tisdag 19 augusti 2014

Likhet inför lagen - gäller också för Wallenberg och östra Aspö?

För östra Aspö, Haninge skärgård, finns en detaljplan som är 57 år gammal. Genomförandetiden gick ut för 25 år sedan. Familjen Wallenberg vill stycka av och bilda 21 nya fastigheter.  På ön finns naturligtvis en stark opinion mot denna exploatering. Men den omfattas av många andra, tex aktiva inom miljöorganisationer och friluftslivets organisationer och kommuninvånare i allmänhet.

Det finns sedan länge ett krav på att kommunen bör upphäva den del av planen som inte är fullföljd. Men kommunen har hittills avvisat detta.

När frågan senast behandlades i kommunstyrelsen beslutades att inte upphäva planen. Endast en ledamot yrkade avslag på detta och reserverade sig till förmån för ett upphävande av planen. Det var jag. Inte ens Miljöpartiets ledamot och ersättare eller Vänsterpartiets ersättare ställde upp för att planen skulle upphävas.

I somras klassade Skogsstyrelsen större delen av den aktuella marken som nyckelbiotop. Andra ekologiska undersökningar har också visat att området är mycket skyddsvärt, stora delar av nationellt intresse.

Det enda rimliga är att Haninge kommun beslutar att upphäva planen för östra Aspö. En 57 årig plan, vars genomförandetid gått ut för nästan tre decennier sedan och med många nya rimliga bygg- och miljöregler sedana 1957 borde vara tillräckligt starka argument för ett upphävande. Och till detta kommer nu så Skogsstyrelsens klassning.

Det är i praktisk politik som miljöfrågor hanteras. Munvänder och trycksaker skapar inte en långsiktigt hållbar utveckling.

Andra bloggare om miljö

Andra bloggare om hållbar utveckling

För övrigt tycks också familjen Wallenberg vara i annat oväder, vapenaffären med Saudiearabien

Inga kommentarer: