fredag 10 december 2010

Sanningskommission om tågkaoset

"Alla skyller på alla" och ingen är ytterst ansvarig. Detta är kanske en kort sammanfattning av hur höstens tågkaos hanteras av olika aktörer.

Alla är de medansvariga och ytterst politiken. Och då inte bara sittande regering utan regeringar av olika kulörer under flera mandatperioder.

Underhåll syns inte förrän bristen på det visar sig i tågföring. Det är hög tid att ta i ordentligt kommande år för att ta igenon förlorat underhåll. Regeringen kan visa vägen; dels genom att ta inititiav till att klara ut ansvars- och arbetsfördelning mellan olika aktörer, dels se till att kommande år avsätta tillräckliga ekonomiska resurser för att hämta hem eftersatt underhåll.

En offentlig och allsidig granskning bör också ske över hur tågkaoset vi nu upplever uppkommit, vem som inte gjort vad som borde gjorts osv. Riksdagen bör tillsätta en egen sanningskommission för att hantera de frågorna. Kommissionen bör bestå av kvinnor och män som har stor integritet och känsla för rätt och fel.

Jinge har också bloggat om detta.

DN, GP,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Sanningskommission eller inte. Nuvarande regering kan inte gömma sig bakom svammel om att det är decennier av Socialdemokratiskt vanstyre som lagt grunden till dagens situation, och att man "inte har råd" att satsa mer pengar på underhåll och utbyggnad av tågtrafiken. Vi har Alliansen att tacka för utmärkta statsfinanser trots lågkonjunkturer med mera, likaså förbättrad ekonomi för flertalet lönearbetare. Nu är det dags att satsa också! Sverige ska inte ligga i europeisk strykklass när det gäller satsningar på spårbunden trafik eller infrastruktur i övrigt. I synnerhet inte när nu resursbristen blir så synlig för omvärlden och resenärerna. Det är ovärdigt! Och en katastrof för allt vad framtida utsläppssnålt resande heter...

Med vänlig hälsning:

Bengt

Raymond Svensson sa...

Tack Bengt,

jag tycker att tågkaoset tyder på att många års underhåll inte legat på rätt nivå. Nuvarande regering är medansvriga och den enda regering som nu kan göra något åt situationen. Tidigare regeringar är dock medansvariga.