fredag 26 augusti 2011

Hatten på för Anna-Karin, bäst på jämställdhetsfrågorna

Idag har det på Svd Brännpunkt publicerats en debattartikel om Anna-Karin Hatts engagemang i jämställdhetsfrågorna.

Anna-Karins politik för jämställdhet är ytterligare skäl varför jag förordar henne som partiordförande av de tre duktiga kandidater som står till förfogande. Mina övriga skäl har jag tidigare skrivit kortfattat om.

Intressant?

Andra bloggare om Anna-Karin Hatt som ny centerordförande är bl.a Eva Andersson och Mattias Larsson,

Aftonbladet, DN

För övrigt är det mycket roligt att Haninge skolor gjort så fantastiska resultat det gångna läsåret: De preliminära samlade betygsresultaten är bättre än någonsin i Haninges historia! Koalitionen kommer att fortsätta satsningen på en än bättre skola för barn och unga.

fredag 19 augusti 2011

Hatten på för Anna-Karin - euron kan vänta i tio år

Är det euron i sig eller de enskilda ländernas politik som ligger bakom den allmer växande (?) finanskrisen? Jag håller på det sistnämnda. USA är ju inte med i euro-samarbetet men har allt mer växande bekymmer pga den egna nationella politiken. Men det kanske är för lättvindigt att vrida antieuro-vapnet ur händerna på nej-sägarna?

Istället kanske det behövs en klok europeisk och nationell politik som bygger på samma mål och som samspelar, inte vara underordnad den ena eller andra?

Sverige behöver en fortsatt stram nationell politik för starka statsfinanser och en i övrigt klok politik som värnar långsiktiga perspektiv. Även om det kan synas inte ge utdelning ibland allmänheten. Populistisk politik har i alla fall inte varit Centerpartiets varumärke. Snarare tvärtom!

Anna-Karin Hatt, stark kandidat till centerledaruppdraget, skrev förtjänstfullt om en långsiktigt hållbar ekonomisk politik på Brännpunkt, Svd, för en tid sedan. Idag bemöter hon ett inlägg i euro-frågan. Kloka och resonerande synpunkter. Fjärran från de slagordsmässiga ja respektive nej-anhängarna.

Andra bloggare om euron; Politometern, om finanskrisen; Politometern,

Aftonbladet, DN, Svd,

För övrigt ser det ut som föräldraledigheten blir en stridsfråga på Centerpartiets riksstämma i Åre i slutet av september. Jag håller på partistyrelsen i den striden.

torsdag 18 augusti 2011

Erfarenhet är viktigt för en partiledare - inte ålder!

En del tycks vilja göra partiledarvalet i Centerpartiet till en fråga om ålder. Helt fel tycker jag. Det handlar ju istället om vilka erfarenheter de olika kandidaterna har av livet, arbete, studier och naturligtvis politik.

Av detta har jag dragit slutsatsen att Anna-Karin Hatt är min kandidat. Hon är den kandidat som bäst motsvarar den erfarenhet som jag anser en blivande centerledare ska för att leda partiet till framgång som ett centerparti. Och fler och fler tror jag nu drar den slutsatsen.

Aftonbladet,

För övrigt delar jag uppfattningen som Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv för till torgs idag. Ungdomar måste bli bättre förberedda för yrkeslivet. Men slutsatsen får inte bli att skolan ska leverera enbart det som önskas av näringslivet. Kunskap är också en tillgång för den enskilde, också sett ur samhälligt perspektiv.

Anna-Karin gör skillnad!

Självfallet gör en ny partiledare för Centerpartiet skillnad. Konstigt annars. Och vilken som blir ny partiledare gör också skillnad. Trots vad "förståsigpåare" säger och skriver.

Det finns tre kvalificerade kandidater till centerledarposten. Anna-Karin Hatt är min favorit. Hon
knyter samman centerpartiets politik för framtiden med partiets politiska rötter och värdegrund
är socialliberal i både tal och skrift,
har breda kunskaper om politik och samhälle,
har erfarenhet från politik och näringsliv samt (inte minst!)
har erfarenhet av att vara med på insidan i ett regeringsarbete.

Hennes "Hattresa" ger också medialt genomslag. Och hennes budskap påverkar också dagspolitiken. Det känns mycket bra!

Fler bloggare på temat: Politometern,

Aftonbladet, Svd, Svd 2,

För övrigt tycker jag det är bra med moderaternas besked att femte jobbskatteavdraget skjuts på framtiden. Även om PJ Anders Linder i dagens Svd gör intressanta reflektioner kring beskedet.

tisdag 16 augusti 2011

Stora förväntningar på ny Centerledare


Det finns tre kandidater till förtroendeuppdraget som ny centerledare; Anna-Karin Hatt, Annie Lööf och Anders W Jonsson.

I dagens Aftonbladet skriver Lena Melin bl.a.: Centern är på väg att revolutionera partiernas ord­förandeval. I framtiden blir det svårt för partitoppen att säga nej till mer medlemsdemo­krati. Det är förhoppningsvis rätt slutsats av det som nu sker inom centerrörelsen. Själv tror jag att det också kan vara dags att pröva medlemsomröstning som ett led i framtida processer. Kanske inte beslutande men väl rådgivande.

Jag har skrivit på för Anna-Karin Hatt. Hon har erfarenhet av politiskt arbete på nationell nivå, erfarenhet från näringslivet och står för en socialliberal linje. Det ska inte underskattas, vilket tycks göras av politiska journalister, "det finns inga större politiska skillnader emellan kandidaterna". Nu stundar viktiga och avgörande tider. Valberedningen ska senast den 27 augusti ha besked från medlemmar och distrikt om hur de ser på partiledarfrågan.


Andra bloggare i partiledarfrågan: Politometern