onsdag 27 augusti 2014

(S) - tystnad råder

Moderatledaren och statsministern Reinfeldt lyfte in invandringsfrågan och migrationspolitiken i valrörelsen häromdagen. Visst gjorde han en allvarlig miss när han tog upp kostnaderna med en lioberal invandringspolitik men inte med ett ord nämnde de "intäkter" som en sådan politik för med sig. För det ska han naturligtvis ha kritik.

Men allvarliga än statsministerns agerande är hur (S)-ledningen valade att ta itu med frågan. De klagade över att kostnaderna togs upp men lyfte inte ett förslag, inte än faktiskt, om hur deras politik ser ut: tex. när det gäller hur staten ska stötta ansvarstagande kommuner som ordnar med bostäder till de som har uppehållstillstånd, hur etableringsreformen ska utvecklas och hur samarbetet mellan stat och kommuner ska bli bättre. Istället råder (S)-tystnad i de frågorna. Ledaren i dagens DN skriver förtjänstfullt hur (S) i praktiken spelar SD i händerna. Diskutera sakfrågan är uppmaningen.  "Att ståe utaan ett realpolitiskt svar och ropa om Jimmie Åkesson är som att släcka bränder med bensin. Att säga att det gynnar SD, gör just det", skrev Expo:s chefredaktör  Daniel Poohl i gårdagens DN.

En annan anspekt på migrationspolitiken är tågen som Svenskarnas parti nu arrangerar på ett antal platser i landet. Att protestera mot deras politik är naturligtvis en mycket god och eftersträvansvärd handling. Men att göra det på ett sätt som gynnar alla odemokratiska krafter är fel väg. Efter våldsamheterna i Malmö diskuteras polisens agerande och motdemonstranternas. Rubrikerna fylls med dessa budskap. Istället borde det väl vara mer konstruktivt att sätta Svp påplats genom att inte ta till våld, provocera våld och få polisen till ett minst sagt, mycket tvivelaktigt agerande. Lotta Olsson skriver mycket bra om detta i dagens DN.

I dagens Svd skriver ett antal kända svenskar om "Möt rasismen med civilkurage". Läsvärt. För här finns de som förordar samtal om hur det medmänskliga samhället ska se ut, vilka värderingar som ska vara dess byggstenar. Raoul Wallenberg Academy släpper idag, en lista med 100 sätt att göra skillnad. Det handlar dels om att lyfta debatten om civilkurage, dels att civilkurage och medmänsklighet går att träna upp. Riksdagspartierna utmanas att ta ställning för civilkurage och medmänsklighet. Vi är nog många som med stort intresse väntar på partiernas svar.

Andra bloggare om migrationspolitiken hittar du här.

tisdag 26 augusti 2014

Vårda och utveckla biblioteken!

Bra bibliotek är viktiga och spännande mötesplatser för många människor. Men det är fortfarande viktigt att tillgängligheten ökar, fler måste få upptäcka bibliotekens stora förtjänster. 

Det skriver jag om på min kampanjsida "Kryssa Raymond" i kommunfullmäktigevalet.

Andra bloggare som skrivit om biblioteken hittar du här.

För övrigt tycker jag att mediaforskarna Kent Asp och  Johannes Bjerling, har en mycket läsvärd artikel på dagens DN.Debatt.

onsdag 20 augusti 2014

Det politiska våldet - hot mot demokratin?

Senaste dagarna har media bl.a. spridit uppgifter om tilltagande "politiskt" våld. Allt från tårtning till rivning av affischer, antastning av valarbetare ........

Lena Mellin, Aftonbladet har på ett utmärkt sätt beskrivit vad detta innebär och kan leda till. I dagens DN och Aftonbladet kommenteras också det "politiska våldet".

Alla i alla partier har ett personligt ansvar för att se till medlemmar och företrädare sköter sig. Och föregår med gott exempel. Det finns rapporter om att partiaktiva angriper andra partiers företrädare, tex. att störa mötesordningen eller riva ned affischer, attackera valarbetare osv. Detta är helt oacceptabelt! Polisanmäla är ett viktigt steg för att synliggöra detta våld på demokratin.

Varje parti har också ansvaret för att snabbt och resolut hantera sådana händelser när egna medlemmar är inblandade.

Andra bloggare om politiskt våld, tårtning

För övrigt skriver Lars Calmfors i dagens DN om "Åtta dåliga argument i valdebatten" med anledning av söndagens ekonomiska debatt i Svt. Läsvärt! Och värt att begrunda både en och flera gånger.


tisdag 19 augusti 2014

Likhet inför lagen - gäller också för Wallenberg och östra Aspö?

För östra Aspö, Haninge skärgård, finns en detaljplan som är 57 år gammal. Genomförandetiden gick ut för 25 år sedan. Familjen Wallenberg vill stycka av och bilda 21 nya fastigheter.  På ön finns naturligtvis en stark opinion mot denna exploatering. Men den omfattas av många andra, tex aktiva inom miljöorganisationer och friluftslivets organisationer och kommuninvånare i allmänhet.

Det finns sedan länge ett krav på att kommunen bör upphäva den del av planen som inte är fullföljd. Men kommunen har hittills avvisat detta.

När frågan senast behandlades i kommunstyrelsen beslutades att inte upphäva planen. Endast en ledamot yrkade avslag på detta och reserverade sig till förmån för ett upphävande av planen. Det var jag. Inte ens Miljöpartiets ledamot och ersättare eller Vänsterpartiets ersättare ställde upp för att planen skulle upphävas.

I somras klassade Skogsstyrelsen större delen av den aktuella marken som nyckelbiotop. Andra ekologiska undersökningar har också visat att området är mycket skyddsvärt, stora delar av nationellt intresse.

Det enda rimliga är att Haninge kommun beslutar att upphäva planen för östra Aspö. En 57 årig plan, vars genomförandetid gått ut för nästan tre decennier sedan och med många nya rimliga bygg- och miljöregler sedana 1957 borde vara tillräckligt starka argument för ett upphävande. Och till detta kommer nu så Skogsstyrelsens klassning.

Det är i praktisk politik som miljöfrågor hanteras. Munvänder och trycksaker skapar inte en långsiktigt hållbar utveckling.

Andra bloggare om miljö

Andra bloggare om hållbar utveckling

För övrigt tycks också familjen Wallenberg vara i annat oväder, vapenaffären med Saudiearabien

torsdag 14 augusti 2014

Osaklig kampanj?

(M) i Stockholm har nu dragit igång en kampanj som fått stark kritik. Stora "negativa kampanjer" om politiska motståndare är något som vi i Sverige sluppit. Det tycker jag varit och är bra.

Politikermisstron minskas inte genom att politiska partier smutskastar varandra. Tvärtom, tror jag.
Istället underblåser det krafterna som vill ha mindre politik och demokrati. Och bidrar till tex vandalisering av partilokaler, valstugor, nedrivning av valaffischer och hot mot politiker etc.

Andra bloggare om negativa kampanjer

Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet,

onsdag 13 augusti 2014

2014 års valdag närmar sig

Nu är valrörelsen igång! Och det märks på många olika sätt, i olika sociala media, som i press, radio och TV. Och nu är det dags för mig att också öka tempot. Det betyder också att jag nu återupptar bloggandet. 

Jag satsar nu på en tredje period i Haninge kommunfullmäktige. För mig är det också viktigt att Centerpartiet får ett starkt stöd i årets kommunval. Själv vill jag förstås också ha ett så starkt stöd som möjligt, för mina politiska ideér. 

Någon kanske säger att jag har hand om kulturfrågorna i kommunledningen för att jag är så intresserad av olika sorters musik. Någon annan skulle säga att det är för mitt brinnande engagemang för föreningsliv och behovet av mer dialog mellan invånare och politiken. Båda har faktiskt rätt. 

Och min utgångspunkt är att alla människor har rätt till ett arbete på 100 % av sin förmåga. Alla kan och vill bidra. Därför är det viktigt att det är kommunen jobbar hårt för att det skapas fler jobb. Det ska t.ex. vara enkelt att starta, driva och utveckla företag i Haninge. Egen inkomst ger ju ökat självbestämmande, en ökad frihet. Dessutom bidrar man via skatten till det gemensamma. Så kan fortsatta satsningar ske på kultur och föreningslivet. Så kan en bra  skola, vård och omsorg tryggas.

I Haninge ska du kunna leva ett gott liv, hela livet. För att detta ska bli möjligt behövs öppenhet och dialog, hela tiden. Om du som enskild person ska få mer makt att forma din vardag, måste politiken riva hinder och röja snåriga byråkratvägar. I ett samhälle där ingen röst är för svag att höras, blir idéer, engagemang och utvecklingskraft tydliga. Och den moderna tekniken skapar ju än mer utrymme för dialog. Jag är övertygad om att Haninge blir ännu bättre om vi formar framtiden i en öppen dialog.

Men jag skulle inte vara den jag är om jag inte värnade kulturen och det kulturarv som finns i Haninge. Grävmaskiner och bulldozers får inte löpa amok någonstans. Värna och vårda men också utveckla, är mitt motto. Flera bra lokaler för kultur och föreningsverksamhet behövs. Jag vill också värna t.ex. Kulturparken i Handen, Gravfältet i Jordbro, Klockargården i Västerhaninge men också utveckla Dalarö Dykpark. Att ta tillvara människors frivilliga och ideella engagemang är också mycket viktigt för mig. Därför är ett fortsatt bra stöd till kultur- och föreningslivet angeläget.

Mina valfrågor kan sammanfattas i devisen "För fler jobb och satsningar på kultur och föreningsliv". Tycker också du att det är  viktiga frågor för Haninge? Ja då är jag kandidaten som du kan kryssa!

På återseende!

DN, SvD