onsdag 5 augusti 2009

Olämpligt agerande - landshövdingen som fick lämna sin post

Ett av dagens samtalsämne är naturligtvis regeringens beslut att "sparka" landshövdingen Marianne Samuelsson. Bakgrunden är hennes agerande med anledning av ett beslut om strandskyddsdispens för en stor och välkänd gotländsk företagare. På ledarplats i Svenska Dagbladet skrivs: Samuelsson får gå. Det var enda vägen.

Kanske blev det hennes kommentar till det som hänt som fick regeringen att ta avsätta henne. I sin skriftliga kommenterar skriver nämlingen Marianne Samuelsson bl.a.: Jag är lockad i en fälla av en illojal medarbetare med egen politisk agenda.

Detta är ett häpnadsväckande uttalande av en chef för en statlig verksamhet. Om medarbetare känner sig tvingade att ha med bandspelare för att "dokumentera" vad som sägs i interna möten mellan handläggare och chef så lämnar det viktiga besked om ledarskapet och om arbetsplatskulturen. Trångt. Rädsla? Å andra sidan så är det inte orimligt att ställa sig frågan varför en handläggare tar med sig en bandspelare till ett möte i ett enskilt ärende. För att kunna lägga det inspelade till akten? För att låta det inspelade droppas till media och bli offentligt, i syfte att få beslutet ändrat? Chefen avsatt? Eller ......?

Lena Melin skriver i Aftonbladet: Det hon skrev var totalt obalanserat. En sådan person kan inte leda en så viktig statlig myndighet som länsstyrelsen är. Regeringen höll med och ska nu ge Marianne Samuelsson andra uppgifter. Efter en tid i karantän inom regeringskansliet så borde det finnas viktiga uppgifter för henne. Det hon lärt sig av denna affär har hon med sig i framtiden. Och i den statliga verksamheten, med sin ofantliga bredd, bör det naturligtvis finnas plats för en person som Marianne Samuelsson.


3 kommentarer:

Rolf Ström sa...

Rubriceringen "Olämpligt agerande" är väl en väldigt försiktig formulering av dig men förstålig då det är onödigt att strö ytterligare salt i såret. Som jag förstått det så var beslutsmötet om strandskyddsdispens ett led i Länsstyrelsens myndighetsutövning och att frångå likabehandlingsprincipen är väl att betrakta som ett lagstridigt agerande mot gällande grundlag om man ska tala i klartext?

Jag håller sedan med att medarbetare i hemlighet spelar in vad som sägs på interna möten är olustigt och illojalt mot övriga deltagare i mötet. Men i detta fall vägde detta över till lojalitet mot rådande rättsprinciper vilket så här i efterhand kan konstateras. En intressant fråga är vad som ledde fram till detta agerande - var det pga tidigare erfarenheter från liknande beslut i myndighetsutövningen? Finns det således mer att klara ut på Gottland, liknande övertramp?

Jan Forslund sa...

Visst. Jag håller med. Hon måste gå. Jag reagerar både på hennes smörande för ekonomiskt besuttna och hennes brist på respekt för lagar och förordningar. Man kan kräva mer av statens regionala representant. Men trots allt misstänker jag att hon inte är ensam om att ha fått gräddfil till strandlinjen. En granskning (som ju brukar följa) av andra i samma ställning kanske visar på flera i samma byk. Hoppas jag har fel!

Per Westberg sa...

Antagligen spelas mer in än vad vi någonsin får veta. När det gäller Lena Mellin verkar hon ha missat att Marianne Samuelsson, som faktiskt i rättvisans namn gjort mycket bra för Gotland, fyller 65 nästa år och att hon då borde åtnjuta ålderspensionens otium.

Dock är jag väldigt förvånad över att Blekinges landshövding som gjort liknande uttalanden om "viktiga personer" lämnas okritiserad. Även förre landshövdingen Ulf Adelsohn (Newsmill) antyder förståelse för tänket som fällde Samuelsson.