tisdag 9 november 2010

Ska EU växa med fler medlemmar?

EUs 27 medlemsländer tar nu sats för att få fler medlemmar till unionen. Idag presenterar EU-kommissionen sin årliga bedömning av EU:s utvidgningsarbete.

I en Brännpunktsartikel i dagens Svd, skriver EU-kommissionärerna, Cecilia Malmström och Stefan Füle, att EU måste få växa. De skriver bl.a.: Ett lands utsikter till EU-medlemskap utgör ett unikt incitament till ekonomiska och politiska reformer. Utvidgningsprocessen är en delav lösningen på många frågor som oroar människor i våra länder. Det gäller allt från att förebygga organiserad brottslighet och korruption till att skapa tillväxt och sysselsättning.

I detta har man lätt att instämma.

Johan Westerholm har också bloggat i den här frågan.

Inga kommentarer: