torsdag 20 oktober 2011

Den fd moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson meddelar att hon lämnat partiet: Jag vill inte vara medlem i ett parti som inte berättar var man får sina pengar ifrån. Jag tycker att det är direkt oanständigt, säger hon i dagens Svd.

Hon drev enligt egen uppgift ett rejält arbete för att få partiet att öppna sina böcker. Idag inleds den moderata riksstämman. Debatten om partibidragen kommer förhoppningsvis att bli både saklig, konstruktiv och het. Maria Abrahamsson, riksdagsledamot, har i en motion lyft upp frågan. Europarådets organ för korruptionsövervakning (Greco) har flera gånger gett Sverige kritik för att lagstiftning saknas på området. Och det säger (M) fortfarande nej till.

Om (M)-stämman inte ändrar den hittillsvarande moderata uppfattning att lagstiftning inte ska göras, då måste riksdagens övriga partier ta ett eget initiativ. Konstitutionsutskottet är ett lämpligt forum för detta.

Annie Lööf, nyvald Centerordförande, har här ett ypperligt tillfälle att ta ett vettigt initiativ; hon har ju gjort sig känd för att bl.a. slå vakt om det öppna samhället.


tisdag 11 oktober 2011

Omdömeslös (S)-ledare – och oriktiga uppgifter i media

(S) –ledaren Håkan Juholts rejäla klavertramp, ja nu har också en förundersökning startats av åklagarmyndigheten, kan naturligtvis inte försvaras. Det är minst sagt aningslöst, om alltså inte kriminellt. Därom får förundersökningen visa.

”En S-ledare ska bekämpa rofferi” skriver fem socialdemokrater på Svd Brännpunkt idag. De skriver också om det verkliga hotet, att agerandet smittar av sig mot demokratin. Så sant som det är skrivet. Människor i allmänhet tänker: ”Alla politiker är likadana, de vill bara berika sig på vår bekostnad.” Mikael Andersson, centerbloggare är inne på samma spår: ”En bedrägerimisstänkt partiledare skadar inte bara socialdemokraterna”.

Men affären tycks också visa på klara brister i medias rapportering. Hanne Kjöller skriver i dagens DN att ”Redan nu vet vi att vissa av de uppgifter som cirkulerat i medierna varit felaktiga. Som att det finns två kryssalternativ på blanketten för dubbelt boende, som vi på ledarsidan i likhet med många andra vidarebefordrade. Men så är det inte.”

Jag är nog inte ensam om att i samtal vidarebefordrat den uppgiften. Tur jag inte skrev på bloggen med den uppgiften som utgångspunkt. Jag trodde ju att uppgiften var sanna. Den uppgiften, om nu den var sann, ställer ju frågan i en helt annan dager, eller?

Socialdemokraterna fick en ny partiordförande i en process som hade mycket att önska av öppenhet och fair play. Att nu i följden av Juholts agerande och förklaringar i media, tvingas välja en ny partiordförande är nog inte tänkbart. I väljaropinionen ligger inte (S) bra till.
Kanske det kan underlätta för partistrategerna? ”Ett helt parti är i gungning” är rubriken för dagens ledare i Aftonbladet.

Intressant?

Andra bloggare om (S)-ledaren; Politometern

Aftonbladet, DN, Newsmill, Svd


För övrigt kan berättas att Lärarförbundet nu bemöter kritiken mot deras skolranking. Tyvärr intet nytt i repliken. Kritiken kvarstår.

måndag 10 oktober 2011

Bättre kan vi i Haninge – men kan vi lita på Läraförbundet?

Haninge skolelevers resultat bli allt bättre för nästan vart år som går. En bra bit finns att vandra innan riksgenomsnittets nås. Det gäller elevresultat, andel behöriga lärare och antal lärare per 100 elever osv. De gångna årens satsningar på skolan med åtskilliga miljoner har inte tyvärr räckt till. Inför nästa år 2012, satsas ytterligare 65 000 000 kronor i budgeten för grund- och förskolenämnden. Om det räcker får att göra rejäla steg upp i den jämförande statistiken tål att se.

Häromdagen presenterades Lärarförbundet rankning av landets kommuner och situationen i skolorna. Och där fick Haninge kommun en icke hedrande 280 plats! Bara två kommuner i Stockholms län placerar sig sämre; Södertälje och Upplands-Väsby.

Lärarförbundets rankning spelar stor roll; dels i den allmänna skoldebatten dels på hur blivande lärare ser på eventuella framtida arbetsgivare. Samtidigt måste statistiken och jämförelserna ganskas kritiskt. Johan Ingerö, skriver idag på Svd´s ledarplats att ”Lärarförbundets skolranking får IG”.

Exempel han pekar på att mängden pengar som läggs på skolan inte tycks ha någon avgörande inverkan. Vidare pekar han på att en aldrig så frisk lärare behöver nödvändigtvis inte vara en duktig pedagog och att även underbetalda lärare kan åstadkomma underverk för eleverna.

Läsvärd ledare. Undrar vad Lärarförbundet har att säga till sitt försvar. Men oavsett detta så kommer Haninge att fortsätta satsningarna skolan.

fredag 7 oktober 2011

Har Alliansen med (M) i spetsen förändrat Sverige?

Fem år har nu gått sedan den första Alliansregeringen vann väljarnas gunst och kom till makten. Hur har det förändrat Sverige?

I Svd idag presenterar två statsvetare sina betraktelser, Stig-Björn Ljunggren och Emil Uddhammar. Två välformulerade och intressanta inlägg.

Om oppositionen skriver Ljunggren bl.a.: "I stället för att möta en opposition som tar näring ur de växande gruppernas kreativa missnöje får Moderaterna möta den impotenta bitterhetens ressentiment.” Ord och inga visor.

Om hur Centerpartiet påverkats av de starka Moderaterna berörs inte av de två statsvetarna. Själv tänker jag återkomma till den frågan lite senare. Hur tycker du att (C) påverkats, förändrats ……?

Intressant?

Andra bloggare om Moderaterna.

För övrigt är det stora artiklar i svenska media om det mycket välförtjänta i att Tomas Tranströmer äntligen får Nobels litteraturpris. Aftonbladet, DN, Svd, för att nämna några.

tisdag 27 september 2011

Haninge en del av Matlandet Sverige

Sverige - det nya matlandet är en vision regeringen har som handlar om god mat, upplevelser i världsklass och en levande landsbygd. Och runt om i landet omsätts nu regeringens vision i konkreta verksamheter.

Haninge är också en del av Sverige det nya matlandet. Vi har mycket att erbjuda när det gäller mål­tidsupplevelser på restauranger, kaféer, skolor och äldreboenden samt matproduktion i närområdet och mycket mer. Igår var det upptakt på hotell- och restaurangskolan. En härlig inspiratör var journalisten och författaren Mats-Eric Nilsson som talade inspirerande och engagerat hur det står till i livsmedelsindustrin och hur vårt ätande utvecklats över tid.

Mat är nyttigt och viktigt i varje människas liv. God mat handlar också om upplevelser. Social gemenskap, att ha trevligt tillsammans med andra. Matproduktion kan också bidra till att utveckla olika lokala produkter och bidra till hållbar tillväxt. Inte minst på landsbygden.

Andra bloggare om Mat och matlandet Sverige är bl.a. Alexandra Anstrell, Magnus Andersson och Helen Tornqvist

DN, Svd,

fredag 23 september 2011

Släpp Dawit Isaak fri!

Tio sedan han fängslades. Och utan rättegång. Helt oacceptabelt! På Bok & Biblioteksmässan hålls idag en manifestation för Dawitt. Så sker också på många andra platser, inom som utanför Sverige.

Sveriges regering säger sig ha tillämpat den tysta diplomatin. Något resultat tycks det arbetet inte inneburit. Statsminister Fredrik Reinfeldt och utrikesminister Carl Bildt försökte igår att få till stånd ett möte med Eritreas president Isaias Afwerki. Men försöket misslyckades. tyvärr.

Idag gör utrikesministern följande uttalande: Den svenska regeringen anser att Dawit Isaak omedelbart bör friges. Hans situation är en tragedi för honom och för hans anhöriga. Inte minst humanitära skäl talar för en omedelbar frigivning, något som EU också tydligt har uttalat genom sin höge representant Catherine Ashton. Regeringen arbetar oförtrutet vidare för att få Dawit Isaak fri och vårt engagemang är obrutet. Fallet rymmer stora svårigheter men vi ger aldrig upp.

DNs ledare har rubriken ”Isolera despoten” och konstaterar att ”Den tysta strategin har nåtts vägs ände.” Kärnfullt och sakligt motiverat. Nu måste den tysta diplomatin ersättas med en mångfald av insatser; svenska, inom ramen för EU, FN och tillsammans med Afrikanske unionen etc.

Intressant?

Andra bloggare om Dawit Isaak; Politometern,

Aftonbladet, DN, Expressen 1, Expressen 2, Svd,

För övrigt kan konstateras att Annie Lööf nu valts till ny ordförande i Centerpartiet. Förväntningarna är höga. Det nya laget som ska lyfta Centerpartiet till framtida framgångar har inte en lätt uppgift. Att vässa den egna profilen och samtidigt fortsätta betraktas som en viktig och duktig medspelare i Alliansregeringen kommer att kräva politisk fingerfärdighet. Ja kanske kirurgisk precision? Den nya centerledningen är bara att önska framgång i det arbetet.

torsdag 22 september 2011

Avdragsrätt för gåvor till ideella föreningar - centerstämman "rättar" partistyrelsen?

Centerpartiets riksstämma inleds idag. Ett stort antal medlemsförslag, motioner, ska behandlas. Liksom ett antal program. Förnyelsen av Centerpartiet ska fortsätta är huvudbudskapet. Det är bra.

En stilla nåd att bedja om är att den sker utifrån ett kunskapsläge om hur verkligheten ser ut. Låt mig ge ett exempel:

Jag och min centerkollega i Söderhamn, Magnus Svensson, har motionerat om att det ska bli avdragsrätt för gåvor till ideella föreningar som har allmännyttiga ändamål. (Regeringens förslag i budgetproppen är ju klart en stor begränsning.)

Partistyrelsen motiverar sitt avslagsyrkande med att det ”är svårt att definiera nödvändiga avgränsningar”. Lite efterforskningsarbete inför formuleringen av och beslutet om yttrandet, t.ex. att gå till Skatteverkets hemsida hade gett en helt annan bild. Det finns definitioner. Det finns rättsliga utslag. Kort sagt, partistyrelsen kunde hänvisa till rättsläget och istället tillstyrkt motionen. Om det i sak är bra, däremot naturligtvis inte om man inte vill. Två helt olika saker. Nu hoppas jag på att utskottet gör sin hemläxa; tar reda på det faktiska läget och värderar motionens förslag som sådant. Och förhoppningsvis tillstyrker motionen. Avgörandet ligger nu i ombudens hand.

Intressant?

Andra bloggare om Centerpartiet; Politometern

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet,

För övrigt tycker jag det är bra att politikernas pensionsvillkor granskas och diskuteras. Rimliga villkor är viktiga för att partierna ska kunna rekrytera, behålla och utveckla goda företrädare som kan vara med och fatta beslut å medborgarnas vägnar. Det tjänar inte minst skattebetalarna på. Per Gudmundson, Svd, skriver om detta.

onsdag 21 september 2011

Strindberg vänder sig i graven – ivrigt ”pågnäggad” av hästarna?

Regeringens budgetförslag har nu presenterats. Som vanligt ovett (?) från oppositionen. Vänliga kramar, ibland med visst beskt innehåll, från media närstående Allianspartierna. Var något annat att vänta?

”Försiktighet får inte bli förlamning” är rubriken för dagens ledare i Dagens Nyheter. Johan Ingerö har fått rubriken ”Det blir allt trängre på Den enda vägen” för sin ledare i Svenska Dagbladet. Aftonbladets ledare har rubriken ”Arbetslösheten är Borgs problem”.

Och visst borde kanske regeringen släppt till. Mer pengar alltså. Men kanske inte i den storleksordning som nämndes i våras. För det finns revor i välfärdsSverige som snabbt borde rättas till. T.ex. som en rejäl tandvårdsförsäkring.

Och även andra saker, tex, inom kulturområdet. 2012 högtidlighålls Strindbergsåret men inte några särskilda pengar för detta till Strindbergsmuseét. Mycket dåligt!

En annan fråga, färdigutredd och som det råder bred politisk enighet om, är pensionerna på scenkonstområdet. Inte heller i denna budget löst. Instämmer gärna med vad vice ordförande i riksdagens kulturutskott, Christer Nylander (FP) sagt: Jag är besviken, bestört och bekymrad över att pensionsfrågan inte fick en lösning nu. Kan man hoppas på att frågan aktivt hanteras kulturengagerade Alliansföreträdare i riksdagen?

Även om kulturbudgeten tillförs 270 000 000 för ”Kulturarvslyftet” så håller jag inte med med Kaj Schueler, kulturchef på Svenska Dagbladet när han skriver ”Dagens lite loja budskap kan accepteras i en tid av ekonomisk oro men det ger knappast uttryck för en offensiv kulturpolitik”. T.ex. så får Skapande skola´s utbyggnad anstå i avvaktan på rapport från Kulturrådet säger kulturministern. Synd säger säkert många, och jag instämmer.

Det gnäggas nog också rejält surmulet ute kring hästars stall och andra hästfora. Det statliga stödet på nio miljoner kronor försvinner nämligen. Ett tungt besked för hästforskningsmiljöerna men också för hela näringen. Haninge kommun satsar i år 15 000 000 kronor på hästnäringen, b.la. med investeringar i nytt ridhus i Tungelsta och stall vid Skutans Gård. Förutom föreningsstöd till föreningar med ridning på programmet. Men regeringen har tydligen inte en krona att tillgå. Hmmmmm.

Intressant?

Andra bloggare om kultur och kulturbudgeten: Politometern

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet,

För övrigt kan jag konstatera att det nu på fredag är exakt tio år sedan som den eritreafödde svenske medborgaren och journalisten Dawit Isaak suttit fängslad utan rättegång. Sverige måste agera!

Jag instämmer också i vad bl.a. Gustav Andersson, centerpartiets landstingsråd i Stockholms län, skriver på Brännpunkt: Annie Johansson bör efterträda Andreas Carlgren som miljöminister.

fredag 16 september 2011

Ta strid för Dawit Isaak - 10 år felaktigt fängslad

Idag är det exakt tio år sedan journalisten Dawit Isaak fängslades. Han är svensk medborgare sedan 1992. Inget åtal har väckts emot honom och inte någon rättegång har ägt rum. Besök har inte tillåtits! Helt oacceptabelt.

Sverige har agerat. I det tysta har regeringen agerat. Inga framgångar har vunnits. Han sitter fortfarande fängslad. Sveriges riksdag har tryckt på för ett mer offensivt arbete. Tyvärr utan framgång.

I Sveriges riksdag arbetas det också för Dawit Isaak. Europaparlamentet har agerat. Olle Schmidt (FP-företrädare i parlamentet) är en av de som ägnat kraft till förmån för Dawits sak. Det ska han och övriga Europaparlamentariker ha all ära för.

Häromdagen bad den svenska EU-kommissionärern Cecilia Malmström EU:s höga representant Catherine Ashton ska utse en person inom EU som på ett mer kraftfullt sätt ska samordna EUs insatser och se över vilka medel som står till buds för att utöva påtryckningar på den Eritreanska regimen att frige Dawit Isaak. Hon svarade direkt.

På Brännpunkt, Svd, kräver idag förre justitieministern Thomas Bodström och fd utrikeministern Jan Eliasson, att Sverige ska också utse ett ombud för Isaak.

Idag hålls en manifestation för Dawit Isaak i Europaparlamentet. Och man har antagit en resolution på initiativ av Olle Schmidt och några av hans kollegor.

EU: Ställ upp för Dawit Isaak! Om inte Eritrea släpper honom fri, dra in biståndet! Sveriges regering bör ta initiativ till detta om inte det snarast händer något.

Andra bloggare om Dawit Isaak; Politometern

DN,

fredag 26 augusti 2011

Hatten på för Anna-Karin, bäst på jämställdhetsfrågorna

Idag har det på Svd Brännpunkt publicerats en debattartikel om Anna-Karin Hatts engagemang i jämställdhetsfrågorna.

Anna-Karins politik för jämställdhet är ytterligare skäl varför jag förordar henne som partiordförande av de tre duktiga kandidater som står till förfogande. Mina övriga skäl har jag tidigare skrivit kortfattat om.

Intressant?

Andra bloggare om Anna-Karin Hatt som ny centerordförande är bl.a Eva Andersson och Mattias Larsson,

Aftonbladet, DN

För övrigt är det mycket roligt att Haninge skolor gjort så fantastiska resultat det gångna läsåret: De preliminära samlade betygsresultaten är bättre än någonsin i Haninges historia! Koalitionen kommer att fortsätta satsningen på en än bättre skola för barn och unga.

fredag 19 augusti 2011

Hatten på för Anna-Karin - euron kan vänta i tio år

Är det euron i sig eller de enskilda ländernas politik som ligger bakom den allmer växande (?) finanskrisen? Jag håller på det sistnämnda. USA är ju inte med i euro-samarbetet men har allt mer växande bekymmer pga den egna nationella politiken. Men det kanske är för lättvindigt att vrida antieuro-vapnet ur händerna på nej-sägarna?

Istället kanske det behövs en klok europeisk och nationell politik som bygger på samma mål och som samspelar, inte vara underordnad den ena eller andra?

Sverige behöver en fortsatt stram nationell politik för starka statsfinanser och en i övrigt klok politik som värnar långsiktiga perspektiv. Även om det kan synas inte ge utdelning ibland allmänheten. Populistisk politik har i alla fall inte varit Centerpartiets varumärke. Snarare tvärtom!

Anna-Karin Hatt, stark kandidat till centerledaruppdraget, skrev förtjänstfullt om en långsiktigt hållbar ekonomisk politik på Brännpunkt, Svd, för en tid sedan. Idag bemöter hon ett inlägg i euro-frågan. Kloka och resonerande synpunkter. Fjärran från de slagordsmässiga ja respektive nej-anhängarna.

Andra bloggare om euron; Politometern, om finanskrisen; Politometern,

Aftonbladet, DN, Svd,

För övrigt ser det ut som föräldraledigheten blir en stridsfråga på Centerpartiets riksstämma i Åre i slutet av september. Jag håller på partistyrelsen i den striden.

torsdag 18 augusti 2011

Erfarenhet är viktigt för en partiledare - inte ålder!

En del tycks vilja göra partiledarvalet i Centerpartiet till en fråga om ålder. Helt fel tycker jag. Det handlar ju istället om vilka erfarenheter de olika kandidaterna har av livet, arbete, studier och naturligtvis politik.

Av detta har jag dragit slutsatsen att Anna-Karin Hatt är min kandidat. Hon är den kandidat som bäst motsvarar den erfarenhet som jag anser en blivande centerledare ska för att leda partiet till framgång som ett centerparti. Och fler och fler tror jag nu drar den slutsatsen.

Aftonbladet,

För övrigt delar jag uppfattningen som Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv för till torgs idag. Ungdomar måste bli bättre förberedda för yrkeslivet. Men slutsatsen får inte bli att skolan ska leverera enbart det som önskas av näringslivet. Kunskap är också en tillgång för den enskilde, också sett ur samhälligt perspektiv.

Anna-Karin gör skillnad!

Självfallet gör en ny partiledare för Centerpartiet skillnad. Konstigt annars. Och vilken som blir ny partiledare gör också skillnad. Trots vad "förståsigpåare" säger och skriver.

Det finns tre kvalificerade kandidater till centerledarposten. Anna-Karin Hatt är min favorit. Hon
knyter samman centerpartiets politik för framtiden med partiets politiska rötter och värdegrund
är socialliberal i både tal och skrift,
har breda kunskaper om politik och samhälle,
har erfarenhet från politik och näringsliv samt (inte minst!)
har erfarenhet av att vara med på insidan i ett regeringsarbete.

Hennes "Hattresa" ger också medialt genomslag. Och hennes budskap påverkar också dagspolitiken. Det känns mycket bra!

Fler bloggare på temat: Politometern,

Aftonbladet, Svd, Svd 2,

För övrigt tycker jag det är bra med moderaternas besked att femte jobbskatteavdraget skjuts på framtiden. Även om PJ Anders Linder i dagens Svd gör intressanta reflektioner kring beskedet.

tisdag 16 augusti 2011

Stora förväntningar på ny Centerledare


Det finns tre kandidater till förtroendeuppdraget som ny centerledare; Anna-Karin Hatt, Annie Lööf och Anders W Jonsson.

I dagens Aftonbladet skriver Lena Melin bl.a.: Centern är på väg att revolutionera partiernas ord­förandeval. I framtiden blir det svårt för partitoppen att säga nej till mer medlemsdemo­krati. Det är förhoppningsvis rätt slutsats av det som nu sker inom centerrörelsen. Själv tror jag att det också kan vara dags att pröva medlemsomröstning som ett led i framtida processer. Kanske inte beslutande men väl rådgivande.

Jag har skrivit på för Anna-Karin Hatt. Hon har erfarenhet av politiskt arbete på nationell nivå, erfarenhet från näringslivet och står för en socialliberal linje. Det ska inte underskattas, vilket tycks göras av politiska journalister, "det finns inga större politiska skillnader emellan kandidaterna". Nu stundar viktiga och avgörande tider. Valberedningen ska senast den 27 augusti ha besked från medlemmar och distrikt om hur de ser på partiledarfrågan.


Andra bloggare i partiledarfrågan: Politometerntisdag 21 juni 2011

Arlanda Express – ett föredöme för skattelagstiftningen?

Idag kan vi läsa i Svd att Arlanda Express gjort rekordvinster. Räntan på lånet från Riksbanken har man sluppit betala. Sedan 2004 uppgår skattebetalarnas förlust till närmare 500 miljoner kronor! Bolaget har inte heller betalat en enda krona i skatt sedan 2004.

Allt har skett i enlighet med svensk lagstiftning. Och nog borde väl den ändras?

Tänk alla slitsamma arbetare och tjänstemän som sliter och sliter, betalar skatt och läser om hur Arlanda Express kan göra vinster och inte betala skatt. Och dessutom slippa betala ränta på lån.

Tänk alla småföretagare och entreprenörer som jobbar nätter och helger, förutom dagtid, för att få verksamheten att gå ihop. Och som hedersam företagare betala skatt.

Det som nu visas i exemplet Arlanda Express kan inte med bästa vilja i världen sägas befrämja arbetsmoralen. Ja naturligtvis inte heller skattemoralen.

Hur ser då utvecklingen ut? Det finns en läsvärd krönika om en tänkbar framtid av Andreas Cervenka i dagens Svd.

Höga elnätskostnader genererar också höga vinster för nätbolagen. Ett intressant artikel om detta publiceras på DN Debatt idag.

Intressant?

För övrigt kan jag konstatera att Centerpartiet nu söker ny partiledare. Annie Johansson pekas ut som huvudfavorit. Det finns flera bra kandidater och jag hoppas de anmäler sitt intresse. Därom har jag också bloggat tidigare. Andra bloggare om Centerpartiet.

torsdag 19 maj 2011

Partier söker ledare - Centerpartiet inget undantag

I helgen avgörs vilka som blir miljöpartiets nya språkrör. Gustaf Fridolin verkar vara redan vald. Men det lär bli votering om hans kvinnliga kollega. Den nyvalade (S)-ledaren Håkan Juholt har inte haft det lätt den första tiden efter valet. Och han har ju sig själv att skylla. T.ex. partisvängningen i Libyen-frågan.

Och centerpartister talar sinsemellan om partiledarebyte; i höst eller om ett år vid partiets extrastämma. Själv har jag förordat ledarbyte och mycket talar för att det bör ske i höst vid ordinarie stämma. Kandidater som jag kan tänka mig är bl.a. Anders W Jonsson, riksdagsledamot från Gävleborg och Kristina Jonäng, regionråd i Västra Götaland. Ett annat namn, som en sedan länge trogen medlem idag förde fram i samtal med mig, är nuvarande partisekreteraren Michael Arthursson. Klok tanke och bra förslag. Något för valberedningen att fundera över.

Intressant?

Andra bloggare om Juholt är bl.a. Kent Persson, Johan Westerholm, Politometern, Andra bloggare om miljöpartiet; Politometern, om Centerpartiet; Politometern,

Aftonbladet, DN, Expressen, Svd,

För övrigt känns det mycket bra att sommaren närmar sig. Årsta Havsbad och stugan lockar. Men mycket bekymrar också. Tex. att den svenske journalisten Dawitt Isaak fortfarande sitter felaktigt fängslad.

onsdag 13 april 2011

Dags för stadgerevision - igen?

Valet av den nya (S)-ledaren gav många insikt hur svårt det är att i gamla väloljade (?) partiapparater finna nya vägar att utse ledaren.

Centerpartiet står inför ett ledarskifte.Hoppas jag och flera med mig. Maud Olofsson har gjort många och stora insatser för Centerpartiet, Alliansregeringen och Sverige. Därför vore det ytterst ledsamt om hennes uttalande om hon vill sitta kvar så länge hon tycker "det är kul och ...." skulle skymma dessa faktum. Med högburet huvudet efter väl förättat värv kan och bör Maud lämna över partiordförandeposten vid höstens ordinarie partistämma. För detta val finns det stadgar som naturligtvis ska följas. Men de bör ses över inför kommande val.

Maud´s efterträdares efterträdare bör väljas på ett sätt som starkt involverar medlemmarna. Och som är synkat med också viktiga vägval i politiken. Centerpartiet av idag har blivit ett centerhögerparti med medlemmarnas goda minne. Bekräftat vid flera partistämmor. Ett resultat av detta har blivit att klassiska centerväljare valt annat parti. Känner mig något frustrerad, mycket !, av att inte väckt frågan om stadgeändring så att redan Mauds efterträdare skulle kunna väljas genom medlemsomröstning.

Framtidens partiledarval i Centerpartiet bör ske genom att medlemsomröstning på bl.a. internet arrangeras. Det kan vara "primärval" med efterföljande val bland färre kandidater. Personer som också visar i programform vilka frågor som ligger den närmast, behöver prioriteras de närmaste åren osv.

För övrigt
har regeringen idag presenterat vårpropositionen. Så nu är debatten igång. Och politiken är klar?

lördag 9 april 2011

Städa från toppen - du kanske ska avgå Maud

Turerna kring elpriser och fallsksärmar och annat otyg i Vattenfalls ledning sätter fokus på ett aktiv, förtroendegivande ledarskap. Eller visar att ett sådant inte finns eller är tillräckligt.

Centerpartiet och Maud Olofsson har med all rätta krävt ett aktivt Vattenfall och som agerar i enlighet med vad riksdag och regering har beslutat. Och inte minst fullfölja intentionerna i de besluten. Sedan måste naturligtvis regeringen, och då tidigare ansvariga ministern Maud Olofsson, skapa de kontrollmekanismer som behövs för att se till att regler och beslut efterlevs.

När det gäller fallskärmarna och avtalen för Vattenfalls högsta ledning säger sig Maud Olofsson inte vara informerad om dess sakliga innehåll. Hon skyller på den nyligen sparkade ordföranden Lars Westerberg. "Han har inte informerat mig" säger hon. Men har hon ställt frågan om det materiella innehållet i avtalet? I de förtroendefulla samtal som en ägare bör ha med en ordförande i ett bolag har Maud ställt de relevanta frågorna? Vilka direktiv har statens representant i styrelsen haft om hur denne ska hålla näringsministern informerad, med hänsyn till sekretessregler etc.? I partisammanhang talar Maud ibland om "nånannanismen". Men i detta fall tycks det vara ok med nån annan.

Kanske dags för Maud Olofsson att ta sitt ansvar? Visa att hon som statsråd inte gjort allt det som hon borde och ta konsekvenserna? Dvs att avgå som näringsminister innan trycket blir alltför mäktigt.

Intressant
?

Andra bloggare om Vattenfall; Politometern

Aftonbladet, Expressen, Svd,

torsdag 7 april 2011

Är Maud-eran över?

Funderar över det mediala intresset för Maud Olofsson som partiledare. Centerpartiet har tvååriga mandatperioder. Så det är väl inget konstigt att det finns medlemmar och även riksdagsledamöter som har synpunkter på ett eventuellt omval av partiledaren. Valberedningen måste ta sin uppgift på allvar: "pröva" alla personer som är intresserade av att fortsätta i partstyrelse och partiledning.

Vid extrastämman 2012 ska ett nytt partiprogram diskuteras och antas. Det finns starka skäl som talar för att en eventuell ny partiledning bör finnas på plats innan den stämman. I kartext: stämman i höst kanske ska vara den stämma där Maud Olofsson, efter tio år som partiledare, lämnar över ledarskapet till någon annan. För egen del tycker jag att personer som Anders W Jonsson och Kristina Jonäng naturligt också bör vara kandidater i sådan prövningsprocess. Intressant?

Andra bloggare om Maud Olofsson; Politometern,

Aftonbladet, DN, Svd,

För övrigt
konstaterar jag att det tycks också bli personstrid inom (S)-kvinnorna. Nail Pekgul kandiderar för omval men utmanas av bl.a. Lena Sommerstad.

lördag 2 april 2011

Framtidsinriktad näringspolitik - nödvändigt

”Sverige behöver en ny version” är rubriken för en intressant artikel i dagens Svd. Det är Gustav Fridolin och Bertil Torekull och tar sin avstamp i den nuvarande energiförsörjningen och kärnkraftens dominans. Den efterlysta visionen handlar om en medveten svensk framtidssatsning för en allt hållbar infrastruktur. Kommunikation och energi ska utgöra tyngdpunkten enligt författarna. Själv skulle jag nog vilja addera miljöteknik ur ett bredare perspektiv. En avstamp för en framtidsinriktad näringspolitik bör ta sin utgångspunkt i det ekologiskt, socialt och ekonomiskt långsiktigt hållbara. En handlingskraftig regering kan ta sig an den utmaningen. Jag håller tummarna för näringsministerns intresse och engagemang, inte minst för de små och medelstora företagen och entreprenörernas betydelse. Intressant? Andra bloggare om kärnkraft; Politometern, DN, Svd,

fredag 1 april 2011

Mot EG/EU-domstolen; hoppas jag!

EU-kommissionen har nu sagt nej till svenska regeringens förslag att undanta ideella föreningar från momsreglerna. Helt omöjligt agerande från kommissionens sida. Och heder åt regeringen som driver frågan. Finansministern säger nu att ”vi tänker driva detta ända in i kaklet”. I klartext till EG/EU-rättslig prövning hos domstolen. Måtte regeringen fullfölja! Och här tror jag det är mycket angeläget att föreningslivet i Sverige ställer upp och agerar; nationellt som på EU-nivå genom sina nätverk och organisationer. Naturligtvis också direkt mot EU-kommissionen. Heder till Sanna Rayman som på Svds ledarplats deltar i arbetet för ett momsfritt svenskt föreningsliv. Varför finns DN? Aftonbladet? Expressen? Och andra tidningars ledarskribenter? Andra bloggare om detta är bl.a. Fredrik Axelsson, Annie Johansson, Johan Örjes, Politometern, Aftonbladet, DN,

torsdag 24 mars 2011

Rosornas krig - attacken på vänstern inom (S)

I helgerna ska (S) på sin extrakongress konfirmera valberedningens beslut om ny partiledning. En av de stora frågorna under kongressen kommer säkert att handla om välfärden, dess finansiering och om entreprenörer har något att bidra med. Eller inte.

Linjetalet av partiledaren Håkan Juholt kommer att vara klargörande. Förhoppningsvis. Skärps, bibehålls eller blir det en öppning för ett intelligent samtal om framtidens välfärd?

En direkt uppmaning att ändra inriktning av (S)-politiken får kongressen av Robert Noord, oppositionsråd (S) i Haninge och Magnus Sundberg, Tankesmedjan Urban(s). De skriver idag på Svd Brännpunkt: sluta jaga de företag som lyckas åstadkomma vinster när de bedriver och utvecklar verksamhet inom offentligt finansierad välfärd. Istället för att uppröras över att vissa företag lyckas förena effektivitet med kvalitet så bör vi se dessa entreprenörer som en tillgång för Sverige som helhet och vår välfärd specifikt."

Inför helgens extrakongress för (S) är också LO-ledarens artikel på DN Debatt idag intressant. Artikeln handlar om politikens möjligheter. En direkt uppmaning om att (S) måste upprätta tron på politikens möjligheter. Nästan inget om för vad som politiken ta sig an. Månne är artikeln ett rop på hjälp så att LO kan hålla de antipolitiska stämningarna stången, minska deras stöd hos LO-medlemmar, inte minst hos de unga.

Intressant?

Andra bloggare som skriver om välfärden; Politometern


För övrigt noterar jag Fredrick Federleys önskan, framförd i en Brännpunkt-artikel, att få till stånd en diskussion om svenskt medlemskap i NATO eller inte. Blir det en diskussion över huvudtaget?

onsdag 23 mars 2011

Mänskliga rättigheter självklart i Sverige?

Mänskliga rättigheter, för oss levandes i Sverige tycker vi lever i de bästa av världar. Här finns alla rättigheter man kan önska sig. Så fel, så fel. Media rapporterar vecka efter vecka om att också här kränks mänskliga rättigheter, eller åtminstone närmar sig kränkning.

Visst är situationen i vårt land långt bättre än i många andra länder. Situationen i Libyien andra nordafrikanska stater mfl. sätter fokus på detta förhållande. Grunden för en bra demokrati är förstås mänskliga rättigheter. Bl.a. det som Europarådets deklaration slår fast.

I Sverige är det kommuner och landsting/regioner som levererar det mesta som staten åtagit sig att leverera som viktiga mänskliga rättigheter. Därför är det viktigt att också vi lokal- och regionpolitiker engagerar oss i frågor som rör mänskliga rättigheter. SKL har bl.a. också i skrifter gett oss bättre verktyg så vi kan fullfölja våra viktiga uppgifter.

Och Europarådets kommunalkongress, CLRAE, samlar lokal- och regionpolitiker från Europarådets alla 47 medlemsländer. Just nu har vi vårsession i Strasbourg. Igår behandlade vi bl.a. den viktiga frågan om romernas levnadsvillkor. Fullständigt oacceptabla villkor som de tvingas leva under! Och vi i Sverige kan inte heller friskriva oss från vårt ansvar. Görs inget, får Sverigedemokraterna än mer vatten på sin kvarn, helt i onödan och direkt felaktigt, helt i onödan och direkt felaktigt.

Intressant?

Andra som skriver om mänskliga rättigheter: Politometern,

DN, Expressen, Svd,

tisdag 22 mars 2011

Politik - självplågeri?

Politik handlar om förtroende. Hos allmänheten och hos medlemmarna. Politik handlar också om hårt arbete, sällan utan personliga uppoffringar. Det sista gäller inte minst de tiotusentals fritidspolitiker i kommuner, landsting och regioner.

Politiker engagerade på nationell lever ofta under stark press, alltid leverera rätt budskap. Den mediala uppmärksamheten ställer ofta partiföreträdare på riksnivå inför nästintill orimliga situationer.

Att företräda ett parti är en svår konst. Klargörande och samtidigt på ett sätt som gör att de egna partiets medlemmar känner förtroende, tillit och arbetsglädje. Och att arbetet också bidrar till bra opinionssiffror. Erfarenhet i kombination med förnyelse är lätt att kräva, svårt att leva upp till. Under lång tid ska man företräda sitt parti och det kan också medföra att partiet ”tröttnar”, eller åtminstone ledningen. Så har nu skett när det gäller Juholt och Östros. Alliansen är att gratulera för socialdemokraternas petning av Östros.

Aftonbladet, DN, Impuls, Svd,

För övrigt kan meddelas att Gustav Andersson, miljö- och skärgårdslandstingsråd (C) tillbakavisar att Stockholms länslandsting nedmonterat miljöpolitiken.

måndag 21 mars 2011

Fredrick som Centerledare?

Fredrick Federley, färgstark centerriksdagsman, gick häromdagen ut och annonserade sin kandidatur till centerpartiets partiledning. Om detta tyckte jag.

Visst är det bra att enskilda centeraktiva annonserar vad man vill och varför. Själv skulle jag gärna se att Anders W Jonsson, riksdagsman från Gävleborg, Kristina Jonäng, regionråd i Västra Götaland och Per Åsling, riksdagsman från Jämtland (för att nämna några) öppet visade att de vill något. Med och för Centerpartiet. Om de vill bidra själva. Var och en av dessa har goda kvaliteter som kvalificerar dem till Centerpartiets partistyrelse. Var och en av dem borde vara klara partiledarkandidater när Maud Olofsson inte längre vill vara ledarinnan.

En central fråga för Centerpartiet är om framtiden ligger i tron på partiet som en kraft emellan de två klassiska blocken eller om vi är en del av det ena, Alliansen. De senaste valen indikerar kanske något? Håkan Juholt tror inte på en vänsterallians. Han tycks förstå att det gagnar inte en socialdemokratisk comeback i svensk politik.

Om inte Centerpartiet visar sig vara en kraft i mitten av svensk politik blir det tillfälle för Miljöpartiet att ha den rollen. En utveckling som jag tror vi redan nu kan skönja. Och som vi centeraktiva ska vara oroliga för. Om vi vill att partiet ska återerövra rollen som det största ickesocialistiska partiet.

Intressant?

Andra bloggare om Maud Olofsson; Politometern,
Några som bloggar om (S); Peter Högberg, Martin Moberg, Jonas Sjöstedt, Politometern,

Svd,

För övrigt konstaterar jag att nu blir det utrensning i (S) -ledningen. Intressant att följa. Men kanske inte hedrande för politiken som sådan.

söndag 20 mars 2011

Marknad eller politik – kanske svaret är både ock?

Under senare år har olika marknadslösningar etablerats inom tidigare offentligt drivna verksamheter. Finansierade via skattebetalarna och med ett bibehållet offentligt/politiskt ansvar. Såväl inom statliga verksamheter (t.ex. tågtrafiken) som inom landsting och primärkommunala verksamheter. Har detta varit till gagn för vårt land?

Allt för verksamheter blir föremål för olika former av marknadslösningar. Och fler ser dagens ljus: Ett kanske hårresande förslag, utifrån mina centerpartiska grundvärderingar, är att byggherrarna ska handla upp arkeologerna!

DN Debatt skriver idag Jesper Meijling och Sverker Sörlin, en intressant artikel kring det snabbt växande antalet marknadslösningar av tidigare offentligt drivna verksamheter. Artikeln är skriven som en uppmaning främst till (S) och dess nya ledning. Men även riktad till de värderingsbaserade partierna inom Alliansen, exempelvis Centerpartiet.

Nog vore det bra om skygglapparna drogs undan. Och ett sakligt och hederligt samtal föras kring för de frågeställningar som artikeln väcker. Eller inte pekar på: t.ex. den effektivisering som skett av de kvarvarande motsvarande offentligt drivna verksamheterna. Och att skattebetalarna fått ”mer för pengarna”. Eller har de inte fått det? Också det en viktig fråga att fördjupa samtalet kring.

Tänk om det kunde bli ett fruktbärande offentligt samtal med många deltagare och inte en partipolitisk/blockpolitisk debatt. Kanske dock för mycket att önska sig? Jag vet inte om det är möjligt, men det är nödvändigt!

Andra bloggare som skriver om socialdemokraterna; Politometern,

För övrigt kan jag konstatera att (S)-kvinnorna låtit publicera en kravlista inför valet av den nya (S)-ledning som ska träda till om en vecka. Kanske naturliga krav för kvinnoförbundet men för partiet? Undrar hur Juholt och Jämtin svarar.

lördag 19 mars 2011

Fler lönsamma kvinnligt drivna företag - inte nåt´att raljera över

Sverige behöver fler företag, fler företagare och fler lönsamma företag. Det har varit Alliansregeringens uppfattning alltsedan valvinsten 2006. Inte minst ska kvinnligt företagande främjas. Sverige har jämfört med många andra länder för få kvinnliga företagare och därför har alliansregeringarna gjort olika insatser. Satsningarna fortsätter. Det är bra tycker jag.

Sakine Modun skriver en kolumn i dagens Expressen som mer raljerar med satsningarna än reflekterar om de över huvudtaget behövs. Allt tycks utgå ifrån en hemsida, feminint-foretagande.se. Så synd Sakine inte tycks ha brytt sig om att granska mer om företagande i allmänhet och kvinnligt sådant i synnerhet och reflekterat överde resultat som satsningarna hittills uppvisat.

Visst ska regeringens arbete granskas kritiskt. I det arbetet har naturligtvis media en viktig roll. Men kolumnen i Expressen bidrar inte till en sakligt kritisk granskning. Istället bidrar den till att vanföreställningar om kvinnligt företagande fortsätter att spridas. Tyvärr.

Andra bloggare om företagande: Politometern,

För övrigt konstaterar jag att den duktige skådespelaren Mikael Persbrandt åkt dit för kokainintag. Som ambassadör för UNICEF och världens barn tycker jag att han förbrukat organisationens förtroende, inte minst mot bakgrund av uttalandet: "Jag älskar kola". Hans egen karriär på scenen och duken tycks vara honom mera kär än att göra rätt saker; som vuxen och som vuxen förebild för många barn och unga.

torsdag 17 mars 2011

Centerpartiet visar vägen - ny partistyrelse ska väljas

Partier byter ledningar. Men byter de politik? Ja är nog svaret i dessa personstriders tider. Den nyligen avslutade striden om (S)-ledarskapet visar klart på ett skifte i politiken. Mer vänster med Juholt! Alliansen är att gratulera. Turerna kring partiledarvalet och valet av den kommande partiledningen, främst verkställande utskottet, tilldrar sig naturligtvis stort intresse. Inte minst inom (S)-bloggosfären.

Frågan är dock om en större Allians och med ett större moderatparti än i dagsläget gynnar Centerpartiet? Det borde vara en fråga som attraherar de som kandiderar till Centerpartiets ledning.

En kandidat visar nu sitt intresse för ledningen: Fredrick Federly. I Expressen deklarerar han varför han kandiderar till partistyrelsen som ska väljas vid stämman i september och hur han ser på partiets framtid.

Fredricks öppna anmälan av sin kandidatur är bra. Mycket bra. Även om jag alltför ofta inte delar hans politiska utspel mm. Men det kanske öppnar upp så att flera intresserade centermedlemmar gör detsamma? Centerpartiets val av kommande partistyrelse och partiledning kan visa vägen för en öppnare och mer attraktiv valprocedur. Inte minst hur medlemmarna kan och bör engageras i sådana val. Men också hur medlemmarna bör och kan engageras när politiken läggs fast.

Maud Olofsson firar idagarna 10-årigt partiledarskap. En tid som medfört både uppgång som nedgång. Opinionssiffror som rör sig kring 4 5-spärren oroar. Och med en extrastämma 2012 får nog också Maud avsluta sin partiledartid. Frågan är om det blir i opinionsmässig framgång eller .....? Ett nytt partiprogram ska antas. Ett programs om jag hoppas ska visa på Centerpartiets uppgift som den politiska kraft för hela landet och med en politik som tar sin utgångspunkt i hur utmaningarna i människors vardag kan lösas.

Några andra bloggare som skriver om valet till Centerpartiets ledning; Magnus Andersson, Oscar Fredriksson, Johan Hedin, Mary Jensen, Annie Johansson,

Några andra bloggare som skriver om (S) partiledning; Peter Andersson, Martin Moberg, Johan Westerholm,

Aftonbladet, DN, Expressen, Svd,

För övrigt kan jag konstatera att Sanna Rayman har en intressant artikel i dagens Svd om regeringsnederlagen i riksdagen.

onsdag 16 mars 2011

Sjukvården i Stockholms län - välkommen satsning

Alliansledarna i Stockholms läns landsting presenterar idag på DN Debatt den största satsningen på sjukvård som någonsin gjorts i Stockholm.

Det är en fortsättning på arbetet som genomfört de senaste fem åren; halverade vårdköer, 40 nya vårdcentraler och en modernisering och miljöanpassning av sjukvården. Alliansen i landstinget planerar nu för att sjukvården ska byggas ut med 47 miljarder kronor under tio år.

En mycket bra och välkommen satsning. Frågan är bara om satsningen på sjukvården går att klara samtidigt som landstinget lever upp till t.ex. sina skattepolitiska ambitioner? Kulturpolitiska ambitioner? Skärgårdspolitiska ambitioner? Kollektivtrafikpolitiska ambitioner? Personligen tycker jag att satsningen är klart viktigare än sänkningar av landstingsskatten om också övriga landstingsambitioner ska kunna förverkligas.

DN:s ledare idag handlar om ett viktigt perspektiv i sjukvårdsdebatten: om allas rätt till lika vård. Men det ska ju inte bara gälla mellan landstingen som är huvudmän för dagens sjukvård.
Lika viktigt är att det inom ett landsting ges på lika villkor för hela befolkningen. Detta perspektiv måste få ett större genomslag i Stockholms läns landstings sjukvårdspolitik.

Intressant?

Några andra bloggare om sjukvården: Peter Andersson, Kent Persson, Birgitta Rydberg, Anna Starbrink,

För övrigt läser jag i bloggen "Bildning for ever" att Folkbildningsförbundet tagit fram en skrift om unga människors syn på folkbildningens idé och framtid. Redaktörens efterord beskrivs som en lysande beskrivning av vad folkbildning är. Jag håller gärna med .Visst är det genomtänkt och välformulerat.

Jag noterar också att på Brännpunkt idag skriver Andreas Carlsson och Mikael Oscarsson, båda (KD), en replik på vad Hanna Hallin skrev häromdagen om avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. Men några rejäla reflektioner kring Hannas mfl´s farhågor och kritik mot regeringsförslaget saknas dock.

tisdag 15 mars 2011

RUT och ROT - olika men lika?

Hanne Kjöller skriver intressant i dagens DN om hur saker mäts olika. RUT presenterar SCB statistik kring, men inte motsvarande för ROT.

SCB´s siffror visar att det är äldre ensamstående kvinnor och par med barn som mest använder RUT-avdraget. Höginkomsttagare använder skatteavdraget mer än andra inkomsttagare.

Jämförelsen med ROT då? Den går tyvärr inte att göra eftersom SCB inte tar fram sådan statistik. Synd. Troligen skulle även sådan statistik visar att det är mest höginkomsttagare som nyttjar avdraget. Det är helt ok enligt RUT´s belackare. Vari ligger logiken?

