onsdag 30 december 2009

Partierna - överlever de? (S) Sundbyberg visar vägen?

Titt som tätt blir det braskande rubriker i tidningarna om partiernas död. Eller åtminstone att de är snabbt på väg att bli döda.

Och visst har de politiska partierna stora problem: minskat antal medlemmar, många avhopp från offentliga uppdrag, ungdomar som väljer allt oftare andra vägar för sitt samhällsengagemang, ja listan kan säkert göras längre.

Kanske kan personvalet få det hela att vända? Då måste också partierna bejaka detta. Och de som önskar få väljarnas förtroende också visa på ett starkt, synligt och närvarande engagemang.
2010 kanske kan bli valåret då nedåtgående trender bryts? Jag hoppas i alla fall. Och ska också själv försöka bidra efter bästa förmåga.

Partierna måste också öppna sina organisationer, släppa loss mycket av det "gamla" osv. (S) i Sundbyberg har prövat primärval för att ta fram sina toppkandidater inför kommunvalet 2010. Uppskattat av fler än de som deltog i partiets interna provval.

Kan man få önska sig att fler partier vågar prova ny vägar att utse sina företrädare? Eller att utveckla verksamheter och organisation? Valåret 2010 ger möjligheter!

Nu tar jag paus i skrivandet några dagar. Gott Nytt År önskar jag alla läsare.

måndag 28 december 2009

Dawit Isaak - fängslad i över 3018 dagar utan rättegång

Dawit Isaak, den svensk-eritreanske journalisten sitter sedan 2001 fängslad i Eritrea. Och han är inte ensam om att detta brott mot mänskliga rättigheter. Tusentals personer sitter fängslade. Regimen vill tysta oppositionen, ty Eritrea anses vara en av världens hårdaste dikaturer.

Hittills har alla försök att få Isaak frigiven tyvärr varit resultatlösa. Europaparlamentets talmän har nyligen sällat sig till skaran för Isaak´s sak och kräver nu att han släpps fri tillsammans med de övriga journalister som greps 2001.

Den svenska regeringen lämnar över ordförandeklubban i EU om några dagar. Det borde inte förhindra regeringen ifrån att ta initiativ som sätter ytterligare press på regimen i Eritrea.

måndag 14 december 2009

Bra att biogas slipper beskattning

Finansdepartementet föreslår nu att biogas slipper skatt. Och det ska ske genom att det klargörs att skattebefrielsen för biogas uttryckligen omfattar hela mängden biogas och inte enbart den del som består av metan. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Ett viktigt steg i arbetet med att främja mindre miljöbelastande drivmedel.

fredag 11 december 2009

Nejet till storhamnen Norvik - överraskande dom?

Miljödomstolen har nu sagt sitt om den planerade storhamnen i Norvik, Nynäshamn. Domstolen avslår ansökan om att få bygga en ny container- och rorohamn på Norviksudden i Nynäshamn.

Det finns bättre alaternativa platser som är bättre lämpade, anser domstolen i sitt beslut. "Inget av de alternativ som domstolen föreslår kan ta emot djupgående fartig" säger Henrik Widerståhl, vd i Stockholms Hamn AB i en kommentar. Så nu undrar lekmannen hur detta ska klaras ut.

En mer preciserad samhällsekonomisk analys saknas, skriver domstolen i sitt beslut. Förutom att man anser att hamnen skulle innebära ett stort intrång i miljön och vara negativt för de boende. Argumenten känns igen. Så det är lite underligt att inte Stockholms hamn sakligt och "kraftfullt" förmått övertyga Miljödomstolen att satsningen är bra.

Stockholms hamn kommer att överklaga domen till Miljöverdomstolen. Väntans tider ........

måndag 7 december 2009

Rätt att vara sjuk när man är sjuk - omtvistat?

Allianspartiernas företrädare i riksdagen tar nu ett utskottsinitiativ för att förtydliga lagstiftningen när det gäller allvarliga och kroniska sjukdomar och möjligheterna till fortsatt sjukskrivning. Och att inte tvingas arbeta.

Ett förtydligande som förhoppningsvis kan lugna alla berörda människor runt om i landet. Det är ju på sitt sätt märkligt att landets högsta politiska ledning har en uppfattning av vad lagstiftningen föreskriver. Och rättstolkande myndighet, i detta fall Försäkringskassan, en helt annan.

Problematiken borde inbjuda till mer av konsekvensanalys i regeringskansliet av olika lagförslag. Gärna pröva mot sämsta tänkbara tillämpning. Då om något borde ju det aktuella fallet undvikits. Bättre en ordentlig beredning och bra beslut än att tvingas backa, ja åtminstone så blir det så i allmänhetens ögon. Ja i mina ögon också, faktiskt.

lördag 5 december 2009

En eftermiddag på Stampen

Ja, jag har ju inte hemlighet av av att jag gillar rock&roll och blues. Så det är ju inte kanske någon hemlighet av att jag ägnade min lediga eftermiddag till Stampen och lördagens jamsession. Vilket drag.

Tänk vá härligt det är härligt när olika musikanter står på samma scen och spelar något man inte tidigare spelat tillsammans. Å det låter ..... bra! Härligt!

Bra start på städhelgen.

torsdag 3 december 2009

Rätten att vara sjuk är viktig

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson blir idag intervjuad i dagens DN om att svårt sjuka tvingas ut på arbetsmarknaden. De ska inte tvingas och hon säger i klartext att "Vi månar om den gruppen". Bra sagt!

Ministern berättar i artikeln om att regelverket ger utrymme för andra tolkningar än vad som Försäkringskassan använder. Försäkringskassan säger sig göra sina bedömningar helt baserade på de politiska direktiven och läkarnas bedömningar.

Det som nu oroar mig är hur Försäkringskassans direktör Birgitta Målsäter kommenterar frågan och vad ministern säger: Enligt lagen ska vi efter 180 sjukdagar pröva personens arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden.

Försäkringskassan ska nu ges i uppdrag att se över hur reglerna tillämpas. Hoppas innerligt att uppdraget kommer snabbt och dessutom att eventuella oklarheter reds ut. Snabbt!

Upprinnelsen var gårdagens debattartikel i DN från ett antal speciallistläkare. Artikeln gav ett antal exempel på hur svårt sjuka tvingas söka heltidsarbete. Med rätta uppgifter som gjort och gör många människor djupt upprörda.

tisdag 1 december 2009

Rödgröna röran - idétorka på hemmaplan

Samla Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och delar av kommunernas insatser för sjuka och arbetslösa i en och samma organisation på kommunnivå! Det har de rödgröna företrädarna utropat i en stor debattartikel i SvD. Samma dörr in, men olika dörrar ut?

Artikeln handlar inte om detta. Bara "En dörr in". Ett gemensam väntrum hjälper inga sjuka eller arbetslösa. Det är ju istället systemen som måste samordnas och bli verktyg för den sjuke att bli frisk. För den arbetslöse att få ett arbete. Och det kräver att rigida statliga regler öppnas upp för att finna lösningar som passar den enskilde. Och som gäller utifrån de lokala förutsättningar, tex. närings- och arbetsmarknadsstruktur, dvs där samarbete kan ske och lokala anpassningar göras. Därom inget i artikeln.

Jag hoppas istället att regeringen gör det som redan skett i Norge. Och som SKL, kommunernas branschorgan i Sverige, föreslagit: Samordna regelverk mm så att individuella och lokala lösningar blir möjliga. För sjuka och arbetslösa, dvs både en dörr in, och en dörr ut.