fredag 21 december 2012

Ideella föreningar är företag?


Marknadsdomstolen meddelade igår domen i målet mellan Konkurrensverket och Svenska Bilsportförbundet. En dom som kanske kan få långt större påverkan på Sveriges föreningsliv än vad man kanske kan tro.

Ideella föreningar jämställs med företag och medlemmarna med deras kunder. Är det rimligt? Jag tar mig för pannan. Domen går inte heller att överklaga. Så nu gäller det för regeringen att noga analysera domen, skälen för utslaget och se till att förtydliga lagstiftningen så att detta inte händer igen. Den av riksdagen antagna En politik för civila samhället, riskerar annars att gå på grund. Och den politiken är bra, nu gäller bara att fullfölja den.

I en kommentar säger Karin Mattson Weijber, ordförande i Riksidrottsförbundet: Domstolen sätter konkurrensrätten över den grundlagsskyddade föreningsrätten och angriper i praktiken de värden som de ideella föreningarna har byggt upp. Dags alltså för regeringen att ingripa.


Andra bloggare om idrott, föreningar

torsdag 20 december 2012

Civilsamhället - ryggraden i samhället?


En hållbar framtid ja så är rubriken för det nya idéprogram för Centerpartiet som presenterades häromdagen. Och programmet är en spännande läsning på många sätt. 

Min glädje fann inga gränser (!) när jag kom till sidan 10 och rubriken ”Civilsamhälle och kulturliv” och läste de åtta första meningarna: Människan är grunden för samhället, och ett levande samhällsliv bygger på att människor kan mötas och samverka. Civilsamhället är därför ryggraden i samhällskroppen. (Min understrykning.) Det engagemang och arbete som läggs ner i föreningar, organisationer och frivilliga sammanslutningar är ovärderligt. Därför måste det frivilliga engagemanget värnas. Centerpartiet vänder sig mot en politik som kväver och tar över civilsamhället genom överdrivna regleringar och byråkrati.

Centerpartiet anser att civilsamhället åter måste få en avgörande roll som grund för samhällsbyggandet. Demografi, demokrati och människors önskan om ökad makt över sin egen vardag kräver ökat utrymme för idealitet, socialt entreprenörskap, ekonomiska föreningar och företagande. Politikens uppgift är att riva hinder och röja väg för denna utvecklingskraft.

Visst är civilsamhället viktigt. Ur ett historiskt perspektiv finns väl knappt något som i dagens samhälle inte har sitt ursprung ur civilsamhället. För framtiden kommer också ett aktivt civilsamhället att spela en minst lika central roll. Människor är alltför kreativa och engagerade för att låta bli att aktivt bidra till samhällsutvecklingen. Numera finns ju också en nationell politik för det civilsamhället. 

Om de citerade raderna vinner den kommande stämmans bifall blir det ett ännu mer spännande, utmanande och roligt jobb att företräda partiet i kommuner, landsting/regioner, riksdag och regering. Då behövs det konkreta förslag som kan genomföras som gör att partiet lever upp till dessa stolta principer. En hel del har gjorts och görs men det behövs mycket mer för att ryggraden ska överleva alla ingrepp och påhopp från både klåfingriga politiker som konkurrensstinna marknadsliberaler.

Förbättringsmöjligheter finns dock i programmet när det gäller betydelsen av ett aktivt  civilsamhälle. Det handlar dels om det europeiska samarbetet, dels om världssamfundet. Här måste det bli skärpningar att också här spelar civilsamhället en viktig roll, t.ex. i frågor som rör deltagardemokrati, mänskliga rättigheter, bistånd och att bygga mellanfolkliga relationer.

Mer om civilsamhället kan du läsa här

tisdag 18 december 2012

Centerparti med tydligare och ny politik


Centerpartiet ska i vår anta ett nytt partiprogram. Arbetet med att ta fram förslaget har letts av en arbetsgrupp med Centerledaren i Stockholms stadshus, Per Ankersjö. På Brännpunkt i dagens Svd, skriver han att Centerpartiet måste bli tydligare. Och senare idag presenterar han förslaget till nytt partiprogram.

Han har helt rätt. Centerpartiet måste bli tydligare och inte vara en dålig kopia av redan existerande partier. Det betyder också att vi måste bli mer självständiga i förhållande till andra partier och att partiet har ett budskap som gör att partiets politik gör skillnad. T.ex. när det gäller valfrihetsreformer måste Centerpartiet föra en politik som gagnar medborgarnas valfrihet inom t.ex. välfärdssektorn. Inte en politik som hela tiden gör att stor blir större……ty så är det faktiskt idag. Det ”behövs en politik som främjar valfrihet också för dem som vill driva verksamhet i välfärden”, som Hanna Hallin och Anna Ardin, Sektor3 skrev häromdagen på brännpunkt. Centerpartiet kan bli partiet som utmejslar en sådan politik. Och en sådan politisk skulle göra skillnad, i hela landet och för alla medborgare.

Moderaterna är också inne i ett programarbete. Maria Ludvigsson, recenserar en del av detta arbete under rubriken ”Trygga Moderaterna landar i rent snömos”. Ledaren i Svd handlar om det som inom arbetsgrupp inom (M), Trygga tillsammans, presenterade på DN Debatt i söndags. Kommande recensioner av förslaget till Centerprogram ska bli minst sagt intressanta att läsa.

Andra som skriver om Centerpartiet hittar du här.

måndag 17 december 2012

Konkurrensbegränsning med bidrag för läxhjälp?

Jag tar mig för pannan och utbrister: Det kan inte vara sant! Mattecentrum får avslag på ansökan om bidrag till läxhjälp pga av konkurrensbegränsning.

Beslutet är inte formellt fattat men enligt tidningsuppgifter ska Mattecentrum fått ett muntligt underhandsbesked om kommande avslag. Det dementeras idag av skolborgarrådet Lotta Edholm i Stockholms stad.

Vid skatteutskottets öppna utfrågning fick statssekreterare Hans Lindberg, finansdepartementet, frågan om ideella föreningar även efter införandet av läxRUT, skulle kunna fortsätta ge bort tjänsten gratis läxhjälp. Enligt DN igår svarade Lindberg att det var självklart att den ideella verksamheten inte skulle ses som en konkurrerande verksamhet.

Blir det formella beslutet ett avslag och motivet "konkurrensskäl", ja då finns det en hel att fundera över för lagstiftare,den ideella sektorn och t.ex. landets kommuner.

torsdag 13 december 2012

Kulturhus för alla

Debatten går hög kring utvecklingen av Kulturhuset i Stockholm. Det är bra med öppen, frisk och utmanande samtal. Inte minst kring kulturpolitiska frågor.

I Haninge 10-årsjubilerade Kulturhuset i Handen. Och i Jordbro planeras för ett nytt, framtida kultur- och föreningshus. Inom ramen för bl.a. Jordbro-dialogen kommer samtal att föras om det framtida huset. I de samtalen hoppas jag att många intresserade Haningebor i kultur- och föreningsliv, men också enskilda förstås, ska delta.
onsdag 5 december 2012

Onödig avgift!

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har infört en avgift på 810 kronor för den som vill registrera sig för att kompostera hemma. En på tok för hög avgift, om det överhuvudtaget ska finnas en avgift för detta.

Det är väl bara bra att det finns människor som vill kompostera hemma. Och det tycker jag ska uppmuntras. Inte avgiftsbeläggas! Gör om, gör rätt, SMOHF.

För övrigt har Anders Wijkman och Johan Rockström en mycket läsvärd artikel i dagens Svd.

lördag 24 november 2012

Lokalt samarbete kan stoppa de kriminella gängen

Min gruppledarkollega i Huddinge, Christian Ottoson, skriver idag på DN Debatt Stockholm om hur de kriminella gängen kan stoppas. Hans utgångspunkt är det lokala perspektivet, det är ju där brotten begås.

I fyra punkter anger han hur de kriminella gängen kan stoppas:
- Skapa fler avhopparverksamheter
- Permanenta de sociala insatsgrupperna
- Skapa lokala partnerskap mot brott
- Stärk det sociala kapitalet

Det brottsförebyggande arbetet är mycket viktigt. Och då spelar kommunerna en viktig roll. Omorganisationen av polisen som nu förestår kan också bidra till att de kriminella gängens framfart stoppas.

Satsningar på civilsamhället och på att bekämpa ungdomsarbetslösheten är andra viktiga insatser, på nationell, regional som lokal nivå.

måndag 19 november 2012

Parkourbana i Jordbro

Ja nu är det klart!

Medborgarbudgetprocessen i Jordbro är avslutad för denna gång. Omröstningen visar att det vinnande förslaget är en Parkourbana i Höglundaparken.

Läs mer om detta här.


onsdag 14 november 2012

Lagstiftning om mer öppenhet i partiernas finansiering

Idag har jag bloggat om det angelägna i att få en bra lagstiftning kring öppenhet kring finansiering av de politiska partierna: http://www.kommunledningen.se/2012/11/lagstiftning-tyvarr-nodvandig.html

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/oppenheten-kan-inte-vantatisdag 16 oktober 2012

Utan frivilliga "stannar" Sverige

Idag har Sektor3 publicerat en opinionsundersökning om civilsamhället, föreningslivet. Undersökningen visar att civilsamhället betyder mycket för många människor, ja för hela vårt samhälle. I undersökning finns mycket läsvärt. Och att reflektera kring. Inte minst för beslutsfattare i kommuner, landsting/regioner och riksdag. Å regeringen förstås.

Engagemanget är roligt, man får möjlighet att hjälpa andra och man bidrar till att utveckla samhället. Och utan de tusentals olika typer av aktiviteter som föreningslivet arrangerar varje dag, året runt, skulle många människor sakna en meningsfull fritid, eller ett meningsfullt arbete. Allt detta kan inte ersättas av olika offentligt verksamheter. Men väl kan, och ska, det offentliga på olika sätt stödja och underlätta detta frivilliga engagemang.

sektor3.se

torsdag 11 oktober 2012

Önskas - bättre resultat

Rikspolischefen skriver idag i http://www.dn.se/debatt/nya-polisen-blir-mer-flexibel under rubriken att "nya polisen blir mer flexibel".  Och han avslutar med att "de möjligheter omorganisation ger oss att jobba effektivare". Polisen ska ju, äntligen!, bli en enda myndighet. Istället för dagens 21 plus RPS.

http://www.dn.se/debatt/nya-polisen-blir-mer-flexibel

torsdag 12 juli 2012

Tänk om, tänk bättre Socialstyrelsen

Socialstyrelsen presenterade häromdagen nya riktlinjer kring tillämpningen av sjukförsäkringen. Någon form av remissrunda eller liknande ar inte genomförts. Detta och en del av det sakliga innehållet uppmärksammas på DN-debatt idag av bl.a företrädare för Handikappförbunden. Socialstyrelsens riktlinjer utgör en av hörnstenarna i det svenska sjukförsäkringssystemet. Det minsta vi kan begära är att förlag till nya riktlinjer blir föremål för en bred remissrunda. Och därmed offentlig diskussion innan de fastställs. Socialstyrelsen, tänk om! Tänk bättre!

tisdag 17 januari 2012

Hållbar kulturpolitik - ordning i finanserna!

Kulturpolitiken i landets kommuner förutsätter en långsiktigt hållbar finansiering. Kulturens infrastruktur måste därför till sin absoluta merpart vara skattefinanserierad. Det är ett viktigt skäl varför det gäller att hålla budgetarna, skapa reserver inför framtidens osäkerheter osv. Däremot kan kulturpolitiska satsningar, projekt, ha sin finansiering genom samverkan med näringslivet.

I Haninge kan vi i kultur- och fritidsnämnden arbeta mera långsiktigt med att utveckla kulturpolitiken. Vi har lärt oss av 90-talskrisen att det gäller att ha ordning i finanserna!

Intressant? Andra bloggare om kultur; Politometern

För övrigt verkar det som att Håkan Juholt (S) intet har lärt sig av höstens mediadrev.

onsdag 11 januari 2012

Kulturhus i ekonomiskt besvärliga tider

I Jordbro ska ett nytt kultur- och föreningshus byggas. Ett hus som förhoppningvis kommer att fyllas med verksamheter som attraherar besökare och deltagare inte bara från Jordbro och Haninge, utan från hela världen. Det mångsidiga förenings- och kulturliv som finns och utvecklas i Jordbro borgar för detta. Utan alla dessa hängivna , och mestadels frivilliga och ideella krafter, skulle mycket stanna av i vårt land. Så också i Jordbro.

Kulturhusen runt om i landet har blivit fler. Det visar också en kartläggning som Sveriges kommuner och landsting gjort. Och om några år kan alltså ytterligare ett hus adderas till de redan befintliga. En del kulturhus har haft besvärliga tider, Tensta Konsthall är ett sådant exempel. Men med gamla, nya och kreativa krafter kan de gå en positiv framtid till mötes.

Mycket händer i Haninge inom kulturens område under det kommande året. Ja man kan med rätta tala om ett kulturlyft.

Intressant? Andra bloggare om kultur; Politometern

Aftonbladet, DN, Expressen,

För övrigt känns det inspirerande och utmanande att alliansregeringen utmanas också i borgerliga tidningar om bristen på initiativ, ta och leda debatter osv osv. Senast idag är det temat för ledaren i Dagens Nyheter.

måndag 9 januari 2012

Sverige ska vara en aktiv EU-medlem - mer nordiskt samarbete

Sveriges roll och engagemang i EU är och ska naturligtvis vara under samtal och diskussion. Endast en öppen och fri diskussion kan en bra framtida politik utformas. Men de som hävdar att Sverige skulle vara starkare, bättre bidra till freden och den hållbara utvecklingen ur ett globalt perspektiv om vi stod utanför har fel.

Vänsterpartiet har nu lagt sitt utträdeskrav i malpåse. Är det bara en taktisk manöver eller inte får framtiden utvisa. Jag hoppas på att det betyder en omorientering. Jonas Sjöstedt, den nye vänsterledarens inställning till trots.

I DN skriver idag Paavo Lipponen, f.d. finsk statsminister och nu presidentkandidat för finska (S). Artikeln beskriver på ett välgörande sätt varför Sverige och Finland måste vara aktiva i EU-samarbetet. Och dessutom arbeta sig in i EU:s kärna.

Avslutningen i artikeln är en uppmaning till regeringarna i Sverige och Finland: ”Det är dags för samarbete, annars blir vi marginaliserade.” Dags för den svenska statsministern Fredrik Reinfeldt att agera. Nu är ju dessutom ett gyllene tillfälle då Danmark är ordförandeland i EU.

Intressant? Andra bloggare om EU: Politometern

För övrigt skriver Anna-Karin Hatt, (C), den svenska energiministern, en intressant artikel på DN debatt idag. Ska bli intressant att följa meningsutbytet inom regeringen. Jan Björklund (FP) har redan sagt sitt.