fredag 29 augusti 2008

Regeringen tar strid för presstödet

Underhandsuppgifter har lämnats till regeringen från EU-kommissionen om att det svenska presstödet strider mot EU-regler. Regeringen har därför under lång tid sökt lösningar för att tillgodose EU´s synpunkter och regler (?). Detta har upprört många. Mångfalden i media har bl.a sagts offrats till förmån för konkurrensen.

Regeringen har nu vänt. I dagens Svenska Dagbladet meddelar kulturministern att " (borde) 2006 års riksdagsbeslut kunna genomföras utan invändningar från kommissionens sida". Heder åt regeringen att nu ändrar uppfattning och inte viker ned sig.

För övrigt anser jag att EU inte ska styra svensk press- och mediapolitik. Ska EU ägna sig åt värna och utveckla mångfalden (också inom medier) , inte slåss för enfalden (konkurrens, konkurrens .........)

torsdag 28 augusti 2008

Glad och p g

Så här glad blir man efter ett antal dagsr fjällfiske i Ö Vattesjön! Och imorgon blir det kräftfiske. Må turen vara med oss!

I onsdags var det en mycket lärorik dag: Jag och många andra från Haninge kommun, politiker som tjänstemän, var i Uppsala och "studerade spårbilar". Ja, jag vill åka spårbil i Haninge om några år! Centerpartiet i Haninge, har också väckt förslag om att den frågan ska studeras mer på djupet. Spårbilar kan ju vara ett bra sätt att komplettera buss- och pendeltågtrafiken.

Onsdagkvällen ägnade jag Stadsbyggnadsnämnden. Många viktiga frågor fanns på dagordningen. En del återkommer eftersom det igår bara var ordentliga genomgångar och besluten ska fattas i september. T.ex. förslaget till ny VA-taxa och budgeten för nästa år. Kniviga och väsentliga frågor. Innan kvällen var slut hann jag också med att inför Centerpartiets grupp i Sveriges kommuner och landsting berätta om arbetet i CLARE, Europarådets kommunalkongress.

Ikväll var det höstpremiär för rock&roll aftnarna i Folkets Huse, Handen. Invaders stod på scenen. Det är inte vilka musiker som helst, det är musikanter! Tompa Rocker Olsson, Curre Fröberg, PO Alm och Lennart Clerwall. Stämningen på topp. Inte undra på med så glad och fartfylld musik.

För övrigt kan jag berätta att jag också idag gästade en av skärgårdens företagare. Ja också en kollega i Skärgårdsstiftelsens styrelse, Elisabeth Dingertz, som driver en restaurang och café vid Lillsveds brygga, Värmdö.

tisdag 26 augusti 2008

Bokpris till Kristina Sandberg, Haningebo

Norrländska litteratursällskapet har tilldelat Kristina Sandberg, Norrby, Haninge, ett litteraturpris. Juryn motiverar sitt ställningstagande bl.a. med en text "som bränner som en svetslåga".

Nydanande och inspirerande författarskap i kombination med norrländsk anknytning är kriteriet för det årliga priset.

Kristina fick också för några år sedan Haninge kommuns kulturstipendium/pris, tillsammans med sin man Mats Kempe.

I Haninge finns många duktiga kulturarbetare. Kristina är en av dem. Det ska vi Haningebor vara stolta över.

För övrigt så kan jag berätta att på lördag ska jag delta i det årliga Skärgårdstinget i Nynäshamn. Det ska bli spännande och intressant. Jag deltar som Centerpartist och som ordförande i Skärgårdsstiftelsen.

måndag 25 augusti 2008

Snart åter dags för Blåhammaren


Om ganska prick en månad är jag ånyo och gästar Blåhammarens fjällstation. Det ser jag verkligen fram emot. Trots att det bara är knappt tre veckor sedan sist!
Denna bild tog jag själv under min vandring från Nedalshytta till Sylstationen för knappt tre veckor sedan. Det var en härlig vandring och vackert landskap, på norska som den svenska sidan.
För övrigt är detta inlägg skrivet som ett led i att jag ska lära att hantera bilder i mitt bloggande. Tack Peter för "instruktionen".

Från 50 till 4 långtidsarbetslösa ungdomar på ett år!

Långtidsarbetslösheten bland ungdomar i Haninge är nu nästintill obefintlig. Hur har det gått till? Enkelt, för det har handlat om direktkontakt och individuellt stöd till ungdomarna. I Svenska Dagbladet från igår kan du läsa mera.

Marie Litholm (kd) och ordförande i Samordningsförbundet berättar: För ett år sedan startade Samordningsförbundet i Haninge ett särskilt handledarteam för arbetslösa ungdomar i Haninge. Genom nära samarbete mellan skola, socialförvaltning och arbetsförmedling har vi lyckats fånga upp ungdomar som saknar sysselsättning. Alla ungdomar som har anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen har fått direktkontakt med handledarteamet som ger individuellt stöd till jobb.

Handledarteamet i Haninge är ett utmärkt exempel på arbetsmarknadspolitikens möjligheter när man släpper fram lokal samverkan. Det visar hur viktigt det är att kommunen ges fortsatt möjlighet att samverka med Arbetsförmedlingen för att hitta effektiva arbetssätt och vägar till arbete. Och att Arbetsförmedlingen ställer upp med de resurser man har, och inte i "brist på resurser" säger att man inte kan, har tid eller orkar med.

För övrigt kan jag konstatera att OS nu är slut. Många säger sig få abstinensbesvär. Själv hoppas jag nu på fler deckare istället för OS-tid i TVn.

fredag 22 augusti 2008

Falska beskyllningar om Ro(s)enön!

En mycket olycklig följd när Rosenöns konferensanläggning säljs är att 25 anställda mister sina jobb. Detta försöker socialdemokraterna i Haninge på alla sätt antyda är kommunledningens fel.

Man häpnar över (s) förmåga att skylla ifrån sig! Säljare av Rosenön är Hyresgästföreningen, som är mycket nära S-rörelsen. På frågan varför man inte kunde låta de anställda köpa anläggningen och driva den vidare svarar ordföranden (och partikamraten) Barbro Engman att "deras bud var inte konkurrenskraftigt", inte tillräckligt högt alltså. När privata företag med många anställda lägger ned sin verksamhet brukar (s) kräva att man tar sitt ansvar och ordnar ersättningsjobb. Så viktig var omsorgen om de anställda i s-närstående företag.

(S)opa rent framför egen dörr istället för att anklaga kommunledningen för allt möjligt. Lämpligtvis borde socialdemokraterna i Haninge tala med sina vänner i Hyresgästföreningen och kräva att de anställda får hjälp att hitta nya jobb. Det skulle vara betydligt mer konstruktivt en den eviga klagovisa som hörs från(s) nu förtiden.

För övrigt kan jag meddela att jag redan fått uppbackning i min kandidatur inför Europaparlamentsvalet den 7 juni nästa år. Det är roligt och uppfordrande. Men först gäller nu att få stort stöd av centermedlemmarna i den kommande medlemsomröstningen.

torsdag 21 augusti 2008

SL satsar på bättre kollektivtrafik i Haninge

Fler turer och fler människor som kan åka kollektivt är mycket positivt. Därför är det mycket bra att SL nu satsar rejält på att utveckla kollektivtrafiken.

SL har denna vecka åter öppnat för pendeltågtrafiken söder om Västerhaninge. Dessutom är det fyra busslinjer i Haninge (807, 809, 810 och 818) som får fler turer så fler kan resa kollektivt. De nyrenoverade pendeltåg­stationerna har bl a bättre trafikinformation och bättre tillgänglighet för funktionshindrade. Det är mycket efterlängtat och bra.

Inför nästa års trafik utreds också nu förlängda och förtätade busslinjer för en rad platser. Bussar utrustas också successivt med trygghetskameror för ökad säkerhet.

Senare i år planeras ytterligare förstärkningar av pendeltågen med fler tåg i morgonrusningen. Även bussförbindelser till Skärholmen och Flemingsberg utreds.

Jag hoppas också mycket angelägen om att SL förbättrar turtätheten för direktbussen Dalarö - Gullmarsplan, ja också om det inte vore på sin plats att utsträcka trafikeringstiden. Nu går sista bussen så tidigt som 18:50 från Gullmarsplan. Linjen är populär och är ett reellt alternativ till bilismen. Och den kan bli ett än bättre alternativ om trafikeringstiden utökas.

För övrigt hoppas jag på att det är regnfritt i helgen. Det är nämligen Haninge-dagen! Läs mer på www.haninge.se

onsdag 20 augusti 2008

Nysatsning på skärgårdsturismen

Igår hann jag med en hel del pappersarbete. Och samtal med medarbetare, tex. om hur vi nu ska vidare i vårt arbete med mångfald och hur kommunens plan för lika behandling ska följas upp och utvecklas framöver. Telefonsamtal blev det också ett antal av. T.ex. från kolarmästare Sterner, ansvarig för Gålö Gärsars kolmila på Gålö, förgyllde också tillvaron. En hel del av dagen gick också åt att skriva mejl, besvara och följa upp mejl. Ja, sådant som hör till en förtroendevalds vardag. Inte minst när man är fritidspolitiker på heltid med flera intressanta uppgifter.

Invigningen av Visit Skärgården, startpunkten på Strandvägen i Stockholm, var en av tisdagens höjdpunkter. Mycket folk och ett fantastiskt arrangemang! Själva invigningen förrättades av min partikollega, skärgårdslandstingsrådet Gustav Andersson (c).

Visit Skärgården är ett dotterbolag till Öppen skärgård och har många viktiga uppgifter. Förväntningarna är också många och stora när det gäller uppgiften att försälja och marknadsföra skärgården. Ett omfattande handlingsprogram ska nu sjösättas.

Ska skärgården klara att utvecklas till en än mer bra plats att bo och verka i måste alla goda krafter dra åt samma håll. Samverka är ett nyckelord. I det sammanhanget kommer naturligtvis Skärgårdsstiftelsen att aktivt bidra.

För övrigt är det intressant konstatera att de svenska medaljförväntningarna i årets OS grusats. Så här långt. Å andra sidan finns säkert andra som kommer att nå framgångar som kanske inte vi förväntat oss. Som bekant är det inte bara medaljer som gör en stor idrottsprestation. Kämpa väl är en känd slogan. Den gäller även när förväntade medaljer uteblir.

måndag 18 augusti 2008

Kontaktproblem för (s)-ledare i Haninge?

Jag har fått ett pressmeddelande från (s) i Haninge. Däri får jag veta att Robert Noord, oppositionsråd, har inbjudit IT-miljardären Niklas Zennström, till möte om köpet av Hyresgästföreningens "Rosenön - konferens & spa".

Noord oroar sig för jobben som försvinner om kursgården läggs ned och anläggningen används till annat. Arbetstillfällena är viktiga! För människorna och för kommunen. Så naturligtvis ska ingen möda lämnas oprövad för att skapa bra möjligheter för de personer som kan bli av med jobbet om Zennström, om han nu är nye ägaren av Rosenön, lägger ned hela verksamheten.

Samtidigt kan jag inte låta bli att påminna läsarna om att när arbetstillfällen försvinner så brukar inte herr Noord, liksom andra s-företrädare, vara sen att försöka lägga lägga skulden på andra.

Och t.ex. säga att arbetsgivare som lägger ned verksamheter har ett stort ansvar att söka bidra till ersättande arbetstillfällen. Så icke i detta fall! Än viktigare borde det vara i detta fall när de anställda har varit en intressent men som inte accepterades som köpare. Anledningen är nog ganska enkel, det är ju den (s) närstående Hyresgäströrelsen som äger verksamheten som drivs på Rosenön.

Kommunen har när försäljningen blivit känd, uttalat sitt intresse av att få möta köparen eller företrädare för köparen. Det finns ju all anledning för kommunen att få veta hur köparen tänker sig framtiden för Rosenön; företag eller verksamhet(er) som genererar arbetstillfällen eller det som framskymtat i media: för rent privata ändamål som bostad.

Nästa gång du möter oppositionsrådet, ställ frågan: Vad svarade Barbro Engman, ordförande i Hyresgäströrelsen, när du pekade på deras ansvar att skapa ersättande arbetstillfällen när nu ni ska sälja Rosenön?

För övrigt kan meddelas att på lördag arrangeras Haninge-dagen. Ett ypperligt tillfälle för Haningebor att möta många föreningsföreträdare, resonera med oss folkvalda och umgås med goa vänner. Och vi blir ju allt fler som har Haninge som bostadsort, närmare bestämt ytterligare 625 personer jämfört med årsskiftet 2007/08.


lördag 16 augusti 2008

Mötet med hundratals personer på Utö

Idag genomförde centerpartiets landstingsgrupp utdelning av en centerbroschyr kring viktiga skärgårdsfrågor. Jag, Regiana Hortin, Stockholm och Tage Gripenstam, Södertälje hade valt att möta människorna på Utö. Regiana hade också med sig sin dotter Diana, härligt (?) spring i kroppen och glatt humör!

Via buss och bil och båt (Waxholm II) anlände vi strax efter 11 till Gruvbryggan, Utö. Vi trotsade regnet och besökte ICA, Regiana behövde batterier till sin kamera. För aktiviteterna och Utö skulle ju dokumenteras! Tack o lov så gav regnet upp, inte vi!

Iklädda våra Centerjackor hann vi förutom att dela ut broschyrer, också att besöka några av Utö´s sevärdheter; gruvhålen, kvarnen, värdshuset , och se lite av naturen. En god lunch avnjöts på Utö Värdshus.

Min sonson Simon kommer nu också att kunna få glädje sig åt ett nytt "gossedjur", en fågel. Jag kunde inte motstå frestelsen att köpa en sådan i en av butikerna.

Vid återkomsten till Årsta brygga tog vi också friheten att på bilarna som stod parkerade, placera vår broschyr. Ensamma om detta förfarande var vi dock inte. Några av bilarna hade också försetts av inbetalningskort av parkeringsavgifter!

För övrigt vill jag gratulera Thomas Johansson och Simon Aspelin till det olympiska silvret i tennis. Vilken match de genomförde mot fransmännen! Den som gav möjligheten till dul och som blev en mycket välförtjänt och överraskande silvermedalj. Guldmatchen såg jag ju inte då jag var på Utö för att dela ut Centerbroschyren om skärgårdsfrågorna.

fredag 15 augusti 2008

Spårbilstrafik i Haninge? Varför inte!

Centerpartiet i Haninge vill att kommunen studerar möjligheterna att bygga för spårbilstrafik i den kommande Vega-staden. Det vill vi för att Haninge kommun ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågorna för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Spårbilar är en sådan viktig utvecklingsfråga.

Framtidens kollektivtrafik måste baseras på ett flertal kombinationer av olika trafikslag. Dessutom måste möjligheter till mer efterfrågebaserad trafik blir mycket bättre. Spårbilar erbjuder sådana möjligheter.

I en framtid kanske vi kan knyta en spårbilslinje från/till Vega med Brandbergen via Handen, ja varför inte det kommande arbetsplatsområdet Albyberg? Ett annat område som kan studeras för spårbilstrafik vore nuvarande Jordbro industriområde. Ja hela Jordbro bostadsområde kanske kan få en spårbilslinje som ersättning för befintlig matarbusstrafik till/från pendeltågstationen?

I flera svenska kommuner pågår också nu utvecklingsdiskussioner kring spårbilstrafik. Vi hoppas att kommunledningen beslutar utreda spårbilstrafik inför färdigställandet av Vega-staden och/eller andra områden inom kommunen. Vi i Centerpartiet Haninge vill att ett beslut fattas om detta så snart det bara är möjligt!

För övrigt håller jag med Karl-Erik Olsson, (c) fd svenskt statsråd och senare ledamot av Europaparlamentet, när det gäller hur den svenska regeringen hanterar presstödsfrågan. Låt inte EU styra och ställa på förhand! Låt mångfalden i tidningsvärlden gå före enfalden av de som säger uttolka EUs regelssystem! Se dagens Svenska Dagbladet, Brännpunkt!

onsdag 13 augusti 2008

Nu fortsätter vi styra rätt, i Haninge!

I måndags kom jag hem "från fjället". Och strax före lunch öppnade jag dörren till arbetsrummet i kommunhuset. Vilken posthög! Inte bara kuvert, kommunala handlingar eller tidningar. Lite reklam hade också kommit in under sommarens ledighet.

Mest i högarna fanns naturligtvis olika kommunala handlingar. Tex. ärendelista och bilagor till
kommunstyrelsen 25 augusti; sammanlagt över 300 sidor att läsa inför dagens kommunsty relseberedning. Mycket var "gamla", välkända frågor men läsa måste man ändå göra! Och fundera över om oppositionen kommer att agera och i så fall hur.

Måndagen rymde också en ordförandeberedning inför stadsbyggnadsnämndens sammanträde.
Alla tre beredande, ja för det mesta, utskottens ärenden föredrogs och diskuterades, mycket eller lite. Så nu känns det bra inför kommande onsdag 20 när alla tre utskotten "ligger på en rad".

På måndagkvällen hade vi också ett möte med majoritetens kommunstyrelsegrupp. En timme för genomgång och diskussion av aktuella frågor. Ett samspelt gäng, men så har vi också tränat ;-)

Tisdagen ägnade jag till planering av Demokratiberedningens arbete. Mina medarbetare, Marika Dagenbrink, kommunstyrelseförvaltningen, och Sara Lindberg, politisk sekreterare ägnade dagen till samtal och planering av det kommande årets arbete. Så nu får beredningen något att fundera på när den möts i början av september.

Tisdagkvällen var det dags för styrelsemöte med Centerpartiet i Haninge och sedan med partiets kommunalt förtroendevalda. God stämning och hög i tak! Vi pratade mest om Haninge-dagen den 23 augusti och lita andra opinionsbildande aktiviteter. Det tog drygt två timmar, mycket att prata om efter sommaruppehållet! Politiskt ägnades ärendena till kommunstyrelsen den mesta tiden.


För övrigt kan jag meddela att det mycket roligt, lärorikt och spännande att idag "döpa" kolmilan på Gålö, som Gålö Gärsar nu byggt upp. Emma heter milan efter öns yngsta innevånare. Tack för att det finns så hängivna och ideellt arbetande människor!

måndag 11 augusti 2008

Nya krafter efter årets fjällvandring!

I morse anlände nattåget från Storlien till Stockholm Central. Jag var en av passagerarna. Årets "ensamvandring" var till ända.

Och visst var jag lite trött. Sex dagars vandring mellan olika fjällstationer; Blåhammaren, Storerikvollen (Norge), Nedalshytta (Norge) två dagar, varav en "vilodag, Sylarna och slutligen Storulvån. Jag gick med lätt packning. Sovsäcken fick vara hemma, använde sovlakan i säng eller på madrass (Blåhammaren). Frukost och middag avnjöts i respektive stations restaurang som serverade mycket, mycket god mat och lämpliga drycker. Ett undantag var dock salt kött och pölse med rotmos i Storerikvollen, men det smakade hyfsat. Självhushåll blev det i Sylarna; Bullens korv med vändstekt ägg! Och en kall folköl.

I Nedalshytta stannade jag två nätter. Jag blev avrådd att vandra därifrån till Helags, uppemot 30 km, en för lång dagsetapp. Så det blev viloläge med "Flyga Drake" av Khaled Hosseini, en mycket välskriven och fängslande bok. Jag läste de sista 200 sidorna i Nedalshytta. Den vilodagen ångrar jag inte.

En spännande upplevelse var att vandra igenom Ekorrpasset. Väl framme vid raststugan Ekorrdörren var det dags för långlunch innan stegen ställdes mot Sylarna, eller Sylstationen som den kallas i Norge. Och den behövdes verkligen! De första 500 hundra metrarna efter lunchen tog mig ca 45 minuter. Puh vá svettigt! Och jobbigt! Men så var det också mycket brant och bara sten, sten, sten .....

Jag mötte också många trevliga människor. Erfarna som nästan oerfarna. Unga som gamla, kvinnor som män. Och några blev också samtalspartners vid middag eller frukost. Ja några träffade jag också vid lunchrasterna. Vi berättade vart vi varit, var på väg osv osv. Tipsade om vandringsvägar, lämpliga saker (bra att ha-saker!) m.m.

Nästa års vandring är nu planerad. Det blir Helags, Fältjägaren och några mindre stugor. Allt i STF´s regi.

För övrigt kan jag berätta att det går att leva utan Internet. Men inte för länge ;-). SMS är OK.

måndag 4 augusti 2008

Bra fjällfiske, nu blir det fjällvandring!

Idag är jag hemma och "vänder". Ska ta hand om den fångade fisken, ja det blev både rödingar och öring i fin matstorlek. Jag fick också min största öring på fluga, 43 cm, kanske 9 hg. Släpfluga! Det var roligt och spännande att hantera både båt, åror och flugspö innan öringen låg i båten! Idag har tiden gått till att också plocka ur ryggsäcken, sortera prylar, tvätta och ta hand om fiskegrejorna.

Som alltid hade vi mycket trevligt med god mat och dryck. För att inte tala om kamratskapet! Hårt och vänligt, uppfostrande:-). Och vilken miljö, solen sken i tre dagar. den sista natten och dagen efter när vi skulle gå till bilen regnade det, tätt men inte häll! Nästa år blir det samma ställe, samma procedurer förhoppningsvis lika bra väder och fiske.

Nu ska jag packa om för sex dagars ensamvandring i jämtlandsfjällen. Och en avstickare på några dagar i Norge. Första gången jag går så många dagar ensam och så långt. Dock övertygad om att det ska gå bra. Det finns ju inget dåligt väder, bara dåliga kläder!

Imorgon ska jag äta middag på Blåhammaren och sedan blir det Storerikvollen, Nedalshytta, Helags, Sylarna och avslutning på Storulvån, drygt 100 km vandring, På leder som säkert ger många nya bekantskaper. Så nu kommer det nog att dröja en vecka innan bloggen har något nytt att berätta.

För övrigt har en av sommarens största händelse varit inköpet av digitalkameran. Vilka bilder; från fiske och allt annat som jag gjort. Kul. När jag designar om bloggen kommer jag att kunna visa bra bilder.