lördag 24 oktober 2009

S - vända i skolpolitiken?

Häromdagen lanserade Robert Noord boken "En skola för den zappande generationen".

Här har Robert samlat ett antal mer eller mindre kända s-namn som medförfattare. Boken handlar om friskolorna, vinster och ledningsfrågor.

Boken är vältaimad. S-kongressen startar om några dagar. Och det är naturligtvis med i beräkningen att boken ska uppröra men visst räknar också Robert med att den ske beröra. Som en inledning på kommande kongressdebatt om skolpolitiken. Må i det avseendet Robert mfl få rätt.

Det behövs en nationell synvända i skolpolitiken. Socialdemokratin är därför viktig att erövra för en skolpolitik alá Haninge.

torsdag 15 oktober 2009

Lokal polis - bättre och tryggare?

Regeringskansliet har startat en översyn av polisens organisation. Inte en dag för sent, eller? För ibland läser man i tidningar om tvister mellan rikskrim och länspolismyndigheten i hur händelser, frågor, ska hanteras.

Den rödgröna röran (s, v och mp) tycker det är bäst att slå samman landets 21 olika länspolismyndigheter. Big is beutiful (and strong?), tycks man anse. Att gigomanin inte släppt taget, man bara undrar .....

Visst måste de nationella polisiära arbetet bli effektivare. Lika viktigt är kanske att också polisen återfår mer av lokal förankring?

Nationellt måste vi kraftsamla för att kunna hantera gränsöverskridande brottslighet (naturligtvis också tillsammans inom EU) och annan tyngre, ofta gängrelaterad, yrkeskriminalitet. Men också skadegörelse, misshandel, inbrott, bilstölder etc. måste också hanteras effektivt. Det handlar ju oftast om svåra ingrepp och händelser i människors vardagsliv. PJ Linder skrev häromveckan att också vardagsbrottsligheten fungerar som en sorts lärlingsutbildning för blivande yrkesförbrytare. En än mer effektiv lokal polis borde kunna öka tryggheten för medborgarna och minska rekryteringen av fler yrkeskriminella?

Se till att polisverksamheten kring "vardagsbrottsligheten" blir mer lokalt förankrad. Innan förstatligandet av polisväsendet så fanns det lokal ordningspolis. Kanske det vore ett sätt att göra viktig polisverksamhet mer lokal och i bättre samspel med lokala aktörer med en kommunalisering av viss polisiär verksamhet? Så om en sammanslagning av alla länspolismyndigheter skulle främja också en än mer lokalt förankrad polis, så ok för mig.

onsdag 14 oktober 2009

Haninge i Europa


Den här veckan ägnar mestadels av tiden till Europasamarbete. Något vi behöver mer av, inom ramen för EU och t.ex. Europarådet.

Jag är en av sex svenska ledamöter i Europarådets kommunalkongress. Och vi sammanträder nu i Strasbourg.
Haninge kommun antog förra året ett internationellt program. Särskilt lyftes det nordiska och Europasamarbetet fram. Haninges plats och roll i Europa, liksom det andra perspektivet, Världen i Haninge berördes.
Skall vi lyckas stärka och inte minst utveckla Haninge som kommunen där vi kan leva ett gott liv, hela livet, behövs mer av samarbete. Mellan kommunen och företagen, mellan kommunen och akademin, mellan föreningslivet och kommunen, med kommunerna på Södertörn, med vänorterna osv. Och i olika sammanhang där vi också rör oss utanför Sveriges gränser. Haninge kommun har mycket att lära av andra, inom som utom Sverige. Ett öppet sinne för detta internationella samarbete skapar goda förutsättningar att i Haninge utveckla framtidskommunen.
Res och lär, var ett motto under 1970-talet för SV, Studieförbundet Vuxenskolan. Det borde vi också ta till oss i Haninge!

söndag 4 oktober 2009

Låt barnen leka, på allvar!

Brännpunkt, i dagens Svenska Dagbladet, skriver barnläkaren Carl Lindgren: Skogen har för många barn reducerats till en ren kuliss. Platserna för lek är istället tillrättalagda och inhägnade. Men den sinnesstimulering som naturen erbjuder är av särskild vikt för den växande hjärnan och kan sannolikt bidra till att lindra ADHD-symptom.


Så sant, så sant. För landets alla kommuner borde det vara en ledstjärna. Kommunerna har ju planmonopol. Det monopolet kan mycket väl nyttjas till att slå vakt om, ja kanske utveckla, de ytor för barnens lek som inte är "tillrättalagda". I allra flesta fall planeras det för barnen utifrån vuxnas uppfattning om vad barn uppskattar, behöver osv. Inte alls säkert att det är barnens uppfattning. Men det kan vara ett försök av oss vuxna att ha barnperspektivet i planeringsfrågorna. Barnens uppfattningar respektive barnperspektivet är ju olika sätt att hantera frågor.


Carl Lindgren avslutar sin artikel med: Vi måste också våga ge avkall på vårt kontrollbehov och skaka av oss vår, av mediedramaturgerna omhuldade, oro och låta barnen slippa att stå i ständig kontakt med , oss. Något för oss alla, oavsett om vi är föräldrar, grannar, förtroendevalda eller t.ex. planerare att ta till oss. Vi har ju alla förbättringsmöjligheter, eller hur?


För oss i Haninge kommuns ledning är det tex. viktigt att uppmärksamma och hantera barnens lekplatser, naturliga inte minst (!), i vårt arbete med planeringen av t.ex. Vega-staden. I det kommande hållbarhetsprogrammet bör det vara en viktig länk utifrån den sociala dimensionen av hållbarhet.

lördag 3 oktober 2009

Klimatfrågan angår oss alla - några skrev på direkt

Har nu tillbringat några timmar i Haninge Centrum. Delat ut ca 200 foldrar kampanjen 2grader. Men många fler passerade, några log nickande/avböjande och gick vidare utan folder.

Men Gunhild från Handen, en äldre dam, hon ville inte bara ha foldern. "Jag vill skriva på direkt, jag har ingen dator" sa hon. Och det ordnades gärna tack vare mobilt modem och min dator. Och inte nog med Gunhilds underskrift. Hon fick också sin väninna att skriva på, liksom hennes egen man.

Världen behöver fler av Gunhilds kaliber.

fredag 2 oktober 2009

Gör som LO, engagera dig i kampanjen 2grader!

Nu har också LO engagerat sig i kampanjen 2grader. Gör du det också! 67 dagar återstår så vi hinner och orkar göra en hel del.


Så här formuleras uppdraget på kampanjens egna hemsida: Den samlade internationella forskningen har visat att temperaturen inte får öka mer än 2 grader för att klimatpåverkan på jorden inte ska bli farlig eller oacceptabel. Nu väntar världen på politiska beslut som kan hejda klimatförändringarna. I december samlas världens ledare i Köpenhamn för att förhandla om en ny internationell klimatöverenskommelse. Namnlistan kommer att överlämnas till representanter för USA:s och Kinas regeringar.


Imorgon lördag kommer jag att i Haninge Centrum dela ut kampanjfoldern. Jag ska också ha datorn uppkopplad så att intresserade kan skriva på direkt.