fredag 28 november 2008

Händelserik vecka

Jag kan se tillbaka på en mycket händelserik vecka. Budgetlandsting, som abrupt avbröts. (s) hittade på att det var något nytt med att finansiera sjukhusen via koncernfinansiering. Såsom skett tidigare år. Skillnaden är att i år har avtalen blivit klara innan budgetlandstinget ägde rum. Bottenrekord av (s).

"Medborgarbudget", dialog med medborgarna om hur kommunens pengar ska användas, fick i Haninge sin start denna vecka. Kommunen gästades av professorn Giovanni Allegretti, inbjuden av kommunens Demokratiberedningen. Den kommitté som nu ska göra allvar av "medborgarbudget" i Haninge kommande år.

Ca 70-talet företrädare för många olika föreningar i Haninge var samlade i onsdagskväll för att starta dialogen med kommunen om framtiden. ABF och Studieförbundet Vuxenskolan, SV, höll i mötet. Liksom de ska göra i ett uppföljande Föreningsforum under februari månad nästa år.

Många kloka beslut av det "månatliga" sammanträdet med Stadsbyggnadsnämnden, bl.a enighet kring förslag till detaljplan för Gudö.

En pratstund i Radio Haninge. Vi ägnade merparten av tiden till samtal kring demokratifrågor och medborgarnas möjligheter att komma till tals.

Igår, torsdag eftermiddag, mötte jag också ett antal nyanställda i kommunen och berättade bl.a. om arbetet med det nya personalpolitiska programmet. Senare på eftermiddagen var det dags att hälsa Fredrik Paulun, känd kost/hälsaföreläsare, välkommen till Haninge. Det blev en drygt timmes nyttig lektion i vikten av kloka matvanor.

Så idag fredag var det dags för juryn för Årets arbetsplats inom kommunen att ha sammanträde. Flera starka kandidater fanns men vi blev ganska snabbt eniga om vårt utslag. Det blir officiellt den 9 december då kommunens alla chefer är på Ledningsinformation.

Ett arbetsplatsbesök hos Hagagården, ett av äldreboendena i kommunen, blev så fredagseftermiddagens program utanför kommunhuset. God stämning, ja naturligtvis också nyttig information om verksamheten osv. och en hel del att få fundera fick jag med mig hem.

SMS, mejl, telefonsamtal, korta möten har det naturligtvis också blivit veckan som gått. Nog om detta.

Ha en go och glá helg!

Bildtext: Sara Kappelmark, moderator under mötet med föreningarna vid onsdagskvällens möte.

Inga kommentarer: