onsdag 30 juni 2010

Euron - ett måste för framtida europa-arbete?

Ett antal välkända vänsterdebattörer skriver idag på DN Debatt att det är en huvudlös vänsterståndpunkt att göra den gemensamma valutan euron till krisen orsak. Och inte nog med det. Genom detta sätt att argumentera så "eldar de på den nationalism, fascism och nazism som åter börjar göra sig bred i Europa."

Artikeln ses i ljuset av den artikel som flera av de nu aktuella författarna publicerade för ganska precis sju år sedan. Då som nu är författarna förspråkare för den gemensamma valutan som ett "vapen mot den globala spekulationsekonomin".

Till dessa författare har de rödgröna partierna inte lyssnat. Det står klart när man ser på hur de partierna formulerat sin EU-politik. Istället är det snarare tvärtom. Trots det som sägs vara en gemensam plattform så går de tre partiernas politik i otakt.

Det glädjer mig mycket att, trots stundande valrörelse, så tycks det finnas förutsättningar för att också den kan präglas av frågor kring internationellt samarbete och inte minst hur EU-samarbetet bör utvecklas framöver. Alla behöver ju inte älska allt EU gör, även om man i grunden har en positiv inställning till samarbete inom EU.

Intressant? europaportalen

Per Altenberg skriver att "Euron förenar över partigränserna",
Thomas Böhlmark anser att "EU räddas inte av mer överstatlighet",
Adam Cwejman, skriver "vänsterförvirring om EU",
Carl B Hamilton skriver "välkommet vänster-ja till euron",
Jonas Sjöstedt skriver om "de sista euroentusiasterna",
Johan Westerholm skriver om "riskerna med EU och en fortsatt elitism",

DN, Svd,

För övrigt kan jag berätta att i Haninge ska kvalitetskriterier utarbetas även för grundskolan. Därom informeras vi på kommunledningens egen blogg.

Vård på olika villkor?

Alliansens hälso-och sjukvårdsgrupp presenterar idag sina förslag om hur de vill göra hälso- och sjukvården bättre. De skriver bl.a att en bärande idé är en sjukvård som är solidariskt finansierad via skatten, ges efter behov och är tillgänglig för alla.

Det gamla moderata förslaget om sjukvårdsförsäkring är alltså inte längre aktuell enligt författarna till rapporten. Och då ska vi komma ihåg att det moderata sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt är en av dem. Detta klara besked måste ändå betraktas som mycket positivt. Åtminstone tycker jag det.

I sak är det inga större nyheter som presenteras; gemensam patienträttighetslag, nationell satsning på att mäta jämlikheten i vården, tydligare skärpning av vårdgarantin osv. Förslagen syftar till att "öka jämlikheten, ytterligare förbättra tillgängligheten och stärka patientsäkerheten". Vård måste ges på lika villkor och plånboken ska aldrig få avgöra rätten till vård, anser rapportförfattarna.

Landsting som utformar regler så att de inte uppnår målsättningar för vårdvalet kan bli föremål för sanktioner. Vad och hur tycks ha varit en diskussionsfråga eftersom gruppen landar i en formulering som tycks omfatta både livrem, hängslen och gummiband: "Därför (allas rätt att välja doktor oavsett var man bor, min anm.) bör särskilda åtgärder övervägas mot landsting som utformar reglerna .....Det kan handla om sanktioner mot landstingen eller förtydliganden i lagen.

Jag känner mig nöjd med alliansrapporten. Frågan är nu hur de rödgröna ska möta denna offensiva satsning när de istället ta bort vårdvalet och därigenom minska medborgarnas inflytande över den hälso- och sjukvård som ska erbjudas dem. Kömiljarden vill man ju också avskaffa.

Uppdatering
En mångfald av vårdgivare ger inte per automatik bättre kvalitet. För att säkerställa en hög kvalitet är det viktigt att entreprenörer och andra aktörer inom hälso- och sjukvården utvecklar kvalitetsarbetet, synliggör detta, redovisar resultaten och utvärderingarna. Det måste också bli möjligt för landsting att säga upp avtal i förtid om inte avtalad vård levereras eller att direkta felaktigheter, upptäcks. För att inte tala om rent kriminella handlingar som kommer i dagen. Stockholms läns landsting har här en hel del att göra.

Intressant? Politometern

Andra bloggare om sjukvård, vård; Peter Andersson, Per Ankersjö, Mats Engström, Filippa och jag,

Aftonbladet, DN, Svd

För övrigt kan berättas att det nu är 3202 dagar som den svenske medborgaren och journalisten Dawitt Isaak suttit felaktigt fängslad i Eritrea. Idag är det möte på UD i frågan, igen.

måndag 28 juni 2010

Midsommarledigt - sillen och vänerna fick företräde framför politiken

Sveriges nationaldag är den 6 juni. Enligt beslut av Sveriges Riksdag. Det är en allmän flaggdag. Midsommar är nog ett strå vassare som nationaldag. Det flaggas, sjungs och umgås mellan generationer, folk leker och tävlar och mycket annat. En starkt folklig tradition som också omfattas av våra nya svenskar. Det är bra.

Men politiken tar ju inte ledigt. Och fotbollsVM pågår ju fortfarande.

Så när jag nu tagit mig an helgens tidningar är det inte svårt att påstå att de rödgrönas EU-dokument är en stor politisk händelse. Men vad är det sakligt och innehållsliga som gör att det är så viktigt? Jo att (V) och (MP) gett upp väsentliga ståndpunkter: Sverige ska delta i Natoledda operationer och försvaret av annat europeiskt Natoland. EU:s steg mot ökad överstalighet som det kommer till utryck i Lissabonfördraget godtas. (S) har tydligen tagit kommandot i det rödgrönas utrikespolitiska arbete. Men i EU-arbetet? Därom finns det nog en och annan som fortfarande hyser stor tveksamhet inför de rödgrönas politik.

"Kappan efter EU-vinden" är rubriken för dagens ledare i DN,
Peter Andersson skriver "Om jag hade ansvaret för svensk EU-politik så skulle jag vara nöjd idag".
Per Ankersjö formulerar sig så här: "Om man skulle beskriva den såsom miljöpartister och vänsterpartister beskriver Centerpartiets energipolitik skulle det bli något så här: ”MP och V har sålt sig till S. De har övergett sin själ och kört över väljarna. Sveket är totalt."

För egen del tycker jag det är bra att de rödgröna enats ig kring några viktiga ståndpunkter. Vi här hemma som utomlands bör innan valdagen få besked i viktiga EU-relaterade frågor. I sak är kapitulationen från (V) och (MP) är bra: Politiskt för att de därmed underkänner sig egen tidigare anti-EUpolitik. Sakligt sett är det också bra att de ansluter till vad en bred majoritet i riksdagen redan tycker i dessa frågor.

Mats Engströms fråga: "När presenterar alliansen sin eu-politik?" är lika intressant som berättigad. Regeringen har gjort mycket, bla har man ett bra ordförandeskap bakom sig så det är inte det intressanta. Det som gör EU-frågorna intressanta framöver är att vi kan få en valrörelse som, om alliansen presenterar ett gemensamt dokument om EU-politiken framöver, också kan handla om det europeiska samarbetet. Det skulle glädja mig oerhört.

Intressant? Politometern,

Carl B Hamilton, Mary Jensen, Rasmus Lenefors, Johan Linander, Martin Moberg, Kent Persson,

Aftonbladet, DN, Expressen, Svd,

torsdag 24 juni 2010

Statliga fogdar gör inte förskolan bättre!

”Staten måste ta ansvar för alla förskolors kvalitet” skriver experter på barnhälsovård på DN Debatt idag. Utgångspunkten för resonemanget tycks vara att kommunernas utgifter per förskolebarn varierar så mycket som det gör, från 90 000 till 200 000 kronor, som författarna refererar till.

Istället för ökad statlig styrning och kontroll behövs engagerade och duktiga politiker som driver frågor kring förskoleverksamhet av hög kvalitet. Och för att lyckas i detta arbete är det nödvändigt med kunnig och engagerad personal som arbetar i en bra miljö.

Ett annat viktigt verktyg för en förskola av högsta kvalitet är naturligtvis att det finns genomdiskuterade och politiskt antagna styrdokument på kommunal nivå. I Haninge finns förutom skolplanen uttalade kvalitetskriterier som används i verksamheten på varje förskola. Varje år måste det självfallet också ske en ordentlig uppföljning. För det ansvarar bl.a. de politiskt ansvariga för verksamheten. I Haninge sker det genom skolplanenkäten. De kommunala revisorernas arbete är också viktigt när det gäller uppföljning av förskolans verksamhet. En bra dialog med föräldrarna är likaså viktigt.

En bra förskola skapas och utvecklas i nära samspel mellan föräldrar, personal och engagerade politiker. Och med tydliga mål för verksamheten som årligen följs upp och redovisas. Ökad statlig styrning garanterar inte en förskola med hög kvalitet.

Intressant?

Andra bloggar om förskolan, Politometern,

Aftonbladet, DN,

Opinionsmätningar i media: DN, Expressen, Svd,

För övrigt kan jag meddela att solen skiner över kommunhuset i Handen och jag gläds med alla alliansvänner som läser de allt oftare redovisade opinionsmätningar som redovisar att de rödgröna har det kämpigt med opinionen.

onsdag 23 juni 2010

Centerpartiet på väg uppåt?

Ja då har det hänt. Det vi centeraktiva så länge eftertraktat: Den senaste opinionsmätningen visar på uppgång. Roligt som händelse men inte mer. Än så länge.

Centerpartiets väljarstöd måste öka för att Alliansregeringen ska ha en rimlig chans att fortsätta regera. Därom skrev jag så sent som igår

När nu opinionsundersökning avlöser varandra varannan dag, ja nästan !, så måste man nog fundera över hur resultaten ska tolkas. Överlappande intervjuperioder i kombination med överlappande publicering gör inte rimliga tolkningar möjliga, tycker jag. Å andra sidan kan ju alla resultat ges sin "egen" förklaring. Det kan ju skapa glädje för stunden. Eller skadeglädje.

Endast väljarnas utslag i valet i september är det riktiga resultatet.

Intressant?, Politometern,

Peter Andersson, Per Ankersjö, Martin Moberg, Kent Persson, Tokmoderaten, Johan Örjes,

Aftonbladet, DN, Expressen, Svd

Valfläsk med heltid - eller ......

Nu utlovar (S) i länet heltid till alla som så önskar. Valfläsk eller ?????

I Haninge ska antalet anställda som har ofrivillig deltidstjänstgöring minska. Det är vi överens om. (S)-ledaren Robert Noord, Haninge, för ett mycket förnuftigt resonemang kring heltid/deltid:

Målet är att de som vill ska erbjudas heltidstjänster i Haninge kommun. Detta ska vara en prioriterad uppgift. För att lyckas kan man exempelvis se över möjligheten att inrätta kombinationstjänster och schemalägga över både arbetsplats- och förvaltningsgränser…………. Så långt det är möjligt ska kommunen undvika att inrätta nya deltidstjänster, om det inte är absolut nödvändigt. Detta ska i så fall föregås av förhandling med de fackliga organisationerna. Jag instämmer gärna med Robert Noord.

Som kommunanställd är det viktigt att man har bra villkor; inflytande över arbetet, bra lön och bra utvecklingsvillkor. Och arbetstider som man tycker är okey. Heltidsanställning, i de allra flesta fall heltidstjänst, ska vara ett riktmärke och deltid en möjlighet.

Intressant? Politometern,

Gustav Andersson, Peter Andersson, Martin Moberg, Robert Noord, Lotta Olsson, Kent Persson, Johan Westerholm,

tisdag 22 juni 2010

Avdragsrätt för gåvor till ideella föreningar - vad väntar regeringen på?

Föreningslivet i Sverige är omfattande och mångsidigt, har många medlemmar och engagerar många frivilliga och oftast ideella krafter. Resurser som har en viktig betydelse för välfärd, tillväxt och demokratin, inte minst! Och om detta har jag skrivit flera gånger senaste året. Bl.a. och då.

Sanna Ryman, Svd, skriver idag om den sega historien om avdragsrätt för gåvor till ideella föreningar. Läsvärt. Tänkvärt. Frågan infinner sig naturligtvis: Trots allianspartiernas löften tidigare så tycks det inte hända något. Varför ingen proposition? Pågår överläggningar med sektorn för att skapa ett bättre system, (nödvändigt!), jämfört med vad den statliga utredningen föreslog och därför har inget förslag lagts på riksdagens bord? Eller ........

Intressant, Politometern,

För övrigt är det angeläget att mer diskutera drivkrafterna bakom jobben och framtidens arbetsmarknad och näringsliv. DN Debatt publicerar idag en intressant artikel på det temat. Författare är Patrik Engellau och Thomas Gür. Camilla Littorin bloggar med anledning av artikeln. Så gör också Thomas Böhlmark .

Har (C) någon "kamrat 4 procent"?

Moderaterna är nu Sveriges största politiska parti enligt senaste opinionsmätningen. Enligt den senaste väljarbarometern från Aftonbladet/United Minds är nu moderaterna större än (S). 29,9 procent av väljarna för (M) och 28,8 procent för Socialdemokraterna.

Centerpartiet rör sig fortfarande runt 4-5 procent i de olika opinionsmätningar som presenteras numera så gott som varje vecka. I denna mätning 4,8%, en minskning med 0,1 procent. Vårkampanj till trots. Du hädiska tanke om det är just tvärtom, pga av .....?

Inom Alliansen finns nu tre grupper; moderaterna som klart största parti, sedan (fp) och sedan kristdemokraterna och Centerpartiet. Tidigare hade Vänsterpartiet en krets av stödröstande vänster(s) för att söka säkra partiets riksdagsplatser. Det tycks som om nu frågan måste formuleras: Finns det inom moderaterna de som tycker det är viktigt med fortsatt alliansregering och som förstår då att det krävs att alla fyra allianspartierna finns med i riksdagen efter valet den 19 september? Dvs. praktiken stödröstar på (c) eller (kd) för att säkra dessa partiers riksdagsplatser? Är den moderata ledningen beredd att också uppmana till detta?

Och hur blir det i opinionen om det blir mer samtal, diskussion kring utrikespolitiken? Här har ju de rödgröna en avsevärd trovärdighetsfråga att hantera. Dick Erixon skriver bl.a. så här om detta:"De borgerliga borde välkomna att utrikespolitiken får en central position i höstens valrörelse." Ja kanske rent av ta initiativ i den riktningen? Varför inte utmana Mona Sahlin på en diskussion, Carl Bildt?

Regeringsmakten hotas dock av Sverigedemokraterna. Partiet får en vågmästarroll om de kommer in i riksdagen på 5,6% som dagens mätning visar. Här måste alla allianspartiers ledningar ge klara besked: Hur ser partiet på en sådan roll för detta parti?

Intressant, Politometern,

Peter Andersson, Thomas Böhlmark, Per Gudmundson, Frank Thorén Hall, Johan Hedin, Kristian Krassman, Kent Persson,

Aftonbladet, DN, Svd,

För övrigt konstateras nu att partierna inte når så många väljare genom internet. Kanske något att ta till sig inför stundande valrörelse?

Självklart ”Allas lika rätt till vård” ?

I diskussionen om hälso- och sjukvården är det bred uppslutning om allas rätt till vård efter behov. Verkligheten uppvisar tyvärr andra bilder.

En bild förmedlas av Lars-Erik Holm, Socialstyrelsens generaldirektör, i en debattartikel på Brännpunkt, i dagens Svd. ”Psykiskt sjuka får sämre vård” är det budskap som han förmedlar.

Jag har inte svårt att instämma i Holms ord ”Det är oacceptabelt att psykiskt sjuka får sämre somatisk vård än andra.”

Landstingen är ytterst ansvariga för att ge medborgarna vård efter behov. Ett bättre samarbete mellan primärvård, psykiatri och somatisk specialistvård är viktigt. Och här måste det bli en bättre tingens ordning. Skattebetalarna och medborgarna har naturligtvis en rätt att kräva en fungerande hälso- och sjukvård. Oavsett om den drivs privat eller i offentlig regi.

Jag kommer därför att i ett brev till ansvariga i Stockholms läns landsting uppmana dem att ta nödvändiga initiativ för att säkerställa i vårt landsting.

Intressant? Politometern,

Marie-Louise Forslund, Jerker Nilsson,

För övrigt hoppas jag, som många andra, att kommande valrörelse ska bli "hel och ren". Nilssons och Westerholms artikel på Brännpunkt har stort fog för sig. Hoppas att alla tar till sig deras goda budskap.

måndag 21 juni 2010

Allsång med Maud

Maud Olofsson kommer i valrörelsens slutskede dra ut på allsångsturné. Hons ka inte heller sjunga ensam. Maud har engagerat Linda Bergtzing, känd för låten Jag ljuger så bra, att vara med under dessa allsångskvällar.

Tre sommarkvällar i början av september kommer allsångsparet Bengtzing och Olofsson låta publiken vara med: Gävle, Eskilstuna och Linköping.

Linda förklarar i Aftonbladet att hon inte kommer att ge sig in i diskussioner om politiska sakfrågor utan ser turnén med Maud som ett rent jobb. "Jag känner att det är så roligt att någon vill göra något annorlunda. Det här är ju Mauds egen idé."

Det kan aldrig vara fel att sjunga under en valrörelse. Under fotbollsVM sjungs det och folk skriker sig hesa. Låt oss ägna oss åt det första och inte att skrika i kommande valrörelse.

Intressant? Politometern

Högbergs tankar, HBT-sossen, Opinionsbloggen,

Aftonbladet,


Sprututbyte OK - och antidrogpolitik är mer

Bearbetad version:

Idag har Stockholms läns landsting antagit en Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare.

Det handlar om ett stort antal åtgärder men den som väckt stora känslor och debatt är förslaget om försöksverksamhet med sprututbyte. Moderaterna står ensamma i sitt motstånd mot denna försöksverksamhet.

Mitt egna tvivel har jag prövat i flera samtal i bl.a centerpartiets landstingsgrupp. Betänksamheten har succesivt övergått till att numera anse att en försöksverksamhet är värd att pröva. Med alla de restriktioner som föreslås omgärda en sådan verksamhet.

Idag har landstingsfullmäktige fattat ett klokt beslut: Ja till försöksverksamhet med sprututbyte. Moderaterna röstad emot. Tyvärr.

Intressant? Politometern,

Peter Andersson, Adam Cwejman, Per Gustafsson, Martin Moberg, Per Soilander

Aftonbladet, DN, Svd,

söndag 20 juni 2010

Pensioner och äldreomsorg - de vise tar till orda

"För oss är valet mellan Alliansens arbets­linje och vänsterns bidragspolitik lätt. När vår generation började tjäna pengar och försörja sig var det självklart att arbete skulle löna sig och det låg en stolthet i att klara sig själv. Det var det som byggde grunden för vår välfärd. Men även som pensionärer kan vi glädjas åt varje arbetad timme som utförs. Detta eftersom pensionerna växer i direkt proportion till de inkomster som dagens förvärvsarbetande tjänar in. Så är vårt pensionssystem uppbyggt. Endast en långsiktig politik för fler jobb kan ge oss långsiktigt högre pensioner."

Så skriver Ulf Adelsohn, Birgit Friggebo, Thorbjörn Fälldin och Alf Svensson, tre fd partiledare, varav en statsminister, och en vice partiledare, på DN Debatt idag.

De skriver också "Sverige ska vara ett bra land att bli gammal i. Trygghet, valfrihet och en god livskvalitet ska vara självklara värden för alla människor i vårt land. För att det ska vara möjligt behöver vi en regering som kan ta ansvar för Sverige i en tid av stora utmaningar. Alliansen har visat att man klarar det."

Snart kommer nog ett rödgrönt "visar" att låta publicera sig. Ingvar Carlsson, Gertrud Sigurdsen, Ingela Thalén, Anita Gradin, Thage G. Peterson, Lars Werner, Birger Schlaug ..... Vi får väl se vilka det blir, men ett är säkert. De rödgröna kommer att besvara dagens DN-artikel.

Slaget om pensionärerna,1 900000 i landet, inför höstens val har tagit ett nytt steg. Ytterst handlar det om ideologi; arbete ska premieras och trygghet ska alla känna och få uppleva på också äldre da´r. Och har man i livet före pensionsåldern haft inflytande över service mm så ska man naturligtvis också få ha makt över sitt val av t.ex. tjänster inom äldreomsorgen. Vi förtroendevalda i landets kommuner kan och bör göra mycket för ett alla ska kunna leva ett gott liv, hela livet. En bra äldreomsorg hör därför till de politiska frågor som vi måste prioritera.

Intressant? Politometern,

För övrigt har jag skrivit ett antal gånger om äldreomsorgen och pensionssystemet. Haninge kommun har fått positiva omdömen för äldreomsorgen och det gläds vi många åt.

lördag 19 juni 2010

Entrenörskap och lärlingar är viktigt – attitydförändring angelägen

Människor som har en idé och går från ord till handling (entreprenörerna) och börjar sälja sin tjänst eller vara, de måste naturligtvis lyftas fram i en näringspolitik för framtiden. Alliansregeringen har gjort en hel del, men det finns saker som måste stärkas och utvecklas.

Maroun Auon, VD i Internationella företagarföreningen IFS, skriver i dag på Brännpunkt, Svd, i en angelägen fråga: invandrarnas företagande och bidrag till tillväxt, sysselsättning och välfärd. Om detta har jag skrivit tidigare.Han pekar bl.a. på behovet av bra hantering av generationsskiften, bättre offentliga upphandlingar men framförallt mentorskap. Det sistnämnda kan användas för att få ännu fler goda exempel i framtiden. Maroun pekar bl.a. på det angelägnamed ett mentorskapsprogram för att låta invandrarföretagare dela med sig av sina erfarenheter till sina nyanlända landsmän. Ett bra tips till näringsminister Maud Olofsson.

Regeringen har planer på att göra om gymnasieskolan från hösten 2011 med en permanentning och utveckling av pågående försöksverksamhet med lärlingsutbildning. Den delen av en förändrad gymnasieskola är mycket välkommen. ”Dagens yrkesutbildning motsvarar inte dagens behov av kompetens”, säger Christina Linderholm på Företagarna i dagens Svd.

Regeringens utredare kring vissa delfrågor kring lärlingsutbildningen, Irene Wennemo, LO´s arbetslivsenhet, har konstaterat att ”Länder med lärlingsutbildning har generellt mycket lägre ungdomsarbetslöshet”. Ett klarläggande uttalande som kanske gör att de rödgröna ställer sig bakom alliansregeringens satsning på utveckling av lärlingsutbildningen. Man ju i alla fall hoppas.

Satsning på invandrarföretagarna och lärlingsutbildning är två viktiga ”jobblinjeområden” för alliansregeringen.

Intressant? Politometern,

fredag 18 juni 2010

Backa om LAS

Sanna Ryman, skriver idag i Svd att "Förvisso går det knackigt för centern, men det är inte så troligt kärnkraften skulle vara knäckfrågan, snarare är det den allmänt svaga formkurvan som avgör." Kan inte annat än instämma.

Centerpartiets attraktionskraft på de unga väljarna synes vara nästan obefintlig. Trots att partiet gör en uppluckring av LAS som kanske huvudåtgärd för att minska ungdomsarbetslösheten. Det borde ju vara ju så att Centerpartiets omtanke om de ungas möjligheter till arbete borde attrahera målgruppen, dvs de unga oavsett om de har arbete eller inte, men så tycks ju inte vara fallet.

Jag håller med Ann-Christine Simonsson, som skriver att det är dags att backa om LAS.

Intressant?

Johan Hedin, Johan Linander, Karin Nilsson,

Svd,

LRF-ordföranden om EUs jordbrukspolitik – 6 förslag till förändring

Nu måste svenska politiker lyfta huvudet ur sanden och arbeta för en jordbrukspolitik till nytta för medborgarna, maten och miljön. Det skriver Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande i LRF på DN Debatt idag.

Inga vänliga ord om de svenska politikerna är det som LRF-ordföranden formulerar. Dessutom tycker jag att han har helt rätt. Svenska politiker tycks inte ta EU-medlemskapet på allvar.

I sak framför LRF-ordföranden sex punkter för en förändrad jordbrukspolitik inom EU:
* Mark ska brukas.
* Mer stöd till renodlade miljöersättningar och landsbygdsutvecklingsåtgärder.
* Låt hållbarhet vara ledordet och satsa mer på forskning och investeringsstöd
* Agera gemensamt för att åtgärda akuta problem och lösa utmaningar, t.ex. situationen i Östersjön.
* Hålla prisfluktuationerna på jordbrukets produkter inom rimliga gränser.
* Djurskyddet inom EU bör höjas.

Livsmedelsproduktion och EU:s jordbrukspolitik är viktiga framtidsfrågor. Därför är det viktigt att också politiken redovisar var man står. Inte ”bara” intresseorganisationen LRF. Kanske någon från regeringen kan replikera? Och någon från de rödgröna?

Intressant? Politometern,
Europaportalen,

För övrigt var det en ”grå” dag igår; riksdagens omröstning om energipolitiken dominerade nyhetsflödet och offentliga samtalet. Och jag är kluven till kompromissen som Centerpartiet accepterat. Denna kluvenhet gjorde att tillräckligt med energi inte gick att uppbåda. Så istället för att skriva här, valde jag att ägna mig åt stadsbyggnadsnämndens budgetkonferens och frågor kring kommunens ekonomi.

onsdag 16 juni 2010

Svagt förtroende för euron och Mona Sahlin

25 av EUs 27 medlemsländer har nu så stora budgetunderskott att EU-kommissionen startat ”underskottsförfaranden” mot dem. Sverige och Estland är de enda EU-medlemmarna som klara EU-gränsen för budgetunderskott.

Och imorgon är EU toppmöte. Då skall bl.a. förslaget om stramare tillämpning av stabilitetspakten diskuteras. EU-kommissionen vill bl.a. att EU-länderna ska presentera sina finanspolitiska planer för varandra innan de går vidare till de nationella parlamenten.Ett omstritt förslag.

Här hemma i Sverige är euroskeptisismen utbredd. Motståndet mot euron har ökat enligt senaste SCB-undersökningen. Greklandskrisen och den efterföljande diskussionen har naturligtvis spelat en stor roll. Men det har också saknats politiskt ledarskap för samtal om orsak och verkan och i vad mån euron överhuvudtaget spelat någon roll i detta. Sverige har tyvärr inte haft ett sådant ledarskap. Europafrågorna och Sveriges höga internationella beroende är inte frågor som svenska politiker gärna diskuterar. Tyvärr. Oppositionsledaren Mona Sahlin har ju jämfört med statsministern ett mycket lågt förtroende hos allmänheten om att företräda Sverige utomlands. Och nästa lika lågt förtroende att leda Sverige i händelse av en allvarlig kris, t.ex. det som vi nyligen gått igenom med SAAB; finanskris osv.

Sambandet mellan det som händer i landet och det som diskuteras och beslutas inom EU måste synliggöras. Det behövs både ett folkbildningsarbete om sambanden, och ett politiskt opinionsarbetet om varför Europafrågorna är så viktiga inrikespolitiska frågor. Som t.ex. sänkt moms på restaurangerna, hantering av livsmedel, utveckling av landsbygden osv. För att inte nämna Östersjösamarbetet.

Intressant? Politometern,

DN, DN 2, Svd, Svd 2,

tisdag 15 juni 2010

Polis på rätt plats – förhindrar brott

David Weisburd, amerikansk kriminolog, får ikväll i Stockholms stadshus, ett av världens finaste kriminologipriser; the Stockholm Prize in Crminology. Och i anslutning till detta publicerar Brottsförebyggande Rådet hans rapport "Platsens betydelse för polisarbete".

Weisburds rapport visar att om polisen ­fokuserar sitt förebyggande arbete till de särskilt brottstyngda platserna kan brotten minskas med små resurser.

Stockholmspolisen arbetar framgångsrikt kring bl.a. Stureplan och Medborgarplatsen, just utifrån de uppgifter som Weisburd tillhandahållit oss genom sin forskning. Fortsätt så. Över hela landet förstås.

Tidigare har jag skrivit om lokalt polisarbete.

En effektivare polis är viktigt för vår trygghet. Inte minst när vi vistas utomhus; på gator, torg och andra offentliga platser. Och trygghet är en viktig folkhälsofaktor.

Intressant? Politometern,

DN, Svd,

Intet nytt - inte ens en ny skatt föreslås

De rödgröna skriver idag på DN Debatt om ”Här är vår politik för valets viktigaste fråga – jobben”. Många ord, ingen analys och inga klara besked om hur allt ska betalas.

Inte ett ord om den internationella ekonomiska kris som världen, och inte minst Europa genomgått (genomgår). Och hur det påverkat den svenska ekonomin eller vad internationella betraktare anser hur den svenska regeringen hanterat situationen. Eller hur svenska analytiker, t.ex. Finanspolitiska rådet, recenserar regeringens insatser.

Inte heller något om att situationen på arbetsmarknaden har vänt. Arbetsförmedlingen meddelar nu antalet lediga platser var 18 000 fler i maj i år, än i maj förra året, antalet varslade har mer än halverats jämfört med maj förra året, nystartjobben har nästan fördubblats, feriejobben är 1000 fler än motsvarande tid förra året.

Budskapet då? Intet nytt under solen. Per Altenberg skriver bl.a. ”Det är en mycket tunn soppa de tre oppositionspartierna har kokat ihop.” Det tycks ju också vara Peter Anderssons inställning då han formulerar sig så här: ”Få saker av detta är nya men likväl viktiga när väljarna ska bedöma partierna inför sitt val.”

Och visst är det sant. Det är inte något nytt i budskapet. Runt med löften, tunt med hur allt ska finansieras. Det man helt undviker är svaret på frågan: Hur ska alla dessa löften om investeringar finansieras? Inte ett ord om alla miljarder som ska tas in genom ökade skatter. Och då talar vi om tiotusentals miljarder, återigen tiotals miljarder i ökade skatter.

Nyhetsvärdet på denna artikel är väl att man återigen samlat sig till en artikel om gamla uppfattningar. Tänk vad roligt det hade varit artikeln innehållet något nytt.

Intressant? Politometern,

Per Altenberg, Peter Andersson,

Aftonbladet, Expressen, Svd,

För övrigt tycks Mona Sahlins popularitet i de egna leden var minst sagt dåligt. Bara varannan socialdemokratisk väljare anser att Mona Sahlin är rätt person för jobbet som statsminister. Det visar en mätning från Sifo som presenteras av GP idag.

måndag 14 juni 2010

Äldreomsorgen behöver mer resusrser

Mats Thorslund, professor och verksam vid Karolinska institutet och Sthlms universitet, skriver idag på DN Debatt om äldreomsorgen. Resurserna måste fördubblas till år 2040.

Självfallet leva ett gott liv, hela livet. Och under kommande åren blir det många, många fler personer som är 80 år eller äldre. Mycket är självfallet bra inom svensk äldreomsorg. Mycket kan dock bli bättre. Om detta skrev jag igår.

Äldreomsorgen har genomgått stora förändringar under senare år. Resurserna har också ökat kraftigt trots omstruktureringen. Boende på olika former av institutioner har stått tillbaka för mer omsorg och vård i hemmen. Många vill ju bo hemma så länge det går, för en själv och ens anhöriga. Andra vill inte ”ligga anhöriga till last” utan vill bo på institution.

Anhörigvården har därför byggts ut. Hemtjänsten har utvecklats kraftfullt. Gamla tidens ålderdomshem har avvecklats till förmån för olika typer av äldreboenden. Kommunerna har också infört mer av konsumentmakt/valfrihet i äldreomsorgen; som gammal har du fått välja vem som ska göra det du önskar, behöver. Samverkan mellan kommuner och t.ex. ideella organisationer som Röda Korset har byggts ut i form av väntjänster. På sina ställen har också frivilligcentraler etablerats för att just förbättra möjligheterna för enskilda att göra olika frivilliginsatser, t.ex. inom äldreomsorgen. ”Träffpunkter” har startats för att skapa mötesplatser för äldre att träffa vänner och ha en god stund tillsammans.

Allt detta är inte tillräckligt enligt Thorslund. Och visst är det så att äldreomsorgen kommer med all rätt behöva ytterligare resurser framöver. Satsningar på verksamheterna och på personalen är viktiga utvecklingsområden.

Skattehöjningar? Avgifter? Äldreomsorgsförsäkring? Kombinationer? Säkert. Lika säkert som dagens äldreomsorg också i fortsättningen måste hitta allt effektivare sätt att ge den vård och omsorg som de äldre önskar sig. Eller har behov av.

Intressant? Politometern

söndag 13 juni 2010

Värdigt på ålderns höst – en rättighet

Göran Collste, professor vid Linköpings universitet, skriver idag på DN Debatt att äldre måste få fortsätta att leva ihop även om bara den ena behöver särskilt boende. Han har helt rätt!

Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle att skilja älskande åt pga av juridiska spetsfundigheter. Det är därför viktigt att regeringen snarast lägger fram ett lagförslag i enlighet med vad Collste ger uttryck för.

Innan dess kan vi i kommunerna göra vad vi kan. Kvalitetsdeklarerade tjänster, brukarundersökningar och ”parboende” är viktiga delar i Haninges äldrepolitik. Vi ser gärna att vi får många efterföljare.

Att leva ett gott liv, hela livet, är en viktig utgångspunkt för mig i politiken. Och därför är det också angeläget att äldrepolitiken får en berättigad plats i den kommande valrörelsen. Centerpartiets äldrepolitik är bra. Och den kan naturligtvis bli ännu bättre, tex. genom att i dialog med pensionsorganisationerna lokalt utveckla och förbättra livsvillkoren för pensionärerna.

Intressant? Politometern,

Linnéa Darell, Lars Persson,

DN, Svd,

För övrigt tycker jag att det ligger en hel del i vad PJ Anders Linder skriver i dagens ledare om att det rättssäkerheten måste lyftas fram i den politiska debatten.

Å så en ny opinionsmätning - rödgröna förlorar attraktionskraft

Idag kan vi studera ytterligare en opinionsundersökning; SIFO´s. Och den visar 1) Moderaterna är nu landets största parti 2) Regeringspartierna leder över den rödgröna oppositionen och 3) Sverigedemokraterna klarar fyra procentspärren och blir tungan på vågen.

En stor skillnad, den utslagsgivande ?, mellan dagens SIFO och SCB, som visar helt olika resultat, är att SIFOs intervjuer är alla gjorda efter det att SCB gjorde sina. SIFO-mätningen speglar alltså ett senare läge. Dock hade SCB många fler intervjuade som underlag för sina resultat.

Mats Engström skriver bl.a. ”Dagens SIFO-mätning faller ändå in i en trend där flera institut visar kraftiga nedgångar för (S), även om det är på skakigt underlag. Och redan SCB-siffrorna räcker för att fundera över vad Mona Sahlin och hennes parti kan göra”. Just det. Det har ju inte varit till fördel för (S) som det rödgröna laget lyckats prestera. Inte ens det egna rödgröna budgetalternativet tycks ju ha gett (S) fler anhängare.

För egen del kan jag komplettera med att resultatet för Centerpartiet också indikerar att partiet, trots sin omfattande vårkampanj, inte lyckats attrahera opinionen. Partiledaren Maud Olofssons tal om att (C) är det mest regeringstrogna parti har naturligtvis fog för sig. Talet om mest regeringstrogna återspeglar kanske det som varit den interna ledstjärna som väglett centerstatsråden men som nu visar sig vara en mindre lyckat vägval. Snarare tvärtom…..

Det gäller att jobba, jobba och det målmedvetet och inte tappa tron på den egna politiken. Ända in i kaklet som vi centeraktiva brukar säga. Tokmoderaten skriver att ”Det känns faktiskt som om vi i Alliansen har innerspår och medvind, medan motståndaren är på väg att snubbla i vattengraven.”

Stefan Wikén har helt rätt: "Opinionsmätningar komma och opinionsmätningar gå, det är endast valresultatet som kommer att bestå."

Spännade sommar och valrörelse är då ett som är säkert.

Intressant? Politometern,

Mats Engström, Jerker Nilsson, Kent Persson, Tokmoderaten, Stefan Wikén,

Aftonbladet, DN, Expressen, Svd,

För övrigt är det lätt att instämma med Sanna Ryman, Svd, när hon idag skriver att det sämsta som hänt i veckan var att (M) i Stockholms läns landsting, försenade beslutet om sprutbytesprogram i Stockholm genom en minoritetsåterremiss. Alla partier utom M är ense i frågan. Jag har tidigare skrivit om detta.

lördag 12 juni 2010

Idiotstopp för vindkraft – eller "idioter" i försvarsmakten?

All byggnation av vindkraft verk i en fyra mils radie har Förvarsmakten beslutat stoppa kring tio militära flygfält. Agne Hansson, fd riksdagsman (C), säger till TT att det innebär att hela Blekinge blir utan vindkraft.

Enligt Försvarsmakten beror stoppet på att JAS Gripen-flygplan riskerar att störta när vindkraftverk finns i närheten.

Vindkraften är en viktig del i en långsiktigt hållbar energiförsörjning. Det kan inte vara rimligt att Försvarsmakten kan stoppa utbyggnaden av vindkraft på det sätt som man nu gör. Regeringen måste visa var skåpet ska stå. Och inte dansa efter Försvarsmaktens pipa.

1) Försvarsmaktens beslut måste upphävas av regeringen. Allt annat vore att förklara vindkraften som inte önskvärd inom stora områden av landet.

2) Stoppa flygningarna med JAS-Gripen till dess de kan flyga närmare ett vindkraftverk än 40 km.

Miljö- och energifrågorna är tyvärr inte väljarkårens viktigaste frågor. Här dominerar jobben, sjukvården och skolan. Så också i bloggosfärens kommentarer, eller rätt beskrivet; inte alls reagerat mot Försvarsmaktens märkliga förfarande.

Nu måste regeringen agera. Centerpartiets statsråd har ett särskilt ansvar. Vad tänker du göra, Maud Olofsson? Du Andreas Carlgren?

Intressant? Politometern,

Peter Andersson, Staffan Danielsson, Anna Kinberg Batra, Martin Moberg, Kent Persson,

DN, Politikerbloggen,

För övrigt noterar jag att nu har Centerpartiet i Finland fått en ny ordförande: Mari Kiviniemi. Och inte bara det; hon blir också Finlands andra kvinnliga statsminister. Den första kvinnan var Anneli Jäätteenmäki, också hon då Centerpartiets ledare.

fredag 11 juni 2010

Partier i kris - även demokratin?

Braskande tidningsrubriker talar om minskat medlemsantal i de politiska partierna. Avhoppen från t.ex. kommunfullmäktige ges stort utrymme i media. Ungdomar väljer andra vägar än att via de traditionella politiska ungdomsförbunden delta i samhällsdebatten, påverka opinionen osv. Våra ”nya svenskar” finns inte med i tillräckligt stor utsträckning i de politiska församlingarna. Listan kan säkert göras längre av hur icke-representativt de politiskt parlamentariska församlingarna ser ut.

Andra påverkansmöjligheter har successivt vuxit fram i spåren av ”partier i kris”. Medborgarförslag, medborgarpaneler, medborgarbudget, sociala medier som t.ex. Facebook och alla internetbaserade intressegrupper. Kommunernas kommunikationsstrategier har vuxit ordentligt och kanske helt tagit över, jämfört med vad partierna lokalt förmår prestera?

Nu är det riksdagskandidaternas höga medelålder, över 50 år och få unga, som väcker berättigat medialt intresse.Det är ju oerhört viktigt att rekryteringsbasen till förtroendeuppdrag breddas, fördjupas. I kommuner, landsting som i riksdagen. Här måste nog partierna våga pröva sig fram till att bli mer attraktiva för samhällsintresserade människor; unga som gamla, nya som gamla svenskar, kvinnor, som män osv. Utveckla det lokala partiarabetet, att det blir roligare att arbeta inom och med partierna. Tråkigheterna får någon annan stå för ;-)

Partierna har därför viktiga hemläxor att göra. Man måste våga mera. Nyttja Internet och sociala medier. Men också att skapa utrymme i partiverksamheten/organisationen; Kräv inte medlemskap så snart en person visar sitt intresse; låt ickemedlemmar delta i program – och andra former av arbetsgrupper; våga ta steget och låt icke-medlemmar, men väl sympatisör, företräda partiet i en kommunal kommitté/styrgrupp, öppna upp nomineringsprocesserna osv. osv. Och inte minst att nyttja de sociala medierna i också det interna partiarbetet; förberedelserna inför årsmöten, kongresser, stämmor etc. Varför inte ha internetbaserade medlemsomröstningar i viktiga frågor?

Den svenska demokratin är än inte i någon kris. Men väl kristendenser och då menar jag främst partiernas svårigheter att behålla unga, att rekrytera nya medlemmar, att stimulera flera till att ta sig an olika förtroendeuppdrag. Partisystemet kan sägas vara i kris, men ännu inte vår demokrati. Kanske kan personvalsinslaget fördjupas och attrahera flera att engagera sig?

Intressant? Politometern,
Markus Grundén, Jens Holm, Mary Jensen, Kent Persson,
Aftonbladet, DN, Svd, SR, SVT,

För övrigt undrar många om hur står det till med tillförlitligheten i opinionsundersökningarna. Politikerbloggen försöker reda ut begreppen.

torsdag 10 juni 2010

Tre lärorika företagsbesök - tyvärr inte uppväga dåliga SCB-siffror

Tre företagsbesök har jag gjort denna dag; Haninge Åkeri, ICA Maxi och Posten.

