fredag 21 november 2008

Samverkan löser krisen?

Regeringen, inte minst finansminister Borg, visar resolut att bankerna måste ta sitt ansvar i den finansiella krisen. Och gör regeringen helt rätt i. Under sötebrödsdagarna tjänade bankerna många, många kronor på kunderna. Nu är det nog dags att betala igen.

Och varslen ökar. Tiotusentals människor riskerar bli arbetslösa. Ja en del är ju redan arbetslösa och för nästan varje dag så blir det fler.
Sverige som ett litet och mycket utlandsberoende land kan naturligtvis inte på egen hand klara av att hålla sysselsättningen uppe. Det behövs samarbete, tex. inom EUs ram.

Men också i landet måste det bli mer samarbete om krisen ska kunna bli så kortvarig som möjligt. Krisen inom bil- och verkstadsindustrin löses inte med att "gårdagens bilar görs körklara för morgondagens samhälle". Investeringar i t.ex. teknik för hållbar utveckling betalar igen sig.

Det behövs säkert också att offentliga investeringar görs tidigare än beräknat. Tex.i kollektivtrafiken, upprustningar av skolor, förskolor och andra offentliga institutioner.

Också arbetsmarknadslagstiftningen måste ses över. Det är nu ett ypperligt tillfälle för företagen och facken att komma överens om att göra om LAS och samtidigt förmå regeringen att höja taket i a-kassan.

Inga kommentarer: