söndag 24 februari 2008

Estlands nationaldag ska firas

Haninge kommun har, som alla andra svenska kommuner, vänorter. De har etablerats genom enskilda människors initiativ och engagemang eller av just "kommunala" initiativ. Vi i Haninge har fyra vänorter; två i norden, en i baltikum och en i sydeuropa. Pargas heter vår vänort i Finland och Ishöj är namnet på vår danska vänort. Formia i Italien, mellan Rom och Neapel, är vår sydligaste vänort.

Det kommunala vänortsutbytet tar sig många olika former, från idrottsutbyte till officiella. Men det bärs upp av enskilda personers engagemang. Och det är viktigt! Genom internationellt utbyte kan vi få veta mer om förhållandena i andra länder, vi kan dela erfarenheter, vi kan också skapa en ökad förståelse för varför vi behöver mer av samarbete, inte mindre. Ty problemen är ju ofta detsamma, även om lösningarna måste få ta sin utgångspunkt i länders olika historia, kultur och sociala förhållanden.

Det är också viktigt att på hemmaplan lyfta fram vänorterna, tex. när de firar nationaldagar, har större arrangemang osv. Och nu är det dags för vår baltiska vänort, Haapsalu, att idag fira Estlands nationaldag. Den 24 februari 1918, förklarades självständigt, och efter många års sovjetisk ockupation, är nu Estland åter en självständig nation och tillsammans med Sverige mfl länder en del av den Europeiska Unionen. Demokrati tar tid men vinner i längden!


Fotnot:
Estland ligger benäget i nordöstra Europa, längs Östersjöns östra kust, och landet gränsar till Lettland och Ryssland. Till ytan är Estland lika stort som Danmark och i landet bor 1,4 miljoner invånare. I huvudstaden Tallin bor det cirka 400 000 invånare. Haapsalu, som ligger 11 mil sydväst om huvudstaden Tallin, har varit Haninges vänort sedan 1998.

söndag 17 februari 2008

Skärgårdens livskraft

Häromdagen var jag tillsammans med Skärgårdsstiftelsens styrelse på besök på Möja, en av flera mycket viktiga öar för att devisen en "Levande skärgård" ska ha något innehåll. Vi hade också ett sammanträde och antog en tids- och arbetsplan för arbetet med Vision 2020, som handlar om stiftelsens framtidsinriktning. Ett mycket positivt besök och styrelsemöte.

Samma kväll hade vi i Centerpartiet samlat företrädare för SIKO (skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation) och landstingets region- och trafikplanekontor för att främst öka våra kunskaperna om länets skärgård och framtidsutsikter. Men här var det andra saker som bet sig fast i minnet: trots allas tal om betydelsen av en levande skärgård så tonar problemen sig allt mer fram: en åldrande befolkning, skolnedläggningar pga av för få barn, problem med att bygga nya bostäder, dålig synkning mellan skolskjutsar och ordnarie trafik för att nämna något.

Efteråt hade vi centermedlemmar ett kort efterprat och då var tonläget mer positivt och bestämt. Det gäller att ta rejäla grepp för att människorna i skärgården ska återfå framtidstron, och andra människor våga flytta ut. Det duger förmodligen inte med insatser av traditionell svensk karaktär : lite så, lite så, lite så .......Är det möjligt att göra skärgården till en "skattefri zon" (helt eller delvis)? Nu ska vi ta itu med den idén!

torsdag 14 februari 2008

Vad döljer Rikspolisstyrelsen?

Polisens kontaktcenter på Ornö tycks återigen vara i farozonen. Enligt Rikspolisstyrelsen ska Länspolismästaren ta beslut i ärendet ”i enlighet med Rikspolisstyrelsens intentioner”. Haninges kommunledning (m,fp,kd,c,mp) uttalar sig gemensamt med anledning av dessa nya uppgifter:
- Det är en minst sagt usel hantering. Så sent som i december fick vi besked att kontaktcentret på Ornö skulle vara kvar. Rikspolisstyrelsen kör uppenbarligen inte med öppna kort i det här ärendet. Vi kan inte tolka de nya skrivningarna på annat sätt än att man tänker pressa fram ett beslut av Länspolismästaren.
- För oss i Haninge är måttet nu rågat och vi kommer ta kontakt med våra partivänner i polisstyrelsen och riksdagen. Vi måste få rätsida på den här cirkusen och se till att polisens kontaktcenter blir kvar på Ornö.
Kommunledningen ställer sig även frågande till vad Polisen tänker göra med de EU-bidrag man erhållit för att etablera kontaktcentret på Ornö.
- Tänker man betala tillbaka de pengar man fick för en långsiktig glesbygdssatsning?

onsdag 6 februari 2008

Nystartkontor till Haninge?

Haninge kommun anmälde igår intresset för att det ska etableras ett nystartskontor i Jordbro. Tanken med dessa nystartskontor är att ett antal statliga myndigheter ska samverka kring råd, stöd och coachning för att bryta utanförskapet. T.ex.handlar det om att få fler människor att ta steget att starta och driva och utveckla egna företag. NUTEK har samordningsuppdraget och de övriga myndigheterna är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket.

Ett nystartskontor i Jordbro har många fördelar. Vi behöver ju har fler människor som kan och vill driva eget. Det måste också bli enklare och roligare att driva företag. Ett nystartkontor kanske också kan ge viktiga kunskaper för att förenkla regelsystem kring företagande och anställningar. Det gäller också att göra det enklare att t.ex. hitta en lärlingsplats eller en utbildning som man vill ska leda till arbete och egenförsörjning.

Behoven är stora och Jordbro är en lämplig placering för rådgivning och stöd. Det finns redan ett lokalt utvecklingsavtal med staten för Jordbro och där finns goda möjligheter till lokal myndighetssamverkan. På plats finns redan närpolis och några kommunala förvaltningar är också samlokaliserade.

Haninge har samarbete med andra södertörnskommuner, samverkansförbund med olika myndigheter och erfarenheter av medborgarkontor i Jordbro.

Ett nystartskontor ger bättre förutsättningar för våra invånare att hitta rätt i djungeln av myndigheter och regler. Det tjänar vi alla på!

söndag 3 februari 2008

"Torkladan" i Haninge står pall!

Konstverket "Rent hus med blinkningar åt flera håll" bättre känd som Torkladan, blir kvar. En enig stadsbyggnadsnämnd har avslagit ett medborgarförslag om att konstverket bör flyttas till en annan plats.

Självklart ska konstverk typ "Torkladan" väcka känslor! Konst ska ju beröra, ja rentav uppröra, skapa möjligheter för samtal och debatt. I detta fall så hjälper också konstverket människor att orientera sig. Här kan man därför tala offentlig konst!

Medborgarförslaget hade förberetts med en namninsamling för respektive emot konstverket och dess placering. På så sätt en mycket lovvärd väg att initiera medborgarförslag. 50-talet namn hade samlats in och och med en mycket kraftfull majoritet som inte gillade konstverket. Å andra sidan bor det tusentals människor i området så ........

Ibland sägs att konstverket är "trafikfarligt". Sedan "Torkladan" uppfördes har endast två polisrapporterade med personskador inträffat i rondellen. Båda olyckorna har inträffat vid övergångsstället på Vendelsömalmsvägen mot Malmgropen då bilister kört på gående. Bakomvarande förare har kört in i fordon som stannat för att släppa över gående. Det har alltså handlat om bistande uppmärksamhet där fri sikt råder, inte att konstverket skymt sikten!

Det finns två starka skäl varför "torkladan" ska vara kvar där den nu är placerad. Det första skälet är att platsen i sig är en del av konstverket. Just för utsmyckning av denna rondell så arrangerades en tävling och som vanns av av Peter Johansson. Det andra skälet är just kombinationen av konstnärlig utsmyckning och trafiksäkerhetsarbete. Konstverket tar plats i vägmiljön och ska, för ansvarsfulla fordonsförarare, cyklister och gående signalera att här ska man se sig om ordentligt och som fordonsförare sänka hastigheten rejält, ty sikten är ju skymd!

-----

"Torkladan" uppfördes 2002 med ekonomiskt stöd av Hjalmar Wicanders fond och anknyter till Haningens historia. Så sker genom att konstverket refererar till en tvätteriverksamhet som bedrevs under första hälften av 1900-talet i Vendelsö. Konstverket symboliserar en lada där tvätten hängdes för att torka.

lördag 2 februari 2008

Inspiration från "vännerna"

Ja nu är årets nationella kommundagar med Centerpartiet till ända. Över fem hundra företrädare för kommuner, landsting, regioner, riksdag och regering var på plats i Skövde. Ett digert program naturligtvis. Kanske dock pratstunderna med kollegor över en kopp kaffe eller bara ett ståprat gav lika mycket? Åtminstone säkrare i kopplingen mellan riks- och lokalpolitik. Och det är ju så vi lokala centerföreträdare kan leverera resultat. Synliggöra vår vision om ett hållbart samhälle där medborgarna har makten.Tröttheten kommer också krypande. Väntan på tåget tar ut sin rätt. Men tröttheten paras med en stark känsla av energi (!). Här ska hem och göras saker, tex ordna ett seminarium i kommunledningen om miljöanpassad offentlig upphandling. Ja också skriva en debattartikel om EU-frågorna ur en kommunpolitikers vardagsperspektiv. Det finns också en hel del annat som ska göras som uppföljning av alla samtal, te.x besöket hos FAMNAs Lars Pettersson, som fanns på plats i utställningsdelen.Årets kommundagar var alltså inspirerande. Ger livskraft åtminstone de närmaste dagarna, ja månadernas politiska vardagsarbete i bl.a Haninge. Och sen blir det ju andra centersammankomster som också kommer att inspirera, att ge livskraft och energi. Det är ju faktiskt roligt med politik. Tänk om fler skulle upptäcka det.