onsdag 13 april 2011

Dags för stadgerevision - igen?

Valet av den nya (S)-ledaren gav många insikt hur svårt det är att i gamla väloljade (?) partiapparater finna nya vägar att utse ledaren.

Centerpartiet står inför ett ledarskifte.Hoppas jag och flera med mig. Maud Olofsson har gjort många och stora insatser för Centerpartiet, Alliansregeringen och Sverige. Därför vore det ytterst ledsamt om hennes uttalande om hon vill sitta kvar så länge hon tycker "det är kul och ...." skulle skymma dessa faktum. Med högburet huvudet efter väl förättat värv kan och bör Maud lämna över partiordförandeposten vid höstens ordinarie partistämma. För detta val finns det stadgar som naturligtvis ska följas. Men de bör ses över inför kommande val.

Maud´s efterträdares efterträdare bör väljas på ett sätt som starkt involverar medlemmarna. Och som är synkat med också viktiga vägval i politiken. Centerpartiet av idag har blivit ett centerhögerparti med medlemmarnas goda minne. Bekräftat vid flera partistämmor. Ett resultat av detta har blivit att klassiska centerväljare valt annat parti. Känner mig något frustrerad, mycket !, av att inte väckt frågan om stadgeändring så att redan Mauds efterträdare skulle kunna väljas genom medlemsomröstning.

Framtidens partiledarval i Centerpartiet bör ske genom att medlemsomröstning på bl.a. internet arrangeras. Det kan vara "primärval" med efterföljande val bland färre kandidater. Personer som också visar i programform vilka frågor som ligger den närmast, behöver prioriteras de närmaste åren osv.

För övrigt
har regeringen idag presenterat vårpropositionen. Så nu är debatten igång. Och politiken är klar?

lördag 9 april 2011

Städa från toppen - du kanske ska avgå Maud

Turerna kring elpriser och fallsksärmar och annat otyg i Vattenfalls ledning sätter fokus på ett aktiv, förtroendegivande ledarskap. Eller visar att ett sådant inte finns eller är tillräckligt.

Centerpartiet och Maud Olofsson har med all rätta krävt ett aktivt Vattenfall och som agerar i enlighet med vad riksdag och regering har beslutat. Och inte minst fullfölja intentionerna i de besluten. Sedan måste naturligtvis regeringen, och då tidigare ansvariga ministern Maud Olofsson, skapa de kontrollmekanismer som behövs för att se till att regler och beslut efterlevs.

När det gäller fallskärmarna och avtalen för Vattenfalls högsta ledning säger sig Maud Olofsson inte vara informerad om dess sakliga innehåll. Hon skyller på den nyligen sparkade ordföranden Lars Westerberg. "Han har inte informerat mig" säger hon. Men har hon ställt frågan om det materiella innehållet i avtalet? I de förtroendefulla samtal som en ägare bör ha med en ordförande i ett bolag har Maud ställt de relevanta frågorna? Vilka direktiv har statens representant i styrelsen haft om hur denne ska hålla näringsministern informerad, med hänsyn till sekretessregler etc.? I partisammanhang talar Maud ibland om "nånannanismen". Men i detta fall tycks det vara ok med nån annan.

Kanske dags för Maud Olofsson att ta sitt ansvar? Visa att hon som statsråd inte gjort allt det som hon borde och ta konsekvenserna? Dvs att avgå som näringsminister innan trycket blir alltför mäktigt.

Intressant
?

Andra bloggare om Vattenfall; Politometern

Aftonbladet, Expressen, Svd,

torsdag 7 april 2011

Är Maud-eran över?

Funderar över det mediala intresset för Maud Olofsson som partiledare. Centerpartiet har tvååriga mandatperioder. Så det är väl inget konstigt att det finns medlemmar och även riksdagsledamöter som har synpunkter på ett eventuellt omval av partiledaren. Valberedningen måste ta sin uppgift på allvar: "pröva" alla personer som är intresserade av att fortsätta i partstyrelse och partiledning.

Vid extrastämman 2012 ska ett nytt partiprogram diskuteras och antas. Det finns starka skäl som talar för att en eventuell ny partiledning bör finnas på plats innan den stämman. I kartext: stämman i höst kanske ska vara den stämma där Maud Olofsson, efter tio år som partiledare, lämnar över ledarskapet till någon annan. För egen del tycker jag att personer som Anders W Jonsson och Kristina Jonäng naturligt också bör vara kandidater i sådan prövningsprocess. Intressant?

Andra bloggare om Maud Olofsson; Politometern,

Aftonbladet, DN, Svd,

För övrigt
konstaterar jag att det tycks också bli personstrid inom (S)-kvinnorna. Nail Pekgul kandiderar för omval men utmanas av bl.a. Lena Sommerstad.

lördag 2 april 2011

Framtidsinriktad näringspolitik - nödvändigt

”Sverige behöver en ny version” är rubriken för en intressant artikel i dagens Svd. Det är Gustav Fridolin och Bertil Torekull och tar sin avstamp i den nuvarande energiförsörjningen och kärnkraftens dominans. Den efterlysta visionen handlar om en medveten svensk framtidssatsning för en allt hållbar infrastruktur. Kommunikation och energi ska utgöra tyngdpunkten enligt författarna. Själv skulle jag nog vilja addera miljöteknik ur ett bredare perspektiv. En avstamp för en framtidsinriktad näringspolitik bör ta sin utgångspunkt i det ekologiskt, socialt och ekonomiskt långsiktigt hållbara. En handlingskraftig regering kan ta sig an den utmaningen. Jag håller tummarna för näringsministerns intresse och engagemang, inte minst för de små och medelstora företagen och entreprenörernas betydelse. Intressant? Andra bloggare om kärnkraft; Politometern, DN, Svd,

fredag 1 april 2011

Mot EG/EU-domstolen; hoppas jag!

EU-kommissionen har nu sagt nej till svenska regeringens förslag att undanta ideella föreningar från momsreglerna. Helt omöjligt agerande från kommissionens sida. Och heder åt regeringen som driver frågan. Finansministern säger nu att ”vi tänker driva detta ända in i kaklet”. I klartext till EG/EU-rättslig prövning hos domstolen. Måtte regeringen fullfölja! Och här tror jag det är mycket angeläget att föreningslivet i Sverige ställer upp och agerar; nationellt som på EU-nivå genom sina nätverk och organisationer. Naturligtvis också direkt mot EU-kommissionen. Heder till Sanna Rayman som på Svds ledarplats deltar i arbetet för ett momsfritt svenskt föreningsliv. Varför finns DN? Aftonbladet? Expressen? Och andra tidningars ledarskribenter? Andra bloggare om detta är bl.a. Fredrik Axelsson, Annie Johansson, Johan Örjes, Politometern, Aftonbladet, DN,