torsdag 18 augusti 2011

Erfarenhet är viktigt för en partiledare - inte ålder!

En del tycks vilja göra partiledarvalet i Centerpartiet till en fråga om ålder. Helt fel tycker jag. Det handlar ju istället om vilka erfarenheter de olika kandidaterna har av livet, arbete, studier och naturligtvis politik.

Av detta har jag dragit slutsatsen att Anna-Karin Hatt är min kandidat. Hon är den kandidat som bäst motsvarar den erfarenhet som jag anser en blivande centerledare ska för att leda partiet till framgång som ett centerparti. Och fler och fler tror jag nu drar den slutsatsen.

Aftonbladet,

För övrigt delar jag uppfattningen som Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv för till torgs idag. Ungdomar måste bli bättre förberedda för yrkeslivet. Men slutsatsen får inte bli att skolan ska leverera enbart det som önskas av näringslivet. Kunskap är också en tillgång för den enskilde, också sett ur samhälligt perspektiv.

Inga kommentarer: