torsdag 24 januari 2013

Bevare folket för SVT + UR


SVT-chefen Eva Hamilton SVT föreslår i en debattartikel i DN att Utbildningsradion (UR) ska slås samman med Sveriges Television (SVT). Ett mycket dåligt förslag.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) skriver bl.a. i sitt remissvar över över Public serviceutredningen "Ett självständigt UR är en garant för att folkbildning får ett starkt utrymme inom Public Services olika delar. Internationella erfarenheter visar också att det ofta är kunskaps- och bildningsspåret som blir förlorare när verksamheterna slås samman till en koncern".

SVTs VD får också svar på tal av URs VD Erik Fichtelius.   
Jag tycker också det verkar som jätten glufsglufs behöver hitta organisatoriska lösningar istället för att ta hand om utmaningarna som finns i den egna organisationen.
DN,

För övrigt verkar det som att EU-motståndarna, och förstås också EU-kritikerna, få en vän i den brittiska premiärministern. Det ska bli intressant att följa den diskussion som nu får rejäl fart, eller åtminstone borde få det. Dagens Nyheter varnar idag på ledarplats för "Farligt spel i London". Svd