onsdag 30 april 2008

Nytt EU-fördrag på väg - äntligen!

EU måste få moderna spelregler, anpassade till att vi nu har 27 medlemmar i den europeiska unionen. Ett mer öppet och demokratiskt EU tillhör framtiden.

Ett nytt fördrag är också på väg. Men det måste godkännas av varje enskilt medlemsland utifrån landets egna konstitution. Den första januari är det tänkt att det nya fördraget ska träda ikraft.

Irland är det enda land som ska genomföra en folkomröstning. Ett beslut som gjorde att EU-motståndarna vädrade morgonluft tills irländarna sa att man klarar kampanjerna själva utan "hjälp" (!) utifrån.

Elva medlemsländer har godkänt förslaget till nytt fördrag, Lissabonfördraget. Bulgarien, Danmark, Frankrike, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Ungern och Österrike har redan sagt ja till Lissabonfördraget. I Sverige kommer riksdagen att ta ställning till fördraget under hösten.

Jag hoppas riksdagen samlas kring ett godkännande. Det behöver medborgarna och det behöver EU!

För övrigt tycker jag det är bra med att vintern nu är borta. För var fanns snön och kylan? Det som hör till en svensk vinter. Ja inte här i Storstockholmsregionen.

tisdag 29 april 2008

Finns det någon heder hos (s) i Haninge?

(s) i Haninge har fått en ny ordförande, Anders Lindberg. I (s)-tidningen som nyligen delades till många hushåll i Haninge skriver AL om vilka satsningar (s) gör jämfört med kommunens politiska majoritet. AL konstaterar indirekt att majoriteten satsar på skolan, men mindre än vad (s) gör.

Spenderbyxorna är ju numera påsatta hos (s). Tvärtom när man själv hade ansvaret och visste att det bara finns en plånbok; det går inte att räkna intäkterna två eller flera gånger från tex. försäljning av mark. Så är det att vara i opposition, partiet med "guldbyxorna"!

Majoriteten i Haninge satsade 204,6 miljoner kronor under åren 2007-2008 på skolan. 13,3% att jämföra med vad den tidigare s-ledningen gjorde de två sista åren de var vid makten: 147,7 miljoner kronor eller 11,1 5 jämfört med två föregående åren.

Av den preliminära budgeten för 2009 som antogs i juni förra året framgår att vi räknade med att satsa ytterligare 70 miljoner kronor på skolan. Därom tiger naturligtvis AL.

(s) i opposition är som andra oppositionspartier: man har pengar att förbruka men som inte finns i börsen! På många områden vill man satsa mer än majoriteten. Det är väl OK om man kan visa på en ansvarsfull finansiering. Men där slår det slint för (s) i Haninge.

tisdag 22 april 2008

Dröm i uppfyllelse?

Invånarna i Haninge har ingen lokaltidning, inte heller lokalradio eller TV. Vi har Mitt i Haninge som kommer en gång i veckan. Radio Haninge är en uppskattad närradiostation. I övrigt är det mörkt! Det är skillnad mellan det jag var van vid när jag bodde i Bollnäs, tre lokala dagstidningar!

Nu kanske det blir ljus i mediamörkret! En webb-baserad "tidning" kanske kommer att finnas för oss Haningebor om ett tag. Hur länge vi får vänta vet jag inte i skrivande stund, men den som väntar på något gott .......

Häromdagen filmades kommunens politiska ledning. Det ska bli vinjetten till .... sa en något hemlighetsfull fotograf och alltiallo, Helene.

Kanske också webb-tidningen kan bli ett viktigt verktig i kommunikationen, dialogen mellan invånarna och kommunen? Ja diskussioner pågår om detta.

Tänk om många Haningebor/företagare vill och kan bli "filmstjärnor" i en egen lokal kanal!

fredag 18 april 2008

Välfärdens hjältar

Dygnet runt, året runt, arbetar kommunanställda medarbetare för att underlätta för invånarna att leva ett gott liv, hela livet. Ja också företagen, föreningar, statliga myndigheter mfl behöver en bra fungerande kommunal verksamhet.

Haninge kommun har ca 5000 anställda i en stor mängd olika verksamheter. Som ansvarig i kommunledningen för övergripande personalfrågor försöker jag ägna cirka en halv arbetsdag i veckan att möta kommunanställda i deras arbete. Det är roligt och stimulerande. Ofta får jag kredit för att jag visar intresse för hur medarbetarna har det i sin vardag. Jag får också många värdefulla nya kunskaper och ideér till förändringar. Alla dessa besök stärker mig också i insikten att dessa tusentals medarbetare är både duktiga och engagerade i sitt arbete. Och de vilar inte på hanen om de anser att det finns skäl för kritik, som för erkännanden (det är mest av första sorten). Det känns också tryggt!

Inatt var jag med hemtjänstens nattpatrull, fyra tjejer i sina bästa år, som i två bilar tog sig an nattens uppgifter. De hade Tallhöjden, ett "äldreboende" som bas. Enligt schemat men också att hantera "utryckningar" som trygghetslarm utlöst och som SOS ringde om. Över 30-talet hembesök stod på schemat för de två bilarna med sin proffsiga personal. Men man hann naturligtvis också med kaffe, frukt och annat att äta som var och en hade tagit med sig. Inte hade jag tagit med mig något att äta under natten men det ordnades under en av bilturerna. Jag var inte heller utvilad när jag infann strax efter niotiden på kvällen. Jag hade stigit upp strax efter sex på torsdagsmorgonen. Så när nattpatrullen lämnade över till dagpersonalen lämnade också jag Tallhöjden. Mycket trött, många erfarenheter och kunskaper rikare. Och klockan var ett antal minuter efter 07.

torsdag 17 april 2008

Har EU koll?

Läser i ett gammalt tidningsklipp att EU under gångna 30 år skapat 29 olika myndigheter. Ingen plan finns för helheten. Och inte någon tycks veta heller hur det går till att lägga ned en myndighet.

Sammanlagt har dessa myndigheter 3800 anställda och deras sammanlagda budgetar uppgår till ca tio miljarder kronor.

Göran Färm, svenska ledamot av Europaparlamentet, har konstaterat att parlamentet har dålig kontroll över deras budgetar, även om myndigheterna får intäkter från aktörer utanför EU-systemet.

Det är alltså inte bara Sveriges riksdag och regering som har dålig kontroll över de myndigheter som de ytterst ansvarar för!


För övrigt är det roligt att Hammarby är åter i handbollens SM-final.

måndag 14 april 2008

Hänt en hel del sén sist!

Två veckor utan ett inlägg! Inte utan "Ågren" som jag nu tar till orda. För det har ju hänt en hel del som borde få en kommentar; i Haninge, Sverige som i världen. Men jag nöjer mig med att kort berätta om vad jag själv varit med om (utan att ta upp alla möten, sammanträden, telefonsamtal mejl etc. som varit en del av min tillvaro se´n sist):

Två dagars konferens med kommunens Miljö- och stadsbyggnadsnämnder. Det var bra eftersom vi bl.a. blev uppdaterade på planarbetet för olika kommundelar/projekt osv. Diskussion om principer för hästhållning och byggnation, vindkraftverk hann vi också med. Bara att vara tillsammans under en längre tid än vad ett sammanträde är, skapas också goda förutsättningar för samtal om mer långsiktiga frågor som kommer upp först om ett bra tag på dagordningen.

Ett mycket intressant och lärorikt seminarium om Kulturminnesvården, arrangerat av Kultur- och fritidsnämnden, har jag också hunnit.

Mälardalsrådets styrelse har också haft ett seminarium kring regionens förhållande till andra storstadsregioner i världen. Vi ligger bra till men måste spänna bågen än mer för att ta flera placeringar på olika rankinglistor.

Ett nytt uppdrag har jag också fått. Vid SLUP.se´s årsmöte invaldes jag i styrelsen. Ett lika spännande och utmanande uppdrag!

Fyra dagar i Bryssel tillsammans med företrädare för svenska, ungerska och rumänska föreningar var lärorikt. Ja också roligt att under närmare fyra dagar få umgås med människor från andra länder. Programmet startade varje dag med frukost 07.30 och höll sedan på in på sena kvällen. Temat för studieresan var "Transparency" och hur olika EU-institutioner arbetar med öppenehetsfrågorna. Tillfälle gavs också till att få samtala med olika företrädare för europeiska föreningar kring hur de upplever EU när det gäller öppenheten. Det var också starten på ett gemensamt projekt mellan SV, Europahuset i Budapest och Pro Democray Association, Rumänien.

Ett möte med såväl programgruppen för Mälardalsrådets Kulturting (6-7 november i Södertälje) som med kommunens Demokratiberedning har jag också varit med om.

Marie Litholm hade inte möjlighet så det var jag som i hennes ställe kunde hälsa 50-talet deltagare välkomna till den första gemensamma konferensen för Samordningsförbunden i fyra olika södertörnskommuner. En konferensdag som helt klart gav mersmak!

I lördags avgick jag som Centerpartidistriktets förste vice ordförande och därmed som ledamot. Det var inte heller utan starka funderingar om det rätta men det känns rätt. Jag kommer ju att fortsätta som styrelseledamot ty det räcker min tid till.

För övrigt är det kul att konstatera att Brynäs fortsätter vara med i hockeyns elitserie. Grattis Brynäs och Rögle, som tog klivit upp!