torsdag 11 oktober 2012

Önskas - bättre resultat

Rikspolischefen skriver idag i http://www.dn.se/debatt/nya-polisen-blir-mer-flexibel under rubriken att "nya polisen blir mer flexibel".  Och han avslutar med att "de möjligheter omorganisation ger oss att jobba effektivare". Polisen ska ju, äntligen!, bli en enda myndighet. Istället för dagens 21 plus RPS.

http://www.dn.se/debatt/nya-polisen-blir-mer-flexibel

Inga kommentarer: