tisdag 16 oktober 2012

Utan frivilliga "stannar" Sverige

Idag har Sektor3 publicerat en opinionsundersökning om civilsamhället, föreningslivet. Undersökningen visar att civilsamhället betyder mycket för många människor, ja för hela vårt samhälle. I undersökning finns mycket läsvärt. Och att reflektera kring. Inte minst för beslutsfattare i kommuner, landsting/regioner och riksdag. Å regeringen förstås.

Engagemanget är roligt, man får möjlighet att hjälpa andra och man bidrar till att utveckla samhället. Och utan de tusentals olika typer av aktiviteter som föreningslivet arrangerar varje dag, året runt, skulle många människor sakna en meningsfull fritid, eller ett meningsfullt arbete. Allt detta kan inte ersättas av olika offentligt verksamheter. Men väl kan, och ska, det offentliga på olika sätt stödja och underlätta detta frivilliga engagemang.

sektor3.se

Inga kommentarer: