fredag 30 maj 2008

Fantastisk dag i södra skärgården

Idag invigdes två nya naturreservat i Stockholms län. Det var Ålö-Rånö respektive Nåttarö naturreservat som landshövdingen Per Unkel invigde.

En fantastisk dag! Solen sken, vädret var på topp, liksom deltagarantal och humöret hos alla som deltog, uppemot 50-talet personer. Vi startade resan med Utö Express från Årsta brygga, ja de flesta från Cityterminalen i Stockholm. Sedan blev det en tur till Nåttarö, via Ålö till Rånö och tillbaka till Årsta brygga.

1998 fick Skärgårdsstiftelsen en otrolig gåva av Stockholms stad, all mark som staden ägde i skärgården, en hel del faktiskt, överlämnades till stiftelsen. Bland dem öarna som jag nyss nämnde. Genom beslutet om naturreservat som dagens invigning celebrerade, har nu alla öar som staden skänkte fått detta skydd. Mer kan du läsa om dessa öar, ja om stiftelsens verksamhet överhuvudtaget, på www.skargardsstiftelsen.se

För övrigt hoppas jag att det goda och varma vädret består i helgen. Gräset ska klippas på stugtomten, men först måste en ny gräsklippare inköpas. Och jag hoppas naturligtvis också på annat sätt få njuta av solen.

torsdag 29 maj 2008

Jungfrutalat i Europakongressen

Idag var det så dags för "jungfrutalet" i kongressen. Nervöst och lite stapplande i inledningen. Men det gick vägen!

Mina två ändringsförslag vann kongressens gillande. Det första genom en kompromiss framförd av rapportören och det andra förslaget accepterade hon trots att hon inte delade min uppfattning.

Ja så kan det också gå till.

Nu uppmanas alla Europas kommuner och landsting/regioner att bygga partnerskap med föreningslivet. Ett arbete som redan pågår i flera av Sveriges kommuner. Också på nationellt plan pågår i dagarna en process att sluta en överenskommelse i viktiga frågor mellan staten och föreningslivet.

Demokratiberedningen i Haninge, som jag leder, blir nu ett viktigt forum för samtal om hur vi ska förhålla oss till den kommande nationella överenskommelsen. Och om och hur vi ska hantera uppmaningen från Europakongressen för kommuner och regioner. Europaarbetet och det lokala arbetet i Haninge hänger ihop. Nu ska vi tydliggöra detta samband. Här finns det viktiga uppgifter för alla goda konstruktiva krafter.

För övrigt hoppas jag på bra väder imorgon fredag den 30 maj. Vi ska då med landshövdingen Per Unkel´s medverkan inviga naturrservaten Åla-Rånö och Nåttarö.

Direkt från Strasbourg

Äntligen torsdag! För första gången har jag varit med på ett möte med kultur- och utbildningsutskottet. Ungefär samma "stil", upplägg som den regionala kammaren som i plena.

Idag ska jag också tala för första gången i kongressen. En finsk delegat, Sari Ylipulli, har utarbetat en rapport om partnerskap mellan kommuner/regioner och NGO´s. Det är ett bra dokument men som behöver justeras lite. Jag föreslår bl.a. att vi inte ska kräva formella partnerskap utan formen måste man få avgöra lokalet/regionalt. Mitt andra förslag gäller att kommuner/regioner ska främja en mångfald av olika partnerskap som tar sin utgångspunkt i de olika villkor och behov som gäller lokalt. Det som jag föreslår är naturligtvis förankrat i den svenska delegationen. Och förberetts av SKLs personal i Stockholm.

Nu återstår att se hur rapportören Sari Ylipulli hanterar mina förslag. Hennes ord kommer att väga tungt så jag hoppas på hennes stöd. Jag hade också ett mycket kort samtal med henne igår under lunchen.

För övrigt kan jag meddela att här inne är det varmt, mycket varmt. Förbättring av ventilationen vore en mycket god gärning

onsdag 28 maj 2008

Andra dagen i Europakongressen

Ja nu har snart den andra dagen i Europakongressen för lokala och regionala myndigheter (kommuner; landsting, regioner) gått till ända.

Började tidigt med frukost och sedan ett telefonsamtal med en kollega i kommunledningen i ett viktigt ärende: Hur ska vi öka nyttjandet av Kulturhuset i Handen och samtidigt säkerställa att det finns allmänna samlingslokaler i Handen för förenings- och kulturlivet?

Sèn följde två timmars promenad i 'gamla stan', var ledig fram till klockan tio. Och då startade två timmars sammanträde med regionala kammaren. Jag representerar ju Stockholms läns landsting i Europa-kongressen. Glömde att skriva på närvarolistan men det rättade jag till efter en kort stund. Nybörjare; suck! Här stod debattens vågor höga kring en rapport om den regionala identiteten.

Igår fick jag ett bra besked av en ung tjej som var medföljare till en av de svenska delegaterna om hur hon upplevde det som hände: häftigt! Jag kan bara hålla med. Röstningen sker med handuppräckning (instämmer, håller inte med eller avstår). Mycket folk i cafeerna, nya och gamla kontakter odlas, förslag till ändringar diskuteras osv osv. I sofforna och på stolar sitter folk och läser, funderar, vilar osv. Och i plenisalen pågår debatten i olika ärenden. Allt var ju bra förberett i de olika partigrupperna.

Idag gästades kongressen av både Europarådets generalsekreteraren Terry Davis och Mats Odell, den svenske ministern som presenterade det svenska ordförandeskapets program för perioden maj-november. Och båda fick svara på ett antal frågor, 'lätta som svåra'. Bra frågor och 'raka' svar, för det mesta. Innan hade vi i den svenska delegationen ett informellt möte med Mats Odell för att bla informera varandra om 'läget'.

Jag smet iväg innan plenaren var slut! Nödvändigt. Behöver duscha och klä om till kvällens mottagning hos den svenske ambassadören och middagen därefter med statsråd och medarbetare, ambassadör och den svenska delegationen. Även om väderprognosen talar om regn lämnar jag nog paraplyet på hotellet. Det får bli taxi om vädrets makter inte står oss bi!

tisdag 27 maj 2008

Första dagen av Europa-kongressen

Dagen började med att vi skulle komma in i byggnaden. Vi behövde ju kort för att visa behörighet att vara i lokalerna. Väntans tider. I värmen!

Sen var det partigruppsmöte, med liberala gruppen. Intressant och lärorikt. Keith Whitemore från Storbrittannien, var ordförande med bravur. Vi fördelade 'våra' platser i byran, olika kommittèer osv. Allt enligt överenskommet poängsystem mellan partierna.

Sedan var det dags för öppnandet av själva kongressen. Högtidligt. 8 språk, naturligtvis inte svenska. På min vänstra sida hade jag Mr Lezrek Swetalski, liberal från Polen, och på min högra sida Mrs S. Svavarsdottir, socialist från Island. Vi sitter alltså varken i partiordning eller nationsvis. Val och anföranden, anföranden, anföranden ..... Lärorikt. Lite tråkigt eftersom det inte blir någon debatt; ja knappast något meningsutbyte alls.

Efter en god lunchbuffèe, arrangerad av Malmö stad, som är värd för en stor europeisk kongress nästa sommar, var det dags för den regionala kammaren, drygt 300 delegater. Vi behandlade en rapport om den regionala demokratin i Grekland och en om hur regionerna i Europa finansierar sin verksamhet.

Så var denna arbetsdag till ända. Mycket nytt att lära. I sinom tid ska jag lära mig hur det går till.

måndag 26 maj 2008

Måndag i Strasbourg

Upp runt sex. Packa, frukost. Sedan buss, Arlanda-express och flyg till Strasbourg.

Premiär för Europa-kongressen för lokala och regionala myndigheter (kommuner, landsting och regioner). Svenskt delegationsmöte; öppet, 'frimodigt' och lärorikt. Nya som gamla svenska delegater. Programmet för hela veckan diskuterades; repetition av tidigare svenska ställningstaganden; hur ska vi agera och vad ska sägas osv. Den svenska partiretoriken som bortblåst.

På kvällen nordiskt-baltiskt möte i Strasbourgs Moderna museum. Promenad till och från, i värmen. Medverkan av ambassadörerna från Finland och Sverige. Trivsamt och informativt. God buffè.

Imorgon börjar vi med partigruppsmöten. Sedan inleds kongressen. Men först nu sömn!

söndag 25 maj 2008

Tyskland sagt ja till nya EU-fördraget

På fredagen sade tyska Bundesrat ja till Lissabonfördraget. Det tyska parlamentets andra kammare, Bundestag, röstade för det nya EU-fördraget i slutet av april. Efter förbundsrådets klartecken på fredagen återstår nu en underskrift av Tysklands president Horst Köhler. Tyskland blir därmed det 14:e landet att godkänna det nya EU-fördraget.

Samtliga EU´s 27 medlemsländer måste godkänna det nya EU-fördraget för att det ska kunna träda ikraft 2009. Formerna för godkännandet av fördraget avgörs av respektive medlemsland. Irland är det enda land som planerar att folkomrösta om det nya fördraget.

Jag tycker det är hög tid, minst sagt (!) för riksdagspartierna att ta itu med sin uppgift att diskutera varför ska Sveriges riksdags godkänna det nya fördraget. EU-ministern Cecilia Malmström gör mer än godkänt , men var är övriga statsråd och inte minst partiföreträdarna?

För övrigt tycker jag det ska mycket roligt att för första gången ta plats i Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter. Plenarsessionen startar nu på tisdag den 27 maj och avslutas på torsdag den 29 maj. Jag sitter i kammaren för regionala myndigheter. Hoppas jag kan sköta bloggen också ifrån Strasbourg!

onsdag 21 maj 2008

Starkt stöd för EU-medlemskapet

Idag publicerar SOM-institutet nya siffror om EU-opinionen. 29% av väljarna är i huvudsak emot det svenska medlemskapet och 46% är i huvudsak för.

Trägen vinner! Nästa år är det val till Europaparlamentet. Då kan vi få kvittot på hur det ligger till i väljaropinionen. Men då måste också partierna vässa sina valorganisationer och inte minst sitt politiska budskap. Så att väljarna också motiveras att ta ställning och att gå till valurnorna.

För övrigt hoppas jag att väljarna ska välja en centerpartivalsedel. Självklart för många av oss, men inte för tilläckligt många i dagsläget för att Centerpartiet ska lyckas i ambitionerna att få tre mandat i Europaparlamentet.

Fantastiska resultat i Klockarbergsskolan

Klockarbergsskolan i Brandbergen (ett sk utsatt område) har på bara ett år skapat fantastiska resultat i matematiken! Från knappt 30% godkända elever till nästan 100% (sånär på en elev!). Det är bara att buga och gratulera!

Och vilka fantastiska underkurer använda pedagogerna? Mycket mera pengar? Inte alls. Iställer har det varit "kunskapsfokus", inget hokus pokus! Ja lite har förstås förändrats; barngrupper om max 15 elever, ämnesindelade utvecklingsgrupper, kunskapskontroller och rapport till rektor om varje elevs resultat. Det har också varit små arbetslag och med stor frihet för dem att använda sina resurser. Elevstödet har funnits i klassrummen och inte i andra rum, elevvårdsteamet har arbetat konsultativt.

Barnen har också engagerats genom att målen för undervisningen diskuterats med dem. Hur ser de ut osv. Ja målen för åk 5 har varit i fokus redan från första klass. Och sedan har man naturligtvis kommunicerat målen med föräldrarna.

Inget hokus pokus och/eller mera pengar. Istället har klokhet och prioriteringar på kunskap väglett pedagogerna. Spelreglerna för umgänget i klassrummet har också varit tydliga och kommunicerade.

Jag hoppas nu bara att Klockarbergsskolans resultat smittar av sig, till alla skolor,åtminstone i Haninge.

En förutsättning för att lyckas har också varit engagerade lärare och att aldrig börja med att se alla hinder för framgång. Ett positivt och tillåtande arbetsklimat i klassrummet har också väglett utvecklingsarbetet.

tisdag 20 maj 2008

Uppgörelse om grundlagändringar Alliansen och (mp)

På DN Debatt idag kan vi läsa om uppgörelsen mellan Alliansen och (mp) när det gäller ändringar av grundlagen.

Kring 12 konkreta punkter har man nu träffat en överenskommelse. Bl.a. att det lokal självstyret och personvalet ska stärkas. Det självklara att regeringen automatiskt ska prövas i riksdagen efter val omfattas också av uppgörelsen liksom skilda valdagar. Det ska också bli möjligt till kommunala extraval enligt överenskommelsen.

Jag är inte helt övertygad om att allt i uppgörelsen är bra. Men det får jag nog ta, om vi ska komma framåt och få en moderniserad grundlag. Politik innebär ofta kompromisser. Och i grundlagsfrågor är det särskilt viktigt att det blir breda uppgörelser som förhoppningsvis står sig över flera mandatperioder. Spelreglerna för det svenska folkstyret måste ha en bred majoritet bakom sig. Sedan ska partierna söka väljarnas stöd för innehållet i politiken.

Det ska bli intressant att se hur (s) nu väljer att tackla denna överenskommelse, inte minst det sakliga innehållet.

måndag 19 maj 2008

Ointresse? Slöhet? Eller ..? - EU-regler införs inte

EU:s nya regler om effektiva energitjänster skulle ha införts senast i lördags. Sveriges hann inte införa dem. Däremot har Näringsdepartementet meddelat att Sverige inför de nya reglerna tidigast den 1 juli 2009.

För att göra det lättare att planera energiförbrukningen ska elmätare visa hur mycket varje enskild kund förbrukar. Energiföretagen blir tvingade att skicka elräkningar som går att förstå. Det ska finnas enkel och tydlig information om hur man sparar energi och den offentliga sektorn ska föregå med gott exempel.

Om de nya reglerna genomförs fullt ut kan de spara energi motsvarande ungefär en tredjedel av EU:s mål att minska energikonsumtionen med 20 procent fram till 2020.

Och det sker i Sverige när alla pratar aktiv klimatpolitik!

För övrigt vill jag meddela att jag återigen, efter några kallar mornar, i morse runt 7-tiden kunde avnjuta min frukost i värmande sol.

fredag 16 maj 2008

Får fler unga jobb?

Inget kanske är viktigare än att man som ung har ett arbete som ger möjlighet till egen försörjning. Ja om man inte utbildar sig förstås! Regeringens insatser för att ge arbetslösa ungdomar ökade chanser till ett arbete är därför mycket viktiga.

Idag har regeringskansliet skickat ut ett förslag på remiss som förhoppningsvis skapar än bättre chanser för arbetslösa ungdomar att få ett jobb. Förslaget är att sänka socialavgifterna för alla under 26 år.

I normalfallet betyder det företagens kostnad för att anställa en ung person blir cirka 13 procent lägre än i dagsläget.

För övrigt anser jag det är synd att vårvädret skiftar så mycket. Kallt på morgonen så hatt och haalsduk behövs. Men inte på kvällen. Tungt!

torsdag 15 maj 2008

Lunchen viktig

Ibland, alltför sällan tyvärr, har jag en sammanträdesfri dag. Denna torsdag är en sådan. Skönt, för här måste städas, sorteras och slängas papper. För skrivbordet är till hälften fyllt av fyra högar (skrivbordet är bara 800x400mm).

Dock är en sak särskilt viktig denna dag, lunchen med coachen Holger Björklund, Ateljé Lyftet. Det ska bli roligt att träffas igen. Inspirerande och utmanande som vid tidigare möten, oavsett frukost- eller lunchställe.

Javisst är några saker inbokade för kvällen. Bl.a. prisutdelning för kommunens Må Bra-tävling. Över 600 deltagare i 115 lag från olika förvaltningar har deltagit. Det har handlat om att tillsammans samla "pulshöjande aktiviteter". Det är fina priser ska jag få dela ut ikväll. Efter prisutdelningen är det start i Haninge Marathonstafett. Den klarar sig väl så bra utan mig, för jag har annat planerat för kvällen, möte med kommunens demokratiberedning.

Mötet med demokratiberedningen handlar om att planera arbetet med uppdraget om hur "kommunen kan främja medborgarnas deltagande i ett aktivt civilsamhälle". En lika spännande som utmanande uppgift! Med ett redan rikt förenings- och kulturliv i Haninge, så kan det bli bara bättre. Fler engagerade haningebor kan bidra till att utveckla vår kommun. All utveckling kommer inte till stånd tack vare eller pga politiska beslut. Tack o lov!

För övrigt känns det bra att hunnit renovera sov- och vardagsrummen under de senaste två veckorna. Nya golv, målning av väggarna mm. Kul. Upptäckt muskler som jag inte visst fanns:-) Nu återstår dusch- och badrummen och arbetsrummet.

måndag 12 maj 2008

13 länder godkänt nya EU-föredraget

I fredags var det Europa-dagen. I Haninge uppmärksammade vi detta genom att i kommunens regi arrangera en konferens. Medverkade gjorde bl.a. Åsa Westlund, ledamot (s) av Europaparlamentet, Gustaf Lundgren från Stockholms regionens Europa-kommitté ochRoswitha Melzer, Internationella programkontoret. Informativt, inspirerande och utmanande för oss i kommunledningen så att Haninge än mer än hittills ägnar sig också åt internationella frågor, däribland EU-samarbetet.

Ett internationella program för Haninge kommun är nu på väg fram till kommunfullmäktige. Hittills har kommunen haft en EU-policy som det varit lite si och så med när det gäller förverkligandet. Förhoppningarna är att det internationella programmet ska leda till ökade kunskaper och ökade aktiviteter. Hos många och inte bara oss som har kommunala uppgifter.

Jag hoppas att programmet blir ett startskott för mer och djupare samarbete med tex. kulturarbetarna, idrottsutövarna, föreningslivet och inte minst företagarna i Haninge. Om alla bidrar lite kan vi tillsammans göra mycket!

För övrigt är det bra att numera så har 13 av de 27 medlemsländerna i EU beslutat ställa sig bakom det nya EU-fördraget. På torsdagen 8 maj röstade Lettland och Litauen ja.

tisdag 6 maj 2008

Parterna ska få ta sitt ansvar

Nu ska ett nytt huvudavtal förhandlas fram för den svenska arbetsmarknaden. Tack för det! Det blir säkert bra mycket bättre och "situationsanpassat" än om politiken via lagstiftning ska lägga fast spelreglerna för relationerna på arbetsmarknaden.

Visst är det stora och kanske avgörande skillnader mellan hur parterna på många av de frågor som måste lösas. Just detta kanske borgar för att det blir ett nytt huvudavtal. Det handlar ju om att ge och ta. Som i politiken!

Alternativet till nytt huvudavtal lurar bakom hörnet. Lagstiftning är en ingen bra väg. Erfarenheterna från omvärlden förskräcker.

Centerpartiet växte fram som en del av den organsierade landsbygdsbefolkningen. Vikten av att gå samman för att lösa individuella behov präglade politiken. Här har det dock svajat under senare år när det gäller förståelsen och acceptansen av medborgarnas självorganisering, i olika intresseorganisationer.

Nu hoppas jag på arbetsmarknadens huvudaktörer. Och säkert många med mig.

För övrigt hoppas jag att många människor sluter upp bakom de olika aktiviteter som kommer att arrangeras nu på fredag den 9 maj; Europa-dagen. I Haninge arrangerar vi i kommunledningen ett seminarium för främst politiker, tjänstemän och företrädare för olika intresseorganisationer.