Haninge Åkeri, som gått från två ekonomiska föreningar till att bli ett aktiebolag med ett fyrtiotal delägare. Kvalitetscertifierade och miljöcertifierade. En särskild tjänst som bara arbetar med de frågorna. Nyttigt och viktigt för verksamheterna att vara certifierade. Räknar med att öka omsättningen något.

Maxi ICA Stormarknad i Haninge är idag en av landets största butiker till omsättningen och har över 200 anställda medarbetare, de flesta deltidare. Snart kompletteras också utbudet av ett apotek som får tio anställda. Utbyggnad planeras dels av entrén, dels för att klara behov av ökade personalutrymmen. Maxi ICA är en svanenmärkt stormarknad och det innebär bl.a. att man jobbar aktivt för ständiga miljöförbättringar.

Postens Företagscenter genomgår en stor omstrukturering. Det beror på att minskade volymer och behovet att anpassa organisationen därefter. Sedan ett antal år har monopolföretaget utsatts för konkurrens. Samtidigt som Posten har ett krav från ägaren, staten, att leverera en viss avkastning. Detta i kombination med samhällsuppdraget ställer stora krav på ständiga förbättringar och att arbeta med smartare lösningar, t.ex. via ombud som sker med paketleveranser för hushållen.

En dag fylld av nya och nyttiga kunskaper.

Smolken i bägaren
Det som solkat dagen har naturligtvis varit SCB som visar att de rödgröna har övertaget i opinionen. Men Kent Persson hyser förtröstan ty ”SCB-mätningen brukar vara relevant. Denna gång är den inte det alls. Det den visar är hur det var för en månad sedan…...... Som moderat kan man sova gott om natten och se fram emot valrörelsen och mötet med väljarna."
Och siffror för Centerpartiet är tyvärr inte upplyftande även om det är ”gamla uppgifter”. Magnus Andersson skriver bl.a. "Nu gäller det att kriga ända fram till valdagen". Så sant, så sant. Ända in i kaklet gäller det för oss centerpartister att arbeta, tålmodigt. Orkar vi? Fel fråga! Nu gäller det att orka. Ända fram till och med valdagen.

Intressant? Politometern,
Per Altenberg, Magnus Andersson, Peter Andersson, Per Gudmundsson, Peter Högberg, Robert Noord, Kent Persson,

Aftonbladet, DN, Expressen, GP, Svd, Svd 2,

onsdag 9 juni 2010

(M) obstruerar av ideologiska skäl - inte i brist på svar på frågor

Igår fanns en mycket bred majoritet i Stockholms läns landstingsfullmäktige för en ”Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare”.

Som en del, och viktig sådan, ingick att starta en försöksverksamhet med sprututbyte enligt ett förslag som redovisades i beslutsunderlaget. Endast (M) var emot detta.

Efter lång diskussion yrkade företrädare för (M) återremiss eftersom man inte fått svar på sina frågor. Svar som i sig inte sades kunna påverka (M)-ställningstagandet att vara emot försöksverksamheten eftersom man beslutat av ideologiska skäl att vara emot.

Centerpartiet drev tillsammans med kristdemokraterna igenom utredningen om sprutbyte hösten 2007. Och nu skulle vi äntligen komma i mål och få igång en försöksverksamhet. Enligt svensk lagstiftning och vad Socialstyrelsen anser om denna.

Nu blir det ett extra landstingsfullmäktige redan den 21 juni så endast två veckor går förlorade. Men agerandet, att utan förvarning till allianskollegorna, bete sig som (M) gjorde kan inte anses vara i enlighet med goda relationer.

Jag har tidigare berättat om min stora tveksamhet men att jag efter samtal och diskussioner i Centerpartiets landstingsgrupp ställt mig positiv till en försöksverksamhet: ”Jag må erkänna att när jag först mötte diskussionen om sprututbyte så var jag tveksam, ja rent av negativ. Allteftersom jag läste vad som skrevs i frågan och diskussionerna i Centerpartiets landstingsgrupp, så känner jag att ett sprututbytesprogram kan vara ett viktigt inslag i en vettig antidrogpolitik. Och för att hejda spridningen av smittsamma sjukdomar.Det är också bra att sprututbytet kombineras med andra insatser mot narkotikaberoende och smittspridning."

Jag ser fram emot landstingsbeslutet den 21 juni.

Intressant? Politometern,

Gustav Andersson, Peter Andersson, Dag Larsson, Liberati, Christian Valtersson,

Svd, SVT,

tisdag 8 juni 2010

Rätt till heltid

Mona Sahlin har talat till Kommunals pågående kongress. Åter ställer hon i utsikt att en (S)-ledd regering kommer att inför rätt till heltid.

Vi kommer ju ihåg det gick sist (S) lovade detta. Inget hände i sak.

Nu har ett nytt huvudavtal slutits mellan SKL och Kommunal. Av avtalet framgår att mbitionerna är att öka antalet heltidsanställningar och/eller skapa förutsättningar för önskad sysselsättningsgrad. En partssammansatt grupp ska tillsättas för att se över nuläget. En bra lösning på en viktig och svår fråga. Nu gäller det för parterna att hitta bra vägar att hantera denna viktiga fråga.

Monas flört med Kommunals medlemmar hoppas jag inte är förankrat hos (S)-företrädarna i landets kommuner och landsting. Hur vi organiserar den kommunala verksamheten måste avgöras av lokala beslut. Och som grundas på lokala överenskommelser om tex. arbetstider.

Jag ser gärna att vi skapar förutsättningar för våra medarabetare som har ofrivillig deltid att de kan få heltidsanställningar. Men det är inte samma sak som omvandling av befintlig deltidstjänst till heltidstjänst. Det kan mycket väl handla om kombinationstjänster (motsvarande) mellan olika verksamheter som olika arbetsplatser.

Intressant?

Attack av självbevarelsebedrift?

De rödgröna går hårt åt regeringen. Senast i gårdagens DN lät (S)-ledningen publicera en artikel som till synes skulle ge intrycket av att handla om EUs tillväxt- och stabilitetspakt. Och om nödvändigheten att de länder som bryter mot paktens grundbultar måste få vidkännas sanktioner.

Men efter bara några raders läsning förstod man vad syftet egentligen var: svartmåla alliansregeringen. Inget görs – överskotten från goda tider har nu blivit underskott när finanskrisen slog till. Just såsom en aktiv konjukturpolitik ska vara: kassakistan ska fyllas i goda tider så att det finns någon att användas för att stimulera konsumtion och tillväxten när det är dåliga tider. Aftonbladet skriver idag bl.a: Det finns dessutom något fånigt i att Sahlin och Östros ger sig på Anders Borg gällande de offentliga finanserna.

Kanske ett försök att återta något i den förlorade opinionen. Ty efter det att de rödgröna presenterade sitt budgetalternativ har de bara förlorat i de opinionsmätningar som följt. Det tycks som om (S) ledningen vill lägga ut dimridåer för att dölja den egna politikens tillkortakommanden. Och alla de skattehöjningar som annonserades i deras budgetalternativ. Istället försöker de rödgröna med budskapet att sänkta skatter hotar jobben och tillväxten. De rödgrönas skattehöjningar ska tvärtom skapa jobb och få fart på investeringar och konsumtion. En ny version av det indiska reptricket som jag tror allmänheten genomskådar.

Osäkerheten om landets ekonomi hänger nära samman med utvecklingen av den internationella ekonomin. Inte minst hos de länder som är stora importörer av svenska varor. Skuldkrisen i Europa är en stor osäkerhetsfaktor om framtiden för Sveriges ekonomi. Men för detta kan regeringen inte hållas skyldig. Istället är det viktigt att regeringen fortsätter det aktiva arbetet inom EU för att stabilitetspakten förbättras och blir ett rejält verktyg, för att dels hantera den akuta situationen, dels för att stärka och utveckla regelsystemet för paktens långsiktiga utvecklingen.

Surt sa räven för (S) och de rödgröna när andra ekonomiska bedömare granskar landets ekonomi: Finanspolitiska rådet har gett regeringen klart godkänt. Och i dessa dagar har också Internationella Valutafonden gett Sverige goda vitsord på det sätt som landets ekonomi hanteras i den ekonomiska kris som härjar runt om i Europa.

Häromveckan kunde vi konstatera att BNP tillväxten de första månaderna i år överträffat prognoserna. Siffror från Almega, som bygger på material från Konjukturinstitutet, att andra kvartalet blir ännu starkare. Statistik från Arbetsförmedlingen visar också att arbetslösheten minskar något.