Skärpning SCB. Ta fram jämförbar statistik är väl ett ganska relevant önskemål? Tycker jag.

Intressant? Politometern,

Expressen,

För övrigt noterar jag att Erik Åsard skrivet en intressant krönika i Svd med anledning av valet av ny (S)-ledare. Vad är det för fel med att medlemmarna blir mer engagerade i valet av partiledare? Hoppas Centerpartiet väljer nya former för val av kommande partiledning.

måndag 14 mars 2011

Kunskap eller kompetens? Både ock!

Sveriges föreningsliv fick i höstens regeringsförklaring ett klart besked: Det ska bli avdragsgillt att ge gåvor till vissa ideella organisationer. Hur ligger det till med den saken i dagsläget?

I regeringens förslag på avdragsrätt uppmuntras givande till en organisation som rycker in vid miljökatastrofer, men inte till de organisationer som driver på för en bättre miljö. Stöd till barn med missbrukande föräldrar anses vara mer värt än stöd till nykterhetsrörelsen. De som sätter upp soppkök kan stödjas men inte de som driver mötesplatser som bygdegårdar och Folkets hus. Det skriver Hanna Hallin, Tankesmedjan Sektor 3, på Svd Brännpunkt idag.

I artikeln beskrivs också den skillnad som finns mellan den klart uttalade politiken ”Sveriges politik för det civila samhället” och det liggande förslaget om avdragsrätt. Hanna Hallins slutsats är bl.a. att avdragsrätten ska gälla alla ideella organisationer, stiftelser och trossamfund som har allmännyttiga ändamål.

Jag instämmer. Regeringen måste arbeta om sitt förslag. Och jag hoppas att Centerpartiet skärper till sig och driver på för ett mycket bättre förslag. Utgångspunkterna för detta finns bl.a. i den artikel som Hanna Hallin, Sektor3, är författare till.

För övrigt funderar jag över varför Roland Poirer Martinsson, i dagens Svd, inte skriver något om behovet av kompetens hos den blivande (S)-ledaren Juholt. Han skriver om ”kunskap”, och det är naturligtvis inte fel med kunskap, men det avgörande är väl dock kompetensen?

lördag 12 mars 2011

Grattis Alliansen?

Nu är det valet avgjort. Ny (S)-ordförande blir Håkan Juholt. Omröstningen på (S)-kongressen kan ställas in. Valberedningens arbete har ju spolat banan med andra tänkbara kandidater.

Så varför omröstning? Jo för att se hur många som vågar visa att man önskat en annan partiledare. Tala om partidiciplin, nej partipiska kanske är ett bättre ord. Lena Andersson, skriver idag en signerad ledare i DN:"Gräsrot och daggmask". Hennes utgångspunkt är bl.a. det som utspelat sig kring valet av blivande (S)-ledare.

Med tanke på det som Juholt nu presterat i vilken politik han föredrar är kanske Alliansen att gratulera. Tyvärr borde man kanske tillägga. Visst kan humor och ett rättframt språk bära långt. Men kan det bära till regeringstaburetterna efter 2014 års riksdagsval?

En vänstersväng är nog inte vad väljarna önskar sig. Eller kan det månne vara så att Juholt, stående till vänster om (S)-mitten, blir den som kan legitimera en (S)-högersväng? I det perspektivet står nog Juholt mycket starkare internt än om tex. Damberg lett (S).

Några andra bloggare om valet av Juholt; Rolf Eriksson, Kent Persson,

Aftonbladet, DN, Expressen, Svd, Svd 2,

För övrigt kan jag berätta att DN Kultur idag har en mycket intressant intervju med Ezio Mauro, chefredaktör på la Repubblica, om italiens ökände preminärminister Berlusconi. När, ja det är nog inte fråga om, Berlusconi faller, så kommer det italienska politiska livet att förändras rejält.

onsdag 9 mars 2011

Ny (C)-ledare?

Valet om ny (S)-ledare, inte ledarinna, ska ske om några veckor. Flera kandidater diskuteras. Lena Mellin skriver i Aftonbladet om detta. Rubriken är "Gubbarnas tålamod har tagit slut nu".

Göran Persson sägs ha gjort entré i det inre lobbyarbetet och Thomas Östros sägs vara hans kandidat. Elefant i porslinsfabrik, eller ......? Med sådana vänner behövs nog inga ovänner, kanske det ekar i Östros huvud, eller inte ......?

Efter (S) blir det kanske Centerpartiets tur att få ledarfrågan i fokus?

Vid ordinarie partistämma nu i höst kanske det inte blir aktuellt, även om det kanske vore önskvärt. 2012 när det ska bli extrastämma med antagande av nytt partiprogram är det nödvändigt. En ny centerledare måste få en tid på sig så att uppgiften att leda partiet i valrörelserna 2014 underlättas. Och processen med att välja ny centerledare måste få ta tid. Schabblandet ála (S) är intet att eftersträva.

Andra bloggare om socialdemokraterna; Politometern, om Centerpartiet; Politometern,

DN, Expressen, Svd,

Två frågor; Förskolan viktig för arbetslinjen – Konkurrensverket måste hejda sig

Kommunal har i en undersökning konstaterat att var tredje förälder upplever att öppettiderna omöjliggör heltidsarbete. Det har Sanna Rayman som en utgångspunkt i dagens ledare i Svd.
Bra att Kommunal gör denna typ av undersökningar. Och naturligtvis även bra att frågeställningen uppmärksammas av opinionsbildare i media. Här finns intressanta perspektiv, inte minst för Allianspartiernas lokala företrädare.

Och på Brännpunkt skriver Karin Mattsson Weijber om ett nytt hot mot idrottsrörelsen. Momsfrågan är ju tyvärr inte avförd. Konkurrensverket har nu ett ärende som kan äventyra hela den svenska idrottsrörelsens struktur och verksamhetsidé. I längden kan det också få återverkningar på andra svenska föreningar. Konkurrensverket måste hållas i schack. Om inte tack vare egna ställningstaganden så av politiken. Var finns idrottsministern? EU-ministern?

För övrigt kan jag konstatera att det finns en intressant artikel på DN Debatt idag om regionfrågan. Tack för den! Kanske den kan locka fram någon intressant företrädare för Alliansregeringen? Eller partiföreträdare verksamma i olika delar av landet?

måndag 7 mars 2011

Slå ett slag för historien!

"Kulturdepartementet vill låta byggherrarna handla upp arkeologerna. Bocken som trädgårdsmästare!"skriver Gunnar Wetterberg i dagens Expressen.

Wetterberg skriver också: "Undersökningarna ska handlas upp av dem som ofta i grund och botten inte vill ha dem gjorda, och hursomhelst så snabbt, så billigt och med så få fynd som möjligt."

Han har också en träffande avslutning: "Ibland måste staten vara stat. Varför ska kulturdepartementet belasta 110 remissinstanser med detta? Det räcker med en papperskorg."

Mitt prick tycker jag. Och jag hoppas att jag inte är ensam om att hålla med Wetterberg i denna fråga.

För egen del hoppas jag att inte minst kommunernas och landstingens branschorgan SKL, tar bladet ifrån munnen och ryter till; Kulturminister och regering: Gör inget av detta mycket dåliga förslag!

För övrigt undrar jag om Försäkringskassan inte har några humanister bland sina anställda. Nu ska tre funktionshindrade betala tillbaka över 500 000 kronor eftersom de gjort ett formellt fel för flera år sedan. Är det inte bättre att stryka ett streck över det hela och låta de vandra vidare utan denna skuldbeläggning?

"Opinionsbildning" förbjudas?

DNs huvudledare idag tar upp en viktig samhällsfråga: lobbyismen som brett ut sig allt mer under senare år.

Lobbyism har väl alltid funnits i det svenska samhället. Men då var inte själva uttrycket på modet. Inte heller att företag eller intresseorganisation kunde köpa sig en tjänst som arbetade för den egna saken.

Mats Engström problematiserar frågan. Det gör han rätt i.

torsdag 3 mars 2011

Public service - Alliansens huvudbry för dagen?

En utredning om public service har utannonserats från regeringshåll. Innehållet i direktiven är inte kända. Spännande uppdrag för hågade utredare.

Min förhoppning är att, förutom breda och öppna direktiv, att det blir en parlamentarisk utredning. Ty public service har ett brett stöd hos allmänheten som hos politiken. För mig är det tillräckligt starka skäl för en bred och parlamentarisk utredning. En utredning som också väljer ett öppet arbetssätt.

Nu diskuteras också publikt, inte minst av "mediaaktiva" begreppet public service, dess finansiering mm. Däribland möjligheterna till sponsring.

I dagens Svd beskrivs hur Alliansen är splittrad i frågan; inte minst vad gäller finansiering och möjligheterna till sponsring. När tar allianspartierna bladet från munnen? Varför ska (S)-företrädare vara de som uttolkar beskeden från olika allianspartier?

Intressant?

Andra bloggare om public service: Politometern,

Aftonbladet, Svt.se,

För övrigt konstaterar jag att miljöministern avvisar kritiken som Riksrevisionen för fram i en särskild rapport om att " svenska klimatåtgärder är ambitiösa men ineffektiva".

Ok med diskriminering?

Visst ska all diskriminering motverkas. Där tycks vi vara många som är överens. I princip. Sverige har också en bra antidiskrimineringslagstiftning.

Men visst kanske det kan finnas fog för positiv särbehandling? Ett intressant perspektiv på diskriminering skriver Sanna Rayman om i Svd´s ledare idag. Utifrån gällande EU-direktiv för försäkringsbolag finns det ett viktigt undantag som medger att man får använda kön som faktor om man har "tillförlitlig och offentliggjord statistik" att stödja sig på.

Andra bloggare om diskriminering, försäkringar; Politometern, Politometern 2,

onsdag 2 mars 2011

RIT efter ROT och RUT?

Annie Johansson, centerpartiet och Ulf Lindberg, Almega, skriver idag på Brännpunkt om att det är "Dags att införa ett RIT-avdrag".

Ett RIT-avdrag skulle enligt författarna leda till att ge unga bättre möjligheter att starta och driva företag. Obetalda eller svarta jobb skulle också bli vita.

Ja, varför inte ett RIT efter ROT och RUT?

För övrigt publicerade DN idag en intressant krönika av Annika Ström Melin med anledning av gårdagens debattartikel av Ursula Berge och Cecilia Stegö-Chiló om public service. När ger sig politiken in i diskussionen?

tisdag 1 mars 2011

Proffsens debatt om public service - var finns politiken?

De senaste dagarna har ett antal debattartiklar i DN haft ”public sercvice” som huvudtema. SR:s ledning skrev om Blind kapitalism ....... SVT:s VD har skrivit om "Öppna SVTs arkiv.... URs VD har skrivit om Lös upphovsrätten ....

Och idag på DN Debatt skriver Ursula Berge och Cecilia Stegö Chilò ”Förnya public service eller låt andra aktörer ta över”. De skriver bl.a.:
”Det är inte rimligt att ett ­centralt samhälleligt uppdrag inte betalas av skattebetalarna utan endast av den del av befolkningen som av Radiotjänst utmålas som ”hjältar”. Om staten ska engagera sig i det fria informations-, kultur- och kunskaps­utbytet bör det finansieras över skatt­sedeln. Dessutom måste politikerna ­bestämma sig för vad de vill med public service – att vara störst och ”nå de flesta” eller att ha hög kvalitet.”

Vi är nog många som väntar med spänning på ”linjeartiklar” från olika partiers företrädare. Inte minst från Allianspartierna. Kulturministerns utspel i ”sponsringsfrågan” nyligen visade på en djup spricka (?) mellan regeringspartierna; det stora mot de tre övriga.

Som Centerpartist är jag glad åt Centerpartiets hållning i ”sponsringsfrågan”, deklarerad av Anders Flanking, kulturpolitisk talesperson. Ska jag också få glädjas åt folkpartiets och kristdemokraternas ståndpunkter? Och hur ser partierna mer allmänt på public serviceuppdraget i framtiden? Har oppositionen någon politik för framtidens public service?

Andra bloggare om public service: Fredrik Strömberg, Politometern,

Aftonbladet, Svd,

För övrigt kan meddelas att jag med stort intresse läst vad Kent Persson, (M)-ledaren i Örebro skriver om Välfärden går före kommunala skattesänkningar.

Med anledning av regeringens sparkrav på Försäkringskassan blir jag en smula konspiratorisk. Är det månne så att regeringen med sin svältkur söker vinna opinionens stöd för en privatisering av den statliga sjukförsäkringen mm.?

torsdag 24 februari 2011

Statistik är viktigt också för människors val

Hur den svenska arbetsmarknaden ser ut om några år går det lätt att få information om. Färska siffror levereras av Arbetsförmedlingen två gånger om året. Beräkningar finns också för vad som beräknas hända fram till år 2025.

Jämförs statistiken för utbildningsområdet med motsvarande för arbetsmarknaden blir man minst nedstämd. Inte minst när det gäller tillgängligheten.

Svenskt Näringsliv har nu tagit ett värdefullt initiativ; gymnasiekvalitet.se. Om behovet av bättre och mer lättillgänglig statistik skriver idag Anna D. Öberg, i Svd.

Ska valen underlättas för unga människor om framtida utbildningsval, behöver de bl.a. tillgång till bra underlag. Statistik om framtidens arbetsmarknad är en. Motsvarande för utbildningar som har framtiden för sig är lika viktigt.

När reagerar ansvariga statliga myndigheter? Eller måste regeringen gripa in?

Aftonbladet, DN,

måndag 21 februari 2011

UD på Twitter och en blogg?

Förra veckan presenterades en rapport "UD i en ny sits - organisation, ledning och styrning i en globaliserad värld". Häri väcks bla förslaget att departementet ska bli ett renodlat utrikes- och säkerhetspolitiskt departement och att bistånds- och handelsfrågorna lyfts därifrån.

Arbetet föreslås bli mer projektorienterat och man lånar in personal från andra departement. Låter "modernt" och bra. Klarar UD att moderniseras på hemmaplan eller ska allt som måste sparas, göras utomlands? Rapporten finns det all anledning att reflektera kring. Inte minst i partiledarkretsarna inom Alliansen.

Claes Arvidsson, Svd, reser idag ett antal intressanta funderingar med anledning av rapporten. Och om utrikesministerns närvaro genom sin blogg och twittrandet. Annika Melin skrev i förra veckan att UD är större än Carl Bildt.

Andra bloggare om Carl Bildt, UD, Politometern,

För övrigt kan noteras att Gunnar Wetterberg har skrivit en intressant och tankeväckande (?) artikel i Expressen med tips till en ny S-ledare.

lördag 19 februari 2011

Public service i motvind?

Kulturministern höll nyligen ett linjetal. Ett klart ställningstagande för public servic. Å andra sidan gav hon marknadens mediabolag en klar fingervisning att de skulle gynnas framöver. Tex. om att SVT inte skulle hänge sig åt sponsrade program. Och som fick övriga allianspartiers mediaföreträdare att protestera.

Mats Svegfors och Cilla Benkö, ledningen för Sveriges Radio, skriver idag på DN Debatt om "Blind kapitalism tar över medvetna publicister". En artikel som med bra argument belyser värdet av en stärkt public service. Inte tvärtom.

En central fråga ställer Svegfors och Benkö: Är verkligen mediasamhällets stora problem att public service har för mycket pengar och för många lyssnare och tittare? Kulturministern som hennes vapendragare är svaret skyldigt.

Andra bloggare om publice service: Politometern,

För övrigt har Annika Ström Melin idag en intressant ledarkommentar på temat "UD är större än Carl Bildt".

En annan intressant artikel är den som PJ Anders Linder skriver idag på Svd´s ledarsida om att Hyresrätten behöver en kriskommission. Igår skrev jag om att det kanske behövs en regional bostadsriksdag för att få alla parter att samlas till samlande lösning för hyresrättens renässans. Idag vill jag komplettera mitt förslag med att arbetet bör likna ett påveval: alla berörda låses in i samma rum. Ingen kommer ut förrän man enats om vilka åtgärder som ska vidtas. Och som sedan också genomförs.

fredag 18 februari 2011

I Haninge finns planer för flera tusen bostäder

Det byggs för få bostäder i Stockholmsregionen. Det tycks alla nu vara överens om. I dagens Svd har hyresgästbasen och Handelskammarens VD en debattartikel. De redovisar ett antal förslag som de anser kan få fart på byggandet. De föreslår bl.a.

* Ändrade skatteregler för att underlätta produktion av hyresrätter till rimliga hyror. Därför måste fastighetsavgiften slopas på hyresrätter. Det måste även bli billigare att underhålla hyresrätterna genom möjlighet till skattefria avsättningar.

* Kommunerna måste föra en dialog med byggföretagen om vilka insatser som behövs för att höja attraktiviteten i områden med låg status.

* Regeringen måste möjliggöra utbyggnader av vägnätet och den spårbundna kollektiv- trafiken i huvudstadsregionen genom att öppna upp för nya finansieringslösningar i samarbete med näringslivet.

* Regeringen måste påskynda arbetet med att förenkla och förkorta planprocesserna för infrastruktur och bostadsbyggande.

Bra förslag för den fortsatta diskussionen. Det kanske är dags för en Regional Bostadsriksdag mellan kommuner, landsting, byggherrare, bostadsföretag, hyresgäströrelse och regering. Ja kanske fler? Men planprocesser och bygglovhantering får inte stanna upp. Ingen möda får lämnas oprövad för att få till stånd fler bostäder, i bra miljöer och till rimliga kostnader.

Tusentals bostäder på gång i Haninge
I Haninge finns färdigställda planer för sammanlagt 1250 nya bostäder, varav närmare 500 i centrala Handen. Planarbete pågår också för ett par tusen ytterligare bostäder, tex Vegastaden med sammanlagt över 3000 bostäder totalt. Dessutom kommer kommunledningens vision för Jordbro att det inom ett antal år kommer att byggas några hundra ytterligare bostäder i centrala Jordbro.

Andra bloggare om bostadssituationen i Stockholmsområdet; Magnus Andersson, Peter Andersson, Politometern,

Aftonbladet, DN,

tisdag 15 februari 2011

Boultbee kastar in handduken - viktiga lärdomar kan dras

Boultbee-bröderna har nu meddelat att man lämnar över aktierna i bolaget som äger tio köpcentrum i Stockholm. Ett besked som kanske skänker många hyrsgäster/ affärsinnehavare en viss tillförsikt. Bolaget har ju visat prov på mycket dåligt agerande med stora hyreshöjningar, kraftigt bristande underhåll mm.

Om denna affär som gav Stockholms kommun drygt 10 miljarder kronor bloggade jag för några dagar sedan.

Advokaten Lars Söderqvist, erfaren på sk obståndsfrågor, är nu den som leder förändringsarbetet. Hans rekonstruktionsarbete kan förhoppningvis leda fram till en långsiktigt hållbar lösning.

För de kommuner som fortfarande äger sina köpcentra finns det all anledning att dra viktiga lärdomar av Stockholms stads försäljning av de tio galleriorna. Bra affärer ska göras med klokskap och inte på det sätt som huvudstaden agerade.

Andra bloggare om Boultbee-affären: Politometern,

För övrigt tycker jag att dagens ledare i DN, om fler nationella prov, innehåller många tänkvärda resonemang. "Ett fattigdomsbevis" är rubriken. Här kan du läsa vad några andra bloggare tycker om nationlla prov. Vad tycker du?

söndag 13 februari 2011

Klokt - politik är att vilja och leverera

Utfiskningen i haven. Utsläppen i haven, inte minst Östersjön. Frågor som engagerar och upprör många.

Politiker ur många partier säger sig vilja annat än dagens utveckling. Men är det inte långt mellan retoriken och praktiken?

Om de här frågorna skriver PJ Anders Linder, Svd, välformulerat i dagens ledare. Han skriver bl.a. "Hög svansföring och högt tonläge är dock inte detsamma som hög träffsäkerhet." PJ refererar också till en artikel i skriften Neo; författad av Marie Wetterstrand och Mattias Svensson.

Och fortsätter senare i artikeln "Med tanke på de små marginalerna i branschen betyder det att en mycket stor del av utfiskningen aldrig hade ägt rum ifall inte staten hade klivit fram och öppnat plånboken. Marknadskrafterna ensamma hade varit för snåla.

PJ avslutar med "inget är billigare än att sluta med subventionerna."

Det känns mycket bra att få en rejält tankeväckande artikel när jag intog söndagsfrukosten. Undrar vad miljöministern och jordbruksministern tänker? Jag ser fram emot deras kommentarer.

Andra bloggare om utfiskning och Östersjöns miljö; Politometern,

lördag 12 februari 2011

Omval - test på skilda valdagar?

Jag, liksom många andra, ser skilda valdagar som ett bland flera att öka intresset för lokala och regionala frågor. Riksfrågorna tar över de lokala och regionala frågorna.

Samtidigt finns tveksamheten här; vi hade ju skilda valdagar för många år sedan. Då var också valdeltagandet lägre i kommun- och landstingsvalen jämfört med riksdagsvalen.

Nu är det en helt annan politisk miljö; mediasituationen med allt flera TV-kanaler, kommersiella radiostationer, partiers utveckling med allt färre medlemmar, i kommunerna är det numera ett fåtal som har förtroendeuppdrag, internet och sociala medier. Ja listan kan säkert göras längre.

Nu ska omval göras i bl.a. hela Västra Götalands regionen. Valforskarna lyfter ett varningens finger för ett kraftigt minskat valdeltagande. Och hur kommer (S)-arbetet med förnyelsen att påverka denna valrörelse? Ja kan också Centerpartiets förnyelse också ge (C) en valframgång i regionvalet?

Kommande valrörelse och resultatet av valet kommer att bli spännande. Minst sagt. För oss "skilda valdagar-vänner" särskilt intressant. Håller våra argument?

Andra bloggare om omvalen i Västra Götaland och Örebro; Inger Fredriksson, Kent Persson, Politometern,

torsdag 10 februari 2011

Sälja ut - kvalitetsgranskning ett måste

Svd har i ett antal artiklar beskrivet Stockholm stads försäljning av gallerior till Boultbee. Staden ville ha långsiktighet i ett nytt ägarskap. En rejäl granskning innan affärerna slöts skulle gett Stockholm klart besked om att bolaget istället ägnade sig åt kortsiktiga affärer. Inte långsiktig fastighetsförvaltning och affärsutveckling.

Och det sker också nu när det gäller de tio "Stockholmsgalleriorna".Flera av sina svenska fastigheter har man låtit förfalla, och man har ådragit sig stora ekonomiska problem. Orimliga hyreshöjningar har också drabbat många affärs- och butiksägare.

Visst kan det behövas andra och privata ägare till kommersiella gallerior och centrumanläggningar. Det kan ju inte med bästa vilja i världen kallas "kärnverksamhet" för kommuner. Men det finns all anledning att rimliga efterforskningar sker av tänkbara köpare. Det är tämligen rimligt att kalla Stockholms agerande för ett tydligt bevis på bristande insikt i hur offentliga värden inte får hanteras.

Svd skriver idag på ledarplats: "genant" om affärerna och att "Nu måste Stockholmsalliansen bidra till att röja upp i oredan." Det är nog inte bara Stockholmare som väntar på ett aktivt arbete för att "röja upp" som Svd så träffande skriver. Nu är det upp till Sten Nordin (M) mfl att visa handlingskraft.

Andra bloggare om dessa affärer; Politometern

Aftonbladet, DN,

tisdag 8 februari 2011

Läcka sekretessuppgifter OK - offentlighet i rättegångar nej?

Politiker beskylls ibland för att vara flummiga, inkonsekvent, löftesbrytare och allehanda ord som kan finnas för ett mindre bra beteende.

En annan offentlig person, Julian Assange, tycks gilla läcka sekretessbelagda uppgifter. De må vara hans uppfattning att det är OK. Men när offentlighetsprincipen kring svenska rättegångar också ska omfatta honom tycks det vara något han inte klarar.

Hanne Kjöller, skriver idag om "Falkskyltad apostel". Intressant. Men inte rolig redovisning. Tyvärr. Det hon beskriver kanske kan bidra till att sprida lite ytterligare och annat ljus över Assange. Fortsätt gärna så Hanne!

Andra bloggare om Julian Assange; Politometern,

Svd,

måndag 7 februari 2011

Centerpartiet i Alliansens skugga - ny partiledning 2012 önskvärd

Centerpartiets vägval för framtiden är en angelägen fråga. Inte bara för partiet självt. Också för det framtida Allianssamarbete är vägvalet viktigt: Smalare och vassare eller Bredare och vassar? En kanske förenklad frågeställning med väl att begrunda.

I fredagsbloggen skrev jag bl.a. "Ett brett Centerparti kan åter bli en stark kraft för många medborgare. Jag vill ha ett brett Centerparti som kan återta positionen som det största borgerliga partiet. Ett mål som kan upplevas som omöjligt men som jag anser nödvändigt. Ett smalt Centerparti kan inte återvinna den positionen."

Det kommande arbetet kring de fem arbetsgrupperna som partistyrelsen tillsatt blir mycket viktigt. Frågan är om det blir en öppen, utvärderande och självkritisk diskussion kring tex. följderna av Alliansregeringens politik och inte bara efterbörden av det långa (S)-regeringsinnehavet. Ansvaret är inte enbart partiledningens utan också arbetsgruppernas och inte minst medlemmarnas.

För egen del hoppas jag också på en extrastämma 2012 med nytt partiprogram och en ny partiledning med bl.a. vice ordföranden. Med ett sådant besked skulle partiet få arbetsro och lugnt förbereda sig för ledarskiftet. Maud Olofsson äger själv den frågan även om det finns en stämmovald valberedning.

Läs också vad andra bloggare skriver om Centerpartiet: Eva Andersson, Magnus Andersson, Peter Högberg, Per Åsling, Politometern,

DN, Expressen,

fredag 4 februari 2011

Centerpartiets förnyelse - brett eller smalt ?

Nu startar Centerpartiet arbetet med förnyelsen. Av politiken, verksamheten och organisationen. Det är naturligtvis helt nödvändigt efter förra årets stora valförlust; inte minst i riksdagsvalet.

En arbetsgrupp levererade nyligen sin analys av valresultaten. Och ett stort antal förslag till förändringar. Och partistyrelsen har beslutat att tillsätta fem olika arbetsgrupper med uppgifter att främst kartlägga hinder för välfärdens utveckling, integration, jämställdhet, tillväxt respektive miljön. Det är frågorna som ska i centrum, inte svaren. Hoppas arbetsgrupperna orkar med detta.

Arbetet med ett nytt partiprogram ska också starta. En extrapartistämma 2012 har aktualiserats. Det kommer också att sätta press på att utveckla medlemsdialogen. Frågan om förnyelse av partiets personella ledning kommer naturligtvis att också diskuteras. Internt naturligtvis först och främst.

För egen del hoppas jag att förnyelsearbetet koncentreras till utveckling av politiken. Inte till att konkurrera med Folkpartiet om den liberala ådran. Väljarna vill hellre ha resultat utifrån en konsekvent och genomtänkt, långsiktigt hållbar politik, än etiketter vilket parti som är det ena eller andra. Centerpartiet har en historia som bygger ska bli sin egen lyckas smed. Frivillig samverkan för ökad personlig frihet och samhälleligt stöd för detta, bör ha en central plats i förnyelsearbetet.

Jag är en stolt Centerpartist, och tänker så förbli! Ett brett Centerparti kan åter bli en stark kraft för många medborgare. Jag vill ha ett brett Centerparti som kan återta positionen som det största borgerliga partiet. Ett mål som kan upplevas som omöjligt men som jag anser nödvändigt. Ett smalt Centerparti kan inte återvinna den positionen.

Andra bloggare om Centerpartiet är bl.a. Annie Johansson, Johan Pettersson, Politometern,

Aftonbladet, DN, Svd,