lördag 31 januari 2009

Simon växer!

Ja se hur Simon växer! Och nära till
skratt och härliga rörelser har han också.
Nu var det ju några dagar vi senast sågs så jag ser ju mer hur han
utvecklats sen senast
Barnbarn sägs berika livet. Så sant, så sant.

fredag 30 januari 2009

Föreningsdialogen fortsätter

Hur kan kommunen främja medborgarnas deltagande i ett aktivt civilsamhälle? Det är ett av fyra uppdrag som Haninge kommuns demokratiberedning har.

I en dialog med föreningslivets företrädare utformas nu beredningens kommande förslag. Ett seminarium har föreningslivet genomfört för att samla upp förväntningar som finns på kommunens insatser. Nu ska beredningen kommentera dessa och även ange några konkreta förslag till hur föreningsklivet kan främjas. Ett arbete som nu går in i ett skarpt läge.

Och den 18 februari kommer föreningslivet att samlas på nytt. Då för att diskutera kring beredningens förslag som presenteras några dagar före.

Föreningslivet betyder mycket för många människor. Naturligtvis också för kommunen; som demokratikraft men också för att erbjuda medborgarna allehanda aktiviteter. Och på så sätt är också föreningslivet med och bidrar till kommunens attraktionskraft.

onsdag 28 januari 2009

Ett bra steg framåt i regionfrågan

Alliansregeringen tar nu viktiga steg framåt i regionfrågan. Ett efterlängtat besked ges i DN. (Jag bloggade i frågan senast den 20 januari).


Riktningen är klar med tre beslutsnivåer med beskattningsrätt; primärkommuner, regionkommuneroch stat. Försöken i Västra Götaland och Region Skåne permanentas. Gotland och Halland omvandlas till regionkommuner.

Moderaterna har nu, äntligen, accepterat tanken på regioner. Så nu kanske också det lossnar i Stockholms-regionen? Vi regionförespråkare fortsätter det opinionsarbetet.

Arbetet fortsätter. De regionala utvecklingsfrågorna sköts bäst av folkvalda och inte statliga landshövdingar (länsstyrelsen). Än är vi inte där. Men ett stort steg har tagits och presenterats idag av allianspartiernas ledare.

tisdag 27 januari 2009

Storstädningen i Försäkringskassan

2005 beslutades,under socialdemokratisk regering, att slå samman de 21 allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket. En gemensam myndighet blev resultatet.

När Alliansregeringen så trädde till fick den nya myndigheten drygt 1 200 000 000 kronor för att kunna underlätta omvandlingen från 22 till en myndighet. Dessutom har regeringen gett ytterligare 500 000 000 kronor till Försäkringskassan för att kunna hantera nya reformer.

Nu behöver Försäkringskassan ytterligare en miljard kronor! Man beräknar gå med ett så stort underskott när bokslutet för 2008 börja se dagens ljus. Omställningen från fler- till enmyndighet har skötts taffligt av den tidigare ledningen. Det bekräftas också av kritiken från JO och av olika medarbetare.

Handläggningstiderna måste minimeras. Personalfrågorna måste hanteras med omdöme och bygga på långsiktigt hållbara lösningar. Kan Försäkringskassans nya ledning presentera godtagbara skäl och redovisa förslag till hur dagens oaccepbla situation kan lösas upp? Ja då bör regeringen ställa upp och ge mer pengar. Men inte förrän dess.

Dagens situation är inte acceptabel.

söndag 25 januari 2009

VM-guld!


Över 7500 var i Västerås idag för att se Sverige spela hem guldet i Bandy-VM. Välförtjänt. 6-1 blev slutresultatet!

Ryssarna tog ledningen med 1-0 och det tog en stund innan Sverige kvitterade. Sén rullade de svenska målen in, ett efter ett. Nåja, det var ju lite spel också:-) . Och bra och rent spel genom hela matchen av båda lagen.

Det var nog få som före matchen på allvar trodde att det skulle bli svenskt guld. Matchen på Zinken som Sverige vann genom straffläggning, hintade inte om guld.

Patrik Nilsson har nu också passerat Jonas Claesson som bäste svenska målgörare i bandy-VM, 48 gjorda mål.

Publikrekord men en bit till arenas "fullsatt hus", ca 2500 saknades. Vi som var där, trivdes dock och gjorde så gott vi kunde med att heja fram vårt landslag.

Kul att återigen vara på en bandymatch inomhus. Ståplats så klart. Och rejält påklädd med fordrad jacka, dagen till ära med Bandy-VM halsduk och ordentliga skor, men lite kyla kunde förnimmas i fötterna, i slutet av matchen. Men vad gjorde det? VM-guld!

fredag 23 januari 2009

Spårbilar i Haninge?


Den 10 september kunde jag berätta på bloggen att kommunledningen i Haninge kommun, innan SIKA-rapporten publicerades, bestämt sig för att göra en förstudie om spårbiltrafik inom kommunen. Arbetet pågår.

Intresset för spårbilar växer. Idag publiceras i Dagens Industri, en debattartikel som lyfter fram spårbilarnas fördelar:

Låg investeringskostnad jämfört med annan spårtrafik.
Lägre driftskostnad än övrig kollektivtrafik.
Lätt att anpassa till befintliga stadsplaner.
Låg miljöpåverkan.
Hög tillgänglighet, för till exempel funktionshindrade.
Inga tidtabeller eller väntetider.
Inga onödiga stopp.
Valbart ressällskap, komfort som i en taxi.
Halverad restid jämfört med dagens kollektivtrafik.

Debatten går vidare. När vi i Haninge kommit en bit i det översiktliga utredningsarbetet återkommer jag.

tisdag 20 januari 2009

Besluta i regionfrågan!

Alliansregeringen har på sitt bord ett antal önskemål från många av landets ledande kommun- och landstingspolitiker: Dagens samhällsorganisation är inte tidsenlig - låt oss få bilda regioner.
Alla väntar på besked från regeringen.

Senast häromdagen skrev den politiska ledningen för SKL (Sveriges kommuner och landsting) en debattartikel i Svd. Den begär besked från regeringen i regionfrågan. Helt rätt!

"Det är viktigare för alliansen att arbeta med frågor om ekonomi och sysselsättningen", säger den moderate partisekreteraren. Ja, just det och för framtiden behövs regionerna. Ansvarsutredningen visade i sitt slutliga förslag varför region- och tex. sysselsättningsfrågorna hänger ihop.

torsdag 15 januari 2009

Staten satsar på jobben - entreprenörerna är viktiga!

Nya företag och nya arbetstillfällen behövs av flera skäl. Inte minst nu när arbetslösheten ökar. alliansregeringen har lagt en bra grund för att vi ska få fler företag, att befintliga företag ska utvecklas. Jobben ska bli fler!

Statsfinanserna gör det också möjligt att göra offensiva satsningar för hållbar, jobb och utveckling. Och det handlar om mer än 30 miljarder kronor i budgeten för 2009! Behövs det mer av statliga insatser så finns också utrymme för det. Själv hoppas jag att regeringen senast i vårpropositionen, i mitten av april, levererar klara besked till kommunsektorn om statsbidragen för de närmaste åren. Ja helst tidigare!

Alliansregeringen och allianspartierna fullföljer arbetslinjen, trots finanskris och stigande arbetslöshet! Inget tvivel om saken.

Igårkväll hade Centerpartidistriktet i Stockholm län en träff om entreprenörskap. Vi fick en mycket bra redovisning av vad som hittills beslutats för att främja företagande och entreprenörskap. Sedan var det dags att samtala om vilka åtgärder som behövs framöver för att ytterligare stärka företagandet och entreprenörskapet. Hur centeraktiva i Stockholms län vill gå vidare kommer att presenteras i en särskild rapport senare i vår. Då ska jag redovisa hur vi ser på politiken för framtidens entreprenörskap och företagande.

Har du synpunkter på företagsklimatet och hur vi kan få fler entreprenörer, så hör gärna av dig! Via bloggen eller i mejl raymond.svensson@centerpartiet.se

tisdag 13 januari 2009

1 192 fler Haningebor tom november!

Haninge kommuns befolkning ökade med 89 personer under november månad. Och med sammanlagt med 1192 personer sedan årsskiftet 2007/08. Sprängdes 75 000-vallen vid årsskiftet? Då behövs det minst en nettoökning med 111 personer under 2008 års sista månad, december.

Ja om detta vet vi mera om när vi kommit en bit längre in på året.

måndag 12 januari 2009

Nu drar nya året igång på allvar!

Ja så var då den politiska ledningen för Haninge kommun samlad för första gången sedan dagarna före jul. Viktiga frågor stod på dagordningen. Bl.a fick vi information om förberedelserna för en ansökan till Svenska ESF-rådet, om projketet Kom An, insatser för personer med funktionshinder att få arbete. Andra kommuner som är med i arbetet är Värmdö, Nynäshamn och Huddinge. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är också med. Viktigt arbete!

Vi fem gruppledare fortsatte sedan för att samtala om det ekonomiska läget och utvecklingen på arbetsmarknaden. I budgeten för 2009 och 2010 finns ett antal viktiga satsningar som kan skapa jobb och utveckling. Men vi bör också se till att ha en beredskap att det kan behövas mer insatser. Som tur är har ju kommunen en bra ekonomi, nåja jämfört med många andra kommuner, och det är tryggt att veta om vi behöver göra ytterligare insatser. Svarta moln är ju att skatteintäkterna beräknas minska de närmaste åren. Dessutom kan ju kostnaderna för försörjningsstöd skjuta i höjden pga av arbetslösheten.Men vi håller bra koll på utvecklingen och har hög beredskap.

Innan jag satte mig och skrev dessa rader hade koalitionens företrädare i kommunstyrelsen ett möte. På dagordningen stod främst ärendena till sammanträdet den 26 januari.Här var det främst frågorna om kommande infrastrukturinvesteringar, detaljplan för Gudö (Tutviksvägen-Bondvägen), inrättande av ett miljöpris och förlängning av avtal med Lunga gatan och vänortsarbetet det gågna året som uppmärksammades.

Däremellan hann jag med ett kort pass i gymet. Det var ju ett tag sedan sist! Förkylning, hosta innan jul och sedan två veckors ledighet gjorde att det bara blev ett kort pass denna gång. "Uppvärming". Men nu finns det inga ursäkter för att inte göra ett antal gym-besök i veckan. Själen och kroppen mår bra av det!