Det som oroar är naturligtvis den höga arbetslösheten bland ungdomarna. Här får inte regeringen vänta längre utan en första och snabb åtgärd bör vara att ta bort hindret för Arbetsförmedlingen att erbjuda arbetslösa ungdomar insatser under de första 90 dagarnas arbetslöshet. Regeringen kan säkert hämta inspiration och erfarenheter från många av landets kommuner som tagit rejäla tag kring ungdomsarbetslösheten, t ex. Haninge och Östra Södertörns Samordningsförbund.

Intressant? Politometern,

Peter Andersson, Per Altenberg, Peter Högberg, Gunnar Hökmark, Christer Jonsson, PJ Anders Linder, Christian Ottosson, Olle Schmidt, Per Åsling,

Aftonbladet, Expressen, Europaportalen, Svd, Svd 2, SVT,

måndag 7 juni 2010

IMF ger beröm till Sverige

Finanskriser gick som en chockvåg genom världen. Nationella ekonomier gick i rejäla gung. Stora besparingspaket har levererats. Fler är nog på väg. Idag signaleras omfattande insatser i Tyskland. Sverige har klarat sig mycket bra genom denna kris.

Greklands situation tvingade EU till kraftfulla insatser. Detta agerande har också lett till att krav kommit på att stärka upp EUs tillväxt- och stabilitetspakt. I en stor artikel på DN Debatt idag hävdar Mona Sahlin och Thomas Östros att ”Europa behöver en ny och stramare stabilitetspakt”. Det är nödvändigt med tydliga regler och sanktioner som tvingar Europas länder att sanera sina statfinanser. Inte ytterligare koordinering som EU-kommissionen föreslår. Lätt att instämma i dessa allmänna ordalag.

Peter Doyle, granskaren från Internationella Valutafonden, har nu gjort sin årliga genomgång av svensk ekonomi. Kunde alliansregeringen gjort någonting bättre under finanskrisen? Peter Doyle svarar: ”Jag tror faktiskt att svaret är nej”.

Intressant?

Peter Högberg, Karl Malmqvist, Martin Moberg, Kent Persson, Johan Westerholm, Stefan Wikén,

DN, Svd,

Totalförbjud kvicksilver

Ett av de farligaste miljögifterna är kvicksilver. Det är dags att totalförbjuda detta. EU bör gå före anser miljöminister Andreas Carlgren. Det är ett bra förslag.

I två steg bör förbjudet införas; helt sluta med amalgamfyllningar i tänderna respektive tillståndspröva användningen hos företag som använder miljögiftet i sin produktion.

Bakgrunden är bla. att Upplands Väsby idag är platsen för förhandlare från ett hundratal länder som ska delta i FNs första förhandling om en globalkvicksilverkonvention.

Intressant?

Hans Lindqvist,

Svd

söndag 6 juni 2010

Sverigedagen snart till ända


Igår var det Världsmiljödagen. Det högtidlighöll vi i Centerpartiet Haninge i Tungelsta Trädgård. Vi arrangerade en loppis till förmån för Kooperation utan gränser. Mikael Prinsen Trolin underhöll oss som andra som passerade.

Idag har vi på olika sätt firat Nationaldagen. Och många har också valt att publicera sig. En mycket bra artikel finns i Aftonbladet: "Rasister hotar de nya jobben". Bland undertecknarna finns bl.a. Wanja Lundby Wedin, LO-ordföranden, Stefan Lövgren, Metallordföranden, Amelia Adamo, M-Magasin, och Cecilia Fahlberg, Unionen.

I artikeln uppmanas alla att ta sitt personliga ansvar när det gäller att verka för mångfald och tolerans. Rätt och riktigt! Måtte deras uppmaning bli en nationell "löpeld".

Kent Persson, M-bloggare i Örebro, har sitt perspektiv på nationdagsfirandet: Sverige ska vara ett land där ens livs drömmar ska kunna uppnås och det oavsett om du är född i vårt land eller om du flyttar hit. Sverige är vårt gemensamma land och jag kommer inte att tillåta att främlingsfientliga krafter får lägga beslag på vare sig nationaldagen eller vårt land. Sverige är för bra för det.För övrigt kan jag notera att nu har också Chris Isaak anslutit sig till kampanjen för frigivandet av Dawit Isaak. Alla kan bidra, på något sätt. Dawit Isaak har nu hel regelvidrigt suttit fängslad i Eritrea i 3178 dagar. Över 200 000 personer har skrivit på för att den svensk-eretrianske journalisten ska friges.

lördag 5 juni 2010

Håller Alliansen - ökar (S); 19 september avgör

106 dagar kvar till valdagen. Och strax före midnatt den 19 september får vi veta resultatet av valarbetarnas insatser. En del kommer att bli glada, andra ledsna. När Sverige vaknar måndagen den 20 september vet vi vilken regering landet fått för den kommande fyraårsperioden.

Och detsamma kommer att gälla i landets alla kommuner och landsting/regioner. Haninge styrs av en koalition bl.a. Centerpartiet deltar. I skrivande stund har vi loppis i Tungelsta till förmån för Kooperation Utan Gränser. Det är ett trevligt sätt att göra kampanj och samtidigt göra en konkret insats i biståndpsolitiken.

Expressens ledare idag handlar om "Alliansens comeback" med anledning av bl.a. den senaste opinionsundersökningen. Bl.a. konstaterar ledarskribenten, helt riktigt ?, att "socialdemokraterna har förlorat sin lyskraft..... Alliansen får dock inte luta sig tillbaka." Här är det bara att instämma - vi måste jobba hårt, ända in i kaklet om valframgång ska bli möjlig.

Intressant? Politometern,

Peter Andersson, Ulf Bjereld, Mary Jensen, Kent Persson, Anna Vikström,

Aftonbladet, Aftonbladet 2, DN, DN 2, Expressen, Svd,

fredag 4 juni 2010

Är jag moderat, eller ....?

(M) försvarar den svenska arbetsmarknadsmodellen. Med starka organisationer på både arbetsgivarsidan som på löntagarnas sida. Och som utifrån en generell lagstiftning söker lösningar på gemensamma utmaningar. Därmed kan lösningarna anpassas till de olika branschernas specifika förutsättningar, möjligheter och begränsningar. Istället för detaljstyrning med lagstiftning rakt över, utan hänsyn till olika branschers förutsättningar. För en decentralist och Centerpartist ljuv musik i öronen.

Icke så. Centerpartiet förfäktar lagstiftning som kommer att detaljstyra och försvåra lokala lösningar på lokala utmaningar. Tacka vet jag (M) i denna principfråga.

Intressant?
Magnus Andersson, Mattias Johansson, Kent Persson,

Aftonbladet, Svd,

”Fortsatt ras för Socialdemokraterna” – Aftonbladets rubrik


Raset för (S) fortsätter i Expressen/ Demoskops junimätning som publiceras idag. Nu har (S) stöd av endast 29,9%, den sämsta noteringen i Demoskops historia.

Moderaterna ökar med lika mycket och enligt Demoskop är nu (M) största parti med 34,5 procent.

Alliansen leder nu med 6,6 procentenheter, en statistiskt säkerställd skillnad mellan blocken.

Centerpartiet kan, med förmodad glädje i hela partiet, notera en viss uppgång, nu 4,8 procent vilket är en uppgång på 0,6%. Vårkampanjen kanske är den nytändning som partiet och den aktiva skaran av partiarbetare så väl behöver. Ett kvitto på att det går att påverka opinionen om man anstränger sig. Å andra sidan; det är först på valdagen som partiarbetet kan avläsas i valresultatet.

Socialdemokraterna tappat stöd på grund av det rödgröna samarbetet - där den givna oppositionsledaren har stor konkurrens från MP-språkröret Maria Wetterstrand. Allt enligt statsvetaren Ulf Bjereld. Det är nog en bra sammanfattning tror jag.

Stig-Björn Ljunggren (S)-mäkrt statsvetare menar att socialdemokraternas nedgående trend beror på att många S-sympatisörer, inte bara väljer bort Sahlin, utan väljer sofflocket.

Kent Persson , (M)-bloggare, skriver bl.a. ”Moderaterna och Alliansen har skött krisen på ett mycket bra sätt. Vi har lett Sverige igenom krisen på ett sätt som inget annat land har. Ekonomin är stabil och tillväxten är nu den högsta i Europa.”

Kristian Krassman, (S)-bloggare, skriver bl.a. att siffrorna är ”en sorglig läsning för oss rödgröna och förhoppningsvis ett uppvaknande.”
Alliansen har, på gott och ont, trimmat ihop sig i konkret politiskt samarbete i regeringskansliet. Frågan är om Alliansen kan och orkar hålla ihop och samtidigt ge utrymme för de olika partierna att profilera sig? Det behövs för att säkerställa att KD och C inte riskerar en diskussion om 4%-spärren. En röst på KD och/eller C får ju inte upplevas som en tänkbart bortkastad röst. För de rödgröna så är det något helt annat att skriva ihop texter i partilokaler än att i en hektisk valrörelse hålla samman och visa på enighet i många viktiga politiska sakfrågor. Skuggbudgeten gjorde ju dessutom att de rödgröna inte rosade väljarkåren, av opinionsmätningarna därefter att döma.
Det stundar en het politisk sommar. För att inte tala om kommande valrörelse.

torsdag 3 juni 2010

Israel tappar i respekt - tryggar inte freden och säkerheten

Visst har Israels folk rätt till att leva i fred och säkerhet. De rättigheterna ska tillhöra varje nations befolkning. För att vinna respekt för rätten till fred och säkerhet gäller dock att man som nation också respekterar reglerna för internationellt umgänge. Det som hände Ship to Gaza-konvojen var istället i strid med folkrätten. Detta är oförsvarligt och bidrar inte till en fredlig utveckling i området. Tvärtom.

Om detta skriver Israels Stockholms-ambassadör, Benny Dagan, inte ett enda ord på DN Debatt idag. Obegripligt. Intet om att beväpnade soldater bordar fartyg. Inte ett enda ord om att detta sker på internationellt vatten. Den är till sitt budskap långt ifrån den problematik som Pierre Schori tar upp i sin artikel.

Det som kanske var avsikten att tolkas som ursäkten från Israels ambassadör, kan tyvärr bara tolkas som ett mycket dåligt försvar, för att det som hände var i strid med internationell folkrätt. Det internationella samfundet måste tala klarspråk. Och gärna hitta gemensamma insatser för att låta Israels ledning och folk förstå, att det som skedde inte är acceptabelt.

Intressant? Politometern,

Carl Bildt, Rolf Eriksson, Kristian Krassman, Martin Moberg, Kerstin Lundgren, Johan Westerholm,

Aftonbladet, DN, Expressen, Svd 1,Svd 2, Sveriges Radio,

onsdag 2 juni 2010

Kast i opinioner - 19 september är facit

Idag publiceras poll-of-polls. Sveriges Radio, Eko-redaktionen, låter Novus Opinion väga samman ett nytt väljarindex. Det är resultaten från Demoskop, Novus, Sifo, Skop och Synovate vägs samman, metoden kallas internationellt "poll of polls".

Avståndet minskar ordentligt mellan de rödgröna, som fortfarande ligger bäst till, och alliansen. Tendensen är dock tydlig; alliansen tar in på de rödgrönas försprång. Ungdomsgruppen har numera moderaterna som sitt förstaval.

Det tycks vara så att ju mer de rödgröna berättar om sin politik, eller avsaknaden av politik blottläggs, så tappar de i opinionen. Och alliansen vinner allt fler anhängare.

Partistrategerna arbetar vidare. Och partierna kampanjar på olika sätt. Sommaren kommer säkert att innehålla ett anatal större, och kanske spekatulära utspel. Väljarnas agerande valdagen den 19 september avgör. Så varje insats dessförinnan är viktig. Ända in i kaklet som var ett centermotto 2006.

Intressant? Politometern,

Magnus Andersson, Peter Andersson, Per Ankersjö, Dick Erixon, Kent Persson, Göran Pettersson,

Svd, Sveriges Radio,

För övrigt skriver Hanne Kjöller intressant om "utförsäkrade" i dagens DN.

Självklart sjukvård efter behov – men avgör behoven, du eller politiken?

Det har varit bred uppslutning i svensk politik kring ”vård efter behov”. Nu tycks de rödgröna vilja pådyvla allianspartierna en annan uppfattning, om än i det dunkla. Beskyllningarna kommer inte rakt framifrån, utifrån sidan, kanske i en del fall också i ryggen.

Brännpunkt, Svd, idag skriver företrädare för de rödgrönas arbetsgrupp Välfärd och Rättvisa, om ”jämlik vård”. ”Problemet med finansieringen av välfärdstjänster är inte att det saknas resurser i vårt samhälle.” Hur de rödgrönas arbetsgrupp långsiktigt vill klara finansieringen av välfärden dock framgår inte.

Blir det högre skatter? Statsskatt? Kommunalskatt? Högre avgifter? Kombinationer högre skatter och avgifter? Mer av försäkringslösningar; inom det offentliga? Eller andra former av finansiering? Jag ser fram emot när arbetsgruppen presenterar sina finansieringsförslag. Dagens debattartikel ger inga svar - bara fler frågor.

Däremot finns det klart uttalat i artikeln att privata tjänster inom bl.a. vården inte längre ska få, (min tolkning), sälja extratjänster. Dessutom att den fria etableringsrätten för privata, kooperativa och andra vårdaktörer ska avskaffas, (min tolkning).

Intressant?

Politometern, Peter Andersson,

Svd,

tisdag 1 juni 2010

Nytt huvudavtal - lycka till Kenneth Bengtsson

Länge har ett nytt huvudavtal på svenska privata arbetsmarknaden stått på mångas önskelista. Och efter sonderingar under lång tid inleddes förhandlingar i augusti för snart två år sedan. Knappt ett år senare lämnade Svenskt Näringsliv förhandlingarna.

Utåt var det främst oenigheten om konfliktregler och anställningsskyddet som angavs vara skälen till detta agerande. Och sedan dess har spridda utrop hörts men inte hänt. Offentligt, måste jag skriva eftersom det kan ju föras samtal mellan olika parter och som inte nått dagens ljus.

Svenskt Näringsliv har nu fått ny ordförande, Kenneth Bengtsson. Han ger uttryck för en vilja att på nytt pröva frågan om ett nytt huvudavtal. Klokt tänkt tycker säkert många, inom som utanför arbetsgivarkretsarna.

Svensk arbetsmarknad mår bäst av att parterna söker lösa olika frågor avtalsvägen. Lagstiftning är alltför trubbigt instrument.

Må Kenneth Bengtsson ha framgång inom Svenskt Näringsliv. Och LO kan väl öppna upp för samtal. Ett nytt huvudavtal behöver Sverige, löntagarna och arbetsgivarna. Det är ju ett viktigt avstamp inför framtiden och en långsiktigt hållbar arbetsmarknad.

Intressant?

Magnus Andersson, Peter Andersson, Gunnar Andrén, Stefan Wikén,

DN, Svd,

Satsningar på föreningslivet ger mångfalt igen

Sveriges föreningslivs spelar en mycket viktig roll i vårt samhälle. Det engagerar tiotusentals aktiva ledare och förtroendevalda. Föreningslivet erbjuder aktiviteter som skapar meningsfull tid för hundratusentals människor.

Ett aktivt föreningsliv är ju också den demokratins planskola; man lära sig lyssna, föra fram synpunkter, söka lösningar och fatta beslut för att sedan i många fall också genomföra dem. En fritidens entreprenörskola kan man också kalla föreningslivet.

Forskning visar också att ett levande föreningsliv skapar socialt kapital som också bidra till affärsutveckling.

Regeringens arbete med att skapa bättre förutsättningar för föreningslivet har varit engagerat; skapat en överenskommelse om goda relationer mm mellan staten och främst de socialt arbetande organisationerna respektive kulturlivets organisationer; mer forskning så att drivkrafter mm i föreningslivet kan berättas; bättre statistik så föreningslivet kan synliggöras bättre.

Utredningen avdragsrätt för gåvor har dock tydligen hamnat i en låda på finansdepartementet. Här kanske ett centerinitiativ vore på sin plats?

Och nu senast: att ta ett rejält tag med EU-kommissionen för att inte låta föreningsinkomster av hävd bli momsbelagda.

Kommunerna gör och kan också göra mycket för att skapa bra förutsättningar för ett växande föreningsliv. I Haninge kommun tog kommunfullmäktige i bred enighet ett elva-punktsprogram med den inriktningen. Och i processen inför beslutet deltog över 70-taletföreningsföreträdare.

Intressant?

DN, Svd,

För övrigt instämmer jag med Per Ankersjö: Besvikelse och ilska över gårdagens nyhet om Israels övergrepp mot Ship to Gaza. Jag tycker också att regeringen hanterat frågan med engagemang och tydlighet. Folkrätten tycks ännu inte fått rejält fotfäste i Israles ledning.