torsdag 14 februari 2013

Utveckla skärgårdstrafiken!

Nu pågår en upphandling av skärgårdstrafiken i Stockholms län. Medias rapportering av det som är ute som underlag för anbuden är att det riskerar att bli minst sagt försämringar på flera viktiga punkter.

Det är nu viktigt att alla som talar om en levande skärgård sätter sig i underlaget för pågående upphandling och skaffar sig en uppfattning om vad som är bra och dåligt. Och sedan talar om detta, inte minst för landstingsledningen och landstingets trafiknämnd som svarar för upphandlingen.

Vi i Haninges kommunledning har därför idag skrivit till trafiknämnden om den pågående upphandlingen: http://www.kommunledningen.se/2013/02/pagaende-upphandling-av.html. Vi är eniga i bedömningen att det som är planeras att upphandlas för trafiken inom Haninge kommun, tycks innebära försämringar av skärgårdstrafiken.

Mer om skärgårdstrafiken i bl.a Skärgården, Svd och SR


Inga kommentarer: