra bloggare om Carl Bildt, UD, Politometern,

För övrigt kan noteras att Gunnar Wetterberg har skrivit en intressant och tankeväckande (?) artikel i Expressen med tips till en ny S-ledare.

lördag 19 februari 2011

Public service i motvind?

Kulturministern höll nyligen ett linjetal. Ett klart ställningstagande för public servic. Å andra sidan gav hon marknadens mediabolag en klar fingervisning att de skulle gynnas framöver. Tex. om att SVT inte skulle hänge sig åt sponsrade program. Och som fick övriga allianspartiers mediaföreträdare att protestera.

Mats Svegfors och Cilla Benkö, ledningen för Sveriges Radio, skriver idag på DN Debatt om "Blind kapitalism tar över medvetna publicister". En artikel som med bra argument belyser värdet av en stärkt public service. Inte tvärtom.

En central fråga ställer Svegfors och Benkö: Är verkligen mediasamhällets stora problem att public service har för mycket pengar och för många lyssnare och tittare? Kulturministern som hennes vapendragare är svaret skyldigt.

Andra bloggare om publice service: Politometern,

För övrigt har Annika Ström Melin idag en intressant ledarkommentar på temat "UD är större än Carl Bildt".

En annan intressant artikel är den som PJ Anders Linder skriver idag på Svd´s ledarsida om att Hyresrätten behöver en kriskommission. Igår skrev jag om att det kanske behövs en regional bostadsriksdag för att få alla parter att samlas till samlande lösning för hyresrättens renässans. Idag vill jag komplettera mitt förslag med att arbetet bör likna ett påveval: alla berörda låses in i samma rum. Ingen kommer ut förrän man enats om vilka åtgärder som ska vidtas. Och som sedan också genomförs.

fredag 18 februari 2011

I Haninge finns planer för flera tusen bostäder

Det byggs för få bostäder i Stockholmsregionen. Det tycks alla nu vara överens om. I dagens Svd har hyresgästbasen och Handelskammarens VD en debattartikel. De redovisar ett antal förslag som de anser kan få fart på byggandet. De föreslår bl.a.

* Ändrade skatteregler för att underlätta produktion av hyresrätter till rimliga hyror. Därför måste fastighetsavgiften slopas på hyresrätter. Det måste även bli billigare att underhålla hyresrätterna genom möjlighet till skattefria avsättningar.

* Kommunerna måste föra en dialog med byggföretagen om vilka insatser som behövs för att höja attraktiviteten i områden med låg status.

* Regeringen måste möjliggöra utbyggnader av vägnätet och den spårbundna kollektiv- trafiken i huvudstadsregionen genom att öppna upp för nya finansieringslösningar i samarbete med näringslivet.

* Regeringen måste påskynda arbetet med att förenkla och förkorta planprocesserna för infrastruktur och bostadsbyggande.

Bra förslag för den fortsatta diskussionen. Det kanske är dags för en Regional Bostadsriksdag mellan kommuner, landsting, byggherrare, bostadsföretag, hyresgäströrelse och regering. Ja kanske fler? Men planprocesser och bygglovhantering får inte stanna upp. Ingen möda får lämnas oprövad för att få till stånd fler bostäder, i bra miljöer och till rimliga kostnader.

Tusentals bostäder på gång i Haninge
I Haninge finns färdigställda planer för sammanlagt 1250 nya bostäder, varav närmare 500 i centrala Handen. Planarbete pågår också för ett par tusen ytterligare bostäder, tex Vegastaden med sammanlagt över 3000 bostäder totalt. Dessutom kommer kommunledningens vision för Jordbro att det inom ett antal år kommer att byggas några hundra ytterligare bostäder i centrala Jordbro.

Andra bloggare om bostadssituationen i Stockholmsområdet; Magnus Andersson, Peter Andersson, Politometern,

Aftonbladet, DN,

tisdag 15 februari 2011

Boultbee kastar in handduken - viktiga lärdomar kan dras

Boultbee-bröderna har nu meddelat att man lämnar över aktierna i bolaget som äger tio köpcentrum i Stockholm. Ett besked som kanske skänker många hyrsgäster/ affärsinnehavare en viss tillförsikt. Bolaget har ju visat prov på mycket dåligt agerande med stora hyreshöjningar, kraftigt bristande underhåll mm.

Om denna affär som gav Stockholms kommun drygt 10 miljarder kronor bloggade jag för några dagar sedan.

Advokaten Lars Söderqvist, erfaren på sk obståndsfrågor, är nu den som leder förändringsarbetet. Hans rekonstruktionsarbete kan förhoppningvis leda fram till en långsiktigt hållbar lösning.

För de kommuner som fortfarande äger sina köpcentra finns det all anledning att dra viktiga lärdomar av Stockholms stads försäljning av de tio galleriorna. Bra affärer ska göras med klokskap och inte på det sätt som huvudstaden agerade.

Andra bloggare om Boultbee-affären: Politometern,

För övrigt tycker jag att dagens ledare i DN, om fler nationella prov, innehåller många tänkvärda resonemang. "Ett fattigdomsbevis" är rubriken. Här kan du läsa vad några andra bloggare tycker om nationlla prov. Vad tycker du?

söndag 13 februari 2011

Klokt - politik är att vilja och leverera

Utfiskningen i haven. Utsläppen i haven, inte minst Östersjön. Frågor som engagerar och upprör många.

Politiker ur många partier säger sig vilja annat än dagens utveckling. Men är det inte långt mellan retoriken och praktiken?

Om de här frågorna skriver PJ Anders Linder, Svd, välformulerat i dagens ledare. Han skriver bl.a. "Hög svansföring och högt tonläge är dock inte detsamma som hög träffsäkerhet." PJ refererar också till en artikel i skriften Neo; författad av Marie Wetterstrand och Mattias Svensson.

Och fortsätter senare i artikeln "Med tanke på de små marginalerna i branschen betyder det att en mycket stor del av utfiskningen aldrig hade ägt rum ifall inte staten hade klivit fram och öppnat plånboken. Marknadskrafterna ensamma hade varit för snåla.

PJ avslutar med "inget är billigare än att sluta med subventionerna."

Det känns mycket bra att få en rejält tankeväckande artikel när jag intog söndagsfrukosten. Undrar vad miljöministern och jordbruksministern tänker? Jag ser fram emot deras kommentarer.

Andra bloggare om utfiskning och Östersjöns miljö; Politometern,

lördag 12 februari 2011

Omval - test på skilda valdagar?

Jag, liksom många andra, ser skilda valdagar som ett bland flera att öka intresset för lokala och regionala frågor. Riksfrågorna tar över de lokala och regionala frågorna.

Samtidigt finns tveksamheten här; vi hade ju skilda valdagar för många år sedan. Då var också valdeltagandet lägre i kommun- och landstingsvalen jämfört med riksdagsvalen.

Nu är det en helt annan politisk miljö; mediasituationen med allt flera TV-kanaler, kommersiella radiostationer, partiers utveckling med allt färre medlemmar, i kommunerna är det numera ett fåtal som har förtroendeuppdrag, internet och sociala medier. Ja listan kan säkert göras längre.

Nu ska omval göras i bl.a. hela Västra Götalands regionen. Valforskarna lyfter ett varningens finger för ett kraftigt minskat valdeltagande. Och hur kommer (S)-arbetet med förnyelsen att påverka denna valrörelse? Ja kan också Centerpartiets förnyelse också ge (C) en valframgång i regionvalet?

Kommande valrörelse och resultatet av valet kommer att bli spännande. Minst sagt. För oss "skilda valdagar-vänner" särskilt intressant. Håller våra argument?

Andra bloggare om omvalen i Västra Götaland och Örebro; Inger Fredriksson, Kent Persson, Politometern,

torsdag 10 februari 2011

Sälja ut - kvalitetsgranskning ett måste

Svd har i ett antal artiklar beskrivet Stockholm stads försäljning av gallerior till Boultbee. Staden ville ha långsiktighet i ett nytt ägarskap. En rejäl granskning innan affärerna slöts skulle gett Stockholm klart besked om att bolaget istället ägnade sig åt kortsiktiga affärer. Inte långsiktig fastighetsförvaltning och affärsutveckling.

Och det sker också nu när det gäller de tio "Stockholmsgalleriorna".Flera av sina svenska fastigheter har man låtit förfalla, och man har ådragit sig stora ekonomiska problem. Orimliga hyreshöjningar har också drabbat många affärs- och butiksägare.

Visst kan det behövas andra och privata ägare till kommersiella gallerior och centrumanläggningar. Det kan ju inte med bästa vilja i världen kallas "kärnverksamhet" för kommuner. Men det finns all anledning att rimliga efterforskningar sker av tänkbara köpare. Det är tämligen rimligt att kalla Stockholms agerande för ett tydligt bevis på bristande insikt i hur offentliga värden inte får hanteras.

Svd skriver idag på ledarplats: "genant" om affärerna och att "Nu måste Stockholmsalliansen bidra till att röja upp i oredan." Det är nog inte bara Stockholmare som väntar på ett aktivt arbete för att "röja upp" som Svd så träffande skriver. Nu är det upp till Sten Nordin (M) mfl att visa handlingskraft.

Andra bloggare om dessa affärer; Politometern

Aftonbladet, DN,

tisdag 8 februari 2011

Läcka sekretessuppgifter OK - offentlighet i rättegångar nej?

Politiker beskylls ibland för att vara flummiga, inkonsekvent, löftesbrytare och allehanda ord som kan finnas för ett mindre bra beteende.

En annan offentlig person, Julian Assange, tycks gilla läcka sekretessbelagda uppgifter. De må vara hans uppfattning att det är OK. Men när offentlighetsprincipen kring svenska rättegångar också ska omfatta honom tycks det vara något han inte klarar.

Hanne Kjöller, skriver idag om "Falkskyltad apostel". Intressant. Men inte rolig redovisning. Tyvärr. Det hon beskriver kanske kan bidra till att sprida lite ytterligare och annat ljus över Assange. Fortsätt gärna så Hanne!

Andra bloggare om Julian Assange; Politometern,

Svd,

måndag 7 februari 2011

Centerpartiet i Alliansens skugga - ny partiledning 2012 önskvärd

Centerpartiets vägval för framtiden är en angelägen fråga. Inte bara för partiet självt. Också för det framtida Allianssamarbete är vägvalet viktigt: Smalare och vassare eller Bredare och vassar? En kanske förenklad frågeställning med väl att begrunda.

I fredagsbloggen skrev jag bl.a. "Ett brett Centerparti kan åter bli en stark kraft för många medborgare. Jag vill ha ett brett Centerparti som kan återta positionen som det största borgerliga partiet. Ett mål som kan upplevas som omöjligt men som jag anser nödvändigt. Ett smalt Centerparti kan inte återvinna den positionen."

Det kommande arbetet kring de fem arbetsgrupperna som partistyrelsen tillsatt blir mycket viktigt. Frågan är om det blir en öppen, utvärderande och självkritisk diskussion kring tex. följderna av Alliansregeringens politik och inte bara efterbörden av det långa (S)-regeringsinnehavet. Ansvaret är inte enbart partiledningens utan också arbetsgruppernas och inte minst medlemmarnas.

För egen del hoppas jag också på en extrastämma 2012 med nytt partiprogram och en ny partiledning med bl.a. vice ordföranden. Med ett sådant besked skulle partiet få arbetsro och lugnt förbereda sig för ledarskiftet. Maud Olofsson äger själv den frågan även om det finns en stämmovald valberedning.

Läs också vad andra bloggare skriver om Centerpartiet: Eva Andersson, Magnus Andersson, Peter Högberg, Per Åsling, Politometern,

DN, Expressen,

fredag 4 februari 2011

Centerpartiets förnyelse - brett eller smalt ?

Nu startar Centerpartiet arbetet med förnyelsen. Av politiken, verksamheten och organisationen. Det är naturligtvis helt nödvändigt efter förra årets stora valförlust; inte minst i riksdagsvalet.

En arbetsgrupp levererade nyligen sin analys av valresultaten. Och ett stort antal förslag till förändringar. Och partistyrelsen har beslutat att tillsätta fem olika arbetsgrupper med uppgifter att främst kartlägga hinder för välfärdens utveckling, integration, jämställdhet, tillväxt respektive miljön. Det är frågorna som ska i centrum, inte svaren. Hoppas arbetsgrupperna orkar med detta.

Arbetet med ett nytt partiprogram ska också starta. En extrapartistämma 2012 har aktualiserats. Det kommer också att sätta press på att utveckla medlemsdialogen. Frågan om förnyelse av partiets personella ledning kommer naturligtvis att också diskuteras. Internt naturligtvis först och främst.

För egen del hoppas jag att förnyelsearbetet koncentreras till utveckling av politiken. Inte till att konkurrera med Folkpartiet om den liberala ådran. Väljarna vill hellre ha resultat utifrån en konsekvent och genomtänkt, långsiktigt hållbar politik, än etiketter vilket parti som är det ena eller andra. Centerpartiet har en historia som bygger ska bli sin egen lyckas smed. Frivillig samverkan för ökad personlig frihet och samhälleligt stöd för detta, bör ha en central plats i förnyelsearbetet.

Jag är en stolt Centerpartist, och tänker så förbli! Ett brett Centerparti kan åter bli en stark kraft för många medborgare. Jag vill ha ett brett Centerparti som kan återta positionen som det största borgerliga partiet. Ett mål som kan upplevas som omöjligt men som jag anser nödvändigt. Ett smalt Centerparti kan inte återvinna den positionen.

Andra bloggare om Centerpartiet är bl.a. Annie Johansson, Johan Pettersson, Politometern,

Aftonbladet, DN, Svd,

tisdag 1 februari 2011

Ökat antal unga förtidspensionärer - politisk katastrof

Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister, kommenterade förra veckan det ökade antalet unga förtidspensionärer med "en politisk katastrof". Ett uttalande som så väl säger vad det handlar om.

Och nu visar sig att många av de unga förtidspensionärerna ofta går direkt från särskola eller förlängd skoltid till förtidspensionering. Dessa unga människors valmöjligheter reduceras kraftigt, i praktiken till 0. Mest av när det gäller möjligheter att ha tillträde till arbetsmarknaden. Och detta kan naturligtvis inte accepteras. Alla har rätt till ett arbete till 100% av sin förmåga.

Det behövs säkert många olika insatser av både, regering, arbetsmarknadens parter, kommuner mfl. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan också förbättra sitt samarbete; tex. genom att i samspel med varje ung i riskzon för förtidspensionering, utarbeta och genomföra individuella utvecklingsplaner. Regeringen kan t.ex. få fart på utvecklingen av sociala företag. Centerpartiet har en nationell arbetsgrupp som diskuterar hur denna mycket negativa utveckling kan vändas och fler unga få arbete och inte förtidspension. Arbetsgruppen har en viktig uppgift att snabbt leverera förslag till att sätta stopp förutvecklingen med allt fler unga förtidspensionärer.

Kommunerna kan och måste också göra insatser. I Haninge kommun lägger vi nu en högre växel: en verksamhetsutvecklare för sociala företag ska anställas i samverkan med Samordningsförbundet Östra Södertörn. En person som blir spindel i det nät som ska omsätta kommunens program för sociala företag, antaget i bred enighet.

Andra bloggare om detta missförhållande är bl.a. Annie Johansson, Anders Jonsson, Politometern, Intressant,

Svd, DN,