onsdag 30 januari 2008

Många goda krafter behövs

Igår sent åkte jag taxi hem. Sent. Efter det vanliga pratet om varför jag varit i stán osv. så fick jag frågan vad jag arbetade med. "Fritidspolitiker på heltid" svarade jag och så fick jag berätta vad jag gjorde i kommunen, landstinget och skärgårdsstiftelsen. Ja lite prat blev det också om partiarbetet i Centerpartiet.Sen blev det en kort tystnad.

Och plötsligt bröts den av att chauffören berättade om sin familj, fru, två äldre ungdomar och en pojke som går i 8an. "Han struntar i skolan", "han lyssnar inte", "han vill bara vara ute sena kvällar med sina dåliga kompisar", ja så kom en frustrerad fars alla funderingar och känsla av tillkortakommanden när han berättade om den yngsta pojken. "Vad ska jag göra" frågade han?Jag försöker: Hur är kontakterna med andra i hans egen ålder och som inte tillhör det här ungdomsgänget som drar runt? Är han inte idrottsintresserad? Musik? Jag tar upp olika trådar som man själv funderar kring, hört andra nämna eller man läst om i tidningar eller hört i någon av TV-kanalernas debattprogram. "Vi har prövat med allt tycker ja", får jag till svar.

Vi kommer fram till min lägenhet. Jag betalar och går ur bilen. Han går också ur bilen och tänder en cigarett. Och fortsätter att prata. Vi fortsätter samtalet under tiden han röker sin cigarett. Det blir ett ganska långt samtal.

- Men ser han inte på något sätt upp till sina äldre syskon, en äldre bror som studerar i USA och en äldre syster som studerar på universitet i Sverige, frågar jag? Nej det är bara kompisarna som är något att lita på får jag till svar.- Vad säger skolan undrar jag? De hör knappt av sig och då bara med korta besked. "Han är inte i skolan idag heller", får vi veta, berättar han. Jag berättar lite om vad vi planerar i kommunen om samarbete med ungdomar som själva varit i den s.k riskzonen och nu själva försöker skapa bra ungdomsmiljöer och t.ex. "kapa svansen" till ungdomsgänget som sysslar med olika former av kriminalitet. Jag vill att han ska sköta sig, studera som vanliga ungdomar, skaffa ett yrke och få egna pengar att leva för, fortsätter chauffören.

Jag försöker förstå hur han, hans fru och förmodligen också hans två äldre ungdomar känner sig. Otillräckliga. Rådvilla om vad som bör göras. Jag är också ganska mållös. Det tar ett bra tag innan jag somnar. Och nu på morgonen har jag fortfarande känslan av stor otillräcklighet när jag tänker på den sena kvällens samtal.

Politiken kan inte lösa allt. Men vi kan skapa arenor och mötesplats för alla goda krafter. Stimulera de goda krafterna så de orkar fortsätta. Signalerna om att de goda krafterna har vårt stöd är mycket viktigt

måndag 28 januari 2008

Bostäder på Utö - möjligheterna prövas

Ikväll var vi samlade på Utö för att fortsätta samtalen om möjligheterna att bygga bostäder på ön. Det var främst företrädare för öns företagare, kommunen och skärgårdsstiftelsen som var samlade. Positiva tongångar präglade mötet.

Tanken är att på stiftelsens mark, den sk Talbacken, bygga ett mindre antal lägenheter, främst för att tillgodose företagens behov av personalbostäder. Bollen ligger nu närmast hos öns företagare och hur de ser på sina möjligheter att gå vidare.

Skärgårdsstiftelsen har låtit göra kalkyler för produktion, finansiering och boendekostnader för byggandet av ett mindre antal lägenheter med bl.a. olika upplåtelseformer. Utgångspunkten för kalkylerna var de hus som nyligen byggdes på Ljusterö men med aktuella kostnads- och hyreskalkyler.

Imorgon tisdag den 29 januari har öns företagarförening styrelsemöte och då ska diskuteras hur man ska gå vidare. Och på torsdag den 31 januari får stiftelsens arbetsutskott ett nytt tillfälle att resonera kring stiftelsens fortsatta agerande. Kommunen har också förklarat sig beredd att medverka till en bra hantering av t.ex. planfrågorna när det finns mer konkreta byggplaner.

En spännande fortsättning väntar. För bostäder för fast befolkning på Utö behövs!

(s) kuppen i Haninge avstyrdes

Idag hade vi sammanträde med kommunstyrelsen i Haninge. Många viktiga ärenden och som i de flesta fall nu ska prövas av kommunfullmäktige den 11 februari.

I slutet av sammanträdet lade dock (s) fram ett förslag till ett yttrande över förslag från en "statlig utredning" (departementspromemoria). Ett utredningsförslag som inte ens hela s-gruppen läst! Någon förfrågan från staten att avge yttrande, som brukligt är, har inte kommit till kommunen. Frågan var så viktig för kommunens ekonomi att vi borde yttra oss ändå sades det.

Om (s) varit verkligt intresserade av att få till stånd ett yttrande hade man naturligtvis tagit kontakt med majoriteten innan sammanträdet och framfört önskemålet om att det vore viktigt med ett kommunalt yttrande. Och sedan fört fram (s)-synpunkterna i sak i den efterföljande diskussionen om ett yttrande. Men icke sa Robert mfl. Vi ska yttra oss och vi ska tycka kring ett förslag som ingen hade läst. Det säger något om desperationen hos (s) för att hitta en rubrik till ett pressmeddelande! Ingen har läst och ingen har därmed förstått men tycka ska vi, tycks vara (s)-linjen. Bäva månde skattebetalarna!

Obegripligt från ett parti som nästan gjort det till en standardfråga att frågorna ska vara beredda på både tvären, djupet, ja alla möjliga ska tycka till om allt möjligt! Så var det dock inte när (s) styrde men man är ju i opposition nu så ........ Men ett nytt pressmeddelande fick man ihop!

söndag 27 januari 2008

Stockholm - en DC lösning?

Nu börjar det bli mycket intressant debatten om den framtida regionindelningen i Sverige. 400 års gränser för landsting/ och län ska förändras. Men hur, ja det är frågan.

Nåja inte så enkelt heller eftersom (m) i främst Stockholm och några länskommuner inte vill ha regionkommuner som ersätter landsting. Men moderaterna är splittrade. Det blir så klart när man tar del av hur diskussionerna går i andra landsändar.

Och självaste statsministern har ju deklarerat att svenska folket i valen 2010 ska få ta ställning till saken. Vilken valrörelse det i så fall skulle bli med att låta väljarna rösta om administrativa gränser! Eller ska man få rösta om landshövdingarna också framöver ska vara den som avgör viktiga regionala frågor och inte en folkvald församling? Men att rösta om det nya EU-fördraget (som jag tycker är helt OK) det vill inte statsministern. Det vill inte jag heller men jag vill inte heller ha en omröstning om kartor och/eller landshövdingar!

Själv tillhöra jag dem som länge hävdat att Stockholms län ska bilda en region gemensamt med övriga fyra län i Mälardalen. Vi har en gemensam bostads- och arbetsmarknad och skulle få ett gemensamt folkvalt organ som svarar för regionens utveckling och övertar bl.a. de statliga uppgifterna. Detta ställer inte (m) i Stockholms stadshus och vissa andra (m)-företrädare upp på. Trots gemensamma och starka skrivningar i frågan från från landsting och länskommunernas gemensamma organ, KSL. Knappt har bläcket torkat förrän (m) springer ifrån gjorda uppgörelser. En sorgerlig historia!

Vill inte Stockholms (m) att huvudstadskommunen ska vara med i region så kan vi alla andra 25 kommuner gå samman med övriga fem Mälardalslän! Och vi får en lösning som påminner om Washington DC. Ja varför inte?

tisdag 22 januari 2008

Är starten svårast?

Ja nu är jag på gång med min blogg. Det efter många stunder av funderingar. Kanske en hemsida är bättre? Nej, nu är jag med i bloggarnas sällskap. Och jag hoppas naturligtvis att kunna berätta vad jag känner och tycker om Livskraft och politik.


Ja livet är ömt och måste vårdas. Till det behövs energi. Och för min del så är bl.a. politiken min energikälla: Att få vara med och förändra, stärka människors möjligheter att växa och bidra till att skapa möjligheter.


Politiken är ju vad vi gör den till. Att knyta näven i fickan och inte engagera sig är ett dåligt sätt att bidra. Samhället blir inte bättre för att många ställer sig vid sidan om och låter få bestämma. Tvärtom!


Livskraft får jag också av att vara i de svenska fjällen. Som har mycket gemensamt med tex. skärgården - vidderna, vyerna och känslan av sammanhang. Och tänk dig sedan detta i kombination med fiskespöet, linan och kroken - kommer linan att sträckas? Vilken fisk har huggit? Kommer jag att kunna landa fisken? Spänning i kombination med vackra naturupplevelser ger också kraft åt mitt liv.

Vad ger ditt liv kraft?