fredag 15 februari 2013

Kulturlivets eldsjälar belönas i Haninge

Haninge.Inte bara skärgård. Vi har aktiva kulturarbetare och ett rikt föreningsliv också. Och nu utlyser kommunen årets kulturstipendiumStipendiet delas i första hand ut till enskilda personer som är bosatta eller verksamma i Haninge eller har särskild anknytning till kommunen. Stipendiet kan också delas ut till lokalt verksamma grupper och organisationer. Stipendiesumman är totalt 60 000 kronor och är skattefri.

Stipendiesumman har ökat detta år. Och det är en medveten politik för det kulturlyft som Haninge nu är inne i. 

I år blir det också premiär för en kulturgala och den utformas i nära samspel med kulturarbetare och kulturlivets egna organisationer. Dessutom kommer i år att startas ett arbete med att ta fram ett kulturpolitiskt program. Ett arbete som säkert kommer att intressera och engagera många. Och snart presenteras också utredningen om att utveckla den goda musikskolan till en minst lika bra kulturskola.

Det rör sig i kulturpolitiken i Haninge. Och det är jag stolt över att få bidra till.

Andra bloggare om kulturpolitik.

Intressant

För övrigt så tycker jag att det ligger en hel del i det som ledaren i dagens Svenska Dagbladet handlar om: Ge skolan lite arbetsro. 


torsdag 14 februari 2013

Utveckla skärgårdstrafiken!

Nu pågår en upphandling av skärgårdstrafiken i Stockholms län. Medias rapportering av det som är ute som underlag för anbuden är att det riskerar att bli minst sagt försämringar på flera viktiga punkter.

Det är nu viktigt att alla som talar om en levande skärgård sätter sig i underlaget för pågående upphandling och skaffar sig en uppfattning om vad som är bra och dåligt. Och sedan talar om detta, inte minst för landstingsledningen och landstingets trafiknämnd som svarar för upphandlingen.

Vi i Haninges kommunledning har därför idag skrivit till trafiknämnden om den pågående upphandlingen: http://www.kommunledningen.se/2013/02/pagaende-upphandling-av.html. Vi är eniga i bedömningen att det som är planeras att upphandlas för trafiken inom Haninge kommun, tycks innebära försämringar av skärgårdstrafiken.

Mer om skärgårdstrafiken i bl.a Skärgården, Svd och SR